Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка эксплуатации инженерно-технических средств систем физической защиты ядерных установок, объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, другими источниками ионизирующего излучения

МВД, Министерство топлива и энергетики, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ от 23.06.2010 № 252/492/267
действует с 09.08.2010

Про затвердження Порядку експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Наказ Міністерства палива та енергетики України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерства внутрішніх справ України
від 23 червня 2010 року N 252/492/267

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2010 р. за N 549/17844

Відповідно до статті 24 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", з метою організації діяльності щодо забезпечення функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та встановлення єдиних вимог до порядку експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, що додається.

2. Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Міністерства палива та енергетики України (Іванов П. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Шумкову Н. Ю., заступника Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Холошу В. І., Командуючого внутрішніми військами МВС Кіхтенка О. Т.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр палива та енергетики України 

Ю. Бойко 

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
Н. Шуфрич
 

Міністр внутрішніх справ України 

А. Могильов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Служби безпеки України 

В. Хорошковський 

Перший заступник
Голови Держатомрегулювання
 

 
А. Г. Усков
 

 

Порядок
експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні та інженерно-технічні заходи з експлуатації інженерно-технічних засобів (далі - ІТЗ), які здійснюються експлуатуючими організаціями та іншими ліцензіатами (далі - ліцензіати) при визначенні, створенні та підтриманні безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (далі - СФЗ об'єкта), відповідно до вимог чинного законодавства з фізичного захисту.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

аварійний ремонт інженерно-технічних засобів - ремонт, спрямований на відновлення працездатності або заміну інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, які вийшли з ладу внаслідок природного чи техногенного впливу або незаконних дій щодо цих засобів;

випробування інженерно-технічних засобів - захід з технічної експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, який здійснюється для підтвердження справності, працездатності та відповідності експлуатаційних характеристик інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту вимогам чинних норм і правил з фізичного захисту;

відмова інженерно-технічних засобів - подія, після якої інженерно-технічні засоби систем фізичного захисту повністю або частково припиняють виконувати свої функції;

документування діяльності з експлуатації інженерно-технічних засобів - ведення документообігу з використання, підтримання в належному стані та відновлення працездатності інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту відповідно до вимог норм і правил з фізичного захисту та стандартів підприємства;

експлуатація інженерно-технічних засобів - етап життєвого циклу інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, протягом якого засоби використовуються за призначенням відповідно до технічної документації виробників засобів, проектної та експлуатаційної документації, підтримується та відновлюється їх працездатність;

журнал - книга встановленої форми для запису інформації, пов'язаної з експлуатацією інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту;

консервація інженерно-технічних засобів - захід з технічної експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, спрямований на захист від шкідливого впливу навколишнього середовища на резервні інженерно-технічні засоби і запасні частини до них;

огляд інженерно-технічних засобів - захід з технічної експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, що полягає в періодичному обході місцезнаходжень інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, візуальній оцінці їх стану, спостереженні за виконанням засобами своїх функцій, документуванні результатів оцінки та спостережень;

оперативне управління інженерно-технічними засобами - безперервне управління інженерно-технічними засобами систем фізичного захисту, що здійснюється операторами пульта фізичного захисту (пульта охорони) шляхом вжиття короткотермінових заходів, адекватних інформації, що надходить на пульт фізичного захисту (пульт охорони);

плановий ремонт інженерно-технічних засобів - ремонт, спрямований на запобігання відмовам інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту та який здійснюється у терміни, визначені відповідно до технічної документації виробників засобів, експлуатаційної документації та з урахуванням причин відмов;

поточний ремонт інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту - ремонт, спрямований на оперативне усунення виявлених несправностей і відмов інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту без виведення їх з експлуатації та відновлення їх працездатності до терміну проведення планового ремонту;

працездатність інженерно-технічних засобів - стан інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, за якого вони здатні виконувати функції, визначені проектною та експлуатаційною документацією, а їх експлуатаційні характеристики відповідають вимогам чинного законодавства;

програма технічної експлуатації інженерно-технічних засобів - документ, який містить комплекс заходів, спрямованих на здійснення технічної експлуатації відповідно до вимог чинного законодавства, з визначеними термінами їх виконання, необхідними ресурсами та кадровим забезпеченням;

регламентні роботи - захід з технічної експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, що виконується в певній послідовності та з певною періодичністю відповідно до вимог технічної документації виробників засобів та експлуатаційної документації;

резервне копіювання програмного забезпечення інженерно-технічних засобів - процес створення з визначеною періодичністю копії програмного забезпечення інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту на твердому носії, призначеному для відновлення програмного забезпечення у випадку його пошкодження чи руйнування;

