Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве на работу за границей и Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве на работу за границей

Минтруда
Условия, Приказ от 06.09.2010 № 272
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 6 вересня 2010 року N 272

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2010 р. за N 887/18182

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 22 грудня 2015 року N 1242)

Відповідно до статей 6, 8, 9, 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та з метою забезпечення правового регулювання діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

2. Управлінню політики зайнятості та трудової міграції (Єрасов В. В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню політики зайнятості та трудової міграції (Єрасов В. В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коломійця В. М.

 

Міністр 

В. Надрага 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань,
заступник Голови ФПУ
 

 
 
 
 
Г. В. Осовий
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
Р. Іллічов
 

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
В. Биковець
 

 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

I. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні та особливі вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном - надання суб'єктами господарювання послуг з пошуку роботи відповідно до заявок роботодавців щодо незайнятих робочих місць (вакантних посад) та надання інформаційно-консультативних послуг щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавців;

інформація про умови праці - відомості про сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на стан здоров'я та працездатність працівника в процесі праці, а також установлену тривалість робочого часу та часу відпочинку, надання відпусток, оплату праці, заходи в галузі соціального забезпечення відповідно до законодавства про працю держави працевлаштування, які мають міститися у проекті трудового договору;

клієнт - будь-яка особа, яка уклала договір з ліцензіатом і користується його послугами;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання Ліцензійних умов;

обробка особистих даних клієнта - збір, збереження, підбір, поширення ліцензіатом інформації, що стосується кваліфікації та професійного досвіду клієнта, або будь-якої іншої інформації щодо його працевлаштування.

1.4. Органом ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном є Міністерство праці та соціальної політики України (далі - Мінпраці).

II. Організаційні вимоги провадження ліцензіатом господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

2.1. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Мінпраці із заявою про видачу ліцензії за формою, наведеною у додатку 1.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів до заяви про видачу ліцензії на провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном за формою, наведеною у додатку 2, копія якого видається суб'єкту господарювання з відміткою про дату прийняття документів Мінпраці та підписом відповідальної особи.

2.2. До заяви про видачу ліцензії з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном додаються копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, а також документи, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності ".

2.3. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії на підставі поданої заяви про видачу копії ліцензії за формою, наведеною у додатку 3, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій.

Заява про видачу копії ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів до заяви про видачу копії ліцензії на провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном за формою, наведеною у додатку 4, копія якого видається суб'єкту господарювання з відміткою про дату прийняття документів Мінпраці та підписом відповідальної особи.

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого відокремленого підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.

Копія ліцензії видається в порядку, передбаченому статтями 10, 11, 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2.4. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

2.5. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти Мінпраці про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Мінпраці відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

2.6. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії у зв'язку із: зміною найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця; зміною місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Мінпраці заяву про переоформлення ліцензії за формою, наведеною у додатку 5, разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строк дії, зазначений в ліцензії, що переоформлялася, у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України.

2.6.1 Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, яка видається Мінпраці.

2.6.2 Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

2.7. Ліцензіат, який подав заяву про видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною у додатку 6, та відповідні документи замість втраченої або пошкодженої ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, яка видається Мінпраці.

2.8. При провадженні діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном ліцензіат повинен мати приміщення (офіс). Підтвердженням про наявність у ліцензіата приміщення є документ на право власності ліцензіата або оренди ним приміщення для провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

2.8.1 На вході до приміщення (офісу) ліцензіата має бути вивіска із зазначенням:

найменування ліцензіата згідно з найменуванням, яке зазначено в ліцензії (крім фізичних осіб - підприємців);

інформації про режим роботи ліцензіата.

2.8.2 У службовому приміщенні (офісі) ліцензіата, де проводиться приймання громадян, на доступному для них місці мають знаходитися нормативно-правові акти та документи, а саме:

інформація про повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження або місце проживання фізичної особи - підприємця, номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника та/або власника;

копія свідоцтва про державну реєстрацію;

фотокопія ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

перелік країн, до яких відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів;

засвідчена ліцензіатом письмова інформація про характер майбутньої роботи, загальні умови праці та проживання у країні працевлаштування;

номери телефонів Мінпраці;

Закони України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та витяг із Закону України "Про захист прав споживачів" у частині надання послуг;

копія Ліцензійних умов;

книга відгуків та пропозицій.

