Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса среди претендентов на назначение стипендий Президента Украины для талантливых перспективных спортсменов Украины

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 07.09.2010 № 3071
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 7 вересня 2010 року N 3071

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2010 р. за N 846/18141

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 від 23 березня 2012 року N 337)

Відповідно до пункту 5 Положення про стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів України, затвердженого Указом Президента України від 20 вересня 1994 року N 537 (із змінами), та Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року N 1573 (із змінами), з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України, що додається.

2. Комісія з конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України та її склад створюються і затверджуються Мінсім'ямолодьспортом.

3. Департаменту спорту вищих досягнень (Артем'єв О. К.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Домашенка А. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту
 

 
Р. С. Сафіуллін
 

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 5 Положення про стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів України, затвердженого Указом Президента України від 20 вересня 1994 року N 537 (із змінами), визначає процедуру проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів України (далі - стипендія Президента України).

1.2. Для конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України утворюється комісія, яка є дорадчим органом Мінсім'ямолодьспорту.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінсім'ямолодьспорту та цим Порядком.

1.4. Основним завданням комісії є підготовка пропозицій щодо призначення талановитим перспективним спортсменам України стипендій Президента України.

II. Організація роботи комісії

2.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра Мінсім'ямолодьспорту з відповідного напряму діяльності.

2.2. До складу комісії входять голова, заступник голови, відповідальний секретар, члени комісії.

2.3. За посадами до складу комісії входять 9 представників від відповідних органів з фізичної культури та спорту і 9 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

2.4. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінсім'ямолодьспорту. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правомочним якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

2.5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

2.6. До повноважень комісії належать:

2.6.1. Ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від національних спортивних федерацій з видів спорту для отримання претендентом стипендій Президента України;

2.6.2. Підготовка пропозиції щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій Президента України;

2.6.3. Внесення відповідних пропозиції на затвердження Мінсім'ямолодьспорту.

2.7. Комісія має право:

2.7.1. Одержувати від національних спортивних федерацій з видів спорту, які порушили клопотання про призначення стипендій Президента України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.7.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Порядок подання документів

3.1. Висунення претендентів на призначення стипендій Президента України здійснюють національні спортивні федерації з видів спорту.

3.2. Національні спортивні федерації з видів спорту подають до відповідного структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту:

лист-подання на призначення стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів України за формою, наведеною у додатку;

копію паспорта громадянина України;

копію ідентифікаційного номера.

3.3. До розгляду не приймаються документи щодо претендентів, які не відповідають вимогам, викладеним у розділі IV цього Порядку.

3.4. У разі якщо претенденти відповідають вимогам, наведеним у розділі IV цього Порядку, документи передають на розгляд комісії Мінсім'ямолодьспорту.

IV. Вимоги до претендентів на призначення стипендій Президента України

4.1. На здобуття стипендії Президента України можуть бути висунуті спортсмени зі складу збірної команди України. Обов'язковою умовою для одержання стипендії є зайняття спортсменом у поточному році другого чи третього місця на чемпіонаті Європи або першого - третього місця на першості світу, Європи серед юніорів старшої вікової групи.

4.2. Призначення стипендії Президента України здійснюється рішенням колегії Мінсім'ямолодьспорту.

4.3. Стипендія Президента України призначається строком на один рік.

4.4. Виплата стипендії Президента України може припинитися колегією Мінсім'ямолодьспорту за поданням національної спортивної федерації з виду спорту в разі порушення спортсменом навчально-тренувального процесу, зниження спортивних результатів або дискваліфікації спортсмена.

V. Порядок виплати стипендій Президента України

Після прийняття відповідного рішення колегії Мінсім'ямолодьспорту відповідні структурні підрозділи Мінсім'ямолодьспорту спільно готують наказ, який є підставою для виплати стипендій Президента України.

 

Директор департаменту
спорту вищих досягнень
 

 
О. К. Артем'єв
 

 

ЛИСТ-ПОДАННЯ
на призначення стипендії Президента України
для талановитих перспективних спортсменів України

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження ___________________________________________________________

Місце проживання, навчання, роботи _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер ________________________________________________________________

Національна спортивна федерація з виду спорту
 _____________________________________________________________________________________

ФСТ (підпорядкування)_________________________________________________________________

Освіта (ВНЗ)___________________________________________________________________________

Вид спорту ___________________________________________________________________________

Участь в Чемпіонаті Європи, першості світу та Європи:
на яких іграх став призером ______________________________________________________________
номер програми, результат _______________________________________________________________

Почесне звання (МС, МСМК) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Коротка характеристика кандидата на призначення державної стипендії
(участь у змаганнях та особисті досягнення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Президент Федерації  

(П. І. Б.) 

М. П. 

____________

Опрос