Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной военизированной горноспасательной службе в угольной промышленности Украины

Министерство угольной промышленности Украины (2)
Положение, Приказ от 15.07.2010 № 251
Утратил силу

Про затвердження Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України

Наказ Міністерства вугільної промисловості України
від 15 липня 2010 року N 251

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2010 р. за N 737/18032

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 19 жовтня 2012 року N 815)

Відповідно до статті 29 Гірничого закону України, статті 9 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", статті 33 Закону України "Про охорону праці", Положення про Міністерство вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1527, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України, що додається.

2. Департаменту промислової безпеки та охорони праці (Ященко І. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Чередниченка Ю. Я.

 

Міністр 

Ю. Ященко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

Голова правління Пенсійного
фонду України
 

 
Б. Зайчук
 

Перший заступник Голови Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
 

 
 
А. Дєньгін
 

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
М. Ю. Бродський
 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
 
В. Антонець
 

Міністр охорони здоров'я України 

З. М. Митник 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
А. Черкасов
 

Голова Незалежної профспілки
гірників України
 

 
М. Я. Волинець
 

Перший заступник голови профспілки
працівників вугільної промисловості
України
 

 
 
В. М. Мамченко
 

 

Положення
про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України

I. Загальні положення

1.1. Державна воєнізована гірничорятувальна служба у вугільній промисловості (далі - ДВГРС) - державна спеціалізована (воєнізована) аварійно-рятувальна служба, яка здійснює в установленому порядку гірничорятувальне обслуговування вугільних шахт, розрізів, збагачувальних та брикетних фабрик, інших підприємств з видобутку та переробки вугілля незалежно від форм власності в період їх будівництва, реконструкції, експлуатації, ліквідації або консервації.

ДВГРС підпорядкована Мінвуглепрому.

ДВГРС діє на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни та особистої відповідальності основного особового складу.

1.2. Основними завданнями ДВГРС на підприємствах, які обслуговуються, є:

проведення аварійно-рятувальних робіт під час виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;

виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та щодо захисту від них працівників і підприємств;

захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій;

виконання робіт протиаварійного призначення.

1.3. Основними функціями ДВГРС відповідно до покладених на неї завдань є:

забезпечення готовності професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС до дій за призначенням;

пошук і рятування людей на аварійних об'єктах, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;

ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах підвищених температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, інших небезпечних проявів;

контроль за готовністю об'єктів, що обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;

участь у розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах, що обслуговуються;

участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів, що обслуговуються, на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;

участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

організація ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків;

участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

1.4. ДВГРС відповідно до покладених на неї завдань та функцій здійснює такі види робіт: аварійно-рятувальні, протиаварійного призначення, із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, із забезпечення боєздатності ДВГРС до ліквідації аварій та запобігання їх виникненню.

1.5. До аварійно-рятувальних робіт належать:

пошук та порятунок людей у разі виникнення аварій у шахтах та надшахтних будівлях і спорудах, на розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, а також інших об'єктах, що обслуговуються, надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілим унаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення аварії та під час евакуації до лікувального закладу;

гасіння підземних пожеж, ліквідація наслідків вибухів, раптових викидів вугілля і газу, проривів води і затоплень, гірничих ударів, обвалень гірничих порід та інших аварій і аварійних ситуацій на шахтах та в надшахтних будівлях і спорудах, на збагачувальних та брикетних фабриках, у небезпечних умовах (загазування шкідливими газами та задимленість атмосфери, підвищення температури, загроза вибуху тощо);

виконання рятувальних та аварійних робіт відповідно до єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

1.6. Дії підрозділів ДВГРС під час виконання аварійно-рятувальних робіт регламентуються Статутом ДВГРС з організації і ведення гірничорятувальних робіт.

1.7. До робіт протиаварійного призначення належать:

виявлення осередків самонагрівання вугілля та виконання робіт щодо запобігання пожежам;

роботи, які потребують застосування умінь рятувальників, спеціальних засобів захисту та оснащення;

розкриття ізольованих аварійних дільниць.

