Идет загрузка документа (510 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, хранения, учета, охраны, перевозки, использования и применения боевого огнестрельного оружия и боеприпасов в Национальном банке Украины

Национальный банк
Постановление, Инструкция от 11.05.2010 № 229
редакция действует с 15.05.2018

Про затвердження Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у Національному банку України

(назва у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.08.2011 р. N 288
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Постанова Правління Національного банку України
від 11 травня 2010 року N 229

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 червня 2010 р. за N 352/17647

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
від 11 квітня 2011 року N 101
,
 від 17 серпня 2011 року N 288
,
 від 11 червня 2012 року N 232
,
 від 19 листопада 2012 року N 483
,
від 11 червня 2014 року N 341
,
від 7 травня 2018 року N 52

Відповідно до статей 22 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою впорядкування питань щодо придбання, зберігання, обліку і використання бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України та для забезпечення належного рівня безпеки об'єктів Національного банку України (далі - об'єкти банку) і підвищення надійності захисту цінностей під час зберігання та перевезення Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у Національному банку України (далі - Інструкція), що додається.

(пункт 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.08.2011 р. N 288
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

2. Департаментам банківської безпеки (І. П. Черник), готівково-грошового обігу (Р. В. Кисельов) і Центральному сховищу (О. М. Толстой) забезпечити приведення у відповідність до вимог Інструкції організацію охорони об'єктів банку, порядок придбання, зберігання і використання зброї та неухильне виконання цих вимог у підпорядкованих підрозділах.

3. Секретаріату Правління Національного банку України (В. П. Бабічев) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови та Інструкції до відома структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України та об'єктів банку в частині, що їх стосується.

4. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О. В. Дащенка та директора Департаменту банківської безпеки І. П. Черника.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
внутрішніх справ України
 

 
В. І. Ратушняк
 

 

Інструкція
про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у
Національному банку України

(назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

(У тексті Інструкції слова "Департамент банківської безпеки" у всіх відмінках замінено словами "Департамент внутрішньої безпеки" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 11 червня 2012 року N 232)

(У тексті Інструкції посилання на додатки 3 - 17 замінено відповідно посиланнями на додатки 2 - 16 згідно з постановою Правління Національного банку України від 19 листопада 2012 року N 483)

(У тексті Інструкції слова "Департамент внутрішньої безпеки" у всіх відмінках замінено словами "Департамент банківської безпеки" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 11 червня 2014 року N 341)

(У тексті Інструкції посилання на додатки 13 - 16 замінено відповідно посиланнями на додатки 12 - 15; у тексті Інструкції та додатках слова "Департамент банківської безпеки", "керівник установи Національного банку", "установа Національного банку", "розпорядчий документ Національного банку", "посадова особа", "дозвільна система МВС", "орган внутрішніх справ", "ДСО", "системі Національного" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Департамент безпеки Національного банку", "керівник підрозділу Національного банку", "підрозділ Національного банку", "розпорядчий акт Національного банку", "службова особа", "дозвільна система органів поліції", "орган поліції", "поліція охорони", "Національному" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 7 травня 2018 року N 52)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про Національний банк України", Положення про порядок застосування вогнепальної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 575 (зі змінами), Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС) від 21.08.98 N 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 637/3077 (зі змінами) (далі - Інструкція МВС), та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

варта (наряд) - працівники підрозділу охорони Національного банку, які призначені для виконання завдання з охорони Об'єкта в складі варти або наряду;

(абзац другий пункту 1.2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

група (бригада) інкасаторів - працівники підрозділу перевезення цінностей (грошового обігу) Національного банку, які призначені для виконання завдання з перевезення спеціального вантажу;

(абзац третій пункту 1.2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

збройова кімната - спеціально укріплене сховище для зберігання зброї та боєприпасів, що обладнане засобами охоронної та пожежної сигналізації згідно з вимогами нормативно-правових актів МВС і Національного банку;

абзац п'ятий пункту 1.2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим)

Об'єкт - будівлі, споруди, що належать Національному банку, прилегла до них внутрішня територія, що обмежена по периметру огорожею, транспортні засоби (спеціальні вагони, оперативний автотранспорт, службові автомобілі), спеціальні вантажі, інша власність Національного банку, працівники Національного банку, стосовно яких за рішенням Правління Національного банку підрозділом охорони можуть здійснюватися заходи із забезпечення їх особистої безпеки;

(абзац п'ятий пункту 1.2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

оперативний автотранспорт - спеціалізовані автомобілі з панцерованим захистом або без нього, із нанесеними смугами зеленого кольору, що відповідають вимогам Державного стандарту України ДСТУ 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги";

(абзац шостий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

підрозділ Національного банку - підрозділ центрального апарату Національного банку, функції якого пов'язані з використанням бойової вогнепальної зброї та боєприпасів;

(абзац сьомий пункту 1.2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

спеціальні вантажі - цінності, що перевозяться (банкноти, монети, банківські метали, валютні та інші цінності, вироби, матеріали тощо, які мають особливу цінність для держави або містять інформацію, що становить державну таємницю);

абзац дев'ятий пункту 1.2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52,
у зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим)

черговий інкасатор - службова особа підрозділу перевезення цінностей (грошового обігу) у Національному банку, відповідальна за видачу (приймання) і зберігання зброї та боєприпасів у збройовій кімнаті, закріпленій за цим підрозділом.

(абзац дев'ятий пункту 1.2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Інші терміни, зазначені в цій Інструкції, уживаються в значеннях, викладених в Інструкції МВС та нормативно-правових актах Національного банку.

1.3. Згідно із законодавством України підрозділи Національного банку для виконання покладених на них функцій з охорони Об'єктів мають на озброєнні бойову вогнепальну зброю (далі - зброя), що належить до відомчої.

