Идет загрузка документа (299 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственного комитета финансового мониторинга Украины

Государственный комитет финансового мониторинга
Порядок, Приказ от 30.08.2010 № 152
Утратил силу

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 30 серпня 2010 року N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2010 р. за N 894/18189

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 1 квітня 2013 року N 436)

Відповідно до частини третьої статті 12, статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", пункту 8 Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 747, та з метою визначення форматів електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 31.03.2005 N 82 "Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.04.2005 за N 426/10706, та наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 21.12.2009 N 173 "Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.03.2010 за N 207/17502.

3. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В. С.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І. М.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Голова 

С. Г. Гуржій 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України
 

 
 
В. О. Волга
 

Голова Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
 

 
Д. М. Тевелєв
 

Заступник Голови Національного
банку України
 

 
І. В. Соркін
 

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

Міністр економіки України 

В. П. Цушко 

Міністр транспорту та зв'язку України 

К. О. Єфименко 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

Порядок
електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізми взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) та Державним комітетом фінансового моніторингу України (далі - ДКФМУ), а також вимоги та формати повідомлень електронного обміну щодо фінансового моніторингу.

2. Електронна інформаційна взаємодія СПФМ та ДКФМУ здійснюється відповідно до Законів України:

"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

"Про електронні документи та електронний документообіг";

"Про електронний цифровий підпис";

"Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

II. Файли інформаційного обміну

1. Для інформаційної взаємодії між ДКФМУ та СПФМ, їх відокремленими підрозділами використовуються такі види інформації (типи файлів інформаційного обміну):

файл-повідомлення - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається ДКФМУ і містить інформацію про фінансові операції (далі - ФО), відомості щодо обліку СПФМ (відокремлених підрозділів) та відповідальних осіб. Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій;

файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується ДКФМУ та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку інформації про ФО або відомостей щодо обліку СПФМ (відокремлених підрозділів) та відповідальних осіб;

файл-запит - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується ДКФМУ та надсилається СПФМ і містить запит щодо отримання додаткової інформації або запит для виконання запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави. Один файл-запит може містити декілька запитів;

файл-відповідь - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається ДКФМУ і містить відповідь на запит про надання додаткової інформації або для виконання запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави. На один файл-запит, що містить декілька запитів, може надаватися декілька файлів-відповідей з різними іменами;

файл-додаток - електронний документ (набір даних), що формується СПФМ та надсилається ДКФМУ і містить додаткові дані та/або копії документів;

файл-рішення - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується ДКФМУ та надсилається СПФМ і містить інформацію про рішення (доручення), запити на відстеження (моніторинг), які видані (надані) ДКФМУ відповідно до законодавства;

файл-квитанція - електронний документ (набір даних визначеної структури), який містить результати оброблення відповідного файла та/або інформації в ньому;

файл-лист - електронний документ (набір даних), що використовується при інформаційному обміні ДКФМУ та СПФМ з інших питань.

2. Надсилання файлів інформаційного обміну між СПФМ та ДКФМУ здійснюється у вигляді транспортних файлів - цифрових конвертів (далі - ТФ), які шифруються на адресу отримувача.

Максимальний об'єм одного ТФ не може перевищувати 10 Мбайт.

Якщо виникає потреба передавання додаткової інформації (файл типу "Е") більшого об'єму, вона повинна бути заархівована програмними засобами, що підтримують формати, наведені в додатку 1 до цього Порядку, а в разі потреби - розбита такими засобами на окремі частини, об'єм яких не може перевищувати 10 Мбайт.

III. Правила формування найменувань файлів

1. Найменування файлів формується в 36-знаковій системі числення з урахуванням ідентифікаційних даних СПФМ або його відокремленого підрозділу, типу інформації, дати їх формування.

2. Для СПФМ - банків імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:

Xt0RxxMD.Ynn,

де: X 

- ознака належності файлу фінансового моніторингу банкам; 

- тип файлу згідно з Довідником типів файлів інформаційного обміну, наведеним у додатку 2 до цього Порядку; 

- константа (крім файлів - квитанцій); 

Rxx 

- ідентифікатор банку (філії), де: R - ідентифікатор адміністративного регіону України, у якому розташований банк (філія), xx - унікальний ідентифікатор банку (філії) у межах цього адміністративного регіону. Rxx збігається з останніми трьома байтами електронного ідентифікатора банку (філії) в електронній пошті (далі - ЕП) Національного банку України (далі - Національний банк); 

M  

- місяць формування файлу в 36-знаковій системі числення;  

D  

- день формування файлу в 36-знаковій системі числення;  

Y  

- рік формування файлу (указується остання цифра року);  

nn 

- порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня. Файли нумеруються, починаючи з 1. 

Ім'я файлу-квитанції формується з імені файлу, що квитується, шляхом заміни символу "тип файлу" на відповідний тип квитанції.

Ім'я файлу типу "O" формується з імені файлу, що був забракований, таким чином:

символ "тип файлу" набуває значення "O";

третій символ імені набуває значення "тип файлу", що був забракований.

3. Для СПФМ, які не є банками, імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:

ZTXXXXXXMD.Ynn,

де: Z 

- ознака належності файлу фінансового моніторингу СПФМ, які не є банками; 

- тип файлу згідно з Довідником типів файлів інформаційного обміну, наведеним у додатку 2 до цього Порядку; 

XXXXXX 

- обліковий ідентифікатор СПФМ; 

M  

- місяць формування файлу в 36-знаковій системі числення; 

D  

- день формування файлу в 36-знаковій системі числення;  

Y  

- рік формування файлу (указується остання цифра року); 

nn 

- порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня, файли нумеруються, починаючи з 1. 

Ім'я файлу-квитанції формується з імені транспортного файлу, що квитується, шляхом заміни символу "типу файлу" на відповідний тип квитанції.

IV. Формати інформаційних повідомлень та типів даних інформаційних повідомлень

1. Інформаційні повідомлення повинні формуватись у стандарті XML.

2. Опис та склад реквізитів інформаційних повідомлень наведено в додатку 3 до цього Порядку.

3. Для інформаційної взаємодії між ДКФМУ та СПФМ у файлах інформаційного обміну допустимі формати файлів листів, додатків (вкладень), наведені в додатку 1 до цього Порядку.

4. Кодування значень елементів інформаційних повідомлень виконується згідно зі стандартом UTF-8. Для зазначення цього першим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML-директива:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

5. При кодуванні значень інформаційних елементів допускаються лише символи, які можуть бути коректно представлені у кодовій сторінці Windows-1251 згідно з переліком (додаток 4 до цього Порядку).

6. Інформаційні повідомлення повинні відповідати формалізованому опису (dtd) згідно з файлами-схемами (додаток 5 до цього Порядку).

Для зазначення цього другим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML-директива:

<!DOCTYPE transport-file SYSTEM "Ім'я файлу-схеми">.

7. Ім'я файлу-схеми для відповідного типу транспортного файлу наведено в додатку 3 до цього Порядку.

8. Для інформаційної взаємодії між ДКФМУ та СПФМ у файлах інформаційного обміну та транспортних файлах допустимі такі формати типів даних:

Символьний тип даних.
Допускаються також символи від 0 до 9, у тому числі і початкові нулі, причому ці нулі є значущими 

Числовий беззнаковий тип даних.
Допустимі тільки цифри від 0 до 9. Початкові нулі неприпустимі  

D (8) 

Позначення формату даних типу "Дата". Використання пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу "Дата" мають таку структуру:
РРРРММДД,
де:
РРРР - чотири цифри року;
ММ - номер місяця (01... 12);
ДД - день місяця (01... 31)  

T (4) 

Позначення формату даних типу "Час". Використання пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу "Час" мають таку структуру:
ГГХХ,
де:
ГГ - години (00... 23);
ХХ - хвилини (00... 59)  

Спеціальне позначення символьного типу даних для передавання електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) у файлах (допускаються символи від 0 до 9, а також латинські літери від A до F).  

V. Порядок доставки (приймання/передавання) транспортних файлів

1. Для СПФМ, які не є банками, відправлення ТФ виконується за допомогою ЕП шляхом передання ТФ у вигляді вкладень (Attachment) до E-mail повідомлень (формат MIME).

Кожний ТФ передається окремим електронним листом ЕП. Текст листа ЕП, до якого приєднано ТФ, не має містити змістової інформації та відкидається при обробленні.

2. Для СПФМ - банків інформаційний обмін з ДКФМУ здійснюється засобами ЕП, визначеними Національним банком, з використанням засобів захисту інформації, які встановлені Національним банком.

3. Якщо інформація від відокремленого підрозділу до ДКФМУ передається через СПФМ, то захист такої інформації під час її передавання від відокремленого підрозділу до СПФМ може забезпечуватися власними програмними засобами СПФМ.

4. Приймання ЕП з приєднаними ТФ у ДКФМУ здійснюється за адресами ЕП, наведеними в додатку 6 до цього Порядку.

5. Надсилання ЕП з приєднаними ТФ до СПФМ здійснюється на адресу ЕП, зазначену в обліковій формі СПФМ, або на зворотну адресу ЕП, з якої надійшло повідомлення.

VI. Вимоги до комплексу засобів захисту інформації у СПФМ

1. Вимоги до комплексу засобів захисту (далі - КЗЗ), що використовується у складі програмних комплексів СПФМ-банків для інформаційного обміну з ДКФМУ, встановлюються Національним банком.

2. Комплекс засобів захисту, що використовується СПФМ для інформаційного обміну з ДКФМУ, має забезпечувати конфіденційність, автентичність, цілісність інформації, що міститься в ТФ.

Зазначений КЗЗ має бути розроблений та допущений до експлуатації відповідно до вимог законодавства в галузі криптографічного (далі - КЗІ) та технічного захисту інформації (далі - ТЗІ).

3. ТФ мають формуватись програмним комплексом СПФМ (далі - ПК СПФМ) із використанням КЗЗ, які в установленому законодавством порядку допущені до експлуатації для передавання відповідної категорії інформації з обмеженим доступом.

Для захисту інформації в ТФ мають використовуватись лише КЗЗ, які програмно та технологічно сумісні із системою прийому і обробки інформації, яка функціонує в ДКФМУ, та сумісні з вимогами експлуатації комплексної системи захисту інформації Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - КСЗІ ЄДІС).

4. Методика та керування криптографічними ключами, яка використовується в КЗЗ, має відповідати вимогам чинного законодавства в галузі КЗІ та ТЗІ і бути програмно та технологічно сумісною з КСЗІ ЄДІС.