ремонт інженерно-технічних засобів - захід з технічної експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, спрямований на підтримання працездатності та своєчасне відновлення їх ресурсу;

списання інженерно-технічних засобів - віднесення інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту до таких, що втратили свої функції внаслідок зносу, вичерпання технічного ресурсу, стихійного лиха, аварії, навмисного пошкодження та ремонт яких унеможливлений або економічно недоцільний;

справність інженерно-технічних засобів - стан інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, за якого робочі характеристики засобів відповідають технічній документації їх виробників;

технічна експлуатація інженерно-технічних засобів - підтримання інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту в працездатному стані під час експлуатації чи зберігання;

технічний ресурс - граничний сумарний час безперервної експлуатації інженерно-технічних засобів або граничний обсяг роботи, яку вони здатні виконати;

формуляр - документ установленої форми (бланк, картка тощо), у якому зазначаються відомості про місцезнаходження інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, їх призначення, експлуатаційні характеристики, результати випробувань, виконані регламентні роботи та ремонти;

хибний сигнал тривоги - сигнал, сформований засобом виявлення внаслідок впливу на нього чинників, не пов'язаних з протиправними діями.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", "Про метрологію та метрологічну діяльність", Правилах фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.09.2006 за N 1067/12941, та Загальних вимогах до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 28.08.2008 N 156, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.10.2008 за N 999/15690.

1.3. До організаційних та інженерно-технічних заходів з експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта належать:

організація експлуатації ІТЗ;

оперативне управління ІТЗ;

технічна експлуатація ІТЗ;

оцінка стану експлуатації ІТЗ.

1.4. Фінансове забезпечення заходів з експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта здійснюється за щорічними фінансовими планами фізичного захисту, що розробляються та затверджуються відповідно до Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2005 N 740.

1.5. Персонально відповідальним за створення належних умов експлуатації ІТЗ СФЗ є заступник керівника ліцензіата, відповідальний за стан СФЗ цього об'єкта (далі - заступник керівника з фізичного захисту).

Персонально відповідальним за стан експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта є начальник служби фізичного захисту об'єкта.

II. Організація експлуатації інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту об'єкта

2.1. Заходи з організації експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта полягають у:

встановленні вимог до кваліфікації персоналу, який здійснює оперативне управління ІТЗ (далі - персонал з оперативного управління) і технічну експлуатацію ІТЗ (далі - персонал з технічної експлуатації);

комплектуванні, початковому навчанні та наданні допуску до самостійної роботи персоналу з оперативного управління та персоналу з технічної експлуатації;

комплектуванні документації на ІТЗ;

розробленні процедур з оперативного управління та технічної експлуатації ІТЗ;

забезпеченні документування діяльності з експлуатації ІТЗ;

забезпеченні дотримання персоналом з оперативного управління та персоналом з технічної експлуатації правил охорони праці та техніки безпеки.

2.2. Вимоги до кваліфікаційного рівня персоналу з оперативного управління та персоналу з технічної експлуатації, комплектування, початкове навчання та надання допуску до самостійної роботи цього персоналу здійснюються відповідно до Вимог до підрозділу фізичного захисту і персоналу підрозділу фізичного захисту, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Національної академії наук України від 03.03.2009 N 128/146/58, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.05.2009 за N 426/16442.

2.3. Комплект документації на ІТЗ СФЗ об'єкта містить:

технічне завдання на проектування СФЗ при будівництві чи реконструкції об'єкта, технічне завдання на проектування ІТЗ при реконструкції чи технічному переоснащенні СФЗ діючого об'єкта;

проектно-кошторисну документацію СФЗ;

виконавчу документацію на виконання робіт з будівництва та монтажу ІТЗ;

технічну документацію виробників ІТЗ;

експлуатаційну документацію на ІТЗ;

іншу документацію, передбачену чинним законодавством та передану об'єкту постачальниками відповідно до чинного законодавства.

2.4. Процедура оперативного управління ІТЗ СФЗ встановлює порядок:

використання програмного забезпечення ІТЗ тільки за призначенням;

резервного копіювання програмного забезпечення ІТЗ;

реєстрації, обробки та оцінки сигналів, що надходять на пульт фізичного захисту (пульт охорони) від засобів виявлення, телевізійного спостереження, контролю та управління доступом;

вжиття заходів, адекватних оціненим сигналам;

передавання у разі необхідності функцій оперативного управління ІТЗ СФЗ резервному пульту фізичного захисту;

документування діяльності з оперативного управління ІТЗ.

