Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка засвидетельствования справок о перестраховочном возмещении (выплате) по договору перестрахования, заключенному с перестрахователем-нерезидентом

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 09.07.2010 № 568
Утратил силу

Про затвердження Порядку засвідчення довідок про перестрахове відшкодування (виплату) за договором перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 9 липня 2010 року N 568

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2010 р. за N 568/17863

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 27 листопада 2012 року N 2421

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 15 вересня 2015 року N 2200)

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 5 частини першої статті 36 Закону України "Про страхування" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок засвідчення довідок про перестрахове відшкодування (виплату) за договором перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом, що додається.

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з управлінням правового забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Держфінпослуг в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур.

5. Розпорядження набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

 

Голова Комісії 

В. Волга 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
Г. Яцишина
 

 

 

Порядок
засвідчення довідок про перестрахове відшкодування (виплату) за договором перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом

(У тексті Порядку слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 5 частини першої статті 36 Закону України "Про страхування", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, підпункту 2.5 пункту 2 та пункту 4 Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

2. Цей Порядок установлює процедуру засвідчення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, довідок про перестрахове відшкодування (виплату) за договором перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

3. Страховик/страховий (перестраховий) брокер-нерезидент (у тому числі постійне представництво страхового (перестрахового) брокера-нерезидента) або страховий (перестраховий) брокер-резидент (далі - страховий брокер), що має намір здійснити розрахунки за договором про перестрахування з перестрахувальником-нерезидентом, подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

довідку про перестрахове відшкодування (виплату) за договором про перестрахування, укладеним з перестрахувальником-нерезидентом відповідно до додатка 2 до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135  (далі - Довідка), засвідчену відбитком печатки, підписами керівника та головного бухгалтера страховика, та копію такої довідки;

засвідчену відбитком печатки та підписом керівника страховика копію вимоги (заяви) перестрахувальника-нерезидента про виплату перестрахового відшкодування (здійснення перестрахової виплати), а у разі якщо така вимога (заява) викладена іноземною мовою, також її переклад українською мовою, засвідчений підписом керівника та відбитком печатки страховика. Якщо вимога викладена російською мовою, переклад не здійснюється;

засвідчену відбитком печатки та підписом керівника страховика копію страхового акта (аварійного сертифіката) або інший документ страховика, передбачений договором перестрахування, а також інші документи, якщо такі є, що можуть свідчити про наявність підстав для виплати перестрахового відшкодування (здійснення перестрахової виплати).

4. Документи, що додаються до Довідки, подаються в одному примірнику та мають бути прошиті і пронумеровані.

5. Уповноважені особи Нацкомфінпослуг, визначені наказом Голови Нацкомфінпослуг, або особи, що виконують їх обов'язки, протягом десяти робочих днів з дня надходження до Нацкомфінпослуг документів, визначених у пункті 3 цього Порядку, розглядають отримані документи, засвідчують Довідку відбитком печатки Нацкомфінпослуг, проставляють відмітку "Повідомлено", власний підпис і дату.

6. Довідка направляється на адресу страховика/страхового брокера з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручається уповноваженому представнику заявника, про що на копії Довідки робиться відповідна позначка за підписом особи, яка одержала Довідку, із зазначенням прізвища, ініціалів та дати одержання Довідки.

 

Директор департаменту
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
 

 
 
Н. Жила
 

Опрос