Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководителей Государственной специальной (военизированной) горноспасательной (аварийно-спасательной) службы и командиров подчиненных специальных (военизированных) горноспасательных (аварийно-спасательных) формирований

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Положение, Приказ от 02.08.2010 № 607
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок проведення атестування керівників Державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби та командирів підпорядкованих спеціальних (воєнізованих) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) формувань

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 2 серпня 2010 року N 607

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2010 р. за N 923/18218

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 19 січня 2015 року N 50)

Відповідно до вимог статті 17 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" (зі змінами), Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539, з метою подальшого вдосконалення управлінської діяльності та оперативного вирішення покладених на МНС завдань, підвищення ефективності діяльності та відповідальності за доручену справу, об'єктивної оцінки ділових якостей керівників Державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби та командирів підпорядкованих спеціальних (воєнізованих) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) формувань, виходячи з результатів роботи, формування кадрового резерву, визначення можливостей їх професійного і посадового зростання, подальшого покращення підбору і виховання кадрів на основі обґрунтованих критеріїв НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення атестування керівників Державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби та командирів підпорядкованих спеціальних (воєнізованих) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) формувань (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби МНС з метою проведення атестування керівників Державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби та командирів підпорядкованих спеціальних (воєнізованих) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) формувань своїм наказом створити атестаційну комісію та затвердити її склад.

3. Забезпечити проведення атестування відповідно до Положення, дотримуючись вимог трудового законодавства України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
 

 
М. Болотських
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. президента Спілки
підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
 
В. Биковець
 

В. о. президента
Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
 
В. Биковець
 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок
 

 
 
Г. В. Осовий
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
Р. Іллічов
 

Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України
 

 
 
А. Черкасов
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення атестування керівників Державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби та командирів підпорядкованих спеціальних (воєнізованих) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) формувань

I. Загальні положення

1.1. Атестуванню підлягають керівний основний особовий склад Державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби МНС (далі - ДСВГРС) та командири підпорядкованих ДСВГРС спеціальних (воєнізованих) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) формувань (далі - керівники).

1.2. До керівників, які підлягають атестуванню, належать начальник ДСВГРС, його перший заступник та заступники, командири спеціальних (воєнізованих) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) формувань, їх перші заступники та заступники, стосунки між якими засновані на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни, особистої відповідальності.

1.3. Атестування проводиться з метою підвищення ефективності діяльності зазначених керівників. Основним завданням атестування є об'єктивна оцінка ділових та управлінських якостей керівників, виконання ними посадових обов'язків, зазначених у контрактах, виходячи з результатів роботи, визначення можливостей їх подальшої роботи на займаних посадах, професійного і посадового зростання, подальшого покращення їх підбору та виховання на основі обґрунтованих критеріїв.

1.4. Атестування керівників здійснюється Атестаційною комісією ДСВГРС.

1.5. Атестуванню не підлягають керівники, які працюють на посаді менше одного року.

1.6. Організацію із проведення атестування керівників здійснює кадровий структурний підрозділ центрального апарату Міністерства.

II. Строки проведення атестування і склад Атестаційної комісії

2.1. З метою проведення атестування запроваджуються три його види - первинне, періодичне та позачергове.

2.2. Первинному атестуванню підлягають особи, які призначаються на керівні посади вперше, після проходження обов'язкового випробувального терміну, медичної комісії та присвоєння кваліфікації рятувальника.

2.3. Періодичному атестуванню підлягають керівники, що обіймають посади не менше одного року, або внаслідок організаційно-штатних змін.

2.4. Позачергове атестування керівників проводиться при зміні профілю роботи, у разі допущення ними суттєвих недоліків у роботі, підвищенні кваліфікації, після усунення недоліків, виявлених попередньою атестацією.

2.5. Для організації та проведення атестування керівників створюється Атестаційна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. Головою комісії є перший заступник або заступник начальника ДСВГРС.