2.5. До процедур з технічної експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта належать процедури:

огляду ІТЗ;

обліку відмов ІТЗ;

обліку хибних сигналів тривоги;

виконання регламентних робіт;

проведення випробувань ІТЗ;

виконання ремонту ІТЗ;

списання ІТЗ;

матеріально-технічного забезпечення технічної експлуатації ІТЗ;

метрологічного забезпечення експлуатації ІТЗ.

2.5.1. Процедура огляду ІТЗ встановлює порядок:

визначення завдань і періодичності огляду ІТЗ;

проведення огляду ІТЗ відповідно до завдань та у визначені строки;

документування результатів огляду ІТЗ;

вжиття заходів за результатами огляду ІТЗ.

2.5.2. Процедура обліку відмов ІТЗ встановлює порядок:

виявлення відмов ІТЗ та вжиття компенсувальних заходів;

призначення відповідальних за ведення обліку відмов технічних засобів;

проведення щомісячного аналізу причин відмов ІТЗ;

документування інформації про відмови та їх причини;

вжиття заходів за результатами аналізу причин відмов.

2.5.3. Процедура обліку хибних сигналів тривоги встановлює порядок:

виявлення хибних сигналів тривоги та встановлення причин їх формування;

призначення відповідальних за ведення обліку хибних сигналів тривоги;

проведення щомісячного аналізу причин формування хибних сигналів тривоги;

призначення відповідальних за проведення аналізу даних про хибні сигнали тривоги та причини їх формування;

документування інформації про хибні сигнали тривоги та їх причини;

вжиття заходів за результатами аналізу причин формування хибних сигналів тривоги.

2.5.4. Процедура виконання регламентних робіт встановлює порядок:

визначення ІТЗ, щодо яких проводяться регламентні роботи;

визначення видів, обсягів і періодичності виконання регламентних робіт;

визначення матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання регламентних робіт;

забезпечення засобами вимірювальної техніки, інструментами, видатковими матеріалами, необхідними для виконання регламентних робіт;

документування ходу та результатів виконання регламентних робіт.

2.5.5. Процедура проведення випробувань ІТЗ встановлює порядок:

визначення завдань випробувань;

визначення ІТЗ, що підлягають випробуванням;

визначення методів проведення випробувань;

розроблення, погодження та затвердження програми випробувань;

вирішення питань, що виникають у ході проведення випробувань;

внесення змін до програми випробувань;

повідомлення про закінчення випробувань;

вжиття компенсувальних заходів на час проведення випробувань;

документування ходу та результатів випробувань, підготовки звіту з проведення випробувань;

вжиття заходів за результатами аналізу звіту з проведення випробувань.

2.5.6. Процедура виконання ремонту ІТЗ встановлює порядок:

визначення обсягів ремонту відповідно до вимог технічної документації виробників засобів, проектної та експлуатаційної документації, технічного стану ІТЗ;

визначення запасних частин до ІТЗ, обладнання та інструментів, засобів вимірювальної техніки, необхідних для виконання ремонту;

прийняття рішення про виконання ремонту власними силами чи спеціалізованими організаціями;

вжиття компенсувальних заходів на час проведення ремонту ІТЗ;

проведення випробування ІТЗ після ремонту;

документування ходу та результатів ремонту.

2.5.7. Процедура списання ІТЗ встановлює порядок:

визначення критеріїв списання несправних ІТЗ;

створення комісії зі списання ІТЗ та визначення її обов'язків;

списання ІТЗ за рішенням комісії;

утилізації списаних технічних засобів, які містять інформацію з обмеженим доступом щодо характеристик СФЗ об'єкта;

ведення протоколів комісії зі списання ІТЗ та протоколів утилізації списаних технічних засобів, які містять інформацію з обмеженим доступом щодо характеристик СФЗ об'єкта.

2.5.8. Процедура матеріально-технічного забезпечення технічної експлуатації ІТЗ встановлює порядок:

визначення щорічних потреб у засобах вимірювальної техніки, обладнанні та інструментах, видаткових матеріалах, запасних частинах до ІТЗ, резервних ІТЗ, інструментах, пристроях та витратних матеріалах;

придбання засобів вимірювальної техніки, запасних частин до ІТЗ, резервних ІТЗ, інструментів і пристроїв, витратних матеріалів;

зберігання відповідно до технічної документації виробників запасних частин до ІТЗ та резервних ІТЗ, їх захисту від несанкціонованого втручання;

отримання персоналом з технічної експлуатації засобів вимірювальної техніки, інструментів і пристроїв, витратних матеріалів;

отримання в разі необхідності запасних частин до ІТЗ та резервних ІТЗ, необхідних для проведення ремонту;

документування діяльності матеріально-технічного забезпечення технічної експлуатації ІТЗ.

