Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил одобрения организаций по техническому обслуживанию (Part-145) и утверждению Изменений к Правилам сертификации организаций по техническому обслуживанию авиационной техники

Министерство транспорта и связи
Приказ, Правила от 20.04.2010 № 209
Утратил силу

Про затвердження Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145) та затвердження Змін до Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 20 квітня 2010 року N 209

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 серпня 2010 року за N 591/17886

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343
,
від 18 грудня 2013 року N 1018

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 6 березня 2019 року N 286)

(Сертифікати схвалення організацій з технічного обслуговування, видані відповідно до Правил, затверджених цим наказом, залишаються чинними до видачі нових сертифікатів відповідно до вимог Авіаційних правил, затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 6 березня 2019 року N 286)

Відповідно до Повітряного кодексу України, Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" та з метою впровадження в Україні європейських технічних правил і стандартів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Державній авіаційній адміністрації забезпечити:

3.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Доведення цього наказу до відома заінтересованих підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з підтриманням льотної придатності авіаційної техніки.

4. Сертифікати організацій з технічного обслуговування, що видані відповідно до Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.09.98 за N 547/2987, залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 16.11.2004 N 179 "Про застосування в цивільній авіації України Спільних Авіаційних Вимог JAR-145 - "Схвалені організації з технічного обслуговування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.11.2004 за N 1489/10088.

6. Цей наказ набирає чинності з 01.09.2010.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної авіаційної адміністрації Колісника А. А.

 

Міністр 

К. Єфименко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Т. в. о. Міністра закордонних
справ України
 

 
І. М. Гнатишин
 

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань
 

 
 
 
Г. Осовий
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

Державний комітет України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
 

 
 
В. Арєф'єв
 

 

Правила
схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145)

(У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють технічні вимоги та процедури для компетентних органів щодо схвалення організацій з технічного обслуговування повітряних суден, включаючи будь-який компонент, що призначений для встановлення на них.

1.2. Ці Правила застосовуються до організацій, що здійснюють технічне обслуговування великого повітряного судна або повітряного судна, що використовується для здійснення міжнародних комерційних перевезень, а також компонентів, що призначені для встановлення на таке повітряне судно.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Агентство - Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA);

велике повітряне судно - повітряне судно, що класифіковане як літак з максимальною злітною масою понад 5700 кг або багатомоторний вертоліт;

держава-член - держави - члени Європейського Союзу та Україна;

компонент - будь-який двигун, гвинт, частина або прилад;

організація - фізична особа - підприємець, юридична особа чи підрозділ юридичної особи. Така організація може бути заснована в Україні або за її межами;

передпольотний огляд - огляд, що виконується перед вильотом для того, щоб впевнитися в придатності повітряного судна до запланованого польоту;

персонал, який засвідчує технічне обслуговування, - персонал, відповідальний за передачу в експлуатацію повітряного судна чи компонента після технічного обслуговування;

технічне обслуговування - капітальний ремонт, ремонт, огляд, заміна, модифікація або усунення несправностей повітряного судна чи компонента або будь-яка комбінація цих робіт, за винятком передпольотного огляду.

1.4. Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване на території України, компетентним органом щодо цих Правил є Державна авіаційна служба України.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

1.5. Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване поза межами території України та які здійснюють технічне обслуговування (далі - ТО) повітряних суден (далі - ПС), зареєстрованих в державному реєстрі цивільних ПС України, компетентним органом щодо цих Правил є Державна авіаційна служба України.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

1.6. До підписання міжнародного договору про взаємне визнання схвалень організацій з ТО між Україною та державами - членами Європейського Союзу положення пункту 2.1.(145.1) стандарту EASA Part 145 в Україні не застосовуються.

II. Технічні вимоги та процедури для компетентних органів (Part-145)

Стандарт EASA Part 145

Зміст

2.1.(145.1) Загальні відомості 

2.2.(РОЗДІЛ A) Технічні вимоги 

2.2.1.(145.A.10) Сфера застосування 

2.2.2.(145.A.15) Заявка 

2.2.3.(145.A.20) Умови схвалення 

2.2.4.(145.A.25) Вимоги до виробничих приміщень та площ 

2.2.5.(145.A.30) Вимоги до персоналу 

2.2.6.(145.A.35) Персонал, який засвідчує ТО, та допоміжний персонал категорій B1 та B2 

2.2.7.(145.A.40) Обладнання, інструменти та матеріали 

2.2.8.(145.A.42) Приймання компонентів 

2.2.9.(145.A.45) Дані для ТО 

2.2.10.(145.A.47) Планування виробництва 

2.2.11.(145.A.50) Сертифікація ТО 

2.2.12.(145.A.55) Записи про ТО 

2.2.13.(145.A.60) Повідомлення про дефекти 

2.2.14. (145.A.65) Політика у сфері безпеки польотів та якості, процедури ТО та система якості 

2.2.15.(145.A.70) Керівництво організації з ТО 

2.2.16.(145.A.75) Привілеї організації 

2.2.17.(145.A.80) Обмеження організації 

2.2.18.(145.A.85) Зміни в організації 

2.2.19.(145.A.90) Підтримання схвалення 

2.2.20.(145.A.95) Недоліки 

2.3.(РОЗДІЛ B) Процедури для компетентних органів 

2.3.1.(145.B.01) Сфера застосування 

2.3.2.(145.B.10) Компетентний орган 

2.3.3.(145.B.15) Організації, що розміщені в декількох державах-членах  

2.3.4.(145.B.17) Прийнятні методи встановлення відповідності 

2.3.5.(145.B.20) Первинне схвалення 

2.3.6.(145.B.25) Видача схвалення  

2.3.7..(145.B.30) Підтримання схвалення  

2.3.8.(145.B.35) Зміни 

2.3.9.(145.B.40) Зміни до Керівництва організації з ТО (MOE) 

2.3.10.(145.B.45) Анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення  

2.3.11.(145.B.50) Недоліки 

2.3.12.(145.B.55) Документування  

2.3.13.(145.B.60) Винятки  

Додаток 1. (Доповнення I) Сертифікат дозволеної передачі - Форма 1 EASA 

Додаток 2. (Доповнення II) Система класів та рейтингів, що використовуються для схвалення організацій з ТО, на які є посилання в Part-M Subpart F та Part-145 

Додаток 3. (Доповнення III) Сертифікат схвалення 

Додаток 4. (Доповнення IV) Умови використання персоналу, який не має кваліфікації відповідно до Part-66, згідно з пунктами 145A.30(j)1 і 2 цих Правил. 

2.1.(145.1) Загальні відомості

Для потреб цих Правил компетентним органом є:

1) для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване на території держави-члена, - орган, призначений державою-членом;

2) для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване у третій країні, - Агентство.

2.2. (РОЗДІЛ A) ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.2.1.(145.A.10) Сфера застосування

У цьому розділі визначено вимоги, яким має відповідати організація, для отримання або підтримання схвалення на проведення ТО ПС і компонентів.

2.2.2.(145.A.15) Заявка

Заявка на видання або внесення змін до схвалення подається компетентному органові у формі та в спосіб, визначені зазначеним органом.

2.2.3.(145.A.20) Умови схвалення

Організація визначає у своєму Керівництві перелік робіт, які становитимуть предмет схвалення (таблиця, яка містить усі класи та рейтинги, наведена в Додатку 4 (Доповненні IV) до Part-M).

