Идет загрузка документа (409 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения медицинских осмотров работников определенных категорий железнодорожного транспорта, метрополитенов и предприятий межотраслевого промышленного железнодорожного транспорта Украины

Министерство транспорта и связи
Порядок, Приказ от 29.04.2010 № 240
редакция действует с 08.01.2013

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 29 квітня 2010 року N 240

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 2010 р. за N 537/17832

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 30 листопада 2012 року N 733

Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці", пункту 2.26 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113, та з метою удосконалення проведення медичних оглядів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам Укрзалізниці, залізниць, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України привести власні акти у відповідність із цим наказом.

4. Визнати такими, що не застосовуються на території України, накази Міністерства шляхів сполучення СРСР від 07.07.87 N 23-Ц "О медицинском освидетельствовании работников железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов", від 01.08.79 N 29-ЦЗ "О медицинских осмотрах работников военизированной охраны МПС" та вказівку Міністерства шляхів сполучення СРСР від 23.12.91 N П-2006у "О медицинском освидетельствовании лиц, связанных с обслуживанием поездов, работающих на железнодорожных путях, предприятиях железнодорожного транспорта и транспортного строительства связанных с личной безопасностью".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Міністр  

К. Єфименко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр
охорони здоров'я України
 

 
З. Митник
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
Р. Іллічов
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

Голова Київської міської
державної адміністрації
 

 
Л. Черновецький
 

Заступник Голови Федерації
профспілок України
 

 
С. Українець
 

Керівник Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
 

 
 
В. Г. Хара
 

В. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
Г. Яцишина
 

 

ПОРЯДОК
проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту.

1.2. Цей Порядок поширюється на:

підприємства (структурні підрозділи) залізниць, установи та організації залізничного транспорту загального користування, метрополітени та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту державної форми власності, працівники яких зайняті на роботах, пов'язаних із забезпеченням безпеки руху і обслуговуванням залізничного транспорту;

Головне управління медичних закладів Укрзалізниці та медичні служби залізниць;

лікувально-профілактичні заклади державної форми власності, підпорядковані Укрзалізниці, які здійснюють медичні огляди працівників; спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право проводити попередні (періодичні) медичні огляди окремих категорій працівників залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту.

1.3. Обов'язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, з метою визначення їх придатності до виконання професійних обов'язків, профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму.

1.4. Попередній медичний огляд під час прийняття на роботу проводиться з метою:

визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я;

встановлення фізичної та психофізіологічної придатності особи до роботи за визначеною професією, спеціальністю, посадою;

встановлення можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків у конкретних умовах виробничого середовища й трудового процесу;

виявлення захворювань, що виникли раніше та можуть негативно впливати на професійно значимі функції.

1.5. Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників;

своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в конкретних умовах виробничого середовища і трудового процесу;

розроблення індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів для працівників, що належать за результатами медичного огляду до групи ризику;

здійснення відповідних оздоровчих заходів.

1.6. Обов'язковому попередньому (під час прийняття на роботу) і періодичному (протягом трудової діяльності) медичним оглядам підлягають такі категорії працівників залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту:

а) працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів та супроводженням вантажів і пасажирів:

особи, що забезпечують рух поїздів;

особи, що супроводжують вантажі та пасажирів;

особи, професійна діяльність яких здійснюється в умовах підвищеної особистої небезпеки (робота на залізничних коліях, обслуговування поїздів, небезпека наїзду рухомого складу, небезпека ураження струмом високої напруги, робота в підземних спорудах метрополітенів);

б) працівники, професійна діяльність яких здійснюється в умовах дії шкідливих чи небезпечних виробничих чинників згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 4 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113);

в) працівники, які виконують роботи згідно з Переліком робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 5 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113);

г) працівники відомчої воєнізованої охорони, зайняті охороною об'єктів, вантажів і матеріальних цінностей, робота яких пов'язана з носінням та використанням вогнепальної зброї; працівники, зайняті гасінням пожеж та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, пожежно-технічним обстеженням будівель та висотних споруд;

ґ) працівники, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення й може призвести до поширення інфекційних хвороб, відповідно до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 (із змінами);

д) працівники, яких підприємства залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та міжгалузевого промислового залізничного транспорту направляють до навчальних закладів, галузевих і міжгалузевих навчальних центрів і навчальних комбінатів.

1.7. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

високошвидкісний поїзд - пасажирський поїзд, який рухається зі швидкістю понад 200 км/год;

особи, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів, - працівники, професійна діяльність яких прямо пов'язана з процесом перевезення: ведення поїздів, готування маршрутів приймання (відправлення) або пропускання поїздів на станції, ведення поїздів дільницею, технічне обслуговування поїздів, утримання колії, штучних споруд, технічних засобів електропостачання, сигналізації, централізації та зв'язку тощо;

підземні види робіт - видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших видів підземних споруд, геологорозвідувальні роботи, які проводяться під землею;

прискорений поїзд - пасажирський поїзд, який рухається зі швидкістю 141 - 160 км/год.;

промисловий залізничний транспорт - транспортно-технологічний комплекс, призначений забезпечувати переміщування вантажів (між виробництвами, виробничими циклами, окремими операціями або підприємствами) у процесі їх вироблення та взаємодію із залізничним транспортом загального користування;

роботи в метрополітенах - роботи, які пов'язані з експлуатацією та обслуговуванням споруд, пристроїв та обладнання метрополітену, що розташовані в закінчених будівництвом та зданих в експлуатацію будівлях, які розміщуються під землею (тунелі, притунельні споруди, підземні станції, нахили ескалаторів глибокого закладення тощо), і належать до робіт у підземних спорудах;

швидкісний поїзд - пасажирський поїзд, який рухається зі швидкістю 161 - 200 км/год.

II. Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту

2.1. Для проведення попереднього (періодичного) медичного огляду працівників керівники підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту повинні укласти з ЛПЗ або вчасно поновити з ним договір, у якому зазначаються умови та терміни проведення медичних оглядів.

2.2. Перелік професій і посад, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівники яких підлягають обов'язковому попередньому (під час прийняття на роботу) та періодичним медичним оглядам, наведено у додатку 1.

2.3. Якщо працівник, робота якого пов'язана з рухом поїздів, обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, одночасно зазнає впливу шкідливих та небезпечних факторів трудового процесу або його робота пов'язана з обслуговуванням населення, а також якщо він повинен проходити психіатричний та наркологічний огляди, то під час проведення медичного огляду враховуються також вимоги таких нормативно-правових актів:

постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих" (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 N 263/121 "Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за N 18/554 (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров'я України від 20.10.99 N 252 "Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.99 за N 768/4061 (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656 (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за N 639/6927;

наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113 (далі - наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246).

2.4. На підставі переліку категорій працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, що підлягають обов'язковому попередньому і періодичним медичним оглядам, зазначеного в пункті 1.6 цього Порядку, акта визначення категорій працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (додаток 2), уповноважена роботодавцем особа складає поіменні списки працівників за формою, наведеною у додатку 3, на паперовому та електронному носіях, а також план-графік проведення медичних оглядів та погоджує його з ЛПЗ. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медичного огляду посадової особи), другий примірник надсилається до 15 грудня поточного року до ЛПЗ, третій - до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий - до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

2.5. Роботодавець (замовник) за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення попередніх та періодичних медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівників з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику професійних захворювань.

2.6. Для проходження попереднього (під час прийняття на роботу та у разі переведення на іншу роботу, для якої регламентовано проходження обов'язкового медичного огляду) та періодичного медичних оглядів роботодавець повинен видати працівнику направлення на обов'язковий попередній (періодичний) медичний огляд працівника (далі - направлення) за формою, зазначеною у додатку 4.

2.7. Попередній (періодичні) медичний огляд працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту здійснюється лікарською експертною комісією з проведення медичних оглядів (далі - ЛЕК) ЛПЗ Укрзалізниці.

2.8. ЛЕК очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа (лікар-спеціаліст терапевтичного профілю), що має відповідну підготовку з професійної патології.

2.9. До складу ЛЕК в обов'язковому порядку входять лікарі: офтальмолог, отоларинголог, невролог, хірург, гінеколог, терапевт, що пройшов підготовку з професійної патології, у разі потреби можуть залучатися фахівці інших лікарських спеціальностей, крім того, медичний реєстратор (секретар комісії).

2.10. Працівники, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, з урахуванням професії та віку проходять обов'язкові медичні огляди з такою періодичністю:

машиністи, зайняті на поїзній роботі "в одну особу", машиністи та помічники машиністів, що обслуговують швидкісні поїзди, - щорічно;

інші машиністи, водії та їх помічники віком до 50 років - кожні 2 роки, старші 50 років - щорічно;

інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, пов'язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту і метрополітену, віком до 50 років - кожні 2 роки, старші 50 років - щорічно;

група осіб керівного складу - кожні 3 роки;

працівники віком до 21 року - щорічно.

У разі коли окремі категорії працівників підпадають під дію кількох нормативних актів, що регламентують проведення медичних оглядів (зазначені в пункті 2.3 цього Порядку), періодичність оглядів встановлюється з урахуванням специфіки професійної діяльності та медичних показань. У такому випадку медичні огляди призначаються не рідше одного разу на 2 роки, а їх строки повинні збігатися.

Строк проведення періодичних медичних оглядів визначається також з урахуванням періодичності обов'язкових профілактичних наркологічних та психіатричних оглядів.

2.11. Періодичність проведення медичних оглядів може змінюватися:

за рішенням ЛЕК виходячи з конкретного стану здоров'я працівника, до індивідуальних строків проведення обов'язкового медичного огляду, але не частіше одного разу на рік;

при призначенні працівника на роботу з більш складними умовами праці або вищим ступенем небезпеки, для яких визначено підвищені вимоги до стану здоров'я, включаючи переведення машиніста локомотива на роботу "в одну особу" чи обслуговування швидкісних поїздів, за направленням роботодавця;

у разі, якщо є обґрунтована підозра, що стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки, за поданням роботодавця та погодженням з профспілковою організацією, членом якої є працівник;

на письмову вимогу працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, або якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.

2.12. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, та відповідно до плану-графіка їх проведення комісія ЛПЗ визначає перелік лабораторних, функціональних та інших досліджень з урахуванням специфіки професійної діяльності та медичних показань, фах лікарів, залучених до їх проведення. Примірний перелік обстежень (додаток 5) включає в себе обов'язковий обсяг необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки професійної діяльності. Медичний огляд лікарями ЛЕК проводиться тільки за наявності результатів лабораторних, функціональних та інших досліджень.

2.13. Для проходження медичного огляду особа, направлена установою, подає ЛЕК такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

військовий квиток або приписне свідоцтво;

медичну карту амбулаторного хворого (облікова форма N 025/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)"), у разі її відсутності в ЛПЗ, що проводить медичний огляд, - витяг з медичної карти амбулаторного хворого із ЛПЗ за місцем проживання працівника;

узагальнені дані про передрейсові медичні огляди (подають члени локомотивних бригад);

направлення, видане роботодавцем за встановленою формою (додаток 4).

Особи, що приймаються на роботу, під час попереднього медичного огляду подають також довідку про щеплення (за наявності).

На вимогу ЛЕК для об'єктивної оцінки стану здоров'я працівник надає виписку з історії хвороби або медичної карти амбулаторного хворого про всі випадки захворювання з тимчасовою втратою працездатності (проведені обстеження, лікування та рекомендації) у разі лікування в інших ЛПЗ державної та комунальної форми власності чи приватних медичних закладах.

Працівники, для яких є обов'язковими первинний і періодичні профілактичні наркологічні огляди, надають ЛЕК сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення".

Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, надають ЛЕК довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465.

2.14. Окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводилися під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення за медичною допомогою, але не більше ніж за 3 місяці до проведення медичного огляду, можуть ураховуватися під час проведення медичного огляду.

2.15. Кожний лікар, який бере участь в обстеженні працівника, направленого на ЛЕК, має забезпечити належну якість медичного огляду, дає висновок щодо стану здоров'я та працездатності працівника, засвідчує висновок особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи за обраною професією.

Кількість пацієнтів, що підлягають огляду лікарем ЛЕК, не повинна перевищувати 5 осіб на годину.

2.16. У разі виявлення у працівника патології лікар ЛЕК зобов'язаний передати інформацію про такого хворого цеховому терапевту або лікарю відповідної спеціальності для забезпечення своєчасного диспансерного нагляду за пацієнтами з хронічними захворюваннями та особами групи ризику і визначення лікувально-оздоровчих заходів.

2.17. Дані медичного обстеження заносяться лікарями ЛЕК до медичної карти амбулаторного хворого (форма 025/о), до якої вклеюються сертифікат (копія) про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду та довідка (копія) про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Результати медичного огляду та висновки кожного із фахівців про професійну придатність працівників, зайнятих на роботах, пов'язаних із забезпеченням безпеки руху на залізничному транспорті, метрополітенах та підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту, у тому числі осіб, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, заносяться також до картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду, форма якої наведена у додатку 6. За наявності протипоказань до виконання професійних обов'язків у картці амбулаторного хворого обов'язково вказується пункт Переліку медичних протипоказань до роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (додаток 7), згідно з яким особа не допускається до роботи.

Картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду, містить конфіденційну інформацію, надається ЛЕК під час проведення медичних оглядів та зберігається в ЛПЗ впродовж професійної діяльності працівника. У разі зміни працівником місця роботи картка працівника видається йому під особистий підпис для пред'явлення на новому місці роботи, при цьому кожна сторінка картки нумерується та засвідчується печаткою медичного закладу. Копія картки працівника, що був зайнятий на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, зберігається у відповідному ЛПЗ протягом 15 років після звільнення такого працівника з роботи.