2.5.9. Процедура метрологічного забезпечення експлуатації ІТЗ встановлює порядок:

складання та погодження переліку засобів вимірювальної техніки, які застосовуються при здійсненні діяльності з оперативного управління ІТЗ та технічної експлуатації ІТЗ і відповідно до чинного законодавства підлягають періодичній повірці та калібруванню;

визначення повірочних і калібрувальних лабораторій з урахуванням можливостей проведення ними повірки конкретних типів засобів вимірювальної техніки;

документування діяльності з метрологічного забезпечення експлуатації ІТЗ.

2.6. Документування діяльності з експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта забезпечується шляхом:

визначення у посадових інструкціях персоналу з оперативного управління та персоналу з технічної експлуатації обов'язків щодо документування діяльності з експлуатації ІТЗ, включаючи документування випадків несанкціонованого втручання в роботу ІТЗ;

проведення навчання та інструктажів персоналу з оперативного управління та персоналу з технічної експлуатації щодо порядку документування діяльності з експлуатації ІТЗ;

ведення журналів, формулярів, протоколів, іншої документації з експлуатації ІТЗ.

2.7. Дотримання персоналом з оперативного управління та персоналом з технічної експлуатації правил охорони праці та техніки безпеки забезпечується шляхом:

визначення на основі технічної документації виробників засобів, проектної та експлуатаційної документації особливостей робіт з експлуатації ІТЗ СФЗ з точки зору їх безпечного виконання;

розроблення та затвердження інструкцій з дотримання правил охорони праці та техніки безпеки персоналом;

проведення серед персоналу інструктажів з дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, призначення відповідальних за проведення інструктажів;

перевірки дотримання персоналом правил охорони праці та техніки безпеки під час експлуатації ІТЗ СФЗ.

III. Експлуатація інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту об'єкта

3.1. Експлуатація ІТЗ СФЗ об'єкта забезпечується:

відповідністю кваліфікації персоналу з оперативного управління та персоналу з технічної експлуатації встановленим вимогам;

встановленням персональної відповідальності за здійснення конкретних заходів з експлуатації ІТЗ;

безперервним оперативним управлінням ІТЗ;

виконанням програми технічної експлуатації;

належним матеріально-технічним забезпеченням експлуатації ІТЗ.

3.2. Відповідність кваліфікації персоналу з оперативного управління та персоналу з технічної експлуатації встановленим вимогам досягається шляхом:

навчання персоналу виконанню конкретних робіт з оперативного управління та технічної експлуатації ІТЗ;

допуску до проведення робіт персоналу, який пройшов успішну перевірку знань і умінь щодо виконання цих робіт;

підтримання та підвищення кваліфікації персоналу відповідно до вимог чинного законодавства;

підготовки в спеціалізованих навчальних закладах інструкторів з підтримання кваліфікації персоналу з технічної експлуатації;

організації та проведення навчання з підтримання кваліфікації персоналу з технічної експлуатації на виробництві;

створення умов для самостійного підтримання та підвищення кваліфікації персоналом;

проведення тренувань і навчань персоналу, включаючи сценарії тренувань і навчань щодо виконання своїх обов'язків в умовах надзвичайних і кризових ситуацій;

періодичної перевірки знань, умінь і навичок персоналу;

вжиття невідкладних заходів у випадку виявлення невідповідності кваліфікації персоналу його обов'язкам.

3.3. Оперативне управління ІТЗ СФЗ об'єкта здійснюється відповідно до процедури оперативного управління ІТЗ СФЗ об'єкта та забезпечує:

своєчасне виявлення, оцінку сигналу тривоги та оповіщення про тривогу;

санкціонований прохід осіб та проїзд транспортних засобів через контрольно-пропускні пункти на межах зон обмеження доступу;

маршрутизацію персоналу об'єкта та підрядників, відряджених і відвідувачів;

блокування правопорушників за допомогою ІТЗ;

виявлення несанкціонованого втручання в роботу ІТЗ;

виявлення відмов ІТЗ і програмного забезпечення ІТЗ в реальному масштабі часу;

надання необхідної інформації силам реагування;

пересування оптимальними маршрутами сил реагування до місцезнаходження правопорушників;

своєчасну евакуацію із зон обмеження доступу в умовах надзвичайних і кризових ситуацій;

перевірку працездатності ІТЗ СФЗ з пульта фізичного захисту (пульта охорони) та вжиття відповідних заходів у разі встановлення непрацездатності засобу;

запис та зберігання всієї інформації, що надходить на пульт або виходить з пульта фізичного захисту (пульта охорони);

підтримання резервного пульта фізичного захисту в стані постійної готовності здійснювати оперативне управління ІТЗ СФЗ.

