Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения N 50-сг "Основные экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий"

Госкомстат
Приказ от 06.09.2010 № 381
действует с 01.01.2011

Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств"

Наказ Державного комітету статистики України
від 6 вересня 2010 року N 381

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2010 р. за N 839/18134

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 06.11.2007 N 403, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.11.2007 за N 1303/14570, що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр аграрної
політики України
 

 
М. В. Присяжнюк
 

 

Зміни
до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств"

1. У главі 2:

1.1. У пункті 2.1:

абзаци перший та другий підпункту 2.1.1 викласти в такій редакції:

"2.1.1. За кодами 0010 - 0120 указується інформація щодо виробництва і реалізації продукції рослинництва за видами, а також іншої продукції рослинництва (код 0120). За кодами 0020, 0040 - 0110 проставляються дані про продукцію харчового і технічного призначення (для подальшої її переробки, або прямого кінцевого споживання). До коду 0120 включають рослинницьку продукцію, не розшифровану в формі, - волокна конопель, лікарські рослини, сіно, солому, зелену масу, гриби, квіти усіх видів тощо, а також продукцію, призначену для відтворення рослин - насіння і посадковий матеріал усіх видів сільськогосподарських культур, уключаючи зерно на насіння. Сума відповідних даних за кодами 0020, 0040 - 0120 повинна дорівнювати даним за кодом 0010 "Продукція рослинництва - всього", сума даних за кодами 0025 - 0037 - даним за кодом 0020 "Зернові та зернобобові - усього".

За кодами 0130 - 0210 указується інформація щодо виробництва і реалізації продукції тваринництва (уключаючи дорощування купленого молодняку сільськогосподарських тварин) за видами, а також іншої продукції тваринництва. До іншої продукції тваринництва (код 0210) належить решта продукції тваринного походження, в тому числі продукція розведення інших тварин сільськогосподарського призначення, що не названі в формі, продукція розведення племінних сільськогосподарських тварин, молодняк сільськогосподарських тварин до моменту відлучення його від маток, добові півники, молоко, надоєне від корів м'ясного напряму, продукція, призначена для відтворення сільськогосподарських тварин, у тому числі яйця на інкубацію, тощо. Дані про іншу продукцію бджільництва - віск, відводки бджіл, пилок, прополіс тощо - наводяться за кодом 0204. Сума відповідних даних за кодами 0140 - 0210 повинна дорівнювати даним за кодом 0130 "Продукція тваринництва - всього".";

абзац четвертий підпункту 2.1.6 викласти в такій редакції:

"За кодом 0120 "інша продукція рослинництва" наводять витрати на виробництво продукції, не названої вище, зокрема волокон конопель, лікарських рослин, сіна, соломи, зеленої маси, грибів, квітів усіх видів тощо, а також продукції, призначеної для відтворення рослин, - насіння і посадкового матеріалу всіх видів сільськогосподарських культур, уключаючи зерно на насіння, а також витрати на доробку продукції виробництва минулого року тощо. При частковому використанні овочів на насіння їхня собівартість обліковується в складі собівартості овочів (коди 0070, 0071)".

1.2. Доповнити новим пунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб (розділ 4)

2.6.1. У розділі наводяться відомості про обсяги і вартість матеріально-технічних засобів і послуг, придбаних у звітному році підприємством для здійснення ним виробничих потреб у сільському господарстві. Ці відомості повинні відповідати даним про витрати на основне виробництво за відповідними статтями розділу 2.

2.6.2. Дані наводяться в цілих значеннях без коми, в одиницях виміру, передбачених бланком форми.

2.6.3. У кожній із наведених позицій дані проставляються одночасно в графах 1 і 2. Заповнення лише однієї графи розділу 4 не допускається.

2.6.4. Матеріально-технічні ресурси вважаються купленими, якщо вони фактично надійшли на підприємство, незалежно від умов їх оплати, включаючи товари та послуги, що придбані в кредит. Техніка, що надійшла на підприємство на умовах оренди чи лізингу, не вважається купленою і в цьому розділі не відображається.

2.6.5. У графі 1 проставляється обсяг фактично куплених підприємством товарів і послуг, у натуральних одиницях, у графі 2 - їхня загальна вартість згідно з договором (іншими документами) незалежно від умов оплати з урахуванням вартості транспортних, посередницьких та інших послуг, пов'язаних із купівлею, без урахування дотацій (компенсацій) і податку на додану вартість.

2.6.6. Вартість продукції, купленої в кредит, відображає безпосередню вартість продукції без урахування відсотків за кредит.

