Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг, Государственный комитет финансового мониторинга
Порядок, Приказ от 09.09.2010 № 160/251
Утратил силу

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України,
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 9 вересня 2010 року N 160/251

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2010 р. за N 852/18147

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 2 квітня 2013 року N 440
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 2 квітня 2013 року N 1099)

З метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та на виконання пунктів 6 і 7 частини другої статті 14 та пункту 17 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу (Ковальчук А. Т.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І. М.) Держфінмоніторингу забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це й наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти у Державному комітеті фінансового моніторингу України на заступника Голови Сахненко О. М., у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
 

 
 
В. О. Волга
 

 

ПОРЯДОК
надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

I. Загальні положення

Цей Порядок визначає обсяг та порядок надання Державним комітетом фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) суб'єкту державного фінансового моніторингу - Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Комісія) інформації для підвищення ефективності здійснення нею нагляду за додержанням вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти).

II. Інформація, що надається Держфінмоніторингом

1. Держфінмоніторинг надає Комісії інформацію щодо ефективності заходів, що вживаються суб'єктами, нагляд за якими здійснює Комісія, для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а саме:

статистичні дані щодо фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які отримані Держфінмоніторингом від суб'єктів;

статистичні дані щодо помилок, допущених суб'єктами при поданні інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

інформацію про стан обліку суб'єктів у Держфінмоніторингу;

інформацію про виявлені Держфінмоніторингом факти, що можуть свідчити про порушення суб'єктами вимог законодавства;

інформацію щодо складених Держфінмоніторингом протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені посадовими особами суб'єктів, та результатів їх розгляду;

відомості про аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

2. Відомості, які містять інформацію з обмеженим доступом, надаються у випадках та в порядку, передбачених законодавством.

3. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та Комісією здійснюється з дотриманням заходів, що виключають сторонній доступ до інформації або документів під час їх доставки з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

4. Інформація, що передається Держфінмоніторингом Комісії, використовується нею виключно в службових цілях при здійсненні нагляду за додержанням суб'єктами вимог законодавства і не може підлягати розголошенню.

III. Терміни надання інформації

1. Комісія щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформує Держфінмоніторинг про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами та заходи, вжиті для їх усунення.

2. Держфінмоніторинг надає Комісії визначену інформацію:

відповідно до абзаців другого - четвертого пункту 1 розділу II цього Порядку - щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

відповідно до абзацу п'ятого пункту 1 розділу II цього Порядку - наступного робочого дня з моменту виявлення таких фактів;

відповідно до абзацу шостого пункту 1 розділу II цього Порядку - протягом трьох робочих днів після надсилання протоколу до судового органу та отримання інформації від нього про результати розгляду справи про адміністративне правопорушення;

відповідно до абзацу сьомого пункту 1 розділу II цього Порядку - щороку.

 

Директор Департаменту
взаємодії та координації системи
фінансового моніторингу
 

 
 
А. Т. Ковальчук
 

В. о. начальника відділу внутрішнього
аудиту та фінансового моніторингу
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
 

 
 
 
Д. В. Діденко
 

Опрос