Персонально відповідальним за здійснення оперативного управління ІТЗ СФЗ об'єкта відповідно до вимог чинного законодавства є начальник служби фізичного захисту.

3.4. Технічна експлуатація здійснюється відповідно до програми технічної експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта. Програма технічної експлуатації розробляється на підставі технічної документації виробників ІТЗ СФЗ, проектної та експлуатаційної документації з урахуванням причин відмов ІТЗ СФЗ, формування хибних сигналів тривоги.

Програма розробляється під керівництвом начальника служби фізичного захисту за участю представників служб головного інженера об'єкта за напрямами діяльності та заступника командира підрозділу з охорони інженерно-технічних засобів і зв'язку. У разі необхідності до розробки програми залучаються фахівці проектної організації та генерального підрядника. Програму погоджує заступник керівника з фізичного захисту та затверджує головний інженер об'єкта.

Програма містить заходи з проведення:

огляду ІТЗ;

аналізу причин відмов і хибних сигналів тривоги;

регламентних робіт;

випробувань ІТЗ;

планового ремонту ІТЗ;

поточного ремонту ІТЗ.

Програма виконується персоналом з технічної експлуатації, в посадових інструкціях якого визначені конкретні обов'язки зі здійснення заходів програми.

3.5. Огляд ІТЗ СФЗ об'єкта проводиться за процедурою огляду ІТЗ та забезпечує:

виявлення шляхом візуальної оцінки стану окремих ІТЗ пошкоджень і несправностей окремих елементів ІТЗ;

установлення шляхом візуального спостереження відповідності виконання ІТЗ своїх функцій технічній документації виробників ІТЗ, проектній та експлуатаційній документації;

своєчасне вжиття заходів з підтримання та відновлення працездатності ІТЗ.

Хід проведення огляду документується, дані про проведення огляду відображаються в журналі обліку оглядів ІТЗ СФЗ об'єкта (додаток 1).

Персонально відповідальним за проведення оглядів ІТЗ СФЗ об'єкта відповідно до програми технічної експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта та вжиття заходів за результатами огляду є начальник відділу забезпечення експлуатації ІТЗ служби фізичного захисту.

3.6. Аналіз причин відмов ІТЗ СФЗ об'єкта і хибних сигналів тривоги здійснюється на основі інформації, накопиченої відповідно до процедур обліку відмов та обліку хибних сигналів і забезпечує своєчасне усунення причин відмов і хибних сигналів тривоги ІТЗ шляхом вжиття відповідних заходів з технічної експлуатації.

Дані про відмови ІТЗ відображаються в журналі обліку відмов ІТЗ (додаток 2), дані про хибні сигнали тривоги відображаються в журналі обліку хибних сигналів тривоги (додаток 3).

Персонально відповідальним за аналіз причин відмов ІТЗ СФЗ об'єкта та хибних сигналів тривоги є заступник начальника служби фізичного захисту з оперативного управління ІТЗ СФЗ та забезпечення їх експлуатації.

3.7. Регламентні роботи виконуються за визначеною процедурою та забезпечують підтримання ІТЗ СФЗ об'єкта в працездатному стані.

Регламентні роботи виконуються відповідно до щорічного плану-графіка виконання регламентних робіт, який розробляється службою фізичного захисту спільно з підрозділом з охорони, погоджується заступником керівника з фізичного захисту та затверджується головним інженером об'єкта.

У плані-графіку визначаються види, обсяги, періодичність виконання робіт, необхідні матеріально-технічні ресурси, персонал, який залучається до виконання робіт.

Регламентні роботи проводяться персоналом з технічної експлуатації або спеціалізованою організацією, яка має отриманий в установленому чинним законодавством порядку дозвіл на проведення технічного обслуговування ІТЗ.

Хід і результати виконання регламентних робіт документуються, дані про них відображаються в журналі обліку регламентних робіт (додаток 4).

Персонально відповідальним за проведення регламентних робіт відповідно до програми технічної експлуатації є начальник відділу забезпечення експлуатації ІТЗ служби фізичного захисту.

3.8. Випробування ІТЗ СФЗ об'єкта здійснюються за процедурою проведення випробувань ІТЗ та забезпечують перевірку:

справності ІТЗ після придбання, перед монтажем, після ремонту, під час зберігання та розконсервування засобів.

працездатності ІТЗ перед введенням ІТЗ в експлуатацію на етапі будівництва або при реконструкції об'єкта, реконструкції або технічному переоснащенні системи фізичного захисту діючого об'єкта, перед введенням ІТЗ в експлуатацію після їх ремонту. На етапі експлуатації ІТЗ періодичність випробувань визначається з урахуванням аналізу причин відмов ІТЗ і хибних сигналів тривоги, але не рідше одного разу на рік;

експлуатаційних характеристик ІТЗ на відповідність вимогам чинних норм і правил з фізичного захисту в разі зміни вимог чинного законодавства до експлуатаційних характеристик ІТЗ.

