Идет загрузка документа (258 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
Приказ от 01.06.2010 № 167
действует с 23.07.2010

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 1 червня 2010 року N 167

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2010 р. за N 479/17774

Відповідно до пункту 4 Плану заходів з підготовки та проведення у 2009 - 2010 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1473-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 N 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за N 582/5773, що додаються.

2. Управлінню житлової політики (Охрімчук А. В.) спільно з Юридичним управлінням (Крилова І. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню житлової політики довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. В. Мазурчака.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

О. П. Попов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

Заступник Голови Фонду
державного майна
 

 
Є. Григоренко
 

Перший заступник Міністра
економіки
 

 
В. В. Бандуров

Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва
 

 
Д. В. Ісаєнко
 

Перший заступник Міністра України з
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
В. М. Антонець
 

 

Зміни
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

1. Абзац другий пункту 1.4 розділу 1 викласти в такій редакції:

"На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи (додаток 1) та технічні паспорти (додатки 2 - 8, 18).".

2. У розділі 2:

2.1. Абзац другий доповнити словом ", гуртожитки".

2.2. Доповнити розділ абзацом такого змісту:

"- захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - захисні споруди) (ДБН В 2.2.5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони", ДБН А 3.1-9-2000 "Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання"). Класифікація захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) наведена у додатку 14 до цієї Інструкції.".

2.3. У пункті 2.1:

назву викласти в такій редакції:

"Житлові будинки квартирного типу, гуртожитки";

абзаци п'ятий, шостий викласти у такій редакції:

"Основну типологічну структуру будинків квартирного типу та гуртожитків складають секційні, коридорні (галерейні), блокові житлові будинки.

Технічній інвентаризації підлягають як квартирні житлові будинки та гуртожитки загалом, так і їх основні елементи:";

після абзацу десятого доповнити пункт новими абзацами одинадцятим, дванадцятим такого змісту:

"- квартири в будинках садибного типу;

- кімнати, жилі блоки, секції у гуртожитках.".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим.

3. У розділі 3:

3.1. У пункті 3.1:

абзац другий доповнити словами ", а також вбудовані та окремо розташовані захисні споруди.";

в абзаці третьому слова "опалення, вентиляція" замінити словами "системи опалення та вентиляції", слово "газифікаційне" замінити словом "газове";

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Під заповненою з результатами обстеження таблицею про технічний опис (характеристику) або опис конструктивних елементів зазначається: "Обстеження здійснив, посада, прізвище, ініціали працівника БТІ, який безпосередньо проводив обстеження та оцінку технічного стану конструкцій".";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Роботи з інвентаризації всіх об'єктів повинні здійснюватися на замовлення та за обов'язковою участю замовника (замовників), у присутності якого (яких) проводиться обстеження, що фіксується в абрисі чи ескізі, з обов'язковим підписанням ним (ними) цих документів.";

абзац восьмий після слів "одного квадратного метра будинку" доповнити словами ", квартири, кімнати, жилого блоку, секції в гуртожитках, інших приміщень";

абзац тринадцятий після слів "На кожний об'єкт" доповнити словами "(у тому числі на захисні споруди)".

3.2. У пункті 3.2:

абзац другий після слів "Обміру підлягають будинки" доповнити словами ", квартири (кімнати, жилі блоки, секції в гуртожитках),";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Обмір будинків проводиться вимірювальними інструментами.";

після абзацу тридцять першого доповнити новими абзацами тридцять другим - тридцять сьомим такого змісту:

"Виконання обстеження та обмірів захисної споруди здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції.

Здійснюються обміри вентиляційних шахт та повітрозаборів (за умови можливості доступу до них), а також захищених входів та виходів (в'їздів). У разі неможливості здійснення їх обмірів ці елементи наносяться на план об'єкта схематично.

Наявні основні елементи інженерно-технічного та спеціального обладнання захисної споруди наносяться на план за допомогою умовних позначень (додаток 17) відповідно до наданого замовником Акта комплексної перевірки захисної споруди, яка проводиться відповідно до розділу 4 Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09.10.2006 N 653, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.11.2006 за N 1180/13054.

Зазначений Акт має бути додано до матеріалів інвентаризаційної справи захисної споруди.

Для захисних споруд, які вбудовані в підвальні та цокольні приміщення, а також у приміщення наземних поверхів будівель (споруд), але не займають усієї площі вищезазначених приміщень, на плані обов'язково вказуються межі приміщень захисної споруди. Межа наноситься по всьому периметру захисної споруди суцільною лінією червоного кольору товщиною 0,5 мм.

За заявою замовника об'єкта будівництва для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів бюро технічної інвентаризації, крім технічного паспорта, виготовляє Довідку щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди (додаток 16).".

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - сімдесят другий вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сімдесят восьмим;

в абзаці тридцять восьмому слова "та оцінювальних" виключити;

в абзаці тридцять дев'ятому слова "та оцінювальних актах" виключити;

абзаци сімдесят п'ятий та сімдесят шостий викласти в такій редакції:

"для будинків садибного типу - зведення на земельній ділянці тимчасових будівель (споруд) (навісів, альтанок, наметів, кіосків (крім малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності), накриття, літніх душових, теплиць, свердловин, криниць, люфт-клозетів, вигрібних ям, замощень, парканів тощо); перестановка обладнання в межах призначених приміщень; улаштування чи закриття дверних або віконних прорізів; збільшення або зменшення житлової або допоміжної площі за рахунок демонтування чи влаштування перегородок (на величину площі горизонтального перерізу перегородок), не пов'язані зі змінами призначення приміщень та без порушення несучих конструкцій, комор, знесення печей та грубок, утеплення і оздоблення стін, засклення літніх приміщень (крім улаштування веранд, тамбурів);

у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках - перепланування, пов'язані із збільшенням житлової або підсобної площі за рахунок демонтажу перегородок (крім великопанельних будинків), комор, знесення печей, камінів, грубок, вітрин, без зміни призначення приміщень, без порушення несучих конструкцій; засклення балконів і лоджій; зменшення житлової чи підсобної площі за рахунок утеплення і оздоблення стін; улаштування чи закриття дверних прорізів у внутрішніх некапітальних стінах (крім великопанельних будинків); перестановка обладнання в межах призначених приміщень;";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"знесення та влаштування перегородок без зміни призначення приміщень, без порушення несучих конструкцій в громадських та виробничих будинках і будівлях;

зміна призначення господарських будівель.".