1.4. Вид і кількість зброї, боєприпасів та їх резерву, необхідних для озброєння підрозділів Національного банку, визначаються рішенням Правління Національного банку за погодженням з підрозділами дозвільної системи органів поліції, залежно від характеру охоронної діяльності підрозділів, їх штатної чисельності, згідно з нормами зброї та боєприпасів, що передбачаються для озброєння працівників підрозділів Національного банку, визначеними в додатку 1 до цієї Інструкції.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

1.5. Відповідальність за організацію обліку, зберігання і використання за призначенням відомчої зброї та боєприпасів покладається на керівників підрозділів Національного банку.

(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Наказами Національного банку призначаються:

(абзац другий пункту 1.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

службові особи, відповідальні за зберігання зброї та боєприпасів у збройових кімнатах, під особисту відповідальність яких оформлено дозволи на зберігання і використання зброї та боєприпасів (далі - особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів);

(абзац третій пункту 1.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

службові особи, відповідальні за ведення обліку зброї та боєприпасів, організацію її видачі (приймання) і використання за призначенням у підрозділах Національного банку;

(абзац четвертий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

працівники, відповідальні за видачу (приймання) і зберігання зброї та боєприпасів у збройових кімнатах.

(абзац п'ятий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

(пункт 1.5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341)

2. Придбання, отримання, передавання зброї та боєприпасів

(назва глави 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

2.1. Придбання, отримання, передавання зброї та боєприпасів Національний банк здійснює за дозволами структурних підрозділів Національної поліції України (далі - органи поліції), отриманими в порядку, передбаченому Інструкцією МВС та іншими нормативно-правовими актами України.

(пункт 2.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

2.2. Пункт 2.2 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 19.11.2012 р. N 483,
у зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.5
уважати відповідно пунктами 2.2 - 2.4)

2.2. Підрозділи Національного банку після придбання зброї або боєприпасів у п'ятиденний строк надсилають до Департаменту безпеки Національного банку копії накладних на придбання відповідної зброї або боєприпасів.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 19.11.2012 р. N 483)

2.3. Для отримання дозволу на придбання (отримання) зброї та боєприпасів Національний банк надсилає до органу поліції клопотання, в якому зазначаються вид, кількість зброї та боєприпасів, що мають бути придбані (отримані), номер і термін дії дозволу на право відкриття та функціонування об'єкта дозвільної системи.

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

До клопотання додаються:

акт про обстеження збройової кімнати з висновком про її відповідність вимогам нормативно-правових актів МВС і Національного банку з питань поводження зі зброєю та боєприпасами. Акт складається комісією, що створюється за розпорядженням Національного банку. До складу комісії залучаються працівники територіальних підрозділів дозвільної системи, поліції охорони Національної поліції України (далі - поліція охорони), Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за згодою);

(абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

копія наказу Національного банку про призначення особи, відповідальної за придбання (отримання) зброї та боєприпасів;

(абзац четвертий пункту 2.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

абзац п'ятий пункту 2.3 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 11.06.2014 р. N 341,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим)

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг дозвільної системи, пов'язаних з видачею дозволу на придбання зброї та боєприпасів.

абзац сьомий пункту 2.3 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 19.11.2012 р. N 483)

2.4. Передавання зброї, боєприпасів між підрозділами Національного банку та реалізація їх надлишків здійснюються згідно з розпорядчим актом Національного банку за наявності дозволів органів поліції.

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Національний банк зобов'язаний про передавання зброї та (або) боєприпасів у п'ятиденний строк письмово повідомити про це орган поліції, у якому зброя перебуває на обліку, зазначивши вид, марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, що була передана, кількість і калібр боєприпасів. До повідомлення додається дозвіл на право зберігання і використання зброї та боєприпасів для його переоформлення.

(абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3. Зберігання зброї та боєприпасів

3.1. Національний банк зобов'язаний упродовж 10 днів із дня придбання або отримання зброї та (або) боєприпасів отримати в органі поліції дозвіл на право їх зберігання і використання.

(абзац перший пункту 3.1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.2. Для отримання дозволу на право зберігання і використання відомчої зброї та боєприпасів Національний банк надсилає до органу поліції клопотання, в якому зазначаються кількість зброї та боєприпасів, що перебувають на обліку (окремо за кожною маркою та калібром); номер, рік випуску кожної одиниці зброї; призначення (бойова чи навчальна); наявність умов для надійного зберігання зброї та боєприпасів (опис збройової кімнати та організації її охорони).

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

До клопотання додаються:

відомості про осіб, відповідальних за зберігання зброї та боєприпасів, та осіб, які мають доступ до цієї зброї (посади, прізвища, імена та по батькові, дати і місця народження, місця проживання; відомості про попередню трудову діяльність; висновки медичної установи про те, що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати роботу, пов'язану з використанням зброї; копії договорів страхування; довідки про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування);

(абзац третій пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

копія наказу Національного банку про призначення осіб, відповідальних за зберігання зброї та боєприпасів;

(абзац четвертий пункту 3.2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг дозвільної системи, пов'язаних з видачею дозволу на зберігання зброї та боєприпасів.

У разі відкриття нової збройової кімнати до клопотання додається акт про її обстеження комісією, склад якої зазначено в пункті 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

(абзац шостий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341)

У разі скорочення або зміни функцій підрозділів Національного банку, за якими закріплена відомча зброя, та відсутності подальшої потреби у використанні збройової кімнати її закриття відбувається згідно з окремим наказом Національного банку з урахуванням вимог Інструкції МВС.

(абзац сьомий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.3. Відомча зброя та боєприпаси зберігаються в збройових кімнатах.

Забороняється використовувати відомчу зброю та боєприпаси не за призначенням.

(пункт 3.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.4. Національний банк зобов'язаний забезпечити обладнання збройової кімнати, приміщення (місця) для заряджання (розряджання) та чищення зброї з урахуванням вимог Інструкції МВС і цієї Інструкції.

