Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ, Инструкция от 27.08.2010 № 149
Утратил силу

ІНСТРУКЦІЯ
з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 4 грудня 2012 року N 1272)

Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб), є сукупністю записів стосовно окремих організацій, юридичних або фізичних осіб, які можуть мати кілька імен або назв (найменувань). Ключовим реквізитом для індексації особи в переліку є номер запису. Номер запису з Переліку осіб не виключається.

Перелік осіб містить такі реквізити:

Код реквізиту 

Назва реквізиту 

Вимоги щодо формування реквізиту 

C1 

Номер особи в Переліку осіб 

Запису присвоюється один номер за наскрізною нумерацією у Переліку осіб. Записи з Переліку осіб не виключаються, один номер не може бути присвоєний іншій особі після виключення з Переліку осіб, особи, якій цей номер був присвоєний раніше. Поле заповнюється обов'язково 

C2 

Дата внесення (виключення) особи до/з Переліку осіб або дата модифікації запису 

Зазначається дата внесення (виключення) Держфінмоніторингом особи до/з Переліку осіб або дата модифікації запису. Поле заповнюється обов'язково 

C3 

Тип запису 

Зазначається тип запису (новий запис, модифікований запис) 

C4 

Тип особи 

Зазначається фізична особа, організація або юридична особа 

C5 

Джерело, відповідно до якого особу внесено (виключено) до/з Переліку осіб або було змінено запис 

Зазначається відповідне джерело, на основі якого особу внесено (виключено) до/з Переліку осіб, наприклад, вирок (рішення) суду, інформація (документи), надана відповідними органами ООН, рішення інших компетентних органів іноземних держав, або джерело, відповідно до якого було змінено запис 

C6 - C9 

Ім'я особи/найменування організації та юридичної особи 

1. Для фізичних осіб:
для резидента обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові;
для нерезидента обов'язково зазначаються імена, які вносяться у порядку, викладеному в документі, на підставі якого вноситься інформація до Переліку осіб: перше ім'я в першому полі, друге ім'я в другому полі та ін. В іноземних іменах abu-, al-, abd- та ін. частки, що пишуться через дефіс, скорочення не виступають окремими іменами, а вносяться у поле разом з іншим іменем.
2. Для організацій та юридичних осіб зазначається повне найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація до Переліку осіб. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання. Поле заповнюється обов'язково.
При цьому у C6 вказуються прізвище резидента/ім'я 1 нерезидента, найменування юридичної особи, у C7 - ім'я резидента/ім'я 2 нерезидента (у разі наявності), у C8 - по батькові резидента/ім'я 3 нерезидента (у разі наявності), у C9 - ім'я 4 нерезидента (у разі наявності) 

C10 

Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма тощо 

1. Для фізичних осіб проставляється обов'язково для кожного варіанта ім'я. Використовуються такі значення:
N - основне ім'я згідно з документом, з якого вноситься інформація до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного імені англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного імені українською мовою (основне ім'я, викладене кирилицею);
PE - псевдонім англійською мовою (інше ім'я або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - псевдонім українською мовою (інші імена, викладені кирилицею);
K - прізвисько (назва особи, що не є іменем).
2. Для організації або юридичних осіб проставляється обов'язково для кожного варіанта написання найменування. Використовуються такі значення:
N - основне найменування згідно з документом, на підставі якого вноситься інформація до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного найменування англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного найменування українською мовою (основне найменування, викладене кирилицею);
PE - інші найменування англійською мовою (інші найменування або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - інше найменування українською мовою (інше найменування, викладене кирилицею).
Поле заповнюється обов'язково 

C11 

Категорія псевдоніма 

Указуються назви псевдонімів особи (a.k.a. - відомий як, f.k.a. - відомий раніше, n.k.a. - відомий зараз) 

C12 

Якість псевдоніма 

Придатність псевдоніма для ідентифікації (1 - висока, 2 - низька) 

C13 

Дата народження/дата реєстрації юридичної особи або організації 

Інформація зазначається за наявності. Якщо точна дата невідома, зазначається інформація про орієнтовну дату народження/реєстрації юридичної особи або організації 

