Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по разработке, испытанию, производству, эксплуатации ракет-носителей, космических аппаратов и их составных частей, наземного комплекса управления космическими аппаратами и его составных частей

Национальное космическое агентство Украины
Условия, Перечень, Приказ от 16.07.2010 № 221
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин

Наказ Національного космічного агентства України
від 16 липня 2010 року N 221

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2010 р. за N 739/18034

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного космічного агентства України
від 31 січня 2012 року N 37

Наказ скасовано, як такий, що не відповідає
 
Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 18 липня 2018 року N 505-р)

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин, що додаються.

2. Департаменту космічних програм (Гусинін В. П.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального директора Національного космічного агентства України Засуху С. О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Генеральний директор 

Ю. С. Алексєєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин

(У тексті Ліцензійних умов слова та абревіатуру "Національне космічне агентство України" та "НКАУ" у всіх відмінках замінено відповідно словами та абревіатурою "Державне космічне агентство України" та "ДКА України" у відповідних відмінках згідно з наказом Державного космічного агентства України від 31 січня 2012 року N 37)

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів України "Про космічну діяльність", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні й технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин (далі - космічна діяльність).

1.3. У цих Ліцензійних умовах термін "космічна техніка" вживається для визначення понять "ракети-носії", "космічні апарати", "наземний комплекс управління космічними апаратами".

1.4. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють космічну діяльність, що підлягає ліцензуванню, в Україні або під юрисдикцією України поза її межами. Суб'єкти господарювання, діяльність яких відповідає цим Ліцензійним умовам та які отримали ліцензію у Державному космічному агентстві України (далі - ДКА України), є суб'єктами космічної діяльності.

1.5. Ліцензійні умови поширюються на суб'єктів космічної діяльності в частині, що встановлює вимоги до провадження діяльності, зазначеної в ліцензії.

1.6. Державне космічне агентство України видає ліцензії суб'єктам господарювання на підставі Законів України "Про космічну діяльність", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

II. Загальні вимоги до суб'єктів космічної діяльності

2.1. Відповідно до частини другої статті 4 Закону України "Про підприємництво" діяльність, пов'язана з розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями.

2.2. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати розроблення, випробування, виробництво та експлуатацію космічної техніки (КТ) або її складових частин (систем, комплексів, агрегатів, вузлів), повинен впровадити та забезпечити дотримання цих Ліцензійних умов і для одержання ліцензії подати до ДКА України заяву про видачу ліцензії (додаток 1) та документи згідно зі статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", а саме:

засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих площ;

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про:

освітній і кваліфікаційний рівень персоналу, який залучається для провадження відповідного виду господарської діяльності, за формою згідно з додатком 2;

наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, за формою згідно з додатком 3;

обладнання, необхідне для провадження відповідного виду господарської діяльності (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання і контролю, обчислювальна техніка), за формою згідно з додатком 4.

(абзац перший пункту 2.2 у редакції наказу Державного
 космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

2.3. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, який провадитиме господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, ДКА України видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій.

Засвідчена ДКА України копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії, іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.

2.4. У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, який провадитиме господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до ДКА України заяву про видачу копії ліцензії (додаток 5), а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

2.5. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати ДКА України відповідне повідомлення в письмовій формі.

2.6. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до ДКА України заяву про переоформлення ліцензії (додаток 6) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

2.7. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до ДКА України із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 7), до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, не придатний для користування оригінал ліцензії або акт про його втрату.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

2.8. Заява про видачу ліцензії (копії ліцензії, про переоформлення ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 8), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів ДКА України та підписом відповідальної особи.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

2.9. Суб'єкт господарювання, який має ліцензію ДКА України на космічну діяльність, зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, в строк, визначений Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2.10. Ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).

2.11. Роботи щодо розроблення, випробування, виробництва та експлуатації космічної техніки та її складових частин повинні виконуватися за договорами (контрактами), укладеними суб'єктами господарювання із замовником.

