Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы разрешения на перевозку пассажиров на межобластных маршрутах общего пользования, порядка его выдачи и аннулирования

Министерство транспорта и связи
Порядок, Форма, Приказ от 07.05.2010 № 279
редакция действует с 01.11.2016

Про затвердження форми дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування, порядку його видачі та анулювання

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 7 травня 2010 року N 279

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2010 р. за N 409/17704

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
 від 5 червня 2013 року N 351
,
 від 14 вересня 2016 року N 316

Відповідно до статті 31 Закону України "Про автомобільний транспорт" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування, що додається.

2. Затвердити Порядок видачі та анулювання дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування, що додається.

3. Державній адміністрації автомобільного транспорту забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр 

К. О. Єфименко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

ФОРМА ДОЗВОЛУ
на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування

Лицьовий бік

Зворотний бік

 

Директор Департаменту стратегічного
розвитку дорожнього ринку та
автомобільних перевезень

Д. Ламський

(форма дозволу у редакції наказів Міністерства
 інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351
,
 від 14.09.2016 р. N 316)

 

Порядок видачі та анулювання дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування

(У тексті Порядку слова "Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 14 вересня 2016 року N 316)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 31 Закону України "Про автомобільний транспорт" та визначає процедуру видачі та анулювання дозволу на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути) (далі - міжміські та приміські маршрути), крім автобусного маршруту загального користування прямого сполучення місто Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль", організатором пасажирських перевезень на якому є Київська міська державна адміністрація.

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про автомобільний транспорт", Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1081.

1.3. Передача виконання рейсів, дозволу на перевезення або витягу з нього (форма наведена у додатку) іншому перевізнику не дозволяється.

II. Порядок видачі дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування

2.1. Дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування (далі - дозвіл на перевезення) видається автомобільному перевізнику, який:

а) за результатами конкурсу визнаний переможцем;

б) за результатами конкурсу посів друге місце, у разі якщо перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, надав письмову відмову від одержання дозволу на перевезення;

в) за результатами конкурсу посів друге місце, у разі дострокового анулювання дозволу суб'єкта господарювання, який був визнаний переможцем конкурсу;

г) є тимчасовим, у разі анулювання дозволу на перевезення за відсутності суб'єкта господарювання, який за результатами конкурсу посів друге місце, або при його письмовій відмові від отримання дозволу на перевезення;

ґ) є тимчасовим, у разі відкриття нового автобусного маршруту або нового рейсу для вивчення доцільності його функціонування;

д) є тимчасовим, у разі визнання недійсним чи скасування судом рішення конкурсного комітету;

е) є тимчасовим, у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету.

2.2. Автомобільному перевізнику у разі втрати ним оригіналу дозволу на перевезення видається дублікат дозволу на строк дії дозволу на перевезення, що втрачений.

2.3. Дозвіл на перевезення видається:

на п'ять років - у випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 2.1 цього Порядку, у разі відповідності рухомого складу, запропонованого автомобільним перевізником, якого визнано переможцем, умовам конкурсу та у випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 2.1 цього Порядку, у разі відповідності умов обслуговування, запропонованих автомобільним перевізником, який посів друге місце, умовам конкурсу;

на один рік - у випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 2.1 цього Порядку, у разі відсутності в автомобільного перевізника, якого визнано переможцем конкурсу, автобусів, що відповідають умовам конкурсу, та у випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 2.1 цього Порядку, у разі відсутності в автомобільного перевізника, який за результатами конкурсу посів друге місце, автобусів, що відповідають умовам конкурсу;

на строк дії дозволу на перевезення, що був анульований, - у випадку, передбаченому підпунктом "в" пункту 2.1 цього Порядку;

один раз на строк до трьох місяців - у випадках, передбачених підпунктами "г", " ґ ", "д" пункту 2.1 цього Порядку;

на строк до набрання чинності судовим рішенням по суті - у випадку, передбаченому підпунктом "е" пункту 2.1 цього Порядку.

2.4. Дозвіл на перевезення та витяги з нього видаються протягом 30 днів з дати:

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

проведення конкурсу (підпункт "а" пункту 2.1 цього Порядку);

надходження письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від одержання дозволу на перевезення (підпункт "б" пункту 2.1 цього Порядку);

офіційного підтвердження згоди автомобільного перевізника, який за результатами конкурсу посів друге місце (підпункт "в" пункту 2.1 цього Порядку);

прийняття рішення про надання права на виконання перевезень (підпункти "г" та " ґ " пункту 2.1 цього Порядку);

надходження відповідного судового документа (підпункти "д" та "е" пункту 2.1 цього Порядку).