2.2.4.(145.A.25) Вимоги до виробничих приміщень та площ

Організація гарантує, що:

(a) для виконання всіх запланованих робіт забезпечено відповідні виробничі приміщення та площі, які гарантують, зокрема, захист від погодних умов. Спеціалізовані майстерні й бокси належним чином ізольовані для забезпечення гарантування невеликого рівня ймовірності забруднення робочої зони та навколишнього середовища:

1) для базового ТО ПС забезпечено авіаційні ангари, достатньо доступні та просторі для розміщення ПС, на якому проводиться планове базове ТО;

2) для ТО компонентів забезпечено майстерні, достатньо просторі, щоб вмістити компоненти, на яких проводиться планове ТО;

(b) забезпечено відповідні офісні приміщення для організації всієї запланованої роботи, зазначеної в параграфі (a), а також для персоналу, який засвідчує ТО, щоб він міг виконувати поставлені завдання з дотриманням високих стандартів ТО;

(c) робоче середовище, включаючи авіаційні ангари, майстерні для компонентів та офісні приміщення, є належним для виконуваних робіт та відповідає спеціальним вимогам, що до нього ставляться. Крім випадків, коли інше передбачається вимогами до середовища для виконання спеціальних робіт, робоче середовище має забезпечувати належну результативність роботи персоналу:

1) температура має підтримуватися на такому рівні, щоб персонал міг виконувати необхідні роботи, не відчуваючи надмірного дискомфорту;

2) рівень пилу та інших забруднень повітря повинен бути зведений до мінімуму, а в робочій зоні не дозволяється досягнення ними рівня, коли забруднення поверхонь ПС/компонента є видимим. Якщо пил/інше забруднення повітря призводить до видимого забруднення поверхні, всі системи, чутливі до такого забруднення, ізолюються, доки не буде відновлено прийнятних умов;

3) рівень освітлення має бути таким, щоб забезпечити можливість ефективного проведення будь-яких інспектувань та робіт з ТО;

4) шум не повинен відволікати працівників від проведення робіт з інспектування. Якщо контролювати джерело шуму практично неможливо, персонал слід забезпечити необхідним особистим спорядженням для захисту від надмірного шуму, який відволікає увагу під час проведення інспектування;

5) якщо для виконання окремих робіт з ТО потрібні спеціальні умови середовища, відмінні від зазначених вище, то такі спеціальні умови повинні бути дотримані. Спеціальні умови зазначаються у даних для ТО;

6) робоче середовище для лінійного ТО не повинно надмірно відволікати від виконання необхідних робіт з ТО або інспектування. Тому в разі погіршення робочого середовища стосовно неприйнятного рівня температури, вологості, граду, льоду, снігу, вітру, освітлення, пилу або іншого забруднення повітря виконання робіт з ТО або інспектування повинно бути призупинено до моменту відновлення задовільних умов;

(d) для зберігання компонентів, обладнання, інструментів та матеріалів забезпечуються складські приміщення з обмеженим доступом. Умови зберігання забезпечують відокремлення придатних до експлуатації компонентів та матеріалів від не придатних до експлуатації компонентів, матеріалів, обладнання та інструментів. Умови зберігання відповідають вказівкам виробників щодо запобігання псуванню та пошкодженню виробів, що зберігаються. Доступ до складських приміщень має лише уповноважений персонал.

2.2.5.(145.A.30) Вимоги до персоналу

(a) Організація призначає підзвітного керівника, на якого покладаються корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання необхідного ТО, відповідно до норм, передбачених цими Правилами. Відповідальний керівник повинен:

1) забезпечувати наявність всіх необхідних ресурсів для виконання ТО відповідно до параграфа 145.A.65(b) цих Правил для підтримання схвалення організації;

2) запровадити та проводити політику у сфері безпеки польотів та якості, зазначену в параграфі 145.A.65(a) цих Правил;

3) виявляти загальний рівень розуміння цих Правил.

(b) Організація повинна призначити особу або групу осіб, до обов'язків яких входить забезпечення відповідності організації вимогам цих Правил. Ця особа(и) повинна(і) підпорядковуватися безпосередньо підзвітному керівнику.

Призначена особа(и) повинна(і):

1) бути представником(ами) структури управління технічним обслуговуванням організації і відповідати за всі функції, зазначені у цій частині;

2) бути ідентифікована(і), її (їх) особисті дані та інформація про професійні здобутки мають бути подані до компетентного органу у формі та у спосіб, визначені цим органом;

3) бути здатною(ими) продемонструвати відповідний рівень знань, підготовки та досвіду, пов'язаний з ТО ПС або компонентів, і робочий рівень знань цих Правил;

4) визначити порядок виконання обов'язків кожної конкретної особи іншими працівниками в разі її тривалої відсутності.

(c) Підзвітний керівник, зазначений у параграфі (a) цієї статті, повинен призначити особу, відповідальну за моніторинг системи якості, включаючи моніторинг відповідної системи зворотного зв'язку, згідно з вимогами параграфа 145.A.65(c) цих Правил. Така особа повинна мати прямий доступ до підзвітного керівника, щоб гарантувати належну поінформованість останнього з питань якості та відповідності стандартам.

(d) Організація повинна мати план-графік ТО у людино-годинах з метою підтвердження наявності в неї достатньої кількості персоналу для планування, виконання, нагляду, інспектування та моніторингу з якості організації відповідно до наданого їй схвалення. Крім того, організація повинна визначити процедуру проведення переоцінки (перегляду) запланованої роботи, коли фактично доступна кількість персоналу в певну робочу зміну або період є меншою від планованих показників.

(e) Організація повинна встановити вимоги і контролювати компетентність персоналу, що залучається до проведення будь-яких робіт з ТО, управління та/або аудитів якості відповідно до процедури і стандарту, погоджених компетентним органом. Крім необхідного практичного досвіду, пов'язаного з виконанням виробничих функцій, вимоги до компетентності повинні включати в себе певний рівень знань щодо застосування документів щодо людського фактора та характеристик людини відповідно до обов'язків даної особи в організації. "Людським фактором" називають принципи, що застосовуються під час проектування авіаційних виробів, їх сертифікації, навчання персоналу, експлуатації та ТО, які покликані забезпечити безпечну взаємодію між людиною та іншими компонентами системи шляхом належного врахування характеристик людини. Поняття "характеристики людини" означає можливості та обмеження людини, що впливають на безпеку польотів та ефективність діяльності у сфері авіації.

(f) Організація повинна гарантувати, що персонал, який виконує та/або контролює здійснення неруйнівного контролю, пов'язаного з підтриманням льотної придатності конструкцій та/або компонентів повітряного судна, має відповідну кваліфікацію для проведення конкретного неруйнівного контролю відповідно до європейського або еквівалентного стандарту, визнаного Агентством.

Персонал, який виконує будь-які інші спеціалізовані роботи, повинен мати відповідну кваліфікацію згідно з офіційно визнаними стандартами.

Незважаючи на положення цього параграфа, персонал, зазначений у параграфі (g) та пунктах (1) і (2) параграфа (h) цієї статті, кваліфікований як категорія B1 згідно з вимогами Part-66, може проводити та/або контролювати випробування з використанням методу кольорової дефектоскопії.

(g) Будь-яка організація, що здійснює ТО ПС, крім випадків, коли інше передбачено в параграфі (j) цієї статті, під час здійснення лінійного ТО ПС повинна мати відповідний персонал, який засвідчує ТО, кваліфікований як категорії B1 та B2 згідно з вимогами Part-66 та статті 145.A.35 цих Правил.

Крім того, така організація може користуватися послугами належним чином підготовленого персоналу, який засвідчує ТО, кваліфікованого як категорія A згідно з вимогами Part-66 та статті 145.A.35 цих Правил, для виконання простого планового лінійного ТО й усунення простих дефектів. Наявність такого персоналу, який засвідчує ТО, категорії A не звільняє організацію від обов'язку мати персонал, який засвідчує ТО, Part-66 категорій B1 і B2 для надання допомоги персоналу, який засвідчує ТО, категорії A. Однак персонал Part-66 категорій B1 та B2 не зобов'язаний завжди бути присутнім на лінійній базі під час виконання простого планового ТО або усунення простих дефектів.

(h) Будь-яка організація, що здійснює ТО ПС, крім випадків, коли інше зазначено в параграфі (j) цієї статті, повинна:

1) у разі базового ТО великого ПС мати відповідний персонал, який засвідчує ТО, що має кваліфікаційну відмітку про конкретний тип ПС, кваліфікований як категорія C згідно з вимогами Part-66 та статті 145.A.35 цих Правил. Крім того, організація повинна мати достатню кількість персоналу, який засвідчує ТО, кваліфікованого відповідно до категорій B1 та B2 згідно з вимогами Part-66 та статті 145.A.35 цих Правил, який допущений до роботи з ПС даного типу, для надання допомоги персоналу, який засвідчує ТО, категорії C.