5. Порядок накладання/перевірки ЕЦП на відповідні структури інформаційних повідомлень, який використовується в КЗЗ, має забезпечувати захист структури розташування елементів та змісту елементів.

Порядок накладання/перевірки ЕЦП на ТФ, що містить додаткову та іншу технологічну інформацію, який використовується в КЗЗ, має забезпечувати захист змісту цих ТФ.

6. При інформаційному обміні використовуються ключі ЕЦП, які сертифіковані:

для банків - Центром сертифікації ключів Національного банку;

для інших СПФМ - акредитованими центрами сертифікації ключів.

 

Директор Департаменту
інформаційних технологій
 

 
В. С. Давидюк
 

 

Допустимі формати файлів-листів, файлів-додатків (вкладень)*

____________
* Файли відповідних форматів повинні бути сумісні з прикладним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003, Adobe Reader 6.0, WinRar 3.20.

Формат  

Опис 

txt 

використовується у Windows для текстових файлів 

doc 

документи текстового редактора MS Word 

xls 

файли електронних таблиць MS Excel 

rtf 

міжплатформений формат зберігання відформатованих тестових документів 

jpg 

формат зберігання повнокольорових зображень 

tiff 

формат зберігання зображень (фотографій, штрихових ілюстрацій) 

pdf 

міжплатформений формат обміну електронними документами 

rar 

файли архівної структури 

arj 

файли архівної структури 

zip 

файли архівної структури 

 

Довідник типів файлів інформаційного обміну

Тип файла 

Призначення 

файл-повідомлення про ФО 

файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про ФО 

файл-запит 

файл-квитанція на файл C 

файл-відповідь на файл C 

файл-квитанція на файл D 

файл-додаток  

файл-квитанція на файл E 

тестовий файл A 

тестовий файл B 

тестовий файл C 

тестовий файл Q 

тестовий файл D 

тестовий файл R 

файл-рішення  

файл-квитанція на файл M 

файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності 

файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності 

інформаційний технологічний файл ПК "АРМ-Інформаційний" 

файл-повідомлення, що містить відомості про облік СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб  

файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік відомостей щодо обліку СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб  

файл-лист 

 

Опис та склад реквізитів інформаційних повідомлень

Опис та склад реквізитів файлів інформаційного обміну наведено у цьому додатку в такому порядку:

1. Для СПФМ, які не є банками:

1.1. Файли-повідомлення:

1.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип A, N).

1.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип B, P).

1.1.3. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип U).

1.1.4. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип V).

1.2. Файл-рішення:

1.2.1. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-рішення (тип M).

1.2.2. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-квитанції (тип W).

1.3. Додаткові примітки щодо окремих реквізитів транспортних файлів та порядку їх використання.

2. Для СПФМ - банків:

2.1. Файл-рішення:

2.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-рішення (тип M).

2.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-квитанції (тип W).

1. Для СПФМ, які не є банками

1.1. Файли-повідомлення

1.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип A, N)

(ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу A - za_nbo20.dtd, для файлу типу N - zn_nbo20.dtd)

Номер та назва елемента/структури 

Назва тега/атрибута 

Тип 

Обов'язкове 

Примітки 

Головна структура transport-file 

  

Загальні відомості про повідомлення (структура file-meta-data) 

  

1.1 

Назва файлу 

file-name 

C (14) 

Відповідно до правил формування найменувань файлів 

1.2 

Дата створення файлу 

file-date 

D (8) 

  

1.3 

Час створення файла 

file-time 

T (4) 

  

1.4 

Кількість фінансових операцій у файлі-повідомленні 

count 

N (6) 

Указується кількість операцій у повідомленні 

1.5 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.6 

ЕЦП файлу 

file-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.6.1 

Дата підписання 

time-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.7 

Версія програмного комплексу 

app-version 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію (структура fm4) 

  

2.1 

Тип суб'єкта (код) 

subj-typ 

C (1) 

Відповідно до полів з кодом 050 форми N 4-ФМ 

2.2 

Вид суб'єкта (код) 

subj-vid 

C (4) 

Відповідно до полів з кодом 060 форми N 4-ФМ 

2.3 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО 

subj-id 

C (12) 

Відповідно до полів з кодом 070 форми N 4-ФМ 

2.4 

Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

id-key-ddfm 

C (6) 

Відповідно до полів з кодом 080 форми N 4-ФМ 

2.5 

Назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

subj-name 

C (254) 

Відповідно до полів з кодом 090 форми N 4-ФМ 

2.6 

Адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію (структура addr) 

  

2.6.1 

Країна (код) 

addr-state-id 

C (3) 

Відповідно до полів з кодом 100 форми N 4-ФМ 

2.6.2 

Область (код) 

addr-obl-id 

N (2) 

+(3) 

Відповідно до полів з кодом 110 форми N 4-ФМ 

2.6.3 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C (5) 

+(2) 

Відповідно до полів з кодом 120 форми N 4-ФМ 

2.6.4 

Населений пункт 

addr-city 

C (254) 

Відповідно до полів з кодом 130 форми N 44-ФМ 

2.6.5 

Вулиця 

addr-streat 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 140 форми N 4ФМ 

2.6.6 

Будинок 

addr-bud 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 150 форми N 4-ФМ 

2.6.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 160 форми N 4-ФМ 

2.6.8 

Офіс (квартира) 

addr-ofis 

C (5) 

  

Відповідно до полів з кодом 170 форми N 4-ФМ 

2.6.9 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

addr-tlf 

C (10) 

Відповідно до полів з кодом 180 форми N 4-ФМ 

2.6.10 

Адреса E-mail 

addr-email 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 190 форми N 4-ФМ 

2.7 

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію (структура vdp) 

  

2.7.1 

Посада відповідального працівника 

vdp-pos 

C (100) 

Відповідно до полів з кодом 200 форми N 4-ФМ 

2.7.2 

Прізвище 

vdp-name-pr 

C (50) 

Відповідно до полів з кодом 210 форми N 4-ФМ 

2.7.3 

Ім'я 

vdp-name-i 

C (30) 

Відповідно до полів з кодом 220 форми N 4-ФМ 

2.7.4 

По батькові 

vdp-name-pb 

C (30) 

  

Відповідно до полів з кодом 230 форми N 4-ФМ 

2.7.5 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

vdp-tlf 

C (10) 

Відповідно до полів з кодом 240 форми N 4-ФМ 

2.7.6 

Адреса E-mail 

vdp-email 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 250 форми N 4-ФМ 

2.8 

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (структура fm2) 

  

2.8.1 

Порядковий номер структури fm2 

fm2-id 

N (6) 

  

2.8.2 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.8.3 

ЕЦП структури fm21 

fm2-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.8.4 

Дата підписання 

time-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.8.5 

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію (department-prov) 

  

2.8.5.1 

Тип суб'єкта (код

subj-typ 

C (1) 

Відповідно до полів з кодом 010 форми N 2-ФМ 

2.8.5.2 

Вид суб'єкта (код

subj-vid 

C (4) 

Відповідно до полів з кодом 020 форми N 2-ФМ 

2.8.5.3 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ /ідентифікаційний номер за ДРФО 

subj-id 

C (12) 

Відповідно до полів з кодом 030 форми N 2-ФМ 

2.8.5.4 

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

subj-name 

C (254) 

Відповідно до полів з кодом 040 форми N 2-ФМ 

2.8.5.5 

Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

id-key-ddfm 

C (6) 

Відповідно до полів з кодом 050 форми N 2-ФМ 

2.8.5.6 

Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію (структура addr) 

  

2.8.5.6.1 

Країна (код) 

addr-state-id 

C (3) 

Відповідно до полів з кодом 060 форми N 2-ФМ 

2.8.5.6.2 

Область (код) 

addr-obl-id 

N (2) 

+(3) 

Відповідно до полів з кодом 070 форми N 2-ФМ 

2.8.5.6.3 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C (5) 

+(2) 

Відповідно до полів з кодом 080 форми N 2-ФМ 

2.8.5.6.4 

Населений пункт 

addr-city 

C (254) 

Відповідно до полів з кодом 090 форми N 2-ФМ 

2.8.5.6.5 

Вулиця 

addr-streat 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 100 форми N 2-ФМ 

2.8.5.6.6 

Будинок 

addr-bud 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 110 форми N 2-ФМ 

2.8.5.6.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 120 форми N 2-ФМ 

2.8.5.6.8 

Офіс (квартира) 

addr-ofis 

C (5) 

  

Відповідно до полів з кодом 130 форми N 2-ФМ 

2.8.5.6.9 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

addr-tlf 

C (10) 

Відповідно до полів з кодом 140 форми N 2-ФМ 

2.8.5.6.10 

Адреса E-mail 

addr-email 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 150 форми N 2-ФМ 

2.8.5.7 

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію (структура vdp) 

  

2.8.5.7.1 

Посада відповідального працівника 

vdp-pos 

C (100) 

Відповідно до полів з кодом 160 форми N 2-ФМ 

2.8.5.7.2 

Прізвище 

vdp-name-pr 

C (50) 

Відповідно до полів з кодом 170 форми N 2-ФМ 

2.8.5.7.3 

Ім'я 

vdp-name-i 

C (30) 

Відповідно до полів з кодом 180 форми N 2-ФМ 

2.8.5.7.4 

По батькові 

vdp-name-pb 

C (30) 

  

Відповідно до полів з кодом 190 форми N 2-ФМ 

2.8.5.7.5 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

vdp-tlf 

C (10) 

Відповідно до полів з кодом 200 форми N 2-ФМ 

2.8.5.7.6 

Адреса E-mail 

vdp-email 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 210 форми N 2-ФМ 

2.8.6 

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було зареєстровано фінансову операцію (department-reestr) 

  

2.8.6.1 

Тип суб'єкта (код

subj-typ 

C (1) 

Відповідно до полів з кодом 220 форми N 2-ФМ 

2.8.6.2 

Вид суб'єкта (код

subj-vid 

C (4) 

Відповідно до полів з кодом 230 форми N 2-ФМ 

2.8.6.3 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО 

subj-id 

C (12) 

Відповідно до полів з кодом 240 форми N 2-ФМ 

2.8.6.4 

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

subj-name 

C (254) 

Відповідно до полів з кодом 250 форми N 2-ФМ 

2.8.6.5 

Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

id-key-ddfm 

C (6) 

Відповідно до полів з кодом 260 форми N 2-ФМ 

2.8.6.6 

Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію (структура addr) 

  

2.8.6.6.1 

Країна (код) 

addr-state-id 

C (3) 

