Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения N 10-мех "Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных предприятиях в 20__ году"

Госкомстат
Приказ, Инструкция от 09.09.2010 № 386
действует с 01.01.2011

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році"

Наказ Державного комітету статистики України
від 9 вересня 2010 року N 386

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2010 р. за N 853/18148

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році", що додається.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

4. Визнати такою, що втратила чинність, з 1 січня 2011 року Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 10-мех "Облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей на 1 січня 200_ р.", затверджену наказом Держкомстату від 30 серпня 2004 року N 497, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2004 року за N 1135/9734.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

В. о. Голови 

В. О. Піщейко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році"

I. Загальні положення 

1.1. Адресна частина бланка форми державного статистичного спостереження N 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році" (далі - форма N 10-мех) заповнюється чітко і без скорочень згідно з реєстраційними даними.

1.2. Форма N 10-мех складається на підставі первинних документів бухгалтерського обліку: інвентаризаційних відомостей або описів, книг або карток обліку основних засобів, актів на приймання техніки з ремонту та інших документів обліку сільськогосподарських машин та устаткування.

1.3. У формі N 10-мех проставляються дані про всю техніку, що налічується на балансі підприємства, а також яка врахована на позабалансовому рахунку, незалежно від її технічного стану (працююча, непрацююча, яка ще не списана з балансу, а також та, що знаходиться в ремонті).

1.4. У рядках і графах форми N 10-мех, для заповнення яких інформація відсутня, проставляється прочерк.

II. Заповнення бланка форми N 10-мех

2.1. Наявність та рух сільськогосподарської техніки (розділ I)

2.1.1. Дані цього розділу наводяться в штуках за переліком видів техніки, наведеним у графі А.

У графі 1 проставляється кількість наявної техніки, що призначена і/або використовується підприємством у його сільськогосподарській діяльності станом на кінець звітного року. З неї у графі 2 виділяється техніка, яка надійшла до підприємства протягом звітного року, в тому числі в графі 3 - куплена ним.

У графі 4 з даних графи 1 вказується кількість техніки, яка належить виключно підприємству.

Крім того, у графі 5 проставляються дані про техніку, яка вибула протягом року (списана за актами, продана, втрачена тощо), в тому числі в графі 6 - кількість техніки, що списана по зносу за актами на списання. Техніка, акти списання якої не затверджені в установленому порядку, не вважається списаною і до цієї графи не включається. Вона залишається у складі наявних у підприємстві тракторів, сільськогосподарських машин та устатковання незалежно від їхнього технічного стану.

2.1.2. За кодом 1100 "Трактори - всього" проставляються дані про всі трактори, які має підприємство, включаючи ті, на яких змонтовані бульдозери, скрепери, кущорізи, канавокопачі, зрошувальні машини, корчувальники-збирачі, буряконавантажувачі та інші машини.

За кодами 1111 - 1114 наводяться дані про всі трактори в розрізі потужності їхніх двигунів, за кодами 1121, 1122 - дані за типом їхньої ходової частини, за кодами 1131, 1132 - за наявністю агрегатів.

Дані за кодом 1100 дорівнюють сумі кодів 1111 - 1114; сумі кодів 1121, 1122, а також сумі кодів 1131, 1132.

2.1.3. За кодом 1200 обліковуються всі види вантажних та вантажно-пасажирських автомобілів, включаючи автоцистерни (бензовози, молоковози та інші). До цієї позиції не включаються автомашини, на яких змонтовано спеціальне обладнання (ремонтні майстерні, автобензозаправники, автокрани та інші).

2.1.4. За кодом 1300 наводяться дані про всі причепи та напівпричепи, включаючи автомобільні. З нього виділяються дані про тракторні причепи (код 1311).

2.1.5. За кодом 2100 наводяться дані про плуги загального призначення та спеціальні, включаючи плоскорізи-глибокорозрихлювачі та глибокорозрихлювачі-плоскорізи удобрювачі. До спеціальних плугів відносяться болотно-чагарникові, плантажні, садові, виноградникові, чагарникові та інші.

2.1.6. За кодом 2200 вказуються дані про культиватори всіх типів для суцільної та міжрядної культивації.

2.1.7. За кодом 2300 проставляється кількість борін усіх видів (зубових, сітчастих, пружинних, дискових тощо), за кодом 2311 - кількість борін дискових.

