Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Национальный банк
Постановление от 10.09.2010 № 421
действует с 01.10.2010

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Постанова Правління Національного банку України
від 10 вересня 2010 року N 421

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2010 р. за N 830/18125

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 62 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова
Центральної виборчої комісії
 

 
В. Шаповал
 

Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України
 

 
О. М. Любченко
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. Абзац другий пункту 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:

"Відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови здійснюються в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі цією Інструкцією".

2. Главу 17 викласти в такій редакції:

"17. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів

17.1. Банки відкривають за відповідними балансовими рахунками накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України згідно із Законом України "Про вибори Президента України", накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду політичної партії, виборчого блоку політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією (далі - виборчий фонд партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК) згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України", та поточні рахунки виборчих фондів місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови згідно із Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Зазначені в цьому пункті рахунки відкриваються лише в національній валюті.

Банк у разі відкриття рахунку виборчого фонду особі, зазначеній в абзаці першому цього пункту, її представником проводить ідентифікацію цього представника на підставі таких документів:

паспорта або документа, що його замінює;

документа, виданого відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків.

Банк ідентифікує представника, який відмовився від прийняття ідентифікаційного номера, на підставі його паспорта з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

Представник обов'язково має пред'явити документ, що підтверджує його повноваження.

Розпорядник рахунку зобов'язаний пред'явити банку такі документи:

паспорт або документ, що його замінює;

документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків;

документ, що підтверджує його повноваження.

Розпорядник, який відмовився від прийняття ідентифікаційного номера, пред'являє паспорт з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

17.2. Кандидат на пост Президента України та партія (блок), кандидатів у народні депутати України від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією, відкривають один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку в межах одного територіального виборчого округу.

Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови відкривають один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку, який визначається територіальною виборчою комісією за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії.

17.3. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 7);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією;

паспорта або документа, що його замінює, кандидата;

документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків кандидату;

картки із зразками підписів (додаток 8), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 7);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

паспорта або документа, що його замінює, кандидата;

документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків кандидату;

картки із зразками підписів (додаток 8), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

17.4. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, уключених до виборчого списку партії (блоку), засвідченої Центральною виборчою комісією;

копії свідоцтва про реєстрацію політичної партії (копій свідоцтв про реєстрацію політичних партій, що входять до блоку), виданого Міністерством юстиції України, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії свідоцтва про державну реєстрацію політичної партії (копій свідоцтв про державну реєстрацію політичних партій, що входять до блоку), засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів двох розпорядників накопичувального рахунку, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії та її ідентифікаційний код. У картку із зразками підписів блоку партій уключаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії, визначеної керівним органом виборчого блоку. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду виборчого блоку політичних партій додатково надається копія угоди про утворення виборчого блоку, засвідчена в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повну назву політичної партії [виборчого блоку політичних партій (із зазначенням повних назв партій, що входять до блоку)], якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

копії свідоцтва про реєстрацію політичної партії (копій свідоцтв про реєстрацію політичних партій, що входять до блоку), виданого Міністерством юстиції України, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії свідоцтва про державну реєстрацію політичної партії (копій свідоцтв про державну реєстрацію політичних партій, що входять до блоку), засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії або місцевої організації партії. У картку із зразками підписів блоку партій уключаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії або місцевої організації партії, визначеної керівним органом виборчого блоку. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

17.5. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, уключених до виборчого списку від місцевої організації партії, засвідченої територіальною виборчою комісією;

копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, виданого відповідним органом Міністерства юстиції України;

копії свідоцтва про державну реєстрацію місцевої організації партії, якщо місцева організація партії є юридичною особою/ копії свідоцтва про державну реєстрацію політичної партії, структурним утворенням якої є місцева організація партії, що не є юридичною особою;

картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників виборчого фонду місцевої організації партії. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії або місцевої організації партії. Зразки підписів розпорядників поточного рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Копії свідоцтв, зазначені в цьому пункті, можуть бути засвідчені нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

17.6. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (далі у цьому пункті - кандидат) на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 7);

копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата, засвідченої територіальною виборчою комісією;

паспорта або документа, що його замінює, кандидата;

документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків кандидату;

картки із зразками підписів (додаток 8). У картку із зразками підписів виборчого фонду кандидата включається зразок підпису одного розпорядника виборчого фонду кандидата. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

17.7. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунків, зазначених у пункті 17.1 цієї глави, повідомляє відповідно Центральну виборчу комісію або територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

17.8. Порядок формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори Президента України".

Порядок формування виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори народних депутатів України".