2.12. Для здійснення космічної діяльності суб'єкт господарювання повинен мати:

персонал відповідної кваліфікації, який залучається до безпосереднього виконання робіт щодо заявленого виду діяльності;

керівника суб'єкта космічної діяльності або особу, уповноважену на керівництво заявленим видом діяльності, з досвідом роботи на інженерних та науково-дослідних посадах, а також спеціалістів з досвідом роботи, який має відповідати галузевим кваліфікаційним вимогам;

інформаційне забезпечення:

з питань ліцензування господарської діяльності;

правила космічної діяльності в Україні;

нормативно-правові акти з обраного виду діяльності;

приміщення та виробничі площі для здійснення космічної діяльності, які відповідають вимогам діючих стандартів та санітарним нормам і правилам;

технічне та технологічне оснащення в обсязі, що дозволяє виконувати заявлений вид діяльності;

стандарт на систему якості.

III. Вимоги до суб'єктів космічної діяльності щодо розроблення космічної техніки

3.1. Розроблення космічної техніки повинно здійснюватись відповідно до тактико-технічного (технічного) завдання, виданого замовником, згідно з нормативно-технічними документами та вимогами чинних державних та міждержавних стандартів, зазначених у Переліку основних державних та міждержавних нормативно-технічних документів, необхідних для розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин, наведеному в додатку 9 до цих Ліцензійних умов, а також інших нормативних документів.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

3.2. Розроблення або модернізація космічної техніки та її складових частин (систем, комплексів, агрегатів, вузлів) повинні провадитись за такими етапами:

аванпроект (технічна пропозиція);

ескізний проект;

розробка робочої конструкторської документації на дослідні зразки та макети;

виготовлення макетів і дослідних зразків, випробування та коригування робочої документації.

3.3. Розроблення (створення) космічної техніки підлягає наскрізному плануванню. Суб'єкти господарювання - розробники повинні мати робочі документи наскрізного планування (плани-графіки) на виконання робіт за конкретними етапами розробки виробів космічної техніки, затверджені замовником та головним підприємством-розробником, які є деталізацією генерального плану-графіка створення об'єкта космічної техніки в цілому.

3.4. Основними документами при виконанні дослідно-конструкторських робіт (далі - ДКР) зі створення космічної техніки є:

вихідні документи:

тактико-технічне (технічне) завдання на виконання ДКР;

рішення головного відомства (замовника) на виконання ДКР;

калькуляція орієнтовної кошторисної вартості ДКР;

договір між замовником та головним виконавцем на виконання ДКР;

на етапі розробки ескізного проекту:

план робіт на виконання ДКР;

ескізний проект;

програма забезпечення надійності;

програма ергономічного забезпечення;

висновок замовника на ескізний проект;

протокол розгляду ескізного проекту науково-технічною радою головного відомства (замовника);

план-графік заходів з доробки ескізного проекту згідно з протоколом науково-технічної ради;

перелік (комплектність) документації на дослідний зразок;

на етапі розробки робочої конструкторської документації:

робоча конструкторська документація для виготовлення та випробування дослідного зразка;

програма і методика проведення попередніх випробувань дослідного зразка;

приймально-здавальний акт про передачу комплекту робочої конструкторської документації головному виробнику дослідного зразка.

3.5. На всіх етапах розробки (створення) космічної техніки необхідно використовувати ліцензійне програмне забезпечення або програмне забезпечення власного розроблення.

3.6. Суб'єкти господарювання - розробники спільно з співвиконавцями повинні забезпечити створення спеціальної вимірювальної і контрольно-перевірної апаратури, навчально-тренувальних засобів нестандартного, ремонтно-технологічного, імітаційно-стендового та іншого обладнання.

3.7. Суб'єкти господарювання - розробники поряд з виробниками та експлуатаційними організаціями повинні проводити збір, облік, обробку та аналіз інформації про результати відпрацювання, технічний стан і надійність розроблених виробів космічної техніки.

3.8. Генеральні (головні) конструктори і керівники суб'єктів господарювання несуть згідно з чинним законодавством України персональну відповідальність щодо забезпечення необхідного технічного рівня створюваної космічної техніки, за якісне виконання запланованих робіт на кожному етапі розроблення.