4. У розділі 4:

4.1. Після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"Складання ескізів та планів захисної споруди здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції. Нанесенню підлягають усі основні та допоміжні приміщення, вентиляційні шахти та повітрозабори, а також захищені входи та виходи (в'їзди).".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - шістдесят п'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - шістдесят шостим.

4.2. Абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Плани поверхів будинків складаються на основні будинки та будівлі на підставі ескізів, виконаних згідно з вищевикладеними вимогами (додаток 1.5). На господарські будівлі та споруди поверхові плани не складаються.".

5. У розділі 5:

5.1. Назву розділу викласти в такій редакції:

"Складання абрису та схематичного плану земельної ділянки".

5.2. Після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"Для окремо розташованих захисних споруд (обвалованих, заглиблених) визначається максимальна висота обвалування (над спорудою та з боків) та на плані земельної ділянки вказуються межі обвалування.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сорок восьмий вважати відповідно абзацами десятим - сорок дев'ятим.

5.3. Після абзацу тридцять п'ятого доповнити новим абзацом тридцять шостим такого змісту:

"Підрахунок площ основ (забудов) (S) господарських будівель здійснюється шляхом множення лінійних промірів ширини на довжину будівлі по зовнішньому обміру із занесенням показників до журналу зовнішніх обмірів у графи 1, 2, 3, 6, 8, 9 додатка 1.8.".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сорок дев'ятий вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - п'ятдесятим.

6. У розділі 6:

6.1. Після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"Площі допоміжних приміщень будинку (сходових кліток, загальнобудинкових коридорів, холів тощо) до площ квартир не включаються. Площі квартирних шлюзів не включаються до житлової площі квартир.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцять третій вважати відповідно абзацами дев'ятим - тридцять четвертим.

6.2. Абзац дев'ятий доповнити реченням такого змісту: "У тому числі площу прорізу сходової клітини на останньому поверсі необхідно включати до площі поверху.".

6.3. Абзац вісімнадцятий доповнити реченням такого змісту: "Площа балконів та лоджій до загальної площі громадських будинків та виробничих будівель не включається.".

6.4. Доповнити розділ абзацами такого змісту:

"Загальна площа житлового будинку садибного типу (дачного, садового) визначається як сума площ приміщень будинку без урахування площ балконів, лоджій, терас.

До загальної площі житлових будинків садибного типу (дачних, садових) включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний, цокольний та підвальний.".

7. Розділ 7 доповнити абзацами такого змісту:

"Будівельний об'єм окремих частин житлового будинку (квартир, кімнат, жилих блоків, секцій, вбудованих нежитлових приміщень) визначається як добуток висоти поверху, що складається з висоти приміщень і товщини перекриття над поверхом, на якому знаходяться ці частини будинку, та площі окремих частин будинку в межах обмежувальних поверхонь по зовнішньому обводу зовнішніх стін та по осях внутрішніх обмежувальних стін.

Корисний об'єм квартири визначається як добуток загальної площі квартири і висоти поверху.".

8. У розділі 8:

8.1. Назву розділу викласти в такій редакції:

"Нумерація квартир (кімнат, жилих блоків, секцій у гуртожитках) та інших приміщень".

8.2. Абзаци перший - шостий викласти в такій редакції:

"На планах поверхів, складених під час технічної інвентаризації, потрібно проставляти номери квартир (кімнат).

Номери квартир (кімнат) повинні точно відповідати нумерації квартир (кімнат) на місцях.

На планах поверхів номери квартир (приміщень) проставляються таким чином:

для невеликих будинків (до трьох квартир) - на плані біля головного входу в квартиру проставляється її номер;

на планах поверхів багатоквартирних будинків - на площадці сходової клітки біля вхідних дверей квартири.

Номери квартир (кімнат) проставляються тушшю червоного кольору та обводяться кружком.".

9. У розділі 9:

9.1. Абзац чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятнадцятим.

9.2. Доповнити розділ абзацами такого змісту:

"Оціночна вартість багатоповерхових житлових будинків, у тому числі повнометражних, малометражних (готельного типу) і спеціальних, гуртожитків різних форм власності, а також їх частин (секцій, окремих квартир, кімнат, вбудованих приміщень, підвалів і паркінгів, захисних споруд) під час проведення технічної інвентаризації визначається через вартість їх відтворення.

Інвентаризаційна вартість нерухомого майна за станом на дату проведення інвентаризаційних робіт визначається з урахуванням фізичного зносу та коригується на індекс зміни вартості будівельно-монтажних робіт і відображається у всіх відповідних формах та довідках (витягах), що надаються замовникам.

На захисні споруди, які розташовані окремо або вбудовані у будівлі громадського чи виробничого призначення, вказується балансова вартість.

У разі відсутності відомостей про балансову вартість об'єктів нежитлового фонду інвентаризаційна вартість визначається відповідно до "Сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений" NN 1 - 37 із застосуванням діючих індексів.".

10. У розділі 10:

10.1. Абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами першим - шістнадцятим.

10.2. Абзац перший після слів "допоміжні будівлі та споруди," доповнити словами "а також захисні споруди,".

10.3. Після абзацу першого доповнити розділ новим абзацом другим такого змісту:

"Планова технічна інвентаризація захисних споруд проводиться під час проведення періодичної інвентаризації в установленому порядку.".

У зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами третім - сімнадцятим.

10.4. Абзаци четвертий - сьомий викласти в такій редакції:

"а) зведення нових, надбудова, прибудова, реконструкція і знесення будинків, будівель, допоміжних будівель;

б) зміни в межах і в забудові кварталів та земельних ділянок;

в) зміни у призначенні будинків унаслідок їх реконструкції та переобладнання;

г) зміни у технічному стані будинків, будівель, допоміжних будівель, захисних споруд унаслідок проведення капітальних і відновлювальних ремонтів;".

10.5. Після абзацу шістнадцятого доповнити розділ новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

"Матеріали конструктивних елементів та рік побудови будинків, господарських будівель і споруд вказує замовник, що відображається в абрисі (ескізі) та засвідчується його підписом.".

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.

11. У розділі 11:

11.1. Абзац другий доповнити словами ", який залишається у замовника".

11.2. Абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий виключити.

12. У розділі 12:

12.1. Абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Справи з помилками повертаються для переробки та виправлень.".

12.2. Абзац двадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший, двадцять другий вважати відповідно абзацами двадцятим, двадцять першим.

13. Назви додатків 1.4, 2.1, 4.1, 6.1, 7.2, 8.1 перед словами "План земельної ділянки" доповнити словом "Схематичний".

