Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка сдачи экзаменов работниками субъектов перевозки опасных грузов

Министерство транспорта и связи
Порядок, Приказ от 20.08.2010 № 604
редакция действует с 08.01.2013

Про затвердження Порядку складання іспитів працівниками суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 20 серпня 2010 року N 604

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2010 р. за N 809/18104

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 28 листопада 2012 року N 713

Відповідно до Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання іспитів працівниками суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, що додається.

2. Департаменту безпеки у галузі:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома урядових органів, що діють у складі Мінтрансзв'язку, Укрзалізниці, Держфлотінспекції, ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", заінтересованих підприємств, установ та організацій.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Корнієнка В. В.

 

Міністр 

К. О. Єфименко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
освіти і науки України
 

 
І. П. Зайцева
 

Міністр внутрішніх
справ України
 

 
А. В. Могильов
 

Міністр охорони
навколишнього природного
середовища України
 

 
 
М. Злочевський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

Голова Федерації
профспілок транспортників України,
голова профспілки залізничників і
транспортних будівельників України
 

 
 
 
В. М. Ткачов
 

Виконавчий директор МОРПГЗТ
"Федерація залізничників України"
 

 
Л. О. Поляков
 

 

Порядок складання іспитів працівниками суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

(У тексті Порядку та додатках до нього слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" замінено словами "Міністерство інфраструктури України" згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2012 року N 713)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285.

1.2. Цей Порядок встановлює процедуру перевірки знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - перевірка знань), проведення якої дає змогу встановити рівень знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - працівники), що займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням транспортних документів, відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних вантажів, виконанням вантажних та інших операцій, пов'язаних з перевезенням таких вантажів, або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним, річковим транспортом, а також викладачів центрів з навчання.

(пункт 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на процедури перевірки знань працівників суб'єктів перевезення радіоактивних матеріалів та працівників, що задіяні у перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

1.4. Перевірку знань працівників за заявою центру спеціального навчання або суб'єктів перевезення небезпечних вантажів здійснює орган, уповноважений проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - Уповноважений орган), який визначається відповідно до Порядку визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.07.2008 N 869, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за N 758/15449.

1.5. Перевірку знань проходять працівники, які закінчили навчання у центрі спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, визначеному центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту відповідно до Порядку визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.07.2008 N 867, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за N 756/15447, і отримали свідоцтво про проходження навчання, форма якого наведена в додатку 1.

II. Порядок складання іспитів

2.1. Порядок складання іспитів передбачає такі етапи:

проведення іспиту;

оформлення результатів складання іспиту;

видача сертифіката, що підтверджує знання працівника (далі - сертифікат).

2.2. Для проведення іспиту утворюється комісія у складі голови комісії та членів комісії, персональний склад якої затверджується наказом Уповноваженого органу. Членів комісії повинно бути не менше двох осіб.

2.3. Головою комісії з проведення іспитів призначається фахівець, атестований як викладач, який необов'язково є представником Уповноваженого органу, але така особа не повинна працювати на підприємстві працівника, знання якого перевіряються, та не має бути викладачем центру навчання.

2.4. Членом комісії з проведення іспитів може бути призначено особу, яка має досвід роботи у сфері, з питань якої проводиться перевірка знань, не менше трьох років і необов'язково є представником Уповноваженого органу, але така особа не повинна працювати на підприємстві працівника, знання якого перевіряються, та не має бути викладачем центру навчання. Фахівець, який бере участь у перевірці знань як екзаменатор, повинен володіти знаннями у сфері, з питань якої проводиться перевірка знань, та бути обізнаним з екзаменаційною документацією.

2.5. До іспитів допускаються працівники за наявності паспорта або документа, що посвідчує їх особу, та свідоцтва про проходження навчання з перевезення небезпечних вантажів.

2.6. Іспит проводитися письмово за екзаменаційними білетами (додаток 2), які містять тестові завдання, або з використанням комп'ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення, що забезпечує формування екзаменаційних білетів, обробку відповідей, друк результатів іспиту, які підписуються членами екзаменаційної комісії та особою, яка склала іспит.