(пункт 3.4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.5. Збройова кімната повинна відповідати таким вимогам:

(абзац перший пункту 3.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

бути ізольованою від інших приміщень, мати капітальні стіни, перекриття підлоги та стелі. Внутрішні стіни (перегородки) мають бути еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна з прокладеними між ними сталевими ґратами або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армованій сталевою сіткою;

мати двоє дверей з надійними замками: зовнішні - суцільні металеві, внутрішні - ґратчасті залізні. Зовнішні двері обладнуються двома врізаними замками та пристроями для опечатування, внутрішні - врізаним або навісним замком. Обрамлення отворів обох дверей виготовляється із залізного профілю;

мати на віконних отворах між рамами або зсередини приміщення сталеві ґрати. Віконні отвори на першому поверсі обладнуються внутрішніми залізними віконницями. Кінці прутів ґрат у віконних отворах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Віконниці мають замикатися на навісні замки. Ґрати, що встановлюються у дверні, віконні отвори та для зміцнення стін (перегородок), виготовляються зі сталевого прута діаметром не менше 15 мм. Кожне перехрестя прута зварюється, утворюючи вічка не більше ніж 150 х 150 мм. На вентиляційних вікнах, люках, інших технологічних отворах встановлюються трубно-арматурні касети з вічками розміром не більше ніж 100 х 100 мм. Діаметр отворів у стінах для прокладення інженерних мереж має бути не більшим, ніж 200 мм;

бути обладнаною пожежною сигналізацією та двома і більше рубежами охоронної сигналізації, що спрацьовує на відкриття або злам сейфів (металевих шаф), де зберігаються зброя та боєприпаси, а також на появу людини всередині приміщення. Сигналізація прокладається прихованою проводкою до щитка електроживлення з установленням датчиків на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах усередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;

мати засоби первинного пожежогасіння та аварійного електроосвітлення;

містити опис майна, до якого занесено відомості про кількість сейфів, металевих шаф (ящиків) із зазначенням їх номерів і номерів відбитків печаток, якими вони опечатуються.

Усі приміщення, де зберігаються зброя та боєприпаси, в установленому порядку мають бути передані під охорону територіального підрозділу поліції охорони з підключенням охоронної сигналізації на пульт централізованого спостереження (далі - ПЦС) цього підрозділу поліції охорони.

3.6. Приміщення (місце) для заряджання (розряджання) і чищення зброї розташовується поруч зі збройовою кімнатою. Це приміщення (місце) має бути обладнане кулеуловлювачами, столами, що мають бортик по периметру висотою 25 - 30 мм, металевим ящиком для ганчір'я, ємкістю з рідким збройним мастилом, вогнегасниками, інформаційними матеріалами щодо матеріальної частини зброї, витягами з нормативно-правових актів стосовно заходів безпеки, правил використання та поводження зі зброєю.

3.7. Зброя (у тому числі резервна і навчальна) та боєприпаси зберігаються в металевих шафах (сейфах), стінки яких мають бути завтовшки не менше 3 мм з надійними (не менше двох) врізаними замками. Дверцята шаф для міцності укріплюються металевими накладками або косинцями. У шафах (сейфах) мають бути описи зброї за кількістю, марками та номерами.

Зброя, закріплена за відповідними підрозділами, та резервна зброя мають зберігатися в окремих металевих шафах (сейфах).

(пункт 3.7 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім)

Працівники, яким надається право замикати (відмикати) та опечатувати металеві шафи (сейфи), у яких зберігається зброя, призначаються наказами Національного банку про призначення відповідальних осіб згідно з пунктом 1.5 глави 1 цієї Інструкції.

(пункт 3.7 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
,
абзац третій пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Допускається тимчасове зберігання зброї та боєприпасів (у межах однієї робочої зміни) у важкому сейфі, обладнаному не менше ніж двома замками (з них щонайменше один - врізаний), які встановлюються у вартових приміщеннях охорони або відокремлених приміщеннях підрозділу Національного банку, обладнаних охоронною сигналізацією з підключенням її на ПЦС поліції охорони.

(абзац четвертий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.8. Зброя має зберігатися в розрядженому стані (для автоматичної та напівавтоматичної зброї - відсутній патрон у патроннику, магазини від'єднані від зброї), з увімкненим запобіжником. Пістолети мають зберігатися без кобур, автомати - без чохлів.

3.9. У шафах (сейфах) біля кожного гнізда зі зброєю, закріпленою за відповідним підрозділом, має бути ярлик із зазначенням номера зброї та прізвища працівника, за яким закріплено цю зброю. У разі анулювання працівникові індивідуального дозволу на право зберігання та носіння відомчої зброї на ярлику має бути зазначено, що зброя тимчасово не закріплена.

(пункт 3.9 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232)

3.10. Боєприпаси, що видаються разом зі зброєю на час виконання службових обов'язків, зберігаються окремо від зброї в металевих ящиках, металевих шафах, сейфах (у відокремлених чарунках), які замикаються та опечатуються начальником варти (старшим наряду) охорони (черговим інкасатором).

(абзац перший пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Незменшуваний запас боєприпасів, боєприпаси для практичних стрільб та резервні боєприпаси зберігаються в окремих металевих ящиках (металевих шафах, сейфах), які замикаються та опечатуються особою, відповідальною за зберігання зброї та боєприпасів.

(абзац другий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.11. Забороняється зберігання разом зі зброєю та боєприпасами інших предметів та документів, які не мають відношення до озброєння.

Категорично забороняється зберігати зброю та боєприпаси в інших, не пристосованих для цього приміщеннях і місцях підрозділу Національного банку.

3.12. Від збройової кімнати і шаф (сейфів, ящиків) зі зброєю та боєприпасами мають бути два комплекти ключів.