2.8.3 У разі планового закриття приміщення (ремонт, зміна місцезнаходження або місця провадження діяльності тощо) ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж за п'ять днів до закриття повідомити про це клієнтів (через засоби масової інформації) та вивісити відповідне оголошення при вході до свого приміщення (офісу).

III. Особливі вимоги провадження ліцензіатом господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

3.1. Ліцензіат зобов'язаний провадити діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном:

за умови виконання норм Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про зайнятість населення", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Ліцензійних умов;

за умови дотримання установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України;

лише в рамках укладеного між ліцензіатом та іноземним суб'єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту);

за наявності копії дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування, або копії дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування, а разі, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України, копії/витягу документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України, які повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше);

за наявності копій документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання у країні місцезнаходження, які повинні бути засвідченні згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше);

за наявності копії документа, який підтверджує, що іноземний суб'єкт господарювання володіє суднами чи використовує їх на інших законних підставах та/або керує (постачає) екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні громадян на судна іноземних власників;

за наявності укладеного колективного договору (угоди) між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є, а в разі його відсутності - довідки, засвідченої іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався;

за наявності укладеного між ліцензіатом та клієнтом письмового договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

за наявності приміщення (офісу) для провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

3.2. Зовнішньоекономічний договір (контракт) між ліцензіатом та іноземним суб'єктом господарювання (роботодавцем чи посередником) повинен відповідати вимогам законодавства України, зокрема вимогам Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 N 201 "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.2001 за N 833/6024.

3.3. З укладанням зовнішньоекономічного договору (контракту) ліцензіат повинен отримати від іноземного суб'єкта господарської діяльності:

3.3.1 копію дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;

3.3.2 копію дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;

3.3.3 копію документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання у країні місцезнаходження;

3.3.4 копію/витяг документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України.

Документи у підпунктах 3.3.1 - 3.3.4 пункту 3.3 цих Ліцензійних умов повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше).

3.3.5 засвідчений іноземним роботодавцем проект трудового договору, який повинен відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України, а також містити основні реквізити роботодавця, професійні вимоги до працівника, відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та проживання на території країни працевлаштування, соціального захисту (зокрема страхування), строк дії договору, умови продовження його дії та розірвання, порядок покриття транспортних витрат тощо;

3.3.6 засвідчену копію колективного договору (угоди) між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є в наявності, а в разі його відсутності - довідку, засвідчену іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався.

Колективний договір повинен відповідати законодавству країни працевлаштування, а також містити такі вимоги:

права та обов'язки іноземного роботодавця, зокрема щодо розміру заробітної плати найманого працівника, її порядку виплати, підстав припинення трудових відносин, умов побуту та медичного обслуговування (страхування), умов з охорони праці, репатріації найманого працівника;

порядок надання іноземним роботодавцем компенсації найманому працівнику за дострокове розірвання трудового договору (з ініціативи роботодавця), за втрату повної або часткової працездатності найманого працівника, у разі його смерті або у випадку роботи найманого працівника в зонах бойових дій;

порядок надання іноземним роботодавцем компенсації найманому працівнику за транспортні витрати (авіаквитки, проживання в готелі, харчування тощо);

права та обов'язки найманого працівника;

умови представлення профспілковою організацією чи її профоб'єднанням інтересів найманого працівника.

3.4. Копії (фотокопії) документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені згідно з Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 N 20/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за N 283/8882 (із змінами).

3.5. Ліцензіат під час надання клієнту послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном зобов'язаний у письмовій формі укласти з ним договір (контракт) у двох примірниках: один видається клієнту, другий залишається у ліцензіата.

