Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об установлении (восстановлении) границ земельных участков в натуре (на местности) и их закреплении межевыми знаками

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам
Приказ, Инструкция от 18.05.2010 № 376
редакция действует с 23.08.2013

Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів
від 18 травня 2010 року N 376

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2010 р. за N 391/17686

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 19 липня 2010 року N 542
,
 від 25 лютого 2011 року N 117
,
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 3 липня 2013 року N 405

Відповідно до статей 106, 107 Земельного кодексу України, статей 14, 55 Закону України "Про землеустрій" та з метою визначення порядку встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, що додається.

2. Установити, що межові знаки, які встановлені з метою закріплення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) до набрання чинності цим наказом, є дійсними і підлягають заміні лише при добровільному зверненні власника (користувача) земельної ділянки.

3. Заступнику Голови Держкомзему - Голові Державної служби геодезії, картографії та кадастру, Голові Республіканського комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі, генеральному директору - керівнику технічних програм Центру ДЗК забезпечити неухильне виконання цього наказу.

4. Юридичному департаменту (Юрець О. І.) і Департаменту земель несільськогосподарського призначення та землеустрою територій (Краснолуцький О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Петрука В. І.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

(пункт 6 у редакції наказу Державного комітету
 України із земельних ресурсів від 19.07.2010 р. N 542)

 

Голова 

О. М. Кулініч 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає механізм встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками.

1.2. Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки здійснюється з метою визначення в натурі (на місцевості) метричних даних земельної ділянки, у тому числі місцеположення поворотних точок її меж та їх закріплення межовими знаками.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

виконавець - юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників або фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником;

(абзац другий пункту 1.3 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України із земельних ресурсів від 25.02.2011 р. N 117
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

замовник - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, власник (користувач) земельної ділянки, який замовляє роботи із встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

знищення межових знаків - дії громадян, які призвели до втрати в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки, внаслідок чого виникає потреба у проведенні додаткових геодезичних робіт з їх відновлення;

межа земельної ділянки - сукупність ліній, що утворюють замкнений контур і розмежовують земельні ділянки;

(абзац п'ятий пункту 1.3 розділу І у редакції наказу Державного
 комітету України із земельних ресурсів від 25.02.2011 р. N 117)

межовий знак - спеціальний знак встановленого зразка, яким закріплюється місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

II. Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

2.1. Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі розробленої та затвердженої технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок або проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

(пункт 2.1 розділу II у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

2.2. Документація із землеустрою щодо встановлення меж житлової та громадської забудови розробляється у складі генерального плану населеного пункту, проектів розподілу територій і є основою для встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

2.3. Комплекс робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає: підготовчі роботи, топографо-геодезичні, картографічні роботи та роботи із землеустрою, камеральні роботи, складання і оформлення матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

2.4. Підготовчі роботи включають збір та аналіз виконавцем наявних документації із землеустрою, матеріалів інвентаризації земель, планово-картографічних матеріалів, правових підстав надання земельної ділянки у власність (користування), відомостей про наявність спірних питань щодо меж земельної ділянки, переліку обмежень у використанні земельної ділянки і наявні земельні сервітути, списків координат пунктів державної геодезичної мережі.

2.5. Топографо-геодезичні, картографічні роботи та роботи із землеустрою виконуються, а результати цих робіт оформлюються відповідно до Законів України "Про землеустрій", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Укргеодезкартографії від 09.04.98 N 56, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.98 за N 393/2833 (із змінами).

2.6. Виконавці для спрощення створення зйомочної основи, необхідної для виконання робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), можуть отримувати у встановленому законодавством порядку:

відомості про наявні пункти державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення з Державного картографо-геодезичного фонду у відповідній системі координат;

каталоги координат та викопіювання з чергового кадастрового плану в актуальному стані.