(i) Допоміжний персонал категорій B1 та B2 повинен переконатися, що всі необхідні завдання або інспектування виконано згідно з відповідним стандартом, перш ніж персонал, який засвідчує ТО, категорії C видасть сертифікат передачі до експлуатації.

(ii) Організація повинна вести реєстр допоміжного персоналу категорій B1 та B2.

(iii) Персонал, який засвідчує ТО, категорії C повинен гарантувати дотримання вимог параграфа (i) цієї статті і виконання всіх робіт, зазначених замовником, у ході конкретного базового ТО або виконання комплексу робіт, а також оцінити вплив невиконання будь-якої роботи з метою висунення вимоги про необхідність її виконання або досягнення згоди з експлуатантом щодо відкладення такої роботи до іншого визначеного етапу контролю або певного моменту в часі;

2) у разі базового ТО ПС, крім великого ПС, організація повинна мати:

(i) відповідний персонал, який засвідчує ТО, що має кваліфікаційну відмітку про конкретний тип ПС і кваліфікований відповідно до категорії B1 або B2 згідно з вимогами Part-66 та статті 145.A.35 цих Правил, або

(ii) відповідний персонал, який засвідчує ТО, що має кваліфікаційну відмітку про конкретний тип ПС і кваліфікований відповідно до категорії C, якому під час роботи допомагатимуть допоміжний персонал категорій B1 та B2, як зазначено в пункті (1) цього параграфа.

(i) Персонал, який засвідчує ТО компонентів, повинен відповідати вимогам Part-66.

(j) Незважаючи на положення параграфів (g) та (h) цієї статті, організація може залучати до роботи персонал, який засвідчує ТО, кваліфікований відповідно до таких вимог:

1. Для виробничих можливостей організації, розташованих за межами території Європейського Співтовариства, персонал, який засвідчує ТО, може бути кваліфікований відповідно до національних регуляторних актів у сфері авіації, які діють у державі, в якій виробничі потужності організації зареєстровані відповідно до умов, зазначених у додатку 4 до цих Правил.

2. Для лінійного ТО, що здійснюється на лінійній базі організації, розташованій за межами території Європейського Співтовариства, персонал, який засвідчує ТО, може бути кваліфікований відповідно до національних регуляторних актів у сфері авіації, що діють у державі, в якій розташована дана лінійна станція, відповідно до умов, зазначених у додатку 4 до цих Правил.

3. Для виконання повторюваної передпольотної директиви льотної придатності, в якій зазначено, що екіпаж ПС може виконувати цю директиву, організація може видати командирові ПС та/або бортінженеру обмежене сертифікаційне повноваження на підставі чинного свідоцтва льотного екіпажу. Однак організація повинна гарантувати, що такий командир ПС або бортінженер пройшли необхідне практичне навчання і здатні виконати директиву льотної придатності відповідно до необхідного стандарту.

4. Якщо ПС експлуатується поза межами баз із підтримкою ТО, організація може видати обмежене сертифікаційне повноваження командирові ПС та/або бортінженеру на підставі чинного свідоцтва льотного екіпажу за умови, що командир ПС або бортінженер пройшли необхідне практичне навчання і здатні виконати визначену роботу відповідно до необхідного стандарту. Положення цього пункта повинні бути докладно описані в процедурах Керівництва.

5. У наступних не передбачуваних випадках, коли ПС приземлилося у місцях, що не належать до головних баз, де немає відповідного персоналу, який засвідчує ТО, організація, якій згідно з договором доручається виконання ТО, може видати разове сертифікаційне повноваження:

(i) одному зі своїх працівників, який має такі самі повноваження на ПС, схоже за технологією, конструкцією та системами; або

(ii) будь-якій особі, що має досвід роботи з ТО ПС не менш як 5 років і чинне свідоцтво ICAO на виконання ТО ПС типу, що потребує засвідчення ТО, за умови відсутності у згаданому місці організації, яка належним чином затверджена відповідно до вимог цих Правил, і за умови, що організація, якій згідно з договором доручається виконання ТО, отримує та зберігає документи про досвід та свідоцтва зазначеної особи.

Про всі випадки, передбачені цим пунктом, необхідно протягом семи днів з моменту надання сертифікаційного повноваження повідомити компетентний орган. Організація, що видає разове повноваження, повинна гарантувати, що кожне здійснене в такий спосіб ТО, яке може вплинути на безпеку польотів, буде належним чином перевірено персоналом затвердженої організації.

2.2.6.(145.A.35) Персонал, який засвідчує ТО, та допоміжний персонал категорій B1 та B2

(a) Додатково до відповідних вимог параграфів 145.A.30(g) та (h) цих Правил організація повинна гарантувати, що персонал, який засвідчує ТО, та допоміжний персонал категорій B1 та B2 має достатні знання щодо відповідного ПС та/або компонентів, які підлягають ТО, а також пов'язаних з цим організаційних процедур. Для персоналу, який засвідчує ТО, ця вимога повинна бути виконана до видачі або продовження сертифікаційного повноваження.

"Допоміжний персонал категорій B1 та B2" означає персонал категорій B1 та B2, який не обов'язково має привілеї засвідчувати ТО при виконанні базового ТО.

"Відповідне ПС та/або компоненти" означає ПС або компоненти, які зазначені в конкретному сертифікаційному повноваженні.

"Сертифікаційне повноваження" означає повноваження, видане організацією персоналу, який засвідчує ТО, що уповноважує його підписувати від імені затвердженої організації сертифікати передачі до експлуатації в рамках обмежень, визначених у такому сертифікаційному повноваженні.

(b) Крім випадків, зазначених у параграфі 145.A.30(j) цих Правил, організація може видавати сертифікаційне повноваження персоналу, який засвідчує ТО, лише відповідно до базових категорій або підкатегорій та будь-яких рейтингів типу ПС, зазначених у свідоцтві на ТО ПС, як вимагається у Part-66, за умови, що згадане свідоцтво буде чинним протягом всього періоду чинності повноваження, а персонал, який засвідчує ТО, і надалі відповідатиме вимогам Part-66.

(c) Організація повинна гарантувати, що весь персонал, який засвідчує ТО, та допоміжний персонал категорій B1 та B2 беруть безпосередню участь у виконанні робіт з ТО відповідних ПС або компонентів упродовж принаймні шести місяців за будь-який безперервний дворічний період.

У цих Правилах "бере безпосередню участь у виконанні робіт з ТО відповідних ПС або компонентів" означає, що особа задіяна в роботах з ТО відповідних ПС або компонентів, та/або використовує привілеї сертифікаційного повноваження, та/або фактично виконує ТО хоча б на деяких системах типу ПС, зазначеного в особовому сертифікаційному повноваженні.

(d) Організація повинна гарантувати, що весь персонал, який засвідчує ТО, та допоміжний персонал категорій B1 та B2 впродовж дворічного періоду проходить достатній обсяг навчань з поточної підготовки з метою здобуття персоналом сучасних знань щодо відповідних технологій, організаційних процедур та впливу людського фактора.

(e) Організація має запровадити програму поточної підготовки персоналу, який засвідчує ТО, та допоміжного персоналу категорій B1 та B2, яка міститиме процедуру забезпечення його відповідності вимогам відповідних пунктів статті 145.A.35 цих Правил, що слугуватиме основою для видачі персоналу, який засвідчує ТО, сертифікаційних повноважень відповідно до положень цих Правил, а також процедуру забезпечення відповідності Part-66.

(f) Перш ніж видати або продовжити сертифікаційне повноваження відповідно до цих Правил, за винятком випадків, зазначених у пункті 145.A.30(j)(5) цих Правил, організація повинна оцінити компетентність, кваліфікацію та здатність виконувати функції із засвідчення ТО відповідно до процедури, зазначеної в Керівництві усього потенційного персоналу, який засвідчує ТО.