2.6. Роботу Атестаційної комісії забезпечує Головне управління ДСВГРС. Засідання Атестаційної комісії проводиться відповідно до річного плану, який затверджується наказом начальника ДСВГРС та погоджується із заступником Міністра - куратором і доводиться до відома членів Атестаційної комісії та осіб, які атестуються, не пізніше ніж за місяць до його початку.

2.7. Секретар Атестаційної комісії, за погодженням з головою, за десять днів повідомляє членам Атестаційної комісії та іншим заінтересованим особам про дату, місце засідання Атестаційної комісії та орієнтовний порядок денний.

2.8. Склад комісії повинен забезпечувати об'єктивний розгляд та професіональну оцінку роботи, професійних та організаційних якостей керівників, які атестуються, принциповий підхід у підготовці рекомендацій щодо подальшого використання їх досвіду і знань на займаній посаді.

2.9. Члени Атестаційної комісії, які підлягають атестуванню і належать до керівників, проходять атестування на загальних підставах. У цьому випадку вони не беруть участі у голосуванні.

III. Порядок проведення атестування

3.1. В обов'язковому порядку щодо кожного керівника, який атестується, ведеться протокол засідання Атестаційної комісії (додаток 1).

3.2. На керівника, який атестується, складається та підписується характеристика-відгук (додаток 2) з об'єктивною оцінкою результатів його роботи, урахуванням функціональних обов'язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи.

3.3. На начальника ДСВГРС характеристика-відгук складається заступником Міністра - куратором та погоджується з Міністром. На командирів спеціальних (воєнізованих) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) формувань характеристика-відгук складається начальником ДСВГРС і погоджується із заступником Міністра - куратором. На решту керівників характеристика-відгук складається безпосередніми керівниками.

3.4. Характеристика-відгук та атестаційний лист із результатами попереднього атестування подаються до Атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні.

3.5. Керівник, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю характеристикою-відгуком (під розпис) не пізніше ніж за один тиждень до початку атестування, при цьому він може висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики-відгуку.

3.6. Керівник, який атестується, може подати до Атестаційної комісії документи, що засвідчують підвищення його фахового і кваліфікаційного рівня (за наявності).

3.7. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані матеріали і заслуховує керівника, який атестується. Якщо керівник не з'явився на засідання комісії без поважних причин, комісія має право провести атестування за його відсутності.

3.8. На підставі всебічного аналізу виконання керівником, що атестується, основних обов'язків, складності та результативності виконуваної роботи комісія приймає одне з таких рішень:

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму, набуття відповідних керівних навичок у роботі, усунення недоліків у службовій діяльності;

не відповідає займаній посаді.

3.9. Атестованими вважаються керівники, визнані комісією такими, що відповідають займаній посаді або відповідають займаній посаді за певних умов.

3.10. У разі прийняття рішення про відповідність керівника займаній посаді за певних умов Атестаційна комісія рекомендує начальнику ДСВГРС призначити через рік повторне атестування, якщо керівник, що атестувався, погодиться виконати надані йому рекомендації.

3.11. Рішення про переведення керівника за його згодою на іншу посаду в спеціальних (воєнізованих) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) формуваннях ДСВГРС або про звільнення з посади за невідповідністю займаній посаді приймається начальником ДСВГРС. Рішення приймається у двомісячний термін з дня його атестування. Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби керівника, а також перебування у відпустці у цей термін не зараховується.

3.12. У голосуванні беруть участь лише ті члени Атестаційної комісії, які присутні на засіданні. Рішення комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більша половина її складу.

3.13. У разі проведення таємного голосування на засіданні Атестаційної комісії більшістю голосів із членів комісії обирається лічильна комісія. Голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування при атестації (додаток 3). Результати голосування визначаються більшістю голосів членів Атестаційної комісії.

3.14. При рівній кількості голосів в оцінці професійної кваліфікації особи, яка атестується, вона вважається атестованою (тобто відповідає займаній посаді).