C14 

Дата і місце народження/місцезнаходження юридичної особи або організації 

Інформація зазначається за наявності 

C15 

Громадянство 

Інформація зазначається за наявності 

C16 

Національність 

Інформація зазначається за наявності 

C17 

Посада 

Зазначається остання відома або поточна посада. Інформація зазначається за наявності 

C18 

Рід діяльності 

Зазначаються відома професійна підготовка, спеціальність; соціальний або інший статус. Інформація зазначається за наявності 

C19 

Почесні, професійні, релігійні та інші звання 

Зазначаються відомі почесні, професійні, релігійні та інші звання. Інформація зазначається за наявності 

C20 

Серія та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) 

Зазначаються серія та номер паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності 

C21 

Дата видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) 

Зазначається дата видачі паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності 

C22 

Країна видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) 

Зазначається країна видачі паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності.
Указується країна відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 

C23 

Країна видачі паспорта (код) 

Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 

C24 

Найменування органу, що видав документ 

Зазначається орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу
 
 

C25 

Ідентифікаційний номер/код 

1. Для фізичних осіб:
для резидентів зазначається ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності);
для нерезидентів зазначається ідентифікаційний номер згідно з національним законодавством (за наявності).
2. Для організацій та юридичних осіб:
для резидентів зазначається ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
для організацій - нерезидентів зазначається ідентифікаційний номер згідно з національним законодавством (за наявності) 

C26 - C33 

Місце проживання 

Зазначається відоме місце проживання або місцеперебування особи.
Інформація зазначається за наявності на окремих полях.
У C27 вказується код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260.
При цьому у C26 зазначається назва країни, у C28 - поштовий індекс, у C29 - назва області (штату, провінції), у C30 - назва міста, у C31 - назва вулиці, у C32 - номер будинку, у C33 - номер офісу 

C34 

Адреса (не структурована) 

Зазначається адреса, яка не відповідає загальноприйнятим нормам стосовно адресності 

C35 

Відмітка про постановлення вироку (рішення) судом 

Зазначається дата постановлення вироку (рішення) судом, для резидентів - стаття Кримінального кодексу України, за якою особу засуджено, інформація, чи перебуває вона в місці відбування покарань на дату внесення даних до Переліку осіб 

C36 

Відмітка про перебування у місцевому та/або міжнародному розшуку 

Зазначається, чи перебуває особа в місцевому або міжнародному розшуку. Якщо розшук місцевий, зазначається країна, у якій особа заявлена в розшук 

C37 

Додаткова інформація 

Зазначається будь-яка додаткова інформація, у тому числі відомості про застосовані міжнародні санкції (орган, що застосував санкції, коли застосовано санкції, підстава застосування санкцій) 

C38 

Актуалізація запису 

До цього поля вноситься інформація про зміну значень окремих полів або виключення значень із зазначенням дати цих змін. Інформація обов'язково зазначається при змінах значень окремих полів 

C39 

Відмітка про виключення з Переліку осіб 

У разі надходження інформації (документів), яка є підставою для виключення організації, юридичної або фізичної особи з Переліку осіб, у полі зазначається дата виключення Держфінмоніторингом особи з Переліку осіб. Інформація зазначається за наявності 

C40 

Інформація про банк, у якому відкрито рахунок 

Уносяться реквізити банку (назва, МФО або ВІС, адреса тощо), в якому особою відкрито (відкривався) рахунок 

C41 

Номер банківського рахунку 

Уноситься номер банківського рахунку, що відкрито (відкривався) особою 

Ураховуючи те, що особи, зазначені в Переліку осіб, можуть мати декілька імен або назв, варіантів їх написання, паспортних даних, дат народження, адрес, окремий запис щодо такої особи може мати більше ніж один рядок. Для кожної особи може бути заповнено декілька полів з однаковою назвою (наприклад декілька дат народження).

У разі виключення Держфінмоніторингом організації, юридичної чи фізичної особи з Переліку осіб записи про таких осіб з Переліку осіб виключаються.

 

Директор Департаменту взаємодії
та координації системи
фінансового моніторингу
 

 
 
А. Т. Ковальчук
 

Опрос