Відповідно до полів з кодом 270 форми N 2-ФМ 

2.8.6.6.2 

Область (код) 

addr-obl-id 

N (2) 

+(3) 

Відповідно до полів з кодом 280 форми N 2-ФМ 

2.8.6.6.3 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C (5) 

+(2) 

Відповідно до полів з кодом 290 форми N 2-ФМ 

2.8.6.6.4 

Населений пункт 

addr-city 

C (254) 

Відповідно до полів з кодом 300 форми N 2-ФМ 

2.8.6.6.5 

Вулиця 

addr-streat 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 310 форми N 2-ФМ 

2.8.6.6.6 

Будинок 

addr-bud 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 320 форми N 2-ФМ 

2.8.6.6.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 330 форми N 2-ФМ 

2.8.6.6.8 

Офіс (квартира) 

addr-ofis 

C (5) 

  

Відповідно до полів з кодом 340 форми N 2-ФМ 

2.8.6.6.9 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

addr-tlf 

C (10) 

Відповідно до полів з кодом 350 форми N 2-ФМ 

2.8.6.6.10 

Адреса E-mail 

addr-email 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 360 форми N 2-ФМ 

2.8.6.7 

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію (структура vdp) 

  

2.8.6.7.1 

Посада відповідального працівника 

vdp-pos 

C (100) 

Відповідно до полів з кодом 370 форми N 2-ФМ 

2.8.6.7.2 

Прізвище 

vdp-name-pr 

C (50) 

Відповідно до полів з кодом 380 форми N 2-ФМ 

2.8.6.7.3 

Ім'я 

vdp-name-i 

C (30) 

Відповідно до полів з кодом 390 форми N 2-ФМ 

2.8.6.7.4 

По батькові 

vdp-name-pb 

C (30) 

  

Відповідно до полів з кодом 400 форми N 2-ФМ 

2.8.6.7.5 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

vdp-tlf 

C (10) 

Відповідно до полів з кодом 410 форми N 2-ФМ 

2.8.6.7.6 

Адреса E-mail 

vdp-email 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 420 форми N 2-ФМ 

2.9 

Відомості про фінансову операцію (структура fm21) 

  

2.9.1 

Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі 

kl-id 

N (12) 

Відповідно до полів з кодом 470 форми N 2-ФМ 

2.9.2 

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі 

kl-date 

D (8) 

Відповідно до полів з кодом 480 форми N 2-ФМ 

2.9.3 

Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму 

opr-terror 

N (1) 

Відповідно до полів з кодом 490 форми N 2-ФМ 

2.9.4 

Кількість учасників фінансової операції 

opr-kol 

N (6) 

Відповідно до полів з кодом 500 форми N 2-ФМ 

2.9.5 

Вид повідомлення про фінансову операцію (код

opr-act 

N (1) 

Відповідно до полів з кодом 510 форми N 2-ФМ 

2.9.6 

Дата здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або дата зупинення проведення фінансової операції 

opr-date 

D (8) 

Відповідно до полів з кодом 520 форми N 2-ФМ 

2.9.7 

Час здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції 

opr-time 

T (4) 

Відповідно до полів з кодом 530 форми N 2-ФМ 

2.9.8 

Код валюти / банківського металу 

opr-currency-id 

C (3) 

Відповідно до полів з кодом 540 форми N 2-ФМ 

2.9.9 

Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах) 

opr-currency-amount 

N (19) 

Відповідно до полів з кодом 550 форми N 2-ФМ 

2.9.10 

Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті 

opr-uah-equiv 

N (19) 

Відповідно до полів з кодом 560 форми N 2-ФМ 

2.9.11 

Підстава здійснення фінансової операції 

opr-pidst 

C (500) 

Відповідно до полів з кодом 570 форми N 2-ФМ 

2.9.12 

Коментар до підстав здійснення фінансової операції 

comment-opr-pidst 

C (1000) 

  

Відповідно до полів з кодом 580 форми N 2-ФМ 

2.9.13 

Ознака здійснення фінансової операції (код

opr-status 

C (1) 

Відповідно до полів з кодом 590 форми N 2-ФМ 

2.9.14 

Код виду фінансової операції 

opr-type1 

C (15) 

Відповідно до полів з кодом 600 форми N 2-ФМ 

2.9.15 

Ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу (код) 

opr-type2 

C (4) 

+(6) 

Відповідно до полів з кодом 610 - 614 форми N 2-ФМ 

2.9.16 

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу 

opr-type2-comment 

C (1000) 

  

Відповідно до полів з кодом 620 форми N 2-ФМ 

2.9.17 

Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код) 

opr-type3 

C (3) 

+(6) 

Відповідно до полів з кодом 630 - 634 форми N 2-ФМ 

2.9.18 

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу 

opr-type3-comment 

C (1000) 

  

Відповідно до полів з кодом 640 форми N 2-ФМ 

2.9.19 

Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності) 

unique-nom 

C (25) 

  

Відповідно до полів з кодом 680 форми N 2-ФМ 

2.9.20 

Дані про пов'язану фінансову операцію (структура opr-zv) 

  

2.9.20.1 

Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі 

opr-zv-id 

N (12) 

  

Відповідно до полів з кодом 650 форми N 2-ФМ 

2.9.20.2 

Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі 

opr-zv-dt 

D (8) 

  

Відповідно до полів з кодом 660 форми м 2-ФМ 

2.9.20.3 

Коментар до пов'язаної фінансової операції 

opr-zv -comment 

C (1000) 

  

Відповідно до полів з кодом 670 форми N 2-ФМ 

2.9.21 

Інформація про фінансову операцію, що коригується даною операцією (структура upd-info) 

  

2.9.21.1 

Інформація про фінансову операцію, що коригується даною операцією (структура upd-info-accepted) для взятих на облік 

  

2.9.21.1.1 

Порядковий номер фінансової операції, що коригується, у реєстрі 

mod-id 

N (12) 

+(8.1) 

Відповідно до полів з кодом 690 форми N 2-ФМ 

2.9.21.1.2 

Дата реєстрації фінансової операції, що коригується 

mod-date 

D (8) 

Відповідно до полів з кодом 700 форми N 2-ФМ 

2.9.21.2 

Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік (структура upd-info-unaccepted) 

  

2.9.21.2.1 

Назва файлу попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік 

file-name 

C(12) 

+(8.1) 

Відповідно до правил формування найменувань файлів та полів з кодом 451 форми N 2-ФМ 

2.9.21.2.2 

Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік 

mod-date 

D (8) 

Відповідно до полів з кодом 452 форми N 2-ФМ 

2.9.21.2.3 

Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік 

mod-id 

N (12) 

Відповідно до полів з кодом 453 форми N 2-ФМ 

2.9.22 

Відомості про файли-додатки (структура dod-files) 

  

2.9.22.1 

Назва файлу-додатка 

dod-filename 

C (12) 

  

Відповідно до правил формування найменувань файлів 

2.9.22.2 

Формат файлу-додатка 

dod-filename-format 

C (10) 

(9) 

Формат файлу-додатка: TXT, DOC, XLS та інші 

2.9.23 

Додаткова інформація 

opr-comment 

C (4096) 

  

Відповідно до розділу IV форми N 2-ФМ 

2.9.24 

Відомості про учасника фінансової операції (структура fm22) 

  

2.9.24.1 

Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код

cl-type 

N (2) 

Відповідно до полів з кодом 720 форми N 2-ФМ 

2.9.24.2 

Статус (тип) учасника (код

cl-stp 

N (2) 

+(4) 

Відповідно до полів з кодом 730 форми N 2-ФМ 

2.9.24.3 

Ознака резидентності 

cl-res 

N (1) 

+(4) 

1 - резидент; 2 - нерезидент 

2.9.24.4 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО 

cl-id 

C (12) 

+(4.1) 

Відповідно до полів з кодом 750 форми N 2-ФМ 

2.9.24.5 

Повна назва учасника фінансової операції (прізвище) 

cl-name 

C (254) 

Відповідно до полів з кодом 760 форми N 2-ФМ 

2.9.24.6 

Скорочена назва учасника фінансової операції (ім'я) 

cl-short-name 

C (254) 

+(4.1) 

Відповідно до полів з кодом 770 форми N 2-ФМ 

2.9.24.7 

По батькові 

cl-name-pb 

C (30) 

  

Відповідно до полів з кодом 780 форми N 2-ФМ 

2.9.24.8 

Дата народження 

cl-date-of-birth 

D (8) 

+(4.3) 

Відповідно до полів з кодом 790 форми N 2-ФМ 

2.9.24.9 

Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції 

cl-part-base 

C (254) 

+(7) 

Відповідно до полів з кодом 800 форми N 2-ФМ 

2.9.24.10 

Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію (структура cl-state-reg) 

  

2.9.24.10.1 

Свідоцтво про державну реєстрацію (інший реєстраційний документ) 

cl-state-reg-id 

C (28) 

+(4.2) 

Відповідно до полів з кодом 810 форми N 2-ФМ 

2.9.24.10.2 

Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи 

cl-state-reg-authority 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 820 форми N 2-ФМ 

2.9.24.10.3 

Дата реєстрації 

cl-state-reg-date 

D (8) 

  

Відповідно до полів з кодом 830 форми N 2-ФМ 

2.9.24.11 

Місцезнаходження або місце проживання учасника (структура cl-juridical-addr) 

  

2.9.24.11.1 

Країна реєстрації або громадянства (код

addr-state-id 

C (3) 

+(4) 

Відповідно до полів з кодом 840 форми N 2-ФМ 

2.9.24.11.2 

Область реєстрації або проживання (код

addr-obl-id 

N (2) 

+(3, 4) 

Відповідно до полів з кодом 850 форми N 2-ФМ 

2.9.24.11.3 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C (10) 

+(2, 4) 

Відповідно до полів з кодом 860 форми N 2-ФМ 

2.9.24.11.4 

Населений пункт 

addr-city 

C (254) 

+(4) 

Відповідно до полів з кодом 870 форми N 2-ФМ 

2.9.24.11.5 

Вулиця 

addr-streat 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 880 форми N 2-ФМ 

2.9.24.11.6 

Будинок 

addr-bud 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 890 форми N 2-ФМ 

2.9.24.11.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 900 форми N 2-ФМ 

2.9.24.11.8 

Офіс (квартира) 

addr-ofis 

C (5) 

  

Відповідно до полів з кодом 910 форми N 2-ФМ 

2.9.24.11.9 

Додаткові відомості 

addr-dods 

C (1000) 

  

Відповідно до полів з кодом 920 форми N 2-ФМ 

2.9.24.12 

Місце тимчасового перебування учасника
(структура cl-actual-addr) 