(пункт 2.6 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

2.7. В екзаменаційному білеті повинно бути не менше 20 тестових завдань.

2.8. Уповноважений орган повинен мати на час проведення іспитів необхідну кількість тестових завдань для перевірки знань. Екзаменаційні білети та тестові завдання затверджуються Міністерством інфраструктури України за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади.

2.9. Тестове завдання складається з питання та варіантів відповіді на поставлене питання. На кожне питання повинно бути чотири варіанти відповіді: один - правильний і три - неправильні.

2.10. До екзаменаційного білета має бути включено не менше одного питання з кожної теми типової програми спеціального навчання.

2.11. Працівник не повинен знати зміст екзаменаційних білетів, які буде використано під час проведення іспитів, але Уповноважений орган повинен надати працівнику змогу ознайомитися з переліком питань, що входять до тестових завдань, які будуть включені до екзаменаційних білетів.

2.12. Перед складанням іспиту працівник власноручно заповнює усі необхідні реквізити в отриманому ним екзаменаційному білеті та підписує кожний його аркуш.

2.13. Тривалість іспиту не повинна перевищувати дві години. Відлік часу починається після ознайомлення працівника із змістом екзаменаційного білета.

2.14. Під час іспиту працівник повинен відповісти на питання тестових завдань. Відповідь зараховується правильною, якщо працівник позначив лише правильний варіант відповіді.

III. Оформлення результатів складання іспиту

3.1. Результати складання іспиту оформлюються протоколом, який підписується головою та членами комісії з проведення іспитів (додаток 3).

3.2. Рішення щодо позитивних результатів складання іспиту приймається комісією для всіх категорій працівників, крім робітників, якщо правильно дали відповідь на 80 %, включених до екзаменаційного білета тестових завдань за відведений для іспиту час, а для робітників - на 60 %.

(пункт 3.2 розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

3.3. Про результати іспиту працівник повинен бути поінформований у день його складання.

(пункт 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

3.4. У разі нескладення іспиту повторний іспит призначається не раніше ніж через п'ять робочих днів і не пізніше ніж через місяць після складання попереднього іспиту.

IV. Видача сертифіката

4.1. У день прийняття комісією рішення щодо позитивних результатів складання іспиту Уповноважений орган оформлює сертифікат.

4.2. Сертифікат видається на строк п'ять років, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, до яких приєдналася Україна.

4.3. Зразок бланка сертифіката наведено в додатку 4. Зміст сертифіката наведено в додатку 5.

4.4. Сертифікат видається протягом п'яти робочих днів після складання іспитів працівнику (уповноваженій особі) під особистий підпис у книзі обліку виданих сертифікатів (додаток 6) після пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

(пункт 4.4 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

4.5. Ксерокопія виданого працівникові сертифіката зберігається у справі працівника.

 

Директор Департаменту
безпеки у галузі
 

 
Ю. В. Гержод
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра -
головний державний санітарний
лікар України
 

 
 
Г. С. Рожков
 

Заступник Міністра з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи 

 
 
В. Романченко
 

 

 

 

Фото 3 х 4 см

  


Міністерство інфраструктури України
___________________________________________
(найменування центру спеціального навчання)

СВІДОЦТВО

Це свідоцтво засвідчує, що ____________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)  

______________________________________________________________________________________
                                                                                                       (посада, місце роботи)
пройшов(ла) з ____________ 20__ року по ____________ 20__ року курс спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів в обсязі _____ год. за:
кваліфікацією __________________________________________________________________________
галуззю транспорту ____________________________________________________________________ 

класом небезпечного вантажу 


(непотрібне закреслити) 

видом (видами) робіт ___________________________________________________________________.
                                                                                            (наводяться види робіт з небезпечними вантажами)

 

Керівник центру
спеціального навчання 

________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

  

___ ____________ 20__ року
(дата) 

  

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

 

Зразок екзаменаційного білета

(Перший та наступні аркуші)

