Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Госфинмониторинга от 12.05.2003 N 46

Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ от 30.07.2010 № 125
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 30 липня 2010 року N 125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2010 р. за N 698/17993

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 24 грудня 2013 року N 1118)

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та з метою вдосконалення вимог до кваліфікації відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12.05.2003 N 46 "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 379/7700, такі зміни:

1.1. У преамбулі та пункті 4 слова "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" замінити словами "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

1.2. У преамбулі цифри "13" замінити цифрами "18" та слова і цифри "та пункту 12 Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 29 січня 2003 N 140" виключити.

2. Унести до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12.05.2003 N 46 (у редакції наказу Держфінмоніторингу від 15.10.2009 N 147), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 379/7700, такі зміни:

2.1. Пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

2.2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Особа, яка призначається на посаду відповідального працівника, повинна відповідати таким вимогам:

мати бездоганну ділову репутацію;

мати вищу освіту та досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або досвід роботи на керівній посаді в суб'єкта первинного фінансового моніторингу не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

Якщо протягом останніх десяти років особа була керівником, членом керівного органу або головним бухгалтером юридичної особи - учасника ринку фінансових послуг, визнаної банкрутом, чи до неї застосовано захід впливу (санкцію) органу, який здійснює регулювання відповідного ринку фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління юридичною особою - учасника ринку фінансових послуг, анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності, таку особу може бути призначено відповідальним працівником за погодженням з відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу.".

2.3. Пункт 7 виключити. У зв'язку з цим пункти 8 - 13 відповідно вважати пунктами 7 - 12.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету фінансового моніторингу України згідно з додатком.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Ковальчук А. Т.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Сахненко О. М.

 

Голова  

С. Г. Гуржій 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
Г. Яцишина
 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

Міністр економіки України 

В. П. Цушко 

Міністр транспорту
та зв'язку України
 

 
К. Єфименко
 

Заступник Голови
Національного банку України
 

 
І. В. Соркін
 

Перший заступник Голови
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг
України
 

 
 
 
А. Литвин
 

Голова Державної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку
 

 
 
Д. М. Тевелєв
 

Генеральний директор
Спілки орендарів і
підприємців України
 

 
 
Л. Шкорута
 

Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських
профспілок та профспілкових
об'єднань для ведення
переговорів, укладення Генеральної
угоди, здійснення контролю та
забезпечення її виконання
 

 
 
 
 
 
 
 
Г. В. Осовий
 

Голова Спільного
представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні
 

 
 
 
О. В. Мирошниченко
 

 

ПЕРЕЛІК
наказів Державного комітету фінансового моніторингу України, що втратили чинність

1. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 24.04.2003 N 40 "Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658.

2. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 19.07.2004 N 73 "Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 985/9584.

3. Пункт 1 наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 N 160 "Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за N 962/11242.

4. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 21.08.2006 N 163 "Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.09.2006 за N 1053/12927.

5. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 16.01.2007 N 6 "Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2007 за N 75/13342.

6. Пункт 5 наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.12.2007 N 238 "Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за N 45/14736.

7. Пункт 4 наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 15.10.2009 N 147 "Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2009 за N 1238/17254.

 

Директор Департаменту взаємодії та
методичного забезпечення системи
фінансового моніторингу
 

 
 
А. Т. Ковальчук
 

Опрос