Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка расследования транспортных происшествий на предприятиях межотраслевого промышленного железнодорожного транспорта Украины, относящихся к сфере управления Министерства транспорта и связи Украины

Министерство транспорта и связи
Положение, Порядок, Приказ от 01.03.2010 № 113
редакция действует с 08.08.2017

Про затвердження Порядку розслідування транспортних подій на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що належать до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України

(назва у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 03.07.2017 р. N 235)

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 1 березня 2010 року N 113

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2010 р. за N 544/17839

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 3 липня 2017 року N 235

Відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт", Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 N 789, з метою забезпечення безпеки руху на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 03.07.2017 р. N 235)

Порядок розслідування транспортних подій на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що належать до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України (додається).

2. Департаменту залізничного транспорту (Макаренко М. В.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома заінтересованих підприємств, установ та організацій.

3. Голові правління ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" Панкратову В. І. організувати вивчення наказу та дотримання його вимог.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В. Ф.

 

Перший заступник
Міністра
 

 
В. Шевченко
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
Р. В. Іллічов
 

В. о. президента Спілки
підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємств України 

 
 
В. Биковець
 

В. о. президента
Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
 
В. Биковець
 

Перший заступник
керівника Спільного
представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань 

 
 
 
 
Г. Осовий
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. М. Хмільовський
 

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
 
В. Романченко
 

Голова Служби
безпеки України
 

 
В. Хорошковський
 

Міністр охорони
здоров'я України
 

 
З. М. Митник
 

Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України
 

 
 
А. Черкасов
 

 

Положення
про класифікацію транспортних подій на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що належать до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України

Положення виключено
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 3 липня 2017 року N 235)

 

Порядок
розслідування транспортних подій на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що належать до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру службового розслідування та ведення обліку транспортних подій, що сталися на коліях підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (далі - підприємства МПЗТ) під час виконання поїзної та маневрової роботи.

1.2. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення повного та об'єктивного встановлення причин виникнення транспортних подій, підвищення якості розслідування, визначення процедури проведення розслідування, розподілу обов'язків з розслідування між структурними підрозділами підприємств МПЗТ.

1.3. Цей Порядок призначений для використання всіма суб'єктами господарювання підприємств МПЗТ, органами управління та органами, на які покладаються функції нагляду за забезпеченням безпеки руху на залізничному транспорті під час вирішення питань, пов'язаних із розслідуванням та обліком транспортних подій.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

виробничий район - адміністративний підрозділ підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, до якого належать: дільниці колій, сигналізації та зв'язку, навантажувально-розвантажувальних робіт, станції, локомотивно-вагонні депо та інші підрозділи;

загиблий внаслідок транспортної події - особа, смерть якої настала внаслідок транспортної події;

залізничні транспортні події - події, що виникли під час руху рухомого складу залізничного транспорту та призвели до загибелі або травмування людей, пошкодження технічних засобів, вантажу, об'єктів та дезорганізації руху;

зіткнення рухомого складу - зустрічне, попутне чи бокове зіткнення рухомого складу залізничного транспорту з іншим, що рухається, зупиненим або залишеним на залізничній колії составом, рухомим складом чи механічним самохідним засобом незалежно від ступеня отриманих при цьому пошкоджень рухомого складу;

маневрова робота - будь-які пересування рухомого складу залізничного транспорту станційними й іншими коліями для забезпечення виробничої діяльності підприємств МПЗТ;

маневровий локомотив - локомотив, який за технічними характеристиками відповідає вимогам щодо виконання маневрової роботи;

маневровий состав - група вагонів, зчеплених між собою та з локомотивом, що проводить маневри;

надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат;

оперативне реагування на транспортну подію - комплекс заходів, які здійснюють на різних рівнях управління, від міністерства до підприємства, після отримання інформації про виникнення транспортної події з метою оперативної ліквідації та мінімізації її наслідків, об'єктивного розслідування обставин, які спричинили транспортні події, розроблення та вжиття заходів щодо запобігання виникненню транспортних подій надалі та контролю за їх виконанням;

особи, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів, - працівники, професійна діяльність яких прямо пов'язана з процесом перевезення: веденням поїздів та передавальних составів, готуванням маршрутів приймання (відправлення) або пропускання поїздів та передавальних составів на станції, технічним обслуговуванням поїздів; утриманням колії, штучних споруд, технічних засобів сигналізації, централізації та зв'язку тощо;

передавальний состав - состав із тяговою рухомою одиницею та вагонами, який передається під'їзними коліями зі станції примикання залізниці на промислову станцію (виробничий район, дільницю) підприємства, або з промислової станції (виробничого району, дільниці) підприємства на станцію примикання залізниці, або з одного виробничого району (дільниці) на інший без встановлених сигналів та присвоєння йому поїзної нумерації;

поїзд - сформований і зчеплений состав вагонів з одним або декількома діючими локомотивами, що мають встановлені сигнали, локомотиви без вагонів та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються на перегін;

ризик - поява обставин, що обумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій;

розслідування - процес, спрямований на запобігання виникненню транспортних подій, який включає збирання та аналіз інформації, підготовку висновків, установлення обставин і причин та розроблення рекомендацій щодо забезпечення безпеки руху;

рухомий склад залізничного транспорту підприємств МПЗТ - сукупність усіх незнімних рухомих залізничних одиниць, до яких відносяться локомотив, вагон, одиниця спеціального рухомого складу;

сигнал - умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ;

станція - роздільний пункт з колійним розвитком, що має вихід на перегін, дозволяє проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів, а за умови розвинених колійних пристроїв - маневрову роботу з розформування та формування поїздів і технічні операції з поїздами. Територія станції обмежена сигнальними знаками "Межа станції", встановленими як з парного, так і непарного напрямків;