Один комплект ключів зберігається у начальника варти (старшого наряду) охорони або чергового інкасатора, другий - в особи, відповідальної за зберігання зброї та боєприпасів, у пеналі (сейфі або металевій шафі), опечатаному печаткою цієї особи.

(абзац другий пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Абзац третій пункту 3.12 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 уважати відповідно абзацами третім, четвертим)

Виносити ключі від збройової кімнати та шаф (сейфів) зі зброєю і боєприпасами за межі Об'єкта, на якому розташована збройова кімната, забороняється.

(абзац третій пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

З урахуванням специфіки функціонування підрозділу Національного банку наказом Національного банку можуть установлюватися інші умови зберігання та видачі ключів від збройової кімнати, які не суперечать вимогам Інструкції МВС.

(абзац четвертий пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.13. Збройова кімната має бути під охороною ПЦС поліції охорони цілодобово, окрім часу видавання (приймання) зброї та боєприпасів.

Зняття збройової кімнати з-під охорони ПЦС поліції охорони в інших випадках (перевірка зброї службовими особами Національного банку або служби дозвільної системи органів поліції, проведення регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту охоронної сигналізації, господарських робіт тощо) здійснюється лише з дозволу керівника підрозділу Національного банку або особи, відповідальної за зберігання зброї та боєприпасів.

Начальник варти (старший наряду) охорони, черговий інкасатор здійснюють відповідні записи в журналі обліку зняття з-під охорони (здавання під охорону) ПЦС поліції охорони збройової кімнати (додаток 2), що ведеться в разі використання у збройовій кімнаті сигналізації, управління якою здійснюється в ручному режимі з ПЦС поліції охорони.

(абзац третій пункту 3.13 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.14. Начальники варт (старші нарядів) охорони, чергові інкасатори повинні знімати збройову кімнату з-під охорони (здавати її під охорону) ПЦС поліції охорони та відчиняти (зачиняти) двері цього приміщення таким чином, щоб була виключена можливість спостереження іншими особами за роботою з пристроєм керування сигналізацією та секретами замків дверей.

(абзац перший пункту 3.14 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Перед відкриттям дверей збройової кімнати необхідно перевірити цілісність дверей, замків, відбитків печаток і пересвідчитися, що всі рубежі охоронної сигналізації знято з-під охорони ПЦС поліції охорони.

3.15. Порядок взаємодії підрозділів Національного банку з територіальними підрозділами поліції охорони в разі надходження на ПЦС поліції охорони сповіщень від технічних засобів охорони, установлених у збройових кімнатах, визначається окремими документами Національного банку, що погоджуються з територіальними підрозділами поліції охорони.

(пункт 3.15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.16. Матеріали, мастило та приладдя для чищення зброї зберігаються в спеціально відведених для цього місцях окремо від зброї та боєприпасів.

Організація чищення зброї, закріпленої за підрозділом Національного банку, забезпечення дотримання заходів безпеки покладаються на керівника цього підрозділу.

Чищення резервної зброї організовує особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів. До чищення цієї зброї залучаються працівники, які мають індивідуальні дозволи на право носіння відомчої зброї.

(абзац третій пункту 3.16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

(пункт 3.16 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341)

3.17. Непридатні для подальшого використання зброя та боєприпаси здаються безкоштовно в орган поліції, який видав дозвіл на їх придбання або зберігання, за розпорядчим актом Національного банку.

(пункт 3.17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341)

3.18. Зайві, але придатні для подальшого використання зброя та боєприпаси здаються за місцем їх обліку в службі дозвільної системи органів поліції або передаються (продаються) іншим установам та організаціям за наявності відповідного дозволу органу поліції на підставі розпорядчого акта Національного банку.

(пункт 3.18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341)

3.19. Працівники Національного банку, яким наказами Національного банку надано право здійснювати перевірки організації роботи з відомчою вогнепальною зброєю, а також працівники підрозділів дозвільної системи органів поліції мають право перевіряти наявність і стан зброї та боєприпасів, закріплених за Національним банком, порядок їх видачі та приймання, правильність ведення журналів обліку та інші питання, що стосуються цього напряму службової діяльності, лише в присутності осіб, відповідальних за зберігання зброї та боєприпасів (або осіб, які виконують їх обов'язки згідно з наказом).

(пункт 3.19 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.20. Працівники підрозділів дозвільної системи та дільничні офіцери поліції мають право входу до Об'єкта, на якому розташована збройова кімната, для виконання контрольних функцій, визначених Інструкцією МВС, за службовими посвідченнями та разовими перепустками, які оформляються згідно з вимогами відповідної інструкції з організації пропускного та внутрішньооб'єктового режиму для цього Об'єкта.

(пункт 3.20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

3.21. Право доступу до приміщень, де зберігаються зброя та боєприпаси, мають лише ті працівники, які визначені наказом Національного банку про призначення відповідальних осіб згідно з пунктом 1.5 глави 1 цієї Інструкції, та особи, які здійснюють контрольні функції згідно з пунктами 3.19 та 3.20 цієї глави.

(пункт 3.21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

4. Облік зброї та боєприпасів

4.1. Журнали обліку, в яких ведеться облік зброї та боєприпасів, що використовуються в підрозділах Національного банку (додаток 3), мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитками печаток органу поліції та підрозділу Національного банку.

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Обліку підлягають усі види зброї та боєприпасів незалежно від їх призначення.

4.2. Облікові документи, на підставі яких здійснюються оприбуткування та видача зі складу зброї та боєприпасів (заявки, накладні-вимоги на відпуск, внутрішнє переміщення матеріальних цінностей тощо), ведуться та обліковуються відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.

4.3. Усі облікові документи щодо зброї та боєприпасів зберігаються в замкнених сейфах (металевих шафах, ящиках), які забезпечують збереження документів. Забороняється зберігати ці документи в ящиках робочих столів та інших непристосованих місцях.