1.8. До робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій належать:

профілактичне обстеження об'єктів, що обслуговуються ДВГРС, щодо стану їх протиаварійного захисту відповідно до норм, правил, вимог безпеки, викладених у чинних нормативно-правових актах з охорони праці;

перевірка стану протиаварійного захисту та готовності об'єктів і підприємств до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;

участь у розробленні та погодженні планів ліквідації аварій підприємств і контроль за їх відповідністю фактичному становищу;

виконання депресійних, газових та теплових зйомок;

відбір проб та аналіз складу повітря і міри запилення виробок та приміщень;

розгляд сценарію розвитку можливих аварій на об'єктах;

участь у навчанні та тренуванні членів об'єктових допоміжних добровільних гірничорятувальних команд;

участь у навчанні та тренуванні працівників та посадових осіб підприємств з метою дотримання правил особистої поведінки у разі виникнення аварій, відпрацювання дій щодо їх ліквідації та рятування людей;

навчання посадових осіб на об'єктах, що обслуговуються, правилам проведення робіт із ліквідації аварій;

участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів і підприємств на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових та реконструйованих шахт, горизонтів, дільниць, очисних вибоїв та інших об'єктів, що вводяться в дію і потребують обслуговування;

участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і підприємствах, що обслуговуються;

сприяння підприємствам, що обслуговуються, та органам виконавчої влади в наданні допомоги з питань охорони праці;

виконання робіт щодо посилення протиаварійного захисту об'єктів і підприємств, що обслуговуються, та їх підготовленості до рятування людей і ліквідації аварій.

1.9. Дії ДВГРС під час виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій регламентуються відповідними положеннями, що затверджуються наказом Мінвуглепрому за погодженням з Держгірпромнаглядом.

1.10. До робіт із забезпечення боєздатності ДВГРС до ліквідації аварій та запобігання їх виникненню належать:

постійне підтримання кваліфікаційних навиків, відповідного фізичного та психологічного стану рятувальників;

проведення спеціальних тренувань та професійного відбору рятувальників;

організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків.

II. Права ДВГРС

2.1. ДВГРС у разі здійснення заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків має право:

обстежувати з метою профілактики виникнення аварій об'єкти і території, що обслуговуються;

подавати керівникам і власникам підприємств, що обслуговуються, письмові пропозиції щодо поліпшення протиаварійного захисту об'єктів і підвищення готовності до рятування людей та ліквідації аварій, а також усувати виявлені порушення щодо провітрювання шахт, пилогазового режиму, відхилень від проектів та паспортів протипожежного захисту та здійснювати контроль за їх виконанням;

скасовувати власні погодження планів ліквідації аварій у цілому або їх окремі позиції у разі їх невідповідності фактичному становищу на об'єкті, що обслуговується, або неможливості виконання їх оперативної частини;

вносити пропозиції керівникам підприємств, що обслуговуються, про вжиття впливу до працівників та посадових осіб, які систематично порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

вживати невідкладних заходів щодо припинення виконання робіт, експлуатації машин та механізмів при наявній загрозі життю людей або при виникненні аварій;

брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення аварій на об'єктах, що обслуговуються.

2.2. ДВГРС під час виконання аварійно-рятувальних робіт має право:

безперешкодного доступу на об'єкти і території у порядку, передбаченому чинним законодавством, з метою виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;

вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки;

використовувати на договірних засадах засоби зв'язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ і організацій для рятування людей та виконання термінових робіт або доставки основного особового складу, спеціального оснащення та вантажів на аварійні об'єкти;

забезпечуватися (за рахунок підприємств, що обслуговуються) прямим двостороннім телефонним, радіо- та іншими видами зв'язку і приладами для негайного виклику за сигналом "Тривога" належної кількості підрозділів і гірничорятувальної техніки, передбачених диспозицією виїздів;

вимагати від відповідального керівника з ліквідації аварії залучення на договірних засадах відповідних спеціалістів для консультацій та виконання спеціальних робіт при ліквідації аварій та їх наслідків;

безоплатно і безперешкодно одержувати від підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

першочергово забезпечуватися матеріалами та обладнанням аварійного призначення, необхідними для проведення аварійно-рятувальних робіт;

брати участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.3. Покладання на рятувальників ДВГРС під час виконання аварійно-рятувальних робіт обов'язків, не передбачених для них, не допускається.

2.4. Працівникам ДВГРС забороняється організовувати страйки, а також відмовлятися від виїзду для рятування людей та ліквідації аварій.