станція примикання - станція загальної мережі залізниць України, до якої примикають одна або декілька під'їзних колій підприємств, організацій та установ і якій присвоєно код на підставі єдиної системи кодування роздільних пунктів залізниць України;

станція промислова - станція, що належить власнику під'їзної колії (підприємству, організації чи установі) та з'єднана зі станцією примикання залізничною колією без присвоєння їй коду на підставі єдиної системи кодування роздільних пунктів залізниць України;

травмований внаслідок транспортної події - особа, що одержала внаслідок транспортної події тілесні ушкодження, які призвели до госпіталізації або призначення амбулаторно-клінічного лікування після надання першої медичної допомоги;

уловлюючий тупик - тупикова колія, призначена для зупинки некерованого поїзда або частини поїзда під час руху на затяжному ухилі;

учасник залізничного руху - особа, що бере участь у процесі руху як пасажир, персонал залізничного транспорту підприємства МПЗТ під час руху локомотивів, вагонів і спеціального рухомого складу;

ухил - елемент поздовжнього профілю залізничної колії, що має нахил до горизонтальної лінії. Ухил для поїзда, що рухається від нижчої точки до вищої, називається підйомом, а назад - спуском;

черговий по станції - змінний працівник (начальник зміни, диспетчер або інший працівник, на якого покладено обов'язки чергового по станції відповідно до штатного розпису), який одноосібно розпоряджається прийманням, відправленням і пропусканням поїздів, маневровою роботою, а також іншими переміщеннями рухомого складу на головних та приймально-відправних коліях станції (а де немає маневрового диспетчера - і на інших коліях).

II. Спеціальне розслідування транспортних подій

2.1. Усі транспортні події, що сталися на коліях підприємств МПЗТ, підлягають розслідуванню.

2.2. Остаточне рішення щодо визначення рівня надзвичайної ситуації з подальшим відображенням його у даних статистики, зокрема у разі відсутності відомостей у повному обсязі стосовно розвитку надзвичайної ситуації, приймає МНС з урахуванням експертного висновку (за наявності) регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

2.3. Розслідування транспортних подій, у результаті яких сталися нещасні випадки, здійснюється відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (далі - Порядок розслідування).

2.4. Спеціальному розслідуванню підлягають:

2.4.1 події, під час яких сталися нещасні випадки із смертельними наслідками;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров'я;

випадки смерті працівників на підприємстві;

випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов'язків;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого (за рішенням органів Держгірпромнагляду).

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі до нещасних випадків з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2007 N 370, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.2007 за N 902/14169.

Спеціальне розслідування проводиться спеціальною комісією. До складу цієї комісії, що призначається наказом керівника територіального органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства, включаються:

посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду (голова комісії);

представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за місцезнаходженням підприємства;

представник Мінтрансзв'язку;

керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства або інший представник роботодавця;

представник первинної організації профспілки підприємства, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки;

представник профспілкового органу вищого рівня;

представник установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння).

Залежно від кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії до складу спеціальної комісії у разі необхідності за їх згодою можуть бути включені спеціалісти органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (для визначення рівня надзвичайної ситуації та прийняття рішення щодо необхідності координації пошуково-рятувальних робіт), представники органів охорони здоров'я та інших органів;

2.4.2 події, під час яких загинуло п'ять і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб.

Розслідування таких подій проводиться спеціальною комісією, яка призначається наказом Держгірпромнагляду. До складу цієї комісії включаються:

керівники Держгірпромнагляду;

представник Мінтрансзв'язку;

представники місцевого органу виконавчої влади, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, галузевого або територіального об'єднання профспілок, роботодавця, первинних організацій профспілок, членами яких є потерпілі, або уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, якщо потерпілі не є членами профспілок;

представники територіального управління МНС (у разі необхідності для визначення рівня надзвичайної ситуації та прийняття рішення щодо необхідності координації пошуково-рятувальних робіт);

представники органів охорони здоров'я у разі необхідності за їх згодою;

2.4.3 події, під час яких загинуло від двох до чотирьох осіб.

Розслідування таких подій проводиться спеціальною комісією, яка призначається наказом Держгірпромнагляду або за його дорученням наказом територіального органу Держгірпромнагляду і до складу якої входять представники органів, зазначених у підпункті 2.4.1 цього пункту.

Залежно від кількості загиблих, характеру і можливих наслідків транспортної події, причетності кількох підприємств до складу спеціальної комісії можуть входити представники інших підприємств, установ і організацій за їх згодою;

2.4.4 інші транспортні події під час поїзної та маневрової роботи (катастрофи, аварії, серйозні інциденти, інциденти та порушення), у тому числі під час перевезення небезпечних вантажів, залежно від класифікації та місця їх виникнення.

Розслідування таких подій проводиться керівництвом залізниць, підприємств МПЗТ або їх структурних підрозділів, на території (або з вини) яких трапилася транспортна подія, посадовими особами, що відповідають за стан безпеки руху на підприємствах і в структурних підрозділах МПЗТ, представниками МНС (для визначення рівня надзвичайної ситуації та прийняття рішення щодо необхідності координації пошуково-рятувальних робіт).

2.5. У разі коли Кабінетом Міністрів України прийнято спеціальне рішення щодо утворення комісії з розслідування групового нещасного випадку (аварії, що призвела до нещасних випадків), головою спеціальної комісії призначається посадова особа Держгірпромнагляду, яка входить до складу комісії, утвореної Кабінетом Міністрів України.

2.6. Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включаються до складу спеціальної комісії, але мають право брати участь у засіданнях комісії, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, викладати особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

2.7. Члени спеціальної комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від роботодавця, посадових осіб, працівників підприємства, а також проводити опитування потерпілих та інших осіб - свідків нещасного випадку.

Керівник підприємства МПЗТ зобов'язаний забезпечити належні умови для роботи спеціальної комісії.