4.4. Службові особи, які ведуть облік зброї та боєприпасів, відповідають за правильне та своєчасне ведення записів у відповідних журналах обліку (під час кожної зміни кількості наявної зброї та боєприпасів у разі їх отримання, здавання, проведення стрільб тощо), оформлення, збереження та здавання в архів усіх облікових документів.

4.5. Облік видачі (приймання) зброї та боєприпасів працівникам на час виконання службових обов'язків здійснюється у відповідному журналі обліку (додаток 4), який має бути пронумерований, прошнурований та скріплений відбитком печатки підрозділу Національного банку.

(пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

4.6. Проведення в Національному банку щорічної інвентаризації зброї та боєприпасів, що перебувають на обліку, та її результати, оформляються відповідно до вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.

Відомості про кількість зброї та боєприпасів, що перебувають на обліку в підрозділі Національного банку станом на 01 січня (додаток 5), подаються до Департаменту безпеки Національного банку щороку до 20 січня.

(пункт 4.6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

4.7. Боєприпаси, що були використані на практичні стрільби, списуються за актом (додаток 6), до якого додаються роздавально-здавальні відомості (додатки 7, 8), а в разі застосування зброї під час виконання службових обов'язків - за актом, що складається комісією, яка проводить службове розслідування за цим фактом.

4.8. Акт списання боєприпасів складається не пізніше наступного робочого дня після проведення стрільб (застосування зброї) і затверджується керівником підрозділу Національного банку. Копії акта в той самий день надсилаються до органу поліції та Департаменту безпеки Національного банку. Списання боєприпасів фіксується в журналі обліку зброї та боєприпасів.

4.9. У разі виявлення недостачі зброї чи боєприпасів керівник підрозділу Національного банку зобов'язаний негайно письмово повідомити про це керівництво Національного банку, орган поліції та організувати проведення службового розслідування причин цієї надзвичайної події.

У повідомленні мають бути зазначені вид, марка, номер, калібр, кількість зброї (боєприпасів), якої (яких) не вистачає за обліком, коли і за яких обставин виявлено недостачу зброї (боєприпасів), ужиті заходи щодо їх розшуку.

Зброя та боєприпаси, яких не вистачає, знімаються з обліку на підставі висновку службової особи, яка проводить слідство або дізнання, затвердженого керівником органу поліції.

5. Перевезення і тимчасове зберігання зброї та боєприпасів

5.1. Міжміське перевезення зброї та боєприпасів, що були придбані Національним банком, здійснюється за наявності відповідного дозволу органу поліції.

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Дозвіл на перевезення зброї та боєприпасів видається органом поліції за письмовим клопотанням Національного банку, у якому зазначаються:

(абзац другий пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

найменування, кількість вантажу (марки і заводські номери зброї, калібр боєприпасів), підстава для перевезення, запланований термін перевезення, вид транспорту, маршрут (початковий і кінцевий пункти перевезення), вид охорони та її озброєння;

відомості про осіб, відповідальних за організацію перевезення та охорону вантажу (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання).

До клопотання додаються:

(пункт 5.1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341)

копія документа, що є підставою для перевезення вантажу (договір купівлі-продажу в разі його укладення або розпорядчий акт Національного банку);

(пункт 5.1 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341)

копія дозволу на право придбання зброї, боєприпасів (у разі їх придбання);

(пункт 5.1 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341)

копія наказу Національного банку про призначення особи, відповідальної за перевезення вантажу;

(пункт 5.1 доповнено новим абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати
 відповідно абзацами дев'ятим та десятим
,
абзац восьмий пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

копія договору з підрозділом поліції охорони про охорону вантажу під час його перевезення (у разі його укладання);

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг дозвільної системи, пов'язаних з видачею дозволу на перевезення зброї та боєприпасів.

5.2. Перевезення відомчої зброї та боєприпасів у межах міста незалежно від відстані здійснюється без дозволу органу поліції.

5.3. Перевезення зброї та боєприпасів автомобільним транспортом здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів України щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів цим видом транспорту. Для перевезення має бути виділений критий автотранспорт.

Зброя, що перевозиться, має бути в розрядженому стані (для автоматичної та напівавтоматичної зброї - відсутній патрон у патроннику, магазини від'єднані від зброї), з увімкненим запобіжником. Зброя та боєприпаси мають бути упаковані в пристосовану тару, що опломбовується або опечатується.

Для охорони цього вантажу призначається група у складі не менше двох озброєних працівників підрозділів Національного банку, які мають індивідуальні дозволи на право носіння відомчої зброї з відбитком штампа "Є дійсним під час виконання службових обов'язків.

(абзац третій пункту 5.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341)

Перевезення зброї та боєприпасів у спеціальних вагонах Національного банку, призначених для перевезення спеціальних вантажів, дозволяється в окремих випадках.

(пункт 5.3 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

5.4. Працівники зі складу групи (бригади) інкасаторів після прибуття до пункту призначення і закінчення роботи, пов'язаної з перевезенням спеціального вантажу, зобов'язані здати зброю, боєприпаси та індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння відомчої зброї на тимчасове зберігання до збройової кімнати Об'єкта, до якого доставлено спеціальний вантаж.

Працівникам зі складу групи (бригади) інкасаторів, якщо немає збройової кімнати на Об'єкті, до якого доставлено спеціальний вантаж, дозволяється здавати зброю, боєприпаси та індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння відомчої зброї на тимчасове зберігання до спеціально обладнаного приміщення цього Об'єкта, призначеного для зберігання цінностей (далі -сховище), або збройової кімнати територіального підрозділу поліції охорони.