2.5. Професійні гірничорятувальні підрозділи ДВГРС мають право відповідно до чинного законодавства надавати за договорами на платній основі додаткові послуги, якщо вони не суперечать та не перешкоджають основній діяльності аварійно-рятувальної служби. Перелік цих послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

III. Склад і структура ДВГРС

3.1. До складу ДВГРС входять Центральний штаб, професійні гірничорятувальні підрозділи, а також підприємство з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків.

3.2. Розташування професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС, а також підприємств, що обслуговуються, визначається у Дислокації підрозділів ДВГРС, яка затверджується Мінвуглепромом за погодженням з Держгірпромнаглядом.

3.3. Центральний штаб керує діяльністю ДВГРС.

3.4. До професійних гірничорятувальних підрозділів належать воєнізовані гірничорятувальні загони, які в своєму складі мають гірничорятувальні взводи, медичну службу, виробничо-профілактичну службу, спеціалізовані газоаналітичні лабораторії, службу депресійних, газових та теплових зйомок, інженерно-технічні групи, укомплектовані спеціальним оснащенням, та інші служби (дільниці, відділи, підрозділи), що забезпечують їх діяльність.

3.5. Воєнізований гірничорятувальний загін об'єднує три і більше гірничорятувальні взводи, здійснює обслуговування підприємств згідно з Дислокацією підрозділів ДВГРС та забезпечує весь комплекс аварійно-рятувальних робіт незалежно від їх складності.

3.6. Гірничорятувальний взвод складається з восьми або більше гірничорятувальних відділень та командного складу і є первинним оперативним підрозділом воєнізованого гірничорятувального загону ДВГРС, здатним проводити аварійно-рятувальні роботи в повному обсязі.

3.7. Гірничорятувальне відділення є первинною оперативною одиницею гірничорятувального взводу, здатною виконувати окремі завдання з ліквідації аварії. До його складу входять: командир, 5 - 6 респіраторників і водій автотранспортного засобу (спеціального оперативного автомобіля).

3.8. Кількість командного складу взводу розраховується виходячи із забезпечення цілодобового виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації, але не менше одного командира взводу.

3.9. Обслуговування складної гірничорятувальної техніки здійснюється окремими гірничорятувальними відділеннями та окремим командним складом гірничорятувального взводу, які чергують цілодобово.

3.10. Воєнізований гірничорятувальний загін повинен мати цілодобово готовими до виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації від 4 до 6 гірничорятувальних відділень.

3.11. Оперативно-медична служба воєнізованого гірничорятувального загону складається з реанімаційно-протишокових груп та медичного персоналу гірничорятувальних взводів.

3.12. Кількість реанімаційно-протишокових груп загону встановлюється Дислокацією підрозділів ДВГРС від однієї до трьох (залежно від територіального розташування взводів та підприємств, що ними обслуговуються).

3.13. Кількість медичного персоналу гірничорятувальних взводів повинна забезпечувати цілодобовий виїзд на ліквідацію надзвичайних ситуацій.

3.14. Гірничорятувальний загін забезпечує цілодобове чергування реанімаційно-протишокових груп, у складі яких є два медичні працівники, з метою виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації або для надання медичної допомоги потерпілим унаслідок нещасних випадків та гострих захворювань.

3.15. Кількість командного складу служби депресійних, газових та теплових зйомок і працівників спеціалізованих газоаналітичних лабораторій встановлюється відповідно до обсягів планових робіт з урахуванням відволікання на виконання аварійно-рятувальних робіт і повинна бути не менше розрахункової виходячи з цілодобового чергування з метою виїзду на ліквідацію надзвичайних ситуацій.

3.16. Кількість командного складу виробничо-профілактичної служби повинна забезпечувати виконання розрахункової кількості обстежень підприємств, що обслуговуються, відповідно до їх потенційної небезпеки, проведення у повному обсязі навчань та тренувань працівників і посадових осіб підприємств, виконання інших робіт, що передбачені відповідними положеннями.

3.17. Залучення ДВГРС до ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах, що обслуговуються, здійснюється згідно з планами:

реагування на надзвичайні ситуації (плани ліквідації аварії);

взаємодії у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

3.18. Центральний штаб та воєнізовані гірничорятувальні загони ДВГРС є юридичними особами, мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

3.19. Майно Центрального штабу та воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС є державною власністю і закріплюється за ними на праві оперативного управління.

3.20. Підприємство з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші атрибути юридичної особи. Майно, закріплене за ним, є державною власністю і належить йому на праві господарського відання.

3.21. Підприємство з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків фінансується згідно з чинним законодавством.

