Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о Комиссии по аттестации экспертов по вопросам регистрации лекарственных средств

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 12.05.2010 № 393
действует с 16.08.2010

Положення про Комісію з атестації експертів з питань реєстрації лікарських засобів

I. Загальні положення

1.1. Комісія з атестації експертів з питань реєстрації лікарських засобів (далі - Атестаційна комісія) створюється з метою прозорої, неупередженої атестації експертів з питань реєстрації лікарських засобів (далі - експерт) та провадить свою діяльність на постійній основі.

1.2. Атестаційна комісія у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України та нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.3. Основними завданнями Атестаційної комісії є:

проведення атестації експертів;

ведення переліку атестованих експертів;

розробка пропозицій щодо створення системи постійного підвищення професійного рівня експертів.

II. Організація діяльності Атестаційної комісії

2.1. Основною формою роботи Атестаційної комісії є її засідання. Засідання Атестаційної комісії вважається дійсним, якщо у ньому брало участь не менше 2/3 членів Атестаційної комісії.

2.2. Членами Атестаційної комісії можуть бути фахівці, які працюють у МОЗ, Академії медичних наук України, ДП "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України (далі - Центр) (штатними фахівцями або консультантами), ДП "Центр імунобіологічних препаратів" Міністерства охорони здоров'я України (далі - Центр ІБП) (штатними фахівцями або консультантами), є членами Науково-експертної ради Центру, Науково-технічної ради Центру або Вченої ради Центру та Центру ІБП, інші фахівці з науковим ступенем та досвідом роботи в цій галузі за посадою не менше ніж п'ять років.

2.3. При переході члена Атестаційної комісії на іншу роботу до складу комісії вводять іншу особу, яка відповідає вимогам пункту 2.2 цього розділу.

2.4. Атестаційну комісію очолює голова. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.

2.5. Голова Атестаційної комісії визначає місце та терміни проведення атестації, вирішує інші організаційні питання.

2.6. Для забезпечення діяльності Атестаційної комісії створюється секретаріат, який обирається із членів Атестаційної комісії та затверджується рішенням Атестаційної комісії.

2.7. Секретаріат Атестаційної комісії складає графік проведення атестацій та надає його голові для затвердження, формує та обробляє особові справи експертів, які проходять атестацію, веде протокол засідання Атестаційної комісії та доводить його до всіх членів комісії, веде перелік атестованих експертів.

2.8. Члени Атестаційної комісії беруть участь у підготовці та проведенні засідань Атестаційної комісії, підписують протокол засідання Атестаційної комісії.

2.9. Засідання Атестаційної комісії проводяться у Центрі або Центрі ІБП згідно із затвердженим головою Атестаційної комісії графіком засідань.

 

Заступник директора Департаменту
регуляторної політики у сфері обігу
лікарських засобів та продукції
в системі охорони здоров'я
 

 
 
 
В. Г. Карасик
 

Опрос