Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о награждении нагрудным знаком "Гордость и надежда Украины" Министерства образования и науки Украины

Министерство образования и науки
Положение, Приказ от 02.08.2010 № 782
Утратил силу

Про затвердження Положення про нагородження нагрудним знаком "Гордість і надія України" Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 2 серпня 2010 року N 782

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2010 р. за N 700/17995

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 30 липня 2013 року N 1047)

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006 N 1757, та з метою залучення обдарованої учнівської молоді до участі в міжнародних інтелектуальних, спортивних та творчих змаганнях, встановлення порядку заохочувального відзначення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про нагородження нагрудним знаком "Гордість і надія України" Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

3. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України", розмістити на веб-сайті Міністерства.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б. М.

 

Міністр 

Д. В. Табачник 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про нагородження нагрудним знаком "Гордість і надія України" Міністерства освіти і науки України

1. Нагрудним знаком "Гордість і надія України" Міністерства освіти і науки України (далі - нагрудний знак) нагороджуються учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів за значний особистий внесок в піднесенні престижу України на міжнародній арені, успішну участь у міжнародних інтелектуальних, спортивних та творчих змаганнях.

2. Нагрудним знаком нагороджуються, насамперед, призери міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, конкурсів, турнірів та спортивних змагань, які посіли перші місця.

3. Клопотання про нагородження нагрудним знаком вносять Міністру освіти і науки України:

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є загальноосвітні навчальні заклади, установи освіти;

установи (організації), які входять до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які є організаторами і координаторами участі команд України в міжнародних учнівських змаганнях.

У клопотанні про нагородження вказуються: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, клас та назва загальноосвітнього навчального закладу, заслуги, за які пропонується відзначення нагрудним знаком.

Одночасно з клопотанням подається довідка-подання встановленого зразка (додаток 1), у якій визначаються конкретні заслуги учня (вихованця), що стали підставою для порушення клопотання щодо відзначення нагрудним знаком.

Довідка-подання на кожну особу готується в одному примірнику, оформлюється друкованим текстом на одному аркуші формату А4 і підписується керівником загальноосвітнього навчального закладу та скріплюється печаткою.

Усі документи подаються в одному примірнику, а також подаються і на електронному носії Міністерству освіти і науки України.

4. Рішення про нагородження нагрудним знаком ухвалюється нагородною комісією Міністерства освіти і науки України та затверджується наказом.

5. Вручення нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, як правило, Міністром освіти і науки України або його заступниками, Міністром освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти, керівниками загальноосвітніх (вищих) навчальних закладів, установ та організацій, які входять до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Разом з нагрудним знаком нагородженому вручається відповідне посвідчення.

Під час нагородження посадовою особою органу або установи, що нагороджує, складається протокол вручення нагрудного знака (додаток 2), який протягом одного тижня після нагородження надсилається Міністерству освіти і науки України.

6. У разі втрати (псування) нагрудного знака та посвідчення дублікати не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані Міністерством освіти і науки України у випадках втрати внаслідок обставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому.

Позбавлення нагрудного знака проводиться на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами моралі та етики. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню Міністерству освіти і науки України.

7. Реєстр усіх нагороджених нагрудним знаком здійснюється Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки.

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти
 

 
О. В. Єресько
 

 

ДОВІДКА-ПОДАННЯ

_____________________________________________________
(повна назва загальноосвітнього навчального закладу)
щодо нагородження нагрудним знаком "Гордість і надія України"

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

2. Число, місяць, рік і місце народження __________________________________________________

3. Стать _____

4. Клас ______

5. Місце проживання __________________________________________________________________

6. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг для нагородження _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Директор 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

________________ 201__ року 

 

ПРОТОКОЛ
вручення нагрудного знака "Гордість і надія України"

_______________________________________________________ ______ ______________ 201__ року.
(місце та дата вручення)

Мною, ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                           (посада, прізвище та ініціали особи, яка вручала нагороду)
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від "___"________201__ року N ___ нагороджено нагрудним знаком "Гордість і надія України" та видано посвідчення N _______
______________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові нагороджуваного)
____________________________________
   (підпис особи, яка вручала нагороду)

М. П. 

____________

Опрос