(g) Якщо персонал, який засвідчує ТО, відповідає вимогам, зазначеним у параграфах (a), (b), (d), (f) і, якщо стосується, параграфі (c) цієї статті, організація надає йому сертифікаційне повноваження, в якому повинно бути чітко зазначено сферу застосування та межі його дії. Сертифікаційне повноваження є чинним доти, доки персонал відповідає вимогам пунктів (a), (b), (d), (f) і, якщо стосується, пункту (c) цієї статті.

(h) Сертифікаційне повноваження має бути оформлено таким чином, щоб персоналу, який засвідчує ТО, та будь-якій уповноваженій особі, яка здійснюватиме перевірку цього повноваження, була зрозумілою сфера його застосування. Якщо для визначення сфери застосування використовуються умовні коди, до розшифровки цих кодів має бути вільний доступ у межах організації.

"Уповноважена особа" означає посадову особу компетентного органу, Агентства або держави-члена, яка відповідає за нагляд за ТО ПС або компонентів.

(i) Особа, відповідальна за систему якості, відповідає також від імені організації за видачу сертифікаційних повноважень персоналу, який засвідчує ТО. Така особа може призначати інших осіб для здійснення видачі або відкликання сертифікаційних повноважень відповідно до процедури, зазначеної в Керівництві.

(j) Організація повинна вести облік всього персоналу, який засвідчує ТО, та допоміжного персоналу категорій B1 та B2, що повинен містити:

1) детальні дані щодо усіх свідоцтв на ТО ПС, які має даний працівник відповідно до Part-66;

2) дані про проходження усіх відповідних навчальних програм;

3) сферу застосування виданих сертифікаційних повноважень (у разі потреби);

4) дані про осіб, які мають обмежені або разові сертифікаційні повноваження.

Організація повинна зберігати такі записи щонайменше протягом трьох років з моменту звільнення працівників, про яких ідеться у цьому параграфі, з дати відкликання відповідного повноваження. Крім того, організація з ТО повинна забезпечити персонал, про який ідеться у цьому параграфі, на його вимогу копіями таких документів під час звільнення з організації.

Персоналу, про який ідеться в цьому параграфі, на його вимогу має бути надано доступ до його особистих документів, як описано вище.

(k) Організація повинна забезпечити персонал, який засвідчує ТО, копією його сертифікаційного повноваження в документальному (паперовому) або електронному вигляді.

(l) На вимогу будь-якої уповноваженої особи персонал, який засвідчує ТО, має протягом 24 годин пред'явити документ, що підтверджує його повноваження на здійснення сертифікації.

(m) Мінімальний вік для персоналу, який засвідчує ТО, та допоміжного персоналу категорій B1 та B2 становить 21 рік.

2.2.7.(145.A.40) Обладнання, інструменти та матеріали

(a) Для виконання затвердженого переліку робіт організація повинна мати і використовувати необхідне обладнання, інструменти та матеріали.

1. Якщо виробник вказує конкретний інструмент або обладнання для виконання ТО, організація повинна використовувати саме цей інструмент або обладнання, окрім випадків, коли використання інших інструментів або обладнання погоджене компетентним органом шляхом схвалення відповідних процедур у Керівництві.

2. Обладнання та інструменти мають бути постійно доступними, крім випадків, коли з огляду на те, що інструмент або обладнання рідко застосовується, його постійна доступність не є необхідною. Такі випадки мають бути зазначені в процедурах, які визначені в Керівництві.

3. Організація, яка схвалена на проведення базового ТО, повинна мати достатню кількість обладнання для забезпечення доступу до ПС та інспекційні платформи/доки, що забезпечують можливість належного інспектування ПС.

(b) Організація повинна забезпечити належний контроль та калібрування усіх інструментів, обладнання і, зокрема, тестового обладнання відповідно до офіційно визнаного стандарту з періодичністю, що гарантує їх експлуатаційну придатність і точність. Записи про проведення калібрувань та посилання на використані стандарти мають зберігатися в організації.

2.2.8.(145.A.42) Приймання компонентів

(a) Усі компоненти повинні бути класифіковані й поділені на такі категорії:

1) компоненти, що перебувають у задовільному стані, допущені до експлуатації на підставі Форми 1 EASA або її еквіваленту і марковані відповідно до розділу Q Part-21;

2) не придатні до експлуатації компоненти, що підлягають обслуговуванню відповідно до цього розділу;

3) не придатні до подальшого використання компоненти, класифіковані відповідно до параграфа 145.A.42(d) цих Правил;

4) стандартні частини ПС, двигуна, повітряного гвинта або іншого компонента ПС, зазначені в ілюстрованому каталозі запасних частин виробника та/або даних щодо ТО;

5) матеріали (сировинні або витратні), що використовуються під час ТО, якщо організація має документальне підтвердження того, що такі матеріали відповідають необхідним специфікаціям, а їхнє походження можна належним чином простежити. Усі матеріали повинні супроводжуватися документацією, чітко пов'язаною з конкретним матеріалом, що містить підтвердження відповідності вимогам специфікації, а також дані про виробника та постачальника.

(b) Перш ніж встановлювати компонент, організація має переконатися в тому, що даний компонент придатний для встановлення у разі можливого застосування іншої модифікації та/або вимог директиви льотної придатності.

(c) Організація може виготовляти обмежений асортимент (перелік) частин, що використовуватимуться під час поточної роботи на її власних виробничих об'єктах, за умови, що відповідні процедури зазначені в Керівництві.

(d) Компоненти, що вичерпали свій сертифікований ресурс або мають дефекти, які не підлягають усуненню, класифікуються як не придатні до подальшого використання і не повинні повторно потрапити до системи постачання компонентів, крім випадків, коли їхній сертифікований ресурс було продовжено або знайдено ремонтне рішення, затверджене відповідно до Part-21.

2.2.9.(145.A.45) Дані для ТО

a) Організація повинна зберігати та використовувати відповідні чинні дані для ТО під час виконання ТО, включаючи проведення модифікацій та ремонтів. "Відповідні" означає такі, що стосуються ПС, компонентів або процесів, вказаних у схваленій таблиці клас-рейтингів даної організації та будь-якому пов'язаному з нею переліку можливостей.

Якщо дані для ТО надано експлуатантом чи замовником, організація повинна зберігати такі дані лише у процесі роботи, за винятком випадків, коли є потреба забезпечувати відповідність параграфу 145.A.55(c) цих Правил.

(b) Для потреб цих Правил відповідними даними для ТО вважаються:

1) будь-які вимоги, процедури, експлуатаційні директиви або інформація, видані органом, відповідальним за нагляд за ПС або компонентом, які застосовуються;

2) будь-які директиви льотної придатності, видані органом, відповідальним за нагляд за ПС або компонентом, які застосовуються;

3) інструкції з підтримання льотної придатності, видані утримувачами сертифіката типу, утримувачами допоміжних сертифікатів типу та будь-якою іншою організацією, від якої вимагається публікувати такі дані відповідно до Part-21, а щодо ПС або компонента, які походять з третіх країн, дані щодо льотної придатності, видані органом, відповідальним за нагляд за ПС або компонентом;

4) будь-які стандарти, які застосовуються, такі як, наприклад, стандартні процедури ТО, визнані Агентством як належний стандарт ТО, та інші стандарти;

5) будь-які дані, які застосовуються, видані відповідно до параграфа (d) цієї статті.

(c) Організація повинна встановити процедури для забезпечення фіксування та повідомлення авторові даних для ТО про виявлення будь-яких неточностей, неповноти або неоднозначності у процедурі, технології, інформації або інструкції з ТО, які містяться в даних для ТО, що використовуються персоналом з ТО.

(d) Організація може змінювати інструкції з ТО лише відповідно до процедури, зазначеної в Керівництві організації з ТО. Організація повинна продемонструвати, що такі зміни сприяють досягненню еквівалентного або кращого рівня стандартів ТО, і поінформувати про згадані зміни утримувача сертифіката типу. Поняття "Інструкції з ТО" вживається у цьому пункті в значенні інструкцій з проведення конкретних робіт з ТО, крім інструкцій з інженерної розробки ремонтів та модифікацій.