14. Графу 16 у додатках 2.4, 4.4, графу 15 у додатку 5.2, графу 18 у додатку 6.4 після слова "площа" доповнити словами "основи (забудови)".

15. Додатки 3, 3.1, 3.2 до Інструкції викласти в новій редакції (додаються).

16. У додатку 7.1 слова "загальна площа" замінити словами "площа житлового будинку", слова "будівельна балансова вартість" замінити словами "будівельна вартість".

17. У графі 9 додатка 7.4 слово "допоміжна" замінити словом "підсобна".

18. Додаток 7.7 викласти в новій редакції, що додається.

19. Пункт 7 додатка 7.8 викласти в такій редакції: "Інвентаризаційна вартість (грн)".

20. Доповнити Інструкцію додатками 1.10.2 - 1.10.7, 14, 15, 16, 17, 18 - 18.6, що додаються.

 

Начальник Управління
житлової політики
 

 
А. В. Охрімчук
 

 

Оцінювальний акт будинку (спрощений метод)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N _____ літер "______"
призначення будинку ________________________
вулиця (провулок, площа)_____________________
поверховість (кількість поверхів) _______________
рік побудови ________  

Основні техніко-економічні показники будинку (блоку, секції)

N
з/п 

Назва 

Повер-
ховість  

Об'єм буді-
вельний, V3

у тому числі 

Площа забу-
дови,
 S2

Загальна площа квартир будинку (корисна для вбудо-
вано-
прибу-
дованих примі-
щень),
 S б 2

Кіль-
кість квар-
тир (шт.) 

Середня загальна площа однієї квартири,
S кв2

Серед-
ньозва-
жена висота поверху, h пов (м) 

Кількість секцій (шт.) 

надземної частини,
 V н. ч3

під-
зем-
ної части-
ни,
V п. ч3

10 

11 

12 

Житловий будинок,
у тому числі:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

житлова частина 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

підвал (за функціональним призначенням) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

вбудовано-прибудовані приміщення (за функціональним призначенням) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис елементів оцінюваного будинку (блоку, секції), визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, їх питомої ваги та фізичного зносу

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів будинку, будівлі 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості) 

Оцінка техніч-
ного стану 

Питома вага за аналогом (%) 

Для оцінюваного об'єкта 

розрахунок поправочних коефіцієнтів стосовно аналога*,
Кеі = веі (о) : веі (а) 

питома вага елементів після враху-
вання поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос будинку (ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Фундаменти та цоколь 

  

  

  

  

  

  

  

  

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Покриття (дах)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сходи 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Сміттєпровід 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Балкони та лоджії 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Опорядження зовнішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Входи 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Ліфти 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Ін-
же-
нер-
не об-
лад-
нан-
ня 

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Водопостачання холодне 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Телефонізація 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Радіофікація 

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Телебачення 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Домофон 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Блискавкозахист 

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

  

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Поправочні коефіцієнти з урахуванням відмінностей елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога розраховуються шляхом ділення одиничної вартості елементів оцінюваного будинку на одиничну вартість відповідних елементів об'єкта-аналога.

Порядок розрахунку вартості будинку

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оцінюваного будинку 

Номер типу 

  

Вартість відтворення 1 м3 будівельного об'єму за аналогом 

грн/м3 

  

Вартість відтворення 1 м2 загальної площі за аналогом 

грн/м2 

  

Вартість відтворення 1 м2 корисної площі вбудовано-прибудованих приміщень за аналогом 

грн/м2 

  

Коефіцієнт класу капітальності об'єкта оцінки до аналога  

Кк 

  

Коефіцієнт з урахування територіальних умов будівництва (сейсмічність, розроблювані території, осідаючі ґрунти)  

1) Кт = Кс.о : Кс.а
2) Кті = 1,11
 

  

Коефіцієнт до показників вартості з урахування різної висоти поверхів об'єкта оцінки і аналога  

Кв.п = Кп.о : Кп.а  

  

Поправочний коефіцієнт на перевищення будівельного об'єму об'єкта оцінки порівняно з аналогом понад 5 % 

Кv (цегл.) = 0,95;
Кv (в.панел; в.блочн.) = 0,98
 

  

Поправочний коефіцієнт до вартості відтворення будинку-аналога за відмінностями загальних характеристик об'єкта оцінки 

Кб.заг = Кк х Кт х Кв.п х Кv або
Кб.заг = Кк х Кті х Кв.п х Кv 

  

10 

Загальний поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.2)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

11 

Питома вага елементів після урахування поправок (заноситься у ст. 7 таблиці 1 додатка 1.10.2)  

gеі(п) = ст. 5 х Кеі (ст. 6), % 

  

12 

Коригування питомих ваг елементів (заноситься у ст. 8 таблиці 1 додатка 1.10.2) - приведення до 100 %  

gеі(о) = gеі(п): Ке.заг 

  

13 

Визначення вартості заміщення 1 м3 об'єкта оцінки станом на 01.01.2007 

во(1 м3) = ва(1 м3) х Кб.заг х Ке.заг 

  

14 

Вартість заміщення оцінюваного нерухомого майна на дату оцінки (грн) 

Вз = (Вн.ч + Вп.ч) х Кінф, де
К п.ч = 0,8
 

  

15 

Коефіцієнт фізичного зносу об'єкта оцінки  

Кфіз = 100 % - S (ст.10), де
100 %
S (ст. 10) згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

16 

Інвентаризаційна вартість об'єкта оцінки (грн) 

Вінв = Вз х Кзнец х Кр х Кфіз 

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

______________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

________________
(підпис, прізвище) 

 

Оцінювальний акт будинку (загальний метод)

Область ____________________________
Район ______________________________
Місто (селище, село)__________________ 

N ____ літер "______"
вулиця (провулок, площа) _______________________
призначення будинку ___________________________
поверховість (кількість поверхів) _________________
рік побудови ________ 

Основні техніко-економічні показники будинку (блоку, секції)

N
з/п 

Назва 

По-
вер-
ховість

Об'єм буді-
вель-
ний, V3

у тому числі 

Площа забу-
дови, S2)

Загальна площа квартир будинку (корисна - для вбудо-
вано-
прибу-
дованих примі-
щень, підвалу, паркінгу), S б2

Кількість квартир, машино-
місць для паркінгу (шт.) 

Середня загальна площа однієї квартири (машино-
місця), S кв (м2

Середньо-
зважена висота поверху, h пов (м) 

Довжина будинку (секції) (м) 

Ширина будинку (секції) (м) 

Кількість секцій (шт.) 