(абзац третій пункту 2.6 розділу ІІ у редакції наказу Державного
 комітету України із земельних ресурсів від 25.02.2011 р. N 117)

2.7. Камеральні роботи виконуються для опрацювання даних, отриманих в результаті проведених топографо-геодезичних робіт, робіт із землеустрою та складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

2.8. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:

пояснювальну записку, яка містить опис місця розташування земельної ділянки, відомості про власника (користувача) земельної ділянки, відомості про виконавця (виконавців), реквізити відповідних ліцензій, необхідних для виконання робіт, відомості про власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, стислий опис виконаних робіт;

(абзац другий пункту 2.8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 25.02.2011 р. N 117)

технічне завдання на встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (додаток 1);

копію документа, що посвідчує фізичну особу, або копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі його наявності);

(абзац п'ятий пункту 2.8 розділу II у редакції наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

матеріали польових топографо-геодезичних робіт;

(абзац шостий пункту 2.8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 25.02.2011 р. N 117)

план меж земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки, на якому відображаються зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, усі поворотні точки меж земельної ділянки, лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки, межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням їх власників (користувачів). На бажання замовника замість плану меж земельної ділянки може складатися кадастровий план земельної ділянки;

перелік обмежень у використанні земельної ділянки і наявні земельні сервітути;

у разі необхідності документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені власника (користувача) земельної ділянки при встановленні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, який включається до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками (додаток 2).

III. Закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками

3.1. Для закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вибір замовника використовуються три види межових знаків:

3.1.1. Вид перший - конструкція, яка складається з чотирьох деталей (додаток 3):

деталь 1 - металева марка у формі кола діаметром 50 мм та товщиною 1 мм. У центрі марки розміщений отвір для кріплення за допомогою закладного дюбеля (деталь 2) та стержня фіксуючого (деталь 3). За периметром кола угорі розміщений напис "МЕЖОВИЙ ЗНАК", унизу - "Україна". Під отвором нанесений номер межового знака з десяти символів, вище отвору нанесений унікальний ідентифікаційний штрих-код;

деталь 2 - закладний дюбель довжиною 120 мм з верхньою основою у формі кола діаметром 60 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру;

деталь 3 - стержень фіксуючий червоного кольору довжиною 127 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру;

деталь 4 - стовпчик установочний (у розрізі хрестоподібний) висотою 700 мм з верхньою основою діаметром 60 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру.

Межовий знак у скомплектованому вигляді призначений для закріплення меж земельних ділянок на ґрунтовому покриві.

У разі закріплення меж земельних ділянок, які збігаються із шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами, а також на асфальтованій або бетонній поверхні стовпчик установочний (деталь 4) може не використовуватись, а закладний дюбель (деталь 2) в такому випадку встановлюється в отвір у твердій поверхні.

3.1.2. Вид другий - металева труба діаметром 3 - 7 см висотою 80 - 100 см з привареною у верхній частині металевою пластиною для написів.

3.1.3. Вид третій - дерев'яний стовп діаметром не менше 10 см висотою не менше 100 см з хрестовиною у нижній частині та верхньою основою 15 х 15 см і висотою 20 см, у верхній частині стовпа робиться виріз для написів.

(пункт 3.1 розділу ІІІ у редакції наказу Державного
 комітету України із земельних ресурсів від 25.02.2011 р. N 117
,
 наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

3.2. Кожний межовий знак має номер, що складається з чотирнадцяти символів, які розділяються між собою пунктиром за такою структурою ХХХХ.ХХ-ХХХ-ХХХХХ:

перші шість - арабські цифри, що визначають рік та місяць встановлення межових знаків;

другі три - арабські цифри, які відображають номер кадастрового кварталу;

останні п'ять - арабські цифри, що визначають порядковий номер межового знака відповідно до документації із землеустрою.

Номер на межовий знак наноситься виконавцем фарбою, що не змивається.

(пункт 3.2 розділу III у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

3.3. Пункт 3.3 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Державного комітету України
 із земельних ресурсів від 25.02.2011 р. N 117,
у зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.18 вважати пунктами 3.3 - 3.17)

3.3. Закладка межового знака при закріпленні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на ґрунтовій поверхні здійснюється на глибину, що дорівнює довжині стовпчика установочного, таким чином, щоб на поверхні залишалась верхня основа з металевою маркою.