IV. Вимоги до суб'єктів космічної діяльності щодо виробництва космічної техніки

4.1. Виробництво космічної техніки та її складових частин (систем, комплексів, агрегатів, вузлів) має відповідати вимогам стандартів ставлення продукції на виробництво та здійснюватись за наявності технічних умов, розроблених та оформлених відповідно до вимог чинних державних та міждержавних стандартів (додаток 9), а також інших нормативних документів.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

4.2. Підставою для ставлення на виробництво космічної техніки є розпорядчий документ (рішення, розпорядження, наказ, тощо) генерального замовника (замовника), в якому вказуються:

найменування космічної техніки, що підлягає ставленню на виробництво;

виконавець науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт;

виробник космічної техніки;

постачальники комплектуючих виробів;

власник оригіналів технічних умов;

перелік заходів з підготовки виробництва;

порядок забезпечення виготовлення технічної та технологічної документації;

терміни освоєння виробництва;

організація (посадові особи), яка (які) здійснюють контроль за виконанням директивного документа про ставлення на виробництво.

4.3. Для організації виробництва космічної техніки обов'язкове проведення таких основних робіт:

розробка графіка заходів ставлення на виробництво, який передбачає взаємодію всіх співвиконавців, що здійснюють підготовку виробництва, виготовлення, випробування й приймання зразка космічної техніки;

розробка вимог до проведення технологічної підготовки виробництва;

розробка заходів на проведення метрологічного забезпечення виробництва;

розробка планів використання уніфікованих переналагоджувальних засобів технологічного оснащення, механізації трудомістких робіт;

забезпечення суб'єкта господарювання засобами технологічного оснащення;

навчання виробничого персоналу новим технологічним процесам, роботі на новому обладнанні і атестація персоналу;

проведення розрахунків щодо обґрунтування достатності наявних та потреби в додаткових виробничих потужностях виробника для випуску зразків космічної техніки в необхідному обсязі з метою здійснення технологічної підготовки виробництва в заплановані терміни;

розробка й виконання заходів з необхідної організації і технологічної підготовки виробництва;

освоєння нового обладнання (за потреби);

організація нових спеціалізованих дільниць або цехів (за потреби);

інші заходи, що забезпечують технологічну готовність суб'єкта господарювання до виготовлення космічної техніки відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

4.4. Виробництво повинно здійснюватись згідно з переліком документів, переданих виробнику розробником космічної техніки за приймально-здавальним актом, а саме:

конструкторська документація, в тому числі затверджені в установленому порядку технічні умови та технологічна документація;

перелік технологічного обладнання та засобів випробування і вимірювання, необхідних для виробництва та контролю;

технічна документація на спеціальну технологічну оснастку та інструмент, які розроблені в процесі виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і призначені для виробництва та контролю зразків космічної техніки;

перелік комплектуючих, що підлягають вхідному контролю (порядок та обсяг вхідного контролю регламентуються відповідною інструкцією, поставленою на абонентський облік суб'єкта господарювання).

4.5. При виготовленні космічної техніки виробник повинен використовувати ліцензійне програмне забезпечення або програмне забезпечення її розробника.

4.6. Для виготовлення космічної техніки виробник може використовувати належним чином підготовлені виробничі потужності інших підприємств, організацій на умовах оренди, крім ракет-носіїв та космічних апаратів, для виготовлення яких виробник повинен мати власну виробничу базу.

4.7. Виробниче обладнання повинно:

відповідати технічним вимогам конструкторсько-технологічної документації на космічну техніку;

мати технічну документацію (паспорт-формуляр, технічні умови тощо);

бути укомплектованим та мати експлуатаційну документацію;

бути повіреним (атестованим) або каліброваним (для обладнання, що має метрологічні характеристики).

4.8. Технічні засоби вимірювання і контролю, що використовуються при виробництві космічної техніки, повинні бути повірені відповідно до системи стандартів забезпечення єдності вимірювань. Проходження цими засобами метрологічної повірки має бути підтверджено документально.

V. Вимоги до суб'єктів космічної діяльності щодо випробування космічної техніки

5.1. Провадження робіт з випробувань і тематичних досліджень космічної техніки слід здійснювати згідно з нормативно-технічними документами та вимогами чинних державних та міждержавних стандартів (додаток 9), а також інших нормативних документів.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

5.2. Усі дослідні зразки космічної техніки, розроблені відповідно до тактико-технічного (технічного) завдання, підлягають попереднім та державним випробуванням.

5.3. Перелік випробувань, складений на підставі діючих стандартів та нормативних актів, входить до комплексних програм експериментального відпрацювання космічної техніки та її складових частин. Обсяг і послідовність проведення випробувань визначаються конструкторською документацією з урахуванням діючих керівних та нормативно-технічних документів.