над-
зем-
ної частини, V н.ч3

під-
зем-
ної час-
тини, V п.ч3

10 

11 

12 

13 

14 

Житловий будинок,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

житлова частина 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

підвал (за функціональним призначенням) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

вбудовано-прибудовані приміщення (за функціональним призначенням) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

автопаркінг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис елементів оцінюваного будинку, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу

Таблиця 1

N
з/п 

Назва 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості) 

Оцінка технічного стану 

Питома вага за аналогом (%) 

Для оцінюваного об'єкта 

розрахунок поправочних коефіцієнтів стосовно аналога, Кеі = веі (о) : веі (а) 

питома вага елементів після врахування поправок, gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос будинку (ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Фундаменти та цоколь 

  

  

  

  

  

  

  

  

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Покриття (дах) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері та ворота 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сходи 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Сміттєпровід 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Балкони та лоджії 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Опорядження зовнішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Вбудовані шафи та антресолі 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Входи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Ліфти 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Ін-
же-
нер-
не об-
лад-
нан-
ня 

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Водопостачання холодне 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Електропостачання та освітлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Телефонізація 

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Радіофікація 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Телебачення 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Домофон 

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Блискавкозахист 

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

Автоматизація і диспетчеризація 

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

  

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

Порядок розрахунку вартості об'єкта оцінки

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оцінюваного будинку  

Номер типу 

  

Вартість відтворення 1 м3 будівельного об'єму за аналогом 

грн/м3 

  

Вартість відтворення 1 м2 загальної площі за аналогом 

грн/м2 

  

Вартість відтворення 1 м2 корисної площі вбудовано-прибудованих приміщень за аналогом 

грн/м2  

  

Коефіцієнт класу капітальності об'єкта оцінки до об'єкта-аналога 

Кк 

  

Коефіцієнт з урахування територіальних умов будівництва (сейсмічність, розроблювані території, осідаючі ґрунти) 

1) Кт = Кс.о : Кс.а
2) Кті = 1,11
 

  

Коефіцієнт до показників вартості з урахування різної висоти поверхів об'єкта оцінки та аналога  

Кв.п = Кп.о : Кп.а 

  

Коефіцієнт до показників вартості на відмінність в кількості поверхів об'єкта оцінки та аналога 

Кк.п 

  

Коефіцієнт до показників вартості будинків на відмінність середньої загальної площі квартир об'єкта оцінки та аналога  

Кс.пл 

  

10 

Коефіцієнт до показників вартості на відмінність в кількості секцій між об'єктом оцінки та аналогом  

Кк.с  

  

11 

Коефіцієнт до показників вартості будинків з різними конструктивними схемами на зміну їх ширини  

Кш  

  

12 

Поправочний коефіцієнт до вартості відтворення будинку-аналога за відмінностями загальних характеристик об'єкта оцінки 

Кб.заг = Кк х Кт х Кв.п х Кк.п х Кс.пл х Кк.с х Кш 

  

13 

Загальний поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.3)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100 згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

14 

Питома вага елементів після урахування поправок (заноситься у ст. 7 таблиці 1 додатка 1.10.3)  

gеі(п) = ст. 5 х Кеі (ст. 6), % 

  

15 

Коригування питомих ваг елементів (заноситься у ст. 8 таблиці 1 додатка 1.10.3) 

gеі(о) = gеі(п) : Ке.заг 

  

16 

Визначення вартості заміщення 1 м3 об'єкта оцінки  

во(1 м3) = ва(1 м3) х Кб.заг х Ке.заг 

  

17 

Визначення вартості заміщення 1 м2 об'єкта оцінки 

во(1 м2) = ва(1 м2) х Кб.заг х Ке.заг або

во(1м2) = 

Во(б)
Sб
 

= 

Vб x во(1 м3)
Sб
 


для об'єктів повторного використання 

  

18 

Вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки на дату оцінки (грн)  

Вз = (Вж.ч +Вн.п+ Впідв) х Кінф 

  

19 

Коефіцієнт фізичного зносу об'єкта оцінки 

Кфіз = 

100 % - S (ст.10)
100 % 


  

20 

Інвентаризаційна вартість об'єкта оцінки (грн) 

Вінв = Вз х Кзнец х Кр х Кфіз  

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

__________________
     (підпис, прізвище) 

Перевірив 

_______________
   (підпис, прізвище) 

 

Оцінювальний акт квартири

(через вартість 1 м2)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село) ________________

N ___ житлового будинку N __________ літер "_____"
по вулиці (провулку, площі) _____________________
рік побудови будинку ________
рік капітального ремонту (поліпшень) ________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Показники оціненого будинку станом на ___________ 

Показники оцінюваної квартири станом на __________ 

Загальна площа квартир,
S б2

Кількість квартир,
NN 

Середньозважена висота поверху,
h пов. б (м) 

Коефіцієнт фізичного зносу будинку,
К фіз.б 

Вартість заміщення 1 м2 загальної площі будинку,
вб2), грн 

Загальна площа,
S(о) кв2

Висота поверху,
h пов. кв (м) 

Висота приміщення,
h пр. кв (м) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис елементів квартири, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату її оцінки

Таблиця 1

N
з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо)  

Опис технічного стану елементів квартири 

Питома вага елементів за даними оціненого будинку
(%) 

Для оцінюваної квартири 

поправочний коефіцієнт,
К е** 

питома
вага елементів після врахування поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос квартири (ст. 8 х ст. 9) (%)  

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

Sгр.7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості квартири

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оціненого будинку 

Номер типу 

  

Загальна площа однієї квартири будинку (середня)  

Sкв.б (м2) = 

Sб(м2)
N
 


  

Усереднена вартість заміщення 1 м2 оцінюваної квартири на дату оцінки 

в(о)кв (1 м2) = вб(1 м2) х Кінф 

  

Поправочний коефіцієнт на різну величину середньої загальної площі квартир будинку і загальної площі оцінюваної квартири  

Кпл.кв 

  

Поправочний коефіцієнт на різну середньозважену висоту приміщень будинку і висоту приміщень оцінюваної квартири в цьому будинку  

Кв.пр = 

hпр.кв
hпр.б
 


  

Поправочний коефіцієнт з урахування непропорційної зміни одиничної вартості при відмінності висоти поверху оцінюваної квартири у порівнянні з середньозваженою висотою поверху оціненого будинку 

Кв.пов 

  

Поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.4)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

Узагальнений поправочний коефіцієнт до вартості заміщення 1м2 загальної площі оціненого будинку 

Куз.кв = Кпл.кв х Кв.пр х Кв.пов х Ке.заг 

  

