Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усовершенствовании медицинского обслуживания учащихся общеобразовательных учебных заведений

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 16.08.2010 № 682
редакция действует с 02.07.2012

Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 16 серпня 2010 року N 682

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2010 р. за N 794/18089

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 23 травня 2012 року N 382

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року N 1318 "Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та з метою удосконалення медичного забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах і залучення батьків до процесу формування здоров'я дитини НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Схему періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.

1.2. Форму первинної облікової документації N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", що додається.

1.3. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", що додається.

1.4. Форму первинної облікової документації N 086-2/о "Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем", що додається.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.4 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2012 р. N 382)

1.5. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 086-2/о "Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем", що додається.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.5 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2012 р. N 382)

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити:

щорічно організацію проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів медичними працівниками у присутності батьків або інших законних представників у лікувально-профілактичному закладі за місцем спостереження дитини протягом календарного року;

рівні можливості для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від місця їх проживання, щодо проходження обов'язкових медичних профілактичних оглядів згідно з Схемою періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час їх стаціонарного лікування незалежно від рівня надання медичної допомоги закладу охорони здоров'я і місця проживання учня;

розмежування долікарського та лікарського етапів обов'язкового медичного профілактичного огляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Схеми періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

диспансерне спостереження, планове лікування та реабілітацію учнів з захворюваннями;

видачу Довідки учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду (форма первинної облікової документації N 086-1/о) лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня батькам або іншим законним представникам для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу;

щорічне опитування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьків (законних представників) щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем;

(підпункт 2.1 пункту 2 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2012 р. N 382)

щорічне інформування батьків з питань попередження у дітей та підлітків - учнів загальноосвітніх навчальних закладів вживання спиртних напоїв та наркотичних засобів;

(підпункт 2.1 пункту 2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2012 р. N 382)

видачу Карти профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем (форма первинної облікової документації N 086-2/о, затверджена цим наказом) лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня загальноосвітнього навчального закладу батькам або іншим законним представникам для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу.

(підпункт 2.1 пункту 2 доповнено абзацом десятим згідно з 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2012 р. N 382)

2.2. Дозволити проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що розташовані в сільській місцевості, медичними працівниками республіканських, обласних, центральних районних, міських лікувально-профілактичних закладів, що забезпечують медичну допомогу дітям, на базі територіальних лікувально-профілактичних закладів I - II рівнів надання медичної допомоги за наявності в них умов для виконання цієї роботи.

2.3. Передбачити використання діагностичного обладнання для проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів при формуванні мобільних бригад відповідно до Схеми періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

2.4. Проводити щороку аналіз стану здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

2.5. Надавати узагальнену інформацію щодо аналізу стану здоров'я дітей за результатами проведеного обов'язкового медичного профілактичного огляду учнів навчальних закладів Міністерству охорони здоров'я України до 1 березня щороку.

2.6. Провести протягом 2010 року широку кампанію з інформування населення щодо змін в організації обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів та мети їх введення через засоби масової інформації, виготовлення та розповсюдження інформаційних бюлетенів в лікувально-профілактичних, загальноосвітніх навчальних закладах, громадських місцях.

2.7. Забезпечити проведення учням профілактичних щеплень згідно з їх календарем після огляду лікарем, медичним працівником у медичному кабінеті загальноосвітнього навчального закладу або в територіальному лікувально-профілактичному закладі відповідно до чинних нормативів за згодою одного із батьків або особи, що їх замінює.

До проведення щеплень у загальноосвітніх навчальних закладах можуть залучатися медичні працівники територіального лікувально-профілактичного закладу.

2.8. Забезпечити подання інформації про проведені профілактичні щеплення у загальноосвітньому навчальному закладі до лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання учня.

2.9. Визначити наказом відповідальних осіб за організацію проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та профілактичних щеплень учнів загальноосвітніх навчальних закладів на рівні заступника керівника лікувально-профілактичного закладу.

2.10. Передбачити окремі "дні школяра" у графіку роботи лікувально-профілактичних закладів для проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

2.11. Організувати навчання медичних працівників лікувально-профілактичних закладів щодо проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів

2.12. Заслуховувати питання щодо проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та профілактичних щеплень учнів загальноосвітніх навчальних закладів на апаратних нарадах.

3. Директорам науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України (за згодою), ректорам, директорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти I - IV рівнів акредитації забезпечити:

3.1. Впровадження наказу у навчальні програми.

3.2. Науковий супровід впровадження наказу.

3.3. Подальше вивчення стану здоров'я учнів загальноосвітніх навчальних закладів та надання науково обґрунтованих пропозицій щодо його поліпшення.

4. Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду забезпечити контроль та нагляд за медичним обслуговуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення, державній установі "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України", Українському медичному та моніторинговому центру з алкоголю та наркотиків сприяти організації соціологічного опитування в Україні в межах міжнародного проекту Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" та проведенню аналізу отриманих за його результатами даних.

6. Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мостовенко Р. В.

8. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

З. М. Митник 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
освіти і науки України
 

 
Б. М. Жебровський
 

 

Схема періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Вік дитини 

Лікар-педіатр (лікар загальної практики - сімейної медицини) 

Лікарі-спеціалісти 

Додаткові методи досліджень 

6 років (перед вступом до загальноосвітнього навчального закладу) 

1 раз на рік  

Дитячий хірург
Ортопед-травматолог дитячий
Офтальмолог дитячий
Стоматолог
Інші спеціалісти за показаннями 

Аналіз крові (гемоглобін)
та інші за показаннями 

7, 8, 9, 10 років 

1 раз на рік 

За показаннями 

За показаннями 

11 років 

1 раз на рік 

Дитячий хірург
Ортопед-травматолог дитячий
Офтальмолог дитячий
Стоматолог
Інші спеціалісти за показаннями 

Аналіз крові (гемоглобін)
Аналіз крові на цукор у дітей з групи ризику по цукровому діабету
та інші за показаннями 

12, 13 років 

1 раз на рік 

За показаннями 

За показаннями 

14,15 років 

1 раз на рік  

Стоматолог
Гінеколог дитячого та підліткового віку (за показаннями)
Дитячий хірург
Ендокринолог дитячий
Психолог (за показаннями) 

Флюорографія
Аналіз крові (гемоглобін)
та інші за показаннями 

16, 17 років 

1 раз на рік терапевт у разі обслуговування в студентській поліклініці 

Стоматолог
Гінеколог дитячого та підліткового віку (за показаннями) 

Флюорографія 

Щороку перевірка гостроти зору, слуху; постави та плантографії проводиться молодшим спеціалістом з медичною освітою 

 

Директор Департаменту материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
 

 
Р. О. Моісеєнко
 

 

  

  

Код форми за ДКУД |__|__|__|__|__|__|__|__|

Код закладу за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__| 


Назва центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких перебуває заклад
_________________________________________ 

  

Медична документація
Форма первинної облікової документації
N | 0 | 86 | - | 1 | / | о | 

Найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, відповідальні особи якого заповнили цю
форму ___________________________________
_________________________________________ 

Код закладу за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__| 

Довідка
учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду

1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________

2. Місце проживання, телефон _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Дата народження __________________ 4. Стать      ч      ж

5. Найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас _____________________________
___________________________________________________________________________________

6. Дата проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду _______________________

7. Дата проведення попереднього обов'язкового медичного профілактичного огляду ___________

8. Висновок (у разі якщо учень має захворювання, вказується діагноз згідно з МКХ 10 або повна назва захворювання за бажанням одного з батьків або іншого законного представника учня, на якого заповнюється форма): ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9. Група для занять фізичною культурою ________________________________________________

10. Рекомендації (відповідно до клінічного протоколу медичного догляду за дітьми віком від 3 до 17 років) ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

11. Дата проходження наступного обов'язкового медичного профілактичного огляду ____________

12. Дата заповнення довідки "___" ____________ 20__ року

13. Підпис лікаря ________________                                    __________________ (П. І. Б.)

Місце печатки 

 

Інструкція щодо заповнення
форми первинної облікової документації N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду" (далі - форма).

2. Ця форма заповнюється лікарем закладу охорони здоров'я, в якому безпосередньо спостерігається учень, та подається батькам або іншим законним представникам учня до загальноосвітнього навчального закладу. Інформація про надання довідки заноситься до однієї із таких форм: N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", N 112/о "Історія розвитку дитини", N 025-1/о "Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого".

3. Форму заповнюють на всіх учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд.

4. В адресній частині бланка указуються найменування закладу, його місцезнаходження та ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Адресну частину бланка заповнює медичний працівник (лікар, молодший спеціаліст з медичною освітою), у присутності якого здійснено обов'язковий медичний профілактичний огляд та заповнено форму.

5. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові учня.

6. У пункті 2 зазначаються місце проживання, телефон учня.

7. У пункті 3 зазначаються число, місяць та рік народження учня.

8. У пункті 4 зазначається стать учня.

9. У пункті 5 зазначається найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас, у якому навчається учень.

10. У пункті 6 зазначаються число, місяць та рік проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду.

11. У пункті 7 зазначаються число, місяць та рік проведення попереднього обов'язкового медичного профілактичного огляду.

12. У пункті 8 зазначається висновок щодо стану здоров'я учня, у разі, якщо учень має захворювання, вказується діагноз згідно з МКХ 10 або повна назва захворювання за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини, на яку заповнюється форма.

13. У пункті 9 зазначається група для занять фізичною культурою учня.

14. У пункті 10 зазначаються рекомендації відповідно до клінічного протоколу медичного догляду за дітьми віком від 3 до 17 років.

15. У пункті 11 зазначаються число, місяць та рік проведення наступного обов'язкового медичного профілактичного огляду.

