Идет загрузка документа (136 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам сертификации эксплуатантов

Министерство транспорта и связи
Приказ от 14.06.2010 № 352
действует с 23.07.2010

Про затвердження Змін до Правил сертифікації експлуатантів

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 14 червня 2010 року N 352

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2010 р. за N 478/17773

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, пункту 4 Положення про Державну авіаційну адміністрацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1526, та з метою приведення організації і порядку сертифікації експлуатантів у відповідність із Стандартами та Рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації, урахування вимог поправки N 32 від 20.11.2008 до додатка 6 до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил сертифікації експлуатантів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 N 684, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1545/11825 (зі змінами), що додаються.

2. Державній авіаційній адміністрації:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести цей наказ до відома всіх підприємств та організацій, зареєстрованих на території України, які здійснюють комерційну експлуатацію повітряних суден.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної авіаційної адміністрації Колісника А. А.

 

Міністр 

К. Єфименко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

Зміни
до Правил сертифікації експлуатантів

1. У главі 2:

пункти 2.1 та 2.2 викласти в такій редакції:

"2.1. У цих Правилах вживаються такі терміни та визначення:

Авіаційні роботи - польоти ПС, під час яких ПС використовується для забезпечення спеціалізованих видів робіт у таких галузях, як сільське господарство, фотографування, топографічне знімання, будівництво, медична допомога, нагляд та патрулювання, пошук та рятування, повітряна реклама, гасіння лісових пожеж та інше.

Анулювання Сертифіката - офіційна процедура в системі Державіаадміністрації, що визначає Сертифікат експлуатанта недійсним через певні причини, після чого відновлення Сертифіката експлуатанта проводиться за тими процедурами, що передбачені при отриманні Сертифіката вперше.

Вертикальне ешелонування - інтервал, який встановлюється між ПС у вертикальній площині для запобігання зіткненню.

Відмова від Сертифіката - офіційна процедура, за якою власник Сертифіката за власним бажанням відмовляється від діяльності, зазначеної в Сертифікаті.

Виробник - організація, що несе відповідальність за виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного виготовленого нею екземпляра авіаційної техніки схваленій типовій конструкції.

Державна авіаційна адміністрація (Державіаадміністрація) - урядовий орган державного управління у складі Міністерства транспорту та зв'язку України.

Експлуатаційні специфікації - юридичний документ, що є невід'ємною частиною Сертифіката експлуатанта, в якому обумовлено права та обмеження щодо діяльності експлуатанта. Експлуатаційні специфікації використовуються для доповнення загальних положень Сертифіката експлуатанта і не є чинними окремо від нього (експлуатаційні специфікації, на відміну від СЕП, обов'язково додаються до Сертифіката експлуатанта під час його видачі).

Забезпечення якості - усі заплановані систематичні дії, потрібні для створення достатньої впевненості в тому, що продукція чи послуга відповідатиме встановленим вимогам до якості.

Заява про припинення виконання польотів - офіційна процедура, за якою експлуатант заявляє про тимчасову неможливість виконання польотів через певні причини. Відновлення дії Сертифіката експлуатанта проводиться після здійснення додаткового інспектування.

Заявка на проведення сертифікації - офіційне звернення заявника у відповідній формі до Державіаадміністрації щодо одержання чи продовження дії Сертифіката експлуатанта або внесення змін до спеціальних експлуатаційних положень.

Заявник - юридична або фізична особа, яка подала заявку на проведення сертифікації.

Зовнішня станція технічного обслуговування - лінійна станція організації з технічного обслуговування, яка розташована за межами країни реєстрації даної організації.

Зональна навігація (RNAV) - метод навігації, що дає змогу ПС виконувати політ за будь-якою бажаною траєкторією в межах зони дії радіомаякових навігаційних засобів чи в межах, визначених можливостями автономних засобів або їх комбінацій.

Інспектор - висококваліфікований працівник Державіаадміністрації, якому надані відповідні повноваження з перевірки діяльності експлуатанта і який має відповідне посвідчення Державіаадміністрації.

Категорія II ICAO (CAT II) - точне заходження на посадку та посадка за приладами з відносною висотою прийняття рішення менше 60 м (200 футів), але не менше 30 м (100 футів) та при дальності видимості на ЗПС не менше 350 м.

Категорія IIIA ICAO (CAT IIIA) - точне заходження на посадку та посадка за приладами:

а) з відносною висотою прийняття рішення менше 30 м (100 футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення;

б) з дальністю видимості на ЗПС не менше 200 м.

Категорія IIIB ICAO (CAT IIIB) - точне заходження на посадку та посадка за приладами:

а) з відносною висотою прийняття рішення менше 15 м (50 футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення;

б) з дальністю видимості на ЗПС менше 200 м, але не менше 50 м.

Категорія IIIC ICAO (CAT IIIC) - точне заходження на посадку та посадка за приладами без обмеження відносної висоти прийняття рішення та дальності видимості на злітно-посадковій смузі (ЗПС).

Керівництво з виконання польотів - документ, який розробляється експлуатантом та містить інформацію стосовно політики, процедур та інструкцій експлуатанта для використання персоналом, що здійснює організацію та виконання польотів.

Керівництво з регулювання технічного обслуговування - документ, який розробляється експлуатантом та є інструктивним матеріалом для персоналу, який займається технічним обслуговуванням.

Комісія - постійно діюча комісія Державіаадміністрації, що призначається головою Державіаадміністрації, яка готує рішення про видачу або припинення дії Сертифіката експлуатанта та подає його на затвердження голові Державіаадміністрації.

Комп'ютерна інформаційно-аналітична система Державіаадміністрації - локальна комп'ютерна мережа, установлена в підрозділах Державіаадміністрації, яка містить інформацію про експлуатантів, ПС, персонал авіаційного транспорту України та інше.

Лінійна станція технічного обслуговування - підрозділ організації з технічного обслуговування, створений поза місцем дислокації основної виробничої бази на термін не менше трьох місяців.

Необхідні навігаційні характеристики (RNP) - показник точності дотримання навігаційних характеристик, необхідний для виконання польотів у межах установленого повітряного простору.

Нормативний документ - документ, який містить норми, правила, загальні принципи, процедури чи характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їхніх результатів.

Організація з технічного обслуговування - організація, що зареєстрована в установленому порядку, одним із основних напрямів діяльності якої є технічне обслуговування авіаційної техніки і яка має Сертифікат на право виконання відповідних видів робіт. Організацією з технічного обслуговування можуть виступати як самостійні підприємства, так і експлуатанти та аеропорти.

Оренда ПС - засноване на договорі строкове платне користування ПС, потрібне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Основний перелік мінімального обладнання (MMEL) - перелік, який складається розробником для конкретного типу ПС, що затверджується державою розробника і визначає компоненти обладнання, несправність одного або кількох з яких не перешкоджає початку польоту. В основному переліку мінімального обладнання можуть бути надані особливі експлуатаційні умови, обмеження або правила.

Перелік мінімального обладнання (MEL) - перелік, що передбачає експлуатацію ПС у певних умовах при відмові конкретного компонента обладнання, що складається експлуатантом відповідно до основного переліку мінімального обладнання для даного типу ПС або більш жорстких вимог.

Польоти підвищеної дальності (ETOPS) - польоти на літаках з двома двигунами за маршрутами, де час польоту на рекомендованій швидкості в разі відмови одного двигуна до найближчого запасного аеродрому, придатного для посадки, перевищує 60 хвилин.

Припинення дії Сертифіката - офіційна процедура Державіаадміністрації, яка фіксує тимчасове припинення дії Сертифіката з правом відновлення його дії після усунення недоліків, що призвели до припинення.

Сертифікат експлуатанта - юридичний документ, який видається згідно з цими Правилами та свідчить про те, що експлуатант відповідає вимогам Повітряного кодексу України, вимогам цих Правил та рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації.

Сертифікат льотної придатності - документ, що свідчить про відповідність екземпляра ПС чинним вимогам льотної придатності і дає право на льотну експлуатацію ПС згідно з установленими обмеженнями.

Сертифікат фахівця цивільної авіації - юридичний документ, що встановлює особу власника Сертифіката, визначає її право на здійснення професійної діяльності в галузі цивільної авіації та підтверджує наявність у неї потрібних знань, освіти, навичок та відповідного стану здоров'я.