2.8. Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися під час катастроф, аварій та інших транспортних подій на підприємствах МПЗТ, проводиться з обов'язковим використанням матеріалів з їх розслідування, складених відповідними органами в установленому порядку.

Відомості про обставини і причини катастроф, аварій та інших транспортних подій на підприємствах МПЗТ, що призвели до нещасних випадків, а також про осіб, які допустили порушення вимог законодавства, незалежно від порушення кримінальної справи передаються відповідними органами, які в установленому порядку розслідують їх обставини і причини, у десятиденний строк після закінчення розслідування підприємству МПЗТ, працівниками якого є потерпілі.

2.9. Якщо територіальним органом Держгірпромнагляду не прийнято рішення про проведення спеціального розслідування транспортної події, в результаті якої стався нещасний випадок, розслідування проводиться керівником підприємства МПЗТ.

III. Розслідування транспортних подій, які не призвели до нещасних випадків

3.1. У службовому розслідуванні транспортних подій працівники під час розслідування зобов'язані брати участь як представники структурного підрозділу підприємства МПЗТ, на території якого сталася транспортна подія, так і представники інших організацій і підприємств, працівники яких причетні до цієї події. Повідомлення причетним до транспортної події керівникам організацій повинно бути надіслано не пізніше ніж протягом чотирьох годин після її скоєння. Якщо представники інших організацій і підприємств, які причетні до транспортної події, не прибудуть протягом 24 годин із часу одержання повідомлення або не повідомлять протягом 12 годин про їх можливу затримку, то розслідування проводиться без їх участі. Результати розслідування та висновки є обов'язковими для всіх.

Катастрофи та аварії розслідуються підприємствами або структурними підрозділами, на території яких вони сталися, за місцем їх скоєння.

3.2. Транспортні події, які сталися на території підприємств МПЗТ з вини працівників залізниць або підприємств інших держав, розслідуються за місцем їх скоєння та обліковуються окремо за висновками комісії і відповідно до класифікації транспортних подій на залізничному транспорті України.

Випадки пошкодження технічних засобів підприємств МПЗТ сторонніми особами чи працівниками інших організацій і підприємств під час виконання робіт без погодження або випадки пошкодження технічних засобів унаслідок стихійного лиха чи крадіжок, що підтверджено відповідними документами, розслідуються та обліковуються як інші транспортні події підприємством МПЗТ, на території якого стався випадок, або його структурним підрозділом.

3.3. Під час розслідування повинні бути з'ясовані всі обставини транспортної події, її причини, наслідки та виявлені винні у цьому особи. На підставі матеріалів розслідування розробляються і здійснюються додаткові заходи щодо запобігання та недопущення повторення подібних порушень із пропозиціями щодо покращення стану безпеки руху.

3.4. У разі потреби проведення експертних досліджень та випробувань під час розслідування транспортних подій залучаються незалежні експерти, наукові організації залізничного транспорту в установленому порядку. Необхідність проведення дослідження та випробування контролюється керівником підприємства. 

3.5. Рішення про направлення матеріальних доказів на дослідження чи випробування приймається керівником підприємства.

3.6. На місці транспортної події у період розслідування вилучають швидкостемірну стрічку з локомотива (керівник або заступник керівника (головний інженер) підприємства чи структурного підрозділу, у підпорядкуванні якого перебувають локомотивні бригади, або, якщо подія сталася на коліях залізниці, ревізор з безпеки руху в локомотивному господарстві залізниці, головний ревізор із безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці чи дільниці залізниці), довідку (журнал) про забезпечення поїзда або передавального состава гальмами, бланки із записом попереджень про обмеження швидкості руху та журнал технічного стану локомотива.

3.7. На місці транспортної події складають схему зруйнованої колії та розташування рухомого складу і вантажу, слідів сходження рухомого складу з рейок з прив'язкою до кілометра та пікету (або інших орієнтирів) початку сходження й місця зупинки локомотива та окремих груп вагонів; проводять фотографування або відеозапис наслідків події, пошкоджень колії, рухомого складу, вантажу, знайдених на колії сторонніх предметів або деталей рухомого складу, деформованих та зламаних деталей, перекритих кранів тощо; складають акти огляду місця сходження, технічного стану рухомого складу, колії, пристроїв СЦБ, зв'язку та інших пристроїв, що були пошкоджені внаслідок транспортної події і мають значення для встановлення причин порушення безпеки руху (зазначені акти підписують керівники причетних підрозділів, які першими прибули на місце події). Крім того, складають акти огляду головної та хвостової частин состава, які не сходили з рейок, у яких зазначають про ввімкнення автогальм та положення режимів у повітророзподільниках; беруть письмові (за потреби й аудіозаписи) пояснення в осіб, причетних до скоєння події, а також збирають відомості від інших працівників та свідків, що можуть бути використані для встановлення причин порушення безпеки руху; встановлюють та фіксують погодні умови в момент порушення безпеки руху.

3.8. Додаткове пошкодження рухомого складу та вантажів на коліях підприємств МПЗТ під час відбудовних робіт, яке сталося у зв'язку з необхідністю якнайшвидшого відновлення руху, допускається лише за погодженням керівника підприємства у разі, якщо за терміном проведення відбудовних робіт з ліквідації наслідків сходження рухомого складу збитки можуть перевищити вартість нового рухомого складу, однотипного тому, що зійшов з колії, або його додаткового ремонту. У цьому випадку наслідки від додаткового пошкодження рухомого складу не класифікуються. Надання такого погодження оформлюється письмово.

3.9. Урахування збитків від транспортних подій здійснюється відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 175 (із змінами).