Персонально відповідальним за проведення випробувань ІТЗ відповідно до програми технічної експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта та вжиття заходів за результатами випробувань є начальник служби фізичного захисту.

3.8.1. Конкретне випробування проводиться за програмою випробування, розробленою службою фізичного захисту спільно з підрозділом з охорони. Програма випробувань розробляється з урахуванням об'єктової проектної загрози, конфігурації системи фізичного захисту, характеристик об'єкта.

Програма випробувань, особа, відповідальна за управління випробуваннями, персонал, який залучається до проведення випробувань, погоджуються заступником керівника з фізичного захисту та затверджуються головним інженером об'єкта.

3.8.2. Інформація, отримана за результатами проведення випробувань, аналізується з метою підтвердження її виконання, отримання статистично достовірних даних про справність, працездатність, експлуатаційні характеристики ІТЗ.

Для аналізу отриманої за результатами випробувань інформації у разі необхідності запрошуються експерти з інших організацій, які мають відповідний досвід. Результати аналізу відображаються у звіті з проведення випробувань.

У разі необхідності за результатами аналізу випробувань ІТЗ розробляються та вживаються заходи з підтримання або відновлення справності та працездатності ІТЗ. У разі виявлення невідповідності значень експлуатаційних характеристик ІТЗ вимогам норм і правил з фізичного захисту ініціюється розроблення програми технічного переоснащення ІТЗ СФЗ об'єкта.

Дані про проведення випробувань відображаються в журналі обліку випробувань ІТЗ СФЗ об'єкта (додаток 5).

3.9. Плановий ремонт ІТЗ СФЗ об'єкта виконується за відповідною процедурою, забезпечує запобігання відмовам ІТЗ і продовження технічного ресурсу ІТЗ.

Плановий ремонт виконується відповідно до щорічного плану-графіка, який розробляється службою фізичного захисту спільно з підрозділом з охорони, погоджується заступником керівника з фізичного захисту та затверджується головним інженером об'єкта.

У плані-графіку визначаються ІТЗ, що підлягають ремонту, обсяги та терміни виконання ремонту, необхідні матеріально-технічні ресурси, персонал, який залучається до виконання робіт.

Плановий ремонт ІТЗ здійснюється персоналом з технічної експлуатації або спеціалізованою організацією, яка має отриманий в установленому чинним законодавством порядку дозвіл на виконання ремонту ІТЗ.

Персонально відповідальним за проведення планового ремонту ІТЗ СФЗ об'єкта відповідно до програми технічної експлуатації є начальник відділу забезпечення експлуатації ІТЗ служби фізичного захисту.

3.10. Поточний ремонт ІТЗ СФЗ об'єкта виконується за визначеною процедурою та забезпечує відновлення працездатності ІТЗ СФЗ об'єкта без виведення їх з експлуатації.

Поточний ремонт виконується персоналом з технічної експлуатації на підставі рішення начальника служби фізичного захисту або його заступника з оперативного управління ІТЗ СФЗ і забезпечення їх експлуатації. Особа, яка прийняла рішення про проведення поточного ремонту, є персонально відповідальною за вжиття компенсувальних заходів під час виконання ремонту, призначення персоналу для виконання ремонту, забезпечення відповідними запасними частинами, дотримання правил охорони праці та техніки безпеки ремонтним персоналом.

3.11. Аварійний ремонт ІТЗ СФЗ об'єкта здійснюється на підставі рішення комісії, створеної наказом керівника ліцензіата, яким призначаються голова комісії, склад, визначаються завдання та порядок документування роботи комісії.

Комісія визначає обсяги пошкоджень ІТЗ, можливість відновлення працездатності ІТЗ або необхідність його заміни, час, потрібний для відновлення працездатності ІТЗ, виконавців робіт з проведення аварійного ремонту та відповідальних за проведення ремонту.

Результати роботи комісії відображаються в акті, який передається керівнику ліцензіата для прийняття ним відповідного рішення.

3.12. Дані про проведення ремонтів відображаються в журналі обліку ремонтів ІТЗ СФЗ об'єкта (додаток 6).

3.13. Списання ІТЗ СФЗ об'єкта здійснюється за процедурою списання ІТЗ та забезпечує визначення та своєчасну утилізацію виведених з експлуатації ІТЗ, які містять інформацію з обмеженим доступом щодо характеристик СФЗ об'єкта.

