Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аккумулирования, перераспределения и использования средств за предоставление платных услуг бюджетными учреждениями государственной системы охраны прав на сорта растений, входящими в сферу управления Министерства аграрной политики

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 08.06.2010 № 299
Утратил силу

Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів за надання платних послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що входять до сфери управління Міністерства аграрної політики

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 8 червня 2010 року N 299

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 червня 2010 р. за N 444/17739

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16 березня 2015 року N 95)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 N 605 "Про затвердження переліків платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики", глави 11 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (із змінами), та наказу Міністерства аграрної політики України від 26.01.2010 N 22 "Про затвердження розмірів плати за надання платних послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що належать до сфери управління Мінагрополітики, та порядку справляння такої плати", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2010 за N 112/17407, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів за надання платних послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що входять до сфери управління Міністерства аграрної політики, що додається.

2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин (Хаджиматов В. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Мельника С. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра 

С. І. Мельник 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови Головного
контрольно-ревізійного
управління України
 

 
 
М. Г. Гордієнко
 

Голова Державного
казначейства України
 

 
С. І. Харченко
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

ПОРЯДОК
акумулювання, перерозподілу та використання коштів за надання платних послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що входять до сфери управління Міністерства аграрної політики

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм акумулювання, перерозподілу та використання коштів за надання послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що входять до сфери управління Міністерства аграрної політики (далі - кошти спеціального фонду). Подальший перерозподіл та використання коштів спеціального фонду здійснюється з метою забезпечення належного фінансування бюджетних установ державної системи охорони прав на сорти рослин, які не забезпечені або частково забезпечені коштами загального фонду державного бюджету.

1.2. Акумулювання коштів спеціального фонду проводиться в межах коштів, що визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 N 605 "Про затвердження переліків платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики", для фінансування бюджетних установ державної системи охорони прав на сорти рослин, що входять до сфери управління Мінагрополітики, якими є: Державна служба з охорони прав на сорти рослин, Український інститут експертизи сортів рослин, Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин, Державний центр Автономної Республіки Крим з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим, обласні державні центри експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин областей, державні сортодослідні станції, лабораторії та інші заклади експертизи, підприємства (далі - бюджетні установи). 

1.3. Акумулювання, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду здійснюються відповідно до законодавства та проводяться в межах бюджетних призначень, що визначені законом про державний бюджет на відповідний рік за відповідною бюджетною програмою.

II. Акумулювання коштів спеціального фонду

2.1. Бюджетні установи перераховують до Держсортслужби кошти з урахуванням забезпеченості коштами, що визначені законом про державний бюджет України на відповідний рік, які отримані понад кошторисні призначення за надані відповідно до законодавства платні послуги.

2.2. Кошти перераховуються на відповідний рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Держсортслужби не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

2.3. Перерахування бюджетними установами коштів спеціального фонду до Держсортслужби здійснюється лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (із змінами).

III. Використання акумульованих коштів

3.1. Кошти спеціального фонду використовуються згідно з кошторисом, який складений та затверджений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами).

3.2. Розподіл акумульованих коштів здійснюється Держсортслужбою на підставі обґрунтованих заявок бюджетних установ стосовно необхідності виділення коштів з обґрунтуванням додаткових потреб у коштах спеціального фонду.

Кошти спеціального фонду використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням платних послуг; на заходи, необхідні для виконання функцій бюджетних установ, які не забезпечені або частково забезпечені коштами загального фонду державного бюджету, та на цільові програми.

Розподіл акумульованих коштів спеціального фонду затверджується наказом Держсортслужби.

3.3. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

3.4. Розподілені Держсортслужбою кошти спеціального фонду використовуються відповідно до закону про державний бюджет України на відповідний рік за напрямами використання, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 N 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" (із змінами).

IV. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських операцій

4.1. Операції з надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за формами і в порядку, встановленими Державним казначейством України.

4.2. Облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів, що надходять від бюджетних установ, ведеться на субрахунках у Держсортслужбі згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183 (із змінами).

4.3. Використання коштів, що фактично надійшли на спеціальний реєстраційний рахунок, здійснюється виключно в межах затвердженого кошторису на відповідний рік. Кошти, що не були використані в поточному році, переходять на наступний рік і використовуються згідно із затвердженим кошторисом наступного року.

 

Голова Державної
служби з охорони прав
на сорти рослин
 

 
 
В. А. Хаджиматов
 

Опрос