  

2.9.24.12.1 

Країна тимчасового перебування (код

addr-state-id 

C (3) 

+(4) 

Відповідно до полів з кодом 930 форми N 2-ФМ 

2.9.24.12.2 

Область тимчасового перебування (код

addr-obl-id 

N (2) 

+(3, 4) 

Відповідно до полів з кодом 940 форми N 2-ФМ 

2.9.24.12.3 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C (10) 

+(2, 4) 

Відповідно до полів з кодом 950 форми N 2-ФМ 

2.9.24.12.4 

Населений пункт 

addr-city 

C (254) 

+(4) 

Відповідно до полів з кодом 960 форми N 2-ФМ 

2.9.24.12.5 

Вулиця 

addr-streat 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 970 форми N 2-ФМ 

2.9.24.12.6 

Будинок 

addr-bud 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 980 форми N 2-ФМ 

2.9.24.12.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 990 форми N 2-ФМ 

2.9.24.12.8 

Офіс (квартира) 

addr-ofis 

C (5) 

  

Відповідно до полів з кодом 1000 форми N 2-ФМ 

2.9.24.12.9 

Додаткові відомості 

addr-dods 

C (1000) 

  

Відповідно до полів з кодом 1010 форми N 2-ФМ 

2.9.24.13 

Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу (структура cl-doc) 

  

2.9.24.13.1 

Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код

doc-type 

N (2) 

+(4.3) 

Відповідно до полів з кодом 1020 форми N 2-ФМ 

2.9.24.13.2 

Серія документа, що засвідчує фізичну особу 

doc-ser 

C (7) 

Відповідно до полів з кодом 1030 форми N 2-ФМ 

2.9.24.13.3 

Номер документа, що засвідчує фізичну особу 

doc-id 

C (20) 

Відповідно до полів з кодом 1040 форми N 2-ФМ 

2.9.24.13.4 

Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу 

doc-date 

D (8) 

+(4.3) 

Відповідно до полів з кодом 1050 форми N 2-ФМ 

2.9.24.13.5 

Повна назва органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу 

doc-authority 

C (254) 

+(4.3) 

Відповідно до полів з кодом 1060 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14 

Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції (структура cl-bank-account) 

  

2.9.24.14.1 

Номер рахунка 

bank-acc-no 

C (32) 

  

Відповідно до полів з кодом 1070 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14.2 

Назва банку (філії) 

bank-name 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 1080 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14.3 

Код банку (філії) 

bank-mfo 

C (12) 

  

Відповідно до полів з кодом 1090 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14.4 

Місцезнаходження (структура bank-addr) 

  

2.9.24.14.4.1 

Країна (код

addr-state-id 

C (3) 

  

Відповідно до полів з кодом 1100 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14.4.2 

Область (код

addr-obl-id 

N (2) 

  

Відповідно до полів з кодом 1110 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14.4.3 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 1120 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14.4.4 

Населений пункт 

addr-city 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 1130 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14.4.5 

Вулиця 

addr-streat 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 1140 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14.4.6 

Будинок 

addr-bud 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 1150 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14.4.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 1160 форми N 2-ФМ 

2.9.24.14.4.8 

Офіс (квартира) 

addr-ofis 

C (5) 

  

Відповідно до полів з кодом 1170 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15 

Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті (структура cl-cor-bank) 

  

2.9.24.15.1 

Номер рахунка 

bank-acc-no 

C (32) 

  

Відповідно до полів з кодом 1180 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15.2 

Назва фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок 

bank-name 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 1190 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15.3 

Код фінансової установи-кореспондента 

bank-id 

C (12) 

  

Відповідно до полів з кодом 1200 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15.4 

Місцезнаходження (структура bank-addr) 

  

2.9.24.15.4.1 

Країна місцезнаходження фінансової установи-кореспондента (код

addr-state-id 

C (3) 

  

Відповідно до полів з кодом 1210 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15.4.2 

Область (код

addr-obl-id 

N (2) 

  

Відповідно до полів з кодом 1220 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15.4.3 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 1230 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15.4.4 

Населений пункт 

addr-city 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 1240 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15.4.5 

Вулиця 

addr-streat 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 1250 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15.4.6 

Будинок 

addr-bud 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 1260 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15.4.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C (7) 

  

Відповідно до полів з кодом 1270 форми N 2-ФМ 

2.9.24.15.4.8 

Офіс (квартира) 

addr-ofis 

C (5) 

  

Відповідно до полів з кодом 1280 форми N 2-ФМ 

1.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип B, P)

(ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу B - zb_nbo20.dtd, для файлу типу P - zp_nbo20.dtd)

Номер та назва елемента/структури 

Назва тега/атрибута 

Тип 

Обов'язкове 

Примітки 

Головна структура transport-file 

  

Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) 

  

1.1 

Назва ТФ 

file-name 

C (14) 

Відповідно до правил формування найменувань файлів 

1.2 

Дата створення ТФ 

file-date 

D (8) 

  

1.3 

Час створення ТФ 

file-time 

T (4) 

  

1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.5 

ЕЦП файлу 

file-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.6 

Дата підписання 

time-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.7 

Кількість операцій у файлі 

count 

N (6) 

  

1.8 

Версія програмного комплексу 

app-version 

  

Використовується КЗЗ 

Відомості про файл-повідомлення (структура report) 

  

2.1 

Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується (структура input-file-meta-data) 

  

2.1.1 

Назва файлу 

input-file-name 

C (14) 

Відповідно до правил формування найменувань файлів 

2.1.2 

Дата створення файлу 

input-file-date 

D (8) 

  

2.1.3 

Час створення файлу 

input-file-time 

T (4) 

  

2.1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

input-id-key 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.1.5 

ЕЦП файлу 

input-file-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.1.6 

Дата підписання 

input-time-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.1.7 

Кількість операцій у повідомленні 

input-count 

N (6) 

  

2.1.8 

Версія програмного комплексу 

input-app-version 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.2 

Наявність помилки у файлі-повідомленні 

file-error-status 

C (4) 

  

2.3 

Помилка у заголовочній частині файлу (структура file-error) 

  

2.3.1 

Помилка (структура error) 

  

2.3.1.1 

Код помилки 

error-code 

C (4) 

Заповнюється згідно з Довідником K_DFM15 (додаток 7 до цього Порядку) 

2.3.1.2 

Опис помилки 

description 

C (100) 

  

  

2.3.1.3 

Номер помилкового тега 

start-tag-order 

N (6) 

  

Номер помилкового тега з початку файлу (номер тега transport-file має значення один) 

2.3.1.4 

Назва тега 

remark 

C (50) 

  

  

2.3.1.5 

Додаткові дані про помилку (структура additional-info) 

  

2.3.1.5.1 

Значення помилкового тега 

key 

C (100) 

  

  

2.3.1.5.2 

Назва класифікатора (для помилки значення класифікатора) 

value 

C (100) 

  

  

2.4 

Відомості про помилки у даних про операцію (структура opr-report) 

  

2.4.1 

Порядковий номер структури fm2 

fm2-id 

N (6) 

  

2.4.2 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.4.3 

ЕЦП структури fm21 

fm2-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.4.4 

Дата підписання 

time-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.4.5 

Наявність помилки у структурі fm2 

opr-error-status 

C (4) 

  

  

2.4.6 

Опис помилки (структура opr-error) 

  

2.4.6.1 

Помилка (структура error) 

  

2.4.6.1.1 

Код помилки 

error-code 

C (4) 

Заповнюється згідно з Довідником K_DFM15 (додаток 7 до цього Порядку) 

2.4.6.1.2 

Опис помилки 

description 

C (100) 

  

  

2.4.6.1.3 

Номер помилкового тега 

start-tag-order 

N (6) 

  

Номер помилкового тега з початку файлу (номер тега transport-file має значення один) 

2.4.6.1.4 

Назва тега 

remark 

C (50) 

  

  

2.4.6.1.5 

Додаткові дані про помилку (структура additional-info) 

  

2.4.6.1.5.1 

Значення помилкового тега 

key 

C (100) 

  

  

2.4.6.1.5.2 

Назва класифікатора (для помилки значення класифікатора) 

value 

C (100) 

  

  

1.1.3. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип U)

(ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу U - zu_nbo20.dtd)

Номер та назва елемента/структури 

Назва тега/атрибута 

Тип 

Обов'язкове 

Примітки 

Головна структура transport-file 

  

Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) 

  

1.1 

Назва ТФ 

file-name 

C (14) 

Відповідно до правил формування найменувань файлів 

1.2 

Дата створення ТФ 

file-date 

D (8) 

  

1.3 

Час створення ТФ 

file-time 

T (4) 

  

1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.5 

ЕЦП файлу 

file-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.6 

Дата підписання 

time-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.7 

Версія програмного комплексу 

app-version 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу та відповідальної особи (структура fm1) 

  

2.1 

Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ident) 

  

2.1.1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО 

subj-id 

C (12) 

Відповідно до полів з кодом 010 форми N 1-ФМ 

2.1.2 

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

subj-name-shortcut 

C (254) 

Відповідно до полів з кодом 020 форми N 1-ФМ 

2.1.3 

Дата вихідної реєстрації повідомлення 

date-card 

D (8) 

Відповідно до полів з кодом 030 форми N 1-ФМ 

2.1.3.1 

Номер вихідної реєстрації повідомлення 

number-card 

C(15) 

Відповідно до полів з кодом 031 форми N 1-ФМ 

2.1.4 

Вид повідомлення (код) 

opr-act 

N (1) 

Відповідно до полів з кодом 040 форми N 1-ФМ 

2.1.5 

Обліковий ідентифікатор суб'єкта 

id-key-ddfm 

C (6) 

Відповідно до полів з кодом 050 форми N 1-ФМ 

2.1.5.1 

Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу 

id-key-sd-ddfm 

C(6) 

Відповідно до полів з кодом 051 форми N 1-ФМ 

2.1.6 

Тип суб'єкта (код), відомості про який надсилаються 

ust-type 

N (1) 

Відповідно до полів з кодом 060 форми N 1-ФМ 

2.1.7 

Тип повідомлення про відповідального працівника (код) 

vdp_type 

N (1) 

  

Не заповнюється 

2.2 

Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova) 

  

2.2.1 

Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, ім'я, по батькові 

subj-name 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 070 форми N 1-ФМ 

2.2.2 

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

subj-name-shortcut 

C (254) 

+(5) 

Відповідно до полів з кодом 080 форми N 1-ФМ 

2.2.3 

Тип суб'єкта (код) 

ust-type 

N (1) 