Сертифікація експлуатанта - офіційна процедура щодо перевірки здатності експлуатанта забезпечити відповідність установленим вимогам із забезпечення безпеки авіації.

Система управління надійністю авіаційної техніки (далі - АТ) - сукупність взаємопов'язаних програм, заходів, нормативів, методів і засобів, що спрямовані на зберігання льотної придатності ПС та підвищення надійності виробів АТ, які здійснюються підприємствами та організаціями на основі нормування їхньої діяльності комплексом процедур.

Система якості - сукупність організаційної структури визначених експлуатантом норм відповідальності, повноважень та процедур експлуатанта, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення керівництва якістю та відповідність її встановленим вимогам.

Спеціальне експлуатаційне положення (СЕП) - юридичний документ, де обумовлені права та обмеження, який долучається до Сертифіката експлуатанта. СЕП використовуються для доповнення загальних положень сертифіката і не є чинними окремо без Сертифіката експлуатанта.

Технічне обслуговування - капітальний ремонт (або еквівалентні йому роботи), ремонт, перевірка, заміна, модифікація або усунення дефекту авіаційної техніки, що виконуються як окремо, так і в сукупності.

Установлені вимоги - положення, викладені в рекомендаціях, інструкціях, керівництвах, нормах льотної придатності та інших нормативних документах, що регулюють експлуатацію цивільних ПС, рівень професійної підготовки авіаційного персоналу, фінансово-економічну спроможність, розробку, будівництво та експлуатацію авіаційної техніки, аеропортів і цивільних аеродромів, а також у правилах польотів, перевезень пасажирів, багажу, вантажу, пошти, використання авіації для виконання авіаційних робіт.

Якість - сукупність характеристик продукції або послуги, що стосуються її здатності задовольнити встановлені і передбачувані потреби.

2.2. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

АБ - авіаційна безпека.

АД - авіаційний двигун.

АМС(Ц) - аеродромна метеорологічна станція (цивільна).

АНВ - акт незаконного втручання.

АТ - авіаційна техніка.

АТБ - авіаційно-технічна база.

АФТН - мережа авіаційного наземного зв'язку.

БП - безпека польотів.

ВПО - відомча пожежна охорона.

ҐЗПС - ґрунтова злітно-посадкова смуга.

ДПН - державний пожежний нагляд.

ЕД - експлуатаційна документація.

ЗОК - засоби об'єктивного контролю.

ЗПС - злітно-посадкова смуга.

ІАС - інженерно-авіаційна служба.

КІАС - комп'ютерна інформаційно-аналітична система.

КЛЕ - керівництво з льотної експлуатації типу ПС.

КТО - керівництво з технічного обслуговування типу ПС.

МПЛ - міжнародні повітряні лінії.

ОЛР - організація льотної роботи.

ОПР - організація повітряного руху.

ПАРЗП - пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення польотів.

ПРЗП - пошуково-рятувальне забезпечення польотів.

ПС - повітряне судно.

РТЗ - радіотехнічне забезпечення.

САІ - служба аеронавігаційної інформації.

СЕП - спеціальні експлуатаційні положення до Сертифіката експлуатанта.

ТО - технічне обслуговування.

УПР - управління повітряним рухом.

ЦА - цивільна авіація.

ACN - класифікаційний номер ПС.

B-RNAV - базова зональна навігація.

CAT II - категорія II ICAO.

CAT IIIA - категорія IIIA ICAO.

CAT IIIB - категорія IIIB ICAO.

CAT IIIC - категорія IIIC ICAO.

DH - відносна висота прийняття рішення.

LVTO - зліт в умовах зниженої видимості.

MEL - перелік мінімального обладнання.

MMEL - основний перелік мінімального обладнання.

MNPS - вимоги до мінімальних навігаційних характеристик.

PBN - навігація, що базується на характеристиках.

PCN - класифікаційний номер покриття злітно-посадкової смуги.

RNAV - зональна навігація.

RNP - вимоги до навігаційних характеристик.

RVR - дальність видимості на ЗПС.

RVSM - скорочений мінімум вертикального ешелонування".

2. У главі 3:

абзаци третій, шостий та одинадцятий викласти в такій редакції:

"б) додаток 6 до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію (ICAO)";

"ґ) наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 21.02.2006 N 137 "Про застосування в цивільній авіації України Спільних Авіаційних Вимог JAR-OPS 1 "Комерційні авіаційні перевезення (Літаки)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.03.2006 за N 245/12119";

"з) Правила розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні, затверджені наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13.12.2005 N 943, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.12.2005 за N 1588/11868 (далі - Правила розслідування)".

3. У главі 4:

у пункті 4.1:

підпункт 4.1.8 після слів "Сертифіката експлуатанта" доповнити словами "експлуатаційних специфікацій";

підпункт 4.1.10 після слів "наведених у" доповнити словами "експлуатаційних специфікаціях та";

підпункт 4.1.17 після слів "Сертифіката експлуатанта" доповнити словами "експлуатаційних специфікацій";

підпункт 4.1.18 після слів "а копії" доповнити словами "експлуатаційних специфікацій та";

підпункт 4.1.19 після слів "Сертифіката експлуатанта" доповнити словами "експлуатаційних специфікацій".

4. У главі 5:

абзац одинадцятий пункту 5.1 після слів "Сертифіката експлуатанта" доповнити словами "експлуатаційних специфікацій";

у пункті 5.2:

у підпункті 5.2.1.2 слово "нотаріально" замінити словами "належним чином";

підпункт 5.2.1.3 після слів "та зміни" доповнити словами "експлуатаційних специфікацій і";

у пункті 5.5:

підпункти 5.5.2 та 5.5.3 викласти в такій редакції:

"5.5.2. Голова Державіаадміністрації підписує Сертифікат експлуатанта (додаток 4 до цих Правил), експлуатаційні специфікації (додаток 5 до цих Правил) та СЕП (додатки 7 - 10 до цих Правил).

5.5.3. Спеціальні експлуатаційні положення складаються з таких частин:

Частина A 

- Підготовка авіаційного персоналу (додаток 7 до цих Правил); 

Частина E 

- Виконання перегінних польотів (додаток 8 до цих Правил); 

Частина G 

- Виконання демонстраційних польотів (додаток 9 до цих Правил); 

Частина F 

- Обмін повітряними суднами (додаток 10 до цих Правил)". 

у підпункті 5.5.4:

в абзаці першому слова "та міжнародних польотів (тільки в межах СНД)" виключити;

в абзаці другому слова "(за межі СНД)" виключити;

підпункт 5.5.6 після слів "до Сертифіката" доповнити словами "експлуатаційних специфікаціях та";

підпункт 5.5.8 після слів "сам Сертифікат" доповнити словами "експлуатаційні специфікації та";

пункт 5.7 викласти в такій редакції:

"5.7. Унесення змін до експлуатаційних специфікацій та спеціальних експлуатаційних положень

5.7.1. Для зміни експлуатаційних специфікацій та будь-яких СЕП експлуатант повинен подати до Державіаадміністрації заявку на зміну експлуатаційних специфікацій (додаток 6 до цих Правил), СЕП Сертифіката експлуатанта (додатки 11 - 13 до цих Правил) та документи, що передбачені переліком доказової документації, який наведено в заявці.

У разі відсутності повного комплекту документів згідно з підпунктом 5.7.1 цих Правил та довідки про сплату держзборів заявка до розгляду не приймається.

5.7.2. Якщо експлуатаційні специфікації змінюються внаслідок передання ПС в оренду за наявності договору оренди, то експлуатант, крім інформації, зазначеної в додатку 6 до цих Правил, подає також заявку на виключення ПС із експлуатаційних специфікацій Сертифіката орендодавця та оригінали цих специфікацій. Змінені експлуатаційні специфікації оформлюються орендарю та орендодавцю одночасно.

ПС можуть зазначатися тільки в експлуатаційних специфікаціях одного експлуатанта.

5.7.3. Заявка на зміну експлуатаційних специфікацій та СЕП розглядається протягом десяти робочих днів з дня її одержання. Якщо відомості, що включені до заявки, не відповідають вимогам цих Правил або якщо потрібно провести додаткову перевірку, строк розгляду заявки може бути продовжено до десяти робочих днів після одержання недостатніх відомостей або проведення перевірок.

5.7.4. Державіаадміністрація визначає необхідність проведення попередньої інспекції на предмет зміни експлуатаційних специфікацій та/або СЕП.

