Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Национальному плану нумерации Украины

Министерство транспорта и связи
Приказ от 22.07.2010 № 510
действует с 21.08.2010

Про затвердження Змін до Національного плану нумерації України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 22 липня 2010 року N 510

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2010 року N 620/17915

Відповідно до статей 15, 69 Закону України "Про телекомунікації", з метою впорядкування призначення скорочених номерів для надання замовних та інформаційно-довідкових послуг у телефонних мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 23.11.2006 N 1105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 07.12.2006 за N 1284/13158, що додаються.

2. Державній адміністрації зв'язку забезпечити в установленому порядку:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Розміщення цього наказу на веб-сайті Мінтрансзв'язку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної адміністрації зв'язку Краснокутського С. В.

 

Міністр 

К. Єфименко 

 

Зміни
до Національного плану нумерації України

1. Главу 2 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"телефонна мережа загального користування - сукупність мереж фіксованого (з географічним та/або негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку різних операторів, які становлять єдину мережу з єдиними системою та планом нумерації, системами сигналізації, алгоритмами та порядком взаємодії;".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим.

2. У пункті 4.2 глави 4:

2.1. Підпункт 4.2.6 викласти в такій редакції:

"4.2.6. Перспективна система нумерації має розбудовуватися з визначеними довжинами абонентської частини номерів різних структур (наприклад зонових номерів, мережевих номерів, скорочених номерів).

Формати національних номерів повинні відповідати:

для мереж фіксованого зв'язку з географічним планом нумерації - дев'ять знаків:

КзX1X2X3X4X5X6X7,

де Кз - код зони призначення (2 знаки);

для мереж фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації операторів, що мають ліцензії на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, з абонентською ємністю менше 800000 номерів - дев'ять знаків:

КідX1X2X3X4X5X6,

де Кід - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки тризначного Кід визначають групу операторів, а третій знак використовується як код оператора мережі;

для мереж рухомого (мобільного) зв'язку - 10 знаків:

для мереж з абонентською ємністю до 8000000 номерів:

КідX1X2X3X4X5X6X7,

де Кід - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки тризначного Кід визначають групу операторів, а третій знак використовується як код оператора мережі;

для мереж з абонентською ємністю більше 8000000 номерів:

КідX0X1X2X3X4X5X6X7,

де Кід - код мережі призначення (2 знаки).

Для мереж рухомого (мобільного) зв'язку перші два знаки тризначних Кід не повинні збігатися з двозначними кодами Кід.

Як перша цифра абонентського номера в мережах фіксованого (з географічним та негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку не можуть використовуватися цифри "0" та " 1".

X1(X0) = 0 - використовується як національний (міжміський) префікс;

X1(X0) = 1 - використовується для формування скорочених номерів виходу до служб екстреного виклику, замовних та інформаційно-довідкових послуг;

скорочені номери послуг у мережах фіксованого (з географічним та негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку - від трьох до шести знаків;

для національних глобальних телекомунікаційних послуг - дев'ять або десять знаків:

КгпX1X2X3X4X5X6 або КгпX1X2X3X4X5X6X7,

де Кгп - код глобальної послуги (3 знаки);".

2.2. У підпункті 4.2.8:

абзац третій після слова і цифр "до 8000000" доповнити словом "номерів";

абзац четвертий після слів "фіксованого зв'язку" доповнити словами "з негеографічним планом нумерації", а після слова і цифр "менше 800000" - словом "номерів".

2.3. Абзац п'ятий підпункту 4.2.14 після слів "фіксованого зв'язку" доповнити словами "з негеографічним планом нумерації".

2.4. Підпункт 4.2.48 викласти в такій редакції:

"4.2.48. Службам екстреного виклику надаються єдині тризначні номери:

пожежна допомога  

- 101; 

міліція  

- 102; 

державна швидка медична допомога  

- 103; 

аварійна служба газової мережі  

- 104; 

служба екстреної допомоги населенню  

- 112. 

Номери служб екстреного виклику 101, 102, 103, 104, 112 є закріпленими за міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, уповноваженими забезпечувати функціонування служб екстреного виклику, і не присвоюються операторам телекомунікацій.

Оператори телекомунікацій забезпечують маршрутизацію трафіку до служб екстреного виклику.

Для широковживаних замовних та інформаційно-довідкових послуг у місцевих зонових мережах, мережах фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв'язку надаються такі скорочені номери:

приватна швидка медична допомога - 106XX, де XX - код приватного лікувального закладу швидкої допомоги;

довідкова послуга з надання інформації про телефонні номери - 109;

спільна голосова довідкова послуга - 118X1X2, де X1 - код провайдера голосової довідки; X2 - код мовної групи (1 - українська, 2 - російська, 3 - англійська, 4 - німецька тощо);

послуги, що мають соціальне значення, - 116X1X2X3,

де:  

X1 = 0, X2 = 0, X3 = 0 - гаряча лінія розшуку дітей;  

X1 = 1, X2 = 1, X3 = 1 - лінія допомоги дітям;  

X1 = 1, X2 = 2, X3 = 3 - лінія психологічної допомоги. 

У місцевих мережах, які обладнані застарілим устаткуванням, до заміни останнього дозволяється використовувати двозначні номери, наведені в підпункті 4.1.33 пункту 4.1 цього Плану нумерації, у яких цифра "0" замінюється цифрою "1".".

2.5. У підпункті 4.2.50:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.2.50. Для організації замовних та інформаційно-довідкових послуг на території міст, селищ міського типу, сільських районів або на всій території України в мережах фіксованого зв'язку з географічним планом нумерації, мережах фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв'язку виділяються номери 12X, 15XX, 16XX, 14XXX (X - цифри від 0 до 9). Для всіх вищезазначених мереж інші скорочені номери мають призначення:";

абзац третій викласти в такій редакції:

"13XXX - резерв розвитку;".

 

Перший заступник
голови Державної
адміністрації зв'язку
 

 
 
О. Довгаленко
 

Опрос