3.10. Для розслідування транспортних подій (катастроф, аварій та серйозних інцидентів), що сталися на коліях підприємства МПЗТ і не призвели до нещасних випадків, наказом керівника цього підприємства призначається комісія. До її складу включають заступників керівника, фахівця з безпеки руху на підприємстві (або особу, на яку покладено виконання його обов'язків відповідно до посадової інструкції), начальників відповідних управлінь та відділів, керівників структурних підрозділів, представників первинної профспілкової організації, членом якої є потерпілий. У розслідуванні також беруть участь фахівці причетного структурного підрозділу підприємства МПЗТ, на території (або з вини) якого сталася транспортна подія, представники МНС (за згодою, для визначення рівня надзвичайної ситуації та прийняття рішення щодо необхідності координації пошуково-рятувальних робіт). Крім того, у наказі визначаються строк проведення розслідування, дії працівників, які беруть участь у розслідуванні, порядок оформлення результатів, терміни та порядок подання матеріалів щодо розслідування.

Очолює розслідування таких транспортних подій керівник підприємства або особа, що виконує його обов'язки (голова комісії).

3.11. Під час розслідування транспортних подій, що сталися на коліях підприємств МПЗТ, комісія в обов'язковому порядку з'ясовує наявність технічних та організаційних причин, людського чинника, що вплинули на подію.

3.12. Матеріали та висновки комісії з розслідування подій, що сталися на коліях підприємства МПЗТ (акт, протокол, наказ, розроблені заходи), після розгляду за участю причетних осіб погоджуються із фахівцем з безпеки руху на підприємстві (або особою, що виконує його обов'язки згідно з посадовою інструкцією) та затверджуються керівником підприємства МПЗТ.

3.13. Матеріали та висновки комісії з розслідування транспортних подій (катастроф, аварій та серйозних інцидентів), що сталися на коліях залізниць України з вини підприємства МПЗТ (акт, протокол, наказ, розроблені заходи), після розгляду за участю причетних осіб МПЗТ погоджуються із головним ревізором з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці, на території якої стався випадок, і затверджуються начальником залізниці.

3.14. Для розслідування інцидентів та порушень, що сталися на залізничних коліях підприємств МПЗТ, наказом керівника підприємства або його структурного підрозділу (залежно від наслідків) призначається комісія. До її складу включають начальників відповідних дільниць (районів), фахівців з безпеки руху та охорони праці структурних підрозділів, начальників управлінь та відділів підприємства. Очолює розслідування інцидентів та порушень керівник структурного підрозділу підприємства.

У разі коли підприємство МПЗТ не має структурних підрозділів, розслідування інцидентів та порушень очолює керівник підприємства або особа, що виконує його обов'язки.

3.15. Матеріали та висновки комісії з розслідування інцидентів та порушень, що сталися на коліях залізниць України з вини підприємств МПЗТ (акт, протокол, наказ, розроблені заходи), після розгляду за участю причетних осіб МПЗТ погоджуються із головним ревізором з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, на території якої стався випадок, і затверджуються начальником дирекції залізничних перевезень.

IV. Інформування про транспорті події та інші надзвичайні ситуації

4.1. Інформування про транспортні події та інші надзвичайні ситуації на підприємствах МПЗТ здійснюється відповідно до Положення про організацію оповіщення та зв'язку у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.99 N 192.

Порядок надання інформації про транспортні події та інші надзвичайні ситуації до Міністерства транспорту та зв'язку України від підприємств МПЗТ встановлюється відповідно до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 N 567, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за N 857/5078.

4.2. Про випадки транспортних подій, таких як пошкодження рухомого складу, залізничних колій, загибель чи травмування людей або втрата вантажу, керівник структурного підрозділу, на території якого сталася транспортна подія, негайно доповідає керівнику підприємства МПЗТ. У разі загибелі чи травмування людей керівник структурного підрозділу повідомляє керівнику підприємства прізвища потерпілих, місце їх проживання та роботи, а також інформує про надання їм необхідної допомоги.

4.3. Керівник підприємства в установленому порядку надсилає повідомлення до Міністерства транспорту та зв'язку України про такі випадки:

транспортні події, що сталися на коліях залізниці з вини працівників підприємства МПЗТ;

транспортні події, що сталися на залізничних коліях підприємства МПЗТ з вини його працівників, працівників залізниці та працівників підприємств і організацій, що обслуговуються;

інциденти з небезпечними вантажами;

пожежі та випадки загорянь на рухомому складі;

розливи нафти або нафтопродуктів об'ємом понад 1 м3 та про інші екологічні лиха, що сталися на залізничних коліях підприємства МПЗТ;

випадки ДТП, що сталися на залізничних переїздах підприємства МПЗТ та коліях поза переїздами;

нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, смертельні та групові нещасні випадки, випадки природної смерті на підприємстві, а також випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків на підприємстві та в його структурних підрозділах;

акти несанкціонованого втручання в роботу залізничного транспорту підприємства МПЗТ (у тому числі повідомлення про загрозу вибуху від вибухових пристроїв та можливі випадки інфекційного зараження або підозри на них).

V. Оформлення та облік результатів службового розслідування

5.1. Після з'ясування причин катастрофи, аварії або серйозного інциденту, встановлення винних працівників і ступеня пошкодження колії, споруд, пристроїв і рухомого складу, але не пізніше як через 48 годин з моменту події керівником відповідного структурного підрозділу, який є членом комісії з розслідування транспортної події, під контролем головного фахівця з безпеки руху підприємства МПЗТ (або особи, на яку покладено виконання його обов'язків) складається акт за формою РБУ-1 (додаток 1) у трьох примірниках, який підписується керівником відповідного структурного підрозділу, головним фахівцем з безпеки руху підприємства (або особою, на яку покладено виконання його обов'язків) та заступником керівника підприємства МПЗТ з відповідного господарства. Зазначений акт затверджується керівником підприємства (головою комісії). Після затвердження один примірник акта разом з матеріалами службового розслідування надсилається до Міністерства транспорту та зв'язку України, другий залишається в матеріалах службового розслідування на підприємстві, а третій разом з матеріалами службового розслідування надсилається до структурного підрозділу, на території якого стався випадок.