(e) Організація повинна розробити та впровадити загальну систему робочих карток або робочих листів в усіх відповідних підрозділах організації. Крім того, організація повинна або точно перенести дані для ТО, які містяться в параграфах (b) і (d), до зазначених робочих карток чи робочих листів, або зробити точні посилання на конкретну роботу або роботи з ТО, що містяться у зазначених даних для ТО. Робочі картки або робочі аркуші можуть бути складені за допомогою комп'ютера і зберігатися у вигляді електронної бази даних за умови вжиття відповідних заходів щодо запобігання внесенню несанкціонованих змін та наявності резервної електронної бази даних, що оновлюється не пізніше ніж через 24 години з моменту внесення змін до основної електронної бази даних. Комплексні роботи з ТО слід переносити до робочих карток та робочих аркушів і поділяти на чіткі етапи, щоб мати змогу документувати виконання складної роботи з ТО.

На вимогу експлуатанта ПС організація, яка надає послуги з ТО, може застосовувати систему робочих карток або робочих аркушів такого експлуатанта. У цьому випадку організація повинна встановити процедуру забезпечення правильного заповнення робочих карток та робочих аркушів експлуатанта ПС.

(f) Організація повинна забезпечити вільний доступ технічного персоналу до всіх відповідних даних для ТО.

(g) Організація має встановити процедуру, яка б забезпечувала підтримання даних для ТО, які вона контролює, в актуальному стані. Якщо контроль даних для ТО забезпечує експлуатант/клієнт, організація повинна мати змогу довести, що вона або має письмове підтвердження від експлуатанта/клієнта, що дані для ТО оновлено, або що вона має замовлення на проведення робіт, які визначають статус поправок до даних для ТО, які повинні використовуватись, або вона може продемонструвати, що це є в переліку поправок до даних для ТО експлуатанта/клієнта.

2.2.10.(145.A.47) Планування виробництва

(a) Організація повинна мати відповідно до обсягу і складності виконуваних нею робіт систему, направлену на забезпечення планування доступності всього необхідного персоналу, інструментів, обладнання, матеріалів, даних для ТО та виробничих приміщень і площ для того, щоб гарантувати безпечне завершення робіт із ТО.

(b) Планування завдань з ТО та організація робочих змін повинні здійснюватися з урахуванням обмежень, пов'язаних із характеристиками працівника.

(c) У разі потреби передати завдання з ТО для продовження або завершення працівникам іншої зміни або працівникам, що прибувають на місце вибулих, відповідна інформація повинна бути належним чином передана від працівників, що залишають місце роботи, працівникам, які їх заступають.

2.2.11.(145.A.50) Сертифікація ТО

(a) Сертифікат передачі до експлуатації повинен видаватися від імені організації уповноваженим персоналом, який засвідчує ТО, після перевірки належного виконання організацією усіх замовлених робіт з ТО відповідно до процедур, визначених у статті 145.A.70 цих Правил, з урахуванням наявності й використання даних для ТО, зазначених у статті 145.A.45 цих Правил, та в разі відсутності невідповідностей, які можуть загрожувати безпеці польотів.

(b) Сертифікат передачі до експлуатації повинен бути виданий перед польотом після завершення будь-яких робіт з ТО.

(c) Нові дефекти або незавершені замовлення на ТО, виявлені під час робіт з ТО, повинні бути повідомлені експлуатанту ПС з метою отримання згоди на виправлення таких дефектів або завершення невиконаних елементів замовлення на ТО. Якщо експлуатант ПС відмовляється від виконання ТО відповідно до цього параграфа, застосовуються положення параграфа (e).

(d) Сертифікат передачі до експлуатації має бути видано після завершення будь-яких робіт з ТО компонентів, що були зняті з ПС. Сертифікат дозволеної передачі "EASA Form 1", на яку посилається Додаток 2 (Доповнення II) до Part-M, становить сертифікат передачі до експлуатації компонента. Якщо організація здійснює ТО компонента для власних потреб, Форма 1 EASA може бути необов'язковою залежно від внутрішніх процедур передачі, які діють у цій організації і затверджені в Керівництві.

(e) Незважаючи на положення параграфа (a) цієї статті, якщо в разі відсутності змоги в організації завершити всі замовлені роботи з ТО вона може видати сертифікат передачі до експлуатації в межах затверджених обмежень ПС, про це зазначається в сертифікаті передачі до експлуатації ПС.

(f) Незважаючи на положення параграфа (a) цієї статті та статті 145.A.42 цих Правил, якщо ПС не в змозі здійснити зліт у місці, іншому, ніж основна лінійна станція чи основна база ТО, через відсутність компонента, що має належним чином оформлений сертифікат передачі, дозволяється тимчасово встановлювати компонент без такого сертифіката на період до 30 льотних годин або до першого повернення ПС на основну лінійну станцію чи основну базу ТО, залежно від того, яка подія настане першою, за умови наявності згоди з боку експлуатанта ПС і прийнятного сертифіката передачі на зазначений компонент, але згідно з усіма вимогами щодо ТО та експлуатаційними вимогами. Такі компоненти після вичерпання згаданого вище ліміту часу підлягають зняттю з ПС, крім випадків, коли протягом цього часу на них було отримано відповідні сертифікати передачі відповідно до параграфа (a) цієї статті та статті 145.A.42 цих Правил.

2.2.12.(145.A.55) Записи про ТО

(a) Організація повинна документувати всі деталі виконаних робіт з ТО. Організація має принаймні зберігати записи, які підтверджують виконання всіх вимог щодо видачі сертифікатів передачі до експлуатації, включаючи всі документи про передачу, оформлені субпідрядними організаціями.

(b) Організація має передати копію кожного сертифіката передачі до експлуатації експлуатантові ПС разом із копією будь-яких даних про затверджені індивідуальні ремонти/модифікації, які використовувалися під час проведення ремонтів/модифікацій.

(c) Організація має зберігати копії усіх детальних записів про ТО та всіх пов'язаних з ним даних для ТО протягом трьох років після того, як ПС або компонент, на якому проводилися роботи, було передано з організації.

1. Записи, про які йдеться у цьому параграфі, повинні зберігатись у спосіб, що гарантує захист від пошкодження, зміни та викрадення.

2. Резервні копії комп'ютерних дисків, плівок тощо мають зберігатися окремо від робочих копій комп'ютерних дисків, плівок тощо в середовищі, у якому забезпечується їх збереження у належному стані.

3. У разі припинення діяльності організації з ТО, затвердженої відповідно до цих Правил, усі записи щодо ТО за останні два роки, що перебувають на зберіганні, повинні бути передані останньому власникові або користувачеві відповідного ПС чи компонента або підлягають зберіганню у спосіб, визначений компетентним органом.

2.2.13.(145.A.60) Повідомлення про дефекти

(a) Організація повинна інформувати компетентний орган, державу, в якій зареєстровано ПС, та організацію, що відповідає за конструкцію ПС або компонента, про будь-який виявлений організацією стан ПС чи компонента, що призвів чи може призвести до небезпечних умов, які серйозно загрожують безпеці польотів.

(b) Організація повинна створити внутрішню систему повідомлення про дефекти, яка деталізована в Керівництві, для забезпечення збирання та оцінки таких повідомлень, включаючи оцінку та виявлення тих дефектів, про які необхідно повідомляти відповідно до положень параграфа (a) цієї статті. Ця процедура має забезпечити виявлення негативних тенденцій, вибір коригуючих заходів, вжитих або таких, що мають бути вжиті організацією для ліквідації недоліків, і включати оцінку всієї відомої відповідної інформації, що стосується згаданих дефектів, а також спосіб поширення необхідної інформації.

(c) Організація повинна подавати такі повідомлення у формі та у спосіб, визначені Агентством, і гарантувати, що вони містять усю відповідну інформацію про умови та результати оцінки, відомі організації.

(d) Якщо організація виконує роботи з ТО комерційних ПС за договором з їх експлуатантом, вона повинна повідомляти експлуатантові про всі умови, що впливають на ПС або компонент, що належать експлуатантові.

(e) Організація має формувати і подавати такі повідомлення якомога швидше з огляду на обставини, але не пізніше ніж впродовж 72 годин з моменту виявлення обставин, пов'язаних із звітом.