У разі подання заявки на отримання дозволу на виконання міжнародних польотів або експлуатацію чи ТО ПС вищого класу, ніж експлуатується або виконується експлуатантом, проведення інспекції є обов'язковим.

5.7.5. Після закінчення перевірки й оформлення всіх потрібних документів та документів за результатами сертифікаційної перевірки особа, якій надано відповідні повноваження, приймає рішення про внесення змін до експлуатаційних специфікацій та/або СЕП і підписує їх";

у пункті 5.8:

у підпункті 5.8.1:

підпункт "г" після слів "Сертифікат експлуатанта" доповнити словами "експлуатаційні специфікації";

в підпункті "ґ" цифри "4.3.3.1" замінити цифрами "4.1.15";

підпункт 5.8.2.2 після слів "Сертифікат експлуатанта" доповнити словами "експлуатаційні специфікації".

5. У главі 6:

підпункт 6.1.19 пункту 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1.19. Експлуатант повинен розробити програму контролю за роботою бортових реєстраторів відповідно до вимог Правил інформаційного забезпечення системи управління безпекою польотів повітряних суден цивільної авіації України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.03.2009 N 295, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.04.2009 за N 293/16309, з урахуванням типів ПС, структури експлуатанта, інструментальної бази і кваліфікації спеціалістів з автоматизованого контролю польотів";

у пункті 6.3:

підпункти 6.3.1.1 - 6.3.1.3 викласти в такій редакції:

"6.3.1.1. Експлуатант повинен забезпечити льотну придатність ПС і справність експлуатаційного та аварійного обладнання шляхом:

а) виконання оглядів перед вильотом;

б) усунення будь-яких дефектів, які впливають на безпечну експлуатацію відповідно до схваленого стандарту, враховуючи Перелік мінімального обладнання (MEL) та Перелік відхилень конфігурації (CDL), якщо ці документи передбачені для типу ПС, що експлуатується;

в) виконання всього обсягу ТО відповідно до схваленої програми ТО ПС експлуатанта, зазначеної у підпункті 6.3.5 цих Правил;

г) аналізу ефективності схваленої програми ТО ПС експлуатанта;

ґ) виконання будь-яких експлуатаційних директив, директив льотної придатності та будь-яких інших вимог щодо підтримання льотної придатності, визначених Державіаадміністрацією як обов'язкові;

д) виконання модифікацій та ремонтів відповідно до схваленого стандарту;

е) отримання та оцінки застосування всієї інформації щодо необов'язкових модифікацій.

6.3.1.2. Експлуатант повинен гарантувати чинність сертифіката льотної придатності для кожного повітряного судна в частині:

а) виконання вимог підпункту 6.3.1.1 цих Правил;

б) будь-якого терміну дії, зазначеного в сертифікаті льотної придатності;

в) будь-якого іншого положення щодо вимог технічного обслуговування, зазначеного в сертифікаті льотної придатності.

6.3.1.3. Вимоги, визначені в підпункті 6.3.1.1 цих Правил, мають виконуватися відповідно до процедур, прийнятних для Державіаадміністрації";

підпункт 6.3.1.4 виключити. У зв'язку з цим підпункти 6.3.1.5 та 6.3.1.6 уважати відповідно підпунктами 6.3.1.4 та 6.3.1.5;

підпункт 6.3.1.4 викласти в такій редакції:

"6.3.1.4. Якщо ПС експлуатанта базується поза місцем дислокації основної виробничої бази, то експлуатант протягом трьох місяців має забезпечити наявність в аеропорту базування лінійної станції технічного обслуговування (а в разі базування за кордоном - зовнішньої станції ТО), що схвалена Державіаадміністрацією. ТО ПС поза базами, дозволеними сертифікатом організації з ТО (а в разі виконання ТО за договором - базами, зазначеними в Сертифікаті організації з ТО, з якою укладено договір), виконується у встановленому порядку";

у підпункті 6.3.1.6 цифри та літери "6.3.1.1 "б" - 6.3.1.1 "ґ" замінити літерами, словом та цифрами "б", "в", "ґ" та "д" підпункту 6.3.1.1";

підпункт 6.3.3.1 викласти в такій редакції:

"6.3.3.1. Для належного виконання робіт з ТО система якості експлуатанта повинна виконувати такі функції:

а) безперервний контроль за виконанням вимог підпунктів 6.3.1.1 - 6.3.1.5 цих Правил відповідно до процедур, прийнятних для Державіаадміністрації;

б) безперервний контроль за виконанням усього ТО за договором відповідно до умов договору;

в) безперервний контроль за відповідністю експлуатанта вимогам цих Правил у частині, що стосується ТО";

підпункт 6.3.3.2 виключити;

підпункт "в" підпункту 6.3.4.1 викласти в такій редакції:

"в) засвідчує, яким чином виконуватимуться роботи, передбачені Сертифікатом організації з ТО, та роботи з ТО, які здійснюються на договірних засадах сторонніми організаціями, а також як дотримуватимуться відповідні вимоги до ТО";

підпункт 6.3.4.2 виключити. У зв'язку з цим підпункти 6.3.4.3 - 6.3.4.5 уважати відповідно підпунктами 6.3.4.2 - 6.3.4.4;

підпункт 6.3.4.3 викласти в такій редакції:

"6.3.4.3. Процедури, що підлягають включенню до Керівництва, наведені в додатках 15 та 16 до цих Правил";

підпункт 6.3.5 викласти в такій редакції:

"6.3.5. Програма ТО ПС експлуатанта

6.3.5.1. Експлуатант має забезпечити обслуговування ПС згідно з Програмою ТО ПС експлуатанта, яка повинна містити детальну інформацію, включаючи інтервали щодо всього обсягу ТО, що вимагається до виконання, та включати програму надійності та/або програму моніторингу стану систем ПС, компонентів та силових установок, у разі якщо такі програми буде визначено Державіаадміністрацією як необхідні.

6.3.5.2. Схвалену програму ТО ПС експлуатанта слід періодично переглядати та вносити до неї за потреби необхідні зміни. Перегляди мають гарантувати актуальність програми ТО з огляду на досвід експлуатації та врахування нових та/або змінених інструкцій з ТО, опублікованих держателем сертифіката типу.

6.3.5.3. Програма ТО ПС експлуатанта повинна відображати застосовні обов'язкові нормативні вимоги, на які посилаються документи, видані держателем сертифіката типу, щоб відповідати вимогам пункту JAR-21.61 Спільних Авіаційних Вимог JAR-21, що застосовуються в цивільній авіації України відповідно до наказу Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15.02.2006 N 119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2006 за N 214/12088.

6.3.5.4. Програма ТО ПС експлуатанта та всі наступні зміни до неї повинні бути схвалені країною реєстрації ПС.

6.3.5.5. Під час розроблення та впровадження програми ТО повинні враховуватися аспекти людського фактора (інструктивний матеріал, що стосується аспектів людського фактора, міститься в Керівництві з навчання у сфері людського фактора (Doc 9683 ICAO)).

6.3.5.6. Прийнятні методи визначення відповідності вимогам підпункту 6.3.5 цих Правил та процедуру схвалення програми ТО ПС експлуатанта встановлює Державіаадміністрація";

в абзаці другому підпункту 6.5.11 пункту 6.5 слова, літери та цифру "СЕП (частина "B" або "B-1")" замінити словами "експлуатаційних специфікацій";

у підпункті 6.6.8 пункту 6.6 слова, літери та цифру "СЕП (частина "B" або "B-1")" замінити словами "експлуатаційних специфікацій";

абзаци другий та дванадцятий пункту 6.8 викласти в такій редакції:

"а) авіаційні події та інциденти - згідно з Правилами розслідування";

"з) зміни договорів, на підставі яких видано Сертифікат експлуатанта, видано/змінено експлуатаційні специфікації або спеціальні експлуатаційні положення".

