Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового перечня бюджетных программ и результативных показателей их выполнения для местных бюджетов в сфере "Социальная защита семьи, детей и молодежи" по расходам, учитываемым при определении объема межбюджетных трансфертов

Минфин, Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Перечень, Приказ от 01.10.2010 № 1148/3437
Утратил силу

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Наказ Міністерства фінансів України,
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 1 жовтня 2010 року N 1148/3437

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 944/18239

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Міністерства фінансів України,
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 9 лютого 2011 року N 74/403

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України,
Міністерства соціальної політики України
від 24 жовтня 2012 року N 1116/673)

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (далі - Типовий перелік), що додається.

2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:

Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г. В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів;

Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мироненко Р. А.) - до Міністерства у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї, дітей та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г. В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Кузькіна Є. Ю. та заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Толстоухову С. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту
 

 
Р. С. Сафіуллін
 

 

Типовий перелік
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів*

Програма 

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах
(
код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 090700

Мета 

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах;
надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах 

Показники затрат:
кількість установ у розрізі їх видів (притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), од.;
кількість штатних працівників (у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), осіб;
кількість місць у притулках для дітей/центрах соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од.
Показники продукту:
кількість осіб, які перебували в притулках для дітей/центрах соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в притулку для дітей/центрі соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грн;
середньомісячна заробітна плата працівника притулку для дітей/центру соціально-психологічної реабілітації дітей/соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грн.
Показники якості:
зменшення кількості дітей, які перебували в закладах соціального захисту в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком, %;
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року, осіб;
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, патронат: прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу) протягом року, осіб;
кількість дітей, адаптованих до самостійного життя після вибуття із соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (працевлаштовано, забезпечено житлом, відновлено родинні зв'язки, здобуто навички самостійного життя), осіб 

Програма 

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КТКВК 090802

Мета 

Забезпечення соціально-правового захисту дітей 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції 

Показники затрат:
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), од.
Показники продукту:
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), осіб;
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), грн;
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.
Показники якості:
збільшення кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %;
зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %;
зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком, %;
відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей, %;
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в регіоні, % 

Програма 

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091101

Мета 

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу 

Показники затрат:
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
кількість штатних працівників центрів, осіб;
загальна площа приміщень, кв. м;
обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів), од.
Показники продукту:
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (у розрізі їх видів), од.;
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на утримання/оренду приміщень, грн;
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів), грн.
Показники якості:
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб;
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб;
збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим
роком, %;
збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091102) 

Мета 

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки 

Показники затрат:
кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.;
кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб.
Показники продукту:
кількість звернень до центру, од.;
кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб;
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги (у розрізі їх видів), осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.
Показники якості:
збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %;
відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %;
відсоток зменшення кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Заходи державної політики з питань молоді (КТКВК 091103

Мета 

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді 

Показники затрат:
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), од.
Показники продукту:
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), грн;
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, грн.
Показники якості:
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %;
збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
(
КТКВК 091104

Мета 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві 

Показники затрат:
кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), од.
Показники продукту:
кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), грн;
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника, грн.
Показники якості:
збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Заходи державної політики з питань сім'ї (КТКВК 091107

Мета 

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток 

Показники затрат:
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності), од.
Показники продукту:
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності), осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності), грн;
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.
Показники якості:
збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (КТКВК 091108

Мета 

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

Показники затрат:
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, осіб;
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, од.;
кількість дітей, які забезпечені відпочинком, осіб.
Показники продукту:
кількість заходів з оздоровлення, од.;
кількість людино-днів оздоровлення дітей, од.,
у тому числі в дитячих оздоровчих таборах за придбаними путівками, од.;
кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах, од.
Показники ефективності:
середні витрати на придбання однієї путівки, грн;
середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн;
середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей, грн;
середні витрати на 1 людино-день відпочинку дітей, грн.
Показники якості:
збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %;
збільшення кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;
питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей в регіоні, % 

____________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів Міністерства
фінансів України
 

Г. В. Карп 

Директор Департаменту фінансів
охорони здоров'я та соціальних програм
Міністерства фінансів України
 

С. О. Діденко 

Директор Департаменту економіки
та фінансів Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту
 

Р. А. Мироненко 

(Типовий перелік у редакції наказу Міністерства фінансів України,
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.02.2011 р. N 74/403)

Опрос