Скоригована вартість заміщення квартири (грн) 

Вз.с.кв = Sкв х в(о)кв(1 м2) х Куз.кв 

  

10 

Коефіцієнт фізичного зносу квартири 

Кфіз.кв згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

11 

Інвентаризаційна вартість квартири (грн) 

Вінв.кв = Вз.с.кв х К фіз.кв х Кзнец х Кр 

  

12 

Вартість додаткових поліпшень квартири  

Впол.д.кв 

  

13 

Підсумкова інвентаризаційна вартість квартири з урахуванням додаткових поліпшень (грн) 

Вп.інв.кв = В інв.кв + В пол.д.кв 

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 

 

Оцінювальний акт квартири

(через вартість 1 м3)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N ___ житлового будинку N ________ літер "_______"
по вулиці (провулку, площі) _____________________
рік побудови будинку ________
рік капітального ремонту (поліпшень) _____________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Показники оціненого будинку станом на ___________ 

Показники оцінюваної квартири станом на ___________ 

Будівельний об'єм,
V (1 м3

Загальна площа квартир,
S кв. б2

Середньозважена висота поверху,
h пов. б (м) 

Коефіцієнт фізичного зносу,
К фіз. б 

Вартість заміщення 1 м3,
вб3) (грн)  

Загальна площа,
S кв2

Висота поверху,
h пов.кв (м) 

Об'єм корисний,
V кв3

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис елементів квартири, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату її оцінки

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо) 

Опис технічного стану 

Питома вага елементів за даними оціненого будинку
(%) 

Для оцінюваної квартири 

поправочний коефіцієнт,
К е** 

питома вага елементів після врахування поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %,
gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів
(%) 

знос квартири
(ст 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

Sст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до одиничної вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості квартири (спрощений метод оцінки)

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оціненого будинку  

Номер типу 

  

Корисний об'єм оцінюваної квартири будинку - Vкв (визначається як добуток загальної площі цієї квартири і висоти поверху) 

Vрозр.кв (м3) =Vкв х Кv,

де Кv

         Vб_____
Sкв.б х hпов.б
 


 

  

Усереднена вартість заміщення 1 м3 оцінюваної квартири на дату оцінки 

в(о) кв (1 м3) = вб (1 м3) х Кінф  

  

Поправочний коефіцієнт з урахуванням непропорційної зміни одиничної вартості при відмінності висоти поверху оцінюваної квартири у порівнянні з середньозваженою висотою поверху оціненого будинку 

Кв.пов 

  

Поправочний коефіцієнт на відмінність елементів оцінюваної квартири від відповідних елементів оціненого будинку (заноситься в підсумок ст. 6 додатка 1.10.5) 

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з додатком 1.10.5 

  

Попередня вартість заміщення окремої квартири 

Вз.п.кв = Vрозр. кв х в(о)кв (1 м3) х Кв.пов х Ке.заг  

  

Коефіцієнт фізичного зносу квартири 

К фіз. кв згідно з додатком 1.10.5 

  

Інвентаризаційна вартість квартири (грн) 

Вінв.кв = Вз.п.кв х Кзнец х Кр х Кфіз.кв 

  

Вартість додаткових поліпшень квартири  

В пол.д.кв 

  

10 

Підсумкова інвентаризаційна вартість квартири з урахуванням поліпшень (грн) 

Вп.інв.кв = В інв.кв + В пол.д.кв  

  

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 

 

Оцінювальний акт нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень
(через вартість 1 м2)

Область ____________________________
Район ______________________________
Місто (селище, село)_________________

N __ житлового будинку N _____ літер "______________"
по вулиці (провулку, площі) ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови ___
рік капітального ремонту (поліпшень) _______________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Показники оціненого будинку станом на ___________ 

Показники оцінюваних нежитлових приміщень станом на ________ 

Вартість заміщення 1 м2 корисної площі нежитлового приміщення,
в н.п.б2) (грн) 

Середньозважена висота поверху,
h пов. б (м) 

Коефіцієнт фізичного зносу,
К фіз. б 

Корисна площа,
S н. п2

Середньозважена висота поверху,
h п.н.п (м) 

Вартість заміщення 1 м2 загальної площі,
в н.п2) (грн) 

  

  

  

  

  

  

Опис елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо)  

Опис технічного стану елементів

Питома вага елементів за даними оціненого будинку (%) 

Для оцінюваного нежитлового приміщення  

попра-
вочний коефі-
цієнт, Ке** 

питома вага елементів після враху-
вання поправок,
gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приве-
дення до 100 %,
gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос нежитлового приміщення
(ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

Sст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні його фізичного зносу на дату оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 м2)

Таблиця 2

N з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників  

Тип (аналог) оціненого будинку 

Номер типу 

  

Поправочний коефіцієнт з урахування відмінностей елементів вбудованих нежитлових приміщень від елементів оціненого будинку  

К е.заг = S ст. 7 : 100 згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Визначення вартості заміщення (відтворення) 1 м2 нежитлових приміщень на дату їх оцінки 

в(о) н.п (1 м2) = вн.п.б(1 м2) х Кінф 

  

Поправочний коефіцієнт на різну висоту оцінюваних нежитлових приміщень і висоту (середньозважену) усіх нежитлових приміщень  

К в.п = 

   h н.п_
h с.н.п
 


  

Визначення загальної вартості заміщення нежитлових приміщень при показниках різної висоти нежитлових приміщень  

В(з) н.п = S н.п х в(о)н.п (1 м2)  

  

Коефіцієнт фізичного зносу нежитлових приміщень 

Кфіз.н.п згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень (грн) 

В інв.н.п = В (з)н.п х Ке.заг х Кв.п х К знец х Кр х Кфіз.н.п 

  

Інвентаризаційна вартість додаткових елементів нежитлових приміщень 

В інв. д. е =S В д.е (а) х Кінф х Кзнец х Кр х Кфіз.д.е 

  

Підсумкова інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень з урахуванням додаткових поліпшень (елементів) (грн) 

В(п)інв.н.п = В інв.н.п + В інв.д.е  

  

Примітка. Кр - за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються Мінрегіонбудом України.