6. У главі 8:

у пункті 8.1:

у підпункті 8.1.1 слово, літеру та цифру "СЕП (частина "B-1")" замінити словами "експлуатаційні специфікації";

доповнити пункт підпунктом 8.1.8 такого змісту:

"8.1.8. Завірена копія підписаної угоди про розподіл відповідальності за безпеку польотів та підтримання льотної придатності повинна постійно зберігатися на борту ПС, зазначеного в цій угоді";

у підпункті 8.2.2 пункту 8.2 скорочення "СЕП" замінити словами "експлуатаційні специфікації";

у пункті 8.3:

назву пункту 8.3 викласти в такій редакції:

"8.3. Оренда ПС, які зареєстровані в Україні експлуатантами інших держав";

підпункт 8.3.7 викласти в такій редакції:

"8.3.7. До початку експлуатації ПС слід укласти угоду між Державіаадміністрацією та авіаційною адміністрацією держави експлуатанта ПС про відповідальність за забезпечення безпеки польотів та підтримання льотної придатності";

доповнити пункт підпунктом 8.3.8 такого змісту:

"8.3.8. До початку експлуатації ПС Державіаадміністрація повинна провести оцінку можливостей авіаційної адміністрації держави експлуатанта виконувати функції та завдання згідно з угодою, зазначеною у підпункті 8.3.7 цих Правил";

підпункт 8.5.2 пункту 8.5 викласти в такій редакції:

"8.5.2. У разі передачі ПС в оренду за наявності договору оренди ПС виключається відділом сертифікації експлуатантів з експлуатаційних специфікацій Сертифіката орендодавця та одночасно включається до експлуатаційних специфікацій орендаря в порядку, визначеному пунктом 5.7 цих Правил".

7. У тексті Правил слово "Державіаслужба" в усіх відмінках замінити словом "Державіаадміністрація" у відповідному відмінку.

8. Додатки до Правил викласти у новій редакції (додаються).

 

Заступник голови
Державної авіаційної адміністрації
 

 
О. В. Овчинников
 

 

ЗАЯВКА
на отримання (продовження терміну дії)
Сертифіката експлуатанта

1. Відомості про заявника

1.1. Зареєстроване найменування заявника українською мовою _______________________________
_____________________________________________________________________________________

1.2. Зареєстроване найменування заявника англійською мовою _______________________________
_____________________________________________________________________________________

1.3. Комерційне найменування українською мовою (якщо воно відрізняється від зареєстрованого)
_____________________________________________________________________________________

1.4. Комерційне найменування англійською мовою (якщо воно відрізняється від зареєстрованого)
_____________________________________________________________________________________

1.5. Номер Сертифіката експлуатанта _____________________________________________________

Дата видачі (дата останнього продовження терміну дії) Сертифіката експлуатанта _______________

1.6. Місцезнаходження _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.7. Поштова адреса ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.8. Код ICAO ________________________________________________________________________

1.9. Код IATA  _______________________________________________________________________ 

1.10. Телеграфна адреса АФТН __________________________________________________________

1.11. Телекс/телетайп __________________________________________________________________

1.12. Телефон/факс ____________________________________________________________________

1.13. Адреса електронної пошти (e-mail) __________________________________________________ 

1.14. Аеродроми базування 

___________________ 

  

___________________ 

2. Причина подання заявки ____________________________________________________________
                                                                                         (отримання/ продовження терміну дії Сертифіката експлуатанта)

3. Дані про організацію діяльності заявника

організаційна структура (може бути викладено в додатку);

найменування та місцезнаходження структурних підрозділів:

       _____________________________________________________
       _____________________________________________________
       _____________________________________________________

прізвища та юридичні адреси осіб, які мають право підпису фінансових документів:

       _____________________________________________________
       _____________________________________________________

відомості про представництва заявника (може бути викладено в додатку);

інші відомості.

4. Відомості про льотну діяльність

4.1. Екіпажі

Відомості про кожного із членів льотних екіпажів додаються.

4.1.1. Екіпажі підтримують рівень професійної підготовки в
_____________________________________ за договором від ________________ N ____.
               (найменування навчальної організації)

4.1.2. Медичне (передпольотне та інше) забезпечення польотів виконується
_________________________________________________________________________ за договором
                                                                            (найменування організації)

від _____________________________ N _______.

4.2. Управління повітряним рухом у районі аеродрому базування здійснюється службою за
договором з __________________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування організації)
від ____________________ N _________.

4.3. Екіпажі заявника для підготовки та виконання польотів у межах України та за її межами забезпечуються:

аеронавігаційною документацією за договором з ___________________________________________
                                                                                                                                           (найменування організації) 

від ________________ N ________;

метеоінформацією-АМСЦ ___ розряду аеропорту __________________ за договором від _________ N ____. 

4.4. Керівний персонал заявника

N
з/п 

Посада керівника 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народ-
ження, контактний телефон 

Номер і дата наказу про призна-
чення на посаду 

Освіта (навчальний заклад, спеціальність, дата закінчення) 

Спеціальна освіта (навчальний заклад, спеціальність, дата закінчення) 

Сертифікати, дипломи,
свідоцтва спеціаліста (навчальний заклад, спеціаль-
ність, дата закінчення) 

Робота на
керівних посадах (місце роботи, займана посада, період роботи) 

Курси з підвищення кваліфікації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5. Дані про повітряні судна

Таблиця 1

N
з/п 

Тип ПС 

Держа-
вний та реєстра-
ційний знаки, завод-
ський номер 

Держава реєстра-
ції, номер реєстра-
ційного посвід-
чення 

N , термін дії Серти-
фіката льотної придат
-ності 

Види польотів 

Допуск до вико-
нання міжнарод-
них польотів (польоти з викорис-
танням сітки частот 8,33 кГц) 

Спеціальні обмеження* 

Спеціальні дозволи** 

Макси-
мальна злітна маса (кг) 

Макси-
мальне комер-
ційне заванта-
ження (пасажиро-
місткість) 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* У графі 8 застосовуються такі позначення:

D1 - за правилами візуального польоту тільки вдень;

D2 - за правилами візуального польоту тільки вдень та вночі;

D3 - інші обмеження, які встановлюються Державіаадміністрацією.

** У графі 9 застосовуються такі позначення:

а) експлуатація ПС в умовах зниженої видимості:

E1 - CATII (вказати RVR в метрах, DH у футах);

E2 - CATIIIA (вказати RVR в метрах, DH у футах);

E3 - CATIIIB (вказати RVR в метрах, DH у футах);

E4 - CATIIIC; 

б) інші дозволи:

E5 - LVTO (вказати RVR в метрах);

E6 - MNPS (вказати райони польотів за специфікацією ICAO);

E7 - ETOPS (вказати тип двигунів/дистанцію в милях/пороговий час);

E8 - RNAV (вказати значення RNAV);

E9 - RVSM;

E10 - RNP;

E11 - небезпечні вантажі;

E12 - польоти вертольотів на віддалі від берегової смуги. 

Дані про повітряні судна, що перебувають на балансі заявника

Таблиця 1.1

N
з/п 

Тип ПС 

Державний та реєстраційний знаки, серійний номер 

Держава реєстрації, номер реєстраційного посвідчення 

Стан ПС 

Балансова вартість ПС 

Місцезнаходження ПС 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Орендовані повітряні судна

Таблиця 1.2

N
з/п 

Тип ПС 

Державний та реєстраційний знаки, серійний номер 

Орендодавець 

Договір 

номер 

дата 

термін дії 

  

  

  

  

  

  

  

4.6. Дані про організацію виконання ТО ПС

Таблиця 2

N
з/п 

Типи ПС, АД, ДСУ 

Найменування організацій, які виконують 

оперативні види ТО 

періодичні види ТО 

поточний ремонт 

капітальний ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Примітки:  

1. У разі якщо організація виконує роботи для заявника за договором, слід (крім найменування організації) зазначити дату та номер договору.

2. Якщо договір є субпідрядним, то слід вказати назву субпідрядника, дату та номер договору. 

Забезпечення нормативно-технічною та експлуатаційною документацією здійснюється _____________________________ за договором від _________ N _____.
(найменування організації, підприємства)

5. Категорії та умови передбачуваних польотів

5.1. Види польотів (непотрібне закреслити): 

пасажирські  

- А1; 

вантажні  

- А2; 

медична допомога  

- А3; 

авіаційні роботи  

- А4. 

5.2. Регулярність польотів, що передбачаються:

регулярні (із зазначенням маршрутів);

нерегулярні.

5.3. Регіони польотів:

у межах України;

міжнародні польоти (за межами України із зазначенням регіонів/країн).

6. Організація перевезення в аеропортах

Здійснюється відповідно до вимог законодавства України та нормативних документів, які регламентують організацію перевезення пасажирів, багажу та вантажу за договором з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування аеропорту)
від ____________ N ______.

