Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Формы проектного предложения, Инструкции по заполнению Формы проектного предложения, Формы бизнес-плана инвестиционного проекта и Порядка проведения экспертной оценки проектного предложения

Министерство экономики Украины (3)
Форма, Приказ от 22.06.2010 № 714
Утратил силу

Про затвердження Форми проектної пропозиції, Інструкції щодо заповнення Форми проектної пропозиції, Форми бізнес-плану інвестиційного проекту та Порядку проведення експертної оцінки проектної пропозиції

Наказ Міністерства економіки України
від 22 червня 2010 року N 714

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2010 р. за N 709/18004

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 19 червня 2012 року N 724)

З метою виконання пункту 5 Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 N 567, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Форму проектної пропозиції;

Інструкцію щодо заповнення Форми проектної пропозиції;

Форму бізнес-плану інвестиційного проекту;

Порядок проведення експертної оцінки проектної пропозиції.

2. Департаменту інвестиційної та інноваційної політики при здійсненні експертної оцінки проектної пропозиції, що потребує державної підтримки, керуватися Порядком, затвердженим цим наказом.

3. Директору департаменту інвестиційної та інноваційної політики Панченку В. Г. довести цей наказ до відома центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій для врахування в роботі.

4. Департаменту інвестиційної та інноваційної політики забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установлений законодавством строк.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сухомлина О. А.

 

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України
 

 
А. А. Максюта
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

Форма проектної пропозиції

1. Назва проектної пропозиції

2. Інформація про ініціатора проектної пропозиції

2.1. Повна назва та контактні дані

Повне найменування.

Місцезнаходження.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

Дані контактної особи.

Ім'я і прізвище.

Посада.

Адреса електронної пошти (E-mail).

Номер телефону.

Номер телефаксу.

2.2. Опис ініціатора проектної пропозиції

Основні види діяльності, продукції чи послуг.

Позиція на ринку.

3. Опис проектної пропозиції

3.1. Мета і завдання проектної пропозиції

Мета проектної пропозиції та механізми її досягнення через вирішення окремих питань.

Заплановані результати реалізації проектної пропозиції, які передбачається досягти відповідно до національних, регіональних і галузевих пріоритетів.

3.2. Заходи та графік їх реалізації

Перелік заходів/дій 

Термін 

Вартість виконання, грн 

Заплановані результати 

дата початку виконання 

дата завершення виконання 

  

  

  

  

  

  

  

3.3. Технічний та/або технологічний аналіз проекту

3.4. Інноваційна спрямованість проектної пропозиції

3.5. Витрати в рамках проектної пропозиції

тис. гривень

Перелік витрат 

Витрати по роках реалізації  

Разом 

Інвестиційні роботи (роботи в рамках безпосередньої реалізації інвестицій): 

  

  

  

  

  

Розробка будівельного проекту та підготовка кошторисів (проектно-кошторисна документація) 

  

  

  

  

  

Земельні роботи 

  

  

  

  

  

Будівельно-монтажні роботи 

  

  

  

  

  

Обладнання і мережі 

  

  

  

  

  

Устаткування 

  

  

  

  

  

Освоєння (благоустрій) території 

  

  

  

  

  

Інше  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ витрати 

  

  

  

  

  

3.6. Джерела фінансування проектної пропозиції

тис. гривень

Загальна вартість проектної пропозиції 

Роки реалізації  

Разом 

Кошти, що надаються з державного бюджету 

  

  

  

  

  

Кошти ініціатора,
зокрема: 

  

  

  

  

  

Власні кошти  

  

  

  

  

  

Кредити 

  

  

  

  

  

Кредити, залучені під державні гарантії 

  

  

  

  

  

Позики 

  

  

  

  

  

Інше (наприклад майновий вклад) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Джерела фінансування загалом 

  

  

  

  

  

3.7. Інші подані проектні пропозиції

3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки

3.8.1. Економічна ефективність:

чиста приведена вартість (NPV);

внутрішня норма дохідності (IRR);

дисконтований період окупності (DPP).

3.8.2. Бюджетна ефективність.

3.8.3. Соціальна ефективність.

3.9. Визначення альтернативних способів досягнення мети та аргументи щодо переваги обраного способу.

3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Тип ризику 

Очікувані негативні наслідки 

Заходи зниження впливу ризиків 

  

  

  

4. Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції

4.1. Відповідність законодавству України.

4.2. Відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

4.3. Наявність сертифікатів, ліцензій, інших дозвільних документів.

5. Обов'язкові додатки

Лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, у якій передбачається реалізація проекту.

Копії установчих документів ініціатора та свідоцтва про його державну реєстрацію.

Графік забезпечення погашення та обслуговування кредиту.

Фінансовий звіт ініціатора на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.

Результати проведення фінансового аудиту ініціатора.

Інформація про стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення комплексної державної експертизи.

Інформація щодо виділення земельних ділянок у разі, коли реалізація проекту пов'язана з інвестиційними програмами та проектами будівництва.

Довідка про раніше отримані позики та довгострокові кредити банків, у тому числі іноземних, а також про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з їх погашення та обслуговування.

Інформація про відсутність у ініціатора простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

 

Директор департаменту інвестиційної
та інноваційної політики
 

 
В. Г. Панченко
 

Опрос