2.18. ЛЕК не проводить медичний огляд у разі:

наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або в період загострення хронічного неінфекційного захворювання;

наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді;

перебування обстежуваної особи в стані сп'яніння будь-якого походження.

2.19. Питання придатності працівника до роботи в кожному окремому випадку вирішується індивідуально з урахуванням особливостей функціонального стану організму за результатами основних та додаткових методів обстеження (наявності хронічних захворювань, характеру, ступеня прояву патологічного процесу) та умов праці на підставі Переліку медичних протипоказань до роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (додаток 7), окремих протипоказань у разі порушення зору (додаток 8), результатів обов'язкового профілактичного наркологічного, психіатричного оглядів. За результатами медичного огляду працівника ЛЕК складає висновок про стан здоров'я працівника та можливість виконання ним передбачуваної посадою роботи.

2.20. У разі необхідності комісія ЛЕК має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника з високим ризиком розвитку захворювання на додаткове поглиблене обстеження та консультації до спеціалізованих ЛПЗ Укрзалізниці чи системи Міністерства охорони здоров'я України для уточнення діагнозу.

2.21. Якщо під час проведення періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності у працівника професійного захворювання, ЛЕК надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника до державної санітарно-епідеміологічної служби відповідно до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.12.2004 N 614, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.02.2005 за N 260/10540, а також направляє працівника в установленому порядку до профпатолога, спеціалізованих ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

2.22. Особи, які не пройшли обов'язкового медичного огляду або отримали висновок ЛЕК про професійну непридатність, до роботи (виробничої практики) не допускаються. Працівнику не може пропонуватися робота, яка згідно з медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я.

Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медичного огляду місце роботи (посаду) і середню заробітну плату в порядку, визначеному законодавством та колективним договором, за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

2.23. Контроль за організацією та якістю проведення попередніх та періодичних медичних оглядів покладається на медичні служби залізниць, заклади державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті, Головне управління медичних закладів Укрзалізниці, які проводять вибіркову експертну оцінку медичних оглядів працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту.

2.24. За результатами періодичних медичних оглядів комісія щороку до 10 січня оформлює заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу, за формою, зазначеною в додатку 9. Заключний акт складається у шести примірниках: один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медичний огляд, інші надаються роботодавцю, профспілковій організації підприємства (у разі відсутності профспілки на підприємстві - уповноваженій працівниками особі), закладу державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті, робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, медичній службі залізниці. Узагальнена інформація про проведення медичних оглядів працівників залізничного транспорту по залізницях надається щокварталу до Головного управління медичних закладів Укрзалізниці. Строк зберігання заключного акта - 5 років.

2.25. У разі виникнення конфліктної ситуації, незгоди працівника чи роботодавця з рішенням ЛЕК результати медичного огляду можуть бути оскаржені до ЛЕК вищого рівня (дорожньої лікарської експертної комісії чи центральної лікарської експертної комісії) у двотижневий строк з моменту проведення медичного огляду або до суду.

III. Обов'язки посадових осіб, відповідальних за організацію і проведення обов'язкових медичних оглядів

3.1. Керівники підприємств (структурних підрозділів), установ, організацій:

а) щороку до 1 грудня визначають працівників, що підлягають періодичному медичному огляду в наступному році;

б) забезпечують:

складання поіменного списку працівників, які підлягають медичному огляду на підставі переліку категорій працівників, зазначених у пункті 1.6 цього Порядку, та акта визначення категорій працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, на паперовому та електронному носіях;

підготовку плану-графіка проведення медичних оглядів та погодження його з лікувально-профілактичним закладом;

надсилання до 15 грудня поточного року примірника списку та плану-графіка до ЛПЗ, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті (один примірник списку категорій працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, надсилають також до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України);

в) згідно з чинним законодавством укладають або завчасно поновлюють договір з ЛПЗ про проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників;

г) забезпечують взаємодію з ЛПЗ, що здійснюють медичні огляди та медичне обслуговування працівників підприємства:

погоджують строки проведення медичних оглядів з ЛЕК (відповідно до плану-графіка);

направляють працівників на обов'язкові наркологічний та психіатричний медичні огляди за місцем проживання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих";

надають ЛЕК інформацію про випадки тимчасової втрати працездатності за період, що минув з моменту попереднього медичного огляду;

ґ) призначають осіб, відповідальних за організацію медичних оглядів, та здійснюють контроль за їх проведенням у строки, погоджені з ЛПЗ;

д) під час укладання трудового договору забезпечують інформування працівника під підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, про права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

е) у встановлені строки направляють на медичний огляд осіб, що підлягають періодичним медичним оглядам, а також осіб, що переходять на роботи, для яких визначено більш жорсткі вимоги до стану здоров'я. До вирішення питання про укладання трудового договору направляють на медичний огляд осіб, що приймаються на роботу за професіями чи посадами, для яких регламентовано обов'язковий попередній медичний огляд;

є) забезпечують працівників, яких направляють на обстеження до дорожньої, центральної ЛЕК та спеціалізованих медичних закладів, що здійснюють експертизу професійної придатності працівників, безкоштовними квитками для проїзду до ЛПЗ та у зворотному напрямку;

ж) зберігають за працівниками, направленими на обов'язковий періодичний медичний огляд, середню заробітну плату за місцем роботи на час їх обстеження у порядку, визначеному законодавством та колективним договором;

з) відсторонюють від роботи працівників, яким згідно з медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров'я. Вирішують питання щодо тимчасового або постійного працевлаштування працівника, за його згодою, на іншу роботу відповідно до чинного законодавства або вживають інших заходів, передбачених законодавством;

и) забезпечують за свій рахунок організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівників з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання, їх реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань;

і) забезпечують здійснення відповідних оздоровчих заходів заключного акта у повному обсязі та усувають причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

3.2. Головне управління медичних закладів Укрзалізниці та медичні служби залізниць:

розробляють нормативні та методичні документи з проведення медичних оглядів працівників залізничного транспорту та професійного добору, експертизи їх якості та оцінки результатів;

визначають перелік ЛПЗ та затверджують його відповідним наказом Міністерства транспорту та зв'язку України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України;

здійснюють контроль та експертну оцінку своєчасності та повноти проведення медичних оглядів, виконання оздоровчих заходів;

у межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медичних оглядів (у разі виявлення порушень);

видають накази про утворення центральної та дорожніх ЛЕК з проведення медичних оглядів для поглибленого медичного обстеження працівників за направленням ЛЕК з метою уточнення діагнозу та визначення професійної придатності, про порядок направлення, строки та місця їх проведення;

проводять підвищення кваліфікації лікарів та голів ЛЕК з питань сучасних методів проведення медичних оглядів залізничників;

доводять до відома керівництва Укрзалізниці, залізниць та метрополітенів узагальнені дані про проведення медичних оглядів працівників та надають пропозиції щодо профілактики захворюваності, поліпшення умов праці на залізничному транспорті та метрополітенах.

3.3. Головні лікарі ЛПЗ Укрзалізниці:

укладають договір з керівниками підприємств (структурних підрозділів), установ та організацій про проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів працівників;

видають накази про утворення комісії для проведення медичних оглядів, у яких зазначаються час, місце їх проведення, перелік лікарів, обсяги лабораторних, функціональних та інших досліджень згідно з цим Порядком;

залучають до проведення медичних оглядів лікарів, які обізнані з особливостями умов праці працівників, шкідливими факторами виробничого середовища, гігієнічною оцінкою робочих місць і можливою професійною патологією, характерною для даної дільниці, цеху, виробництва;

забезпечують разом з Головним управлінням медичних закладів Укрзалізниці та медичними службами залізниць підвищення кваліфікації лікарів;

забезпечують оснащення ЛЕК необхідним медичним обладнанням і його постійне ефективне функціонування;

забезпечують тиражування необхідної кількості бланків облікових форм, їх оформлення та дотримання встановлених строків зберігання обліково-звітної медичної документації;

складають разом з роботодавцем план-графік проведення медичних оглядів, щорічно інформують роботодавця про результати медичних оглядів.

3.4. ЛЕК медичного закладу Укрзалізниці:

проводять медичні огляди працівників з оформленням результатів проведених оглядів відповідно до визначеного порядку;

складають разом з роботодавцем план-графік проведення медичних оглядів. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, та відповідно до плану-графіка їх проведення визначають перелік лабораторних, функціональних та інших досліджень, фах лікарів, залучених до їх проведення;

забезпечують проведення медичних оглядів тільки у разі наявності результатів лабораторних, функціональних та інших досліджень за умови подання особою всіх зазначених у цьому Порядку документів. Мають право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки професійної діяльності та медичних показань. Можуть змінювати періодичність проведення медичних оглядів у випадках, зазначених у цьому Порядку;

приймають рішення про професійну придатність працівника та складають висновок про відповідність стану його здоров'я професійним вимогам, визначають конкретну дату наступного медичного огляду, про що робиться запис у картці працівника. Мають право в окремих випадках індивідуально вирішувати питання придатності працівника до роботи з урахуванням особливостей функціонального стану його організму (характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов праці та результатів додаткових обстежень;

інформують працівника про стан його здоров'я та можливі наслідки з відміткою про це в медичній документації та під особистий підпис пацієнта;

визначають оздоровчі заходи (рекомендації) як для кожного працівника, так і окремих професійних груп: надають рекомендації щодо динамічного обстеження та лікування, реабілітації, диспансерного нагляду за станом здоров'я працівників груп ризику, тимчасового переведення працівника за станом здоров'я на іншу роботу тощо;

заносять результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і висновок ЛЕК про стан здоров'я до картки працівника і до медичної карти амбулаторного хворого (форма 025/о);

інформують цехового терапевта або лікаря відповідної спеціальності про виявлення у працівника тієї чи іншої патології, приналежність до тієї чи іншої категорії групи ризику для забезпечення своєчасного диспансерного нагляду і визначення лікувально-оздоровчих заходів;

ведуть статистичний облік (журнал обліку медичних оглядів (додаток 10)), звітність за формами обліково-звітної медичної документації, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України та Головним управлінням медичних закладів Укрзалізниці;

за результатами періодичних медичних оглядів щороку до 10 січня оформляють заключний акт про результати періодичного медичного огляду працівників. Голова ЛЕК щокварталу до 10 числа наступного за звітним кварталом місяця складає звіт за результатами періодичного медичного огляду працівників, який надає до медичних служб залізниць (додаток 11).

3.5. Лікарі ЛПЗ Укрзалізниці:

беруть безпосередню участь у проведенні обов'язкового медичного огляду або надають ЛЕК епікризи спостереження за працівниками, прикріпленими до цехової лікарської дільниці;

забезпечують підготовку працівників своєї дільниці до медичного огляду (направляють на обов'язкові та додаткові лабораторні, функціональні та інші дослідження відповідно до вимог нормативних актів, що регламентують медичні огляди, та з урахуванням обсягів досліджень відповідно до стандартів обстеження при окремих нозологічних формах), оформляють необхідні супровідні медичні документи;

за результатами медичних оглядів здійснюють диспансеризацію працівників, заповнюють на вперше виявленого диспансерного хворого контрольну карту диспансерного нагляду (форма 030/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302), визначають групу загального та серцево-судинного ризику, проводять лікування та реабілітацію диспансерних контингентів хворих.

3.6. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби:

здійснюють контроль за своєчасністю та організацією медичних оглядів, виконанням оздоровчих заходів заключного акта;

визначають категорії працівників, що підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та складають акт відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, погоджують списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, та план-графік проведення медичних оглядів;

беруть участь в ознайомленні лікарів ЛПЗ з особливостями умов праці та можливим впливом шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на працівників;

розробляють санітарно-протиепідемічні заходи за результатами медичних оглядів;

на запит ЛПЗ складають санітарно-гігієнічну характеристику умов праці або інформаційну довідку про умови праці працівника у разі підозри в нього професійного захворювання (отруєння);

у межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медичних оглядів або притягнення до адміністративної відповідальності роботодавців і керівників ЛПЗ згідно з чинним законодавством;

подають роботодавцю та, у разі потреби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України пропозиції щодо профілактики професійних захворювань (отруєнь), поліпшення умов праці.

 

Директор Департаменту
залізничного транспорту
 

 
М. Снітко
 

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України 

 
 
 
Ю. Мельников

 

Перелік професій і посад,
безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівники яких підлягають обов'язковому попередньому (під час прийняття на роботу) та періодичним медичним оглядам

N групи 

I. Група машиністів та водіїв 

Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

Метрополітен 

I.1 

Машиністи, що обслуговують локомотиви "в одну особу";
машиністи та помічники машиністів, що обслуговують швидкісні поїзди 

Машиністи електропоїздів метрополітену, зайняті на поїзній і маневровій роботі на лініях метрополітену 

I.2 

Машиністи та помічники машиністів електровозів, тепловозів, паровозів, електропоїздів, дизель-поїздів, рейкових автобусів;
машиністи - інструктори локомотивних бригад 

Помічники машиністів електропоїздів;
машиністи та помічники машиністів електровозів метрополітену;
машиністи-інструктори локомотивних бригад 

I.3 

Машиністи і помічники машиністів локомотивів, що виконують маневрові роботи в депо чи на коліях підприємств;
машиністи і помічники машиністів автомотрис, мотовозів, самохідних колійних машин, хопер-дозаторних вертушок, думпкарів, ВПО;
машиністи (водії) і помічники машиністів (водіїв) дрезин;
машиніст крана (кранівник);
машиністи і помічники машиністів (кранівники і їх помічники) залізничних кранів;
машиніст електростанції пересувної;
машиністи - інструктори колійних машин та моторно-рейкового транспорту;
машиніст - інструктор кранових бригад;
машиністи будівельних машин (екскаваторів, автогрейдерів, бульдозерів, бурових установок та ін.);
машиністи колійних стругів;
машиністи та помічники машиністів спеціальних составів з транспортування довгомірних рейкових ланок; 

Машиністи електропоїздів метрополітену, зайняті на маневровій роботі в електродепо;
машиністи мотовозів;
машиністи та помічники машиністів кранів автомобільних (на залізничному ходу);
машиністи мийних установок;
машиністи зумпфових агрегатів;
водії і помічники водіїв дрезин;
машиністи колійних машин (зайняті керуванням виправочно-підбивочнорихтувальними машинами ВПРС) 

N групи 

II. Група диспетчерсько-операторська

Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

Метрополітен 

II.1 

Диспетчери поїзні дільниць, обладнаних диспетчерською централізацією;
начальники станцій та начальники станцій, що виконують обов'язки чергових по станції;
чергові по залізничних станціях;
чергові по роз'їздах;
чергові станційних постів централізації;
чергові по вокзалах 

Старші поїзні диспетчери, поїзні диспетчери;
чергові по станціях;
чергові станційних постів централізації;
чергові станційних постів телекерування;
чергові з приймання та відправлення поїздів 

II.2 

Диспетчери поїзні;
диспетчери станційні;
диспетчери маневрові залізничних станцій;
диспетчери локомотивні дирекцій залізничних перевезень;
диспетчери з оперативного керування перевезеннями та експлуатаційною роботою;
диспетчери структурних підрозділів підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту;
чергові локомотивних депо;
чергові по сортувальних гірках;
оператори сортувальних гірок;
оператори постів централізації;
оператори при черговому по станції;
оператори при черговому по дирекції залізничних перевезень;
старші енергодиспетчери, енергодиспетчери 

Старші чергові та чергові по метрополітену;
старші диспетчери та диспетчери ескалаторної служби;
старші енергодиспетчери, енергодиспетчери;
оператори постів централізації 

II.3 

Чергові по парках (на залізничному транспорті);
чергові по переїзду, чергові по роз'їзду;
постачальники поїзних документів;
начальники сортувальних гірок 

Чергові біля ескалатора;
старші диспетчери та диспетчери електромеханічної служби;
чергові та помічники чергових по електродепо 

N групи 

III. Група станційно-маневрова 

Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

Метрополітен 

III.1 

Складачі поїздів, помічники складачів поїздів;
регулювальники швидкості руху вагонів;
оглядачі (старші оглядачі) вагонів;
оглядачі-ремонтники вагонів;
старші майстри та майстри пунктів технічного обслуговування вагонів;
слюсарі з ремонту рухомого складу на ПТО 

Слюсарі з огляду та ремонту локомотивів (вагонів) у пунктах технічного обслуговування (зайняті на роботах з огляду та ремонту електрорухомого складу метрополітену);
старші майстри та майстри електродепо (зайняті ремонтом електрорухомого складу метрополітену);
старші майстри та майстри (дільниця моторейкового транспорту);
старші майстри та майстри пунктів технічного обслуговування вагонів метрополітену (зайняті на роботах з огляду та ремонту електрорухомого складу метрополітену) 

III.2 

Сигналісти;
чергові (старші чергові) стрілочних постів;
майстри, старші майстри локомотивних депо підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту
 

Чергові стрілочних постів 

II.3 

Начальники пунктів технічного обслуговування вагонів;
приймальники поїздів 

Провідні інженери, старші інженери, інженери з приймання локомотивів (вагонів метрополітену) у депо (на вагоноремонтному заводі) 

N
групи
 

IV. Група супроводження поїздів 

Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

IV.1 

Начальники (механіки-бригадири) пасажирських поїздів;
провідники пасажирських вагонів, у т. ч. провідники поїздів підвищеної комфортності з правом продажу квитків, службово-технічних вагонів, електро- та дизельпоїздів;
інструктори резерву провідників;
кондуктори всіх найменувань 

IV.2 

Старші стрільці та стрільці відомчої воєнізованої охорони, що супроводжують поїзди;
прийомоздавальники вантажу та багажу в поїздах;
поїзні електромеханіки;
механіки рефрижераторних секцій 

N групи 

V. Група колії, тунельних споруд, інженерно-технічного обладнання та пристроїв 

Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

Метрополітен 

V.1 

Монтери колії;
монтери колії, що призначаються в обхід;
обхідники залізничних колій та штучних споруд;
ремонтники штучних споруд;
електрозварники, що працюють на колії;
електро-, газо-, бензорізальники;
оператори та помічники операторів дефектоскопних візків  

Монтери колії;
обхідники колій та штучних споруд;
електрозварники ручного зварювання (зайняті на роботах на коліях, контактній рейці та штучних спорудах);
електрозварники ручного зварювання та електрогазозварники (зайняті в тунелі на роботах у магістральних мережах водопроводу, водовідливних і каналізаційних установках, тунельної вентиляції, перегінних і станційних металоконструкціях);
оператори, помічники операторів дефектоскопних візків (вагонів) 

V.2 

Виконавець робіт у колійному господарстві;
майстри, старші майстри шляхові;
майстри мостові дистанції колії;
майстри тунельні дистанції колії;
майстри (старші майстри) машин контактного зварювання;
шліфувальники пересувних рейкозварювальних, зварювально-наплавочних машин;
майстри (старші майстри) спеціальних составів з транспортування рейкових плітей безстикової колії, снігоприбиральних машин;
майстри (старші майстри) виправних та колійних робіт підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

Старші майстри та майстри колієвимірювально-дефектоскопічної станції;
налагоджувальники колійних машин та механізмів, контрольно-вимірювального вагона;
старші майстри, майстри моторейкового транспорту;
майстри та помічники майстрів (геомаркшейдерські вимірювання);
дренажники;
тунельні робітники (зайняті на роботах з поточного утримання штучних споруд-тунелів, притунельних споруд та станцій);
старші майстри та майстри, старші електромеханіки, електромеханіки, слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену, слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, електромонтери - релейники (зайняті на роботах у тунелі з експлуатаційного обслуговування та ремонту магістральних мереж водопроводу, водовідливних і каналізаційних насосних установок, тунельної вентиляції, у т. ч. електроустановок зазначених пристроїв);
старші майстри та майстри, старші електромеханіки, електромеханіки, слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену (зайняті в тунелі та на підземних станціях технічним обслуговуванням та ремонтом перегінних і станційних металоконструкцій);
старші шляхові майстри та шляхові майстри, помічники шляхових майстрів;
старші мостові майстри та мостові майстри;
старші тунельні майстри та тунельні майстри 

V.3 

Начальники колійних машин;
бригадири (звільнені) з поточного утримання колії та штучних споруд;
оператори машин контактного зварювання пересувних рейкозварювальних машин;
оператори колійних вимірювань підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

Інженери з технічного нагляду, з гірничих робіт, інженери (зайняті на геомаркшейдерських роботах);
звільнені бригадири 

N
групи
 

VI. Група електропостачання, сигналізації, централізації та зв'язку, інформаційно-обчислювального центру 

Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

Метрополітен 

VI.1 

Старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери сигналізації, централізації та блокування (СЦБ), пристроїв виявлення перегрітих буксових вузлів рухомого складу;
слюсарі механоскладальних робіт, які зайняті експлуатаційним обслуговуванням польових і лінійних пристроїв СЦБ та сортувальних гірок;
старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери контактної мережі;
електромонтери оперативно-виїзних бригад;
електромонтери-лінійники з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі;
слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

Старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери з обслуговування підстанцій, зайняті технічним обслуговуванням пристроїв і обладнання тягових, суміщених тяговознижувальних підстанцій;
старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання, зайняті технічним обслуговування і ремонтом кабельних мереж і освітлення, виконанням електромонтажних робіт у тунельних та на наземній дільницях;
старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери-релейники, електромонтери з ремонту й обслуговування електроустаткування, зайняті обслуговуванням пристроїв телемеханіки керування суміщеними тяговознижувальними підстанціями, релейного захисту і автоматики, високовольтними випробуваннями кабельних мереж та обладнання, а також на роботах, пов'язаних із захистом тунельних та наземних споруд від електрокорозії;
старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери з ремонту та обслуговування пристроїв СЦБ, зайняті експлуатаційним обслуговуванням та ремонтом колійних та лінійних пристроїв СЦБ, а також поїзних пристроїв АЛС-АРШ;
старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, зайняті технічним обслуговуванням та ремонтом усіх видів диспетчерського зв'язку, тунельного зв'язку, поїзного радіозв'язку, станційних пристроїв зв'язку, станційних пристроїв телекерування роботою станцій з використанням теленагляду 

VI.2 

  

Начальники груп знижувальних підстанцій, зайнятих технічним обслуговуванням пристроїв і обладнання тягових, суміщених тяговознижувальних підстанцій;
начальники дільниць, лабораторій, інженери-електронники, зайняті обслуговуванням пристроїв телемеханіки керування суміщеними тяговознижувальними підстанціями, релейного захисту й автоматики, високовольтними випробуваннями кабельних мереж та обладнання, а також на роботах, пов'язаних із захистом тунельних та наземних споруд від електрокорозії;
начальники лабораторій, інженери, зайняті технічним обслуговуванням та ремонтом колійних та лінійних пристроїв СЦБ, а також поїзних пристроїв АЛС-АРШ;
провідні інженери-електронники та інженери-електронники, зайняті технічним обслуговуванням мікропроцесорних централізацій МПЦ, диспетчерської централізації з комп'ютерним керуванням та комп'ютерних пультів керування пристроями СЦБ;
начальники дільниць, провідні інженери та інженери, зайняті технічним обслуговуванням та ремонтом усіх видів диспетчерського зв'язку, тунельного зв'язку, поїзного радіозв'язку, станційних пристроїв зв'язку, станційних пристроїв телекерування роботою станцій з використанням теленагляду 

VII. Група керівного складу

Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

Метрополітен 

Начальники дирекцій залізничних перевезень - заступники начальників залізниць, їх заступники, головні інженери дирекцій залізничних перевезень;
начальники виробничо-технічних відділів дирекції залізничних перевезень;
головні ревізори з безпеки руху поїздів і автотранспорту (у дирекціях);
начальники, заступники начальників, головні інженери галузевих служб (перевезень, колії, електропостачання, сигналізації та зв'язку, локомотивного, пасажирського та вагонного господарств, комерційної роботи та маркетингу, будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд);
начальники виробничо-технічних відділів галузевих служб;
помічники начальників галузевих служб з безпеки руху;
заступники головного ревізора з безпеки руху поїздів та автотранспорту;
начальник, заступник начальника, інструктор дитячої залізниці;
керівники, заступники керівників та головні інженери структурних підрозділів підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

Директор вагоноремонтного заводу, заступник директора вагоноремонтного заводу з виробничих питань, головний інженер вагоноремонтного заводу;
начальники служб, заступники начальників служб (руху, рухомого складу, колії, тунельних споруд та будівель, електропостачання, сигналізації і зв'язку, електромеханічної, ескалаторної);
головні інженери служб (руху, рухомого складу, колії, тунельних споруд та будівель, електропостачання, сигналізації і зв'язку, автоматики, телемеханіки і зв'язку, електромеханічної, ескалаторної);
головний диспетчер (поїзний, ескалаторної, електромеханічної та енергослужб);
начальники дистанцій, заступники начальників дистанцій (служб руху, колії, тунельних споруд та будівель, електропостачання, сигналізації і зв'язку (автоматики, телемеханіки і зв'язку), електромеханічної, ескалаторної);
начальники електродепо, заступники начальників електродепо, головні інженери електродепо;
начальники станцій, заступники начальників станцій;
головний ревізор та ревізори з безпеки руху;
начальники колієвимірювально-дефектоскопної станції 

VIII. Група підвищеної особистої небезпеки для працівників 

Працівники залізничного транспорту, метрополітену та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, професійна діяльність яких здійснюється в умовах підвищеної особистої небезпеки - робота на залізничних коліях, обслуговування поїздів, небезпека наїзду рухомого складу, небезпека ураження струмом високої напруги, робота в підземних спорудах метрополітенів (конкретний перелік професій і посад визначається роботодавцем). 

 

АКТ
визначення категорій працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду

_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, відомча належність)
від "___" ____________ 20__ року

Лікарем з гігієни праці ________________________________________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                              (назва закладу державної санепідемслужби)
за участю роботодавця _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
та представника профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи _____________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
визначено категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду в 20__ році. 

N з/п 

Назва цеху
(дільниці)
 

Професія (посада)
за ДК 003:2005
 

Кількість працівників за цією професією
(тільки для періодичних медичних оглядів)
 

Назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників 

Назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників 

Кількість осіб, які підлягають
огляду (тільки для періодичних медичних оглядів)
 

усього 

у т. ч. жінок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лікар з гігієни праці  

_____________
(підпис)  

___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 
 
М. П. 

Роботодавець 

_____________
(підпис)  

___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

Представник профспілкової організації (уповноважена особа) __________ _____________________________________________
                                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата _______________________________________
                                           (число, місяць, рік)  

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Роботодавець
___________________________
(найменування підприємства)
______ _______________________
(підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П.                    Дата __________________________
                                                                    (число, місяць, рік) 

СПИСОК
працівників ________________________________________________________________________________________________,
                    (найменування підприємства (структурного підрозділу), установи, організації залізничного транспорту, метрополітену)
які підлягають періодичним медичним оглядам у 20__ році

N з/п 

Цех, діль-
ниця 

Пріз-
вище, ім'я, по батькові 

Стать (ч/ж) 

Дата і рік народ-
ження 

Професія (посада) за ДК 003:2005 

Стаж роботи в даних умовах 

Дата остан-
нього огляду 

Підстава для медичного огляду 

Підлягає огляду2 

група згідно з Переліком професій і посад, безпосе-
редньо пов'я-
заних із забезпе-
ченням безпеки руху та обслугову-
ванням залізни-
чного тран-
спорту, метро-
політенів (додаток 1 до Порядку прове-
дення медичних оглядів праців-
ників певних категорій залізни-
чного тран-
спорту, метро-
політенів та підпри-
ємств міжгалу-
зевого промис-
лового залізни-
чного тран-
спорту України, затвер-
дженого наказом Міністер-
ства тран-
спорту та зв'язку України від 29.04.2010 N 240) 

назва шкідли-
вих та небез-
печних факторів виробни-
чого середо-
вища й трудо-
вого процесу (пункти
додатка 4 до Порядку1)  

наймену-
вання фізич-
ного пере-
ванта-
ження та пере-
напру-
ження окремих органів та систем (пункти
додатка 4 до Порядку1

харак-
тер здій-
сню-
ваної роботи (пункти
додатка 5 до Порядку1

наймену-
вання професії, вироб-
ництва, роботи, на яких вима-
гають офор-
млення особистих медичних книжок згідно з
постано-
вою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559
 

підлягає профілак-
тичному нарколо-
гічному огляду згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238  

підлягає періодич-
ному психіатрич-
ному огляду згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465  

потребує професій-
ного добору згідно з Пере-
ліком робіт, де є потреба у професій-
ному доборі, затвер-
дженим
наказом МОЗ та Держ-
нагляд-
охорон-
праці України від 23.09.94 N 263/121
 

дата огляду
(число, місяць) 

фах лікарів (з урахуван-
ням вимог усіх норматив-
них доку-
ментів) 

лабора-
торні, функці-
ональні та інші дослід-
ження
(вказати які з ураху-
ванням вимог усіх норматив-
них доку-
ментів) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
1 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.07.2007 за N 846/14113.

2 Графи 18 та 19 заповнюються комісією ЛПЗ, що проводить медичний огляд.

  

М. П. 

Роботодавець (уповноважена роботодавцем особа) ____________ _____________________________
                                                                                                                             (підпис)                     (прізвище, ім'я, по батькові)  

Дата ___________________________
                        (число, місяць, рік) 

Погоджено: Голова ЛЕК __________ _____________________________
                                                             (підпис)                      (прізвище, ім'я, по батькові)  

Дата ___________________________
                       (число, місяць, рік) 

 

НАПРАВЛЕННЯ
на обов'язковий попередній (періодичний) медичний огляд працівника

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Професія (посада) за ДК 003:2005 _________________________________________________________

Стаж роботи за даною професією (на посаді) _______________________________________________

Попередня професія ____________________________________________________________________

Загальний стаж роботи _________________________________________________________________

Стаж роботи за попередньою професією ___________________________________________________

Дата останнього медичного огляду _______________________________________________________

Направляється на попередній (періодичний, позачерговий) медичний огляд згідно з
наказом ______________________________________________________________________________

Характеристика умов праці:
______________________________________________________________________________________
(назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних
факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній 
 (під час прийняття на роботу) та періодичний медичні огляди
)
______________________________________________________________________________________
 (назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний
 огляд працівників

Група та номер групи професій згідно з Переліком професій і посад, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту ____________________________

Дані про випадки тимчасової втрати працездатності (з приводу захворювання) за період, що минув з моменту останнього медичного огляду
______________________________________________________________________________________
                                                                        (дати тимчасової втрати працездатності)
______________________________________________________________________________________ 

Підпис працівника  

________________
(підпис)  

________________________
            (прізвище та ініціали) 

Підпис уповноваженої
роботодавцем особи  

 
________________
(підпис)  

 
________________________
           (прізвище та ініціали) 

Дата _____________________________
                            (число, місяць, рік) 

М. П. 

Інформація для працівника:
Для проходження медичного огляду необхідно подати:
      паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
      медичну карту амбулаторного хворого;
      у разі лікування в ЛПЗ системи МОЗ України, приватних медичних закладах - витяг про випадки       захворювання з тимчасовою втратою працездатності (проведені обстеження, лікування та рекомендації);
      військовий квиток або приписне свідоцтво, довідку (паспорт) про щеплення.
У разі якщо Ви маєте хронічні захворювання та перебуваєте на диспансерному обліку, необхідно пройти обстеження у цехового терапевта.
 

(зворотний бік)

Медична довідка
про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду

Прізвище _________________________________________________________

Ім'я ______________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________

Рік народження ____________________________________________________

Працевлаштовується (працює) за професією (посадою) ______________________________________ 

Висновок медичної комісії

Придатний (не придатний) до роботи за професією за ДК 003:2005 ____________________________,
у т. ч. у несприятливих умовах праці ______________________________________________________
                                                                                                         (перелічити фактори виробничого середовища)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
              (діагноз та номер статті медичних протипоказань, за якою пацієнт визнається не придатним до роботи, вказується лише за його згодою) 

Дата наступного періодичного медичного огляду "___" ____________ 20__ року 

Лікар  

______________
(підпис)  

______________________
(прізвище та ініціали) 

Особиста печатка 

  

  

Голова ЛЕК  

______________
(підпис)  

______________________
(прізвище та ініціали) 

Особиста печатка 

 

 

Печатка ЛПЗ 

Дата "___" ________________ 

 

Примірний перелік обстежень

1. Базовий варіант застосовується у разі медичного огляду осіб під час прийняття на роботу та періодичного медичного огляду:

у віці 18 - 29 років:

вимірювання артеріального тиску на обох руках;

визначення індексу маси тіла;

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

визначення глюкози в крові (за наявності показань);

флюорографія;

електрокардіографія у 12 стандартних відведеннях;

для жінок - кольпоскопія, обстеження молочних залоз;

визначення та оцінка факторів ризику;

у віці 30 - 39 років:

вимірювання артеріального тиску на обох руках;

визначення індексу маси тіла та окружності талії;

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

визначення глюкози в крові (за наявності показань);

визначення холестерину в крові (за наявності показань);

електрокардіографія в 12 стандартних відведеннях з ритмограмою (2 хв.);

флюорографія;

для жінок - кольпоскопія, обстеження молочних залоз;

визначення та оцінка факторів ризику;

у віці 40 років і старше:

вимірювання артеріального тиску на обох руках;

визначення пульсу на стопах;

визначення індексу маси тіла та окружності талії;

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

визначення глюкози в крові;

визначення холестерину в крові;

аналіз калу на приховану кров;

електрокардіографія в 12 стандартних відведеннях з ритмограмою (2 хв.);

вимірювання внутрішньоочного тиску;

флюорографія;

тестування функцій зовнішнього дихання;

для жінок - кольпоскопія, обстеження молочних залоз, прямої кишки;

для чоловіків - обстеження передміхурової залози, прямої кишки;

оцінка загального кардіоваскулярного ризику (за таблицею SCORE).

Для осіб, професійна діяльність яких здійснюється в умовах дії шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, додатково до базового варіанта обстеження включаються специфічні лабораторні, функціональні та інші дослідження, регламентовані наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113, відповідно до діючих факторів.

Працівникам у віці 40 років і старше додатково до базового варіанта обстежень 1 раз на п'ять років проводиться велоергометрія чи ЕхоКГ, УЗД органів черевної порожнини та нирок, ліпідограма.

Працівники, в яких виявлено ті чи інші патологічні стани перед проведенням чергового медичного огляду, повинні пройти повне обстеження в амбулаторних (за показаннями - в стаціонарних) умовах згідно зі стандартами надання медичної допомоги в обсязі, затвердженому нормативними актами МОЗ.

Працівники з помірним, високим та дуже високим серцевим ризиком, змінами на ЕКГ потребують поглибленого обстеження з метою цілеспрямованого виявлення безсимптомного перебігу ІХС.

2. Перелік обов'язкових додаткових обстежень (додатково до базового варіанта):

лабораторні дослідження (креатинін, білірубін, АлТ, АсТ, ліпідний спектр, рівень ТТГ, толерантність до глюкози);

добовий моніторинг ЕКГ;

навантажувальний ЕКГ-тест (ВЕМ або тредміл);

добовий моніторинг АТ;

ехокардіографія;

електроенцефалографія (під час першого обстеження та за наявності клінічних показань);

ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, нирок, щитоподібної залози;

доплерівське дослідження екстракраніальних судин;

фіброгастродуоденоскопія (за наявності показань);

тестування функцій зовнішнього дихання;

коронаровентрикулографія (за наявності відповідних показань).

Розширений варіант застосовується для амбулаторного (стаціонарного) обстеження:

а) у разі призначення машиніста на поїзну роботу "в одну особу" чи обслуговування швидкісних поїздів;

б) осіб I та II групи старше 50 років - з періодичністю один раз на 4 роки.

Стаціонарне обстеження проводиться у відділеннях лікарень, визначених медичними службами залізниць.

3. При виявленні підозри на профзахворювання пацієнт направляється в установленому порядку до профпатолога, який в подальшому направляє до спеціалізованих ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

 

КАРТКА
працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду

1. Прізвище ___________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

2. Стать (чоловіча/жіноча)

3. Дата народження ____________________________________________________________________

4. Місце проживання ___________________________________________________________________

5. Місце роботи (назва підприємства) _____________________________________________________

6. Цех, дільниця _______________________________________________________________________

7. Професія (посада) за ДК 003:2005 ______________________________________________________

8. Стаж роботи за даною професією _______________________________________________________

9. Загальний стаж роботи _______________________________________________________________

10. Стаж роботи за попередньою професією ________________________________________________

11. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища й трудового процесу
______________________________________________________________________________________
                                                       (перелічити всі фактори та вказати пункти відповідних додатків)
______________________________________________________________________________________

12. Підстава для попереднього (періодичного) медогляду _____________________________________
                                                                                                                                      (зазначити номери наказу та пунктів додатків)
______________________________________________________________________________________

13. Підлягає огляду _____ раз на ________________________

14. Фахівцями (лікарями) терапевт, невролог, окуліст, ЛОР, хірург, гінеколог (уролог)
Інші фахівці: ___________________________________________________________________________

15. Лабораторні, функціональні та інші дослідження _________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (перелічити) 

16. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду
N ____________________ від ____________
Результати огляду: _____________________________________________________________________
Дійсний до ___________________________________________________________________________

17. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду
N ___________________ від ____________
Результати огляду: _____________________________________________________________________
Дійсний до ____________________

18. Вага ________________, зріст ___________________, індекс маси тіла _______________________
Окружність талії ________________                                                  АТ ___________________________ 

19. Шкідливі звички ____________________________________________________________________

20. Сімейний анамнез (спадковість) _______________________________________________________
                                                                                  (ризик розвитку алергічних, серцево-судинних та онкологічних захворювань)
______________________________________________________________________________________

21. Перебуває на диспансерному обліку з приводу захворювань:

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                                 (діагноз, дата взяття на облік) 

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                (діагноз, дата взяття на облік) 

3. ___________________________________________________________________________________
                                                                                (діагноз, дата взяття на облік) 

22. Скарги на стан здоров'я на момент обстеження1 _________________________________________
                                                                                                                                            (записуються зі слів пацієнта)
______________________________________________________________________________________
Підтверджую, що скарги записані з моїх слів ________________________________________________
                                                                                                                                            (підпис працівника) 

23. Дані огляду спеціалістами комісії ЛПЗ2 _________________________________________________
Терапевт
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

____________
         (дата)  

_______________/___________________________/
              (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

Невролог
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

____________
         (дата)  

_______________/___________________________/
              (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

Окуліст
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

____________
         (дата)  

_______________/___________________________/
              (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

ЛОР
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

____________
         (дата)  

_______________/___________________________/
              (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

Хірург
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

____________
         (дата)  

_______________/___________________________/
              (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

Гінеколог
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

____________
         (дата)  

_______________/___________________________/
              (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

Інші фахівці
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

____________
         (дата)  

_______________/___________________________/
              (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

24. Клінічні дослідження:

Загальний аналіз крові від ____________
        Hb ___________ еритроцити ____________ ШОЕ ____________ лейкоцити _________________
        формула крові _____________________________________________________________________
        інші показники крові ________________________________________________________________ 

Загальний аналіз сечі від ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Глюкоза крові від ________________ показник _____________________________________________

Холестерин крові від _____________ показники ____________________________________________

Інші лабораторні обстеження ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Електрокардіографія ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Рентгенологічне обстеження
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Спірографія(метрія) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Аудіометрія ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дослідження вібраційної чутливості ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Інші __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

25. Оцінка загального кардіоваскулярного ризику (за таблицею SCORE)
______________________________________________________________________________________

26. Діагноз
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: Придатний до роботи за професією ____________________________________________
                                                                                                                                           (назва професії за ДК 003:2005)
                        Придатний тільки на період __________________________________________________
                        за умови __________________________________________________________________
                                                                        (заповнюється тільки під час проведення періодичних медичних оглядів) 
                        Непридатний ______________________________________________________________
                                                                                                       (назва професії за ДК 003:2005,
______________________________________________________________________________________
                              номери наказу та пунктів додатків, згідно з якими особа визнана непридатною до роботи) 

Рекомендації комісії _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Термін чергового (позачергового) медичного огляду ___ ____________ 20__ року 

Підпис терапевта  

                                __________________________
                                                                      (П. І. Б.) 

  

Підпис голови комісії  

                                __________________________
                                                                      (П. І. Б.) 

 

З результатами медичного огляду, оцінкою стану свого здоров'я ознайомлений.
Рекомендації щодо профілактики та лікування захворювання (у разі його наявності) отримав 

  

                              ___________________________
                                                         (підпис працівника) 

Дата заповнення картки 

  

"___" ____________  

М. П. 

Примітка.

Пункти 1 - 22 та 24 - 25 заповнюються під час підготовки до медоглядів.

1 Працівник своїм підписом підтверджує наявність або відсутність скарг на стан здоров'я на момент обстеження.

2 Кожний лікар вносить скарги, повний діагноз та рішення про придатність особи до роботи, що засвідчується підписом та особистою печаткою лікаря. 

 

Перелік
медичних протипоказань до роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

N статті

Зміст статті з поясненнями

Групи професій і посад, робота на яких протипоказана*

особи, що приймаються на роботу

особи, що працюють

 

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00 - B99)

 

 

1

Хронічні інфекційні та паразитарні хвороби та їх наслідки з вираженим порушенням функцій органів та систем, що перешкоджають виконанню професійних обов'язків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

2

Активні форми туберкульозу органів дихання:

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - стан після ефективного лікування з приводу туберкульозу органів дихання, що супроводжується ЛН I ст.

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

 

Б - стан після ефективного медикаментозного чи хірургічного лікування з приводу туберкульозу органів дихання без функціональних порушень - ЛН 0 ст.

Гр. I.1; I.2

 

3

Активний туберкульоз інших органів та систем;
генералізовані, прогресуючі та поширені форми ураження органів і систем незалежно від перебігу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

4

Наслідки туберкульозу, залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу органів дихання й туберкульозу позалегеневої локалізації, в т. ч. після хірургічного лікування:

 

 

 

А - залишкові зміни туберкульозу органів дихання з наявністю ЛН I ст.

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Гр. III.1

 

Б - наслідки перенесеного позалегеневого туберкульозу з порушенням функцій органів

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

В - наслідки перенесеного позалегеневого туберкульозу без функціональних порушень

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. III.1

5

Стан після хірургічного втручання з приводу туберкульозу органів дихання, стан після одно- і двостороннього пневмотораксу, інші залишки туберкульозу органів дихання з легеневою й серцевою недостатністю II - III ст. Видалення однієї з легень

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

6

Циротичний і фіброзно-кавернозний туберкульоз легень незалежно від наявності функціональних порушень органів дихання

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

7

ВІЛ-інфекція з симптомами активної форми захворювання - СНІД, СНІД-асоційований комплекс

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас II. Новоутворення (C00 - D48)

 

 

8

Злоякісні новоутворення різних органів:

 

 

 

А - з метастазами чи ускладненнями за відсутності лікування, у разі тимчасового ефекту від лікування чи відмови від лікування;
рецидив захворювання;
неможливість радикального видалення новоутворення

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - повільне прогресування, стійкий позитивний ефект лікування, незначне порушення функцій органів та систем, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

 

В - після проведення ефективного радикального лікування за відсутності ускладнень та за умови збереження професійно значущих функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. 1.1

9

Доброякісні новоутворення з порушенням функцій органів та систем, що перешкоджають виконанню професійних обов'язків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму (D50 - D89)

 

 

10

Анемії:

 

 

 

А - усі види вроджених та набутих анемій (аліментарні, апластичні, гемолітичні) важкого та середнього ступенів (Hb менше 100 г/л), резистентні до лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - вроджені та набуті хронічні анемії легкого ступеня (Hb понад 100 г/л), резистентні до лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

11

Поліцитемії (за винятком родинного еритроцитозу, генетичних аномалій лейкоцитів) з еритроцитозом понад 5,5 х 1012 в 1 л

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

12

Порушення системи згортання крові (коагулопатії, кількісні чи якісні зміни системи тромбоцитів, вазопатії), пурпура та інші геморагічні стани;
інші хвороби крові та кровотворних органів:

 

 

 

А - рецидивуючі та прогресуючі форми хвороби з тяжким перебігом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - середньотяжким перебігом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

 

В - легким перебігом (у разі відсутності частих геморагій та анемії за сприятливого перебігу)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

13

Гемофілія

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

14

Саркоїдоз та деякі порушення із залученням імунного механізму (імунодефіцити)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Решта - індивідуальний підхід, тактика залежить від ступеня порушень професійно значущих функцій та характеру виконуваної роботи

 

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин (E00 - E90)

 

 

15

Цукровий діабет:

 

 

 

А - цукровий діабет 1 та 2 типів, тяжка форма, з наявністю органічних уражень судин очей, нирок, серця, мозку незалежно від показників глікемії та глюкозурії, дози та виду цукрознижувальної терапії

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - цукровий діабет 1 та 2 типів, що потребує для досягнення глікемічного контролю використання інсуліну

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком гр. VII

 

В - цукровий діабет 2 типу без діабетичних ускладнень, коли ідеальний (оптимальний) глікемічний контроль досягається застосуванням таблетованих цукропонижувальних препаратів або їх комбінації

Гр. I - VI
Гр. VIII

Гр. I
Для інших груп - у разі виконання робіт на висоті та при роботі з діючими електроустановками

 

Г - цукровий діабет 2 типу без діабетичних ускладнень, коли ідеальний (оптимальний) глікемічний контроль досягається дієтою, фізичним навантаженням, фітотерапією

Гр. I

Гр. I.1

16

Захворювання щитоподібної залози:

 

 

 

А - з порушенням функцій залози III ст.;
II ст. за відсутності ефективного лікування;
зі стисненням прилеглих органів та тканин;
рецидив зобу після струмектомії

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з порушенням функцій залози I - II ст. зі стійкою компенсацією на фоні постійного медикаментозного лікування;
зі збільшенням щитоподібної залози без стиснення прилеглих органів та тканин

Гр. I
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням, в умовах впливу вібрації та несприятливих чинників зовнішнього середовища

Гр. I.1

 

В - стійкий еутиреоз без лікування, стан після успішної струмектомії

Гр. I

Гр. I.1

17

Захворювання інших ендокринних органів (порушення функції гіпофіза, хвороба та синдром Іценко-Кушинга, адреногенітальні порушення, гіперальдостеронізм та інші розлади надниркової залози, гіперінсулінізм та інші порушення ендокринної функції підшлункової залози, хвороби паращитоподібної залози:

 

 

 

А - у стадії декомпенсації чи за наявності уражень нервової, серцево-судинної чи іншої системи у межах, передбачених відповідними пунктами цього Переліку

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - у стадії компенсації на фоні постійної підтримувальної терапії та у разі ушкодження нервової, серцево-судинної чи іншої системи у межах, що допускаються відповідними пунктами цього Переліку

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Гр. III.1; III.2
Гр. VI.1

18

Ожиріння III - IV ст. (індекс маси тіла більше 40 кг/м2) з ознаками легеневої або серцевої недостатності

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

19

Недостатність харчування з дефіцитом маси тіла (індекс маси тіла менше 17 кг/м2)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

20

Порушення обміну речовин (муковісцидоз, амілоїдоз)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас V. Розлади психіки та поведінки (F00 - F99)

 

 

21

Органічні, у тому числі симптоматичні, психічні розлади (всі види деменції, делірію, органічний амнестичний синдром, інші розлади особи та поведінки, зумовлені пошкодженням чи дисфункцією головного мозку або соматичною хворобою)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - органічні емоційно-лабільні (астенічні) розлади, а також легкий когнітивний розлад, спричинений соматичною хворобою, що носять короткотривалий зворотний характер, за умови повного одужання або стійкого поліпшення стану з повним відновленням психічних функцій упродовж 6 місяців

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II

22

Шизофренія, шизотипові, маячні, інші гострі та транзиторні неорганічні психотичні розлади

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - стани після гострого інфекційного, інтоксикаційного та інших подібних видів психозу, короткочасні легкі пароксизмальні психічні розлади при соматичних хворобах за умови повного усунення соматичного захворювання й повного відновлення психічних функцій упродовж 6 місяців

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - II

23

Психічні розлади та розлади поведінки, пов'язані із застосуванням психоактивних речовин (хронічний алкоголізм, дипсоманія, наркоманія, зловживання психоактивними речовинами)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

24

Розлади настрою (манія з психотичними симптомами, біполярні, рекурентні депресивні та інші стійкі афективні розлади); депресивний епізод

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - за умови повного відновлення психічних функцій упродовж 6 місяців

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - II

25

Невротичні, пов'язані зі стресом, та соматоформні розлади (неврастенія, фобічні та інші тривожні, обсесивно-компульсивні, дисоціативні, соматизовані, іпохондричні, посттравматичні стресові розлади з порушенням адаптації тощо)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - транзиторні, не різко виражені психотичні (депресивний синдром) та невротичні, пов'язані зі стресом, розлади із зворотним перебігом, повним відновленням психічних функцій та клінічним одужанням упродовж 6 місяців

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - II

26

Поведінкові синдроми, пов'язані з фізіологічними розладами та фізичними чинниками (анорексія, післяродовий психоз тощо). Разовий випадок саморуйнівної дії чи неодноразові зовнішні прояви:

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - розлади сну з огляду на вид та ступінь порушення сну, можливості лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Індивідуальний підхід залежно від характеру виконуваної роботи

27

Специфічні розлади розвитку мови, учбових навичок, моторних функцій тощо

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Решта - у разі, якщо заважають виконанню робіт у конкретних професіях

28

Емоційні розлади й розлади поведінки, що виникли в дитячому та підлітковому віці (тік, гіперкінетичні та деякі стереотипні рухові розлади, заїкання, енурез, енкопрез неорганічної природи тощо)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Гр. IV.1
Решта - у разі, якщо заважають виконанню робіт у конкретних професіях

29

Розлади особи та поведінки в зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціативні, істеричні, інші специфічні та змішані стійкі зміни особи, не пов'язані з пошкодженням або хворобою головного мозку)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

30

Розумова відсталість

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас VI. Хвороби нервової системи (G00 - G99)

 

 

31

Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи (енцефаліт, менінгоенцефаліт, менінгіт, мієліт, енцефаломієліт та інші) з помірними та вираженими порушеннями функції ЦНС

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - з легкими проявами астенічного синдрому чи синдрому вегетативної дисфункції

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

32

Наслідки травм головного та спинного мозку (паралітичні синдроми, набута гідроцефалія, непухлинна внутрішньочерепна гіпертензія, кіста мозку, травматична енцефалопатія та ін.) з помірними та вираженими порушеннями функції ЦНС

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

33

Системні атрофії, що уражують центральну нервову систему (хвороба Гентінгтона, спадкова атаксія, спінальна м'язова атрофія та споріднені синдроми);
екстрапірамідні та інші рухові порушення (хвороба Паркінсона, вторинний паркінсонізм, ідіопатична дистонія, ідіопатична ротолицева дистонія, спастична кривошия, блефароспазм, тік органічного походження, виражений есенціальний тремор, міоклонус, хорея);
дегенеративні хвороби нервової системи (хвороба Альцгеймера);
демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

34

Епізодичні та пароксизмальні розлади (локалізована та генералізована ідіопатична епілепсія, симптоматична епілепсія, епілептичні синдроми, виражена та ускладнена мігрень, транзиторні церебральні ішемічні напади та родинні синдроми, судинні мозкові синдроми при цереброваскулярних хворобах, нарколепсія, каталепсія, різні види втрати свідомості, пароксизми порушення зору, слуху тощо):

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - гострі соматогенні епізоди порушення свідомості з епінападом, що мають уточнене нерецидивне походження (інтоксикація, гостра травма, тяжка соматична хвороба, гостра інфекція ЦНС), а також наявність в анамнезі фебрильних судом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Інші групи після тимчасового відсторонення від роботи на строк не менше як 3 місяці та після обстеження в спеціалізованому відділенні в індивідуальному порядку можуть допускатися до роботи за умови динамічного спостереження

 

Б - короткочасні епізоди вогнищевої спонтанної активності на електроенцефалограмі у разі відсутності неврологічних синдромів та клінічної маніфестації

Гр. I

Гр. I

35

Помірно виражені дисфункції вегетативної нервової системи з пароксизмальними розладами без втрати свідомості (понад 2 випадки упродовж останнього року), мігрень без порушення зору

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

36

Виникнення непритомного стану, зумовленого перебігом захворювання з високою температурою тіла або вираженою інтоксикацією, тривалим голодуванням, застосуванням лікарських засобів, взяттям крові та іншими подібними ситуаціями

Допускаються після додаткового обстеження у спеціалізованому неврологічному відділенні

Допускаються після додаткового обстеження у спеціалізованому неврологічному відділенні

37

Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми, вроджені аномалії (вади розвитку) нервової системи

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

38

Хвороби нервово-м'язового синапсу та м'язів (міастенія, м'язова дистрофія, міотонічні розлади, вроджена та інші види міопатії)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

39

Ураження окремих нервів, нервових корінців, сплетінь, поліневропатія та інші ураження периферичної нервової системи з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями та вираженими порушеннями чутливих, рухових функцій, диплопією, парезом зору тощо

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - після ефективного хірургічного лікування дискогенних та тунельних синдромів не раніше ніж через 6 місяців після операції

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Гр. III.1
Гр. V.1
Гр. VI.1
Інші групи допускаються в індивідуальному порядку з огляду на умови праці

40

Захворювання периферичної нервової системи, у тому числі корінцевий синдром вертеброгенного генезу:

 

 

 

А - зі значними порушеннями функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями без грубого порушення функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком: Гр. VII

Гр. I
Гр. III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1

 

В - за наявності легкого радикулярного синдрому із загостреннями не частіше 2 разів на рік

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком: Гр. II
Гр. VI.2
Гр. VII

Гр. I.1

 

Г - легкий парез нервів верхніх чи нижніх кінцівок з порушенням функцій кисті чи стопи

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком: Гр. II
Гр. VI.2
Гр. VII

Гр. I
Гр. II - VIII, якщо робота пов'язана з тривалим перебуванням в положенні стоячи, а також у разі порушення професійно значущих функцій

 

Клас VII. Хвороби ока та його придаткового апарату (H00 - H59)

 

 

41

Анофтальм. Екзофтальмічні стани. Аномалії розвитку органу зору з порушенням зорових функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

42

Хронічні рецидивуючі хвороби повік, лагофтальм, птоз, що заважає бачити,
хронічні запальні хвороби очної ямки

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

43

Хронічні хвороби сльозового апарату, кон'юнктиви, склери, рогівки, райдужки та війкового тіла з порушенням зорових функцій або тривалою сльозотечею при безуспішному лікуванні

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями без порушення зорових функцій

Гр. I - VII
(загальні протипоказання)

Гр. I

44

Катаракта:

 

 

 

А - зі значним порушенням зорових функцій, що заважає виконанню функціональних обов'язків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - без порушення зорових функцій чи з порушеннями, що не заважають виконанню функціональних обов'язків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Згідно з вимогами до гостроти зору - додаток 8

45

Наявність будь-якої артифакії

Гр. I.1

 

 

А - наявність двобічної артифакії (якщо гострота зору не нижче вказаної в додатку 8 до цього Порядку)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

46

Хвороби судинної оболонки очного яблука, сітківки, склистого тіла, зорового нерва з порушенням зорових функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання з урахуванням зорової функції)

47

Глаукома нестабілізована

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - стабілізована компенсована глаукома (операцією чи медикаментозно)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1; I.2

48

Хвороби м'язів ока, що супроводжуються подвоєнням, косоокість з порушенням бінокулярного зору

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком:
Гр. VI.2
Гр. VIII

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком:
Гр.VI.2
Гр. VIII

49

Звуження поля зору в будь-якому меридіані:

 

 

 

А - на 20 градусів і більше

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

 

Б - на 30 градусів і більше

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

50

Нічна сліпота

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

51

Аномалії кольорового зору: ахроматопсія, протанопія, дейтеранопія, протаномалія та дейтераномалія типу A:

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - протаномалія та дейтераномалія типу B

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Для інших груп - з урахуванням специфіки професійної діяльності

 

Б - протаномалія та дейтераномалія типу C

Гр. I

Гр. I.1; I.2

 

В - набуті аномалії кольорового зору після одужання

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

 

Клас VIII. Хвороби середнього вуха й соскоподібного відростка (H65 - H75)

 

 

52

Отосклероз та епітимпаніт

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

53

Порушення вестибулярної функції (хвороба Меньєра, стійкі вестибуловегетативні розлади, запаморочення центрального походження, доброякісне парксизмальне запаморочення)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

54

Стан після слухополіпшуючих операцій, слухопротезування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I; II
Для решти з урахуванням зниження гостроти слуху

55

Хронічні хвороби середнього і внутрішнього вуха (вторинний кохлеарний неврит, адгезивний отит, мезотимпаніт, тубоотит тощо) та їх наслідки;
кондуктивна, нейросенсорна туговухість з порушенням слухової функції:

 

 

 

А - середньоарифметичне зниження гостроти слуху при тональній аудіометрії на мовних частотах (500, 1000, 2000 Гц), що не перевищує 15 дБ повітряної провідності, сприймання шепітної мови на відстані не менше 5/5 м кожним вухом

Гр. I

Гр. I.1; I.2

 

Б - середньоарифметичне зниження гостроти слуху при тональній аудіометрії на мовних частотах не перевищує 20 дБ повітряної провідності, сприймання шепітної мови на відстані не менше 3/3 м кожним вухом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

 

В - середньоарифметичне зниження гостроти слуху при тональній аудіометрії на мовних частотах до 30 дБ повітряної провідності, сприймання шепітної мови на відстані не менше 1/1 м кожним вухом і розмовної мови не менше 3 м

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

56

Хронічні хвороби зовнішнього й середнього вуха (рецидивуючий гнійний отит, тубоотит, мірингіт тощо) без порушення слухової функції з частими, більше 2 разів на рік рецидивами

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

 

Клас IX. Хвороби системи кровообігу (I00 - I99)

 

 

57

Серцева недостатність II - III стадії будь-якого генезу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

58

Порушення ритму та провідності серця високих градацій з високим ризиком зупинки серця, виникнення гострої серцевої недостатності, непритомності або інших пароксизмальних станів:

 

 

 

А - усі форми пароксизмальної тахікардії;
фібриляція, тріпотіння передсердь постійна (тахі-, брадисистолічна), пароксизмальна та персистуюча форми;
фібриляція, тріпотіння шлуночків;
зупинка серця в анамнезі, у тому числі після імплантації дефібрилятора-кардіовертера;
атріовентрикулярна блокада III ступеня, синдром слабкості синусового вузла;
екстрасистолія високих градацій (парні, групові, політопні, поліморфні шлункові екстрасистоли, часті (більше 30 за годину) мономорфні екстрасистоли, парасистолія понад 30 за годину);
синдроми передчасного збудження шлуночків (синдром WPW, CLC та ін.) з пароксизмальними порушеннями серцевого ритму;
передсердно-шлуночкова та/або інтерферентна дисоціації;
синдром Бругада;
аритмогенна дисплазія правого шлуночка;
природжений або набутий синдром подовженого інтервалу Q - T;
повна блокада лівої ніжки пучка Гіса

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - постійна форма фібриляції передсердь з еусистолією за даними добового моніторування ЕКГ

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Гр. III.1; III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід

 

В - стан після імплантації ефективно діючого штучного водія ритму

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід з урахуванням умов праці (обов'язкова умова - без перебування у зоні діючих електроустановок, які генерують електромагнітні поля)

59

Порушення ритму серця та провідності низьких градацій з СН не вище I стадії:
помірно виражена тахікардія понад 90 ск./хв. та брадикардія менше 60 ск./хв. (у разі якщо вони не носять конституційного характеру);
мономорфна (менше 30 за годину) шлуночкова екстрасистолія, що виявляється під час добового моніторування ЕКГ;
атріовентрикулярна блокада I - II ступенів;
синоатріальна блокада з наявністю пауз тривалістю не більше двох інтервалів R-R;
шлуночкова парасистолія у кількості менше 30 за годину;
ізольовані блокади передньої гілки або задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса;
CLC- та WPW - феномени та інші синдроми передзбудження шлуночків без пароксизмальних порушень серцевого ритму;
міграція надшлуночкового водія серцевого ритму;
ектопічні замісні надшлуночкові ритми за відсутності органічної патології серця

Гр. I
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням, в умовах впливу вібрації

Гр. 1.1

60

Патологічна брадикардія (мінімальна ЧСС< 45 ск. за хвилину на ЕКГ у стані спокою, < 35 ск. за хвилину за даними добового моніторування ЕКГ; інтервал між суміжними зубцями R-R більше 1750 мс, оцінюється мінімально за двома R-R інтервалами з захватом 3 QRS комплексів)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

61

Ішемічна хвороба серця (ІХС):

 

 

 

А - дифузний кардіосклероз та стабільна стенокардія не вище I функціонального класу (ФК) з СН не вище I ступеня без вираженої аритмії з низьким ризиком фатальних подій (задовільні показники навантажувального ЕКГ-тесту, ФВ лівого шлуночка понад 50 %, при цілодобовому моніторингу ЕКГ не виявлено значних порушень ритму та провідності, фактори ризику контролюються)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I, крім інструкторів.
Для інших груп - індивідуальний підхід залежно від виконуваної роботи

 

Б - без перенесеного інфаркту міокарда зі стабільною стенокардією II і вище ФК;
безбольова ішемія міокарда з толерантністю до навантаження II і вище ФК за даними ЕКГ-тесту з навантаженням

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

В - стабільна стенокардія II - IV ФК та безбольова ішемія міокарда з толерантністю до фізичного навантаження II - IV ФК за даними ЕКГ-тесту з навантаженням, перенесений у минулому інфаркт міокарда

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

62

Стан після ефективної ангіопластики або стентування у разі відсутності стенокардії та за негативного навантажувального ЕКГ-тесту (ефективність визначається не раніше ніж через 6 місяців після втручання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Гр. III.1, 2
Гр. IV
Гр. V.1, 2
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід

63

Перенесений у минулому інфаркт міокарда або нестабільна стенокардія:

 

 

 

А - Q - інфаркт міокарда (трансмуральний, великовогнищевий)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - перенесені інфаркт міокарда без патологічного зубця Q (дрібновогнищевий) або нестабільна стенокардія при відсутності стенокардії напруги, серцевої недостатності, порушень серцевого ритму високих градацій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Для інших груп - індивідуальний підхід

64

Гіпертонічна хвороба та вторинна артеріальна гіпертензія:

 

 

 

А - III стадії,
II стадії з кризовим перебігом та/або резистентна до адекватної антигіпертензивної терапії

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - II стадії у разі контрольованого перебігу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

 

В - I стадії

Гр. I

 

65

Вторинна артеріальна гіпертензія після хірургічного та/або ендоваскулярного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Для інших груп - індивідуальний підхід залежно від ефективності лікування та наявності залишкових симптомів

66

Стійка артеріальна гіпотензія в стані спокою (АТ нижче 100 та 60 мм рт. ст.):

 

 

 

А - з втратою свідомості в анамнезі

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - стійка гіпотензія за відсутності запаморочення та втрати свідомості

Гр. I

Гр. I.1

67

Хронічні некоронарогенні хвороби міокарда, ендокарда, перикарда та клапанного апарату (ревматизм, вади серця, міокардит, первинні та вторинні кардіоміопатії, ендокардит, рецидивуючий та адгезивно-констриктивний перикардит тощо):

 

 

 

А - з СН II - III, з тромбоемболічними ускладненнями, порушенням ритму та провідності серця високих градацій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з нестійкою компенсацією (з СН I) у разі ефективного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. III.1; III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1

 

В - зі стійкою компенсацією (СН 0)

Гр. I
Гр. III.1; III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1

Гр. I.1
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням

68

Стан після операцій на серці та судинах з торакотомією та/або застосуванням апарату штучного кровообігу: аорто-коронарного шунтування, аневризмектомія, аортопластика, протезування клапанів серця тощо

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

69

Стан після коригованих вроджених вад серця, а також після нескладних кардіохірургічних втручань

Гр. I
Для інших груп - індивідуальний підхід

Гр. I.1
Для інших груп - індивідуальний підхід

70

Пролапс мітрального клапана:

 

 

 

А - III стадії

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - I - II ст. без збільшення розмірів серця та порушень серцевого ритму

Гр. I
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням

Гр. I.1
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням

71

Цереброваскулярні хвороби з органічними ушкодженнями та їх наслідки:

 

 

 

А - з помірними та вираженими порушеннями функції ЦНС (у т. ч. хронічна ішемія мозку - дисциркуляторна енцефалопатія II - III ст.)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - хронічна ішемія мозку - дисциркуляторна енцефалопатія I ст.

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

 

В - стан після хірургічних реконструктивних втручань на церебральних судинах (стентування, ангіопластика тощо) з повною компенсацією функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. III.1; III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2

72

Облітеруючий атеросклероз або тромбангіїт периферичних артерій з ішемією 3 - 4 ступенів, облітеруючий тромбангіїт (хвороба Бюргера), виражений синдром Рейно - 2 - 3 стадій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

73

Аневризма серця, аорти, вінцевих та периферичних артерій, інші хвороби артерій з ризиком розриву стінки судини;
аортоартеріїт;
розшарування аорти й периферійних артерій;
атеросклероз черевної аорти з облітерацією вісцеральних гілок і клубових артерій з вираженими порушеннями функцій органів та дистального кровообігу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

74

Тромбоз ворітної вени, у тому числі імплантація кава-фільтра;
часто рецидивуючий тромбофлебіт;
емболія (тромбоемболія) легеневої артерії;
тромбофлебітична хвороба

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

75

Варикозне розширення вен нижніх кінцівок:

 

 

 

А - посттромбофлебітичний синдром кінцівок і варикозне розширення вен з хронічною венозною недостатністю III ст.;
хронічна венозна недостатність II ст. без ефективного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - хронічна венозна недостатність I ст.

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. 1.1
Гр. V.1

76

Геморой з ускладненнями та кровотечами

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас X. Хвороби органів дихання (J00 - J99)

 

 

77

Хронічні хвороби порожнини носа та приносових пазух (алергічний та вазомоторний риніт, поліпозно-гнійний синуїт, озена) зі стійкими значними порушеннями функції носового та зовнішнього дихання, що не піддаються корекції лікуванням (хірургічним або консервативним)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

78

Хронічні хвороби гортані й глотки (ларингіт, ларинготрахеїт, гіперпластичний ларингіт, рубцевий стеноз гортані) зі стійкими порушеннями функції дихання, що не піддаються корекції лікуванням (хірургічним або консервативним)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

79

Хвороби, що значно порушують чіткість мови та перешкоджають виконанню професійних обов'язків

Гр. I
Гр. II
Гр. IV

Гр. I
Гр. II
Гр. IV.1

80

Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (бронхіт, емфізема, ХОЗЛ II - IV стадій, бронхоектатична хвороба), хвороби легень, спричинені зовнішніми агентами, інші респіраторні хвороби з ушкодженням інтерстиціальної тканини, хвороби плеври:

 

 

 

А - що супроводжуються легеневою недостатністю (ЛН) II - III стадій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з нечастими (до 2 разів на рік) та не різко вираженими загостреннями й ЛН 0 - I стадії

Гр. I
Гр. V.1; V.2

Гр. I.1
Гр. V.1

81

Стан після спонтанного пневмотораксу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

82

Хронічні гнійні хвороби (піоторакс, абсцес)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

83

Бронхіальна астма:

 

 

 

А - III - IV ступенів (показники ФЗД між загостреннями: ОФВ 1 або ПОШ менше 80 % від належних)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - бронхіальна астма II - III ступенів з контрольованим перебігом (показники ФЗД між загостреннями: ОФВ 1 або ПОШ вид. > 80 % від належних)

Гр. I - VI
Гр. VIII, за винятком начальників та інженерів

Гр. I.1
Для інших груп - у разі виконання робіт в умовах дії хімічних сполук, полімерів, промислових аерозолів, пилу та біологічних факторів

 

В - інтермітуюча бронхіальна астма I ступеня (показники ФЗД між загостреннями: ОФВ 1 або ПОШ вид. > 80 % від належних)

Гр. I

Гр. I.1

 

Клас XI. Хвороби органів травлення (K00 - K93)

 

 

84

Хронічні хвороби стравоходу, шлунка й дванадцятипалої кишки (езофагіт, гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом та без езофагіту, гастрит, гастродуоденіт, дуоденіт, виразкова хвороба:

 

 

 

А - з тяжким перебігом та частими загостреннями (більше 2 разів на рік), з ускладненнями (стеноз, рубцеві зміни, непрохідність, схильність до кровотечі, перфорація в анамнезі), ахалазія кардіального відділу шлунка

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - після ефективного оперативного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

 

В - без ускладнень, з не різко вираженими та нечастими загостреннями, на фоні ефективного медикаментозного лікування

Гр. I.
Гр. II.1
Гр. III, за винятком старших майстрів, майстрів,
Гр. IV.1; IV.2
Гр. V.1, V.2

Гр. I.1

85

Рубцеві зміни стравоходу, хвороби оперованого шлунка, виразка анастомозу, гастро-ободовокишкова, гастро-тонкокишкова, гастро-порожньокишкова, єюнальна, крайова, співустя; демпінг-синдром II - III стадій; стани після резекції кишечника, печінки, підшлункової залози, нориці; непрохідність, перфорація

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

86

Хронічні хвороби кишечника: неінфекційні ентерити та коліти, судинні хвороби кишечника, виразковий коліт, хвороба Крона:

 

 

 

А - з тяжким та середньотяжким перебігом, загостреннями більше 2 разів на рік, з ускладненнями (стеноз, схильність до кровотечі, перфорації, нориці, інфільтрати)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - після ефективного оперативного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. V

 

В - легкі форми захворювань без ускладнень, з не різко вираженими та нечастими загостреннями, стійкою ремісією на фоні ефективного медикаментозного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

87

Синдром роз'ятрених кишок та інші функціональні розлади шлунково-кишкового тракту, порушення кишкового всмоктування з вираженою діареєю та недостатністю харчування з дефіцитом маси тіла (індекс маси тіла менше 17)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

88

Холангіт, холецистит, панкреатит з вираженою зовнішньо-секреторною недостатністю підшлункової залози, з тяжким перебігом, частими загостреннями (більше 2 разів на рік), вираженим больовим синдромом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

89

Хвороби печінки: гепатит, токсичне ураження печінки, фіброз, склероз і цироз з печінковою недостатністю I - III ст.

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - хронічний гепатит без печінкової недостатності

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

90

Жовчнокам'яна хвороба:

 

 

 

А - з вираженим больовим синдромом та ускладненнями (хронічний холангіт, реактивний панкреатит, холецистит тощо)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б- без ускладнень ("німі" камені жовчного міхура без вираженого запалення)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням, в умовах впливу вібрації

91

Хронічні гнійні хвороби черевної порожнини, парапроктит, кишкова нориця, випадіння прямої кишки, заднього проходу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

92

Хронічні хвороби органів травлення, що супроводжуються нетриманням випорожнення

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

93

Грижі (пахвинна, стегнова, пупкова, діафрагмальна, черевної стінки та порожнини):

 

 

 

А - великі, рецидивуючі, ускладнені непрохідністю чи гангреною

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - невеликі, неускладнені грижі

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Гр. III.2
Гр. V.1, V.2
Гр. VI.1

94

Дивертикулярна хвороба кишечника з перфорацією та абсцесом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - дивертикулярна хвороба кишечника без ускладнення

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

 

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини (L00 - L99)

 

 

95

Бульозні порушення (пухирчатка, пемфігоїд), дерматит герпетиформний (хвороба Дюринга)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

96

Генералізовані форми дерматиту, екземи, кропив'янки, еритеми, хронічні хвороби шкіри, зумовлені виробничими чинниками з частими загостреннями (більше 2 разів на рік), тяжким перебігом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

97

Псоріаз генералізований та артропатичний

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Індивідуальний підхід з огляду на поширеність процесу, ефективність лікування, професійну діяльність, ступінь порушення функцій суглобів

98

Ураження шкіри, підшкірної клітковини, придатків шкіри на відкритих ділянках тіла, що спричиняють виражені косметичні дефекти

Гр. IV.2 - провідники пасажирських вагонів, офіціанти вагонів-ресторанів

Провідники пасажирських вагонів;
офіціанти вагонів-ресторанів

 

Клас XIII. Хвороби кістково-м'язової та сполучної тканини (M00 - M99)

 

 

99

Хронічні інфекції, запальні поліартропатії (ревматоїдний та інші види артриту, подагра та інші обмінні артропатії), деформуючий та інші види поліартрозу та артрозу великих суглобів:

 

 

 

А - з порушенням функцій суглобів III - IV ступенів, системні форми запальних захворювань

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з порушенням функцій суглобів 0 - II ступенів

Гр. I, III, V
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням, в умовах впливу вібрації та несприятливих чинників зовнішнього середовища

Гр. I.1
Для інших груп - індивідуальний підхід залежно від фізичного навантаження на уражені суглоби

100

Системні ураження сполучної тканини (вузликовий поліартеріїт, інші види некротизуючої васкулопатії, гранулематоз Вегенера, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз тощо)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

101

Дорсоспондилопатії (больові синдроми в області тулуба й кінцівок невісцерального походження, пов'язані з дегенеративними захворюваннями хребта): деформуючі остеохондропатії, спондилопатії, спондильоз, дегенеративні ураження міжхребцевих дисків, дорсалгії тощо:

 

 

 

А - що супроводжуються значною деформацією грудної клітки та дихальною недостатністю рестриктивного типу II і вище ступенів, у стадії сегментарної нестабільності, утрати висоти міжхребцевих дисків, протрузія, грижа міжхребцевого диска, компресія спинномозкових нервових корінців у разі відсутності грижі диска, анкілозуючий гіперостоз, у разі наявності неврологічних проявів, вираженого больового синдрому

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - що супроводжуються незначною деформацією грудної клітки та дихальною недостатністю рестриктивного типу не вище I ст., захворювання, що не супроводжуються порушенням функцій, з помірним больовим синдромом під час значних фізичних навантажень чи безсимптомним перебігом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

102

Інші хронічні хвороби кісток, хрящів, великих суглобів, кінцівок та хребта зі стійким порушенням професійно значущих функцій

Гр. I - VII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - у разі коригування функцій суглобів і кінцівок за допомогою хірургічного втручання чи ортопедичних пристроїв

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Гр. III.1; III.2
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1
Решта - індивідуальний підхід

103

Наслідки перенесеного запалення кісток та суглобів (туберкульоз, остеомієліт тощо), що не перешкоджають виконанню роботи за спеціальністю

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Для інших груп - індивідуальний підхід

 

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи (N00 - N99)

 

 

104

Хронічні гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок, зморщена нирка, амілоїдоз нирок та інші нефропатії:

 

 

 

А - з нирковою недостатністю II - III стадій (за стійкого, значного порушення функціональних показників), з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з нирковою недостатністю 0 - I стадій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
крім начальників та інженерів

Гр. I.1
Для інших груп - індивідуальний підхід

105

Хронічні гнійні хвороби сечостатевої системи, уретральний абсцес, міхурова нориця, абсцес передміхурової залози

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

106

Хронічні хвороби сечостатевих органів та передміхурової залози, що супроводжуються нетриманням або затримкою сечі

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

107

Сечокам'яна хвороба:

 

 

 

А - з вираженим больовим синдромом та ускладненнями

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - сечокам'яна хвороба без ускладнень ("німі" камені ниркових мисок без вираженого запалення)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням, в умовах впливу вібрації

108

Нефроптоз одно-, двосторонній II - III ст. з вираженим больовим синдромом, вторинним пієлонефритом чи гіпертензією, тазова дистопія нирки

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

109

Незапальні хвороби жіночих статевих органів (випадіння матки й піхви, ендометріоз, нориці та ін.)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)
можуть бути допущеними після ефективного лікування

Індивідуальний підхід

110

Вузлові форми дисгормональних захворювань молочної залози

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання) можуть бути допущеними після ефективного лікування

 

 

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії (Q00 - Q99)

 

 

111

Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії у разі неможливості їх корекції, відмови від лікування чи його незадовільних результатів зі значним та помірним порушенням функцій органів

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас XIX. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (S00 - T98)

 

 

112

Наслідки будь-яких травм, переломів кісток тулуба та кінцівок:

 

 

 

А - що значно порушують необхідні для виконання професійних обов'язків функції та не підлягають ефективній корекції, у т. ч. ортопедичними пристроями

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - у разі ефективної корекції функцій, у т. ч. за допомогою ортопедичних пристроїв

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Гр. III.2
Гр. V.1
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід за умови збереження необхідних для професії функцій

113

Відсутність, деформації, дефекти кисті та пальців, що порушують захоплювальну або утримувальну функцію кисті

Гр. I - VIII,
за винятком гр. II та гр. VII за умови збереження необхідних для професії функцій

Гр. I
Гр. III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід за умови збереження необхідних для професії функцій

114

Дефекти кісток черепа після відкритої ЧМТ або операції, навіть у разі відсутності неврологічних та психічних розладів

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

115

Повторні (звичні) вивихи і підвивихи суглобів та пошкодження менісків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - після ефективного оперативного лікування та відновлення функцій суглобів

Гр. I - VI,
за винятком гр. II та гр. VII, за умови збереження необхідних для професії функцій

Гр. I
Гр. III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід за умови збереження необхідних для професії функцій

Пояснення до медичних протипоказань:

ЛЕК має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки виконуваної роботи та медичних показань. У разі наявності у працівника захворювання ЛЕК має право за потреби направити хворого на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи до спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, на кафедри вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Працівники не повинні мати будь-яких захворювань, вроджених чи набутих вад та аномалій органів і систем, що можуть перешкоджати безпечному виконанню професійних обов'язків.

Накопичення факторів серцево-судинного ризику (паління, порушення обміну ліпідів, підвищений тиск, ожиріння тощо) вимагає його оцінки. Помірний, високий та дуже високий ризик і зміни, виявлені на ЕКГ, є показанням для направлення пацієнта на консультацію до кардіолога та проведення поглибленого обстеження серцево-судинної системи.

Висновок за результатами проведеного обстеження ЕКГ, ФЗД, УЗД та інших інструментальних досліджень обов'язково складає фахівець з функціональної діагностики та засвідчує його своїм підписом і печаткою із зазначенням дати обстеження. Якщо тест максимального потоку ОФВ1/ФЖЄЛ менше 70 %, потрібна консультація лікаря-пульмонолога.

У разі виявлення в осіб у ході попереднього (під час прийняття на роботу) медичного огляду захворювань, які піддаються успішному хірургічному чи консервативному лікуванню, питання медичного допуску до роботи може бути розглянуто після відповідного лікування.

Вагітність не є показанням для позачергового направлення на ЛЕК. Питання працездатності вагітних вирішується згідно з чинним законодавством.

Особи, що хворіють на гостре інфекційне чи неінфекційне захворювання або мають загострення хронічного захворювання, обстеженню ЛЕК не підлягають. Медичний огляд ЛЕК проводиться після закінчення пацієнтом амбулаторного чи стаціонарного лікування та одужання.

Гострі захворювання (за винятком окремих нозологічних форм, що зазначені у відповідних розділах класів хвороб) за умови сприятливого перебігу, що закінчилися своєчасним одужанням після адекватного лікування та якісної реабілітації, не супроводжувалися порушеннями функцій органів і систем, які можуть негативно впливати на виконання особою своїх професійних обов'язків, не є показанням для позачергового направлення на ЛЕК. У цьому випадку працівники допускаються до роботи цеховим лікарем після закінчення лікування.

У разі неефективності лікування гострих і хронічних захворювань чи відмови від нього, відмови від хірургічного лікування, за наявності показань до нього, працівник направляється на позачерговий медичний огляд ЛЕК для індивідуального вирішення питання щодо професійної придатності.

Особи, що часто та тривалий час хворіють (які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше 4 разів із загальною кількістю днів непрацездатності 40 і більше або з приводу різних захворювань не менше 6 разів за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності понад 60), повинні бути направлені на позачергову ЛЕК.

Успішне хірургічне лікування захворювань та відсутність будь-яких значних функціональних порушень організму не вимагають позачергового направлення пацієнта на ЛЕК, показанням для вирішення питання щодо професійної придатності є рецидив захворювання.

Після хірургічної операції ангіопластики або коронарного шунтування за умови задовільних показників одужання, відсутності симптомів захворювання та задовільних результатів обстеження в спеціалізованому кардіологічному відділенні питання щодо допуску пацієнта до роботи може бути розглянуто ЛЕК не раніше ніж через 6 місяців та вирішується індивідуально з урахуванням умов праці та функціональних обов'язків працівника.

Пацієнти з групи машиністів та водіїв, диспетчерсько-операторської групи, що мають ускладнення після хвороб, після будь-яких значних хірургічних операцій, травм, які з великою ймовірністю можуть стати причиною непрацездатності чи загрожують виникненням будь-якої ургентної ситуації під час виконання професійних обов'язків, повинні вважатися непридатними до роботи щонайменше протягом трьох місяців і до часу, коли наслідки захворювання (операції, травми) очевидно не будуть впливати негативно на безпечне виконання ними професійних обов'язків.

Особи, що перенесли хірургічне втручання з приводу пересадки будь-яких органів, повинні вважатися непридатними до роботи. У разі захворювань кісток та суглобів висновок щодо придатності особи до виконання професійних обов'язків виноситься після стаціонарного обстеження та лікування, рішення приймається залежно від ступеня порушення функцій кінцівок та суглобів.

У разі підтвердження нормальної толерантності до глюкози або коли порушення толерантності до глюкози без діабетичної патології цілком контролюється дієтою і виконуються регулярні обстеження, позачерговий медичний огляд ЛЕК не вимагається.

У випадках сприятливого перебігу захворювання (у тому числі внаслідок ефективного лікування), що стало причиною відсторонення залізничника від роботи, рішення ЛЕК може бути переглянуто не раніше ніж через 6 місяців за умови постійного диспансерного нагляду та визначення індивідуальних строків медичного огляду, але не частіше одного разу на рік.

У разі індивідуального допуску особи до роботи у медичну довідку про проходження медичного огляду вносяться дані про обов'язкове використання протезів, слухових апаратів, окулярів (лінз) тощо.

Обстеження на ВІЛ-статус не вимагається, але за наявності клінічних показань, у разі виявлення симптомів або хвороб, характерних для ВІЛ-інфекції, тестування може бути проведено згідно з чинним законодавством. У разі позитивного результату на ВІЛ-інфекцію без симптомів активної форми захворювання (ВІЛ-позитивність Z 21) питання про професійну придатність пацієнта може бути розглянуто відповідно до вимог законодавства України. З метою своєчасного виявлення клінічних ознак хвороби та порушень професійно значущих функцій ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД підлягають обов'язковому диспансерному нагляду. Періодичність клініко-лабораторного обстеження ВІЛ-інфікованого визначається станом хворого, обстеження повинно проводитися не рідше одного разу на рік.

Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати комісії сертифікат (копію) про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (із змінами), який має зберігатися в медичній карті амбулаторного хворого (ф. 025/о).

Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати комісії, що проводить медичний огляд, довідку (копію) про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465 (із змінами), яка має зберігатися в медичній карті амбулаторного хворого (ф. 025/о).

Проведення психіатричного обстеження може бути визнане необхідним у складі додаткового обстеження, що проводиться спеціалістом з психіатрії, у таких випадках: за наявності певних проявів розладів, що зумовлюють необхідність такої перевірки; якщо ЛЕК отримала інформацію про зловживання алкоголем чи психотропними засобами, незалежно від наявності залежності. У разі призначення проведення психіатричної оцінки працівник направляється для обстеження до психіатра, який повинен подати ЛЕК письмовий висновок про професійну придатність пацієнта й рекомендації. У разі незгоди особи з результатами психіатричного огляду вона повинна пройти повне додаткове обстеження в умовах стаціонару.

Короткочасні гострі невротичні розлади, пов'язані зі стресом, що мають зворотний перебіг з повним відновленням психічних функцій, не є показанням для позачергового медичного огляду ЛЕК. Питання щодо працездатності особи, яка виявляє нездатність до подолання стресу чи пов'язаних зі стресом проблем, повинно вирішуватися індивідуально після обов'язкового проведення курсу реабілітації та психологічного обстеження пацієнта за умови попереднього нагляду протягом не менше як 6 місяців та повного відновлення психічних функцій.

Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати ЛЕК висновок психофізіологічної експертизи, результати якої заносяться до відповідної графи картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду.

У разі якщо працівник переводиться на іншу роботу, яка не висуває додаткових вимог до стану здоров'я, повторна медична комісія не проводиться.

Питання допуску до роботи працівників груп VII та VIII вирішується індивідуально з урахуванням ступеня тяжкості патологічного процесу, компенсаторних функцій організму, можливостей успішного лікування, професійної підготовки, стажу роботи, умов праці та дії шкідливих факторів.

Якщо під час проведення періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності у пацієнта професійного захворювання, наступні дії комісії ЛЕК регламентуються положеннями наказу МОЗ від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

Для груп професій і посад, що не згадуються у переліку медичних протипоказань до роботи, зазначений патологічний стан не є протипоказанням.

(додаток 7 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 30.11.2012 р. N 733)

 

Окремі протипоказання у разі порушення зору

Групи професій та посад

Допустима гострота зору (ст. 116)

особи, що приймаються на роботу

особи, що працюють

без корекції

з оптичною корекцією

без корекції

з оптичною корекцією

1

2

3

4

5

I. Група машиністів та водіїв

1.1
1.2

0,8 на кожному оці

оптична корекція не допускається

1,2 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,4

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д 1,2;
на гіршому оці не нижче 0,4

1.3

1,2 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,5

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,3

1,0 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д 1,3;
на гіршому оці не нижче 0,3

II. Група диспетчерсько-операторська

II

1,2 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,4

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

1,0 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д 1,3;
на гіршому оці не нижче 0,3

III. Група станційно-маневрова

III

1,3 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,5

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

1,0 на обидва ока, на гіршому не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±5,0 Д; cyl ± 3,0 Д 1,2;
на гіршому оці не нижче 0,5

IV. Група супроводження поїздів

IV

1,3 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,5

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

0,8 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±5,0 Д; cyl до ±3,0 Д 1,2;
на гіршому оці не нижче 0,5

V. Група колії, тунельних споруд, інженерно-технічного обладнання та пристроїв

V

1,2 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,4

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

0,8 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±5,0 Д; cyl до ±3,0 Д 1,2;
на гіршому оці не нижче 0,4

VI. Група електропостачання, сигналізації, централізації та зв'язку, інформаційно-обчислювального центру

VI

1,0 на обидва ока
на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

0,8 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±5,0 Д; cyl до ±3,0 Д 1,5;
на гіршому оці не нижче 0,5

VII. Група керівного складу

VII

1,0 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

0,8 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±5,0 Д; cyl до ±3,0 Д 1,5;
на гіршому оці не нижче 0,5

 

VIII. Група підвищеної особистої небезпеки для працівників
(робота на залізничній колії, ескалаторах метрополітену, обслуговування поїздів, небезпека наїзду рухомого складу)

VIII

Індивідуальний підхід залежно від виконуваної роботи та вимог наказу МОЗ від 21 травня 2007 року N 246

Примітка: Якщо вимоги до зору задовольняються лише з використанням засобів корекції, то окуляри або контактні лінзи повинні забезпечувати оптимальну функцію зору. Для задоволення вимог до зору повинно використовуватися не більше однієї пари окулярів. Запасна пара окулярів, яка забезпечує той же ступінь корекції, що і основна, повинна бути завжди доступною для використання під час роботи.

(додаток 8 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 30.11.2012 р. N 733)

 

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ
за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу
__________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства (структурного підрозділу), установи, організації залізничного транспорту, метрополітену)

від "___" ____________ 20__ року

Комісія в складі:  

голови Комісії ____________________________________,
                                                              (П. І. Б.)
лікарів __________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                         (П. І. Б., фах)
представників роботодавця ________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                            (П. І. Б., посада)
представників профкому підприємства (уповноваженої особи) ___________________________________________________
                                                                                                                                                                                                        (П. І. Б.)
за участю лікаря з гігієни праці ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                       (П. І. Б., назва СЕС) 

установила: 

N з/п 

Кількість працівників, які підпадають під дію
шкідливих чи небезпечних факторів виробничого
середовища й трудового процесу
 

Підлягало огляду за планом
(осіб)
 

Оглянуто
(осіб)
 

Процент виконання 

усього 

жінок 

усього 

жінок 

усього 

жінок 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Усього працівників, з них: 

  

  

  

  

  

  

  

осіб віком до 21 року  

  

  

  

  

  

  

  

осіб пенсійного віку, що працюють 

  

  

  

  

  

  

  

осіб, стаж роботи яких більше 10 років 

  

  

  

  

  

  

Підпадають під дію шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу: 

  

  

  

  

  

  

2.1 

Хімічні речовини (зазначити назви) 

  

  

  

  

  

  

2.2 

Пил 

  

  

  

  

  

  

2.3 

Шкідливі речовини біологічного походження (зазначити назви) 

  

  

  

  

  

  

2.4 

Шум 

  

  

  

  

  

  

2.5 

Інфразвук 

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ультразвук 

  

  

  

  

  

  

2.7 

Вібрація (загальна, локальна) 

  

  

  

  

  

  

2.8 

Неіонізуючі випромінювання (діапазон) 

  

  

  

  

  

  

2.9 

Мікроклімат 

  

  

  

  

  

  

2.10 

Освітлення 

  

  

  

  

  

  

2.11 

Іонізуюче випромінювання 

  

  

  

  

  

  

2.12 

Важкість праці  

  

  

  

  

  

  

2.13 

Напруженість праці 

  

  

  

  

  

  

Кількість неоглянутих _________    ______, у т. ч. жінок ________    _______
                                                      (усього)               ( %)                                      (усього)              ( %) 

Причини

3. Під час огляду виявлено*:

3.1. Кількість працівників з підозрою на профзахворювання (отруєння) усього _________, з них кількість працівників, яким підтверджено діагноз профзахворювання (отруєння), у тому числі професійний рак _____________, з них жінок ______________

3.2. Кількість працівників, які вперше одержали інвалідність з профзахворювання ______

3.3. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше _________________

3.4. Кількість працівників, які підлягають обстеженню, усього ____, з них жінок ______________ 

3.5. Кількість працівників, у яких уперше виявлені загальні захворювання, усього _____, з них жінок ______________ 

3.6. Кількість працівників, які потребують тимчасового переведення на іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з них жінок __________

3.7. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з них жінок __________

3.8. Кількість працівників, яких необхідно направити на МСЕК, усього ________

3.9. Кількість працівників, яким установлено діагноз профзахворювання (отруєння) за останні 5 років, усього ________, з них жінок ____________

3.10. Кількість працівників, які підлягають направленню:

3.10.1. На амбулаторне лікування ____________________

3.10.2. На стаціонарне лікування _____________________

3.10.3. На санаторно-курортне лікування ______________

3.10.4. До спеціалізованих ЛПЗ __________, у т. ч. до профпатологічних ____________

3.11. Кількість працівників, які потребують дієтичного харчування й лікувально-профілактичного харчування ___________

3.12. Кількість працівників, які перебувають на диспансерному нагляді на кінець звітного року, усього _____________ за формами патології згідно з МКХ-10.

4. Перевірено результати виконання заходів попереднього заключного акта від ____ року _______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                               (зазначити зміст заходів) 

Невиконані санітарно-протиепідемічні заходи ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                               (зазначити зміст заходів) 

Причини невиконання _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                               (перелічити) 

Лікар з гігієни праці _____________ _____________________________
                                                     (підпис)                         (прізвище та ініціали) 

5. За результатами медичного огляду комісія пропонує комплекс оздоровчих заходів:

5.1. Роботодавцю ___________________________________________________________________________________________________________

5.2. Голові профспілкової організації ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                         (зміст заходу) 

5.3. Головному лікарю лікувально-профілактичного закладу, що проводить диспансерний нагляд за працівниками підприємства ______________
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                               (зміст заходу) 

А також
санітарно-протиепідемічних заходів: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                       (зазначити всі заходи) 

Підписи: 

  

  

  

Голова комісії 

Лікар
з гігієни праці  

Роботодавець  

Голова профспілкової
організації або вповноважена особа 

___________________________
(прізвище та ініціали)  

___________________________
(прізвище та ініціали)  

__________________________
(прізвище та ініціали)  

___________________________
(прізвище та ініціали)  

______________
(підпис)  

______________
(підпис)  

______________
(підпис)  

______________
(підпис)  

Із заключним актом ознайомлені та одержали:

1. Роботодавець ________________________________________________________
                                                                                     (прізвище та ініціали) 

2. Представник профспілкової організації або уповноважена особа ____________________________________________
                                                                                                                                                                                      (прізвище та ініціали) 

3. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи _________________________________________________________
                                                                                                                                                                       (прізвище та ініціали) 

4. Профпатолог _____________________________________________________
                                                                         (прізвище та ініціали) 

5. Заклад державної санепідемслужби ____________________________________________________________________
                                                                                                                           (назва, прізвище, ініціали уповноваженої особи) 

6. Представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України ___________________________________________________________
                                                               (прізвище та ініціали) 

 

ЖУРНАЛ
обліку медичних оглядів

N з/п 

Дата 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народ-
ження 

Адреса постійного місця прожи-
вання 

Професія, вид роботи 

Місце роботи 

Медичний огляд попередній / періодичний 

Діагноз 

Висновок ЛЕК про професійну придатність
(придатний/
неприда-
тний, N наказу, стаття, пункт) 

Направ-
лення на Дорожню (Центральну) ЛЕК 

Висновок Дорожньої (Центральної) ЛЕК 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗВІТ
про медичні огляди працівників
за 20__ рік

  

"___" ____________ 20__ року

(прізвище та номер телефону виконавця) 

Керівник _______________________ 

____________

Опрос