2.2.14.(145.A.65) Політика у сфері безпеки польотів та якості, процедури ТО та система якості

(a) Організація повинна запровадити та проводити політику у сфері безпеки польотів та якості в організації, яка відповідно до статті 145.A.70 цих Правил має бути включена до її Керівництва.

(b) Організація повинна визначити процедури, погоджені компетентним органом, з урахуванням людського фактора та характеристик людини, для забезпечення належної практики ТО та відповідності цим Правилам, які включають чітке замовлення на виконання робіт або договір, які гарантують, що ПС та компоненти можуть бути передані до експлуатації відповідно до статті 145.A.50 цих Правил.

1. Процедури ТО, передбачені цим параграфом, застосовуються до статей 145.A.25 - 145.A.95 цих Правил.

2. Процедури ТО, визначені або такі, що підлягають визначенню організацією, відповідно до цього параграфа повинні охоплювати усі аспекти здійснення ТО, зокрема надання та контроль спеціалізованих послуг, визначення стандартів, за якими дана організація має намір працювати.

3. Організація має визначити процедури мінімізації ризику накопичення помилок і їх локалізації у критичних системах під час лінійного та базового ТО ПС та гарантувати, що від жодної особи не вимагається виконувати роботи з ТО та пов'язаного з ними інспектування, якщо ці роботи містять елементи розбирання/складання декількох компонентів одного типу, які встановлюються у різних системах того самого ПС під час одного етапу ТО. Однак, якщо для виконання цих робіт передбачена лише одна особа, то в робочій карті або робочому аркуші, розробленому організацією, необхідно передбачити додатковий етап повторного інспектування роботи цією особою після завершення всієї серії однакових робіт.

4. Слід визначити процедури ТО, які гарантують обов'язковість оцінки пошкоджень і проведення модифікації та ремонтів з використанням даних, затверджених Агентством або організацією - розробником, схваленою відповідно до Part-21.

(c) Організація має створити систему якості, яка включає:

1) проведення незалежних аудиторських перевірок з метою моніторингу відповідності ПС/компонента ПС стандартам і адекватності процедур для встановлення позитивного впливу процедур на практику ТО і підтримання льотної придатності ПС/компонента. У невеликих організаціях проведення незалежних аудиторських перевірок в межах системи якості може доручатися за договором іншій організації, схваленій відповідно до вимог цих Правил, або особі, яка має відповідні технічні знання і достатній досвід проведення аудиторських перевірок;

2) систему зворотного зв'язку з питань якості особі або групі осіб, зазначеним у параграфі 145.A.30(b) цих Правил, і до відома відповідального керівника, який забезпечує вжиття належних і своєчасних коригувальних заходів за результатами незалежних аудиторських перевірок, зазначених у пункті (1) цього параграфа.

2.2.15.(145.A.70) Керівництво організації з ТО

(a) Керівництво організації з ТО - документ або документи, що містять відомості про сферу діяльності, яка планується для схвалення, і спосіб забезпечення відповідності вимогам цих Правил. Організація повинна подати компетентному органові Керівництво організації з ТО, що містить таку інформацію:

1) твердження, підписане відповідальним керівником про те, що Керівництво організації з ТО та усі згадані у ньому пов'язані керівництва визначають відповідність організації вимогам цих Правил і ця відповідність забезпечуватиметься у будь-який момент часу. Якщо відповідальний керівник не є головним виконавчим директором організації, це твердження має підписати зі свого боку і головний виконавчий директор;

2) політику організації у сфері безпеки польотів і якості, як зазначено в статті 145.A.65 цих Правил;

3) посади, прізвища й імена осіб, призначених відповідно до параграфа 145.A.30(b) цих Правил;

4) обов'язки та відповідальність осіб, призначених відповідно до параграфа 145.A.30(b) цих Правил, включаючи питання, з яких вони від імені організації можуть звертатися безпосередньо до компетентного органу;

5) структуру організації із зазначенням підпорядкованості та відповідальності між особами, призначеними відповідно до параграфа 145.A.30(b) цих Правил;

6) список персоналу, який засвідчує ТО, та допоміжного персоналу категорій B1 та B2;

7) загальний опис людських ресурсів;

8) загальний опис виробничих приміщень та площ, розташованих за кожною з адрес, зазначених у сертифікаті схвалення організації;

9) детальне визначення обсягу робіт організації у межах наданого схвалення;

10) порядок повідомлення про зміни в організації, передбачений статтею 145.A.85 цих Правил;

11) порядок внесення змін до Керівництва організації з ТО;

12) процедури та систему якості, визначені організацією відповідно до статей 145.A.25 - 145.A.90 цих Правил;

13) перелік експлуатантів комерційних ПС, яким організація надає послуги з ТО ПС (у разі наявності);

14) перелік субпідрядних організацій, як зазначено в параграфі 145.A.75(b) цих Правил (у разі наявності);

15) перелік лінійних станцій згідно з вимогами параграфа 145.A.75(d) цих Правил (у разі наявності);

16) перелік організацій, з якими підписано договори (у разі наявності).

(b) У разі потреби до Керівництва слід вносити зміни, щоб воно завжди відображало поточний стан організації. Керівництво та всі подальші зміни до нього схвалюються компетентним органом.

(c) Незважаючи на положення параграфа (b) цієї статті, незначні зміни до Керівництва можуть бути затверджені в порядку, передбаченому в Керівництві (далі - непряме схвалення).

2.2.16.(145.A.75) Привілеї організації

Відповідно до Керівництва організація отримує право виконувати такі роботи:

(a) здійснювати ТО будь-якого ПС та/або компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, у місцях, визначених у сертифікаті схвалення та Керівництві;

(b) організовувати ТО будь-якого ПС або компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, в іншій організації, що працює відповідно до вимог системи якості цієї організації. Це стосується роботи, що виконується організацією, яка сама не має належного схвалення на здійснення ТО відповідно до цих Правил і обмежується сферою діяльності, передбаченою параграфом 145.A.65(b) цих Правил. При цьому сфера діяльності не повинна включати форм базового ТО ПС або повного обсягу ТО у майстерні чи ремонту двигуна або модуля двигуна;

(c) здійснювати ТО будь-якого ПС або будь-якого компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, в будь-якому місці, якщо потреба в такому ТО виникне внаслідок непридатності ПС до експлуатації або через необхідність підтримання разового лінійного обслуговування відповідно до умов, зазначених в Керівництві;

(d) здійснювати ТО будь-якого ПС або будь-якого компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, в місці, визначеному як місце проведення лінійного ТО, де організація може здійснювати незначне ТО, і лише у випадку, якщо в Керівництві організації дозволено проведення таких заходів і визначено такі місця;

(e) видавати сертифікати передачі до експлуатації у зв'язку із завершенням ТО відповідно до статті 145.A.50 цих Правил.

2.2.17.(145.A.80) Обмеження організації

Організація має право здійснювати ТО лише тих ПС або компонентів, на які поширюється отримане нею схвалення, і лише у разі наявності всіх необхідних виробничих приміщень та площ, обладнання, інструментів, матеріалів, даних для ТО та персоналу, який засвідчує ТО.

2.2.18.(145.A.85) Зміни в організації

Організація повинна повідомляти компетентний орган про всі наміри щодо проведення будь-яких із зазначених нижче змін до їх впровадження, щоб дати змогу компетентному органові перевірити безперервність відповідності організації вимогам цих Правил і внести, у разі потреби, зміни до сертифіката схвалення, крім випадків, коли керівництво не знає заздалегідь про можливі зміни у складі персоналу. У такому випадку про зміни слід повідомити компетентний орган за першої можливості. Компетентний орган обов'язково повідомляється про зміну:

1) найменування організації;

2) основного місця розташування організації;

3) додаткових місць розташування організації;

4) відповідального керівника;

5) осіб, призначених відповідно до параграфа 145.A.30 (b) цих Правил;

6) виробничих приміщень та площ, обладнання, інструментів, матеріалів, процедур, сфери діяльності та персоналу, який засвідчує ТО, якщо вони можуть впливати на чинність схвалення.