7. Митний, паспортний та санітарний контроль

Митний, паспортний та санітарний контроль здійснюється в аеропорту
_________________________________________________________________________ відповідно до
                                                                         (найменування аеропорту)
нормативних документів зазначених служб та Державіаадміністрації.

Пункти митного, паспортного та санітарного контролю працюють згідно з регламентом роботи аеропорту за погодженням зі службами, які виконують зазначені контрольні функції.

8. Пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення

Здійснюється службою пошуково-рятувального забезпечення польотів. Викладено в документі про організацію пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів в авіапідприємстві.

9. Заходи щодо запобігання актам незаконного втручання

Розроблені на основі законодавства та міжвідомчих актів, які діють в Україні, здійснюються персоналом та відповідними службами аеропортів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування аеропортів)
за договорами від ______________ N _____.

Об'єкти, обладнання, приміщення та персонал служби підготовлені відповідно до нормативних документів і правил Управління авіаційної безпеки Державіаадміністрації.

10. Заявник має достатньо коштів для:

придбання та утримання в технічно справному стані всіх ПС, потрібних технічних засобів та обладнання;

виконання всіх умов контрактів з відповідним авіаційним персоналом;

забезпечення здійснення повітряних перевезень та/або авіаційних робіт на початковому етапі;

підтримання кваліфікації авіаційного персоналу згідно з установленими вимогами.

11. Забезпечення страхування

Згідно з чинним законодавством України застраховані: ПС, члени екіпажу ПС та інший авіаційний персонал; відповідальність за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу, третім особам (копії договорів страхування та полісів (сертифікатів) додаються).

12. Інші відомості, які заявник хоче повідомити додатково

_____________________________________________________________________________________

13. Бажана дата початку експлуатації __________________________________________________

14. Заявник гарантує виконання всіх зазначених вище заходів для забезпечення безпеки авіації.

15. Заявник зобов'язується:

15.1. Не здійснювати діяльності, крім зазначеної в Сертифікаті експлуатанта та в доданих до нього спеціальних експлуатаційних положеннях, без сертифікації змін до Сертифіката експлуатанта та погодження їх з Державіаадміністрацією.

15.2. Надавати право та забезпечувати умови інспекторам органів державного регулювання цивільної авіації країни реєстрації ПС та країни реєстрації експлуатанта для контролю організації, забезпечення та виконання польотів, додержання вимог, правил та норм експлуатації ПС, контролю стану ПС.

15.3. Фінансувати здійснення діяльності із сертифікації, інспектування, розслідування АП та інцидентів, а також підготовку інспектора(ів) Державіаадміністрації для експлуатації даного типу ПС на вимогу.

15.4. Протягом не більше ніж семи днів інформувати Державіаадміністрацію про зміни доказової документації, поданої в заявці на отримання Сертифіката експлуатанта.

16. До заявки додаються:

документи згідно з додатком _________.

Я, __________________________________________________________________________________,
                                          (повна назва посади керівника експлуатанта, який подає заявку на сертифікацію)
засвідчую, що вказана в цій заявці та доданих до неї документах інформація є точною і правильною. 

  

_____________________
              (підпис заявника)

       М. П.               Дата 

 

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заявки на сертифікацію експлуатанта

N
з/п
 

НАЗВА ДОКУМЕНТА 

  

Засновницькі документи 

1. 

Заявка. 

2. 

Копія Статуту (нотаріально завірена). 

3. 

Копія засновницького договору (нотаріально завірена). 

4. 

Копія свідоцтва про реєстрацію (нотаріально завірена). 

5. 

Копія свідоцтва України на знак для товарів і послуг (за наявності). 

6. 

Організаційна структура експлуатанта. 

7. 

Бізнес-план з копіями договорів. 

  

Документи з ОЛР  

8. 

Керівництво з виконання польотів. 

9. 

Програма із забезпечення безпеки польотів та запобігання авіаційним подіям. 

10. 

Аналіз стану безпеки польотів у міжсертифікаційний період (у разі продовження строку чинності сертифіката). 

  

Документи з ТО  

11. 

Копія сертифіката організації з ТО або зареєстрованої заявки на отримання (продовження терміну дії) сертифіката організації з ТО. 

12. 

Акти приймання-передання ПС (оригінал(и) або нотаріально завірені копії). 

13. 

Копії сертифікатів льотної придатності ПС або зареєстрованих заявок на отримання сертифікатів льотної придатності ПС. 

14. 

Копії реєстраційних посвідчень ПС або сповіщень про надання державного і реєстраційного знаків ПС. 

15. 

Керівництво з регулювання ТО.  

16. 

Програма з ТО ПС експлуатанта. 

17. 

Технічний журнал ПС. 

18. 

Договори з ТО. 

  

Загальні документи 

19. 

Копія сертифіката базового аеродрому або еквівалентного документа. 

20. 

Організація пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів. 

21. 

Зразки документів з перевезення. 

  

Документи з АБ 

22. 

Програма забезпечення АБ. 

23. 

Наказ про призначення особи, відповідальної за організацію АБ. 

24. 

Сертифікат про підготовку з АБ відповідальної особи. 

25. 

Посадова інструкція відповідальної особи. 

26. 

Договір з аеродромом (аеропортом) базування про забезпечення АБ (за потреби).

27. 

Програма контролю якості з АБ. 

  

Копії договорів 

28. 

Договір про оренду ПС (нотаріально завірена копія). 

29. 

Договір про надання послуг з метеорологічного забезпечення. 

30. 

Договір про надання місць стоянок ПС. 

31. 

Договір з Украерорухом на ОПР. 

32. 

Договір на забезпечення документами аеронавігаційної інформації. 

33. 

Договір на виконання робіт з професійної підготовки авіаційних фахівців. 

34. 

Договір обов'язкового страхування членів екіпажу ПС та іншого авіаційного персоналу, договір обов'язкового страхування ПС та копії відповідних страхових полісів (сертифікатів). 

35. 

Договір обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта ПС за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу, і копія відповідного страхового полісу (сертифіката). 

36. 

Договір про ПРЗП. 

37. 

Договір на розшифрування ЗОК. 

38. 

Інші договори (за потреби). 

 

ВИМОГИ
до оформлення матеріалів на одержання Сертифіката експлуатанта

1. Документи комплектуються у розділи відповідно до переліку документів, що додаються до заявки на сертифікацію експлуатанта, брошуруються у папку розміром не більше ніж 29 х 32,8 см. До теки з документами додається тека-швидкозшивач.

2. Сторінки кожного розділу нумеруються. Кількість сторінок кожного документа, а також загальна кількість сторінок указуються у переліку, що додається до заявки.

3. Документація затверджується та підписується уповноваженими на це посадовими особами, їх заступниками або особами, які виконують їхні обов'язки. До кожного підпису вказуються посада та прізвище особи, яка підписує документ. Документи, що мають підписи з позначками "/", "за" та без прізвища і посади осіб, які підписалися, до розгляду не приймаються.

4. Документи з підчистками, рукописними або машинописними виправленнями, не завіреними підписом та печаткою, до розгляду не приймаються.

5. Підпис керівника організації, відповідального за поданий документ, скріплюється печаткою зазначеної організації.

6. Копії договорів (з додатками) прошнуровуються та завіряються підписом і печаткою заявника.

 

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЛУАТАНТА
AIR OPERATOR CERTIFICATE
 

  

 

УКРАЇНА
UKRAINE
 

  

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ

MINISTRY OF TRANSPORT
AND COMMUNICATIONS
OF UKRAINE

STATE AVIATION ADMINISTRATION 

СЕ N :              000
AOC N :           000

Дата закінчення
терміну дії:       00.00.0000
Expiry date:     00.00.0000 

НАЙМЕНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАНТА
OPERATOR NAME

Комерційне найменування:
DBA:

Адреса експлуатанта:
Operator address:

Телефон:
Telephone:

Факс:
Fax:

E-mail:
E-mail:  

ОПЕРАТИВНИЙ ЗВ'ЯЗОК В ЕКСПЛУАТАЦІЇ
OPERATIONAL POINTS OF CONTACT

Контактна інформація, що дає змогу негайно зв'язатися з оперативним керівництвом, наведена в ______________.
Contact details, at which operational management can be contacted without undue delay, are listed in ______________. 