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

______________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 

 

Оцінювальний акт нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень (через вартість 1 м3)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N __ житлового будинку N _____ літер "____________"
по вулиці (провулку, площі) ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови ___
рік капітального ремонту (поліпшень) _______________ 

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Показники оціненого будинку станом на ___________ 

Показники оцінюваних нежитлових приміщень станом на ________ 

Вартість заміщення 1 м3,
вб3) (грн) 

Коефіцієнт фізичного зносу,
К фіз.б

Об'єм будівельний,
V н.п3

Вартість заміщення 1 м3,
в н.п3) (грн) 

  

  

  

  

Опис елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення

Таблиця 1

N
з/п 

Назва елементів* 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості тощо)  

Опис технічного стану елементів об'єкта оцінки 

Питома вага за даними оціненого будинку (%) 

Для оцінюваного нежитлового приміщення 

поправочний коефіцієнт,
К е** 

питома вага елементів після враху-
вання поправок, gеі(п) (%) 

питома вага елементів після приве-
дення до 100 %, gеі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос нежитлового приміщення (ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - Sgеі 

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

Sст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 

____________
* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 м3)

Таблиця 2

N з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників  

Тип (аналог) оціненого будинку  

Номер типу 

  

Поправочний коефіцієнт з урахування відмінностей елементів вбудованих нежитлових приміщень від елементів оціненого будинку 

К е.заг = S ст. 7 : 100 згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Визначення вартості заміщення (відтворення) 1 м3 нежитлових приміщень на дату їх оцінки  

вн.п (1 м3) = вб(1 м3) х К інф 

  

Визначення загальної вартості заміщення нежитлових приміщень 

В (з) н.п = V н.п х вн.п(1 м3)  

  

Коефіцієнт фізичного зносу нежитлових приміщень  

К фіз.н.п згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

Інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень  

В інв.н.п = В(з)н.п х Ке.заг х Кзнец х К р х Кфіз.н.п 

  

Інвентаризаційна вартість додаткових елементів нежитлових приміщень  

В інв.д.е = S Вд.е(а) х Кінф х Кзнец х Кр х Кфіз.д.е 

  

Підсумкова інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень з урахуванням додаткових поліпшень (елементів) 

В(п)інв.н.п = В інв.н.п + В інв.д.е (грн) 

  

Примітка. Кр - за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються Мінрегіонбудом України.

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

______________
(підпис, прізвище) 

 

_______________________________________________ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Область ________________________________
Район __________________________________ 

Інвентаризаційна
справа N ____________
Реєстровий N ________ 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) N __
у житловому будинку (гуртожитку) N _____
(непотрібне викреслити)

вулиця (провулок, площа) _________________________________
місто (селище, село) _____________________________________

Власник (юридична, фізична особа) 

Дата народження, ідентифікаційний номер 

Розмір частки власності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Паспорт виготовлено станом на
"___" ____________ 20__ року 

Начальник БТІ 

________________
   (підпис, прізвище) 

Виконав 

________________
   (підпис, прізвище) 

  

М. П. 

 

Технічна характеристика квартири (кімнати, жилого блоку, секції)
(непотрібне викреслити)

1. Квартира посімейного, спільного заселення (кімната, жилий блок, секція) (непотрібне викреслити) розташована на ____ поверсі _____ поверхового будинку та складається з _____ кімнат житловою площею _____ кв. м, у тому числі 1-а кімната ______ кв. м, 2-а кімната _______ кв. м, 3-я кімната ______ кв. м, 4-а кімната _______ кв. м, кухні площею _____ кв. м, вбиральні (сполученої) площею _____ кв. м, ванної кімнати площею______ кв. м, коридору площею _____ кв. м, передпокою площею ______ кв. м, вбудованої шафи площею _____ кв. м, веранди площею _____ кв. м, комори площею _____ кв. м.

2. Квартира (кімната, жилий блок, секція) (непотрібне закреслити) обладнана балконом (терасою) _____ кв. м, лоджією ______ кв. м.

3. Загальна площа квартири (кімнати, жилого блоку, секції) (непотрібне закреслити) _____ кв. м.

4. Висота приміщень _____ м.

5. Інвентаризаційна вартість квартири (кімнати, жилого блоку, секції) (непотрібне закреслити) ______________________ тис. грн.

6. Загальні відомості про будинок: серія проекту __________, матеріал зовнішніх стін _______________, матеріал перекриття _______________.

7. Будинок підключено до телефонної мережі, об'єднаної диспетчерської системи та обладнано водопроводом (холодне, гаряче водопостачання), каналізацією, газопостачанням, опаленням (указати яким) _________________________________________, електроосвітленням, радіотрансляційною мережею, сміттєпроводом, ліфтами, замково-переговорними пристроями (кодовими замками), телевізійною антеною колективного користування, кабельним телебаченням _______________ (непотрібне закреслити).

 

ПЛАН КВАРТИРИ
(КІМНАТИ, ЖИЛОГО БЛОКУ, СЕКЦІЇ)
(непотрібне закреслити)

Буд. N _______, вулиця (провулок, площа) _________________________,
місто (селище, село) ____________________________________________

 

 

 

 

Масштаб 1:100

 

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
квартирного (багатоповерхового) будинку, господарських будівель та споруд

Літер за планом 

Назва будинку, господарських будівель та споруд 

Інвентаризаційна вартість будинку, господарських будівель та споруд
(тис. грн) 

 

Класифікація
захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

 

 

ПИТОМА ВАГА
КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХИСНИХ СПОРУД, ЗБУДОВАНИХ ЗА ТИПОВИМИ ПРОЕКТАМИ З УНІФІКОВАНИХ СЕРІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

N
з/п 

Конструктивні елементи споруди 

Серія У-01-01
(балочна) 

Серія У-01-02

(безбалочна) 

для водонасичених ґрунтів 

для сухих ґрунтів 

для водонасичених ґрунтів 

для сухих ґрунтів 

Фундаменти, днище 

25 

19 

25 

18 

Стіни і перегородки, колони, капітелі 

15 

16 

16 

17 

Покриття (балки, збірні та монолітні конструкції) 

12 

12 

11 

12 

Захищені входи і виходи, павільйони 

19 

23 

20 

23 

Двері 

Підлоги 

Опалення, вентиляція 

10 

10 

Водопостачання, каналізація 

ДЕС з трубопроводами 

10 

Електросилове обладнання, електроосвітлення 

11 

Інше (вентиляційні шахти, фундаменти під обладнання, вводи мереж, слабкострумні мережі, автоматика, засоби пожежогасіння) 

  

Разом 

100 

100 

100 

100 

 

__________________________________
__________________________________
 (найменування бюро технічної інвентаризації)
"___" ____________ 20__ року
N _________ 

ДОВІДКА
щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди

за адресою: N ____
вулиця (провулок, площа) __________________________________________________________
у місті (селі, селищі) _____________________________, районі ___________________________
Встановлено:

по житловому будинку літер " ____"

Таблиця 1

Показники  

Одиниця виміру  

За проектом  

Фактично  

Загальна площа квартир  

м2 

  

  

Кількість поверхів  

шт. 

