Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения органами Пенсионного фонда Украины рассрочки сумм задолженности по уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, начисленного до 1 января 2004 года, по возмещению фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий, по уплате финансовых санкций и пени, возникшей до 1 января 2011 года

Пенсионный фонд
Порядок, Постановление от 27.09.2010 № 21-4
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 27 вересня 2010 року N 21-4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 948/18243

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 30 жовтня 2017 року N 25-1)

Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 21.05.2009 N 15-1 "Про затвердження Порядку проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум штрафів та пені, накладених (нарахованих) у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року, і сум штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 1 січня 2009 року", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16.06.2009 за N 521/16537.

3. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати зазначений Порядок для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
В. Надрага
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

За дорученням першого
заступника Керівника СПО,
заступник Голови Федерації
профспілок України
 

 
 
 
С. Я. Українець
 

Віце-Президент Спілки
орендарів і підприємців України 

 
Б. В. Ільченко
 

Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
 

 
 
О. В. Мірошниченко
 

 

ПОРЯДОК
проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 7 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

2. Розстроченню підлягають:

1) заборгованість із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, не погашена станом на 1 січня 2011 року;

2) заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що виникла до 1 січня 2011 року;

3) заборгованість із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року.

3. Заборгованість із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій та із сплати фінансових санкцій і пені, зазначена у пункті 2 цього Порядку (далі - заборгованість), підлягає розстроченню для сплати рівними частками терміном не більш як на 60 календарних місяців, починаючи з 1 січня 2011 року.

4. Управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті (далі - орган Пенсійного фонду) визначає суму заборгованості, яка підлягає розстроченню, згідно з картками особових рахунків платників та направляє їм повідомлення про розстрочення сум заборгованості за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. За заявою платника, яка надається (надсилається) органу Пенсійного фонду за місцем взяття його на облік за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, орган Пенсійного фонду здійснює звірення сум заборгованості із платниками, результати якого оформлюються відповідним актом, та протягом 10 робочих днів з дня підписання акта звірення вручає (надсилає) платнику рішення про розстрочення за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Розстрочення надається окремо з кожного виду платежу.

6. Сума розстроченої заборгованості вилучається із картки особового рахунку платника датою підписання рішення про розстрочення та обліковується у картці розстрочених сум.

7. Сплата розстрочених сум здійснюється рівними частками щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає після зазначеного періоду, незалежно від факту виплати заробітної плати за цей період.

8. Керівник органу Пенсійного фонду приймає рішення про скасування рішення про розстрочення, якщо страхувальник:

не сплачує чергову частку розстроченої заборгованості протягом трьох базових звітних періодів;

ліквідується (якщо страхувальник є юридичною особою);

виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо страхувальник є фізичною особою);

визнається неплатоспроможним у встановленому законом порядку.

З дня скасування рішення про розстрочення страхувальник зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченої заборгованості.

Несплачені суми розстроченої заборгованості переносяться із картки розстрочених сум до картки особового рахунку страхувальника по відповідному платежу днем скасування рішення про розстрочення.

9. У разі прийняття рішення щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця вони зобов'язані достроково сплатити невнесену суму розстроченої заборгованості.

10. Суми заборгованості, які станом на 1 січня 2011 року є предметом судового розгляду, підлягають розстроченню відповідно до цього Порядку.

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко 

 

Повідомлення
про розстрочення

Відповідно до пункту 7 розділу XVIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" _________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (назва платника)
має право на розстрочення заборгованості, що виникла до 1 січня 2011 року, зі сплати:

1) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, _____________________________________________________________________________________
                                                                                        (сума цифрами та словами)

2) пільгових пенсій _________________________________________________________, у тому числі
                                                                                        (сума цифрами та словами)

п. "а" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (сума цифрами та словами)

пп. "б - з" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (сума цифрами та словами)

3) штрафів ____________________________________________________________________________
                                                                                        (сума цифрами та словами)

4) пені _______________________________________________________________________________
                                                                                        (сума цифрами та словами)

Для укладення договору про розстрочення зазначених сум Вам необхідно звернутись із заявою до управління Пенсійного фонду у __________________________________________________________
                                                                                    (районі, місті або районі у місті) 

Начальник управління
Пенсійного фонду України 

  

  

________________________
              (назва управління) 

______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко 

 

ЗАЯВА

від "___" ____________ 201_ року

______________________________________________________________________________________
                                                                                              (назва страхувальника)
______________________________________________________________________________________
                                                                                (місцезнаходження/місце проживання)

Код за ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер _________________________________________________

Реєстраційний номер в органах Пенсійного фонду України ___________________________________

Просимо відповідно до пункту 7 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

розстрочити (необхідне відмітити):

1) заборгованість із сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року    

2) заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та
доставку пільгових пенсій    

3) заборгованість із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла
до 1 січня 2011 року       
 

Керівник  

________________
(підпис) 

_________________________________
(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер  

________________
(підпис) 

_________________________________
(прізвище та ініціали) 

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко 

 

РІШЕННЯ
про розстрочення

від "___"____________ 201_ року

Відповідно до пункту 7 розділу XVIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" управлінням Пенсійного фонду України _______________________________________________________________
                                                                                                   (назва управління Пенсійного фонду України)
прийнято рішення розстрочити ___________________________________________________________
                                                                                                                         (назва страхувальника)

Суми заборгованості зі сплати:

1) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, ______________________________________________________________________________________
                                                                                           (сума цифрами та словами)

2) пільгових пенсій __________________________________________________________, у тому числі
                                                                                           (сума цифрами та словами)

п. "а" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (сума цифрами та словами)

пп. "б - з" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (сума цифрами та словами)

3) штрафів _____________________________________________________________________________
                                                                                           (сума цифрами та словами)

4) пені ________________________________________________________________________________
                                                                                           (сума цифрами та словами)

Управління надає страхувальнику розстрочку сплати заборгованості усього на суму _______________
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (сума цифрами та словами)
з _____________ 2011 року до 31 грудня 2015 року.

Страхувальник погашає зазначені суми щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає після зазначеного періоду, рівними частинами, починаючи з (дата) ______________ 20 __ року.

Платник погашає зазначений борг у такі строки та в таких сумах:

  

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Січень 

Х 

  

  

  

  

Квітень 

  

  

  

  

  

Липень 

  

  

  

  

  

Жовтень 

  

  

  

  

  

Усього, грн. 

  

  

  

  

  

У разі несплати розстрочених сум у строки, зазначені у цьому рішенні, рішення підлягає скасуванню, а сума заборгованості підлягає стягненню у встановленому законодавством порядку.

Про скасування рішення платнику направляється повідомлення у 10-денний термін з дня його прийняття. 

Начальник управління
Пенсійного фонду України 

  

  

________________________
              (назва управління) 

______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко 

Опрос