Голова постійно діючої комісії зі списання ІТЗ перевіряє переліки ІТЗ, які підлягають списанню, з метою визначення ІТЗ, які містять інформацію з обмеженим доступом щодо характеристик СФЗ об'єкта.

Начальник служби фізичного захисту є персонально відповідальним за належну утилізацію ІТЗ, які містять інформацію з обмеженим доступом щодо характеристик СФЗ об'єкта.

Дані про списання ІТЗ, які містять інформацію з обмеженим доступом щодо характеристик СФЗ об'єкта, відображаються в журналі обліку списання ІТЗ СФЗ об'єкта (додаток 7).

3.14. Матеріально-технічне забезпечення технічної експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта здійснюється за визначеною процедурою та забезпечує необхідними засобами вимірювальної техніки, запасними частинами до ІТЗ, резервними ІТЗ, інструментами та пристроями, витратними матеріалами регламентні роботи, випробування ІТЗ, ремонт ІТЗ.

Начальник служби фізичного захисту є персонально відповідальним за:

визначення щорічних потреб технічної експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта у засобах вимірювальної техніки, запасних частинах до ІТЗ СФЗ, резервних ІТЗ, інструментах і пристроях, витратних матеріалах;

включення до проекту щорічних фінансових планів фізичного захисту витрат на придбання необхідних засобів вимірювальної техніки, запасних частин до ІТЗ, резервних ІТЗ, інструментів і пристроїв, витратних матеріалів.

Заступник керівника з фізичного захисту забезпечує обґрунтування витрат на технічну експлуатацію ІТЗ СФЗ об'єкта при затвердженні щорічних фінансових планів.

Керівник ліцензіата є персонально відповідальним за фінансування потреб технічної експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта відповідно до затверджених щорічних планів фізичного захисту.

Заступник начальника служби фізичного захисту з оперативного управління ІТЗ СФЗ та забезпечення їх експлуатації є персонально відповідальним за:

працездатність і належне збереження засобів вимірювальної техніки, резервних ІТЗ, справність запасних частин до ІТЗ;

організацію ведення та контроль за веденням журналу обліку засобів вимірювальної техніки (додаток 8), журналу обліку резервних ІТЗ СФЗ об'єкта (додаток 9).

3.15. Метрологічне забезпечення експлуатації ІТЗ виконується за визначеною процедурою та забезпечує своєчасну повірку і калібрування засобів вимірювальної техніки.

Заступник начальника служби фізичного захисту з оперативного управління ІТЗ СФЗ та забезпечення їх експлуатації є персонально відповідальним за відповідність стану метрологічного забезпечення експлуатації ІТЗ вимогам чинного законодавства.

Дані про проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки відображаються в журналі обліку засобів вимірювальної техніки.

IV. Оцінка стану експлуатації інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту об'єкта

4.1. Оцінка стану експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта здійснюється ліцензіатом з метою отримання підтвердження відповідності стану експлуатації ІТЗ вимогам чинного законодавства.

4.2. Періодичність оцінки стану експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта визначається ліцензіатом, якщо інше не визначено чинним законодавством.

4.3. Критерії оцінки стану експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта розробляються службою фізичного захисту об'єкта, погоджуються заступником керівника з фізичного захисту та затверджуються керівником ліцензіата.

4.4. Безпосередньо оцінку стану експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта здійснює комісія, призначена наказом керівника ліцензіата. Наказом призначаються голова комісії, її склад, визначаються завдання і термін роботи комісії, критерії, на відповідність яким комісія здійснює оцінку стану експлуатації ІТЗ.

4.5. Звіт комісії з оцінки стану експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта та рекомендації комісії щодо усунення виявлених недоліків надаються керівнику ліцензіата.

4.6. Керівник ліцензіата за результатами оцінки стану експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта у разі необхідності вживає заходів щодо приведення стану експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта у відповідність до вимог законодавства.

4.7. Керівник ліцензіата інформує центральний орган державної влади, який здійснює державне управління, або Національну академію наук про результати оцінки стану експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта та заходи, вжиті за результатами оцінки.