5.2. Керівник структурного підрозділу, на території якого сталася транспортна подія, протягом 12 днів після катастрофи або аварії, а також протягом семи днів після серйозного інциденту повинен розробити заходи щодо недопущення в подальшому подібних випадків і оформити матеріали службового розслідування. Контроль за своєчасністю розслідування та повнотою матеріалів здійснює головний фахівець з безпеки руху підприємства (або особа, на яку покладено виконання його обов'язків).

5.3. Матеріали службового розслідування катастроф, аварій та серйозних інцидентів підлягають розгляду керівником підприємства МПЗТ у присутності причетних працівників.

5.4. Перелік документів та послідовність їх розміщення в матеріалах службового розслідування транспортних подій на підприємствах МПЗТ наведені в додатку 2.

5.5. Після розгляду матеріали та висновки комісії з розслідування катастроф, аварій та серйозних інцидентів на коліях підприємств МПЗТ (акт, протокол, наказ, розроблені заходи) затверджуються керівником підприємства МПЗТ.

5.6. Матеріали службового розслідування катастрофи, аварії чи серйозного інциденту, що трапилися не з вини працівників підприємства МПЗТ, але на його коліях, надаються відповідним організаціям, підприємствам, центральним, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування для вжиття ними заходів щодо недопущення подібних порушень.

5.7. Керівник підприємства МПЗТ, у господарстві якого стався випадок, у тримісячний строк після катастрофи, аварії чи серйозного інциденту повинен надати до Міністерства транспорту та зв'язку України інформацію щодо виконання розроблених на підприємстві заходів за результатами розслідування транспортних подій.

5.8. У разі розслідування інцидентів та порушень під час поїзної та маневрової роботи особи, що проводили розслідування, не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту їх скоєння складають акт за формою РБУ-3 (додаток 3) у двох примірниках, який підписують члени комісії, що проводили службове розслідування.

5.9. Якщо подія сталася на коліях залізниць України з вини працівників підприємства чи на території підприємства МПЗТ з вини працівників залізниці, акт складається у трьох примірниках. Третій примірник акта разом з матеріалами розслідування надсилається до відповідної дирекції залізничних перевезень залізниці.

5.10. Якщо інцидент чи порушення на коліях підприємства МПЗТ сталися з вини працівника іншого підприємства, організації, центрального або місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, то додаткові примірники акта разом з матеріалами розслідування надсилаються керівнику причетного підприємства, організації або установи.

5.11. Під час розслідування транспортних подій, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів, додатково складається акт форми БНВ-1 (додаток 4), який зберігається в структурному підрозділі.

Облік таких транспортних подій ведеться в журналі реєстрації транспортних подій з небезпечними вантажами за формою БНВ-2 (додаток 5).

5.12. Розгляд усіх випадків інцидентів та порушень здійснюється у структурному підрозділі та на підприємстві. Оформлення відповідних матеріалів проводиться не пізніше ніж протягом трьох днів з дня скоєння події.

5.13. На основі матеріалів службового розслідування усі випадки транспортних подій (катастрофи, аварії, серйозні інциденти, інциденти та порушення), що сталися на підприємстві та в структурних підрозділах, заносяться до книги обліку транспортних подій за формою РБУ-7 (додаток 6).

5.14. Випадки транспортних подій, що сталися на залізничних коліях підприємств МПЗТ з вини працівників залізниць України та інших організацій, підприємств та установ, обліковуються в книзі обліку транспортних подій за формою РБУ-7А (форма така сама, як і форма РБУ-7) і до звітності не включаються.

5.15. Строки зберігання матеріалів службового розслідування на підприємстві МПЗТ та у відповідному структурному підрозділі становлять:

якщо немає загиблих або травмованих людей - 5 років;

якщо загинули та/або травмовані люди - 10 років;

якщо загинули або травмовані працівники МПЗТ - 45 років.

5.16. У розслідуванні транспортних подій з рухомим складом залізниці, що сталися на коліях залізничного транспорту підприємства МПЗТ чи на під'їзних коліях інших підприємств з вини працівників підприємств та організацій - власників під'їзних колій, повинні брати участь ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, начальник станції та інші працівники за вказівкою начальника дирекції залізничних перевезень залізниці.

5.17. Випадки пошкодження технічних засобів, яке сталося з вини сторонніх осіб чи підприємств під час виконання робіт без їх погодження або внаслідок стихійного лиха чи крадіжок, що підтверджено відповідними документами, розслідуються та обліковуються як інші транспортні події.

5.18. Зіткнення рухомого складу залізничного транспорту підприємств МПЗТ з автотранспортними засобами або іншими самохідними машинами, які сталися внаслідок порушення нормативно-правових актів з безпеки руху залізничного транспорту України, підлягають обліку як відповідні транспортні події.

5.19. Разом з інформацією про виконання розроблених на підприємстві заходів за результатами розслідування катастроф та аварій до Міністерства транспорту та зв'язку України обов'язково подаються дані про виконання ремонту рухомого складу.

5.20. Якщо одна й та сама транспортна подія має різні наслідки, то вона класифікується за вищим ступенем тяжкості. Наприклад, якщо внаслідок зіткнення рухомого складу під час маневрів мало місце пошкодження вагонів, то інцидент класифікується як зіткнення під час маневрів. Якщо при цьому було ще й допущено сходження рухомого складу з колії, то інцидент класифікується як сходження під час маневрів. Якщо внаслідок розрізу стрілки мало місце сходження рухомого складу, то інцидент класифікується як сходження. Якщо внаслідок проїзду заборонного сигналу сталася катастрофа (аварія), то випадок обліковується як катастрофа (аварія).

5.21. Висновки про ступінь тяжкості одержаного людьми ушкодження надаються медичними закладами.