5.4. Комплексна програма експериментального відпрацювання в загальному випадку повинна мати:

перелік та склад виробів, що підлягають автономним, комплексним та міжвідомчим випробуванням;

цілі та задачі випробувань, порядок і послідовність їх виконання при проведенні автономних, комплексних та міжвідомчих випробувань;

порядок і обсяг відпрацювання комплектів конструкторської та технологічної документації на дослідні зразки;

види автономних і комплексних випробувань (теплові, вакуумні, електричні, акустичні, радіотехнічні, ресурсні, кліматичні, випробування на вібростійкість тощо), кількість виробів, розподілених за видами й етапами випробувань з урахуванням виконання вимог надійності;

порядок підтвердження вимог до надійності та безпеки експлуатації;

порядок і обсяг відпрацювання та підтвердження основних експлуатаційних характеристик, а також відпрацювання експлуатаційної документації;

порядок і обсяг відпрацювання математичного та інформаційного забезпечення (алгоритмів, програм);

порядок реалізації заходів метрологічного забезпечення, включаючи роботи з уточнення складу та допустимих відхилень контрольних параметрів виробів;

перелік програм та методик проведення і оцінки результатів випробувань, технічної та іншої документації на випробування;

перелік засобів випробувань та вимірювань (стендів, обладнання, систем вимірювання), основні вимоги щодо їх класу точності, а також вимоги до забезпечення безпеки персоналу, що проводить випробування та вимірювання;

вимоги щодо забезпечення максимальної імітації реальних умов функціонування виробів при наземному відпрацюванні і проведенні випробувань на граничнодопустимих (екстремальних) режимах функціонування;

порядок ставлення об'єктів на випробування;

звітність з усіх видів випробувань.

5.5. Для проведення кожного виду випробувань призначається комісія відповідно до вимог нормативно-технічних документів. До участі у випробуваннях можуть залучатися розробники та виробники зразків космічної техніки після проведення з ними попереднього інструктажу.

5.6. При проведенні випробувань космічної техніки повинно використовуватися тільки ліцензійне програмне забезпечення або програмне забезпечення її розробника.

5.7. Після завершення кожного виду випробувань складається акт про результати випробувань.

Наступні випробування виробів космічної техніки проводяться після усунення недоліків та прийняття позитивного рішення щодо попередніх випробувань.

5.8. Технічні засоби вимірювання і контролю, що використовуються для проведення випробувань, повинні бути повірені відповідно до системи стандартів забезпечення єдності вимірювань. Проведення метрологічної повірки цих засобів має бути підтверджено документально.

VI. Вимоги до суб'єктів космічної діяльності щодо експлуатації космічної техніки

6.1. Експлуатація (використання) космічної техніки повинна здійснюватися згідно з нормативно-технічними документами та технічними умовами, розробленими та оформленими відповідно до вимог чинних державних та міждержавних стандартів (наведені в додатку 9), а також інших нормативних документів.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

6.2. Основними етапами експлуатації космічної техніки є:

зберігання;

транспортування;

монтажно-налагоджувальні роботи на об'єктах наземної інфраструктури;

введення в експлуатацію;

приведення до необхідного стану готовності для використання за призначенням;

підтримка необхідного стану готовності для використання за призначенням;

підготовка до пуску і пуск ракет космічного призначення;

льотна експлуатація космічних апаратів;

використання за призначенням наземних засобів управління та приймання інформації з космічних апаратів;

технічне обслуговування техніки, яка експлуатується;

виведення з експлуатації.

6.3. До експлуатації космічної техніки допускається підготовлений персонал, що здав залік на допуск до самостійної роботи.

6.4. Усі роботи на космічній техніці повинні проводитися відповідно до вимог експлуатаційної документації.

6.5. При експлуатації космічної техніки повинно використовуватися тільки ліцензійне програмне забезпечення або програмне забезпечення її розробника.

6.6. Основним документом, що визначає організацію і проведення заходів з експлуатації космічної техніки, є план експлуатації і ремонту космічної техніки, який складається з таких розділів:

підсумки експлуатації космічної техніки за період;

задачі з експлуатації космічної техніки на період;

заходи щодо забезпечення постійної готовності засобів експлуатації до вирішення основних задач;

план-графік перевірки стану космічної техніки.