  

  

Загальний будівельний об'єм  

м3 

  

  

у т.ч. підземна частина 

м3 

  

  

Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень  

м2 

  

  

Таблиця 2

Типи квартир  

За проектом  

Фактично  

кількість квартир

площа квартир (м2

кількість квартир 

площа квартир (м2

загальна 

житлова 

загальна 

житлова 

Однокімнатні 

  

  

  

  

  

  

Двокімнатні 

  

  

  

  

  

  

Трикімнатні  

  

  

  

  

  

  

Чотирикімнатні і більше 

  

  

  

  

  

  

Усього квартир  

  

  

  

  

  

  

по громадському (виробничому) будинку, захисній споруді літер " ____"

Таблиця 3

Показники  

Одиниця виміру  

За проектом  

Фактично  

Загальна площа  

м2 

  

  

Площа приміщень 

м2 

  

  

Будівельний об'єм будинку 

м3 

  

  

у т. ч. підземна частина 

м3 

  

  

по господарських будівлях літер "____"

Таблиця 4

Показники  

Одиниця виміру  

За проектом  

Фактично  

Площа основи (забудови) 

м2 

  

  

  

  

  

  

Примітка. _____________________________________________________________________

  Виконав 

____________________________________________
(прізвище, ініціали) 

  

  

Начальник бюро технічної інвентаризації 

_________________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали)

М. П. 

 

ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ (ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ)

  

- двері (ставень) захисно-герметичні 

  

- двері (ставень) герметичні 

  

- колонка із фільтрів-поглиначів: 

  

- електроручний вентилятор 

  

- клапан надлишкового тиску 

  

- противибуховий пристрій 

  

- дизель-генератор (фундамент у плані) 

  

- ємкість аварійного запасу води 

  

- фекальний резервуар 

  

- місце вводу тепломережі. 

  

- місце вводу водопостачання 

  

- місце вводу електромережі 

  

- місце відводу каналізації 

 

______________________ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Область __________________________
Район ____________________________ 

Інвентаризаційна справа N ____________ 

  

Реєстровий N ________ 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
НА ЗАХИСНУ СПОРУДУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

_________________________________________,
(сховище, протирадіаційне укриття) 

обліковий N _____ 

N ______, літер "______"

вулиця (провулок, площа) ____________________________________

місто (селище, село) _________________________________________

район _____________________________________________________

Власник (юридична, фізична особа) 

Розмір частки власності 

  

  

  

  

  

  

  

  

Паспорт виготовлено станом на
"___" ____________ 20__ року 

Начальник БТІ 

___________________________
(підпис, прізвище)

М. П. 

Виконав 

____________________________
(підпис, прізвище) 

  

  

 

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

__________________________________________
(сховище, протирадіаційне укриття) 

обліковий N _____ 

N _____________, літер "______"

вулиця (провулок, площа) ______________________________________________________________

місто (селище, село) ___________________________________________________________________

район _______________________________________________________________________________

 

 

 

Масштаб 1:500

Експлікація 

літер за планом 

захисна споруда (сховище, протирадіаційне укриття), обл. N ____ 

площа земельної ділянки (га), у тому числі: 

загальна площа 

під захисною спорудою 

під галереями входів, аварійних виходів 

під оголовками шахт припливної та витяжної вентиляції 

під системами життєзабезпечення (джерело води, каналізаційний колектор) 

 

ПЛАН
ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

__________________________________________,
(сховище, протирадіаційне укриття) 

обліковий N _____ 

N _____________, літер "______"

вулиця (провулок, площа) ______________________________________________________________

місто (селище, село) ___________________________________________________________________

район _______________________________________________________________________________

 

 

Масштаб 1:100

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ
ПРИМІЩЕНЬ ДО ПЛАНУ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

__________________________________________,
(сховище, протирадіаційне укриття) 

обліковий N _____ 

N ______, літер "____"

вулиця (провулок, площа) _________________________________________________________

місто (селище, село) ______________________________________________________________

Літер за планом 

Поверхи 

Номери основних приміщень 

Номери допо-
міжних приміщень 

Призна-
чення примі-
щень 

Загальна площа приміщень (підрахована за формулами розрахунку площі) (кв. м) (сума гр. 7, 10, 11) 

Площа приміщень (кв. м)  

Площа під гале-
реями входів, аварійних виходів
(кв. м) 

Площа під оголов-
ками шахт припливної та витяжної вентиляції
(кв. м) 

При-
мітка 

корисна (сума гр. 8 та 9) 

основна 

допо-
міжна 

10 

11 

12 

"___" ____________ 20__ року 

Виконав 

_____________________________
(підпис, прізвище) 

  

Перевірив 

_____________________________
(підпис, прізвище) 

 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

_____________________________________,
(сховище, протирадіаційне укриття) 

обліковий N _____ 

Загальні відомості

1. Покажчик захисту (клас сховища, група ПРУ) ___________________________________________ 

2. Тип проекту _______________________________________________________________________

3. Розташування захисної споруди (вбудовано в будинок (будівлю),
кількість поверхів, окремо розташовано) _________________________________________________

4. Рік вводу в експлуатацію ____________________________________________________________

5. Місткість (осіб) ____________________________________________________________________

6. Загальна площа (кв. м) ______________________________________________________________

7. Об'єм захисної споруди (куб. м) ______________________________________________________

8. Кількість входів ____________________________________________________________________

9. Кількість аварійних виходів __________________________________________________________

10. Будівельна (балансова) вартість ______________________________________________________

11. Загальний відсоток зносу____________________________________________________________

12. Інвентаризаційна вартість ___________________________________________________________

Примітка. Пункти 1, 2, 5 заповнюються експлуатаційними організаціями.

