Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Национальный банк
Постановление от 30.04.2010 № 223
Утратил силу

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 листопада 2014 року N 705)

1. У главі 1:

1.1. Доповнити пункт 1.2 новим абзацом такого змісту:

"Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України".

1.2. Абзац сьомий пункту 1.8 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - десятим.

2. Главу 8 викласти в такій редакції:

"8. Особливості відкриття та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів

8.1. Банк відкриває клієнту поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків, з урахуванням визначених цією главою Інструкції особливостей.

Відкриття поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, проводиться на підставі укладеного між банком і клієнтом у письмовій формі договору, у якому обов'язково мають бути зазначені умови відкриття поточного рахунку та особливості його використання.

Клієнт подає до банку для відкриття поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, документи, які передбачені цією Інструкцією для відкриття поточного рахунку, крім картки із зразками підписів.

Подання картки із зразками підписів є обов'язковим у разі здійснення видаткових операцій за таким рахунком з використанням документів на переказ та спеціальних платіжних засобів або коли використання зразка підпису вимагається правилами платіжної системи або внутрішніми положеннями банку. В інших випадках як зразок підпису використовується підпис клієнта, зазначений у договорі, та операції здійснюються за умови пред'явлення клієнтом паспорта або документа, що його замінює.

Клієнт, якому в банку вже відкрито поточний рахунок, має право здійснювати операції за цим рахунком з використанням спеціального платіжного засобу після укладення договору, на підставі якого надається і використовується спеціальний платіжний засіб.

8.2. Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, використовується відповідно до визначених цією Інструкцією режимів поточних рахунків з урахуванням обмежень, установлених цією главою Інструкції.

8.3. Кошти з поточного рахунку юридичної особи та фізичної особи - підприємця не можуть бути використані за допомогою спеціального платіжного засобу для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.

Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи та фізичної особи - підприємця можуть бути використані за допомогою спеціального платіжного засобу виключно для:

одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;

здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов'язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням та перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній рух.

8.4. Кошти з поточного рахунку фізичної особи не можуть бути використані за допомогою спеціального платіжного засобу для здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі".

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
Н. Г. Лапко
 

Опрос