Закладка межового знака при закріпленні меж земельної ділянки, які збігаються із шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами, а також на асфальтованій або бетонній поверхні здійснюється на глибину, що дорівнює довжині закладного дюбеля, таким чином, щоб на поверхні залишалась верхня основа з металевою маркою.

(пункт 3.3 розділу ІІІ у редакції наказу Державного
 комітету України із земельних ресурсів від 25.02.2011 р. N 117)

Закладка межового знака другого чи третього виду при закріпленні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на ґрунтовій поверхні здійснюється на глибину не менше 70 см.

(пункт 3.3 розділу III доповнено абзацом третім згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 03.07.2013 р. N 405)

Для забезпечення зберігання на місцевості межового знака другого чи третього виду виконавець окопує його у вигляді круглої канави і над центром насипається курган.

(пункт 3.3 розділу III доповнено абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 03.07.2013 р. N 405)

3.4. Межові знаки встановлюються у поворотних точках меж земельної ділянки, але не рідше ніж через 200 м. Мінімальна відстань між межовими знаками в поворотних точках меж земельної ділянки не повинна бути менше ніж 1 м.

3.5. Межі земельних ділянок, що виділяються власникам земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості), які будуть використовуватись їх власниками самостійно, закріплюються межовими знаками кожна окремо.

Вказані земельні ділянки, які їх власники або інші особи будуть використовувати єдиним масивом, закріплюються межовими знаками лише по окружній межі єдиного масиву.

3.6. Встановлення межових знаків здійснюється таким чином, щоб забезпечити можливість їх зберігання і створити якомога менше перешкод для руху пішоходів і транспортних засобів.

У місцях, де встановлення межових знаків може створювати незручності у використанні земель сільськогосподарського призначення, межові знаки закладаються на глибину не менше 0,65 м від поверхні землі (ґрунту).

3.7. З метою забезпечення схоронності підземних кабельних ліній зв'язку, електромереж, водопроводів, каналізації, газових мереж тощо перед початком виконання робіт із закріплення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) межовими знаками, встановлення яких вимагає проведення земляних робіт на глибині більше ніж 0,3 м, необхідно узгодити можливість їх виконання з відповідними підприємствами, установами, організаціями - власниками (балансоутримувачами) зазначених інженерних мереж.

3.8. Межові знаки не встановлюються:

у спільних поворотних точках меж суміжних земельних ділянок, на яких раніше встановлено межові знаки. У такому випадку раніше встановлений межовий знак використовується для опису кожної суміжної земельної ділянки (суміжних земельних ділянок) у складі відповідної документації із землеустрою;

у місцях, де їх установка неможлива (на водних об'єктах, при забороні проведення земляних робіт). У такому випадку поворотні точки меж земельної ділянки можуть позначатися маркуванням фарбою;

(абзац третій пункту 3.8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
від 25.02.2011 р. N 117)

у поворотних точках меж земельних ділянок, які у визначеному законодавством порядку надані (передані) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування лінійних об'єктів: споруд опорних конструкцій (опори, стояки опор) повітряних ліній електропередачі, радіорелейних ліній та ліній зв'язку. У такому випадку поворотні точки меж земельної ділянки позначаються фарбою, що не змивається, на металевих табличках, які кріпляться безпосередньо на спорудах опорних конструкцій (опорах, стояках опор) повітряних ліній електропередачі, радіорелейних ліній та ліній зв'язку. Також на вказаних табличках зазначаються розмір земельної ділянки із відповідними розмірами та площею, у тому числі контури базової проекції опори (стояків опор) та зони обмежень (відстань захисту від межі контуру базової проекції опори до межі земельної ділянки згідно з ДБН В.2.5-16-99);

(пункт 3.8 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 03.07.2013 р. N 405,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

на бажання власника (користувача) - у разі якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо).