(пункт 5.4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

5.5. Необхідність здавання зброї та боєприпасів працівників зі складу варти (наряду) охорони спеціального вантажу на тимчасове зберігання до збройової кімнати (сховища) Об'єкта, до якого доставлено спеціальний вантаж, або збройової кімнати територіального підрозділу поліції охорони визначається окремим розпорядчим актом Національного банку.

Здавання зброї та боєприпасів працівників зі складу варти (наряду) охорони спеціального вантажу на тимчасове зберігання до збройової кімнати (сховища) Об'єкта, до якого доставлено спеціальний вантаж, або збройової кімнати територіального підрозділу поліції охорони здійснюється тільки після повного розвантаження спеціальних транспортних засобів у пункті призначення, отримання - у день завантаження спеціального вантажу в спеціальні транспортні засоби або відправлення порожніх спеціальних транспортних засобів за подальшим маршрутом.

Перевезення зброї та боєприпасів працівників зі складу варти (наряду) охорони спеціального вантажу від місця стоянки спеціальних транспортних засобів у пункті призначення до збройової кімнати (сховища) Об'єкта, до якого доставлено спеціальний вантаж, або збройової кімнати територіального підрозділу поліції охорони та у зворотному напрямку здійснюється в металевому ящику на автотранспорті, що перевозить спеціальний вантаж, або на спеціально виділеному оперативному автотранспорті.

(пункт 5.5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

5.6. Зброя, боєприпаси та індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння відомчої зброї здаються на тимчасове зберігання до збройової кімнати (сховища) Об'єкта, до якого доставлено спеціальний вантаж, у металевих ящиках, замкнених та опломбованих (опечатаних) начальником групи (старшим бригади) інкасаторів, начальником варти (старшим наряду) охорони спеціального вантажу, старшим наряду з охорони зброї та боєприпасів під час їх міжміського перевезення.

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

5.7. Порядок здавання зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання до збройових кімнат (сховищ) Об'єктів або збройових кімнат територіальних підрозділів поліції охорони працівниками підрозділу охорони під час виконання службових завдань із забезпечення особистої безпеки працівників Національного банку регламентується окремим розпорядчим актом Національного банку.

(пункт 5.7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

5.8. Підставою для приймання зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання до збройових кімнат (сховищ) Об'єктів є копія розпорядчого акта Національного банку про відрядження (призначення) варти (наряду) охорони транспортних засобів, спеціальних вантажів, зброї та боєприпасів під час їх міжміського перевезення, працівників Національного банку (далі - рухомий Об'єкт) або дозвіл на приймання зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання від осіб зі складу групи (бригади) інкасаторів, зразок якого наведено у додатку 9 до цієї Інструкції (далі - дозвіл).

Дозвіл підписує особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів (за наявності збройової кімнати на Об'єкті), або представник Національного банку в регіоні України (якщо немає збройової кімнати на Об'єкті).

(пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

5.9. Приймання зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання до збройової кімнати (сховища) Об'єкта та їх повернення оформляються записом чергового інкасатора (завідувача грошового сховища) у журналі обліку приймання (здавання) на тимчасове зберігання металевих ящиків зі зброєю та боєприпасами (додаток 10), який засвідчується його підписом та підписами начальника варти (старшого наряду) охорони рухомого Об'єкта, начальника групи (старшого бригади) інкасаторів.

(пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

5.10. Особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів (за наявності збройової кімнати на Об'єкті), або представник Національного банку України в регіоні України (якщо немає збройової кімнати на Об'єкті) надає дозвіл на видачу з тимчасового зберігання ящиків зі зброєю та боєприпасами варти (наряду) охорони рухомого Об'єкта, групи (бригади) інкасаторів Національного банку, які перебувають у службовому відрядженні, на підставі заявки на видачу зброї та боєприпасів з тимчасового зберігання (додаток 11), яка підписується начальником варти (старшим наряду) охорони рухомого Об'єкта, начальником групи (старшим бригади) інкасаторів.

(пункт 5.10 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

5.11. Організація охорони зброї та боєприпасів працівників підрозділів Національного банку під час виконання ними службових обов'язків поза межами підрозділів Національного банку покладається відповідно на начальника варти (старшого наряду) охорони рухомого Об'єкта та начальника групи (старшого бригади) інкасаторів.

(пункт 5.11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

5.12. Працівники, які здійснюють перевезення зброї та боєприпасів (здійснюють охорону рухомих Об'єктів, беруть участь у практичних стрільбах тощо), зобов'язані мати при собі індивідуальні дозволи на право носіння відомчої зброї з відбитком штампа "Є дійсним під час виконання службових обов'язків.

(пункт 5.12 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341)

6. Використання зброї та боєприпасів

6.1. На роботу, пов'язану з використанням відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, приймаються особи, які досягли 21-річного віку і здатні за своїми діловими та моральними якостями виконувати таку роботу, за умови надання органами поліції згоди на укладення відповідних трудових договорів та оформлення індивідуальних дозволів на право зберігання та носіння відомчої зброї.

6.2. Індивідуальні дозволи на право зберігання та носіння відомчої зброї оформляються органами поліції за клопотаннями Національного банку.

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

До клопотання додаються такі документи:

списки осіб, яким оформляються індивідуальні дозволи на право зберігання та носіння відомчої зброї (посади, прізвища, імена та по батькові, дати і місця народження, місця проживання; відомості про попередню трудову діяльність; висновки медичної установи про те, що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати роботу, пов'язану з використанням зброї; копії договорів страхування; довідки про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування; по дві фотокартки розміром 3 х 4 см);

копії наказів Національного банку про призначення цих осіб на відповідні посади;

(абзац четвертий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за отримання дозволу на право зберігання та носіння відомчої зброї.

У клопотанні обов'язково зазначається мета отримання дозволу.

Орган поліції протягом одного місяця з дня надходження клопотання і документів розглядає їх і видає індивідуальні дозволи з позначкою "Відомчий", а в разі відмови - письмово повідомляє про це Національний банк.

