Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях

Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ от 27.07.2010 № 121
Утратил силу

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 27 липня 2010 року N 121

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2010 р. за N 813/18108

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 5 березня 2012 року N 324)

У зв'язку з унесенням Законом України від 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами Державного комітету фінансового моніторингу України законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.11.2005 N 230 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за N 1507/11787.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Юридичному управлінню (Гаєвський І. М.) спільно з Департаментом взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Ковальчук А. Т.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції для державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Фещенка О. Ю.

 

Голова 

С. Г. Гуржій 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Ю. Бродський
 

Заступник Голови
Національного банку України
 

 
В. В. Пасічник
 

Міністр транспорту та
зв'язку України
 

 
К. Єфименко
 

Міністр економіки України 

В. П. Цушко 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
 

 
 
В. О. Волга
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція на підставі статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), статей 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу.

1.2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу, складаються уповноваженими на те Держфінмоніторингом посадовими особами (далі - уповноважені посадові особи), якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

1.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

1.4. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Держфінмоніторингу;

ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит Держфінмоніторингу;

порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій;

неповідомлення Держфінмоніторингу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

невиконання законних вимог посадових осіб Держфінмоніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків;

розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;

ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації, пов'язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю) на запит Держфінмоніторингу.

1.5. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються по відношенню до:

посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (абзаци другий - сьомий пункту 1.4 Інструкції);

осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю (абзац восьмий пункту 1.4 Інструкції);

громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та посадових осіб підприємств, установ, організацій, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (абзац дев'ятий пункту 1.4 Інструкції).

2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

2.1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1), передбачене статтями 1669 та 18834 Кодексу, складається уповноваженою на те посадовою особою Держфінмоніторингу (у тому числі в утворених ним у регіонах відповідних структурних підрозділах).

2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.3. У протоколі про адміністративне правопорушення при його складанні обов'язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

2.4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, та які положення законодавства цим порушено.

2.5. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.

2.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис - про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.

2.7. Особі, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення за суттю вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

У разі відмови особи, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

2.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також може підписуватись свідками та потерпілими, у випадку їх наявності.

У разі відмови особи, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків, у випадку їх наявності.

Особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підпису.

2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.10. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Держфінмоніторингу направляються до районного (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

2.11. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, по відношенню до якої він був складений.

2.12. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.

3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол.

3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Держфінмоніторингу.

3.3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

3.4. Бланк протоколу має серію і номер.

3.5. Облік видачі бланків протоколів ведеться в Журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3).

3.6. Журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

 

Начальник
Юридичного управління
 

 
І. М. Гаєвський
 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року  

__________________________
(місце складання протоколу)             

Я, уповноважена посадова особа Державного комітету фінансового моніторингу України,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                               (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                                    який передбачає відповідальність за дане правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Потерпілий:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Дата, місце народження ________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону ______________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду _________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли виданий),
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гр. ________________________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _____________________

Пояснення особи, стосовно якої складено протокол (можуть бути додані):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До протоколу додаються: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол та яка отримала один примірник протоколу: _________________________________________________

Підписи свідків, якщо такі були: 1. _____________________________________________________
                                                            2. _____________________________________________________

Протокол подається на розгляд до ______________________________________________________
                                                                                                                                            (повна назва суду)

Уповноважена посадова особа Держфінмоніторингу _____________________________________
                                                                                                                                                        (підпис, прізвище, ініціали)  

 

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

N з/п  

Серія, номер та дата складання протоколу  

Дата та місце вчинення правопорушення  

Відомості про особу, щодо якої складено протокол  

Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол  

Примітка  

Прізвище, ім'я, по батькові  

Посада  

Місце роботи  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

N з/п 

Дата видачі бланків протоколів  

Серії та номери протоколів, що видаються,
від ________
до _________  

Кількість виданих бланків протоколів (прописом)  

П. І. Б. та підпис отримувача  

Примітка  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

____________

Опрос