3.15. Члени Атестаційної комісії, які отримали бюлетень, голосують шляхом закреслення в ньому непотрібного. Якщо закреслено два або не закреслено жодної із оцінок професійної кваліфікації особи, яка атестується то бюлетень вважається недійсним.

3.16. Голосування проводиться на закритому засіданні Атестаційної комісії.

3.17. Члени лічильної комісії за підсумками голосування складають протокол засідання лічильної комісії (додаток 4).

3.18. Протокол лічильної комісії разом з опечатаним пакетом бюлетенів додається до протоколу засідання Атестаційної комісії.

3.19. Результати голосування заносяться до атестаційного листа (додаток 5). Атестаційний лист підписується головою, секретарем та членами комісії, які брали участь у засіданні.

3.20. Рішення Атестаційної комісії доводиться до відома особи, яка атестується, безпосередньо після підбиття підсумків голосування (особа, яка атестується, розписується в атестаційному листі).

3.21. Атестаційна комісія вносить рекомендації начальнику ДСВГРС щодо відповідності чи невідповідності керівників займаним посадам, представлення до нагородження, заохочення керівників за досягнуті успіхи в роботі, призначення на вищі посади, включення до кадрового резерву на зайняття більш високої посади, направлення на навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовку або закордонне відрядження.

3.22. За результатами атестування та з урахуванням пропозицій Атестаційної комісії начальник ДСВГРС, командир спеціального (воєнізованого) гірничорятувального (аварійно-рятувального) формування щодо своїх заступників, які атестуються, приймають відповідні рішення згідно з чинним законодавством.

3.23. Атестаційний лист і характеристика-відгук на керівника, який пройшов атестування, зберігаються в його особовій справі.

IV. Наслідки атестації та вирішення спірних питань

4.1. Рішення Атестаційної комісії може бути оскаржене керівником, який атестується, шляхом подання протягом 10 днів з дня його атестування обґрунтованої заяви на ім'я Міністра.

4.2. Трудові спори, пов'язані з атестуванням, у тому числі з питань звільнення, переведення осіб, які атестувалися, визнаних такими, що не відповідають займаній посаді, розглядаються відповідно до чинного законодавства.

 

Начальник Відділу управління
та координації діяльності
аварійно-рятувальних
служб
полковник служби
цивільного захисту
 

 
 
 
 
 
В. М. Кучера
 

 

ПРОТОКОЛ N _____
засідання Атестаційної комісії

від "___" ____________ 20__ року

Присутні: ____________________________________________________________________________
                                                       (прізвища, імена, по батькові голови, секретаря, членів Атестаційної комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                та осіб, які беруть участь у засіданні Атестаційної комісії)
Порядок денний:

Атестація _____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові керівника, який атестується)
_____________________________________________________________________________________

Слухали:

Характеристику-відгук керівника                              __________________________________________
                                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
Повідомлення керівника про роботу                         _________________________________________
                                                                                                                                                              (короткий зміст)
_____________________________________________________________________________________

Запитання до керівника                         ____________________________________________________
                                                                                                                                               (короткий зміст)
_____________________________________________________________________________________

Відповіді керівника                     __________________________________________________________
                                                                                                                                       (короткий зміст)
_____________________________________________________________________________________

Зауваження та пропозиції, висловлені членами Атестаційної комісії: ___________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові керівника який атестується,
_____________________________________________________________________________________
                                                               членів Атестаційної комісії, короткий зміст виступів)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. __________________________________________________________________________________
                                            (оцінка діяльності керівника, який атестується, Атестаційною комісією)
2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

Відповідає займаній посаді _______ голосів.

Не відповідає займаній посаді _______ голосів. 

