Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Правилам сертификации субъектов, предоставляющих услуги по аэронавигационному обслуживанию

Министерство транспорта и связи
Приказ от 31.05.2010 № 320
действует с 16.07.2010

Зміни
до Правил сертифікації суб'єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування

1. Пункт 1.6 глави 1 виключити.

2. Пункт 2.12 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.12. Щорічний моніторинг поточної відповідності провайдера може здійснюватися шляхом документальної оцінки доказів, одержаних за результатами відповідних аудитів, проведених відповідно до процедур, визначених Положенням про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 31.05.2010 N 320, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України ______________ за N _______________ (далі - Положення)".

3. У главі 3:

3.1. Абзац другий підпункту 3.1.9 пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"Провайдер повинен надавати щорічний звіт стосовно своєї діяльності до Державіаадміністрації не пізніше 25 березня кожного року, наступного за звітним.".

3.2. У пункті 3.2:

абзаци дев'ятнадцятий та двадцятий підпункту 3.2.1 викласти в такій редакції:

"виконується оцінка ризику та його зменшення на всіх рівнях забезпечення організації повітряного руху та під час впровадження змін у систему організації повітряного руху відповідно до принципів і підходів, визначених Положенням;

події, пов'язані з безпекою організації повітряного руху, підлягають обов'язковому розслідуванню/аналізу, та вживаються необхідні коригувальні заходи";

у підпункті 3.2.2:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Провайдер повинен оцінювати серйозність ефектів впливу небезпеки на обслуговування із застосуванням класів серйозності, визначених Положенням";

абзаци третій, шостий і сьомий виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий, восьмий уважати відповідно абзацами третім, четвертим, п'ятим.

4. У пункті 4.2 глави 4:

у підпункті "а" слова "згідно з вимогами Положення" виключити;

у підпункті "б" слова "що визначається Положенням" виключити.

5. У главі 5:

5.1. У пунктах 5.10 і 5.11 слово "регуляторних" виключити.

5.2. Абзац п'ятий пункту 5.19 викласти в такій редакції:

"зупинення дії інших сертифікатів, виданих Державіаадміністрацією відповідно до вимог чинного законодавства".

6. У пункті 6.6 глави 6:

6.1. Підпункт 6.6.1 викласти в такій редакції:

"6.6.1. Сертифікат видається провайдеру строком на 3 роки.";

6.2. У підпункті 6.6.2 цифру "2" замінити цифрою "3";

6.3. Підпункт 6.6.3 викласти в такій редакції:

"6.6.3. Для продовження терміну дії сертифіката провайдер повинен подати до Державіаадміністрації не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення терміну дії чинного сертифіката заявку для отримання сертифіката на відповідні види аеронавігаційного обслуговування за формою згідно з додатком 2 до цих Правил.".

6.4. Підпункт 6.6.4 викласти в такій редакції:

"6.6.4. Державіаадміністрація має право одноразово продовжити термін дії сертифіката строком до 6 місяців без проведення процедури сертифікації у повному обсязі за умови обґрунтованого звернення провайдера, який є власником чинного сертифіката, та позитивних результатів зовнішніх/цільових аудитів.".

 

Заступник Міністра транспорту
та зв'язку України - голова
Державіаадміністрації
 

 
 
А. Колісник
 

Опрос