6.7. Для забезпечення якісної спеціальної підготовки обслуговуючого персоналу повинна створюватися та удосконалюватися навчально-матеріальна база.

 

Директор департаменту
космічних програм
 

 
В. П. Гусинін
 

 

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _____________________________________________________________________________
                                                                              (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                   фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                        (поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи) 

________________
             (телефон) 

___________________
(факс) 

___________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма ____________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності)
______________________ _______________________________________________________________
банківські реквізити ____________________________________________________________________
                                                                            (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
_____________________________________________________________________________________
                                                              (вид господарської діяльності (повністю або частково))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
місце провадження діяльності ___________________________________________________________

З Ліцензійними умовами провадження вказаного виду діяльності та порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Відомості про відокремлені підрозділи, філії, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії: 

N
з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Тел., факс 

Назва роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

До заяви додаються документи, зазначені в описі. 

_______________________________
        (керівник суб'єкта господарювання) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

"___" ____________ 20__ року 

 

Відомості
про освітній і кваліфікаційний рівень персоналу, який залучається для провадження відповідного виду господарської діяльності

____________________________________
(керівник суб'єкта господарювання)

М. П.

___________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ініціали)

(Ліцензійні умови доповнено новим додатком 2 згідно з наказом
 Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

 

Відомості
про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

Таблиця 1

Таблиця 2

__________________________________
(керівник суб'єкта господарювання)

М. П.

___________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

(Ліцензійні умови доповнено новим додатком 3 згідно з наказом
 Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37)

 

Відомості
про обладнання, необхідне для провадження відповідного виду господарської діяльності (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання і контролю, обчислювальна техніка)

____________________________
(керівник суб'єкта господарювання)

М. П.

_____________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

(Ліцензійні умови доповнено новим додатком 4 згідно з наказом
 Державного космічного агентства України від 31.01.2012 р. N 37,
 у зв'язку з цим додатки 2 - 6 вважати відповідно додатками 5 - 9)

 

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник
________
_____________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                          фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                               (поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи) 

___________________
               (телефон) 

___________________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма ___________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності)
__________________________________________
банківські реквізити ___________________________________________________________________
                                                                             (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію _______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _______________________________________
термін дії ліцензії _____________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________________________________

у зв'язку зі створенням нових відокремлених підрозділів, філій, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії, просить видати копію ліцензії для: 

N
з/п 

Найменування  

Місцезнаходження 

Тел., факс 

Назва роботи  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

До заяви додаються документи, зазначені в описі 

______________________________
        (керівник суб'єкта господарювання) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

"___" ____________ 20__ року 

 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування органу, який видав ліцензію)
Заявник _____________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                          фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                     (поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи) 

_________________
              (телефон) 

____________________
(факс) 

________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма ___________________________________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності):
_____________________________________________________________________________________

банківські реквізити: ___________________________________________________________________
                                                                              (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію: ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: _______________________________________
серія та номер ліцензії: _________________________________________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________________________________

просить переоформити ліцензію у зв'язку з ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (зазначити причини)

До заяви додається ліцензія, що підлягає переоформленню, а також документи, що підтверджують зазначені зміни.  

______________________________
        (керівник суб'єкта господарювання) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

"___" ____________ 20__ року 

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник _____________________________________________________________________________
                                        (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
_________________________________________________________
                            (поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи) 

________________
             (телефон) 

___________________
(факс) 

__________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма ___________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності)
_____________________________________________________________________________________
банківські реквізити ____________________________________________________________________
                                                                                   (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію: ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________________________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (зазначити причину: втрата ліцензії, пошкодження ліцензії)

До заяви додаються: документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, непридатний для користування оригінал ліцензії або акт про його втрату.  