3.22. Створення юридичних осіб ДВГРС здійснюється за рішенням Мінвуглепрому.

3.23. Припинення діяльності юридичних осіб ДВГРС здійснюється шляхом передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням Мінвуглепрому або суду згідно з чинним законодавством.

3.24. ДВГРС очолює начальник, який одночасно є начальником Центрального штабу ДВГРС, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

3.25. Начальник ДВГРС має заступників, у тому числі одного першого. Кількість заступників начальника ДВГРС визначається відповідно до нормативів граничної чисельності працівників ДВГРС і затверджується Мінвуглепромом. Розподіл обов'язків між заступниками начальника здійснюється начальником ДВГРС.

3.26. Заступники начальника ДВГРС, у тому числі перший, та командири воєнізованих гірничорятувальних загонів призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром вугільної промисловості України за поданням начальника ДВГРС.

3.27. Начальник ДВГРС несе персональну відповідальність за виконання покладених на ДВГРС завдань і здійснення нею своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників начальника, керівників підрозділів.

3.28. Структура ДВГРС, типові штатні розписи та нормативи чисельності працівників ДВГРС затверджуються Мінвуглепромом.

3.29. Штатний розпис Центрального штабу ДВГРС затверджується Міністром (першим заступником Міністра) вугільної промисловості України.

3.30. Штатні розписи воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС затверджуються начальником ДВГРС.

3.31. Штатний розпис підприємства з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків затверджується його керівником за погодженням з начальником ДВГРС.

3.32. Положення про Центральний штаб ДВГРС та воєнізовані гірничорятувальні загони затверджуються Мінвуглепромом.

3.33. Особовий склад Центрального штабу, аварійно-рятувальні служби та рятувальники ДВГРС підлягають атестації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.34. Особовий склад ДВГРС комплектується на контрактній основі і поділяється на основний (далі - оперативний особовий склад) та допоміжний.

3.35. До оперативного особового складу належать працівники, які організовують і виконують аварійно-рятувальні роботи та забезпечують готовність до їх проведення.

3.36. До допоміжного складу ДВГРС належать працівники, які забезпечують діяльність ДВГРС, пов'язану з виконанням професійної і медико-психологічної підготовки рятувальників, та прикріплені до цих служб.

3.37. Оперативний особовий склад поділяється на керівний та рядовий.

3.38. На посади оперативного особового складу, які пов'язані з роботою в газозахисних апаратах та екстремальних умовах, приймаються кваліфіковані працівники провідних професій, спеціалісти і керівники вугільних підприємств, медичні працівники, які мають фахову підготовку з надання екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях, придатні за фізичним та психологічним станом до роботи в цих умовах.

3.39. Вимоги щодо професійного добору рятувальників, порядок їх медичного огляду визначаються Міністерством охорони здоров'я України.

3.40. Особи, які приймаються на посади, віднесені до основного особового складу, проходять у медичних закладах за рахунок коштів ДВГРС попередній та періодичні медичні огляди. Працівники, які не пройшли медичного огляду, не допускаються до роботи.

3.41. Порядок комплектування та професійної підготовки оперативного особового складу і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу, здійснюється відповідно до Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2001 N 1334.

3.42. Порядок проходження служби оперативним особовим складом, особливості праці та відпочинку і перелік посад, які належать до рятувальників, встановлюються статутом про проходження служби основним особовим складом ДВГРС, що затверджується Мінвуглепромом.

3.43. Дисциплінарна відповідальність оперативного особового складу визначається Статутом про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 N 1540.

3.44. ДВГРС забезпечує постійну цілодобову готовність професійних гірничорятувальних підрозділів до негайного виїзду на об'єкти, що обслуговуються, для рятування людей та ліквідації надзвичайних ситуацій. Готовність оперативного особового складу забезпечується організацією праці за графіком чергувань.

3.45. Тривалість робочого дня та час відпочинку оперативного особового складу в міжаварійний період регулюються відповідно до чинного законодавства України про працю.

3.46. В окремих випадках (ліквідація аварії та катастрофи, виїзд на аварійно-рятувальні роботи або за межі району, що обслуговується) особи оперативного особового складу, які перебувають за графіком змінності на відпочинку, можуть залучатися до виконання своїх службових обов'язків у порядку, встановленому статутом про проходження служби основним особовим складом ДВГРС.