Порядок формування виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

17.9. Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України на п'ятнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів, а для кандидатів на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.

Банк закриває рахунки виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на п'ятнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

Банк закриває рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів".

3. У додатках до Інструкції:

3.1. У додатку 7 слова "на пост Президента України, на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати в одномандатному окрузі" замінити словами "на пост Президента України, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови".

3.2. Додатки 8 - 10 викласти в такій редакції:

Картка
із зразками підписів

Кандидат _______________________________________________
                                               (на пост Президента України, у депутати в ________________________________________________________
                 одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому
________________________________________________________,
                          окрузі, на посаду сільського, селищного, міського голови)
який відкриває ____________________________________ рахунок
                                                      (накопичувальний, поточний)
виборчого фонду _________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________ (далі - кандидат). 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 

Відмітка банку

Дозвіл на прийняття
зразків підписів 

Головний бухгалтер
(інша уповноважена
на це особа) (підпис) 

Ідентифікаційний номер за ДРФО

  


Інші відмітки 

Місце проживання кандидата _______________________________
________________________________________________________
тел. N ______________________ 

  

Найменування банку ____________________
_______________________________________ 

Код 


  

Місцезнаходження
банку ___________________________________________________ 

  

Прошу вважати обов'язковим(ми) під час здійснення операцій за рахунком виборчого фонду N _______________________ нижчезазначений(і) зразок (зразки) підпису(ів)

Розпорядники виборчого фонду 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Зразок підпису 

  

  

  

  

Кандидат 

(підпис, прізвище, ініціали) 

_____________________________________________________________________________________
Місце для посвідчувального напису нотаріуса відповідної форми. 

 

Заява
про відкриття рахунку

Найменування банку ___________________________________________________________________ 

Особа, яка відкриває рахунок виборчого фонду,
__________________________________________________
                        [повна назва партії, місцевої організації партії,
__________________________________________________
                                                          блоку партій1

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ 

 


Прошу відкрити _______________________________________________ рахунок виборчого фонду.
                                                                          (накопичувальний, поточний)

____________
1 Під час відкриття рахунку блоку партій зазначається повна назва партій, що входять до блоку.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для мене (нас) обов'язкові. 

Керівник партії/місцевої
організації партії (керівник
партії/місцевої організації
партії, визначений керівним
органом блоку партій)
"___" ____________ 20__ року 

 
 
(підпис, прізвище, ініціали) 

М. П. партії/місцевої організації
партії (партії/місцевої організації
партії, визначеної керівним
органом блоку партій) 

  

____________________________________________________________ 

Відмітки банку 

Відкрити рахунок виборчого фонду дозволяю 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на
яку покладено обов'язок відкривати
рахунки клієнтів) 

Керівник
(уповноважена керівником особа)
 

(підпис) 

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20__ року 

  

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

 

  


Головний бухгалтер (підпис)
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) 

 

Картка
із зразками підписів

Повна назва партії, місцевої організації партії
______________________________________________________

Повна назва блоку партій ________________________________

______________________________________________________
                           (із зазначенням повних назв партій, що входять
______________________________________________________
                                                           до блоку)  

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 

Відмітка банку

Дозвіл на прийняття зразків підписів

Головний бухгалтер
(інша уповноважена на
це особа банку)            (підпис)  

Скорочена назва партії, місцевої організації партії, блоку
партій ________________________________________________
______________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  


Місцезнаходження партії, місцевої організації партії, блоку
партій ________________________________________________
______________________________________________________
тел. N _______________________________________________

Найменування банку ___________________________________
______________________________________________________ 

Інші відмітки  

Код банку  

 

  

Місцезнаходження банку ________________________________
______________________________________________________  

Прошу вважати обов'язковим під час здійснення операцій за __________________________________
                                                                                                                                                                     (накопичувальним,
_____________________________________ рахунком виборчого фонду N _______________________
                                           поточним)
нижчезазначений(і) зразок (зразки) підпису(ів) і відбитка печатки:  

Розпорядники виборчого фонду 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Зразок підпису  

Зразок відбитка печатки  

  

  

  

  

  

  

Керівник партії/місцевої організації
партії (керівник партії/місцевої
організації партії, визначений керівним
органом блоку партій)  

 
 
 
(підпис, прізвище, ініціали)  

М. П. партії/місцевої організації партії (партії/місцевої організації партії, визначеної керівним органом блоку партій)  

  

________________________________________________________________________________
Місце для посвідчувального напису нотаріуса відповідної форми". 

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
Н. Г. Лапко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Виконавчий директор з питань
платіжних систем та розрахунків
 

 
В. М. Кравець
 

Опрос