Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку формирования Единого реестра распорядителей и получателей бюджетных средств

Государственное казначейство Украины
Приказ от 25.05.2010 № 163
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 25 травня 2010 року N 163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 червня 2010 р. за N 371/17666

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
Міністерства фінансів України від 5 лютого 2008 року N 40

згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 22 грудня 2011 року N 1691)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 9 пункту 4 Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 N 888-р "Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами" та з метою удосконалення порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 05.02.2008 N 40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2008 за N 137/14828, що додаються.

2. Заступнику директора Департаменту інформаційних технологій Шевчуку В. М. забезпечити розробку відповідного програмного забезпечення.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. та директору Юридичного департаменту Зіневичу О. Л. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України і начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

С. І. Харченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра фінансів
України 

 
А. І. Мярковський
 

Директор
Департаменту реформування
бюджетної системи 

 
 
Ю. М. Футоранська
 

 

Зміни
до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

1. У розділі 2:

1.1. Пункт 2.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) забезпечує подання підприємствами (установами, організаціями), які уповноважені органами державної влади на виконання бюджетних програм та надання послуг як одержувачі бюджетних коштів та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, не пізніше ніж за 3 робочих дні до терміну подання мережі (змін до мережі) до органів Державного казначейства України Реєстраційної картки встановленого зразка.

Разом з Реєстраційною карткою надається лист головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника нижчого рівня) про підтвердження намірів залучення до виконання бюджетної програми та включення цього одержувача бюджетних коштів до мережі установ та організацій, які отримують бюджетні кошти.

Новоствореними розпорядниками бюджетних коштів Реєстраційна картка подається до органів Державного казначейства України протягом 14 календарних днів з дня державної реєстрації юридичної особи".

1.2. Абзац другий пункту 2.2 викласти у новій редакції:

"Працівник органу Державного казначейства України протягом одного робочого дня перевіряє наявність чи відсутність реєстрації установи (підприємства, організації) в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, повноту заповнення Реєстраційної картки, наданої розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів, відповідність зазначених даних установчим документам (положенням) та довідці з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), копії яких подаються разом з Реєстраційною карткою, та вносить відповідну інформацію до бази даних з відміткою про її введення на паперовому носії картки (заповнюються код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, який було присвоєно, дата реєстрації та засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) органу Державного казначейства України). У разі виявлення невідповідності даних, недотримання встановлених вимог оформлення Реєстраційна картка повертається розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів на доопрацювання".

1.3. У пункті 2.4 після слів "у відповідному органі Державного казначейства України" доповнити словами "в особовій справі розпорядника (одержувача) бюджетних коштів".

1.4. Пункт 2.6 викласти у новій редакції:

"2.6. У разі виникнення змін у складі інформації, яка міститься у Реєстраційній картці, розпорядник (одержувач) бюджетних коштів повинен протягом трьох робочих днів подати зазначені зміни разом із супровідним листом до відповідного органу Державного казначейства України, в якому він обслуговується, для внесення цих змін до Реєстраційної картки та до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Зміни подаються за формою Реєстраційної картки у двох примірниках. При цьому у верхній частині картки вказується найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, а у нижній частині картки заповнюються лише поля, які змінюються, та код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, який було присвоєно.

Працівник органу Державного казначейства України після перевірки вносить зміни у базу даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та робить відмітку про їх введення на паперовому носії картки (заповнюється дата перереєстрації та засвідчується підписом керівника (заступника керівника) органу Державного казначейства України).

Один примірник змін (оригінал) до Реєстраційної картки з відповідною відміткою про введення у базу даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів повертається розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів, а другий примірник (оригінал) зберігається в особовій справі розпорядника (одержувача) бюджетних коштів".

2. У розділі 3:

2.1. Назву розділу 3 викласти в такій редакції: "3. Присвоєння розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів кодів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів".

2.2. У пункті 3.1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"3.1. Присвоєння розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів кодів за Єдиним реєстром розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів здійснюється на підставі даних Реєстраційної картки, заповненої розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Код за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів присвоюється одноразово з постійним строком дії та є унікальним в межах України".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2.3. Пункт 3.2 викласти у новій редакції:

"3.2. Присвоєння розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів коду розпорядника (одержувача) бюджетних коштів та занесення даних в Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про цю установу (підприємство, організацію) вважаються включенням його до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів".

2.4. Пункт 3.3 викласти у новій редакції:

"3.3. Доступ до бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів мають всі органи Державного казначейства України в межах відповідної території в режимі он-лайн.

Державне казначейство України щоденно надає в електронному вигляді Міністерству фінансів України, а органи Державного казначейства України щоденно надають місцевим фінансовим органам інформацію з бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Державне казначейство України надає головним розпорядникам коштів державного бюджету при складанні та внесенні змін до мережі витяги з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом розміщення на Веб-порталі Державного казначейства України (авторизованим користувачам), на зовнішніх носіях в електронному вигляді та електронною поштою з відповідним підтвердженням її отримання. Органи Державного казначейства України надають головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів та розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів нижчого рівня витяги з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на зовнішніх носіях в електронному вигляді та електронною поштою з відповідним підтвердженням її отримання".

