Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования и предоставления учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга

Государственный комитет финансового мониторинга
Порядок, Перечень, Форма, Приказ от 27.08.2010 № 150
Утратил силу

Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 27 серпня 2010 року N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2010 р. за N 892/18187

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 28 травня 2013 року N 560)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", абзацу третього пункту 9 Порядку взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 747, та з метою забезпечення постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету фінансового моніторингу України згідно з додатком.

3. Вважати ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу, що присвоєний суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 28.09.2004 N 122 "Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1304/9903, та наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.12.2006 N 259 "Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2007 за N 86/13353, обліковим ідентифікатором суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

4. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В. С.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І. М.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Голова 

С. Г. Гуржій 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

Голова Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України
 

 
 
В. О. Волга
 

Голова Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
 

 
 
Д. М. Тевелєв
 

Міністр транспорту та зв'язку
України
 

 
К. О. Єфименко
 

Виконуючий обов'язки Міністра
економіки України
 

 
А. А. Максюта
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

Заступник Голови
Національного банку України
 

 
І. В. Соркін
 

 

ПОРЯДОК
формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу та їх відокремлені підрозділи, що здійснюють подання інформації (далі - суб'єкти), згідно з вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

довідка про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - довідка про присвоєння облікового ідентифікатора) - документ установленого Держфінмоніторингом зразка, який надається на вимогу суб'єкта та використовується ним при здійсненні запитів до державних органів стосовно ідентифікації клієнтів та в інших, визначених законодавством, випадках;

ключові реквізити - відомості про суб'єкта, вказані у формі обліку і зміна яких потребує присвоєння нового облікового ідентифікатора, якими є:

а) для суб'єктів, які не є банками, - юридичних осіб (відокремлених підрозділів):

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

тип суб'єкта;

б) для банків:

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

тип суб'єкта;

код банківської установи;

внутрішньобанківський реєстраційний код;

в) для суб'єктів, які не є юридичними особами:

ідентифікаційний номер за ДРФО;

тип суб'єкта;

обліковий ідентифікатор - комбінація з шести літер латинського алфавіту та цифр, яку Держфінмоніторинг присвоює суб'єкту під час взяття його на облік і яка використовується ним під час виконання обов'язків відповідно до Закону, в тому числі реєстрації та подання інформації Держфінмоніторингу, подання запитів до державних органів щодо ідентифікації клієнтів та в інших, визначених законодавством, випадках;

реквізити - будь-які відомості про суб'єкта, вказані у формі обліку;

форма обліку - документи установленого Держфінмоніторингом зразка, які подаються суб'єктом для постановки на облік у Держфінмоніторингу або внесення змін до відомостей, поданих для постановки на облік.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

II. Формування та доведення облікового ідентифікатора

1. Обліковий ідентифікатор суб'єкта формується Держфінмоніторингом на підставі ключових реквізитів форми обліку, яка подана суб'єктом у встановленому законодавством порядку.

2. Держфінмоніторинг протягом п'яти робочих днів з дати отримання форми обліку обробляє її, присвоює суб'єкту обліковий ідентифікатор та надсилає повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - Повідомлення).

У разі порушення суб'єктом вимог заповнення та подання форм обліку Держфінмоніторинг не присвоює суб'єкту обліковий ідентифікатор та надсилає суб'єкту Повідомлення із зазначенням виявлених порушень.

3. У разі зміни реквізитів суб'єкта, що зазначені у формі обліку, суб'єкт в установленому порядку повідомляє Держфінмоніторинг про такі зміни протягом трьох робочих днів з дати їх настання шляхом надсилання форми обліку.

У разі порушення суб'єктом вимог заповнення та подання форм обліку щодо внесення змін такі зміни Держфінмоніторинг не вносить та надсилає суб'єкту Повідомлення із зазначенням виявлених порушень.

4. При отриманні інформації про виявлені порушення суб'єкт протягом трьох робочих днів з дати отримання Повідомлення подає до Держфінмоніторингу виправлену форму обліку.

5. У разі зміни ключових реквізитів суб'єкта присвоєний суб'єкту обліковий ідентифікатор анулюється та в установленому порядку формується новий.

III. Надання довідки про присвоєння облікового ідентифікатора

1. У разі потреби отримання довідки про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкт, який став на облік, подає до Держфінмоніторингу завірений підписом керівника та печаткою суб'єкта (у разі наявності) лист-звернення щодо видачі такої довідки, в якому обов'язково зазначається дата останньої подачі форми обліку.

2. Держфінмоніторинг протягом п'яти робочих днів з дати одержання листа-звернення формує на підставі актуальних даних, поданих суб'єктом для обліку, та надсилає суб'єкту довідку про присвоєння облікового ідентифікатора за формою, що додається.

Довідка про присвоєння облікового ідентифікатора надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання, адресою перебування) суб'єкта.

3. У разі втрати або пошкодження довідки про присвоєння облікового ідентифікатора або зміни реквізитів суб'єкт для отримання нової довідки подає до Держфінмоніторингу відповідний лист-звернення із зазначенням цих обставин.

За результатами розгляду листа-звернення суб'єкта Держфінмоніторинг в установленому порядку повторно надсилає суб'єкту довідку про присвоєння облікового ідентифікатора.

 

Директор Департаменту
інформаційних технологій
 

 
В. С. Давидюк
 

 

  

  

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ
вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, Україна
тел.: 380-(44) 594 1601, факс: 380-(44) 594 1600
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua, www.sdfm.gov.ua
"___" ____________ 20__ N ____ /_____ 

(назва суб'єкта первинного фінансового
моніторингу
(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові))
______________________________________
(місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта первинного фінансового моніторингу) 

ДОВІДКА
ПРО ПРИСВОЄННЯ ОБЛІКОВОГО ІДЕНТИФІКАТОРА

 

_______________
(посада) 

____________
(підпис) 

_____________________
(П. І. Б.) 

 

ПЕРЕЛІК
наказів Державного комітету фінансового моніторингу України, які визнаються такими, що втратили чинність

Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 28.09.2004 N 122 "Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1304/9903;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 N 162 "Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року N 122", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за N 992/11272;

пункти 5 - 7 наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 N 87 "Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.06.2006 за N 655/12529.

 

Директор Департаменту
інформаційних технологій
 

 
В. С. Давидюк
 

Опрос