Цей сертифікат засвідчує, що ________________________ надано право здійснювати комерційні повітряні перевезення, як це визначено в експлуатаційних специфікаціях, що додаються, відповідно до керівництва з виконання польотів і _________________________.
This certificate certifies that __________________ is authorized to perform commercial air operations,
as defined in the attached operations specifications, in accordance with the operations manual and the ___________________________________________.

  

Дата видачі: 00.00.0000
Date of issue: 00.00.0000

  

Прізвище і підпис:
Name and signature:

Посада:
Title:  

Примітки щодо заповнення Сертифіката експлуатанта:

1. "СЕ N: 000" - вказується індивідуальний номер СЕ, виданий Державіаадміністрацією.

2. "Дата закінчення терміну дії: 00.00.0000" - вказується дата, після якої припиняється дія СЕ (день, місяць, рік).

3. "НАЙМЕНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАНТА" - замінюється на зареєстроване найменування експлуатанта.

4. "Комерційне найменування:" - зазначається комерційне найменування експлуатанта, якщо воно відрізняється від зареєстрованого.

5. "Адреса експлуатанта" - вказується адреса основного місця діяльності експлуатанта.

6. "Телефон", "Факс" - зазначаються номери телефону і факсу основного місця діяльності експлуатанта, включаючи код країни. "E-mail: ____" - слід вказати адресу електронної пошти, якщо така є.

7. "ОПЕРАТИВНИЙ ЗВ'ЯЗОК В ЕКСПЛУАТАЦІЇ" - зазначається контактна інформація, яка включає номери телефону і факсу, у тому числі код країни і адресу електронної пошти (якщо є), якими можна негайно зв'язатися з оперативним керівництвом з питань, що стосуються виконання польотів, льотної придатності, кваліфікації членів льотного і кабінного екіпажів, перевезення небезпечних вантажів, та інших питань.

8. "Контактна інформація, що дає змогу негайно зв'язатися з оперативним керівництвом, наведена в ______________" - вказати контрольований документ, що зберігається на борту, в якому наведено контактну інформацію, із посиланням на відповідний пункт або сторінку. Наприклад, "Контактна інформація наведена в главі 1, 1.1, Загальні/основні положення керівництва з виконання польотів"; або "...наведена на стор. 1 експлуатаційних специфікацій"; або "...наведена в додатку до цього документа".

9. "Цей сертифікат засвідчує, що _____________" - зазначається зареєстроване найменування експлуатанта.

10. "…відповідно до керівництва з виконання польотів і _____________" - вказати відповідні авіаційні правила.

11. "Дата видачі: 00.00.0000" - вказується дата видачі СЕ (день, місяць, рік).

12. "Прізвище і підпис", "Посада" - зазначаються посада, прізвище. Підписує уповноважений представник Державіаадміністрації, та проставляється офіційний штамп.

 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ
(з дотриманням умов, затверджених у керівництві з виконання польотів)
OPERATIONS SPECIFICATIONS
(subject to the approved conditions in the operations manual) 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВНОВАЖНИЙ ОРГАН, ЩО ВИДАЄ СЕ
ISSUING AUTHORITY CONTACT DETAILS

Телефон: ____________________ Факс: ___________________ E-mail: __________________
Telephone:                                        Fax:                                          E-mail:

СЕ N : ________ Найменування експлуатанта: _____________ Дата: _____ Підпис:_______
AOC N :               Operator name: _________________________ Date:             Signature:

                                Комерційне найменування: __________________________
                                Trading name: ______________________________  

Модель повітряного судна:
Aircraft model: 

Види польотів:         Комерційні повітряні перевезення    Пасажири    Вантажі   Інше ________
Types of operation:   Commercial air transportation                       Passengers          Cargo             Other 

Район(и) польотів:
Area(s) of operation: 

Спеціальні обмеження:
Special limitations: 

СПЕЦІАЛЬНІ
ДОЗВОЛИ
SPECIAL AUTHORIZATIONS
 

ТАК
YES
 

НІ
NO
 

СПЕЦІАЛЬНІ СХВАЛЕННЯ
SPECIFIC APPROVALS
 

ЗАУВАЖЕННЯ
REMARKS
 

Небезпечні вантажі
Dangerous goods 

 

 

  

  

Польоти в умовах низької видимості
Low visibility operations

Заходження на посадку і посадка
Approach and landing

Зліт
Take-off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

САТ ______ RVR: _____ м DH: ______ фут 
CAT:             RVR:             m DH:              ft
 
 
RVR: ______ м
RVR:              m 

  

RVSM   Не застосовується
RVSM N/A 

  

  

  

  

ETOPS   Не застосовується
ETOPS N/A 

  

  

Максимальний час польоту до запасного аеродрому: _______ хвилин
Maximum diversion time: ______ minutes 

  

Навігаційні
специфікації для польотів
в умовах PBN
Navigation specifications for
PBN operations
 

  

  

  

  

Підтримання
льотної придатності
Continuing airworthiness 

 

 

  

  

Інше
Other 

 

 

  

  

Примітки щодо заповнення експлуатаційних специфікацій:

1. "КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВНОВАЖНИЙ ОРГАН, ЩО ВИДАЄ СЕ" - вказуються номери телефону і факсу Державіаадміністрації, включаючи код України. Слід вказати адресу електронної пошти.

2. "СЕ N" - вказати відповідний номер СЕ.

3. "Найменування експлуатанта" - вказати зареєстроване найменування експлуатанта і комерційне найменування експлуатанта, якщо воно відрізняється від зареєстрованого.

4. "Дата" - вказати дату видачі експлуатаційних специфікацій (день, місяць, рік), "Підпис" - підпис представника повноважного органу.

5. "Модель повітряного судна" - вказати прийняте Групою з безпеки польотів комерційної авіації (CAST)/ICAO позначення типу, моделі та серії або еталонної серії ПС, якщо серія позначається (наприклад, "Боїнг-737-3К2" або "Боїнг-777-232"). Таксономія CAST/ICAO наведена на веб-сайті: http://www.intlaviationstandards.org/.

6. "Інше" - зазначаються інші види перевезень (наприклад, надання швидкої медичної допомоги).

7. "Район(и) польотів" - вказується перелік географічних районів дозволених польотів (географічні координати або конкретні маршрути, кордони районів польотної інформації, державні кордони або кордони регіонів).

8. "Спеціальні обмеження" - зазначається перелік застосовних спеціальних обмежень (наприклад, лише ПВП, лише в денний час).

9. "СПЕЦІАЛЬНІ СХВАЛЕННЯ" - перераховуються критерії, що допускають найбільшу свободу для кожного схвалення або типу схвалення (з відповідними критеріями).

10. "САТ______ RVR:_____ м DH:______ фут" - вказати застосовні категорії точних заходжень на посадку (CAT I, II, IIIA, IIIB або IIIC). Вказати мінімальне значення RVR в метрах і відносну висоту прийняття рішення у футах (по одному рядку на вказану категорію заходження на посадку).

11. "RVR: ______ м" - вказати затверджене мінімальне значення RVR у метрах для зльоту. Може використовуватися по одному рядку на схвалення, якщо надано різні схвалення.

12. "RVSM   Не застосовується" - позначка в клітинці "Не застосовується(N/a)" може проставлятися лише в тому випадку, якщо максимальна висота повітряного судна не досягає ЕП290.

13. "ETOPS Не застосовується" - польоти підвищеної дальності (ETOPS), нині стосується лише дводвигунових ПС. У зв'язку з цим позначка в клітинці "Не застосовується(N/a)" може бути проставлена, якщо модель ПС обладнана більше ніж двома двигунами. Якщо в майбутньому це питання стосуватиметься і ПС з трьома або чотирма двигунами, потрібно буде позначати клітинку "Так" або "Ні".

14. "Максимальний час польоту до запасного аеродрому: ______ хвилин" - можуть бути також вказані порогова відстань (у морських милях) і тип двигуна.

15. "Навігаційні специфікації для польотів в умовах PBN" - навігація, що базується на характеристиках (PBN): один рядок використовується для кожного дозволу за специфікаціями PBN (наприклад, RNAV 10, RNAV 1, RNAV 4), а відповідні обмеження або умови перераховуються в колонках "Спеціальні дозволи" та "Зауваження". Обмеження, умови і нормативна основа експлуатаційного схвалення, пов'язаного з навігаційними специфікаціями, базуються на характеристиках, наприклад, GNSS, DME/DME/IRU. Інформація про навігацію, що базується на характеристиках, та інструктивний матеріал, що стосується процесу впровадження й експлуатаційного схвалення, наведені в Керівництві з навігації, заснованій на характеристиках (Doc 9613 ICAO).