Екзаменаційний білет N ____

_______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, найменування підприємства)

N тестового завдання  

Питання 

N відповіді 

Відповіді 

Оцінка 

  

  

  

  

  

  

  

(Останній аркуш)

_______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, найменування підприємства)

N тестового завдання 

Питання 

Поле для відмітки правильної відповіді 

Відповіді 

Оцінка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________
(підпис працівника)

Загальні підсумки тестування

Кількість питань, усього 

Працівник відповів на поставлені питання 

Результат іспиту 

  

правильно 

неправильно 

не відповів 

______________
(склав / не склав) 

  

  

  

Члени комісії: 

  

  

  

  

  

  

_____________
(підпис) 

  

__________________
(ініціали, прізвище) 

  

  

_____________
(підпис) 

  

__________________
(ініціали, прізвище) 

  

  

_____________
(підпис) 

  

__________________
(ініціали, прізвище) 

 

__________________________________________
(найменування Уповноваженого органу)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТІВ N _____

від "___" ____________ 20__ року

Склад комісії:

голова ________________________________________________

члени _________________________________________________ 

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Ідентифікаційний номер фізичної особи 

Найменування центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, N свідоцтва та дата видачі  

% правильних відповідей на поставлені питання 

N справи працівника 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            Пропозиції та зауваження комісії щодо дотримання процедури складання іспиту працівниками ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Голова комісії 

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

  

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Зразок бланка сертифіката

1. Бланк сертифіката, що підтверджує рівень знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - бланк сертифіката), є документом суворої звітності згідно з Порядком проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285, та виготовляється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів сурового обліку" та Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів сурового обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217, на папері білого кольору з водяними знаками, вагою 80 - 100 /мм2, формату А7 (105 х 74) мм.

2. Розмір відповідних написів (шрифт: розмір 14, тип Times New Roman, колір чорний) та розміщення Державного Герба України наведені у міліметрах на рисунках 1 і 2.

3. Лицьовий бік повинен мати захисну сітку помаранчевого кольору зі змінним кроком від 0,1 мм до 1 мм з товщиною лінії 40 - 50 мкм. Лінії взаємно перпендикулярні та мають нахил 45 і 135 градусів до нижнього краю бланка.

4. Номер бланка складається з шести цифр, серія - з чотирьох літер.

5. По верху захисної сітки на лицьовому боці бланка наносять стилізовану емблему Мінтрансзв'язку фарбою, яка невидима при денному світлі, але має свічення під дією ультрафіолетового випромінювання.

6. На зворотному боці бланка повинна бути нанесена захисна сітка помаранчевого кольору зі змінним кроком, який має такі самі параметри, як на лицьовому боці.

7. По верху захисної сітки на зворотному боці бланка невидимою при денному світлі фарбою друкуються слова "Міністерство інфраструктури України" та літери "МТЗУ" згідно з рисунком 3, які мають свічення під дією ультрафіолетового випромінювання.

 

Рис. 1. Лицьовий бік бланка.

 

Рис. 2. Зворотний бік бланка.

 

Рис. 3. Розміщення захисних знаків на бланку.

 

Зміст сертифіката

(Лицьовий бік)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
 

__________________________________________________________
(назва Уповноваженого органу)
__________________________________________________________

СЕРТИФІКАТ

 
 
Фото 3 х 4 см
 

 


__________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника суб'єкта перевезення небезпечних вантажів)

Кваліфікація (посада) _________________________________________________

Місце роботи _______________________________________________________ 

 

(Зворотний бік)

       Пройшов спеціальне навчання і перевірку знань нормативних документів з питань перевезення небезпечних вантажів згідно із своїми функціями та обов'язками _______________________________
                                                                                                                                                               (галузь транспорту)
за класами небезпечного вантажу ________________________________________________________

        Строк дії _________________________________________________________________________

  

        Керівник Уповноваженого органу 

_____________
(підпис) 

_____________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

 

_________________________________________________
(найменування Уповноваженого органу)

КНИГА
обліку виданих сертифікатів

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

N справи працівника 

N сертифіката 

Дата видачі 

Підпис про одержання 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос