Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации лечения, медицинской реабилитации и обеспечения пострадавших вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Положение, Постановление от 09.06.2010 № 18
редакция действует с 08.02.2013

Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 9 червня 2010 року N 18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 липня 2010 р. за N 489/17784

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 25 грудня 2012 року N 39

Відповідно до статті 17, пунктів 3 - 5 частини першої статті 21, абзаців першого і п'ятого частини четвертої статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Затвердити Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Фонду від 19.06.2003 N 52 "Про укладання договорів між Фондом та лікувально-профілактичними закладами на обслуговування потерпілих на виробництві" та від 27.03.2003 N 26 "Про затвердження Положення про порядок забезпечення потерпілих лікарськими засобами, виробами медичного призначення, постільною та натільною білизною, перуками".

3. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести це Положення до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

5. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

 

Голова правління 

Г. Ольховець 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України
 

 
 
А. Черкасов
 

Заступник Міністра
охорони здоров'я України
 

 
В. Г. Бідний
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

В. о. президента Спілки
підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
 
В. Биковець
 

Президент Спілки орендарів
та підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

Голова Спільного
представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні
 

 
 
 
О. Мірошниченко
 

 

Положення
про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає механізм організації цілеспрямованого, своєчасного та ефективного лікування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - потерпілі), їх медичної реабілітації, а також забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду), управліннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділеннями виконавчої дирекції Фонду у районах та містах обласного значення (далі - робочі органи виконавчої дирекції Фонду).

2. Фінансування витрат на лікування потерпілих, їх медичну реабілітацію, забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення здійснюється за прямими наслідками страхового випадку виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду відповідно до укладених договорів із аптечними закладами (постачальниками, виробниками), санаторно-курортними, реабілітаційними закладами (відділеннями), закладами охорони здоров'я державної та/або комунальної форм власності за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

У разі якщо заклади охорони здоров'я державної та/або комунальної форм власності, з якими укладено договори, не в змозі самостійно забезпечити цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілих, укладення договорів здійснюється із закладами охорони здоров'я іншої форми власності.

3. Терміни, що вживаються в цьому Положенні:

вироби медичного призначення - прилади, комплекси, системи, обладнання, апарати, інструменти, пристрої, імплантати, приладдя, матеріали або інші вироби; медичні вироби, що не досягають основної передбачуваної мети в організмі людини або на ньому за допомогою фармакологічних, імунобіологічних або метаболічних засобів, але функціям яких такі вироби можуть сприяти; медичні вироби, які використовуються як окремо, так і в поєднанні між собою, включаючи програмні засоби, необхідні для їх належного використання, з метою забезпечення: профілактики, діагностики, лікування, спостереження або полегшення стану пацієнта у разі захворювання, травми, каліцтва або їх компенсації; дослідження, заміни або видозмінювання структури (анатомії) органів, тканин чи фізіологічних процесів тощо;

лікарські засоби - речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму;

медико-санітарна допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на ранню діагностику, допомогу особам з гострими та хронічними захворюваннями та реабілітацію хворих та інвалідів;

медична реабілітація - система лікувальних заходів, що спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму з метою забезпечення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання;

нещасний випадок на виробництві - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть;

професійне захворювання - захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою;

прямі наслідки страхового випадку - ушкодження здоров'я, спричинене нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, яке за певних умов становить найбільшу загрозу для життя, здоров'я, працездатності особи і потребує першочергових лікувальних заходів, є причиною звернення по медичну допомогу, а також нові прояви ушкодження здоров'я, що пов'язані з основним патологічним процесом (ускладненням).

II. Забезпечення потерпілих лікарськими засобами, виробами медичного призначення

(назва розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
 та професійних захворювань України від 25.12.2012 р. N 39)

1. Облік потерпілих, які мають право на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ведуть робочі органи виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації їх особових справ.

2. Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого) повинен подати до робочих органів виконавчої дирекції Фонду такі документи:

а) заяву;

б) копію висновку медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) про потребу у забезпеченні лікарськими засобами, виробами медичного призначення;

в) копію індивідуальної програми реабілітації, затверджену МСЕК (у разі наявності);

г) перелік необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, визначений лікарсько-консультативною комісією (далі - ЛКК) закладу охорони здоров'я (поновлюється під час кожного призначення ліків, але не рідше одного разу на рік);

ґ) виписку з медичної карти амбулаторного хворого (поновлюється щороку).

У разі звернення законного представника потерпілого він повинен мати при собі разом із зазначеними документами документ, що підтверджує його особу, та засвідчену в установленому порядку довіреність від потерпілого або інші документи, визначені чинним законодавством.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду перевіряється комплектність документів, поданих потерпілим (законним представником потерпілого).

3. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду реєструють заяви потерпілих у журналі реєстрації заяв (додаток 1) та вносять усі необхідні дані до реєстру потерпілих.

4. Підставою для фінансування витрат на лікарські засоби, вироби медичного призначення є висновок МСЕК про потребу потерпілого у такій допомозі.

5. Фінансуванню підлягають витрати у разі надання потерпілим амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги (у тому числі після надання стаціонарної допомоги, медичної реабілітації) у поліклініці, вдома, в денних стаціонарах згідно з переліком необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, визначеним ЛКК закладу охорони здоров'я.

6. Пункт 6 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою правління Фонду соціального страхування від
 нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 25.12.2012 р. N 39,
у зв'язку з цим пункти 7 - 9 вважати відповідно пунктами 6 - 8)

6. Фінансування витрат на лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі амбулаторно-поліклінічного лікування здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду відповідно до чинного законодавства шляхом відшкодування витрат аптечним закладам (постачальникам, виробникам) згідно з укладеними договорами.

Рішення про фінансування витрат на забезпечення потерпілих лікарськими засобами, виробами медичного призначення приймається протягом трьох днів з дати реєстрації заяви потерпілого та всіх необхідних документів у журналі реєстрації.

7. У разі самостійного придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення їх вартість компенсується виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям за цінами у розмірі не більше вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення в аптечних закладах (постачальників, виробників), з якими укладено договори, за умови перебування потерпілого на обліку та на підставі оригіналів розрахункових документів, що підтверджують їх витрати.

(абзац перший пункту 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних
 випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 25.12.2012 р. N 39)

Рішення про відшкодування витрат потерпілому, законному представнику потерпілого, роботодавцеві приймається протягом 10 днів з дня отримання всіх документів, що підтверджують їх витрати.

8. Фінансування витрат на лікарські засоби, вироби медичного призначення для забезпечення потерпілих припиняється у випадках, визначених статтею 38 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

III. Лікування потерпілих та їх медична реабілітація

1. Підставою для фінансування витрат на лікування потерпілих, їх медичну реабілітацію є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування хронічного професійного захворювання за формами, наведеними у додатках до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232, висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності та потребу потерпілого у такій допомозі.

(абзац перший пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних
 випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 25.12.2012 р. N 39)

Під час тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання підставою для фінансування витрат на надання медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах, медичної реабілітації потерпілих є висновок ЛКК закладу охорони здоров'я.

(абзац другий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних
 випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 25.12.2012 р. N 39)

2. Фінансуванню підлягають витрати у разі надання потерпілим медичної допомоги у стаціонарах закладів охорони здоров'я (у тому числі спеціалізованих), реабілітаційних послуг у закладах охорони здоров'я (у тому числі спеціалізованих), санаторно-курортних, реабілітаційних закладах (відділеннях) та надання медичної допомоги в амбулаторних умовах під час тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання.

(пункт 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
 виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2012 р. N 39)

3. Фінансування витрат на лікування, медичну реабілітацію потерпілих здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду шляхом відшкодування відповідно до укладених договорів із закладами охорони здоров'я, зазначеними у пункті 2 розділу I цього Положення, за рахунок коштів Фонду в межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду на ці цілі.

Рішення про фінансування витрат на лікування, медичну реабілітацію потерпілих приймається протягом трьох днів з дня отримання всіх необхідних документів.

4. У разі самостійної оплати лікування, медичної реабілітації їх вартість компенсується виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям за умови перебування потерпілого на обліку на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток, довідок або рахунків, оригіналів розрахункових документів, що підтверджують їх витрати.

(абзац перший пункту 4 розділу ІІІ у редакції постанови правління
 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
 та професійних захворювань України від 25.12.2012 р. N 39)

Рішення про відшкодування витрат потерпілим, законним представникам потерпілих, роботодавцям приймається протягом 10 днів з дня отримання всіх документів, що підтверджують їх витрати.

5. У разі необхідності для здійснення медичної реабілітації потерпілих під час тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК стійкої втрати працездатності або одужання на базі санаторно-курортних закладів на підставі висновку ЛКК придбаваються путівки.

6. Не відшкодовуються потерпілому витрати на додаткове харчування, спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування, призначені за рішенням МСЕК, на період надання стаціонарної медичної допомоги у закладах охорони здоров'я, медичної реабілітації у закладах охорони здоров'я, санаторно-курортних, реабілітаційних закладах (відділеннях), якщо надання та оплата цих послуг передбачені умовами договору із цими закладами.

7. У разі необхідності за лікування та медичну реабілітацію може здійснюватись передоплата відповідно до укладених договорів.

8. Якщо потерпілого госпіталізовано до закладу охорони здоров'я, розташованого не за місцем реєстрації його особової справи, оплата за лікування проводиться робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації особової справи потерпілого відповідно до укладеного договору або робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем госпіталізації потерпілого з подальшим відшкодуванням їм витрат робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації особової справи потерпілого.

9. Лікування потерпілих здійснюється у центральних районних (міських) лікарнях, у республіканській (Автономна Республіка Крим), обласних, міських (міст Києва та Севастополя) і спеціалізованих лікарнях, науково-дослідних інститутах системи Міністерства охорони здоров'я України та Академії медичних наук України, інших закладах охорони здоров'я, що зазначені у пункті 2 розділу I цього Положення та мають ліцензію на надання відповідних видів медичної допомоги, на підставі укладених договорів.