16. "Підтримання льотної придатності" - у колонці "Спеціальні схвалення" вказати прізвище особи/найменування організації, відповідальних за забезпечення підтримання льотної придатності, а також норми і правила, що передбачають проведення робіт, тобто в рамках норм СЕ або спеціального схвалення (наприклад, ЕС 2042/2003, Part M, Subpart G).

17. "Інше" - можуть вказуватися інші дозволи або дані з використанням одного рядка (або групи з декількох рядків) на дозвіл (наприклад, дозвіл на спеціальну процедуру заходження на посадку, MNPS, затверджені навігаційні характеристики).

 

Заступнику голови Державіаадміністрації
_______________________________
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА N ____

Прошу змінити експлуатаційні специфікації

Сертифіката експлуатанта N _____
експлуатанта ________________________________

Причина подання заявки (непотрібне закреслити)
 

Місцезнаходження експлуатанта ____________________________________________________

Контактні телефони____________________ Факс_________________ E-mail ________________

До заявки додаються такі документи: 

N з/п 

Назва документа 

Копія договору про оренду ПС 

Дані про ПС (доповнення до таблиці 1) 

Копія страхового поліса на ПС 

Копія страхового поліса відповідальності перед третіми особами 

Копія страхового поліса відповідальності за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу (за потреби) 

Копія реєстраційного посвідчення ПС або сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків ПС 

Копія сертифіката льотної придатності ПС або зареєстрованих заявок на отримання сертифікатів льотної придатності ПС 

Акт приймання-передання ПС 

Чинні експлуатаційні специфікації (у разі зміни) 

Додаткові документи (у разі освоєння нового типу ПС, зміни обмежень) 

Зміни в штатній структурі 

Доповнення до Керівництва з регулювання технічного обслуговування та програма з технічного обслуговування ПС експлуатанта (за потреби) 

Доповнення до Керівництва з виконання польотів 

Зразки документів з перевезення (пасажирів чи вантажу) 

Копія договору на базування 

Відомості про кожного члена льотного екіпажу та їх підготовку до польотів на новому типі ПС 

Додаткові документи
(у разі зміни спеціальних дозволів, отримання дозволу на виконання міжнародних польотів) 

Документи, які підтверджують підготовку льотного персоналу та наявність відповідного обладнання ПС, необхідного для виконання міжнародних польотів та польотів за спеціальними дозволами; зміни до КВП 

Я, ______________________________________________________________________________,
(П. І. Б. керівника експлуатанта)
засвідчую, що інформація в заявці та доданих до неї документах є точною і правильною.

"___" ____________ 20__ року                                                                       ______________________
                                                                                                                                                                                            (підпис) 

П. І. Б., підпис особи, яка подала заявку 

  

П. І. Б., підпис особи, яка прийняла заявку 

  

 

У К Р А Ї Н А
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 

  

U K R A I N E
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
STATE AVIATION ADMINISTRATION
 


СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
Specific operating provisions

                                                      видані...................................................................
                                                      issued to

                                                     Сертифікат експлуатанта.....................
                                                     Air Operator Certificate

ЧАСТИНА A
Part A

ПІДГОТОВКА АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ
Authorization for aviation personnel training

Підготовка авіаційного персоналу згідно з вимогами законодавства України про цивільну авіацію та правилами щодо видачі цих положень за такими видами професійної підготовки авіаційних фахівців:
Authorized to carry out aviation personnel training in accordance with Ukrainian civil aviation legislation and requirements for issuance of these provisions for the following:

1. Перепідготовка на нові типи повітряних суден
Type transition training

___________________________________________________________________________________
(назви авіаційних спеціальностей)
(aviation specialization)

2. Курси підготовки та підвищення кваліфікації
Type transition training
______________
_____________________________________________________________________
(назви авіаційних спеціальностей)
(aviation specialization)

Прізвище і підпис:
Name and signature:

Посада:
Title:
 

Дата введення в дію:                                             00.00.0000
Effective date:
 
Цей додаток дійсний до:                                        00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till:
 

Аркуш 1
Аркушів 1
1 of 1 

 

У К Р А Ї Н А
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 

  

U K R A I N E
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
STATE AVIATION ADMINISTRATION
 


СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
Specific operating provisions

                                                  видані...................................................................
                                                  issued to

                                                     Сертифікат експлуатанта.....................
                                                     Air Operator Certificate

ЧАСТИНА E
Part E

ВИКОНАННЯ ПЕРЕГІННИХ ПОЛЬОТІВ
Permission for ferry flights

Перегін повітряного судна UR, яке не відповідає застосовним вимогам до льотної придатності, але здатне до безпечного польоту за маршрутом _________________________________ за таких умов:
It is to authorize to ferry aircraft UR, which is not compliance with airworthiness requirements, but is found to be in safe condition for flight ____________________ under following prescriptions:

 
 

 
 

 

Прізвище і підпис:
Name and signature:

Посада:
Title:
 

Дата введення в дію:                                               00.00.0000
Effective date:
 
Цей додаток дійсний до:                                          00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till:
 

Аркуш 1
Аркушів 1 
1 of 1 

 

У К Р А Ї Н А
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 

  

U K R A I N E
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
STATE AVIATION ADMINISTRATION
 


СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
Specific operating provisions

                                               видані...................................................................
                                               issued to

                                              Сертифікат експлуатанта.....................
                                              Air Operator Certificate

ЧАСТИНА G
Part G

ВИКОНАННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ПОЛЬОТІВ
Permission for exhibition/demonstration flights

Виконання польотів повітряного судна UR, яке не відповідає застосовним вимогам до льотної придатності, але здатне до безпечного польоту за маршрутом _________________________________ і виконання демонстраційних польотів згідно із затвердженою програмою від ______________ за таких умов:
It is to authorize to ferry aircraft and to carry out exhibition/demonstration flights accoding to an approved program dated _______ of aircraft UR, which is not compliance with airworthiness requiments, but is found to be in safe condition for flight ____________________ under following prescriptions:

 

 

Прізвище і підпис:
Name and signature:  

Посада: 
Title:

Дата введення в дію:                                             00.00.0000
Effective date:
 
Цей додаток дійсний до:                                        00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till:
 

Аркуш 1
Аркушів 1 
1 of 1 

 

У К Р А Ї Н А
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 

  

U K R A I N E
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
STATE AVIATION ADMINISTRATION
 


СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
Specific operating provisions

                                              видані...................................................................
                                              issued to

                                             Сертифікат експлуатанта.....................
                                             Air Operator Certificate

ЧАСТИНА F
Part F

ОБМІН ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ
Exchange of aircraft

    _______________________ згідно з договором від _________ N ___з ______________________про обмін повітряними суднами виконує польоти відповідно до наданих йому ліцензій. Такі польоти виконуються з використанням повітряних суден: __________________ з дотриманням умов, що зазначені в експлуатаційних специфікаціях Сертифіката експлуатанта N _____.
    _____________________ according to the contract N ____ dated _________________ with ____________________ concerning exchange of aircrafts is permitted to carry out flights according to the granted license. These flights are permitted for aircrafts __________________ provided for compliance with prescriptions stated in Operations specifications of Air Operator Certificate N ____.

 

 
Прізвище і підпис:
Name and signature:

Посада:
Title:  
 

Дата введення в дію:                                            00.00.0000
Effective date:
 
Цей додаток дійсний до:                                      00.00.0000
These Specific operating provisions is valid till:
 

Аркуш 1
Аркушів 1 
1 of 1 

 

Заступнику голови Державіаадміністрації
_______________________________
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА N ____

Прошу видати Спеціальне експлуатаційне положення

(СЕП частина E) Сертифіката експлуатанта N _____
експлуатанта __________________________________

Місцезнаходження експлуатанта _____________________________________________________

Контактні телефони _____________________ Факс______________ E-mail _________________

До заявки додаються такі документи:

N
з/п 

Назва документа 

Акт технічного стану ПС 

Маршрут перельоту 

Склад екіпажу 

Сертифікаційні дані членів екіпажу 

Інженерно-штурманський розрахунок 

Додаткові документи (у разі перегону після ремонту, доробки, усунення пошкоджень) 

Перелік робіт з усунення невідповідності, що виконані на ПС 

Виписка з формуляра про виконаний ремонт 

Я, ___________________________________________________________________________________,
(П. І. Б. керівника експлуатанта)
засвідчую, що інформація в заявці та доданих до неї документах є точною і правильною.

                                                                                                                       ______________________
                                                                                                                                                                                     (підпис) 

                                                                               "___" ____________ 20__ року 

П. І. Б., підпис особи, яка подала заявку 

  

П. І. Б., підпис особи, яка прийняла заявку 

  

 

Заступнику голови Державіаадміністрації
_______________________________
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА N ____

Прошу видати Спеціальне експлуатаційне положення

(СЕП частина G) Сертифіката експлуатанта N _____
експлуатанта _________________________________

Місцезнаходження експлуатанта _____________________________________________________

Контактні телефони ___________________ Факс________________ E-mail _________________

До заявки додаються такі документи:

N
з/п 

Назва документа 

Акт технічного стану ПС 

Маршрут польоту 

Склад екіпажу 

Сертифікаційні дані членів екіпажу 

Перелік робіт, що виконані на ПС 

Запрошення на виставку 

Я, ___________________________________________________________________________________,
(П. І. Б. керівника експлуатанта)
засвідчую, що інформація в заявці та доданих до неї документах є точною і правильною.

                                                                                                                      ______________________
                                                                                                                                                                                    (підпис) 

                                                                                        "___" ____________ 20__ року  

П. І. Б., підпис особи, яка подала заявку 

  

П. І. Б., підпис особи, яка прийняла заявку 

  

 

Заступнику голови Державіаадміністрації
_______________________________
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14

ЗАЯВКА N ____

     Прошу видати, продовжити термін дії Спеціального експлуатаційного
                                  (непотрібне закреслити)

положення (СЕП частина F) Сертифіката експлуатанта N _____
експлуатанта ___________________________________________

Причина подання заявки (непотрібне закреслити)

  

Місцезнаходження експлуатанта ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Контактні телефони _______________________ Факс_________________ E-mail _____________

До заявки додаються такі документи:

N
з/п 

Назва документа 

Копія договору про обмін ПС 

Чинне СЕП F (F/__) (у разі продовження терміну дії) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
(П. І. Б. керівника експлуатанта)
засвідчую, що інформація в заявці та доданих до неї документах є точною і правильною. 

                                                                                                           ____________________________
                                                                                                                                                                               (підпис) 

                                                                    "___" _____________ 20__ року 

П. І. Б., підпис особи, яка подала заявку 

  

П. І. Б., підпис особи, яка прийняла заявку 

  

 

Процедури, що підлягають включенню до Керівництва з виконання польотів:

1. Загальні положення

1.1. Організаційна структура.

1.2. Перелік льотної діяльності.

1.3. Перелік керівних нормативних документів, на підставі яких здійснюється льотна діяльність.

1.4. Права й обов'язки командно-льотного складу.

2. Керівництво з експлуатації ПС

2.1. Керівництво з льотної експлуатації (КЛЕ) типу ПС з чинними змінами та доповненнями.

2.2. Керівництво з технічної експлуатації (КЕ) типу ПС з чинними змінами та доповненнями.

2.3. Перелік припустимих відмов та несправностей.

3. Екіпаж

3.1. Рівень професійної підготовки.

3.2. Тренажерна підготовка.

3.3. Допуск до польотів після перерви.

4. Льотно-методична робота

4.1. Попередня підготовка.

4.2. Передпольотна підготовка.

4.3. ОЛР під час виконання міжнародних польотів.

4.4. ОЛР під час виконання польотів на гірські аеродроми.

4.5. Інструкція щодо взаємодії членів екіпажу типу ПС.

4.6. Організація планування польотів.

4.7. Управління та контроль за рухом ПС.

5. Пошукове, аварійно-рятувальне забезпечення.

6. Запобігання актам незаконного втручання.

 

Керівництво з регулювання технічного обслуговування для експлуатанта, що також має схвалення відповідно до Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки

Наведений нижче перелік не є вичерпним, однак містить інформацію про основні питання, які слід відобразити в Керівництві з регулювання ТО у вигляді відповідних процедур.

ЧАСТИНА 0 - ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

0.1. Корпоративне зобов'язання експлуатанта

0.2. Загальна інформація:

короткий опис організації;

відносини з іншими організаціями;

склад парку ПС - тип експлуатації;

місцезнаходження лінійних станцій

0.3. Персонал з регулювання ТО:

відповідальний керівник;

призначена посадова особа;

координація щодо ТО;

обов'язки і відповідальність;

організаційна(і) структура(и);

людські ресурси та політика щодо підготовки

0.4. Процедура повідомлення Державіаадміністрації про зміни щодо домовленостей з ТО/місцезнаходження/персоналу/діяльності/схвалення

0.5. Процедури внесення змін до Керівництва

ЧАСТИНА 1* - УПРАВЛІННЯ

ЧАСТИНА 2* - ПРОЦЕДУРИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЧАСТИНА L2* - ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРИ ЛІНІЙНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЧАСТИНА 3* - ПРОЦЕДУРИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ

Кваліфікація персоналу з ТО експлуатанта, не охопленого Правилами сертифікації організацій з ТО АТ.

Процедури системи якості, зазначені в Додатку 16 (Частина 2 - Система якості), повинні бути враховані.

ЧАСТИНА 4* ДОГОВІРНІ ЕКСПЛУАТАНТИ

ЧАСТИНА 5* ДОДАТКИ (Зразки документів)

ЧАСТИНА 6 - ПРОЦЕДУРИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕКСПЛУАТАНТА

6.1. Використання технічного бортового журналу ПС і застосування MEL

6.2. Програма ТО ПС - розроблення і внесення змін

6.3. Записи щодо нальоту та ТО, відповідальність, зберігання, доступ

6.4. Виконання і контроль директив льотної придатності

6.5. Аналіз ефективності програми ТО

6.6. Політика щодо виконання необов'язкових модифікацій

6.7. Стандарти щодо виконання головних модифікацій

6.8. Звіти про дефекти:

аналіз;

зв'язок з виробниками і регуляторними органами;

політика щодо відкладених дефектів

6.9. Інженерна діяльність

6.10. Програми надійності:

планер;

силова установка;

компоненти

6.11. Огляд перед вильотом:

підготовка ПС до польоту;

субпідрядні функції з наземного обслуговування;

надійність кріплення під час завантаження вантажу і багажу;

контроль заправки, кількість/якість;

контроль забруднення снігом, льодом, пилом та піском відповідно до схваленого стандарту

6.12. Зважування повітряного судна

6.13. Процедура проведення обльотів**

6.14. Зразки документів, бирок та форм, що використовуються

____________
* Ці Частини складають Керівництво з регулювання технічного обслуговування, схвалене згідно з Правилами сертифікації організацій з ТО АТ.

** Може бути висвітлено в Частині 2 Процедури технічного обслуговування.

 

Керівництво з регулювання технічного обслуговування експлуатанта, що не має схвалення відповідно до Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки

Наведений нижче перелік не є вичерпним, однак містить інформацію про основні питання, які слід відобразити в Керівництві з регулювання ТО у вигляді відповідних процедур.

ЧАСТИНА 0 - ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

(Наведено в додатку 15)

ЧАСТИНА 1 - ПРОЦЕДУРИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕКСПЛУАТАНТА

(Наведено в додатку 15, Частині 6 - Процедури технічного обслуговування експлуатанта)

ЧАСТИНА 2 - СИСТЕМА ЯКОСТІ

2.1. Політика з якості щодо ТО, план та процедури аудитів

2.2. Моніторинг діяльності з регулювання ТО

2.3. Моніторинг ефективності програми ТО

2.4. Моніторинг виконання всього обсягу ТО відповідною схваленою згідно з правилами сертифікації організацій з ТО АТ організацією:

ПС;

двигунів;

компонентів

2.5. Моніторинг виконання всього обсягу договірного ТО відповідно до договору, включаючи субпідрядників, яких залучає підрядник з ТО

2.6. Персонал з якості

ЧАСТИНА 3 - ДОГОВІРНЕ ТО

3.1. Процедура вибору підрядника з ТО

3.2. Детальний перелік підрядників з ТО

3.3. Важливі технічні процедури, визначені в договорі (договорах) з ТО

____________

Опрос