IV. Права та обов'язки рятувальників ДВГРС

4.1. Рятувальники ДВГРС зобов'язані:

бути ініціативними, самовідданими та наполегливими під час ліквідації надзвичайної ситуації;

активно проводити аварійно-рятувальні роботи, вживати всіх необхідних заходів для рятування людей, надавати їм невідкладну медичну та іншу допомогу, не допускати невиправданих ризиків;

виконувати вимоги статуту ДВГРС з організації і ведення гірничорятувальних робіт, положень, правил тощо з питань проведення аварійно-рятувальних робіт;

бути готовими до проведення робіт, пов'язаних з рятуванням потерпілих людей та ліквідацією надзвичайних ситуацій, удосконалювати свої професійні здібності, постійно підтримувати свій фізичний і психологічний стан на належному рівні;

утримувати в належному стані довірені їм засоби індивідуального та колективного захисту та засоби для ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.2. Рятувальники ДВГРС мають право на:

підвищення рівня своїх теоретичних знань, практичних навичок та майстерності за рахунок робочого часу;

харчування за рахунок коштів ДВГРС під час чергування тривалістю понад 12 годин або грошову компенсацію за нього.

4.3. Під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій рятувальники ДВГРС мають право на:

вичерпну та достовірну інформацію про об'єкти, на яких проводяться аварійно-рятувальні роботи, необхідну для виконання ними своїх обов'язків;

безперешкодний допуск на територію та об'єкти, що постраждали;

екіпіровку та оснащення згідно з технологією проведення зазначених робіт;

харчування за рахунок коштів підприємств, на яких проводяться роботи.

V. Забезпечення діяльності ДВГРС

5.1. ДВГРС фінансується за рахунок коштів державного бюджету, коштів від надання додаткових платних послуг, а також інших джерел, не заборонених законом.

5.2. Центральний штаб та воєнізовані гірничорятувальні загони мають право здійснювати фінансування поточних, капітальних ремонтів будівель, споруд та інженерних мереж, що перебувають на балансі підрозділів ДВГРС, з метою додержання їх надійної та безпечної експлуатації, а також реконструкції, будівництва нових об'єктів для підтримання та розвитку матеріальної бази ДВГРС, для підтримання боєздатності, мобільності та технічного переоснащення з урахуванням впровадження нових технологій, прогресивних засобів ведення гірничорятувальних робіт.

5.3. Витрати на проведення окремих аварійно-рятувальних робіт, понесені підрозділами ДВГРС під час ліквідації надзвичайної ситуації, підлягають обов'язковому відшкодуванню (повністю або частково) відповідними підприємствами, установами та організаціями. Види аварійно-рятувальних робіт, витрати на проведення яких підлягають відшкодуванню, та порядок відшкодування цих витрат визначаються Кабінетом Міністрів України.

5.4. Оплата праці особового складу ДВГРС, преміювання, виплата винагород, компенсацій здійснюються відповідно до Положення про оплату праці, яке затверджується Мінвуглепромом у встановленому законодавством порядку.

5.5. Рятувальники ДВГРС підлягають обов'язковому особистому страхуванню за рахунок коштів ДВГРС на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), спричинених виконанням службових обов'язків. Страхування рятувальників ДВГРС здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.6. Нещасний випадок, що стався з працівником оперативного особового складу, залученим до роботи на об'єктах підприємства за договором, під керівництвом посадових осіб підприємства розслідується і береться на облік цим підприємством. У розслідуванні такого випадку бере участь представник ДВГРС.

5.7. Рятувальникам ДВГРС гарантуються пільги, компенсації, правові та соціальні гарантії у межах, визначених чинним законодавством.

5.8. Пенсійне забезпечення працівників ДВГРС здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.9. ДВГРС здійснює розвиток соціальної сфери та сприяє вирішенню соціальних питань працівників ДВГРС за рахунок прибутку від надання додаткових платних послуг, а також інших джерел (крім бюджетних коштів), не заборонених законом.

5.10. ДВГРС здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну та податкову звітність згідно з чинним законодавством.

5.11. ДВГРС для виконання покладених на неї завдань та функцій забезпечується апаратурою, устаткуванням, штатним запасом матеріалів і автотранспортом за нормами відповідно до переліку мінімального матеріально-технічного оснащення ДВГРС, що затверджується Мінвуглепромом та погоджується з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

Директор Департаменту промислової
безпеки та охорони праці
 

 
І. Ященко
 

Опрос