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Найменування конструктивних елементів 

Опис конструктивних елементів 

% зносу 

Фундамент 

  

  

Покриття 

  

  

Підлога 

  

  

Зовнішні несучі стіни 

  

  

Внутрішні стіни 

  

  

Колони 

  

  

Перегородки 

  

  

Оздоблення внутрішнє 

  

  

Входи (їх павільйони, галерея) 

  

  

Аварійні виходи (їх павільйони, галерея) 

  

  

Тамбур, тамбур-шлюз 

  

  

Герметичні ставні 

  

  

Захисно-герметичні двері 

  

  

Вікна (для ПРУ) 

  

  

Внутрішні двері 

  

  

Сходи 

  

  

Дренаж 

  

  

Гідроізоляція 

  

  

Вимощення по периметру 

  

  

Обвалування споруди 

  

  

Загальний відсоток зносу 

  

  

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СПЕЦІАЛЬНЕ ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Вентиляція 

Водопостачання та каналізація 

Сис-
тема опа-
лен-
ня, гаря-
чого водо-
пос-
тача-
ння 

Система елект-
ропос-
тачан-
ня 

Сис-
тема елект-
роос-
віт-
лення 

Захи-
щені ди-
зельні еле-
ктрос-
танції 

Зв'язок 

Про-
тиви-
бухо-
ві прист-
рої 

Сис-
тема поже-
жога-
сіння 

про-
типи-
лові фільт-
ри  

фільт-
ри-
пог-
ли-
начі (ФП) 

гер-
ме-
тич-
ні кла-
пани (ГК) 

кла-
пани над-
мір-
ного тис-
ку
(КНТ) 

по-
віт-
ро-
води 

еле-
ктро-
ручні вен-
тиля-
тори 

вен-
тиля-
тори витяж-
ної, при-
точ-
ної сис-
тем вен-
ти-
ляції 

фільт-
ри
(ФГ-70

реге-
нера-
тив-
на уста-
нов-
ка
(РУ-150/6) 

по-
віт-
ро-
охо-
лод-
жу-
вачі 

повіт-
роза-
бори 

запір-
на арма-
тура 

трубо-
про-
води 

без-
на-
пір-
ні та на-
пір-
ні ба-
ки 

сані-
тарні при-
лади (руко-
мий-
ники, уні-
тази та інше) 

резер-
вуари для збору фекаль-
них вод 

насо-
си від-
качки 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 Примітка. У графах таблиці надаються відомості про кількість та маркування обладнання.

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

_____________________________________, 
(сховище, протирадіаційне укриття) 

обліковий N ___________ 

N
з/п 

Частини будівель, конструкцій інженерного обладнання 

Од. ви-
міру 

Кіль-
кість 

Технічний стан (опис дефектів і пошкодж.) 

Потреба 

Відремон-
товано за рік, кількість стояків 

ремонт 

заміна 

Фун-
да-
мент 

  

п.м 

  

  

  

  

  

Пок-
рит-
тя 

  

м2 

  

  

  

  

  

Під-
ло-
га 

  

- " - 

  

  

  

  

  

Сті-
ни 

Зовнішні 

- " - 

  

  

  

  

  

Внутрішні 

- " - 

  

Колони і перегородки 

шт. 

  

Оз-
доб-
лен-
ня внут-
ріш-
нє 

  

м2 

  

  

  

  

  

Вхід 

Павільйон 

- " - 

  

  

  

  

  

Галерея 

- " - 

  

Тамбур, тамбур-шлюз 

- " - 

  

Ава-
рій-
ний ви-
хід 

Павільйон 

- " - 

  

  

  

  

  

Галерея 

- " - 

  

Оголовки аварійних виходів і повітрозаборних каналів 

шт. 

  

Гер-
ме-
тич-
ні став-
ні і две-
рі 

Герметичні ставні 

шт. 

  

  

  

  

  

Герметичні двері 

- " - 

  

Захисно-герметичні двері 

- " - 

  

Внутрішні двері 

- " - 

  

Схо-
ди 

Марші 

м2 

  

  

  

  

  

Площадки 

- " - 

  

Поручні 

п.м 

  

10 

Во-
до-
від-
ве-
ден-
ня 

Дренаж 

- " - 

  

  

  

  

  

Гідроізоляція 

- " - 

  

Вимощення по периметру 

- " - 

  

11 

Об-
ва-
лу-
ван-
ня спо-
ру-
ди 

  

м2 

  

  

  

  

  

12 

Сис-
те-
ма вен-
ти-
ля-
ції 

Протипилові фільтри  

шт. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Фільтри-поглиначі (ФП) 

- " - 

  

Гермоклапани (ГК) 

- " - 

  

Клапани надмірного тиску (КНТ) 

- " - 

  

Повітроводи 

п.м 

  

Електроручні вентилятори 

шт. 

  

Вентилятори витяжної, приточної системи вентиляції 

- " - 

  

Фільтр ФГ-70 

- " - 

  

Регенеративна установка РУ-150/6 

- " - 

  

Повітроохолоджувачі 

- " - 

  

Повітрозабори 

- " - 

  

Противибухові пристрої 

- " - 

  

Припливні і витяжні системи 

- " - 

  

13 

Во-
до-
пос-
та-
чан-
ня 

Запірна арматура 

- " - 

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Трубопроводи водопостачання 

п.м 

  

Безнапірні та напірні баки 

шт. 

  

Душові установки 

- " - 

  

14 

Сис-
те-
ма ка-
на-
лі-
за-
ції 

Санітарні прилади (рукомийники, унітази тощо) 

- " - 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Трубопроводи каналізації 

п. м 

  

Резервуар для збору фекальних вод 

шт. 

  

Насоси відкачки 

- " - 

  

Запірна арматура 

- " - 

  

15 

Сис-
те-
ма опа-
лен-
ня 

Запірна арматура 

- " - 

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Трубопроводи 

п. м 

  

Гаряче водопостачання 

- " - 

  

16 

Еле-
ктро-
пос-
та-
чан-
ня,
еле-
ктро-
ос-
віт-
лен-
ня 

Мережі 

- " - 

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Щитові 

шт. 

  

Світильники 

- " - 

  

Заземлення електроспоживачів 

- " - 

  

17 

Ди-
зель-
на
еле-
ктро-
стан-
ція 

Вузли та агрегати 

- " - 

  

  

  

  

  

Захисні ворота, двері, ставні 

- " - 

  

Оголовки повітрозаборних та вихлопних каналів  

- " - 

  

Противибухові пристрої 

- " - 

  

Протипилові фільтри 

- " - 

  

Гермоклапани, клапани надмірного тиску 

- " - 

  

Теплоізоляція, компенсатор на вихлопній трубі 

- " - 

  

Піддони під витратними паливними баками 

- " - 

  

Автоматизована система пожежогасіння 

- " - 

  

18 

Сис-
те-
ми
по-
же-
жо-
га-
сін-
ня 

  

- " - 

  

  

  

  

  

19 

Зв'я-
зок 

Радіоприймач 

- " - 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

Телефон 

- " - 

  

Примітка. Пункти 13 - 19 і графи 6-8 заповнюються експлуатаційними організаціями.

 

Начальник Управління
житлової політики
 

 
А. В. Охрімчук
 

Опрос