Відповідно до полів з кодом 090 форми N 1-ФМ 

2.2.4 

Вид суб'єкта (код) 

ust-vid 

N (4) 

Відповідно до полів з кодом 100-103 форми N 1-ФМ 

2.2.4.1 

Коментар до виду суб'єкта 

comment-ust-vid 

C (1000) 

  

Відповідно до полів з кодом 109 форми N 1-ФМ 

2.2.5 

Місцезнаходження або місце проживання (структура addr) 

  

2.2.5.1 

Країна (код) 

addr-state-id 

C (3) 

  

Відповідно до полів з кодом 140 форми N 1-ФМ 

2.2.5.2 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C (10) 

+(5) 

Відповідно до полів з кодом 150 форми N 1-ФМ 

2.2.5.3 

Область (код) 

addr-obl-id 

N (2) 

  

Відповідно до полів з кодом 160 форми N 1-ФМ 

2.2.5.4 

Населений пункт 

addr-city 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 170 форми N 1-ФМ 

2.2.5.5 

Вулиця 

addr-streat 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 180 форми N 1-ФМ 

2.2.5.6 

Будинок 

addr-bud 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 190 форми N 1-ФМ 

2.2.5.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 200 форми N 1-ФМ 

2.2.5.8 

Офіс (квартира) 

addr-ofis 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 210 форми N 1-ФМ 

2.3 

Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova-dod) 

  

2.3.1 

Місце фактичного здійснення діяльності (структура addr) 

  

2.3.1.1 

Країна (код) 

addr-state-id 

C (3) 

  

Відповідно до полів з кодом 220 форми N 1-ФМ 

2.3.1.2 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C (10) 

+(5) 

Відповідно до полів з кодом 230 форми N 1-ФМ 

2.3.1.3 

Область (код) 

addr-obl-id 

N (2) 

  

Відповідно до полів з кодом 240 форми N 1-ФМ 

2.3.1.4 

Населений пункт 

addr-city 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 250 форми N 1-ФМ 

2.3.1.5 

Вулиця 

addr-streat 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 260 форми N 1-ФМ 

2.3.1.6 

Будинок 

addr-bud 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 270 форми N 1-ФМ 

2.3.1.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 280 форми N 1-ФМ 

2.3.1.8 

Офіс (квартира) 

addr-ofis 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 290 форми N 1-ФМ 

2.3.1.9 

Номер телефону 

addr-tlf 

C (10) 

+(5) 

Відповідно до полів з кодом 300 форми N 1-ФМ 

2.3.1.10 

Адреса E-mail 

addr-email 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 310 форми N 1-ФМ 

2.4 

Відомості про відокремлений підрозділ (структура department) 

  

2.4.1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

subj-id 

C (12) 

  

Відповідно до полів з кодом 320 форми N 1-ФМ 

2.4.2 

Повна назва відокремленого підрозділу 

subj-name 

C (254) 

+(10) 

Відповідно до полів з кодом 330 форми N 1-ФМ 

2.4.3 

Скорочена назва відокремленого підрозділу 

subj-name-shortcut 

C (254) 

Відповідно до полів з кодом 340 форми N 1-ФМ 

2.4.4 

Тип суб'єкта (код) 

ust-type 

N (1) 

Відповідно до полів з кодом 350 форми N 1-ФМ 

2.4.5 

Вид суб'єкта (код) 

ust-vid 

N (4) 

Відповідно до полів з кодом 360 - 363 форми N 1-ФМ 

2.4.5.1 

Коментар до виду суб'єкта 

comment-ust-vid 

C (1000) 

  

Відповідно до полів з кодом 369 форми N 1-ФМ 

2.4.6 

Місце фактичного здійснення діяльності (структура addr) 

  

2.4.6.1 

Країна (код) 

addr-state-id 

C (3) 

  

Відповідно до полів з кодом 380 форми N ФМ 

2.4.6.2 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 390 форми N 1-ФМ 

2.4.6.3 

Область (код) 

addr-obl-id 

N (2) 

  

Відповідно до полів з кодом 400 форми N 1-ФМ 

2.4.6.4 

Населений пункт 

addr-city 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 410 форми N 1-ФМ 

2.4.6.5 

Вулиця 

addr-streat 

C (254) 

  

Відповідно до полів з кодом 420 форми N 1-ФМ 

2.4.6.6 

Будинок 

addr-bud 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 430 форми N 1-ФМ 

2.4.6.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 440 форми N 1-ФМ 

2.4.6.8 

Офіс (квартира) 

addr-ofis 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 450 форми N 1-ФМ 

2.4.6.9 

Номер телефону 

addr-tlf 

C (10) 

  

Відповідно до полів з кодом 460 форми N 1-ФМ 

2.4.6.10 

Адреса Е-mail 

addr-email 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 470 форми N 1-ФМ 

2.5 

Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (структура vdp) 

  

2.5.1 

Відомості про призначення відповідального працівника (структура vdp-assignment) 

  

2.5.1.1 

Посада працівника 

vdp-pos 

C (100) 

  

Відповідно до полів з кодом 480 форми N 1-ФМ 

2.5.1.2 

Прізвище 

vdp-name-pr 

C (50) 

+(5, 11.1) 

Відповідно до полів з кодом 490 форми N 1-ФМ 

2.5.1.3 

Ім'я 

vdp-name-i 

C (30) 

Відповідно до полів з кодом 500 форми N 1-ФМ 

2.5.1.4 

По батькові 

vdp-name-pb 

C (30) 

  

Відповідно до полів з кодом 510 форми N 1-ФМ 

2.5.1.5 

Номер наказу про призначення 

vdp-nm 

C (20) 

  

Відповідно до полів з кодом 520 форми N 1-ФМ 

2.5.1.6 

Дата наказу про призначення 

vdp-date 

D (8) 

+(5, 11.1) 

Відповідно до полів з кодом 530 форми N 1-ФМ 

2.5.1.7 

Номер телефону 

vdp-tlf 

C (10) 

Відповідно до полів з кодом 540 форми N 1-ФМ 

2.5.1.8 

Адреса E-mail 

vdp-email 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 550 форми N 1-ФМ 

2.5.2 

Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності (структура vdp-temp-assignment) 

  

2.5.2.1 

Посада працівника 

vdp-pos 

C (100) 

  

Відповідно до полів з кодом 560 форми N 1-ФМ 

2.5.2.2 

Прізвище 

vdp-name-pr 

C (50) 

+(5, 11.2) 

Відповідно до полів з кодом 570 форми N 1-ФМ 

2.5.2.3 

Ім'я 

vdp-name-i 

C (30) 

Відповідно до полів з кодом 580 форми N 1-ФМ 

2.5.2.4 

По батькові 

vdp-name-pb 

C (30) 

  

Відповідно до полів з кодом 590 форми N 1-ФМ 

2.5.2.5 

Номер наказу про призначення 

vdp-nm 

C (20) 

  

Відповідно до полів з кодом 600 форми N 1-ФМ 

2.5.2.6 

Дата наказу про призначення 

vdp-date 

D (8) 

+(5, 11.2) 

Відповідно до полів з кодом 610 форми N 1-ФМ 

2.5.2.7 

Номер телефону 

vdp-tlf 

C (10) 

Відповідно до полів з кодом 620 форми N 1-ФМ 

2.5.2.8 

Адреса E-mail 

vdp-email 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 630 форми N 1-ФМ 

2.5.3 

Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності (структура vdp-clear) 

  

2.5.3.1 

Прізвище 

vdp-name-pr 

C (50) 

  

Відповідно до полів з кодом 640 форми N 1-ФМ 

2.5.3.2 

Ім'я 

vdp-name-i 

C (30) 

+(11.3) 

Відповідно до полів з кодом 650 форми N 1-ФМ 

2.5.3.3 

По батькові 

vdp-name-pb 

C (30) 

  

Відповідно до полів з кодом 660 форми N 1-ФМ 

2.5.3.4 

Номер наказу про звільнення 

vdp-nm 

C (20) 

  

Відповідно до полів з кодом 670 форми N 1-ФМ 

2.5.3.5 

Дата наказу про звільнення 

vdp-date 

D (8) 

+(11.3) 

Відповідно до полів з кодом 680 форми N 1-ФМ 

1.1.4. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип V)

(ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу V - zv_nbo20.dtd)

Номер та назва елемента/структури 

Назва тега/атрибута 

Тип 

Обов'язкове 

Примітки 

Головна структура transport-file 

  

Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) 

  

1.1 

Назва ТФ 

file-name 

C (14) 

Відповідно до правил формування найменувань файлів 

1.2 

Дата створення ТФ 

file-date 

D (8) 

  

1.3 

Час створення ТФ 

file-time 

T (4) 

  

1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.5 

ЕЦП файлу 

file-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.6 

Дата підписання 

time-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.7 

Версія програмного комплексу 

app-version 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

Відомості про файл-повідомлення (структура report) 

  

2.1 

Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується (структура input-file-meta-data) 

  

2.1.1 

Назва файлу 

input-file-name 

C (14) 

Відповідно до правил формування найменувань файлів 

2.1.2 

Дата створення файлу 

input-file-date 

D (8) 

  

2.1.3 

Час створення файлу 

input-file-time 

T (4) 

  

2.1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

input-id-key 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.1.5 

ЕЦП файлу 

input-file-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.1.6 

Дата підписання 

input-time-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.1.7 

Версія програмного комплексу 

input-app-version 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

2.2 

Наявність помилки у файлі-повідомленні 

file-error-status 

C (4) 

  

2.3 

Помилка файлу (структура file-error) 

  

2.3.1 

Помилка (структура error) 

  

2.3.1.1 

Код помилки 

error-code 

C (4) 

Заповнюється згідно з Довідником K_DFM15 (додаток 7 до цього Порядку) 

2.3.1.2 

Опис помилки 

description 

C (500) 

  

  

2.3.1.3 

Номер помилкового тега 

start-tag-order 

N (6) 

  

Номер помилкового тега з початку файлу (номер тега transport-file має значення один) 

2.3.1.4 

Назва тега 

remark 

C (50) 

  

  

2.3.1.5 

Додаткові дані про помилку (структура additional-info) 

  

2.3.1.5.1 

Значення помилкового тега 

key 

C (4000) 

  

  

2.3.1.5.2 

Назва класифікатора (для помилки значення класифікатора) 

value 

C (100) 

  

  

1.2. Файл-рішення

1.2.1. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-рішення (тип M)

(ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу M - tr_ri10.dtd)

Номер та назва елемента/структури 

Назва тега/атрибута 

Тип 

Обов'язкове 

Примітки 

Головна структура transport-file 

  

Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) 

  

1.1 

Назва ТФ 

file-name 

C(14) 

  

1.2 

Дата створення ТФ 

file-date 

D(8) 

  

1.3 

Час створення ТФ 

file-time 

T(4) 

  

1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.5 

ЕЦП файлу 

file-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.6 

Дата підписання 

time-signature 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.7 

Версія програмного комплексу 

app-version 

+(1) 

Використовується КЗЗ 

1.8 

Кількість примірників структури inf-ri 

count - inf-ri 

N(7) 

Значення реквізиту дорівнює 1 

Відомості щодо рішення (структура inf-ri) 

  

2.1 

Вид рішення 

ri-vid 

N(2) 

Заповнюється згідно з Довідником видів рішень ДКФМУ 

2.2 

Назва файлу-повідомлення типу A,N 

file-name-n 

C (14) 

  

Назва початкового файлу-повідомлення типу A,N, у якому до ДКФМУ надійшли відомості про фінансову операцію 

2.3 

Номер операції у файлі-повідомленні типу A,N 

file-oper 

N (6) 

  

Посилання на фінансову операцію у початковому файлі типу A,N, щодо якої надається рішення 

2.4 

Номер рішення в системі обліку Уповноваженого органу 

ri_numb 

C (15) 

  

2.5 

Дата рішення 

ri_data 

D (8) 

  

2.6 

Текст рішення 

ri_txt 

C (4000) 

  

1.2.2. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-квитанції (тип W)

(ім'я файлу схеми формалізованого опису для файлу W - tr_ri_kvi10.dtd)

Номер та назва елемента/структури 

Назва тега/атрибута 

Тип 

Обов'язкове 

Примітки 

Головна структура transport-file 

  

Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) 

  

1.1 

Назва ТФ 

file-name 

C(14) 

  

1.2 

Дата створення ТФ 

file-date 

D(8) 

  

1.3 

Час створення ТФ 

file-time 

T(4) 

  

1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

C(6) 

  

1.5 

ЕЦП файлу 

file-signature 

B(1024) 

  

1.6 

Дата підписання 

time-signature 

D(8) 

  

1.7 

Версія програмного комплексу 

app-version 

C(20) 

  

Відомості про файл-рішення (структура report) 

  

2.1 

Загальні відомості про файл-рішення, що квитується
(структура input-file-meta-data) 

  

2.1.1 

Назва файлу 

input-file-name 

C (14) 

  

2.1.2 

Дата створення файлу 

input-file-date 

D (8) 

  

2.1.3 

Час створення файлу 

input-file-time 

T(4) 

  

2.2 

Наявність помилки у файлі-рішенні 

file-error-status 

C (4) 

  

2.3 

Помилка файлу (структура file-error) 

  

2.3.1 

Помилка (структура error) 

  

2.3.1.1 

Код помилки 

error-code 

C (4) 

  

Заповнюється згідно з Довідником K_DFM15 (додаток 7 до цього Порядку) 

2.3.1.2 

Опис помилки 

description 

C (255) 

  

  

1.3. Додаткові примітки щодо окремих реквізитів транспортних файлів та порядку їх використання

1. Використовується системою захисту інформації (КЗЗ). Тип реквізиту - символьний ("C"). Довжина визначається КЗЗ.

2. Якщо елемент адреси "Країна" містить код України (804), то поле індексу вказується за форматом N (5) та є обов'язковим.

3. Якщо елемент адреси "Країна" містить код України (804), то поле є обов'язковим.

4. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для фактичного вигодоодержувача.

4.1. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є резидентом.

4.2. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є юридичною особою або фізичною особою - підприємцем.

4.3. Поле обов'язкове для клієнта або особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або для фактичного вигодоодержувача, якщо учасник є фізичною особою або фізичною особою - підприємцем.

5. Поле обов'язкове для заповнення для виду повідомлення "первинне".

6. Одна з двох ознак підпунктів 2.9.15 або 2.9.17 обов'язкова.

7. Поле обов'язкове для особи, що не є клієнтом або контрагентом.

8. Поле обов'язкове при наявності ознаки " коригуюче ".

8.1. Поле обов'язкове при наявності ознаки "виправлення первинного" про фінансову операцію, що не взята на облік.

9. Поле (dod-filename-format) заповнюється згідно з такими правилами:

9.1. Ім'я файлу відкидається;

9.2. Як вхідне значення поля використовується рядок, який містить усі розширення імені файлу без першого символу "." на початку рядка;

9.3. Якщо довжина рядка, отриманого на етапі (підпункт 9.1), перевищує максимальну довжину поля, послідовно відкидаються початкові розширення із лівої частини рядка (включно із символом ".") доти, доки не буде отримано рядок, який вміщується в поле;

9.4. Не дозволяється заповнювати поле частиною розширення файлу - розширення вміщується або відкидається цілком;

9.5. Якщо останнє (розташоване в кінці строки) розширення імені файлу перевищує максимальну довжину поля, поле приймає пусте значення (строку нульової довжини);

9.6. Оригінальний регістр розширення файлу має бути збережений;

9.7. Приклади заповнення значення:

• для файлу "Доп_Файл.Xls" (рядок розширень згідно з підпунктом 9.2: "Xls") значення поля буде "Xls";

• для файлу "my_add_file.tar.gz" (рядок розширень згідно з підпунктом 9.2: "tar.gz") значення поля буде "tar.gz";

• для файлу "my_add_file.t.info.tar.gz" (рядок розширень згідно з підпунктом 9.2: "t.info.tar.gz") значення поля буде "tar.gz", оскільки рядки "t.info.tar.gz" та "info.tar.gz" перевищують максимальну довжину поля, тому розширення "t" та "info" послідовно відкидаються.

2. Для СПФМ - банків

2.1. Файл-рішення

2.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файлу - рішення (тип M)

(ім'я файлу - схеми формалізованого опису для файлу типу M - tr_ri_b10.dtd)

Номер та назва елемента/структури 

Назва тега/атрибута 

Тип 

Обов'язкове 

Примітки 

Головна структура transport-file 

  

Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) 

  

1.1 

Назва ТФ 

file-name 

C(12) 

  

1.2 

Дата створення ТФ 

file-date 

D(8) 

  

1.3 

Час створення ТФ 

file-time 

T(4) 

  

1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

C(6) 

  

1.5 

ЕЦП файлу 

file-signature 

B(128) 

  

1.6 

Кількість примірників структури inf-ri 

count - inf-ri 

N(7) 

Значення реквізиту дорівнює 1 

Відомості щодо рішення (структура inf-ri) 

  

2.1 

Вид рішення 

ri-vid 

N(2) 

Заповнюється згідно з Довідником видів рішень ДКФМУ 

2.2 

Назва файлу-повідомлення типу A,N 

file-name-n 

C (12) 

  

Назва початкового файлу-повідомлення типу A,N, у якому до ДКФМУ надійшли відомості про фінансову операцію 

2.3 

Номер операції у файлі-повідомленні типу A,N 

file-oper 

N (6) 

  

Посилання на фінансову операцію у початковому файлі типу A,N, щодо якої надається рішення 

2.4 

Номер рішення в системі обліку Уповноваженого органу 

ri_numb 

C (15) 

  

2.5 

Дата рішення 

ri_data 

D (8) 

  

2.6 

Текст рішення 

ri_txt 

C (4000) 

  

2.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-квитанції (тип W)

(ім'я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу W - tr_ri_kvi_b10.dtd)

Номер та назва елемента/структури 

Назва тега/атрибута 

Тип 

Обов'язкове 

Примітки 

Головна структура transport-file 

  

Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) 

  

1.1 

Назва ТФ 

file-name 

C(12) 

  

1.2 

Дата створення ТФ 

file-date 

D(8) 

  

1.3 

Час створення ТФ 

file-time 

T(4) 

  

1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

C(6) 

  

1.5 

ЕЦП файлу 

file-signature 

B(128) 

  

Відомості про файл-рішення (структура report) 

  

2.1 

Загальні відомості про файл-рішення, що квитується
(структура input-file-meta-data) 

  

2.1.1 

Назва файлу 

input-file-name 

C (12) 

  

2.1.2 

Дата створення файлу 

input-file-date 

D (8) 

  

2.1.3 

Час створення файлу 

input-file-time 

T(4) 

  

2.2 

Наявність помилки у файлі-рішенні 

file-error-status 

C (4) 

  

2.3 

Помилка файлу (структура file-error) 

  

2.3.1 

Помилка (структура error) 

  

2.3.1.1 

Код помилки 

error-code 

C (4) 

  

Заповнюється згідно з Довідником K_DFM14 (додаток 7 до цього Порядку) 

2.3.1.2 

Опис помилки 

description 

C (255) 

  

  

 

ПЕРЕЛІК
допустимих символів кодової сторінки Windows - 1251 та їх 16-знакових кодів

Символ 

16-знаковий код 

(пробіл) 

0х20 

0х21 

0х22 

0х23 

0х24 

0х25 

0х26 

0х27 

0х28 

0х29 

0х2A 

0х2B 

0х2C 

0х2D 

0х2E 

0х2F 

0х30 

0х31 

0х32 

0х33 

0х34 

0х35 

0х36 

0х37 

0х38 

0х39 

0х3A 

0х3B 

0х3C 

0х3D 

0х3E 

0х3F 

0х40 

0х41 

0х42 

0х43 

0х44 

0х45 

0х46 

0х47 

0х48 

0х49 

0х4A 

0х4B 

0х4C 

0х4D 

0х4E 

0х4F 

0х50 

0х51 

0х52 

0х53 

0х54 

0х55 

0х56 

0х57 

0х58 

0х59 

0х5A 

0х5B 

0х5C 

0х5D 

0х5E 

0х5F 

0х60 

0х61 

0х62 

0х63 

0х64 

0х65 

0х66 

0х67 

0х68 

0х69 

0х6A 

0х6B 

0х6C 

0х6D 

0х6E 

0х6F 

0х70 

0х71 

0х72 

0х73 

0х74 

0х75 

0х76 

0х77 

0х78 

0х79 

0х7A 

0х7B 

0х7C 

0х7D 

‚ 

0х82 

„ 

0х84 

… 

0х85 

‹ 

0х8B 

‘ 

0х91 

’ 

0х92 

“ 

0х93 

” 

0х94 

0х96 

› 

0х9B 

Ё 

0хA8 

Ґ 

0хA5 

Є 

0хAA 

« 

0хAB 

Ї 

0хAF 

І 

0хB2 

і 

0хB3 

ґ 

0хB4 

ё 

0хB8 

№ 

0хB9 

є 

0хBA 

» 