3.5.1 Укладений між ліцензіатом та клієнтом договір (контракт) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном повинен містити основні вимоги:

номер, дату, місце укладання договору (контракту);

найменування ліцензіата, номер та дату видачі ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, номер телефону, адресу місцезнаходження та/або місця провадження діяльності ліцензіата;

відомості про клієнта (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер телефону тощо);

визначення предмета договору (контракту);

права, обов'язки та відповідальність сторін, в тому числі фінансові зобов'язання;

умови змін, розірвання та анулювання договору (контракту);

порядок вирішення спірних питань;

місце підписання трудового договору з іноземним роботодавцем;

термін дії договору (контракту);

визначення форс-мажорних обставин та дії сторін при їх настанні;

перелік додаткових послуг, що можуть бути надані посередником за плату.

3.5.2 Виконання договору (контракту) між ліцензіатом та клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном оформляється актом про надання (прийняття) послуг, який підписується обома сторонами.

3.6. Ліцензіат зобов'язаний:

3.6.1 Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" стати на облік у районному, районному в місті, міському центрі зайнятості за місцезнаходженням як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

3.6.2 Заповнювати реєстраційні картки громадян України за типовою формою N 1-ем та подавати районному, районному в місті, міському центру зайнятості за місцезнаходженням статистичну звітність за формою N 1-ТМ (трудова міграція) у порядку, що встановлений наказом Міністерства статистики України від 31.01.96 N 28 "Про затвердження форм державної статистичної звітності про зовнішню трудову міграцію для Міністерства праці України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.02.96 за N 54/1079.

3.6.3 Вести журнал єдиного обліку клієнтів за формою, наведеною у додатку 7. Цей журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та завірений печаткою ліцензіата.

3.6.4 До укладання з клієнтом договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надати клієнту засвідчену ним письмову достовірну інформацію про характер майбутньої роботи, загальні умови праці та проживання у країні працевлаштування.

3.6.5 Зберігати конфіденційність інформації, пов'язаної з наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, згідно із законодавством України.

3.6.6 Не дискримінувати клієнтів за віком, статтю, походженням, релігійними та політичними переконаннями, національністю, місцем проживання та іншими ознаками.

3.6.7 Не стягувати з клієнтів будь-які види попередніх оплат за послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном до отримання клієнтом завізованого іноземним роботодавцем трудового договору (контракту) та/або робочої візи (в разі наявності між Україною та країною працевлаштування візового порядку в'їзду) в посольстві (консульстві) іноземної країни.

3.6.8 Не пропонувати посередництво у працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном за видами діяльності, які заборонені або зайняття якими тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України чи міжнародними нормами.

3.6.9 Ліцензіат під час надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном несе відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.7. Рекламні оголошення, які розміщуються ліцензіатом у засобах масової інформації та у мережі Інтернет, повинні відповідати вимогам Закону України "Про рекламу".

 

Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції
 

 
В. Єрасов
 

 

Заява
про видачу ліцензії

Заявник ___________________________________________________________________________
                                                                 (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
___________________________________________________________________________________
                           посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я,
___________________________________________________________________________________
                                           по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
___________________________________________________________________________________

Номер телефону ____________________________ Номер факсу _____________________________

Організаційно-правова форма __________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) __________________________________________________________________________

Поточний рахунок N ________________ у _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування кредитної установи) 

Рахунок в іноземній валюті N ________________ у ________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування кредитної установи) 

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Місце провадження діяльності юридичної особи 

Найменування філій, відокремлених підрозділів  

Місцезнаходження  

  

  

Місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця: ________________________________
____________________________________________________________________________________

З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Два примірники опису документів додаються. 

Заявник 

__________
(підпис) 

_________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

М. П. 

  

 

Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції
 

 
В. Єрасов
 

 

ОПИС
документів до заяви про видачу ліцензії на провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

N з/п 

Найменування документів 

Кількість аркушів 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заявник  

______________
(підпис)  

__________________
(прізвище та ініціали)  

"___" ____________ 20__ року  

М. П.  

