Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса среди претендентов на назначение стипендий Кабинета Министров Украины для выдающихся спортсменов, тренеров и деятелей физической культуры и спорта

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 07.09.2010 № 3072
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 7 вересня 2010 року N 3072

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2010 р. за N 847/18142

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 23 січня 2012 року N 49)

Відповідно до пункту 4 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 року N 80 (із змінами), та Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року N 1573 (із змінами), з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, що додається.

2. Комісія з конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту та її склад створюються і затверджуються Мінсім'ямолодьспортом.

3. Департаменту спорту вищих досягнень (Артем'єв О. К.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Домашенка А. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту
 

 
Р. С. Сафіуллін
 

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 4 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 року N 80 (із змінами), визначає процедуру проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту (далі - стипендія Кабінету Міністрів України).

1.2. Для конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України утворюється комісія, яка є дорадчим органом Мінсім'ямолодьспорту.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінсім'ямолодьспорту та цим Порядком.

1.4. Основним завданням комісії є підготовка пропозицій щодо призначення видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту стипендій Кабінету Міністрів України.

II. Організація роботи комісії

2.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра Мінсім'ямолодьспорту з відповідного напряму діяльності.

2.2. До складу комісії входять голова, заступник голови, відповідальний секретар, члени комісії.

2.3. За посадами до складу комісії входять 9 представників від відповідних органів з фізичної культури та спорту і 9 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

2.4. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінсім'ямолодьспорту. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правомочним якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

2.5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

2.6. До повноважень комісії належать:

2.6.1. Ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від місцевих органів виконавчої влади та національних спортивних федерацій для отримання претендентами стипендій Кабінету Міністрів України;

2.6.2. Підготовка пропозиції щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій Кабінету Міністрів України;

2.6.3. Внесення відповідних пропозиції на затвердження Мінсім'ямолодьспорту.

2.7. Комісія має право:

2.7.1. Одержувати від місцевих органів виконавчої влади, національних спортивних федерацій, які порушили клопотання про призначення стипендій Кабінету Міністрів України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.7.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Порядок подання документів

3.1. Висунення претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України здійснюють місцеві органи виконавчої влади та національні спортивні федерації.

3.2. Місцеві органи виконавчої влади, національні спортивні федерації подають до відповідного структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту:

лист-подання на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури за формою, наведеною у додатку;

копію паспорта громадянина України;

копію ідентифікаційного номера.

3.3. До розгляду не приймаються документи щодо претендентів, які не відповідають вимогам, викладеним у розділі IV цього Порядку.

3.4. У разі якщо претенденти на призначення стипендій Кабінету Міністрів України відповідають вимогам, наведеним у розділі IV цього Порядку, документи передають на розгляд комісії Мінсім'ямолодьспорту.

IV. Вимоги до претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України

4.1. На здобуття стипендії Кабінету Міністрів України можуть бути висунуті спортсмени із складу збірних команд України та їх тренери, які зайняли 1 - 6 місця на Олімпійських іграх, 1 - 3 місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед дорослих з олімпійських номерів програми, а діячі фізичної культури і спорту - за вагомий внесок у розвиток галузі.

4.2. Призначення стипендії Кабінету Міністрів України здійснюється розпорядженням Кабінету Міністрів України.

4.3. Стипендія Кабінету Міністрів України призначається строком на один рік.

Стипендія Кабінету Міністрів України виплачується щомісяця незалежно від розміру одержуваної заробітної плати (пенсії). Виплата проводиться за місцем основної роботи (навчання) або за місцем проживання стипендіата.

Після закінчення строку одержання стипендії стипендіат має право на повторне висунення його кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України.

4.4. Позбавлення стипендії Кабінету Міністрів України може бути здійснено Кабінетом Міністрів України за пропозицією Мінсім'ямолодьспорту.

V. Порядок подання документів до Кабінету Міністрів України на призначення стипендій та порядок їх виплати

5.1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України, поданого комісією, у тижневий строк Мінсім'ямолодьспортом готуються клопотання та проект розпорядження Кабінету Міністрів України з цього питання, що подаються в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.

5.2. Після прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України відповідні структурні підрозділи Мінсім'ямолодьспорту спільно готують наказ, який є підставою для виплати стипендій Кабінету Міністрів України.

 

Директор департаменту
спорту вищих досягнень
 

 
О. К. Артем'єв
 

 

ЛИСТ-ПОДАННЯ
на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження __________________________________________________________

Місце проживання, навчання, роботи ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер ______________________________________________________________

Місцевий орган виконавчої влади, національна спортивна федерація
_____________________________________________________________________________________

ФСТ (підпорядкування) ________________________________________________________________

Освіта (ВНЗ) _________________________________________________________________________

Вид спорту ___________________________________________________________________________

Участь в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи:

на яких іграх став призером _____________________________________________________________

номер програми, результат ______________________________________________________________

Почесне звання (МС, МСМК, ЗМС, ЗТУ)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Коротка характеристика кандидата на призначення державної стипендії
(участь у змаганнях та особисті досягнення)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

Президент Федерації
(Керівник органу виконавчої влади) 

(П. І. Б.) 

М. П. 

  

____________

Опрос