0хBB 

ї 

0хBF 

А 

0хC0 

Б 

0хC1 

В 

0хC2 

Г 

0хC3 

Д 

0хC4 

Е 

0хC5 

Ж 

0хC6 

З 

0хC7 

И 

0хC8 

Й 

0хC9 

К 

0хCA 

Л 

0хCB 

М 

0хCC 

Н 

0хCD 

О 

0хCE 

П 

0хCF 

Р 

0хD0 

С 

0хD1 

Т 

0хD2 

У 

0хD3 

Ф 

0хD4 

Х 

0хD5 

Ц 

0хD6 

Ч 

0хD7 

Ш 

0хD8 

Щ 

0хD9 

Ъ 

0хDA 

Ы 

0хDB 

Ь 

0хDC 

Э 

0хDD 

Ю 

0хDE 

Я 

0хDF 

а 

0хE0 

б 

0хE1 

в 

0хE2 

г 

0хE3 

д 

0хE4 

е 

0хE5 

ж 

0хE6 

з 

0хE7 

и 

0хE8 

й 

0хE9 

к 

0хEA 

л 

0хEB 

м 

0хEC 

н 

0хED 

о 

0хEE 

п 

0хEF 

р 

0хF0 

с 

0хF1 

т 

0хF2 

у 

0хF3 

ф 

0хF4 

х 

0хF5 

ц 

0хF6 

ч 

0хF7 

ш 

0хF8 

щ 

0хF9 

ъ 

0хFA 

ы 

0хFB 

ь 

0хFC 

э 

0хFD 

ю 

0хFE 

я 

0хFF 

 

ФАЙЛИ-СХЕМИ
формалізованого опису файлів інформаційного обміну

1. za_nbo20.dtd, zn_nbo20.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

= = = TYPE A,N = = =

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, fm4)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, count, id-key, file-signature, time-signature?, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT count (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm4 (subj-typ, subj-vid+, subj-id, id-key-ddfm, subj-name, addr, vdp, fm2+)>

<!ELEMENT subj-typ (#PCDATA)>

<!ELEMENT subj-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT subj-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key-ddfm (#PCDATA)>

<!ELEMENT subj-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm2 (fm2-id, id-key, fm2-signature, time-signature, department-prov, department-reestr, fm21)>

<!ELEMENT fm2-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm2-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT department-prov (subj-typ, subj-vid, subj-id, subj-name, id-key-ddfm?, addr, vdp)>

<!ELEMENT department-reestr (subj-typ, subj-vid, subj-id, subj-name, id-key-ddfm?, addr, vdp)>

<!ELEMENT fm21 (kl-id, kl-date, opr-terror, opr-kol, opr-act, opr-date, opr-time,

opr-currency-id, opr-currency-amount, opr-uah-equiv, opr-pidst, comment-opr-pidst?,

opr-status, opr-type1, opr-type2*, opr-type2-comment?, opr-type3*, opr-type3-comment?, unique-nom?,opr-zv?, upd-info?, dod-files*, opr-comment?, fm22*)>

<!ELEMENT kl-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT kl-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-terror (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-kol (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-act (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-currency-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-currency-amount (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-uah-equiv (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-pidst (#PCDATA)>

<!ELEMENT comment-opr-pidst (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-type1 (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-type2 (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-type2-comment (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-type3 (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-type3-comment (#PCDATA)>

<!ELEMENT unique-nom (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-comment (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm22 (cl-type, cl-stp, cl-res, cl-id, cl-name, cl-short-name?,

cl-name-pb, cl-date-of-birth, cl-part-base?, cl-state-reg, cl-juridical-addr?,

cl-actual-addr?, cl-doc, cl-bank-account?, cl-cor-bank*)>

<!ELEMENT cl-type (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-stp (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-res (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-short-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-name-pb (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-date-of-birth (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-part-base (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-juridical-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?, addr-postal-code?,

addr-city?, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?, addr-dods?)>

<!ELEMENT cl-actual-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?, addr-postal-code?,

addr-city?, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?, addr-dods?)>

<!ELEMENT cl-doc (doc-type, doc-ser, doc-id, doc-date, doc-authority)>

<!ELEMENT cl-bank-account (bank-acc-no?, bank-name?, bank-mfo?, bank-addr?)>

<!ELEMENT cl-cor-bank (bank-acc-no?, bank-name?, bank-id?, bank-addr?)>

<!ELEMENT addr (addr-state-id, addr-obl-id?, addr-postal-code?, addr-city, addr-streat?,

addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?, addr-tlf, addr-email?)>

<!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-city (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-email (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-dods (#PCDATA)>

<!ELEMENT upd-info (mod-id, mod-date?)>

<!ELEMENT mod-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT mod-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT bank-acc-no (#PCDATA)>

<!ELEMENT bank-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT bank-mfo (#PCDATA)>

<!ELEMENT bank-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-state-reg (cl-state-reg-id, cl-state-reg-authority?, cl-state-reg-date?)>

<!ELEMENT cl-state-reg-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-state-reg-authority (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-state-reg-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT doc-type (#PCDATA)>

<!ELEMENT doc-ser (#PCDATA)>

<!ELEMENT doc-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT doc-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT doc-authority (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp (vdp-pos, vdp-name-pr, vdp-name-i, vdp-name-pb?, vdp-tlf, vdp-email?)>

<!ELEMENT vdp-pos (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-pr (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-i (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-pb (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-email (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-zv (opr-zv-id?, opr-zv-dt?, opr-zv-comment?)>

<!ELEMENT opr-zv-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-zv-dt (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-zv-comment (#PCDATA)>

<!ELEMENT dod-files (dod-filename, dod-filename-format)>

<!ELEMENT dod-filename (#PCDATA)>

<!ELEMENT dod-filename-format (#PCDATA)>

<!ELEMENT bank-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?, addr-postal-code?, addr-city?, addr-streat?,

addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?)>

<!--

<!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-city (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)>

-->

2. zb_nbo20.dtd, zp_nbo20.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

= = = TYPE B,P = = =

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,id-key, file-signature, time-signature, count, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT count (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?, opr-report*)>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name, input-file-date, input-file-time, input-id-key, input-file-signature, input-time-signature, input-count, input-app-version)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-count (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT opr-report (fm2-id,id-key, fm2-signature, time-signature, opr-error-status?, opr-error?)>

<!ELEMENT fm2-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm2-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?, start-tag-order?, remark?, additional-info*)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

<!ELEMENT start-tag-order (#PCDATA)>

<!ELEMENT remark (#PCDATA)>

<!ELEMENT additional-info (key?, value?)>

<!ELEMENT key (#PCDATA)>

<!ELEMENT value (#PCDATA)>

3. zu_nbo20.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

= = = TYPE U = = =

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, fm1)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm1 (ident, ustanova, ustanova-dod, department?, vdp?)>

<!ELEMENT ident (subj-id, subj-name-shortcut, date-card, opr-act, id-key-ddfm,

ust-type, vdp-type)>

<!ELEMENT subj-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT subj-name-shortcut (#PCDATA)>

<!ELEMENT date-card (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-act (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key-ddfm (#PCDATA)>

<!ELEMENT ust-type (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-type (#PCDATA)>

<!ELEMENT ustanova (subj-name,subj-name-shortcut,ust-type,ust-vid+,

comment-ust-vid?,addr)>

<!ELEMENT subj-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT comment-ust-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT ust-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr (addr-state-id?, addr-postal-code?, addr-obl-id?, addr-city?,

addr-streat?, addr-bud?,addr-kor?,addr-ofis?, addr-tlf?, addr-email?)>

<!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-city (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-email (#PCDATA)>

<!ELEMENT ustanova-dod (addr)>

<!ELEMENT department (subj-id,subj-name,subj-name-shortcut,ust-type,ust-vid+,

comment-ust-vid,addr)>

<!ELEMENT vdp (vdp-assignment?,vdp-temp-assignment?,vdp-clear?)>

<!ELEMENT vdp-assignment (vdp-pos,vdp-name-pr,vdp-name-i,vdp-name-pb,

vdp-nm,vdp-date,vdp-tlf,vdp-email?)>

<!ELEMENT vdp-pos (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-pr (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-i (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-pb (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-nm (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-email (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-temp-assignment (vdp-pos,vdp-name-pr,vdp-name-i,vdp-name-pb,

vdp-nm,vdp-date,vdp-tlf,vdp-email?)>

<!ELEMENT vdp-clear (vdp-name-pr,vdp-name-i,vdp-name-pb,

vdp-nm,vdp-date)>

4. zv_nbo20.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

= = = TYPE V = = =

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key,

file-signature, time-signature, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?)>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name, input-file-date, input-file-time,

input-id-key, input-file-signature, input-time-signature, input-app-version)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?, start-tag-order?, remark?, additional-info*)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

<!ELEMENT start-tag-order (#PCDATA)>

<!ELEMENT remark (#PCDATA)>

<!ELEMENT additional-info (key, value)>

<!ELEMENT key (#PCDATA)>

<!ELEMENT value (#PCDATA)>

5. tr_ri10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

= = = TYPE M = = =

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, inf-ri)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version, count-inf-ri)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT count-inf-ri (#PCDATA)>

<!ELEMENT inf-ri (ri-vid,file-name-n?, file-oper?, ri_numb, ri_data, ri_txt)>

<!ELEMENT ri-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-name-n (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-oper (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_numb (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_data (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_txt (#PCDATA)>

6. tr_ri_kvi10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

= = = TYPE W = = =

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name,input-file-date,input-file-time)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

7. tr_ri_b10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

= = = TYPE M = = =

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, inf-ri)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, count-inf-ri)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT count-inf-ri (#PCDATA)>

<!ELEMENT inf-ri (ri-vid,file-name-n?, file-oper?, ri_numb, ri_data, ri_txt)>

<!ELEMENT ri-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-name-n (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-oper (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_numb (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_data (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_txt (#PCDATA)>

8. tr_ri_kvi_b10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

= = = TYPE W = = =

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name,input-file-date,input-file-time)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

 

ПЕРЕЛІК
адрес подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України

N з/п 

Види інформації з питань фінансового моніторингу, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) 

Спосіб подання 

Адреса подання 

Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ, що не є банками, в електронному вигляді каналами зв'язку 

  

Обробляються такі типи файлів інформаційного обміну:
A - файл-повідомлення про ФО;
E - файл-додаток;
F - тестовий файл A;
N - файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності;
U - файл-повідомлення, що містить відомості про облік СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб;
W - файл-квитанція на файл M 

