Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок проведения экспертной оценки проектного предложения

Министерство экономики Украины (3)
Порядок, Приказ от 22.06.2010 № 714
Утратил силу

ПОРЯДОК
проведення експертної оцінки проектної пропозиції

Порядок втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 19 червня 2012 року N 724)

Цей Порядок використовується Мінекономіки для здійснення експертної оцінки проектної пропозиції суб'єкта господарювання, що потребує державної підтримки.

Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, за винятком Міжнародного валютного фонду, які залучаються як позика, кредит чи грант державою або під державні гарантії, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями".

Проведення експертної оцінки інвестиційної пропозиції суб'єкта господарювання, що потребує державної підтримки, здійснюється в такому порядку:

1. Оцінка наявності основних розділів проектної пропозиції та повнота їх розкриття

Проектна пропозиція викладається відповідно до Форми проектної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 22.06.2010 N 714, та містить:

назву проектної пропозиції;

інформацію про ініціатора проектної пропозиції;

опис проектної пропозиції;

правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції;

обов'язкові додатки.

Залежно від специфіки проектна пропозиція може містити додаткові розділи.

2. Оцінка державної пріоритетності проектної пропозиції

Аналізується відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

3. Аналіз обґрунтованості реалізації проектної пропозиції

Розглядається мета проектної пропозиції, механізми її досягнення через вирішення окремих питань та заплановані результати.

Проводиться аналіз доцільності реалізації проектної пропозиції і результатів, яких планується досягти.

Аналізується стан конкурентного середовища, ступінь задоволення попиту на продукцію, що вироблятиметься за проектною пропозицією.

Опрацьовуються можливі обґрунтовані технічні та/або технологічні рішення щодо визначення оптимального варіанта.

На підставі представлених матеріалів визначається інноваційна спрямованість проектної пропозиції.

4. Аналіз опису основних витрат

Оцінюється структура витрат у рамках проектної пропозиції.

Описані витрати повинні відповідати сутності проектної пропозиції, мати джерела покриття зазначених витрат (власні кошти, залучені інвестиції, кредити та інші) та заставні інструменти.

5. Аналіз фінансової збалансованості проекту

Проводиться аналіз показників, що характеризують фінансово-економічний стан підприємства, в тому числі фінансову звітність ініціатора.

Оцінюються запропонований спосіб фінансування проекту та необхідні витрати.

6. Оцінка здійсненності проектної пропозиції

Проводиться оцінка здійсненності інвестиційної пропозиції шляхом визначення ризиків. Якщо виявлені ризики відповідають економічній ситуації або їх вплив урахований у дисконтованих показниках, що відповідають нормативним значенням, проектна пропозиція вважається стабільною.

Найменування показника 

Значення показника 

Висновки 

NPV (чистий дисконтований дохід) 

NPV > 0 

проект ефективний при порівнянні альтернативних проектів; перевага надається проекту з більшим значенням NPV. Кращим вважається варіант, коли NPV має максимальне позитивне значення (запас міцності) 

NPV = 0 

проект ефективний у разі значного соціального або іншого ефекту та у разі необхідності вирішення проблемних питань 

NPV < 0 

проект неефективний 

IRR (внутрішня норма дохідності) 

IRR > 0 

NPV = 0, єдине число, коли чистий дисконтований дохід дорівнює нулю, при всіх більших значеннях NPV - норма дисконту (r) від'ємна, при менших значеннях - норма дисконту зі знаком плюс.
Кращим вважається варіант, коли IRR перевищує або в крайньому разі дорівнює вартості капіталу 

IRR > 1 

NPV > 0, проект ефективний 

IRR < 1 

NPV < 0, проект неефективний 

IRR > CC* 

проект можна прийняти 

IRR = CC 

проект не прибутковий і не збитковий 

IRR < CC 

проект потрібно відхилити 

DPP (дисконтований період окупності) 

  

дисконтований період окупності (Discounted Payback Period, DPP) дає змогу визначити, який проміжок часу необхідний для того, щоб відшкодувати початкові інвестиції з урахуванням часу 

____________
* CC - ціна капіталу.

Аналізується бюджетна ефективність шляхом виявлення запланованих надходжень до державного бюджету, в тому числі за рахунок:

надходження від податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

коштів від сплати за отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво та експлуатацію об'єктів;

погашення кредитів;

плати за надання кредиту та/або державної гарантії виконання зобов'язань суб'єктів господарювання;

дивідендів.

Дохід > Витрати  

проект ефективний; 

Дохід < Витрати  

проект неефективний; 

Дохід = Витрати  

проект можна прийняти. 

Аналізується соціальна ефективність реалізації проектної пропозиції з урахуванням збільшення обсягів реалізації продукції, кількості збережених або новостворених робочих місць, покращення умов роботи працівників, упровадження інновацій, поліпшення (створення) інфраструктури тощо.

Аналізуються запропоновані варіанти досягнення цілей та аргументи щодо переваги обраного способу в разі виникнення ризику нефінансування проектної пропозиції.

7. Оцінка узгодженості положень проектної пропозиції

Під час опрацювання проектної пропозиції оцінюються:

положення, які не відповідають законодавству;

явні неточності в розрахунках, неузгодженості різних положень і розділів проектної пропозиції;

недостатність інформації для оцінки ефективності проектної пропозиції.

8. Висновок про відповідність проектної пропозиції завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та про оцінку економічної ефективності проекту

Оцінка наявності основних розділів проектної пропозиції та повнота їх розкриття.

Оцінка державної пріоритетності проектної пропозиції.

Аналіз обґрунтованості реалізації проектної пропозиції.

Аналіз обґрунтованості основних статей витрат.

Оцінка збалансованості, ефективності та стабільності проекту.

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

Висновок щодо доцільності державної підтримки проектної пропозиції.

 

Директор департаменту інвестиційної
та інноваційної політики
 

 
В. Г. Панченко
 

Опрос