3.9. Місцезнаходження межових знаків підлягає прив'язці до пунктів державної геодезичної мережі.

3.10. Середньоквадратична похибка місцезнаходження межового знака відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі, геодезичних мереж згущення, міських геодезичних мереж не повинна перевищувати:

у містах Києві, Севастополі, містах - обласних центрах та містах обласного підпорядкування - 0,1 м;

в інших містах та селищах - 0,2 м;

у селах - 0,3 м;

за межами населених пунктів для земельних ділянок площею до 10 га - 0,5 м, а площею 10 га і більше - 2,5 м.

3.11. Межові знаки можуть додатково прив'язуватися шляхом проведення лінійних промірів до кутів будинків і споруд, центрів люків оглядових колодязів, опор ліній електропередачі й зв'язку.

3.12. Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у присутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.

Повідомлення власників (користувачів) суміжних земельних ділянок про дату і час проведення робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем завчасно, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом, кур'єрською поштою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення.

Власники (користувачі) суміжних земельних ділянок, місце проживання або місцезнаходження яких невідоме, повідомляються про час проведення робіт із закріплення межовими знаками поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) через оголошення у пресі за місцезнаходженням земельної ділянки.

Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) може здійснюватися за відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок у випадку їх нез'явлення, якщо вони були належним чином повідомлені про час проведення вищезазначених робіт, про що зазначається у акті прийомки-передачі межових знаків на зберігання.

3.13. Межі вкраплених у земельну ділянку інших земельних ділянок встановлюються та закріплюються межовими знаками в тому самому порядку, що і зовнішні межі такої земельної ділянки.

3.14. Передача межових знаків на зберігання власнику (користувачу) земельної ділянки здійснюється за актом прийомки-передачі межових знаків на зберігання.

3.15. Фінансування робіт із встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів юридичних осіб, громадян та інших джерел, не заборонених законом.

3.16. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.

3.17. Власник (користувач) земельної ділянки попереджається та несе відповідальність за знищення межових знаків відповідно до пункту "е" частини першої статті 211 Земельного кодексу України, статті 56 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

IV. Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

4.1. Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється при повній (частковій) втраті в натурі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженні, яке унеможливлює використання межових знаків, а також при розгляді земельних спорів між власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок.

4.2. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.

4.3. Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі раніше розробленої та затвердженої відповідно до статті 186 Земельного кодексу України документації із землеустрою. У разі відсутності такої документації розробляється технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4.4. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо фактичне використання ділянки встановити неможливо, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.

У разі коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з виявленими обставинами, зокрема зі встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням цих обставин.

4.5. Закріплення відновлених меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками здійснюється відповідно до розділу III цієї Інструкції.

V. Постачання та облік межових знаків

5.1. Організацію постачання межових знаків першого виду територіальним органам Держземагентства України забезпечує визначене Держземагентством України на конкурсних засадах державне підприємство, що належить до сфери його управління.

(пункт 5.1 розділу V у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

5.2. Межові знаки другого та третього видів виготовляються замовниками або виконавцями самостійно.

(пункт 5.2 розділу V у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

5.3. Пункт 5.3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

5.4. Пункт 5.4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

5.5. Пункт 5.5 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

5.6. Пункт 5.6 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

5.7. Пункт 5.7 розділу V виключено

(пункт 5.7 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету України із земельних ресурсів від 25.02.2011 р. N 117
,
 виключено згідно з наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

5.8. Пункт 5.8 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

5.9. Пункт 5.9 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

5.10. Пункт 5.10 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 03.07.2013 р. N 405)

 

Директор Департаменту земель
несільськогосподарського
призначення та
землеустрою територій
 

 
 
 
О. В. Краснолуцький
 

 

Погоджено

Виконавець ____________________

________   _____________________
   (підпис)       (ініціали керівника та прізвище)

М. П.