 

Директор Департаменту
залізничного транспорту
 

 
М. Макаренко
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови
профспілки залізничників
і транспортних
будівельників України
 

 
 
 
М. Г. Сінчак
 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України
 

 
 
 
 
Ю. Мельников
 

 

АКТ
службового розслідування катастрофи /аварії/ серйозного інциденту*

Складений ___________________________________________________________________________
                                                                                                                          (дата)
начальником _________________________________________________________________________
                                                                           (найменування підприємства або структурного підрозділу)
та членами комісії, які прибули на місце події о ______________________________ і за результатами
                                                                                                 (час)
службового розслідування причин катастрофи /аварії/ серйозного інциденту* встановили:

1. Обставини катастрофи /аварії/ серйозного інциденту*

1.1. Дата й час _____________

1.2. Місце ________________________________

1.3. Обставини події ________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Контрольні відомості про поїзди, з якими сталася катастрофа /аварія/ серйозний інцидент* 

N
поїзда 

Рід поїзда 

Локомотив 

Склад поїзда 

серія 

к-сть вісей 

вага 

4-вісн. 

6-вісн. 

8-вісн. 

інших 

реф.пас. 

заван-
тажених 

порожніх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Наслідки катастрофи /аварії/ серйозного інциденту*

Людські жертви 

Рухомий склад 

Зійшло з рейок 

Розбито до ступеня вилучення з інвентарю 

Пошкоджено в обсязі ремонту 

Пошкоджено:
колії_________ м;
стрілок_______ шт.
Розмір збитків від пошкодження:
рухомого складу та ін. основних засобів _____ тис. грн;
вантажу ___ тис. грн;
вартість ліквідації наслідків події ________ тис. грн.
Усього: ______ тис. грн.
Перерва руху:
повна ___ год  __ хв;
по одній колії ____ год _____ хв. 

капі-
таль-
ного 

депов-
ського 

по-
точ-
ного 

Загинуло ___ осіб 

локомотивів 

 

 

 

 

 

Травмовано ___ осіб 

вагонів вантаж. (всього) 

 

 

 

 

 

 

4-вісн. 

 

 

 

 

 

 

6-вісн. 

 

 

 

 

 

 

8-вісн. 

 

 

 

 

 

 

інших 

 

 

 

 

 

 

рефр. 

 

 

 

 

 

 

вагонів пас. парку 

 

 

 

 

 

3.1. Характеристика місця події (заповнити):

кількість головних колій _______; підйом, спуск ______________ ‰;

площадка довжиною ________ м; крива радіусом ___________ м;

пряма довжиною ______ м; виїмка глибиною ______ м; насип висотою ___ м;

засоби сигналізації та зв'язку _________________________________________
                                                                       (напівавтоблокування, електрожезлова система)

3.2. Погодні умови*: світло, темно, ясно, туман, снігопад, хуртовина, дощ, ожеледь, видимість ______ м, вітер _____ м/хв, температура повітря __0___ °C .

3.3. Розташування рухомого складу на місці події (детальна схема, затверджена керівником підрозділу, та фотографії додаються).

3.4. Конструкція верхньої будови колії: рейки типу ______; скріплення _____; кількість шпал на кілометр _______; баласт ______; тип шпал: дерев'яні, залізобетонні _____________________________________________________________________________________ 

3.5. Результати огляду колії (зазначити технічний стан колії та виявлені відхилення від норм) _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.5.1. Результати натурного обміру технічного стану колії за 100 м до місця сходження рухомого складу з рейок ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.5.2. Витяги з книг ПУ-28 і ПУ-29 _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.5.3. Аналіз стану колії та витяги з технічної документації колії _______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.6. Результати огляду рухомого складу (зазначити стан і виявлені відхилення від вимог належного утримання) __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.6.1. Технічний стан ходових частин (рами візків, колісних пар та буксових вузлів, ресорного підвішування з гасниками коливань, гальмового устаткування) _______________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.6.2. Технічний стан рами та кузова вагона, опорних поверхонь (п'ятники, підп'ятники, ковзуни) _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.7. Результати огляду зчіпних та ударних приладів (зазначити стан і виявлені відхилення від нормативних розмірів та допусків) _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.8. Положення, видимість і стан колійних та поїзних сигналів
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.9. Чи потрібно було видавати попередження машиністу поїзда, яке саме і чи було воно видане _____________________________________________________________________________________ 

3.10. Установлена та фактична швидкість руху поїзда (зазначити, яким чином визначено фактичну швидкість) ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.11. Чи правильно сформовано склад поїзда (зазначити, які допущено порушення, якщо такі є) _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.12. Схема розташування діючих гальмових осей у складі або окремо у кожній складовій частині, якщо вони розчепилися ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.12.1. Забезпеченість автоматичними гальмами (в осях і тоннах):

розрахункове натискання _______________________________________________________________ 

фактичне натискання __________________________________________________________________ 

3.12.2. Забезпеченість ручними гальмами (в осях і башмаках):

розрахункова _________________________________________________________________________ 

фактична ____________________________________________________________________________ 

3.13. Тиск повітря в гальмівній магістралі ____________________________________________ кг/см2.