______________________________
      (керівник суб'єкта господарювання) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

"___" ____________ 20__ року 

 

Опис N ___
про прийняття документів, що додаються до заяви
про видачу ліцензії (копії ліцензії, переоформлення ліцензії)
(необхідне підкреслити) 

на провадження _______________________________________________________________________
                                                                                                             (вид діяльності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
від __________________________________________________________________________________
                                                                                   (назва суб'єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N ___ 

N
з/п 

Найменування документа 

Кількість аркушів у документі 

Відмітки про наявність документів
(наявні, відсутні) 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прийняв _________________ документів
                         (цифрами і словами) 

____________________
(підпис відповідальної особи) 

___________________
        (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

  

  

Копію опису отримав 

______________________________
(підпис представника суб'єкта господарювання)

___________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

  

  

Відмітка про дату прийняття
документа, що підтверджує
внесення заявником плати
за видачу ліцензії 

_______________________
(підпис відповідальної особи)

 

"___" ____________ 20__ року 

__________________
(прізвище, ініціали)


 

ПЕРЕЛІК
основних державних та міждержавних нормативно-технічних документів, необхідних для розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин

N
з/п 

Номер нормативно-технічного документа 

Розроблення 

Виробництво 

Випробування 

Експлуатація 

ГОСТ 2.101-68  

  

  

ГОСТ 2.102-68  

  

  

ГОСТ 2.103-68  

  

  

  

ГОСТ 2.105-95 

  

  

  

ГОСТ 2.106-95 

  

  

  

ГОСТ 2.114-95 

  

  

  

ГОСТ 2.118-73 

  

  

  

ГОСТ 2.119-73 

  

  

  

ГОСТ 2.120-73  

  

  

  

10 

ГОСТ 2.124-85 

  

  

11 

ГОСТ 2.201-80 

  

  

  

12 

ГОСТ 2.501-88  

  

  

  

13 

ГОСТ 2.503-90  

  

  

14 

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006  

  

15 

ГОСТ 2.603-68  

  

  

16 

ГОСТ В 15.102-84 

  

  

  

17 

ГОСТ В 15.103-84 

  

  

  

18 

ГОСТ В 15.104-84 

  

  

  

19 

ГОСТ В 15.105-79 

  

  

  

20 

ГОСТ В 15.106-79 

  

  

  

21 

ГОСТ В 15.107-79 

  

  

  

22 

ГОСТ В 15.108-83 

  

  

  

23 

ГОСТ В 15.201-83 

  

  

  

24 

ГОСТ В 15.203-79 

  

  

  

25 

ГОСТ В 15.204-79 

  

  

  

26 

ГОСТ В 15.205-79 

  

  

  

27 

ГОСТ В 15.206-84  

28 

ГОСТ В 15.210-78 

  

  

  

29 

ГОСТ В 15.211-78 

  

  

  

30 

ГОСТ В 15.301-80 

  

  

  

31 

ГОСТ В 15.305-85  

  

  

32 

ГОСТ В 15.306-79 

  

  

33 

ГОСТ В 15.701-77  

  

34 

ГОСТ В 15.703-78 

  

35 

ГОСТ В 15.704-83 

  

  

  

36 

ГОСТ В 15.709-89 

  

  

  

37 

ГОСТ В 15.801-79 

  

  

  

38 

ГОСТ В 15.802-85 

  

  

  

39 

ГОСТ В 20.57.301-76 

  

  

  

40 

ГОСТ В 27.003-90 

  

  

41 

ГОСТ В 20.39.301-76 

  

  

  

42 

ГОСТ В 29.00.001-82 

  

  

  

43 

ДСТУ ГОСТ 9293:2009 

  

  

44 

ГОСТ 16504-81 

  

  

  

45 

ГОСТ В 16915-83 

  

  

46 

ГОСТ В 21254-89 

  

  

  

47 

ГОСТ В 21267-75 

  

  

  

48 

ГОСТ В 21256-89 

  

  

49 

ГОСТ В 21259-89 

  

  

50 

ГОСТ В 21916-83 

  

51 

ГОСТ В 21919-91 

  

  

  

52 

ГОСТ В 22027-82 

  

  

53 

ГОСТ В 22571-77 

  

  

  

54 

ГОСТ В 22572-77 

  

  

  

55 

ГОСТ В 22619-90 

  

  

56 

ГОСТ 24297-87 

  

  

57 

ГОСТ В 24420-80 

  

  

58 

ГОСТ В 25803-83 

  

59 

ГОСТ В 25846-83 

  

60 

ГОСТ В 25964-83 

  

  

61 

ГОСТ В 26647-85 

62 

ДСТУ ГОСТ 28147:2009 

  

  

63 

ДСТУ 2992-95 

  

  

64 

ДСТУ В 3644-97 

65 

ДСТУ 3400:2006 

  

  

  

66 

ДСТУ ISO 9001:2009 

67 

ДСТУ ISO 9004:2001 

____________

Опрос