Голова Атестаційної комісії 

_________________
(підпис) 

Секретар Атестаційної комісії

_________________
(підпис)

Члени Атестаційної комісії 

_________________
(підпис) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ВІДГУК

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника, який атестується)
_____________________________________________________________________________________
(назва підрозділу)
_____________________________________________________________________________________

1. Діяльність керівника упродовж атестаційного періоду, виконання ним обов'язків, передбачених контрактом та його посадовою інструкцією, позапланових робіт, їх якість, повнота, дотримання встановлених строків. Оцінка діяльності керівника.

2. Показники, досягнуті в роботі, виконання особистих творчих планів, наявність раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

3. Кваліфікація керівника, робота з підвищення кваліфікації.

4. Участь у громадській роботі.

5. Ділові та особисті якості керівника.

Висновок. Відповідає, відповідає за умови неухильного виконання умов контракту або не відповідає займаній посаді. Рекомендації щодо заохочення, поліпшення окремих напрямів роботи, підвищення кваліфікації.

Безпосередній керівник 

___________________________
(підпис) 

З відгуком ознайомився

"___" ____________ 20__ року 

______________________________
(підпис керівника, який атестується) 

 

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування при атестації

1. __________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові керівника, який атестується)

2. __________________________________________________________________________________
                                                                                                               (посада)

3. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей керівника:

    відповідає займаній посаді;

    відповідає за умови ...;

    не відповідає займаній посаді. 

 

ПРОТОКОЛ N _____
засідання лічильної комісії

від "___" ___________ 20__ року

1. Склад лічильної комісії: _______________________________________________________________
                                                                                                 (прізвища, імена, по батькові членів лічильної комісії)

2. Присутні на засіданні: _____ членів Атестаційної комісії.

3. Результат голосування:

    відповідає займаній посаді         _____ голосів;

    відповідає за умови                     _____ голосів;

    не відповідає займаній посаді    _____ голосів.

4. За результатами голосування    ________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка атестується)
_____________________________________________________________________________________
                    (вказати - відповідає займаній посаді, відповідає за умови (вказати), не відповідає займаній посаді) 

Голова Атестаційної комісії 

___________________
(підпис) 

Члени лічильної комісії 

___________________
(підпис)
___________________
(підпис) 

Затверджено Атестаційною комісією.

Присутні ________ членів.

Проголосували:

За _____________ членів.

Проти __________ членів.

Утримались _____ членів. 

Голова Атестаційної комісії 

___________________
(підпис) 

Секретар Атестаційної комісії 

___________________
(підпис) 

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Загальні дані

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Рік народження _______________________________________________________________________
Посада, яку займав керівник, стаж роботи на ній (на момент атестації) _________________________
_____________________________________________________________________________________
Освіта, найменування навчального закладу та рік закінчення _________________________________
_____________________________________________________________________________________
Спеціальність за освітою _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Загальний трудовий стаж ________________, у тому числі за спеціальністю ____________________

                                                                    Результати атестації
За підсумками голосування Атестаційної комісії:
ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ:       за   _______________    проти ________________________
ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ ЗА УМОВИ (ВКАЗАТИ): _______________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                             за _____________, проти ________________________
НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ:        за _____________, проти ________________________

Рішення Атестаційної комісії: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Рекомендації Атестаційної комісії: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                         за    _____________, проти ________________________
Зауваження, пропозиції особи, яка атестується: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Голова Атестаційної комісії 

_____________________________________
(підпис) 

Секретар Атестаційної комісії 

_____________________________________
(підпис) 

Члени Атестаційної комісії 

_____________________________________
(підпис)
_____________________________________
(підпис) 

Дата проведення атестації "___" ___________ 20__ року

З РЕЗУЛЬТАТАМИ АТЕСТАЦІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ       ________________________________
                                                                                                                                        (підпис керівника, який атестується)

Примітка. У разі коли голова або член Атестаційної комісії має іншу думку щодо ділових якостей керівника, який атестується, вони її викладають письмово у довільній формі та додають до атестаційного листа. 

____________

Опрос