  

Реєстрація заяви "___" ____________ 20__ року N ___  

Відмітка про внесення плати за видачу ліцензії  

  

 
Документ  

     (посада)                                (підпис) 

 
Підпис  

     (прізвище) 

 
Дата  

 

Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції
 

 
В. Єрасов
 

 

Заява
про видачу копії ліцензії

Заявник
____________________________________________________________________________________
                                                      (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
____________________________________________________________________________________
                                                                          посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Номер телефону ________________________________ Номер факсу __________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________________________________

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, на провадження якої було видано ліцензію (серія _______ N ____________________)

Прошу видати копію ліцензії для філії, відокремленого підрозділу, а саме: 

Найменування філій, відокремлених підрозділів 

Місцезнаходження 

  

  

З порядком отримання копії ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Два примірники опису документів додаються. 

Заявник 

______________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

М. П. 

  

Реєстрація заяви "___" ____________ 20__ року N  

__________
(посада)  

___________
(підпис)  

_____________
(прізвище)  

 

Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції
 

 
В. Єрасов
 

 

ОПИС
документів до заяви про видачу копії ліцензії на провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

N з/п 

Найменування документів 

Кількість аркушів 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заявник  

______________
(підпис)  

__________________
(прізвище та ініціали)  

"___" ____________ 20__ року  

М. П.  

  

Реєстрація заяви "___" ____________ 20__ року N ___  

Відмітка про внесення плати за видачу копії ліцензії  

  

 
Документ  

     (посада)                                (підпис)  

 
Підпис  

    (прізвище)  

 
Дата  

 

Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції
 

 
В. Єрасов
 

 

Заява
про переоформлення ліцензії

Заявник ____________________________________________________________________________
                                                                    (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
___________________________________________________________________________________
                               посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище,
___________________________________________________________________________________
                                        ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

Номер телефону ____________________________ Номер факсу ____________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) __________________________________________________________________________

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, на провадження якої було видано ліцензію (серія ___________ N ____________________)

Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з
___________________________________________________________________________________
                                 (зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з реорганізацією юридичної
___________________________________________________________________________________
                                            особи, зміна прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; зміна
___________________________________________________________________________________
                                  місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи - підприємця) 

До заяви про переоформлення ліцензії додаються:

1. Ліцензія, що підлягає переоформленню _______________________________________________

2. Перелік засвідчених в установленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Заявник 

___________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

М. П. 

  

Реєстрація заяви "___" ____________ 20__ року N ___  

Відмітка про внесення плати за видачу переоформленої ліцензії  

  

Документ  

     (посада)                                 (підпис)  

Підпис  

    (прізвище)  

Дата  

 

Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції
 

 
В. Єрасов
 

 

Заява
про видачу дубліката ліцензії

Заявник ____________________________________________________________________________
                                                                  (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
____________________________________________________________________________________
                               посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище,
____________________________________________________________________________________
                                        ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
___________________________________________________________________________________

Номер телефону ___________________________ Номер факсу _____________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) ___________________________________________________________________________

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, на провадження якої було видано ліцензію (серія ______________ N ____________________)

Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з
____________________________________________________________________________________
                                                             (зазначити причину: втрата або пошкодження ліцензії)
____________________________________________________________________________________

До заяви додаються __________________________________________________________________
                                                                                          (документ, що підтверджує внесення плати за
___________________________________________________________________________________
                                                видачу дубліката ліцензії, та не придатна для користування ліцензія)
___________________________________________________________________________________ 

Заявник 

______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

М. П. 

  

Реєстрація заяви "___" ____________ 20__ року N 

________________
(посада) 

________
(підпис) 

__________________
(прізвище) 

 

Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції
 

 
В. Єрасов
 

 

Журнал
єдиного обліку клієнтів

N з/п 

Дата звернення 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Домашня адреса, номер домашнього та/або мобільного телефону 

Дата укладання угоди між ліцензіатом та клієнтом 

Послуги, що надані в рамках угоди (інформаційно-
консультаційні послуги; пошук роботодавця, працевлаштування) 

Дата отримання укладеного трудового договору та/або робочої візи (у разі наявності між Україною та країною працевлаштування візового порядку в'їзду) 

Дата проведення оплати за надані послуги та N платіжного документа 

Підпис особи, яка отримала послуги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Управління політики
зайнятості та трудової міграції
 

 
В. Єрасов
 

Опрос