_____ ________________ 20__ року 

Затверджено

Замовник ______________________

_________   ____________________
    (підпис)      (ініціали керівника та прізвище)

 

______ ________________ 20__ року 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

____________________________________________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
____________________________________________________________________________________

1. Кадастровий номер та місце розташування земельної ділянки ______________________________
                                                                                                                                                                   (найменування міста,
____________________________________________________________________________________
                                                                                    селища, села, району, області)

2. Загальна площа земельної ділянки _____________________________________________________

3. Підстава для виконання робіт _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
договір на виконання робіт від ______ ___________________ ________ року N _________________.

4. Роботи, що повинні бути виконані ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Строк та вартість виконання робіт згідно з договором.

6. Технічна документація передається замовнику робіт, копія матеріалів - до Державного фонду документації із землеустрою.

7. Кінцевим результатом робіт є встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками. 

 

АКТ
прийомки-передачі межових знаків на зберігання

________________________
    (назва населеного пункту) 

"___" ______________ 20___ року 

Ми, що нижче підписалися:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________,
у присутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
склали цей акт про таке:

1. Межі земельної ділянки за кадастровим N _____________________________________________,
яка знаходиться _____________________________________________________________________,
                                                                                           (місцезнаходження земельної ділянки)
площею __________________, наданої власнику/користувачу земельної ділянки _______________
                    (площа земельної ділянки)                       (необхідне підкреслити)                                                         (прізвище
___________________________________________________________________________________
                                                         та ініціали фізичної особи, найменування юридичної особи)
для _______________________________________________________________________, закріплені
                                                            (цільове призначення земельної ділянки)
в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка у кількості __________ шт, список яких додається. Схема прив'язки межових знаків до об'єктів і контурів місцевості/абриси (кроки)
                                                                                                                                                        (необхідне підкреслити) 
додається(ються).

2. Власник/користувач земельної ділянки претензій щодо меж та конфігурації земельної ділянки не
       (необхідне підкреслити)
має. 

3. Власниками/користувачами суміжних земельних ділянок претензій до існуючих меж не заявлено. 
                (необхідне підкреслити)

4. Межові знаки пред'явлені та передані на зберігання
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                 (прізвище та ініціали фізичної особи, найменування юридичної особи)
який(і) про адміністративну відповідальність за знищення межових знаків згідно з пунктом "е" частини першої статті 211 Земельного кодексу України та статті 56 Кодексу України про адміністративні правопорушення ознайомлений(і).

5. Цей акт складений у ________ примірниках, один з яких додається до відповідної документації із землеустрою, другий передається виконавцю робіт, інший(і) - власнику/користувачу земельної
                                                                                                                                              (необхідне підкреслити) 
ділянки.

Додаток: на ___ арк. 

Власник/користувач
земельної ділянки 

 
_______________
(підпис) 

 
___________________
(ініціали та прізвище) 

Виконавець робіт

М. П. 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

Власники/користувачі
   (необхідне підкреслити)
суміжних земельних ділянок 

 
 
________________
(підпис) 

 
 
___________________
(ініціали та прізвище) 

  

________________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

СПИСОК
межових знаків, переданих на зберігання

Здав

___________  __________________
        (підпис)           (ініціали та прізвище) 

Прийняв

___________        __________________
       (підпис)                        (ініціали та прізвище) 

 

Опис місцезнаходження

 

 

 

Видимість на суміжні межові знаки

 

 


Склав ______________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, підпис, ініціали та прізвище) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України із земельних ресурсів від 25.02.2011 р. N 117)

 

ЗРАЗОК МЕЖОВОГО ЗНАКА

ДЕТАЛЬ 1

ДЕТАЛЬ 2

ДЕТАЛЬ 3

 

ДЕТАЛЬ 4

Примітка. Розміри зазначено в міліметрах.

(додаток 3 у редакції наказу Державного комітету
України із земельних ресурсів від 25.02.2011 р. N 117)

 

Зразок межового знака виду II

Додаток 4 виключено
(згідно з наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 25 лютого 2011 року N 117)

 

Зразок межового знака виду III

Додаток 5 виключено
(згідно з наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
 від 25 лютого 2011 року N 117)

____________

Опрос