3.14. Чи проводилося випробування автогальм, яке саме, коли, де і ким _____________________________________________________________________________________ 

3.15. Виявлені несправності автогальм ____________________________________________________

3.15.1. Стан колодок локомотива і гальмівних вагонів, матеріал колодок
_____________________________________________________________________________________ 
                                                               (тип гальмових колодок (чавунні, композиційні))

_____________________________________________________________________________________ 

3.15.2. Розташування та стан стоп-кранів у складі поїзда, задіяні крани, якщо такі є _____________________________________________________________________________________ 

3.15.3. Стан рукавів автогальм і кінцевих кранів, наявність перекриття кінцевих кранів _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.15.4. Інші несправності _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.16. Положення на локомотиві регулятора (контролера), реверса, крана машиніста та крана допоміжного гальма локомотива _________________________________________________________ 

3.17. Заходи, що вживалися машиністом (заходи до зупинки поїзда, послідовність дій). Відстань від місця події, на якій розпочато гальмування
_____________________________________________________________________________________ 

3.18. Несправності локомотива, що могли спричинити подію _____________________________________________________________________________________ 

3.19. Ким і які подавалися сигнали _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.20. Додаткові дані огляду місця події, що мають значення для з'ясування її причин _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.21. Дії працівників, що брали участь в усуненні пошкоджень і несправностей під час ліквідації наслідків події до прибуття комісії з розслідування __________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3.22. Заходи, вжиті для відновлення руху до прибуття відбудовного поїзда _____________________________________________________________________________________ 

3.23. Ким, коли і яку надано допомогу потерпілим
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

4. Відбудовні засоби 

Вид допомоги, яку викликано** 

Звідки викликано відбудовні засоби 

Час прибуття на місце робіт 

Час закінчення роботи відбудовних поїздів 

год 

хв 

год 

хв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
** Локомотив (Т), аварійно-польова команда (АПК), відбудовний поїзд (ВП), пожежний поїзд (ПП).

4.1. Дата повного прибирання рухомого складу ____________________________________________

4.2. Дата повного прибирання вантажу ___________________________________________________

4.3. Дата і час відновлення руху:
по одній колії: дата _____ год _____хв ____;
повне: дата _______ год _______ хв _______

4.4. Відомості про повторюваність подій __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

5. Технічний висновок про причини катастрофи /аварії/ серйозного інциденту* і допущених порушень нормативно-правових актів з безпеки руху
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Керівник підприємства (структурного підрозділу) ___________________________________________

5.1. Відомості про причетних працівників структурного підрозділу, що виконували службові обов'язки в момент події: 

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Рік народ-
ження 

Стаж роботи на підприємстві 

Стаж роботи на посаді 

Тривалість робочого дня (годин) 

Кількість годин на роботі 

Відпочинок перед роботою (годин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Відомості про працівників, які допустили порушення, подають у вигляді додатка до акта. Зазначають прізвище, ім'я, по батькові, посаду та з якого часу на цій посаді, стаж роботи на підприємстві, інформацію про складання іспитів на знання Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.10.2009 N 1014, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.12.2009 за N 1166/17182, Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854, та посадових інструкцій (із зазначенням дати їх складання), дисциплінарні стягнення і заохочення по службі. Крім того додаються: результати наркологічної експертизи, результати періодичного (попереднього) медичного огляду із зазначенням дати огляду та висновок попередньої (періодичної) психофізичної експертизи із зазначенням дати проведення експертизи.

5.2. Перелік вилучених предметів і документів, що є речовими доказами
_____________________________________________________________________________________ 

5.3. Список матеріалів розслідування і додатків до акта
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Керівник структурного підрозділу ________________________________________________________

Фахівець з безпеки руху підприємства ________________________________________

Заступник керівника підприємства _______________________________________________________
(підписи керівників)

____________
* Потрібне підкреслити.

 

Перелік
документів та послідовність їх розміщення в матеріалах службового розслідування транспортних подій на підприємствах МПЗТ

N
з/п 

Найменування документа 

Опис матеріалів у папці для справ 

Адресна телеграма про транспортну подію 

Акт службового розслідування за формою РБУ-1 (РБУ-3) 

Технічний висновок про причини транспортної події 

Протокол оперативної наради під головуванням керівника структурного підрозділу 

Наказ керівника структурного підрозділу 

Протокол оперативної наради під головуванням керівника підприємства 

Наказ керівника підприємства 

Заходи структурного підрозділу, на території якого і з вини якого сталася транспортна подія 

10 

Схема зруйнованої колії та розміщення рухомого складу, а також перелік і розміщення предметів (деталей), вилучених з місця події, фотознімки з місця події, ескізи зламаних деталей (якщо вони є) із зазначенням вад, дефектів, тріщин тощо, які мають значення для розслідування події 

11 

Акти огляду та обміру колії і стрілочних переводів, вагонів, споруд і пристроїв, тягового рухомого складу та інших технічних засобів із зазначенням відхилень від норм їх утримання й пошкодження внаслідок транспортної події 

12 

Натурний лист поїзда 

13 

Копія швидкостемірної стрічки поїзда (передавального состава), з яким сталася транспортна подія, і результати її розшифрування 

14 

Довідка за формою ВУ-45 (або витяг з журналу випробування автогальм) про забезпечення поїзда (передавального состава), з яким сталася транспортна подія, автогальмами 

15 

Попередження про обмеження швидкості 

16 

Підсумки проведених експериментів (якщо вони проводилися) 

17 

Витяги з технічно-розпорядчих актів станції, інструкцій про порядок обслуговування та організації руху на під'їзних коліях, журналів огляду колії і стрілочних переводів за формою ДУ-46, журналу технічного стану локомотива за формою ТУ-152 

18 

План і профіль колії на місці транспортної події, витяги із журналів за формами ПУ-28 і ПУ-29 щодо результатів натурних перевірок колії 

19 

Копії місцевих інструкцій (за потреби) 

20 

Метеорологічна довідка 

21 

Акти про пошкодження рухомого складу 

22 

Довідка про пошкодження вантажів 

23 

Довідка про збитки від втрати вантажу і пошкодження технічних засобів 

24 

Довідка про загальні матеріальні збитки 

25 

Документи, які характеризують осіб, причетних до транспортної події, пояснення, характеристики, дані про режим праці та відпочинку, висновки про медичний огляд, результати наркологічного огляду і результати психофізіологічної експертизи тощо 

 

Форма РБУ-3

АКТ
службового розслідування інциденту та порушення* під час поїзної та маневрової роботи

Складений ___________________________________________________________________________
                                                                                                               (дата)
_____________________________________________________________________________________,
                                                     (посади та прізвища осіб, що провели службове розслідування)
які прибули на місце о _______________________________________ і за результатами
                                                                                                (час)
службового розслідування причин інциденту/ порушення* встановили:

1. Обставини інциденту/ порушення*

1.1. Дата і час _________________________________________________________________________

1.2. Місце ____________________________________________________________________________
                                                                      (станція, перегін, кілометр, пікет, під'їзна колія) 

1.3. Вид інциденту /порушення* згідно з чинною класифікацією
_____________________________________________________________________________________

1.4. Виклад обставин
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Контрольні відомості про поїзди, маневровий склад, з якими трапився інцидент /порушення* 

N
поїзда 

Рід поїзда 

Маневр. состав 

Локомотив 

Склад поїзда (маневровий состав) 

серія 

к-сть вісей 

вага 

4-вісн 

6-вісн. 

