Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения N 2-інвестиції (квартальная) "Капитальные инвестиции"

Госкомстат
Приказ от 09.09.2010 № 384
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"

Наказ Державного комітету статистики України
від 9 вересня 2010 року N 384

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2010 р. за N 840/18135

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету
 статистики України від 9 жовтня 2009 року N 376
 згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 1 жовтня 2013 року N 291)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державного комітету статистики України від 09.10.2009 N 376 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за N 1001/17017, такі зміни:

1.1. Заголовок наказу викласти у такій редакції:

"Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" та N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції".

1.2. Пункт 1 наказу викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" та N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції", що додається." 

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 09.10.2009 N 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за N 1001/17017, що додаються.

3. Респондентам при заповненні форм державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції" використовувати цей наказ.

4. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.):

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Довести Інструкцію зі змінами, затвердженими цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

 

В. о. Голови  

В. О. Піщейко 

 

Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"

1. Заголовок Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" викласти у такій редакції:

"Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" та N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції".

2. Пункт 1.12 розділу I викласти у такій редакції:

"1.12. У рядку 117 відображаються обсяги інвестицій у придбання або вирощування довгострокових біологічних активів рослинництва, що належать до сільськогосподарської діяльності; тварин та багаторічних насаджень, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, тощо".

3. У розділі III:

3.1. Пункт 3.12 доповнити реченням такого змісту: "До показника не належать витрати на придбання (створення) малоцінних необоротних матеріальних активів.".

3.2. У пункті 3.13 слова "крім витрат, що належать до малоцінних необоротних матеріальних активів" виключити.

4. Доповнити Інструкцію новим розділом V такого змісту:

"V. Порядок заповнення розділу 5 "Витрати на будівельні і монтажні роботи за окремими видами будівель і споруд, інші види робіт і витрат" форми N 2-інвестиції (річна)

5.1. Із загального обсягу витрат на капітальне будівництво (розділ 1 рядок 114) та витрат на будівництво житла з метою подальшого продажу (передачі) (розділ 1 рядок 140) виділяються дані з витрат на будівельно-монтажні роботи за окремими видами будівель та споруд відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 N 507.

5.2. У рядку 510 відображаються витрати на будівельні та монтажні роботи при здійсненні будівництва житлових будівель, у тому числі гуртожитків. З них за рядками 511 - 513 відображаються витрати за окремими видами житлових будівель.

5.3. У рядку 520 відображаються витрати на будівельні та монтажні роботи при здійсненні будівництва нежитлових будівель, у тому числі готелів, ресторанів; будівель офісних, торговельних; будівель транспорту та зв'язку, промислових та складів; будівель для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення; інших нежитлових будівель. З них за рядками 521 - 526 відображаються витрати за окремими видами нежитлових будівель.

5.4. У рядку 530 відображаються витрати на будівельні та монтажні роботи при здійсненні будівництва інженерних споруд, у тому числі транспортні споруди (рядок 531); трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі (рядок 534); комплексні промислові споруди (рядок 540); інші інженерні споруди (рядок 544). З них за рядками 532, 533, 535 - 539, 541 - 543, 545 відображаються витрати за окремими видами інженерних споруд.

5.5. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал відображаються дані за окремими видами робіт та витрат:

5.5.1. У рядку 551 відображається вартість проектних та вишукувальних робіт для поточного будівництва і для будівництва майбутніх років, витрати на розробку техніко-економічних обґрунтувань, що здійснюються за рахунок капітальних вкладень, з рядків 114 та 140 розділу 1.

5.5.2. У рядку 552 відображаються витрати на довгострокові біологічні активи рослинництва сільськогосподарського призначення та багаторічні насадження, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, з рядка 117 розділу 1.

5.5.3. У рядку 553 відображаються витрати на роботи з глибокого розвідувального буріння на нафту, газ і термальні води з рядка 114 розділу 1.

5.5.4. У рядку 554 відображаються витрати на роботи з експлуатаційного буріння на нафту, газ і термальні води з рядка 114 розділу 1.

5.5.5. У рядку 560 відображаються витрати на поліпшення земель - проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення поля від каміння та валунів, розчищення заростей, терасування крутих схилів); рекультивацію земельних ділянок; меліоративні, осушувальні, іригаційні роботи (витрати на спорудження ставків, водоймищ, водосховищ і лиманів, протиерозійних, гідротехнічних, протисельових, протизсувних, протилавинних та берегоукріплювальних споруд, на підсипання та намивання ґрунту, роботи з осушення земель) тощо з рядка 114 розділу 1.

5.5.6. У рядку 570 відображаються витрати на здійснення будівельних та монтажних робіт господарським способом, до яких належать роботи, виконані власними силами робітників підприємства та оплачені за рахунок основної діяльності, з рядка 400 графи 2 розділу 4".

5. Назви розділів I - IV після слів та цифри "форми N 2-інвестиції (квартальна)" доповнити словами та цифрою "та форми N 2-інвестиції (річна)".

6. У тексті Інструкції після слів "витрати на будівництво житла для подальшого продажу" доповнити словом "(передачі)" та слова "(капітальні вкладення)" виключити.

 

Заступник директора департаменту
статистики виробництва
 

 
Т. А. Тищук
 

Опрос