2.2.19.(145.A.90) Підтримання схвалення

(a) Сертифікат схвалення надається на необмежений строк і залишається чинним за умови, що:

1) організація і надалі відповідає вимогам Part-145 відповідно до положень, пов'язаних з опрацюванням невідповідностей, як зазначено в статті 145.B.50 цих Правил;

2) компетентному органові надано доступ до організації з метою перевірки безперервності відповідності вимогам цих Правил;

3) сертифікат схвалення не було здано або анульовано.

(b) У разі здавання або анулювання схвалення воно підлягає поверненню компетентному органові.

2.2.20.(145.A.95) Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам Part-145, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам Part-145, яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно із статтею 145.B.50 цих Правил утримувач схвалення організації з ТО повинен розробити план дій із коригування і вжити коригувальних заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, погодженого із цим органом.

2.3. (РОЗДІЛ B) ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

2.3.1.(145.B.01) Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні процедури, яких має дотримуватись компетентний орган, виконуючи свої завдання та функції стосовно видачі, підтримання, зміни, призупинення дії та анулювання Сертифікатів схвалень організацій з ТО відповідно до Part-145.

2.3.2.(145.B.10) Компетентний орган

1. Загальні положення

Держава-член визначає компетентний орган, на який покладаються функції щодо видачі, підтримання, внесення змін, призупинення та анулювання Сертифікатів схвалень організацій з ТО. Зазначений компетентний орган має розробити порядок процедури та організаційну структуру.

2. Ресурси

Кількість персоналу має відповідати обсягу робіт, передбачених вимогами цього розділу.

3. Кваліфікація та підготовка

Весь персонал, залучений для схвалень, передбачених Part-145, повинен:

(a) мати відповідну кваліфікацію і всі необхідні знання, досвід та підготовку для виконання покладених на нього завдань;

(b) пройти підготовку/поточну підготовку з Part-145, у тому числі ознайомитися з поняттями та стандартами, що використовуються в їх роботі.

4. Процедури

Компетентний орган встановлює процедури, що детально визначають, як виконуються вимоги цього розділу.

Процедури слід періодично переглядати та вносити до них необхідні зміни з метою забезпечення сталої відповідності.

2.3.3.(145.B.15) Організації, що розміщені в декількох державах-членах

Якщо виробничі приміщення та площі з ТО розташовані на території більше ніж однієї держави-члена, обстеження та постійний нагляд за схваленням має здійснюватися спільно з компетентними органами держав-членів, на території яких розташовані інші виробничі приміщення та площі для забезпечення ТО.

2.3.4.(145.B.17) Прийнятні методи встановлення відповідності

Агентство розробляє прийнятні методи встановлення відповідності, які можуть бути використаними державами-членами для встановлення відповідності організацій вимогам цієї статті. У разі використання прийнятних методів встановлення відповідності вважається, що відповідні вимоги цих Правил виконані.

2.3.5.(145.B.20) Первинне схвалення

1. Для встановлення відповідності вимогам параграфів 145.A.30 (a) та (b) цих Правил компетентний орган підтверджує заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в параграфах 145.A.30(a) та (b) цих Правил.

2. Компетентний орган перевіряє відповідність процедур, зазначених в Керівництві організації з ТО, вимогам Part-145 і наявність підпису відповідального керівника на твердженні про зобов'язання.

3. Компетентний орган перевіряє відповідність організації вимогам Part-145.

4. Під час обстеження для надання схвалення слід провести не менше однієї зустрічі з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він повною мірою розуміє значення схвалення та причину для підписання зобов'язань у Керівництві організації щодо відповідності процедурам, зазначеним у Керівництві.

5. Усі невідповідності мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації.

6. Компетентний орган в письмовому вигляді документує усі невідповідності, заходи з їх усунення та рекомендації.

7. Для отримання первинного схвалення усі невідповідності повинні бути усунені до моменту видачі схвалення.

2.3.6.(145.B.25) Видача схвалення

1. Компетентний орган схвалює Керівництво організації і видає заявникові Сертифікат схвалення (Форма 3), який включає рейтинги схвалення. Компетентний орган видає такий сертифікат лише за умови, що організація відповідає вимогам Part-145.

2. Компетентний орган вказує умови схвалення у Сертифікаті схвалення (Форма 3).

3. Номер схвалення вказується в Сертифікаті схвалення (Форма 3) у спосіб, визначений Агентством.

2.3.7.(145.B.30) Підтримання схвалення

Підтримання схвалення контролюється відповідно до застосовного процесу "первинного схвалення", зазначеного в статті 145.B.20 цих Правил.

На додаток до цього:

1. Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить перелік схвалених організацій з ТО, що працюють під його наглядом, дати запланованих і проведених аудитів.

2. Кожна організація повністю перевіряється на відповідність Part-145 за період, що не перевищує 24 місяці.

3. Не менше одного разу на 24 місяці має проводитися зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він належним чином поінформований про основні питання, які виникають під час аудитів.

2.3.8.(145.B.35) Зміни

1. Організація зобов'язана повідомляти компетентному органу про будь-які заплановані зміни відповідно до статті 145.A.85 цих Правил.

Компетентний орган виконує відповідні застосовні елементи первинного процесу схвалення, що стосуються будь-яких змін в організації.

2. Компетентний орган вправі визначати умови, за яких організація може працювати під час впровадження зазначених змін, крім випадків, коли за його рішенням надання схвалення призупиняється.

2.3.9.(145.B.40) Зміни до Керівництва організації з ТО

Для будь-яких змін до Керівництва організації з ТО (MOE):

1. У разі прямого схвалення змін до Керівництва у відповідності з параграфом 145.A.70(b) компетентний орган, перш ніж надіслати схваленій організації повідомлення про це, має переконатися в тому, що процедури, зазначені в Керівництві, відповідають Part-145.

2. У разі застосування процедури непрямого схвалення для схвалення змін у відповідності з параграфом 145.A.70(c) компетентний орган має гарантувати, що

(i) зміни залишаються незначними та

(ii) він здійснює адекватний контроль над процесом схвалення змін з метою забезпечення того, що вони залишаються у відповідності з вимогами Part-145.

2.3.10.(145.B.45) Анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення

Компетентний орган повинен:

(a) призупинити дію Сертифіката схвалення у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці польотів; або

(b) призупинити дію, анулювати або обмежити Сертифікат схвалення відповідно до положень статті 145.B.50 цих Правил.

2.3.11.(145.B.50) Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам Part-145, компетентний орган має вжити таких заходів:

1) у разі недоліків рівня 1 - вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або призупинення дії схвалення організації з ТО в цілому або частково залежно від серйозності недоліків рівня 1, доки організацією не буде вжито ефективних коригувальних заходів;

2) у разі недоліків рівня 2 - визначає період здійснення коригувальних заходів залежно від характеру невідповідності, але в будь-якому разі першочергово не більш як три місяці. За певних обставин і залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей період у разі наявності задовільного плану коригувальних дій, погодженого з компетентним органом.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із часткового або повного призупинення дії наданого організації схвалення.

2.3.12.(145.B.55) Документування

1. Компетентний орган створює систему документування з базовими критеріями зберігання документів, яка дає змогу належним чином простежити процес видачі строку дії, продовження, внесення змін, призупинення дії або анулювання кожного схвалення, наданого організації.

2. Записи повинні включати як мінімум:

(a) заявку на схвалення від організації, у тому числі продовження його дії;

(b) програму постійного нагляду, який здійснює компетентний орган, включаючи всі записи аудитів;

(c) Сертифікат схвалення організації, включаючи усі зміни до нього;

(d) копію програми аудитів із зазначенням дат запланованих і проведених аудитів;

(e) копії усієї офіційної кореспонденції, включаючи Форму 4 або її еквівалент;

(f) деталі усіх винятків та санкцій;

(g) усі інші форми звітів про проведення аудиту компетентним органом;

(h) Керівництво організації з ТО.

3. Мінімальний період зберігання зазначених вище документів становить чотири роки.

4. Компетентний орган може обрати систему паперового або електронного документування або будь-яку комбінацію обох цих систем за умови наявності відповідних засобів контролю.

2.3.13.(145.B.60) Винятки

Усі винятки, дозволені у відповідності із статтею 10(3) базового Регламенту, повинні бути задокументовані та мають зберігатися компетентним органом.