8-вісн. 

ін-
ших 

реф. пас. 

заван-
таже-
них 

порож-
ніх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Наслідки інциденту/ порушення*

Рухомий склад 

Зійшло з рейок 

Пошкоджено в обсязі ремонту 

Пошкоджено:
колії __________ м;
стрілок ________ шт.
Розмір збитків від пошкодження:
рух. складу та інших основних засобів
___________ тис. грн;
вантажу
___________ тис. грн;
вартість ліквідації наслідків події ___________ тис. грн.
Усього: ______ тис. грн.
Перерва руху:
повна ___ год ___ хв;
по одній колії ____ год ___ хв. 

депов-
ського 

поточного, ТО 

локомотивів 

 

 

 

вагонів вантажних (усього): 

 

 

 

4-вісних 

 

 

 

6-вісних 

 

 

 

8-вісних 

 

 

 

інших 

 

 

 

рефрижерат. 

 

 

 

вагонів пасажирського парку 

 

 

 

3.1. Характеристика місця інциденту /порушення*:

число головних колій _____; підйом, спуск _____________ ‰; площадка довжиною ______ м; крива радіусом _____ м; пряма довжиною ____ м; виїмка глибиною _____ м; насип висотою ____ м; засоби сигналізації та зв'язку _______________________________________
                                                                        (напівавтоблокування, електрожезлова система)

3.2. Погодні умови*: світло, темно, ясно, туман, снігопад, хуртовина, дощ, ожеледь, видимість _____ м, вітер _________ м/хв, температура повітря ___________ °C.

3.3. Результати огляду колії (зазначити технічний стан колії та виявлені відхилення від норм) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.4. Результати огляду рухомого складу (зазначити стан і виявлені відхилення від вимог нормативного утримання) ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.5. Установлена та фактична швидкість руху поїзда (маневрового состава) (зазначити, яким чином визначено фактичну швидкість) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.6. Чи правильно сформовано склад поїзда (маневрового состава) (зазначити, які допущено порушення, якщо такі є) ________________________________________________________________

3.7. Чи проводилося випробування автогальм, яке саме, коли, де і ким
_____________________________________________________________________________________

3.8. Ким і які подавалися сигнали ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Відбудовні засоби 

Вид допомоги**, яку викликано 

Звідки викликано відбудовні засоби 

Час прибуття на місце робіт 

Час закінчення роботи відбудовних поїздів 

год 

хв 

год 

хв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
** Локомотив (Т), аварійно-польова команда (АПК), відбудовний поїзд (ВП), пожежний поїзд (ПП).

5. Технічний висновок про причини інциденту /порушення*

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підписи посадових осіб, що проводили службове розслідування  

________________________ 
________________________ 
________________________ 
                      (посада) 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
(підпис) 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
(прізвище) 

____________
* Потрібне підкреслити.

 

Форма БНВ-1

Акт
розслідування транспортної події з небезпечними вантажами

_____________________________________________________
(класифікація події, рухомий склад, вантаж, дата і час події)

_____________________________________________________________________________________
                            (дата складання акта)                                                                                                          (місце складання акта) 

Комісія, призначена наказом від _________________ N ______________________________________
у складі _______________________________________________________ - голова комісії,
членів комісії _________________________________________________________________________,
провела в період з "___" ____________ до "___" ____________ 20__ року
розслідування транспортної події з небезпечним вантажем, яка сталася ________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування підприємства або структурного підрозділу)

1. Обставини, за яких сталася транспортна подія ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Фактична інформація ________________________________________________________________
3. Аналіз _____________________________________________________________________________

4. Причини транспортної події ___________________________________________________________

5. Заходи щодо усунення причин транспортної події _________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Висновки комісії щодо осіб, які допустили порушення нормативних актів з безпеки руху _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Перелік матеріалів, що додаються ______________________________________________________

Голова комісії ________________________________________________________________________

Члени комісії _________________________________________________________________________
                       _________________________________________________________________________ 

 

Форма БНВ-2

Журнал
реєстрації транспортних подій з небезпечними вантажами

N
з/п 

Дата і час 

Вид та наслідки події 

Обставини та причини події 

Заходи оперативного реагування та відмітка про їх виконання 

настання події, місце 

отримання інформації про подію 

 

 

 

 

 

 

 

Форма РБУ-7

КНИГА
обліку транспортних подій під час поїзної та маневрової роботи на залізничному транспорті підприємств МПЗТ

__________________________________________________________________
(найменування підприємства або структурного підрозділу)

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Сторінка 1

N
з/п 

Дата і час 

Вид транспортної події 

Місце події
(станція, перегін) 

N поїзда, серія локомотива, вага, осі 

Обставини події 

Господарство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторінка 2

Структурний підрозділ 

Особи, що проводили розслідування 

Дата складання акта розслідування 

Винні особи 

Порушені параграфи ПТЕ 

посада 

П. І. Б. 

Накладені стягнення 

Дата аналізу події 

Дата і номер наказу 

Розмір збитків та відшкодування 

10 

____________

Опрос