2.6.7. За кодами 4200 та 4210 у графі 1 вказується кількість купленого бензину та дизельного палива в одиницях ваги. Якщо бензин, дизельне паливо купувалися в одиницях об'єму, то для їх переведення у вагу застосовуються такі коефіцієнти: для бензину - 0,74 кг/л; для дизельного палива (газойлів) - 0,85 кг/л.

2.6.8. До позицій з кодами 4260, 4350, 4410, 4480, окрім зазначених у звіті видів мінеральних добрив, включаються також інші види добрив. Враховуючи це, дані за цими кодами можуть бути більшими за суму вказаних у формі складових.

2.6.9. За кодами 4660 - 5370 показуються дані про нову сільськогосподарську техніку, обладнання, устатковання та вантажні автомобілі. У вільних рядках надається інформація про конкретні марки сільськогосподарської техніки, обладнання, устатковання та вантажних автомобілів із зазначенням їхніх кодів згідно з довідником, наведеним у додатку 4 до цієї Інструкції. Якщо у додатку 4 відсутня марка (вид) купленої господарством (включаючи імпортну) техніки, то дані щодо цієї марки вказуються під кодом "інші" для відповідної групи.

2.6.10. Дані за кодами 4660, 5230, 5330 повинні дорівнювати сумі відповідних складових, зазначених у формі. Проміжні підсумкові коди 4670, 4700, 4730, 4760, 5240, 5270, 5300, 5340, 5370 та коди 4840, 4930, 4960, 4990, 5020, 5100, 5160 повинні дорівнювати сумі своїх складових, зазначених у додатку 4.

2.6.11. За кодами 5450 та 5490 показуються дані щодо робіт і послуг із захисту сільськогосподарських культур і внесення добрив, які проведені сторонніми організаціями наземними засобами.

2.6.12. За кодом 5500 показуються дані щодо витрат з транспортування, включаючи всі витрати (крім урахованих у відпускній ціні постачальника) на перевезення залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту, а також навантажувально-розвантажувальні роботи.".

2. Доповнити Інструкцію новим додатком 4, що додається.

 

Директор департаменту
статистики сільського господарства 
та навколишнього середовища 
 

 
 
О. М. Прокопенко
 

 

Довідник видів і марок сільськогосподарської техніки, обладнання, устатковання і вантажних автомобілів, які входять до розділу 4 форми N 50-сг

  

Код 

Трактори всіх видів  

4660 

із потужністю менше 40 кВт 

4670 

"Агромаш" 

4671 

"Беларус" 

4672 

"ХТЗ" 

4673 

"Foton" 

4674 

"Jinma" 

4675 

"Xingtai" 

4676 

інші 

4690 

із потужністю від 40 до 60 кВт 

4700 

"Агромаш" 

4701 

"Беларус" 

4702 

"ВТЗ"  

4703 

"Кий" 

4704 

"ЛТЗ" 

4705 

"МТЗ" 

4706 

"ХТЗ" 

4707 

"ЮМЗ" 

4708 

"Foton" 

4709 

інші 

4720 

із потужністю від 60 до 100 кВт 

4730 

"Агротрон" 

4731 

"Агрофарм" 

4732 

"Беларус" 

4733 

"Кий" 

4734 

"МТЗ" 

4735 

"ЮМЗ" 

4736 

"Carraro" 

4737 

"Case" 

4738 

"Claas" 

4739 

"Deutz-Fahr" 

4740 

"Fendt" 

4741 

"Foton" 

4742 

"Hurlimann" 

4743 

"John Deere" 

4744 

"Kubota"  

4745 

"Lamborgini" 

4746 

"Landini" 

4747 

"Lindner" 

4748 

"Massey Ferguson" 

4749 

"McCornick" 

4750 

"New Holland"  

4751 

"Pronar"  

4752 

"Same" 

4753 

"Steyr" 

4754 

"Ursus" 

4755 

"Valtra" 

4756 

"Zetor" 

4757 

інші 

4759 

із потужністю понад 100 кВт 

4760 

"Беларус"  

4761 

"Кий"  

4762 

"Коваль" 

4763 

"ЛТЗ" 

4764 

ТЯ-200 "Ярило" 

4765 

"ХТА" 

4766 

"ХТЗ" 

4767 

"Ag-Chem Terra-Gator" 

4768 

"Case" 

4769 

"Challenger"  

4770 

"Claas"  

4771 

"Deutz-Fahr"  

4772 

"Doppstadt Grizzly"  

4773 

"Fendt" 