2.1.8. За кодом 2400 записуються відомості про загальну кількість техніки, яка використовується підприємством для посіву і садіння сільськогосподарських культур. За кодом 2401 показуються сівалки всіх типів (без тукових), за кодом 2402 - картоплесаджалки, за кодом 2409 - інші машини для посіву та садіння. Сума даних за кодами 2401 - 2409 повинна дорівнювати даним за кодом 2400 - "Машини посівні та для садіння".

2.1.9. За кодом 3100 наводяться дані про машини для внесення в ґрунт твердих і рідких органічних добрив, машини для внесення твердих мінеральних добрив, включаючи сівалки тукові, та інші.

2.1.10. За кодами 3211 - 3292 наводяться дані щодо іригаційного обладнання підприємства, тобто обладнання, яке використовується для штучного зрошування ґрунту.

За кодом 3211 наводяться дані про всі дощувальні машини, агрегати та установки всіх типів та марок.

За кодом 3212 наводяться дані про поливні машини та пристрої для проливу незалежно від типу і марки.

За кодом 3213 наводяться дані про водяні насоси і насосні станції усіх типів (стаціонарні, плавучі, пересувні), включаючи пересувні насосні станції (насоси), які працюють від валу відбору потужності трактора, а також насосно-силові агрегати колодязів та скважин, які подають воду для поливу зрошуваних земель.

Обладнання, яке використовується як стаціонарно, так і з його переміщенням, записується за кодом 3292 "пересувне". Якщо пересувне обладнання змонтовано на одному місці та використовується лише в стаціонарному режимі, дані про нього проставляються за кодом 3291 "стаціонарне".

2.1.11. За кодом 3300 наводяться дані про машини для захисту сільськогосподарських культур (рослин від шкідників, хвороб та бур'янів) обприскувачі та обпилювачі, машини для внесення гербіцидів, протравлювачі насіння тощо.

2.1.12. За кодом 4110 наводяться дані про всі сінокосарки - причіпні, навісні та напівнавісні, які призначені для косіння трав, кукурудзи, соняшнику та інших рослин на сіно, зелений корм та силос, косарки-подрібнювачі та косарки-плющилки самохідні і ротаційні.

З коду 4110 виділяються дані про тракторні сінокосарки (код 4111). До їх кількості не включаються дані про косарки-подрібнювачі та косарки-плющилки.

2.1.13. За кодом 4120 наводиться кількість самохідних та навісних жаток, які призначені для скошування зернових і бобових культур та укладання їх у валки.

2.1.14. За кодом 4130 обліковуються прес-пакувальники та прес-підбирачі - машини, призначені для підбирання валків сіна, соломи і пресування їх у тюки.

2.1.15. За кодами 4410 - 4480 вказується інформація про комбайни та машини для збирання врожаю всіх марок і всіх виробників - зернозбиральних комбайнів (код 4410), кукурудзозбиральних комбайнів (код 4420), кормозбиральних комбайнів (код 4430), у тому числі самохідних (код 4431), льонозбиральних комбайнів (код 4440), картоплезбиральних комбайнів і картоплекопачів (код 4450), з них картоплезбиральних комбайнів (код 4451), бурякозбиральних комбайнів і машин, але без машин для обрізання бурячиння (код 4460), машин і комбайнів для збирання овочів і баштанних культур (код 4470), машин для збирання плодів, ягід, винограду (код 4480). Зернозбиральні комбайни, переобладнані для збирання кукурудзи, до коду 4410 не включаються, а вказуються за кодом 4420.

2.1.16. За кодом 5000 "Техніка для післяурожайних робіт" показуються зерноочисні машини та агрегати (включаючи горохоочисні), що працюють від приводу будь-якого двигуна, мають декілька очисток і доводять зерно до кондиції, а також зерноочисні машини, що знаходяться на зерноочисносушильних пунктах, лініях та комплексах (молотарки, сортувалки, трієри та інші), калібрувальні машини і механізми.

2.1.17. За кодом 6200 наводяться дані щодо наявності в господарстві очищувачів-охолоджувачів молока, включаючи резервуари і танки-охолоджувачі, холодильні установки та інше обладнання для первинної холодної обробки молока.

2.1.18. За кодом 6500 наводяться дані щодо наявності машин і механізмів для приготування всіх видів кормів та силосу (дробарки, коренерізки, комбікормові агрегати, подрібнювачі коренеклубнеплодів, грубих кормів та інші).