III. Підготовка та зміст дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування

3.1. Проекти дозволів на перевезення готуються Державною службою України з безпеки на транспорті.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

3.2. Державна служба України з безпеки на транспорті здійснює облік виданих дозволів на перевезення.

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

3.3. До кожного дозволу на перевезення оформлюються витяги з нього у кількості, необхідній для виконання перевезень, обумовлених об'єктом конкурсу.

3.4. Дозвіл на перевезення та витяг (витяги) з нього підписуються головою Державної служби України з безпеки на транспорті або у разі його відсутності заступником голови Державної служби України з безпеки на транспорті відповідно до розподілу обов'язків.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

3.5. До дозволу на перевезення вноситься така інформація:

найменування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), або код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження (місце проживання) перевізника;

(абзац другий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

назва маршруту (маршрутів);

номери рейсів;

режим руху (приміські маршрути) або порядок здійснення перевезень (міжміські маршрути);

термін дії дозволу на перевезення;

умови організації перевезень, передбачені Законом України "Про автомобільний транспорт", Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року N 176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року N 1184), законодавством про захист прав споживачів, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують перевезення пасажирів автомобільним транспортом (забезпечення безпеки, якості перевезень, культури обслуговування);

(абзац сьомий пункту 3.5 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

показники якості транспортного обслуговування (регулярність виконання перевезень, використання автобусів за відповідними параметрами комфортності);

(абзац восьмий пункту 3.5 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

додаткові умови організації перевезень пасажирів (відповідно до умов обслуговування за рішенням конкурсного комітету);

умови анулювання та переоформлення дозволу на перевезення;

дата видачі дозволу на перевезення.

3.6. До витягу з дозволу на перевезення вносяться:

найменування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), або код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження (місце проживання) перевізника;

(абзац другий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

назва маршруту;

номери рейсів;

режим руху (приміські маршрути) або порядок здійснення перевезень (міжміські маршрути);

термін дії дозволу на перевезення;

дата видачі дозволу на перевезення;

дата видачі витягу з дозволу на перевезення;

розклад руху автобусів на маршруті (міжміські маршрути або приміські маршрути з кількістю оборотних рейсів до 40 включно протягом доби) або інтервали руху протягом доби (приміські маршрути з кількістю відправлень більше 40 протягом доби);

інформація про транспортні засоби (рік виготовлення автобусів та параметри їх комфортності залежно від протяжності автобусного маршруту та видів сполучень), що використовуватимуться для перевезення пасажирів.

(абзац десятий пункту 3.5 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

3.7. У разі зміни реквізитів автомобільного перевізника (найменування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), або код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження (місце проживання) перевізника), які вносяться до дозволу на перевезення та витягу з нього, відповідні документи переоформлюються протягом 10 днів з дня надходження звернення автомобільного перевізника.

(пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

3.8. У разі змін шляху проходження маршруту, графіку руху, передбачених пунктами 20 - 22 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176, дозвіл та витяг з нього переоформлюються протягом 10 днів з дня прийняття відповідного рішення.

IV. Анулювання дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування

4.1. Державна служба України з безпеки на транспорті приймає рішення про анулювання дозволу на перевезення протягом 30 днів з дати отримання інформації, яка підтверджує такі обставини:

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

надходження заяви перевізника щодо анулювання дозволу на перевезення;

надходження інформації про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у зв'язку з її смертю, або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою;

ліквідація або реорганізація юридичної особи без визначення правонаступника;

анулювання ліцензії перевізника на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

закінчення терміну дії ліцензії та неотримання нової відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

порушення умов організації перевезень, визначених дозволом на перевезення;

використання дозволу на перевезення, витягу з нього для інших перевезень, ніж обумовлено їх умовами.

4.2. Рішення щодо анулювання дозволу на перевезення оформлюється наказом Державної служби України з безпеки на транспорті.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.2 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351,
у зв'язку з цим пункт 4.2 вважати пунктом 4.3)

4.3. Інформація щодо анулювання дозволу на перевезення направляється автомобільному перевізнику та відповідним суб'єктам господарювання, що надають послуги автостанцій на автобусному маршруті відповідно до розкладу руху.

(пункт 4.3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351)

 

Голова Державтотрансадміністрації 

С. Доброход 

 

ЗРАЗОК БЛАНКА
витягу з дозволу на перевезення

Лицьовий бік

Зворотний бік

(додаток у редакції наказів Міністерства
 інфраструктури України від 05.06.2013 р. N 351
,
 від 14.09.2016 р. N 316)

____________

Опрос