16. У пункті 12 зазначаються число, місяць та рік заповнення форми.

17. Форма підписується лікарем (педіатром, лікарем загальної практики/сімейної медицини), що спостерігає дитину та у присутності якого вона заповнювалась.

18. Форма завіряється печаткою лікаря (педіатра, лікаря загальної практики/сімейної медицини), що спостерігає дитину та у присутності якого вона заповнювалась, та печаткою закладу.

19. Форма заповнюється друкованими літерами без скорочень.

 

Директор Департаменту материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
 

 
Р. О. Моісеєнко
 

 

Форма первинної облікової документації N 086-2/о "Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем"

 

 

 

 
Код форми документа за ДКУД |__|__|__|__|__|__|__|__|
Код за ЄДРПОУ
|__|__|__|__|__|__|__|__|

 


Найменування центрального, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває загальноосвітній навчальний заклад, або найменування (прізвище, ім'я, по батькові) засновника (власника) загальноосвітнього навчального закладу приватної форми власності _______________________________________________
 

 

Медична документація
Форма первинної облікової документації
N | 0| 8 6 | - | 2 | / | о |

Найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, відповідальні особи якого заповнили цю форму _______________________________________________
_______________________________________________

 

Код за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем

1. Прізвище, ім'я, по батькові учня
_____________________________________________________________________________________

2. Місце проживання, телефон учня
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Дата народження учня __________________ 4. Стать ж   ч  

5. Найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас ______________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Дата проведення попередньої профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем:
_____________________________________________________________________________________

7. Дата проведення профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем: _________________________________________________________________

8. Рекомендації (з урахуванням віку дитини та проведеної профілактичної роботи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Дата проведення наступної профілактичної роботи з учнем, його батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем
_____________________________________________________________________________________

10. Дата заповнення Карти ___ ____________ 20__ року

11. Підпис лікаря ________________                       __________________ (П. І. Б.)

Місце печатки

 

Директор Департаменту охорони
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення

С. І. Осташко

(наказ доповнено формою N 086-2/о згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2012 р. N 382)

 

Інструкція щодо заповнення
форми первинної облікової документації N 086-2/о "Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 086-2/о "Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем" (далі - форма N 086-2/о).

2. Форма N 086-2/о заповнюється лікарем-педіатром або лікарем загальної практики - сімейним лікарем, або лікарем-терапевтом підлітковим закладу охорони здоров'я, в якому безпосередньо спостерігається учень загальноосвітнього навчального закладу, та надається його батькам або іншим законним представникам.

Інформація про надання батькам або іншим законним представникам учня загальноосвітнього навчального закладу форми N 086-2/о зазначається в одній з таких форм:

формі первинної облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

формі облікової статистичної документації N 112/о "Історія розвитку дитини", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302;

формі облікової статистичної документації N 025-1/о "Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302.

3. Форма N 086-2/о заповнюється на кожного учня загальноосвітнього навчального закладу під час обов'язкового медичного профілактичного огляду.

4. У формі N 086-2/о вказуються найменування центрального або місцевого органу виконавчої влади, або органу місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває загальноосвітній навчальний заклад, або найменування (прізвище, ім'я, по батькові) засновника (власника) загальноосвітнього навчального закладу приватної форми власності, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ.

5. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові учня загальноосвітнього навчального закладу.

6. У пунктах 2, 3, 4 зазначаються відповідно місце проживання, телефон, дата народження та стать учня загальноосвітнього навчального закладу.

7. У пункті 5 зазначається найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас, у якому навчається учень.

8. У пункті 6 вказується дата проведення попередньої профілактичної роботи з учнем, його батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

9. У пункті 7 зазначаються дата проведення профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

10. У пункті 8 зазначаються рекомендації (з урахуванням віку дитини та проведеної профілактичної роботи), які надаються батькам або законним представникам учня щодо подальшої профілактичної роботи з дитиною.

11. У пункті 9 зазначаються дата проведення наступної профілактичної роботи з учнем його батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

12. У пункті 10 зазначаються число, місяць та рік заповнення форми N 086-2/о.

13. Форма N 086-2/о підписується лікарем-педіатром або лікарем загальної практики - сімейним лікарем, або лікарем-терапевтом підлітковим, який спостерігає дитину, та у присутності якого ця форма заповнювалась.

14. Форма N 086-2/о завіряється печаткою лікаря (лікаря-педіатра, лікаря загальної практики - сімейного лікаря, лікаря-терапевта підліткового), що спостерігає дитину та у присутності якого ця форма заповнювалась, а також печаткою закладу охорони здоров'я.

15. Інформація, що міститься у цій формі, є конфіденційною інформацією та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом.

16. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

17. Форма N 086-2/о заповнюється друкованими літерами без скорочень.

 

Директор Департаменту охорони
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення

С. І. Осташко

(наказ доповнено Інструкцією згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2012 р. N 382)

Опрос