2.5. Пункт 3.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.5, 3.6 вважати пунктами 3.4, 3.5.

2.6. Пункт 3.4 викласти в новій редакції:

"3.4. У випадку реорганізації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), що має наслідком зміну ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, новостворений розпорядник (одержувач) бюджетних коштів подає Реєстраційну картку для присвоєння нового коду розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

У випадку реорганізації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів без зміни ідентифікаційного коду ЄДРПОУ за розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів - правонаступником залишається код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, присвоєний до реорганізації.

У разі припинення діяльності розпорядника (одержувача) бюджетних коштів внаслідок ліквідації в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів закривається відповідна Реєстраційна картка після вилучення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з мережі. Інформація про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів постійно зберігається в архіві бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів більше не використовується.

Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації припинення юридичної особи повідомляє про ліквідацію відповідний орган Державного казначейства України та подає копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи із спеціальною відміткою про державну реєстрацію припинення юридичної особи (далі - свідоцтво). Подане свідоцтво є підставою для закриття органом Державного казначейства України Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів".

2.7. У абзаці другому пункту 3.5 після слова "районний" доповнити словами "бюджет району у місті".

3. Доповнити Порядок розділом 4 такого змісту:

"4. Перевірка даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів із даними мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на поточний рік

4.1. Органи Державного казначейства України щорічно до 1 лютого поточного бюджетного періоду проводять перевірку даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів із даними мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на поточний рік.

4.2. У разі якщо розпорядник (одержувач) бюджетних коштів не включений до мережі на поточний бюджетний рік, відповідні органи Державного казначейства України звертаються з запитом до державного реєстратора про підтвердження функціонування даного розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

4.3. У разі надходження інформації про ліквідацію розпорядника (одержувача) бюджетних коштів керівник органу Державного казначейства України повідомляє головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня). Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня) забезпечує подання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи із спеціальною відміткою про державну реєстрацію припинення юридичної особи".

4. Додатки 1 та 2 викласти у новій редакції (додаються).

 

Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Реєстраційна картка
розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів _______________________________________________
                                                                                                                                                    (найменування) 

Статус організації (розпорядник (одержувач) коштів) _________________________________________

Відокремлений структурний підрозділ розпорядника
бюджетних коштів                                                         _________________________________________

Організаційно-правова форма                                      _________________________________________ 

Дата реєстрації (перереєстрації) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів 

10 

  

Дата закриття 

10 

  

Скорочений код території (від 1 до 28) 

  

Вид бюджету* 

  

N з/п 

Назва 

Розрядність 

Значення 

Інформація про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів  

1.1 

ЄДРПОУ 

14 

  

1.1.1 

ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів вищого рівня (за мережею) 

14 

  

1.2 

Найменування розпорядника бюджетних коштів вищого рівня (за мережею) 

150 

  

1.3 

Код за відомчою класифікацією видатків (КВК) 

  

1.4 

Повне найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів 

150 

  

1.5 

Скорочене найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів 

38 

  

1.6 

Назва території місцезнаходження 

80 

  

1.7 

Код території місцезнаходження
(за класифікатором КОАТУУ) 

10 

  

1.8 

Поштовий індекс 

  

1.9 

Повна адреса  

250 

  

1.10 

Міжміський тел. код (без цифри виходу на ММТС) 

  

1.11 

Тел. 1 

  

1.12 

Тел. 2 

  

1.13 

Факс 

  

1.14 

Найменування органу Державного казначейства України, в якому обслуговується розпорядник (одержувач) 

80 

  

1.15 

Код органу Державного казначейства України, в якому обслуговується розпорядник (одержувач) 

  

1.16 

Найменування органу державної податкової служби, в якій взятий на облік розпорядник (одержувач) 

80 

  

1.17 

Код органу державної податкової служби, в якій взятий на облік розпорядник (одержувач) 

  

____________
* Державний бюджет - 1; бюджет Автономної Республіки Крим - 2; обласний бюджет - 3; районний бюджет - 4; бюджет району у місті - 8; міський бюджет - 5; селищний бюджет - 6; сільський бюджет - 7.

Підпис керівника установи (підприємства, організації)

____________________
          М. П.

"Засвідчую"

______________________________________
  (посада і підпис керівника чи заступника керівника
                    розпорядника бюджетних коштів) 

М. П.

Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів 

 


Введено до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

__________________
(прізвище, ініціали, підпис, керівника (заступника керівника)
органу Державного казначейства України)

М. П. 

 

ДОВІДКА
про включення розпорядника (одержувача) (філії, іншого відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

_____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування органу Державного казначейства України)
повідомляє, що розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (філія, інший відокремлений підрозділ розпорядника бюджетних коштів) ____________________________________________, який отримує бюджетні кошти, включений до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з присвоєнням йому коду _______________, згідно з даними, заповненими ним у Реєстраційній картці розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Дата занесення до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ___________________

 

Керівник (заступник керівника) органу
Державного казначейства України 

 
_______________
(підпис) 

 
___________________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

 

 

 __________________
(дата видачі довідки) 

____________

Опрос