Електронною поштою мережі Інтернет з використанням програмного засобу "Сфера-КС" 

fmnb200@sdfm.gov.ua 

Електронною поштою мережі Інтернет з використанням програмного засобу "УНІС-Інфо" 

fmnb300@sdfm.gov.ua 

Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ - банків засобами електронної пошти НБУ 

2.1 

Обробляються такі типи файлів інформаційного обміну:
A - файл-повідомлення про ФО;
D - файл-відповідь на файл C;
E - файл-додаток;
F - тестовий файл A;
I - тестовий файл Q; 

Електронною поштою Національного банку України  

ircprod@u0qm 

  

K - тестовий файл D;
N - файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності;
Q - файл-квитанція на файл C;
U - файл-повідомлення про облік СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб;
W - файл-квитанція на файл M;
L - файл-лист (оброблений за допомогою ПК "АРМ-Інформаційий") 

  

  

2.2 

Інші файли з інформацією, що надаються СПФМ - банками, їх відокремленими підрозділами та пов'язані із забезпеченням виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", а також файли-листи 

Електронною поштою Національного банку України 

sdfm@u0qm 

 

ДОВІДНИКИ

1. ДОВІДНИК КОДІВ ПОМИЛОК

(для електронного обміну з суб'єктами, які не є банками)

K_DFM15

Структура K_DFM15

Назва реквізиту  

Формат реквізиту  

Значення реквізиту  

K_DFM15_CODE  

N (4)  

Код помилки за результатами перевірки транспортного файлу  

K_DFM15_NAME  

C (256)  

Помилка за результатами перевірки транспортного файлу  

Зміст K_DFM15

K_DFM15_CODE  

K_DFM15_NAME  

0000  

Повідомлення взято на облік. Успішна обробка  

1000  

Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файлу)  

1001  

Помилка структури  

1002  

Файл, прийнятий частково (якщо файл містить декілька операцій та частина операцій взята на облік)  

1003  

Файл з помилками  

1004  

Неможливо ідентифікувати суб'єкт  

1026  

Системне ім'я файлу не відповідає значенню атрибута FILE-NAME  

1100  

Невірний ЕЦП на файл  

1101  

Невірний ЕЦП для внутрішньої підструктури  

1102  

Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег <KL-ID>, <KL-DATE>)  

1124  

Кількість операцій у повідомленні (COUNT) не дорівнює кількості підструктур FM21 у даному файлі  

1125  

Максимальне значення номера операції (FM21-ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (COUNT) у повідомленні  

1401  

Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента  

1411  

Помилка в типі даних реквізиту  

1421  

Невідомий код класифікатора  

1431  

Відсутність обов'язкового тега MOD-ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")  

1432  

Відсутність обов'язкового тега MOD-DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")  

1433  

Відсутність значення тега MOD-ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")  

1434  

Відсутність значення тега MOD-DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")  

1435  

Відсутність операції, яка коригується  

1437  

В операції повинні брати участь хоча б один "клієнт" та хоча б один "контрагент"  

1438  

Кількість учасників операції повинна бути більше одного  

1440  

Відсутнє значення реквізиту  

1441  

Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта, або фактичного вигодоодержувача  

1442  

Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта  

1443  

Відсутнє значення реквізиту для особи, що діє від імені клієнта  

1444  

Відсутнє значення реквізиту для особи-резидента  

1445  

Відсутнє значення реквізиту при ознаці закриття рахунку  

1460  

Неприпустима дата  

1461  

Значення реквізиту більше дати створення файлу  

1463  

Для фізичної особи дата видачі документа не може бути менша дати народження  

1470  

Сума операції не може бути від'ємним числом  

1501  

Кожне слово із строки значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці  

1502  

Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль  

1504  

Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)  

2. ДОВІДНИК КОДІВ ПОМИЛОК

(для електронного обміну з банками)

K_DFM14

Структура K_DFM14

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM14_CODE 

N(4) 

Код помилки за результатами перевірки транспортного файлу  

K_DFM14_NAME 

C(256) 

Помилка за результатами перевірки транспортного файлу  

Зміст K_DFM14

K_DFM14_CODE 

K_DFM14_NAME  

0000 

Повідомлення взято на облік. Успішна обробка  

9000 

Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файлу)  

9001 

Помилка структури файлу-повідомлення  

9002 

Відсутній кореневий елемент POVIDOMLEN  

9003 

Файл прийнято частково (не всі операції з файлу-повідомлення взято на облік)  

9004 

Файл з помилками (усі операції з файлу-повідомлення не взято на облік)  

9005 

Невірна кількість підструктур USTANOVA  

9006 

Невірний набір атрибутів підструктури USTANOVA  

9007 

Невірна кількість підструктур INF_STR  

9008 

Невірна кількість підструктур UST_ADR  

9009 

Невірна кількість підструктур UST_VDP  

9010 

Невірна кількість підструктур COMMENT  

9011 

Невірна кількість елементів ADR_STR  

9012 

Невірна кількість елементів ADR_OBL  

9013 

Невірна кількість елементів ADR  

9014 

Невірна кількість елементів ADR_TLF  

9015 

Невірна кількість елементів ADR_EMAIL  

9016 

Невірна кількість елементів VDP_POS  

9017 

Невірна кількість елементів VDP_NM1  

9018 

Невірна кількість елементів VDP_NM2  

9019 

Невірна кількість елементів VDP_NM3  

9020 

Невірна кількість елементів VDP_TLF 

9021 

Невірна кількість елементів VDP_EMAIL 

9022 

Невірна кількість елементів UST_ADR 

9023 

Невірна кількість елементів UST_VDP 

9024 

Невірна кількість елементів COMMENT 

9025 

Невірний набір атрибутів підструктури POVIDOMLEN або відсутність значення в атрибуті підструктури POVIDOMLEN 

9026 

Системне ім'я файлу не відповідає значенню атрибута FILE_NAME 

9100 

Невірний ЕЦП на файл 

9101 

Невірний ЕЦП структури INF_STR 

9102 

Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег <KL_ID>, <KL_DATE>) 

9103 

Невірна довжина строки в атрибуті FILE_NAME 

9104 

Невірний формат дати (часу) в атрибутах FILE_DATE + FILE_TIME або дата в атрибуті FILE_DATE не в діапазоні <поточна дата> - <один рік тому від поточної дати> 

9105 

Нечислове значення в атрибуті FILE_OPER 

9106 

Невірна довжина ідентифікатора ключа в атрибуті ID_KEY 

9107 

Невірна довжина підпису в атрибуті FILE_SIGN 

9108 

Нечислове значення в атрибуті UST_TYP 

9109 

Нечислове значення в атрибуті UST_VID 

9110 

Невірна довжина строки в атрибуті UST_MFO 

9111 

Невірна довжина строки в атрибуті UST_ID 

9112 

Невірна довжина строки в атрибуті UST_NAME 

9113 

Нечислове значення у тегу ADR_STR 

9114 

Нечислове значення у тегу ADR_OBL 

9115 

Невірна довжина строки у тегу ADR 

9116 

Невірна довжина строки або нечислове значення у тегу ADR_TLF 

9117 

Невірна довжина строки у тегу ADR_EMAIL 

9118 

Невірна довжина строки у тегу VDP_POS 

9119 

Невірна довжина строки у тегу VDP_NM1 

9120 

Невірна довжина строки у тегу VDP_NM2 

9121 

Невірна довжина строки у тегу VDP_NM3 

9122 

Невірна довжина строки або нечислове значення у тегу VDP_TLF 

9123 

Невірна довжина строки у тегу VDP_EMAIL 

9124 

Кількість операцій у повідомленні (FILE_OPR) не дорівнює кількості підструктур INF_STR у даному файлі 

9125 

Максимальне значення номера операції (STR_ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (FILE_OPR) у повідомленні 

9209 

Невідповідність коду класифікатора K_DFM07 

9210 

Невідповідність коду класифікатора K_DFM05 

9216 

Невідповідність коду класифікатора KL_K040 

9217 

Невідповідність коду класифікатора K_DFM11 

9220 

Невірна інформація у тегу/атрибуті UST_NAME 

9221 

Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_POS 

9222 

Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM1 

9223 

Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM2 

9224 

Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM3 

9225 

Невірна інформація у тегу/атрибуті ADR 

9230 

Кожне слово із строки значення тегу/атрибута UST_NAME повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 

9231 

Кожне слово із строки значення тегу/атрибута VDP_POS повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 

9232 

Кожне слово із строки значення тегу/атрибута VDP_NM1 повинно містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці 

9233 

Кожне слово із строки значення тегу/атрибута VDP_NM2 повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 

9234 

Кожне слово із строки значення тегу/атрибута VDP_NM3 повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 

9235 

Кожне слово із строки значення тегу/атрибута ADR повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 

9401 

Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента 

9411 

Помилка в типі даних реквізиту 

9421 

Невідомий код класифікатора 

9431 

Відсутність обов'язкового тегу MOD_ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного") 

9432 

Відсутність обов'язкового тегу MOD_DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного") 

9433 

Відсутність значення тегу MOD_ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного") 

9434 

Відсутність значення тегу MOD_DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного") 

9435 

Відсутність операції, яка коригується (операція, яка коригується, відсутня на обліку у ДКФМУ) 

9436 

Кількість учасників операції (значення тегу <OPR_KOL>) не збігається з кількістю підструктур <OSOBA> 

9437 

В операції повинні брати участь обов'язково хоча б один "клієнт" та один "контрагент" 

9438 

Кількість учасників операції повинна бути більше одного 

9440 

Відсутній обов'язковий реквізит або його значення 

9441 

Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта 

9442 

Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта 

9443 

Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для особи, що діє від імені клієнта 

9446 

Відсутній розділ DOC_REG для учасника-клієнта (статус (тип) учасника: юридична особа, філія (структурний підрозділ), суб'єкт підприємницької діяльності) 

9447 

Відсутній розділ DOC_PASS для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта (статус (тип) учасника: фізичної особи, суб'єкт підприємницької діяльності) 

9448 

Відсутній розділ ADR_U для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта 

9460 

Значення реквізиту не належить до періоду <поточна дата> - <два роки тому від поточної дати> 

9461 

Значення реквізиту більше дати створення файлу 

9462 

Дата не відповідає автоматичному логічно-семантичному контролю 

9463 

Для фізичної особи дата видачі документа (<DOC_DT>) не може бути менша дати народження 

9470 

Сума не може бути від'ємним числом (OPR_SUMV, OPR_SUMG) 

9501 

Кожне слово із строки значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці 

9502 

Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль 

9504 

Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251) 

____________

Опрос