(абзац сьомий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

6.3. Індивідуальні дозволи на право носіння відомчої зброї з відбитком штампа "Є дійсним під час виконання службових обов'язків" оформляються працівникам охорони, які здійснюють охорону Об'єктів, працівникам, які організовують та здійснюють заходи з особистої безпеки працівників Національного банку, забезпечують проведення практичних стрільб у підрозділах Національного банку, виконують завдання з перевезення та охорони цінностей.

(пункт 6.3 у редакції постанов Правління 
Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232
,
 від 19.11.2012 р. N 483
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

6.4. За працівниками підрозділів Національного банку зброя закріплюється на підставі індивідуальних дозволів, зазначених у пункті 6.2 цієї глави.

Список працівників, за якими закріплена зброя, із зазначенням номерів зброї має бути затверджений керівником підрозділу Національного банку.

(абзац другий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Індивідуальні дозволи на право зберігання та носіння відомчої зброї зберігаються у збройовій кімнаті та видаються працівникам на час виконання ними службових обов'язків разом зі зброєю та боєприпасами.

6.5. У разі звільнення або переведення працівників підрозділів Національного банку на посади, виконання обов'язків на яких не пов'язано з використанням відомчої зброї, а також за наявності обставин, передбачених пунктом 5.1 розділу 5 Інструкції МВС, керівник підрозділу Національного банку анулює закріплення зброї за цими працівниками, про що Національний банк письмово інформує орган поліції для прийняття рішення щодо анулювання виданих цим працівникам індивідуальних дозволів на право зберігання і носіння відомчої зброї. Зазначені індивідуальні дозволи мають бути повернені органу поліції, який їх видав.

(пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

6.6. Керівник підрозділу Національного банку в разі відмови працівника від виконання службових завдань або його неадекватної поведінки на роботі (що може свідчити про наявність у нього ознак психічного розладу, іншої хвороби, наслідків уживання наркотичних речовин або спиртних напоїв) зобов'язаний відсторонити цього працівника від роботи, пов'язаної з використанням зброї. Подальші трудові відносини з цим працівником продовжуються відповідно до Кодексу законів про працю України.

6.7. Керівники підрозділів Національного банку зобов'язані:

організувати з працівниками, які приймаються на роботу, пов'язану з використанням відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, вивчення матеріальної частини зброї, правил її зберігання, поводження з нею та застосування за затвердженою МВС програмою на пунктах навчання з обов'язковим прийняттям від них заліків за участю працівників служби дозвільної системи органів поліції;

забезпечити закріплення зброї за працівниками, які одержали від органів поліції індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння відомчої зброї, пройшли медичне обстеження, початкову підготовку (перепідготовку), склали заліки із знання матеріальної частини зброї, порядку і правил її застосування, отримали інструктаж щодо заходів безпеки під час користування зброєю та боєприпасами, допущені до самостійного виконання службових обов'язків;

(абзац третій пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

організувати щорічну перевірку знань працівників щодо матеріальної частини зброї, заходів безпеки під час користування нею та порядку застосування зброї з прийняттям відповідних заліків;

забезпечити не рідше ніж один раз на півріччя проведення з працівниками практичних стрільб відповідно до розпорядчих актів Національного банку з питань організації та проведення таких стрільб;

(абзац п'ятий пункту 6.7 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

здійснювати постійний контроль за наявністю, обліком, правильністю зберігання та використання, технічним станом зброї та боєприпасів з відображенням результатів перевірки у відповідних журналах обліку;

забезпечити утримання зброї чистою, а також заміну зброї та боєприпасів, що стали непридатними для використання.

6.8. Видача зброї та боєприпасів працівникам підрозділів Національного банку для виконання службових завдань здійснюється за наявності:

у підрозділах охорони - затвердженої постової відомості варт (нарядів) охорони або розпорядчого акта Національного банку про призначення озброєної варти (наряду) охорони рухомих Об'єктів;

(абзац другий пункту 6.8 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341
,
від 07.05.2018 р. N 52)

абзац третій пункту 6.8 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 уважати відповідно абзацами третім, четвертим)

у підрозділах перевезення цінностей (готівкового обігу) - наряду на роботу інкасаторів відділу (додаток 12). У випадках виникнення потреби здійснення перевезення цінностей або чищення зброї, що не було заплановано нарядом на роботу, видача зброї та боєприпасів здійснюється на підставі заявки на видачу зброї та боєприпасів (додаток 13).

(абзац третій пункту 6.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Видача зброї та боєприпасів працівникам підрозділів Національного банку для виконання практичних стрільб, завдань з охорони зброї та боєприпасів під час їх міжміського перевезення здійснюється на підставі розпорядчого акта Національного банку про організацію цих заходів.

(пункт 6.8 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.11.2012 р. N 483
,
абзац
четвертий пункту 6.8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

6.9. Керівник підрозділу перевезення цінностей (готівкового обігу) перед видачею зброї та боєприпасів працівникам цього підрозділу зобов'язаний:

(абзац перший пункту 6.9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

перевірити наявність працівників, які мають виїжджати на маршрут;

провести з ними інструктаж і перевірити їх знання щодо правил поводження зі зброєю та заходів безпеки;

організувати контроль за дотриманням підлеглими порядку дій щодо отримання і заряджання зброї та боєприпасів.

6.10. Видача зброї, боєприпасів, індивідуальних дозволів на право зберігання і носіння зброї працівникам підрозділів охорони та перевезення цінностей (готівкового обігу), які заступають на службу (виїжджають на маршрут), здійснюється начальником варти (старшим наряду) охорони, черговим інкасатором під особистий підпис кожного працівника у відповідному журналі обліку.