 

Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки та безпеки
життєдіяльності Мінпаливенерго
 

 
 
П. Іванов
 

Начальник державного департаменту -
Адміністрація зони відчуження
і зони безумовного (обов'язкового)
відселення МНС
 

 
 
 
С. Вус
 

Начальник Управління організації
фізичного захисту ядерних матеріалів
і ядерних установок, охорони
важливих об'єктів  та спеціальних
вантажів  Головного управління внутрішніх військ МВС 

 
 

 
 

С. Братчик 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Віце-президент НАН України
академік НАН України
 

 
А. Г. Наумовець
 

 

Журнал ведення обліку оглядів інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту

____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта) 

N
з/п 

Назва ІТЗ, заводський та інвентарний номери, рік виготовлення 

Призначення ІТЗ 

Періодичність огляду 

Дата проведення огляду та результати огляду 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка проводила огляд 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за ведення журналу 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Журнал ведення обліку відмов інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту

____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта) 

N
з/п 

Назва ІТЗ, заводський та інвентарний номери 

Дата виявлення відмови (рік, місяць, день, час доби з точністю до хвилини) 

Опис відмови 

Природні та техногенні умови на час виявлення відмови та її можливий вплив на засіб 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка виявила відмову 

Заходи, вжиті після виявлення відмови.
Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за вжиття заходів 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за ведення журналу 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Журнал обліку хибних сигналів тривоги, сформованих засобами виявлення системи фізичного захисту

____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта) 

N
з/п 

Час формування хибного сигналу тривоги (рік, місяць, день, час доби з точністю до хвилини) 

Назва засобу виявлення, який сформував хибний сигнал тривоги, заводський та інвентарний номери, місцезнаход-
ження 

Причина формування хибного сигналу тривоги 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка зареєструвала хибний сигнал тривоги, встановила/не встановила причину формування сигналу 

Вжиті заходи за результатами аналізу хибних сигналів тривоги.
Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за вжиття заходів 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за ведення журналу 

Примітка 

встановлена 

не встановлена 

несправність засобу (характеристика несправності) 

природні чи техногенні умови (опис умов) 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Журнал обліку регламентних робіт щодо інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту

_____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта) 

N
з/п 

Назва ІТЗ, заводський та інвентарний номери, місцезнаходження засобу, режим роботи 

Види регламентних робіт щодо засобу та їх періодичність за планом-графіком 

Дата проведення регламентних робіт (рік, місяць, день, час доби з точністю до хвилини) 

Вимірювальні прилади, джерела сигналів, інструменти та витратні матеріали, що застосовувалися при проведенні регламентних робіт 

Опис виконаних робіт 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка провела регламентні роботи 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка відповідає за ведення журналу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Журнал обліку випробувань інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту

____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта) 

N
з/п 

Назва засобу, заводський та інвентарний номери, місцезнаходження засобу 

Підстава для проведення випробувань 

Дата проведення випробувань, номер протоколу проведення випробувань 

Результати проведення випробувань 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за проведення випробувань 

Заходи, вжиті за результатами випробувань 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за вжиття заходів за результатами випробувань 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за ведення журналу обліку випробувань  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Журнал обліку ремонтів інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту

____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта) 

N
з/п 

Назва засобу, заводський та інвентарний номери, місцезнаходження засобу 

Дата проведення планового ремонту 

Неплановий ремонт 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за проведення ремонту 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за ведення журналу 

Примітка 

вид ремонту (аварійний, поточний) 

причини необхідності проведення ремонту 

дата проведення ремонту 

результати ремонту 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Журнал обліку списання інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту

_____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта) 

N
з/п 

Назва засобу, заводський та інвентарний номери 

Призначення засобу в СФЗ 

Причина списання засобу 

Номер протоколу засідання комісії зі списання засобу 

Спосіб утилізації засобу 

Дата утилізації 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка здійснила утилізацію 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за здійснення контролю за списанням ІТЗ 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за ведення журналу обліку списання ІТЗ 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Журнал обліку засобів вимірювальної техніки

____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта) 

N
з/п 

Назва засобу вимірювальної техніки, заводський та інвентарний номери, дата виготовлення 

Технічні характеристики засобу вимірювальної техніки (тип, межі вимірювань, клас точності), періодичність проведення повірки (калібрування) 

Місцезнаходження засобу вимірювальної техніки 

Дата проведення повірки (калібрування) 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за повірку (калібрування) засобу вимірювальної техніки 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за ведення журналу обліку засобів вимірювальної техніки 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Журнал обліку резервних інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту

____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта) 

N
з/п 

Назва засобу, заводський номер, дата надход-
ження засобу на зберігання 

Зміст робіт з технічного обслугову-
вання резервного засобу та їх періодичність відповідно до технічної документації виробника 

Дата прове-
дення робіт 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка провела обслуго-
вування 

Перевірка справності засобів відповідно до програми випробу-
вань резервних ІТЗ 

Дата проведення випробувань 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відповідальної за проведення випробувань 

Дата видачі, підстава для видачі засобу 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка отримала засіб 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, відпові-
дальної за ведення журналу обліку резервних ІТЗ 

Примітки (місце тимчасо-
вого встанов-
лення резервного засобу) 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос