Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о лицензионной карточке, прилагаеиой к лицензии на предоставление услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа автомобильным транспортом

Министерство транспорта и связи
Положение, Приказ от 22.07.2010 № 514
Утратил силу

Про затвердження Положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 22 липня 2010 року N 514

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2010 р. за N 681/17976

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 15 квітня 2013 року N 219

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 13 серпня 2015 року N 310)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

2. Установити, що ліцензійні картки, видані до набрання чинності цим наказом, є чинними до закінчення вказаного у них строку дії.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24.11.2005 N 803 "Про затвердження Положення про ліцензійну картку, яка додається до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2005 за N 1487/11767 (зі змінами).

4. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті (Майборода Ю. М.) забезпечити:

4.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Публікацію цього наказу у засобах масової інформації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Баранова О. Г.

 

Міністр 

К. Єфименко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

Положення
про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом

(заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

(У тексті Положення слово "Головавтотрансінспекція" в усіх відмінках замінено словами "Укртрансінспекція України" у відповідних відмінках, слова "територіальні управління" в усіх відмінках та числах замінено словами "територіальні органи" у відповідних відмінках та числах; у тексті Положення та додатках до нього слова "і вантажів" замінено словами ", небезпечних вантажів, багажу" згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 15 квітня 2013 року N 219)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про автомобільний транспорт", Указу Президента України від 06 квітня 2011 року N 387 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" установлює процедуру оформлення та видачі ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом (далі - ліцензійна картка).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

1.2. Ліцензійні картки видаються органом ліцензування - Укртрансінспекцією України (далі - орган ліцензування) та її територіальними органами в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі (далі - територіальний орган) безкоштовно.

1.3. Ліцензійна картка - документ, який додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом (далі - ліцензія).

Ліцензійні картки додаються до ліцензії на кожен автомобільний транспортний засіб (далі - автотранспортний засіб).

1.4. На кожен автотранспортний засіб видається одна ліцензійна картка.

До ліцензійної картки заносяться реєстраційні дані ліцензії та автотранспортного засобу.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

1.5. Ліцензійні картки оформлюються на власні автотранспортні засоби або автотранспортні засоби, що використовуються на інших законних підставах та якими будуть надаватися послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу.

1.6. Ліцензійна картка видається на автотранспортний засіб, тип якого відповідає виду здійснюваних робіт згідно з ліцензією.

1.7. Технічні вимоги до автотранспортного засобу, який використовується для провадження господарської діяльності, установлено Ліцензійними умовами.

1.8. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної картки в разі встановлення:

недостовірності даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензійної картки;

невідповідності власного автотранспортного засобу або автотранспортного засобу, що використовується на інших законних підставах, технічним вимогам, установленим Ліцензійними умовами;

наявності дійсної ліцензійної картки на заявлений транспортний засіб.

(пункт 1.8 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

1.9. Ліцензійна картка повинна бути в автотранспортному засобі під час його використання для надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу.

1.10. Строк дії ліцензійної картки відповідає строку дії ліцензії, до якої вона додається.

II. Порядок заповнення ліцензійної картки

2.1. Бланк ліцензійної картки (додаток 1) заповнюється зі зворотного боку.

2.2. Текст на бланку ліцензійної картки друкується за формою, наведеною у додатку 2, шляхом комп'ютерного набору.

2.2.1. У рядку "до ліцензії серії ___ N _____, строк дії ліцензії:" зазначаються серія, номер та строк дії ліцензії, до якої видається ліцензійна картка.

2.2.2. У рядку "Ліцензіат:" зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, на якого оформлена відповідна ліцензія.

2.2.3. У рядку "Місцезнаходження:" зазначається місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця.

2.2.4. У рядку "реєстраційний номер:" зазначається реєстраційний номер автотранспортного засобу згідно з реєстраційними документами.

2.2.5. У рядку "дата реєстрації:" зазначається дата реєстрації автотранспортного засобу у відповідному підрозділі УДАІ МВС України.

2.2.6. У рядку "марка, модель:" зазначаються марка та модель автотранспортного засобу.

2.2.7. У рядку "тип:" зазначається тип автотранспортного засобу.

2.2.8. У рядку "рік випуску:" зазначається рік випуску автотранспортного засобу.

2.2.9. У рядку "Дозволений вид робіт згідно з ліцензією:" зазначаються дозволені види робіт, які вказані в ліцензії, відповідно до типу автотранспортного засобу.

2.2.10. У рядку "Реквізити відповідного документа про реєстрацію та термін дії документа:" зазначаються серія та номер відповідного реєстраційного документа або іншого засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом.

2.2.11. У рядку "Строк дії ліцензійної картки:" цифрами зазначаються дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє ліцензійна картка (у разі необмеженого строку дії ліцензії - пишеться слово "необмежений").

2.3. Ліцензійна картка підписується керівником органу ліцензування або відповідного територіального органу, що видав ліцензійну картку, скріплюється гербовою печаткою органу ліцензування або відповідного територіального органу.

2.4. Виправлення в ліцензійній картці не допускаються.

III. Порядок оформлення ліцензійних карток

3.1. Ліцензійні картки оформлюються згідно з документами, що додаються заявником до заяви про видачу ліцензії, та в терміни, передбачені для видачі ліцензії.

Ліцензійні картки видаються одночасно з ліцензією.

3.2. У разі змін у кількості або складі автотранспортних засобів, що використовуються для провадження діяльності, відповідно до статті 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат протягом десяти робочих днів подає до органу ліцензування або відповідного територіального органу повідомлення в письмовій формі.

У цьому разі нові ліцензійні картки оформлюються до чинної ліцензії на підставі заяви (додаток 3), до якої додаються відомості про власні автотранспортні засоби або автотранспортні засоби, що використовуються на інших законних підставах, із зазначенням типу, марки, моделі, реєстраційного номера, повної маси (пасажиромісткості), року випуску, реквізитів свідоцтва про реєстрацію автотранспортного засобу або реєстраційного чи іншого засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом, які будуть використовуватися для надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом, та відомості про спеціальне обладнання таксі (для ліцензіатів, які надають послуги з перевезення пасажирів на таксі) за формою, наведеною у додатку 2 до Ліцензійних умов.

Нові ліцензійні картки оформлюються протягом двох робочих днів після одержання заяви.

(абзац третій пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

Документи, подані заявниками для отримання ліцензійних карток або їх дублікатів, зберігаються у відповідних ліцензійних справах.

3.3. Ліцензійні картки є недійсними у разі:

виключення автотранспортного засобу, на який видано ліцензійну картку, із списку власних автотранспортних засобів або автотранспортних засобів, що використовуються на інших законних підставах;

змін у реєстраційних документах власних автотранспортних засобів або в інших засвідчених в установленому порядку документах, що підтверджують право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом, що використовується на інших законних підставах;

пошкодження або втрати ліцензійної картки;

закінчення терміну дії ліцензійної картки;

анулювання ліцензії, до якої додавались ліцензійні картки, або визнання такої ліцензії недійсною.

3.4. Недійсна ліцензійна картка (крім втраченої ліцензійної картки) підлягає обов'язковому поверненню до органу ліцензування або відповідного територіального органу за місцем її отримання для здійснення відмітки про недійсність такої ліцензійної картки.

3.5. Голова Укртрансінспекції України, або начальник відповідного територіального органу, або особи, які їх заміщують, на зворотному боці ліцензійної картки проставляють відмітку "недійсна" та скріплюють її своїм підписом і гербовою печаткою органу ліцензування або відповідного територіального органу.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

3.6. У разі зміни даних у реєстраційних документах власних автотранспортних засобів або інших засвідчених в установленому порядку документах, що підтверджують право користування чи розпорядження автотранспортним засобом, що використовується на інших законних підставах, оформлюються нові ліцензійні картки.

3.7. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки дублікат ліцензійної картки оформлюється на підставі документів, що додавались до заяви про видачу ліцензії (відомостей про власні автотранспортні засоби або автотранспортні засоби, що використовуються на інших законних підставах, що додавались до заяви про видачу ліцензійної картки), про що органом ліцензування або відповідним територіальним органом робиться відповідний запис у журналі обліку заяв та видачі ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом.

3.8. Якщо ліцензійна картка втрачена, заявник або його уповноважена особа подає органу ліцензування або відповідному територіальному органу:

заяву про видачу дубліката ліцензійної картки;

документальне підтвердження розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату ліцензійної картки.

3.9. Орган ліцензування або відповідний територіальний орган протягом двох робочих днів після одержання заяви про видачу дубліката ліцензійної картки видає ліцензіату дублікат ліцензійної картки замість втраченої або пошкодженої.

(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

3.10. Кожна оформлена та видана ліцензійна картка реєструється в журналі обліку заяв і виданих ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом, за формою згідно з додатком 4.

Журнали обліку заяв і виданих ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом, повинні бути прошнуровані, аркуші - пронумеровані. На внутрішньому боці останнього аркуша журналу робиться відмітка про загальну кількість аркушів у журналі, яка засвідчується керівником Управління ліцензування та адміністративних послуг Укртрансінспекції України та скріплюється печаткою.

(абзац другий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

 

Начальник Головної
державної інспекції на
автомобільному транспорті
 

 
 
Ю. М. Майборода
 

 

Зразок бланка ліцензійної картки

Лицьовий бік

 Зворотний бік 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

 

Зміст ліцензійної картки

ЛІЦЕНЗІЙНА КАРТКА

до ліцензії серії ____ N __________, строк дії ліцензії: _____________________________________
Ліцензіат:
___________________________________________________________________________
Місцезнаходження: __________________________________________________________________
                                                     Дані про автотранспортний засіб:
реєстраційний номер: ___________________       дата реєстрації: ___________________________
марка, модель: _________________________       тип: _____________________________________
рік випуску: ___________________________
Дозволений вид робіт згідно з ліцензією:
_______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Реквізити відповідного документа про реєстрацію та термін дії документа:
____________________________________________________________________________________
Строк дії ліцензійної картки: __________________________________________________________
 

Керівник органу ліцензування
(територіального органу)
           М. П. 

____________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

 

ЗАЯВА

про видачу ___________________________________________________________________________
                                                                         (ліцензійної картки/дубліката ліцензійної картки)
у кількості ____ одиниць до ліцензії серії ___ N __________ на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" на дозволений вид робіт згідно з ліцензією _____________________________________________________________________
                                                                                       (назва дозволеного виду робіт)
____________________________________________________________________________________

Заявник _____________________________________________________________________________
                                        (найменування юридичної особи або прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця)

Керівник ____________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ініціали та посада керівника - для юридичної особи)

Організаційно-правова форма __________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО фізичної особи - підприємця _____________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця ____________________________________________________________________________________

Тел./факс ___________________________ E-mail ___________________________________________

Відомості про власні автотранспортні засоби або автотранспортні засоби, що використовуються на інших законних підставах, на ____ арк.

"___" ___________ 20__ року

____________________________________________________________________________________
                  М. П.                                           (підпис, прізвище, ініціали особи, що подала заяву)

"___" ___________ 20__ року

___________________________________________________________________________________
                                                              (посада, підпис, прізвище, ініціали особи, яка прийняла заяву) 

 

Журнал
обліку заяв і виданих ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом

N
з/п 

Дата надходження заяви та документів для оформлення ліцензійної картки 

Найменування заявника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові заявника - фізичної особи - підприємця 

Серія, номер, строк дії ліцензії, до якої додається ліцензійна картка 

Кількість автотранспортних засобів 

Серія та номер ліцензійної картки 

Дата видачі ліцензійної картки 

Дані автотранспортного засобу, на який видано ліцензійну картку (марка, модель, тип, рік випуску, реквізити відповідного документа про реєстрацію та термін дії документа) 

Прізвище, ініціали та підпис посадової особи органу ліцензування або відповідного територіального органу, яка видала ліцензійну картку 

Прізвище, ініціали особи, яка отримала ліцензійну картку 

Примітки 

заявлено для видачі ліцензійних карток 

фактична кількість виданих ліцензійних карток 

10 

11 

12 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 219)

____________

Опрос