10. У разі якщо заклад охорони здоров'я, з яким укладено договір, не в змозі самостійно забезпечити цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого, він направляє потерпілого до іншого закладу охорони здоров'я, який має можливість надати потерпілому відповідне кваліфіковане лікування, про що повідомляє робочі органи виконавчої дирекції Фонду.

11. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до вимог Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" здійснюють контроль за цільовим використанням коштів на лікування потерпілих, перевіряють відповідність їх первинній медичній документації, пред'явленим до сплати рахункам, відомостям про потерпілого, який отримав відповідне лікування, його терміни та обсяги.

12. Заклади охорони здоров'я, у тому числі санаторно-курортні, реабілітаційні заклади (відділення), що надають медичну допомогу потерпілим:

(абзац перший пункту 12 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних
 випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 25.12.2012 р. N 39)

ведуть окремий облік витрат, витрачених на лікування потерпілого, і надають робочим органам виконавчої дирекції Фонду рахунки для сплати та інші документи відповідно до укладених договорів;

за результатами наданої медичної допомоги, реабілітаційних заходів надають робочим органам виконавчої дирекції Фонду виписку із медичної карти стаціонарного хворого;

відповідають згідно із статтею 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" за шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду соціального страхування від нещасних випадків внаслідок фальсифікації даних про обсяги та якість наданих послуг.

13. У разі госпіталізації потерпілого безпосередньо після настання нещасного випадку на виробництві, пов'язаної з гострим захворюванням і невідкладним станом, що вимагає стаціонарного лікування, заклад охорони здоров'я протягом однієї доби повідомляє про це робочі органи виконавчої дирекції Фонду за місцем госпіталізації потерпілого.

(пункт 13 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
 виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2012 р. N 39)

14. Фінансування витрат на лікування потерпілих у разі госпіталізації потерпілого безпосередньо після настання нещасного випадку на виробництві розпочинається з моменту підписання актів, зазначених у пункті 1 розділу III цього Положення. За умови наявності одного з таких актів відшкодування витрат на лікування здійснюється за весь період лікування, починаючи з першого дня.

(пункт 14 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
 виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2012 р. N 39)

15. Фінансування витрат на планове лікування, пов'язане із загостренням хронічних захворювань, а також лікування потерпілого з новими проявами ушкодження здоров'я, що пов'язані з основним патологічним процесом, здійснюється лише на підставі висновку МСЕК та/або висновку ЛКК за направленням закладу охорони здоров'я, погодженим робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

16. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду реєструють потерпілих у журналі реєстрації заяв потерпілих про забезпечення лікарськими засобами виробами медичного призначення (додаток 2) та вносять дані до автоматизованої інформаційної системи. 

17. У разі відмови потерпілому у виплатах на лікування робочі органи виконавчої дирекції Фонду повідомляють його про це протягом 10 днів з роз'ясненням аргументованих причин відмови.

18. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду компенсують витрати на проїзд потерпілому до місця лікування, медичної реабілітації (закладу охорони здоров'я, в тому числі спеціалізованого, санаторно-курортного, реабілітаційного закладу) і назад згідно з поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну білизну та транспортування багажу). Вартість проїзду відшкодовується робочими органами виконавчої дирекції Фонду у розмірах:

приміським та міжміським автобусом - за фактичними витратами;

залізницею - за фактичними витратами, але не вище тарифу купейного вагона.

19. Особі, яка супроводжує потерпілого (у разі потреби у такому супроводі за висновком МСЕК або під час тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання - за висновком ЛКК закладу охорони здоров'я), компенсуються витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження. Потерпілого не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

(пункт 19 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
 виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2012 р. N 39)

20. Якщо потерпілий або супроводжуюча його особа має право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства, відшкодування витрат на проїзд не проводиться.

Якщо потерпілий або супроводжуюча його особа має право на пільговий проїзд відповідно до чинного законодавства, відшкодування витрат за проїзд проводиться з урахуванням пільг.

21. Контроль за забезпеченням потерпілих лікуванням, медичною реабілітацією, лікарськими засобами та виробами медичного призначення здійснюють виконавча дирекція Фонду та її робочі органи.

22. Працівники Фонду є відповідальними за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обов'язків щодо забезпечення потерпілих лікуванням, медичною реабілітацією, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв потерпілих про забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення
в ______________________________________ області
(повна назва робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

N
з/п

Дата реєстрації

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце проживання

Номер і дата висновку МСЕК (ЛКК ЛПЗ)

Група інвалідності

Вид послуг

Відмітка про надання відповідної послуги

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

____________
(підпис) 

________________________________
(прізвище та ініціали) 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв потерпілих про надання медичної допомоги та медичної реабілітації
в ______________________________________ області
(повна назва робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

N
з/п

Дата реєстрації

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце проживання

Номер і дата висновку МСЕК (ЛКК ЛПЗ)

Група інвалідності

Вид послуг

Дата видачі направлення

Термін перебування

первинне

повторне

первинний

повторний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

____________
(підпис) 

________________________________
(прізвище та ініціали) 

____________

Опрос