 

Начальник управління
підтримання льотної придатності
Державної авіаційної адміністрації
 

 
 
О. В. Більчук
 

 

Доповнення I

СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ - Форма 1 EASA

Застосовуються положення Додатка 2 (Доповнення II) до Part-M.

 

Доповнення II

Система класів та рейтингів, що використовуються для схвалення організацій з ТО, на які є посилання в Part-M Розділ F та Part-145

Застосовуються положення Додатка 4 (Доповнення IV) до Part-M.

 

Доповнення III

Схвалення організації з ТО, на яке посилається Part-145

Сторінка/page 1 з/of ___

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

UKRAINE
STATE AVIATION ADMINISTRATION


СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE

                                                         НОМЕР СХВАЛЕННЯ:
                                                                   REFERENCE: 

 
UK.145.XXXX 


Відповідно до чинного авіаційного законодавства України та вимог Part-145, чинних на час видачі, і зазначених далі умов Державна авіаційна служба України цим сертифікатом засвідчує, що:
Pursuant to aviation law of Ukraine and Part-145 for the time being in force and subject to the conditions specified below, the State Aviation Administration hereby certifies:

[НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА КОМПАНІЇ]
[COMPANY NAME AND ADDRESS]

як організація з технічного обслуговування відповідно до Розділу A Part-145 отримує схвалення на здійснення технічного обслуговування виробів, частин та пристроїв, зазначених у додатку до цього схвалення, та видачу відповідних сертифікатів передачі до експлуатації, використовуючи зазначений вище номер схвалення
as a maintenance organization in compliance with Section A of Part-145, approved to maintain products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above reference

УМОВИ:
CONDITIONS:

1. 

Це схвалення обмежується обсягами робіт, зазначеними у відповідному розділі схваленого Керівництва організації з технічного обслуговування, про яке йдеться у Розділі А Part-145.
This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance organization exposition as referred to in Section A of Part-145, and 

2. 

Це схвалення вимагає забезпечення відповідності процедурам, визначеним у схваленому Керівництві організації з технічного обслуговування, та
This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organisation exposition, and 

3. 

Це схвалення залишається чинним, доки схвалена організація з технічного обслуговування відповідає вимогам Part-145.
This approval is valid whilst the approved maintenance organization remains in compliance with Part-145. 

4. 

За умови відповідності наведеним вище умовам чинність цього схвалення не обмежено у часі, за винятком, що схвалення раніше здано, замінено, анульовано або зупинено його дію.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked. 


Дата первинної видачі:
Date of original issue:       ............................................................................

Дата перевидання:
Date of this revision: ..................................................................................

Видання N:
Revision No.  ................................................................................................

Підпис:
Signed:  .......................................................................................................

Від компетентного органу:  [Державна авіаційна служба України]
For the competent authority:   [State Aviation Administration]
 

Форма 3 EASA/EASA Form 3-145 видання 2

Сторінка/page 2 з/of ___

ДОДАТОК ДО СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

                                                   НОМЕР СХВАЛЕННЯ:
                                                              REFERENCE: 

 
UK.145.XXXX 


Організація [НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА КОМПАНІЇ]
[COMPANY NAME AND ADDRESS]
 

КЛАС
CLASS
 

РЕЙТИНГ
RATING
 

ОБМЕЖЕННЯ
LIMITATION
 

БАЗОВЕ ТО
BASE
 

ЛІНІЙНЕ ТО
LINE
 

ПОВІТРЯНЕ СУДНО (**)
AIRCRAFT 

(***) 

  

(***) 

  

ТАК/НІ (**)
(YES/NO) 

ТАК/НІ (**)
(YES/NO) 

(***) 

  

(***) 

  

ТАК/НІ (**)
(YES/NO) 

ТАК/НІ (**)
(YES/NO) 

(***) 

  

(***) 

  

ТАК/НІ (**)
(YES/NO) 

ТАК/НІ (**)
(YES/NO) 

(***) 

  

(***) 

  

ТАК/НІ (**)
(YES/NO) 

ТАК/НІ (**)
(YES/NO) 

ДВИГУНИ (**)
ENGINES 

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

ІНШІ КОМПОНЕНТИ, КРІМ ЦІЛИХ ДВИГУНІВ АБО ДСУ (**)
COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs 

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСЛУГИ (**)
SPECIALISED SERVICES 

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

(***) 

  

Цей перелік схвалення обмежується виробами, частинами та пристроями і видами робіт, зазначеними у відповідному розділі схваленого Керівництва організації з технічного обслуговування
This approval schedule is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation exposition

Посилання на Керівництво організації з технічного обслуговування:
Maintenance Organisation Exposition reference:                                           ______________________ 

Дата первинної видачі:
Date of original issue:     _______________________________________

Дата схвалення останнього видання:
Date of last revision approved:                 ____________
 

|
|
 

Видання N:
Revision No. _____________________
 


Підпис:
Signed:   ___________________________________________________

Від компетентного органу:  [Державна авіаційна служба України]
For the competent authority:   [State Aviation Administration]
 

Форма 3 EASA/EASA Form 3-145 видання 2

____________
(**) Відповідне видалити, якщо організація не схвалена.

(***) Заповнити відповідними рейтингами та обмеженнями.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

Доповнення IV

Умови використання персоналу, який не має кваліфікації відповідно до Part-66, згідно з пунктами 145A.30(j)1 і 2 цих Правил.

1. Персонал, який засвідчує ТО, що відповідає наведеним далі умовам, відповідає вимогам пунктів 145A.30(j)1 і 2 цих Правил:

(a) Особа повинна мати свідоцтво або повноваження персоналу, який засвідчує ТО, видані згідно з вимогами національних регулятивних актів відповідно до положень Додатка 1 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

(b) Обсяг робіт особи не повинен виходити за межі обсягу роботи, визначеної у національному свідоцтві/повноваженні персоналу, який засвідчує ТО.

(c) Працівник повинен підтвердити проходження ним підготовки з питань людського фактора та регулятивних актів щодо льотної придатності, як зазначено в Part-66.

(d) Працівник повинен мати досвід роботи як персонал, який засвідчує лінійне ТО, не менше ніж 5 років та досвід роботи як персонал, який засвідчує базове ТО, не менше ніж 8 років. Особи, дозволені види робіт яких не виходять за межі, окреслені у Part-66 для персоналу, який засвідчує ТО, категорії A, можуть мати лише трирічний досвід роботи у сфері ТО.

(e) Персонал, який засвідчує лінійне ТО, та допоміжний персонал для базового ТО повинні пройти підготовку для роботи на ПС даного типу на рівні, що відповідає рівневі 3 Додатка 3 (Доповнення III) до Part-66, для кожного ПС, щодо якого ці працівники отримують право здійснювати засвідчення ТО.

Особи, дозволені види робіт яких не виходять за межі, окреслені у Part-66 для персоналу, який засвідчує ТО, категорії A, можуть проходити підготовку з виконання певних видів робіт в рамках загальної підготовки до роботи на даному типі ПС.

(f) Персонал, який засвідчує базове ТО, повинен пройти підготовку для роботи на суднах даного типу на рівні, що відповідає принаймні рівневі 1 Додатка 3 (Доповнення III) до Part-66, для кожного ПС, щодо якого ці працівники отримують право здійснювати засвідчення ТО.

2. Захищені права

(a) Персонал, зазначений у пунктах 145A.30(j)1 і 2 цих Правил, до набрання чинності Part-66 може продовжувати реалізувати свої привілеї, при цьому відповідність вимогам підпунктів 1(c) - 1(f) цього додатка не є обов'язковою.

(b) Однак після дати набрання чинності Part-66 персонал, який засвідчує ТО, що прагне розширити сферу дії свого повноваження, щоб отримати додаткові привілеї, повинен відповідати вимогам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

(c) Незважаючи на підпункт 2(b) цього додатка, у випадку додаткової підготовки для роботи на повітряних суднах даного типу відповідність вимогам підпунктів 1(c) та 1(d) цього додатка не є обов'язковою.

____________

Опрос