4774 

"Holmer Terra"  

4775 

"JCB Fasttrac" 

4776 

"John Deere" 

4777 

"Kirovets" 

4778 

"Lamborgini" 

4779 

"Landini" 

4780 

"Massey Ferguson"  

4781 

"McCornick"  

4782 

"Mersedes-Benz" 

4783 

"New Holland" 

4784 

"Same" 

4785 

"Valtra" 

4786 

"Versitayl" 

4787 

"Vredo" 

4788 

інші 

4789 

Машини та пристрої для поливу 

4840 

ДА "Роса"  

4841 

"ДДА-100 МА"  

4842 

ДМ "Волжанка" 

4843 

ДМ "Фрегат" 

4844 

Дощувач "Днепр" 

4845 

"Bertoud" 

4846 

"Eko" 

4847 

інші 

4860 

Комбайни зернозбиральні 

4930 

"Дніпро"  

4931 

"Дон"  

4932 

"Єнісей" 

4933 

"Колос" 

4934 

"Лан" 

4935 

"Ліда" 

4936 

"Нива" 

4937 

"Полісся" 

4938 

"Русь" 

4939 

"Славутич" 

4940 

"Case"  

4941 

"Claas" 

4942 

"CR", "CS", "CX" 

4943 

"Dominator" 

4944 

"Fendt" 

4945 

"John Deere"  

4946 

"L" 

4947 

"Lexion"  

4948 

"Massey Ferguson"  

4949 

"Sampo" 

4950 

"TC" 

4951 

"TF" 

4952 

"Tucano" 

4953 

"TX" 

4954 

інші 

4959 

Комбайни кукурудзозбиральні 

4960 

"ККП"  

4961 

"КМД" 

4962 

"КМС" 

4963 

"КСКУ"  

4964 

"ПЗСК" 

4965 

"ППК" 

4966 

інші 

4989 

Комбайни кормозбиральні 

4990 

"Дон"  

4991 

"КЗК", "ККЗ"  

4992 

"КПИ-Ф", "КРП-Ф" 

4993 

"Полісся"  

4994 

"Big X" 

4995 

"Jaguar" 

4996 

"John Deere" 

4997 

"Mammut" 

4998 

"MB" 

4999 

"SH" 

5000 

інші 

5019 

Комбайни бурякозбиральні 

5020 

"КБМ", "КС"  

5021 

"КСН" 

5022 

"КСП" 

5023 

"МКК" 

5024 

"РКМ" 

5025 

"KR" 

5026 

"Lectra"  

5027 

"M"  

5028 

"SF" 

5029 

"SR" 

5030 

"Turo-Tiger"  

5031 

"WIC" 

5032 

інші 

5049 

Доїльні установки та апарати 

5100 

"Карусель"  

5101 

"Паралель" 

5102 

"Тандем" 

5103 

"Ялинка" 

5104 

інші 

5120 

Машини і механізми для приготування кормів 

5160 

"БМКА"  

5161 

"Брацлав" 

5162 

"ЕКЗ"  

5163 

"ІК-Ф"  

5164 

ІСРК "Хозяін" 

5165 

"КД"  

5166 

"МКУ"  

5167 

"ПЕС" 

5168 

"ПК" 

5169 

"УПК"  

5170 

"Faresin" 

5171 

"Samurai" 

5172 

"Siloking" 

5173 

"Sipma" 

5174 

"Trioliet" 

5175 

інші 

5189 

Автомобілі вантажні з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння з вантажопідйомністю 5 т і менше 

5240 

"ГАЗ" 

5241 

"ЗИЛ" 

5242 

"МАЗ" 

5243 

"Foton" 

5244 

"IVEKO" 

5245 

"RAF" 

5246 

інші 

5260 

Автомобілі вантажні з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння з вантажопідйомністю від 5 т до 20 т 

5270 

"ЗИЛ" 

5271 

"КамАЗ" 

5272 

"МАЗ" 

5273 

"IVEKO" 

5274 

інші 

5290 

Автомобілі вантажні з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння з вантажопідйомністю понад 20 т  

5300 

"IVEKO" 

5301 

інші 

5309 

Автомобілі вантажні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння іскровим запалюванням з вантажопідйомністю 5 т і менше 

5340 

"ГАЗ"  

5341 

"IVEKO" 

5342 

інші 

5349 

Автомобілі вантажні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння іскровим запалюванням з вантажопідйомністю більше 5 т 

5370 

"ЗИЛ" 

5371 

"IVEKO" 

5372 

інші 

5379 

____________

Опрос