2.1.19. За кодом 6611 наводяться дані про наявність всіх (як стаціонарних, так і пересувних) роздавачів кормів для великої рогатої худоби, за кодом 6612 - для свиней.

2.2. Енергетичні потужності (розділ II)

2.2.1. Дані про наявність енергетичних потужностей (пункт 1 розділу II) заповнюються за даними технічної документації на трактори, машини, устаткування, обладнання, що наявні на підприємстві на кінець звітного року, в кіловатах за переліком груп техніки, наведеним у графі А.

Двигуни, устатковання, обладнання включаються до відповідних груп техніки незалежно від того, змонтовані вони на стаціонарних чи на пересувних робочих машинах, установках, агрегатах.

2.2.2. Енергетичні потужності тракторів, комбайнів та автомобілів визначаються шляхом перемноження наявної кількості двигунів кожної марки на номінальну потужність двигуна за технічним паспортом.

За кодом 7101 наводять дані про потужність двигунів усіх видів тракторів, включаючи трактори, на яких змонтовані землерийні, меліоративні та інші машини, за кодом 7102 - про потужність двигунів усіх видів комбайнів та самохідних машин.

2.2.3. До коду 7103 "Двигуни автомобілів" включаються двигуни таких видів автомобілів виробничого призначення: вантажні, автомобілі-тягачі, автоцистерни, автонавантажувачі, автокрани, автозаправники, автоцементовози, пересувні ветеринарні лабораторії, автодезустановки, завантажувачі сівалок, пересувні ремонтні майстерні, агрегати для проведення техдоглядів та інше технічне устатковання виробничого призначення, яке змонтоване на шасі автомобіля, двигуни пікапів та вантажопасажирських автомобілів, а також тих автобусів, які в основному використовуються для доставки людей на роботу. До позиції не включаються двигуни легкових автомобілів, автобусів, санітарних, пожежних та інших автомобілів невиробничого призначення.

2.2.4. До інших механічних двигунів (код 7109) відносяться двигуни внутрішнього згорання (дизельні, бензинові) та інші теплові двигуни виробничого призначення, які не увійшли до груп двигунів тракторів, комбайнів і автомобілів, зокрема двигуни самохідних сінокосарок, пересувних насосних станцій, аерозольних генераторів, причіпних дезустановок, зернонавантажувачів, польових доїльних станцій, сортувальників, сушарок, екскаваторів (крім змонтованих на тракторах) та інших машин та установок виробничого призначення.

Двигуни внутрішнього згорання, які приводять у дію електрогенератори всіх призначень (для освітлення, зварювальних робіт та ін.), до інших механічних двигунів не включаються.

2.2.5. Потужність електродвигунів та електроустановок (код 7200) визначається сумарною потужністю електродвигунів та електроустановок, які обслуговують виробничий процес.

2.2.6. До робочої худоби (код 7400) відносяться робочі коні старші трьох років, буйволи та воли.

Для перерахунку сили робочих тварин на енергетичну потужність необхідно поголів'я певного виду худоби (за даними підсумків обліку худоби на 1 січня наступного за звітним року) помножити на відповідний коефіцієнт:

коні, старші трьох років 

0,551624 

буйволи робочі 

0,441299 

воли робочі 

0,367750 

2.2.7. За кодом 8000 наводяться дані про сумарну потужність механічних, електричних двигунів, устатковання для виробництва відновлювальної (альтернативної) енергії та потужність живої тяглової сили, яка обслуговує виробничий процес (сума кодів 7101 - 7109, 7200 - 7400).

2.2.8. За кодами 7311 - 7319 наводиться інформація про кількість устатковання для виробництва відновлювальної енергії, тобто енергії, отриманої з природних процесів, які постійно поповнюються, за типом джерела отримання енергії: вітру (код 7311), сонця (код 7312), води (геотермальну та гідроенергію, код 7313), біомаси (біологічно відновлювальної речовини органічного походження, що зазнає біологічного розкладу, тобто відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), код 7314), інших відтворювальних ресурсів (лісового господарства та технологічно пов'язаних із ним галузей промисловості, а також органічні частини промислових і побутових відходів, код 7319).

Крім того, довідково за кодом 7350 наводяться дані про наявність у підприємстві установок для виробництва біогазу - газу, отриманого з біомаси, що використовується як паливо.

Звіт підписує керівник (власник) підприємства, який забезпечує достовірність наданої інформації.

 

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища
 

 
 
О. М. Прокопенко
 

Опрос