(пункт 6.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

6.11. Начальник варти (старший наряду) охорони, черговий інкасатор зобов'язаний:

(абзац перший пункту 6.11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

перед видачею зброї та боєприпасів працівникам підрозділів Національного банку перевірити наявність та правильність оформлення відповідних документів, зазначених у пункті 6.8 цієї глави, термін дії індивідуальних дозволів на право зберігання і носіння зброї, а також відповідного спорядження для зброї - ременя, кобури, пістолетного паска (у разі відсутності зазначених елементів екіпіровки видача зброї та боєприпасів забороняється);

проконтролювати своєчасне проставлення працівниками підрозділів Національного банку підписів про отримання зброї та боєприпасів у відповідному журналі обліку;

прийняти в разі потреби зброю та боєприпаси на тимчасове зберігання в установленому порядку з відповідним документальним оформленням;

після виконання працівниками підрозділів Національного банку покладених на них завдань та повернення до Об'єкта, на якому розташована збройова кімната, прийняти від них зброю, боєприпаси та індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння зброї, звірити їх номери та кількість, візуально перевірити їх стан і справність, розкласти на встановлені місця;

(абзац п'ятий пункту 6.11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

після видачі (приймання) зброї та боєприпасів своєчасно робити записи у відповідних журналах обліку.

6.12. Передавання зброї та боєприпасів між начальниками варт (старшими нарядів) охорони, черговими інкасаторами під час зміни здійснюється під підпис у журналі обліку приймання (здавання) зброї та боєприпасів, що зберігаються у збройовій кімнаті (додаток 14).

(абзац перший пункту 6.12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Зброя та боєприпаси передаються і приймаються поштучно за номерами згідно з описом.

Боєприпаси, що зберігаються в невідкритих та непошкоджених стандартних заводських упаковках, можуть передаватися, прийматися в підзвіт та обліковуватися за заводськими написами щодо їх кількості, зазначеними на цих упаковках.

6.13. Наявність і стан зброї та боєприпасів, закріплених за підрозділами Національного банку, порядок їх зберігання, обліку, видачі та приймання мають перевірятися особами, відповідальними за зберігання зброї та боєприпасів, щомісяця.

(абзац перший пункту 6.13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Результати перевірки відображаються у відповідному журналі перевірки стану вогнепальної зброї та боєприпасів (додаток 15).

6.14. Двері збройової кімнати, сейфів і шаф зі зброєю та боєприпасами, у разі відсутності начальника варти (старшого наряду) охорони, чергового інкасатора, можуть бути відчинені з дозволу керівника підрозділу Національного банку другим комплектом ключів комісією, до складу якої має входити не менше трьох осіб.

(абзац перший пункту 6.14 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Комісія, яку очолює керівник підрозділу Національного банку або особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів, складає акт про відчинення дверей збройової кімнати, сейфів, шаф зі зброєю та боєприпасами із зазначенням дати, посад, прізвищ, імен, по батькові всіх членів комісії та службової особи, яка дала розпорядження щодо відчинення дверей збройової кімнати, і того, що саме вилучено і кому передано.

(абзац другий пункту 6.14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Акт про відчинення дверей збройової кімнати, сейфів, шаф зі зброєю та боєприпасами складається у двох примірниках і засвідчується підписами членів комісії. Один примірник акта залишається у збройовій кімнаті, другий зберігається в особи, відповідальної за зберігання зброї та боєприпасів. Двері збройової кімнати, сейфів і шаф зі зброєю та боєприпасами замикаються та опечатуються відбитком особистої печатки голови комісії.

(абзац третій пункту 6.14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

Наступне відчинення дверей збройової кімнати начальником варти (старшим наряду) охорони, черговим інкасатором проводиться разом із зазначеною вище комісією з обов'язковим перерахуванням усієї зброї та боєприпасів, що перебувають на обліку, та звірянням їх наявної кількості з обліковими даними. Результати перерахування зброї та боєприпасів оформляються відповідним актом.

(абзац четвертий пункту 6.14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

7. Заходи безпеки під час використання зброї та боєприпасів

7.1. Працівники підрозділів Національного банку, яким видаються зброя та боєприпаси, зобов'язані досконало знати вимоги цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів Національного банку з питань охорони праці під час користування зброєю та боєприпасами, мають бути проінструктовані про дотримання правил поводження зі зброєю, її збереження та застосування і попереджені про відповідальність за порушення цих правил.

7.2. Інструктаж працівників підрозділів Національного банку з питань забезпечення безпеки під час користування зброєю та боєприпасами здійснюється на первинних та цільових інструктажах, а також на всіх видах інструктажів з питань охорони праці.

7.3. Первинний інструктаж працівників, які щойно призначені на посаду, проводиться керівниками підрозділів Національного банку (або їх заступниками), про що вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці за підписами осіб, які отримали та провели інструктаж.

Первинний інструктаж проводиться в службовому приміщенні підрозділу, за можливості з використанням сучасних технічних засобів навчання, наочних та інформаційних матеріалів (навчальної зброї, плакатів, макетів, відеофільмів тощо).

7.4. Цільовий інструктаж працівників проводиться керівниками підрозділів Національного банку, їх заступниками або керівниками навчальних заходів, у яких за планом передбачено отримання зброї, перед проведенням практичних стрільб, виконанням службових завдань, пов'язаних із використанням зброї, та за потреби в інших випадках.

Цільовий інструктаж завершується перевіркою знань працівників шляхом їх усного опитування особою, яка проводила інструктаж, щодо правових підстав застосування зброї, її матеріальної частини, правил і прийомів стрільби, а також перевіркою набутих навичок безпечного користування зброєю та боєприпасами.

7.5. Про проведення цільового інструктажу особа, яка його проводила, робить запис у відповідному розділі постової відомості, завданні на перевезення та охорону спеціального вантажу, в окремій відомості або журналі реєстрації інструктажів з охорони праці.

(пункт 7.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

7.6. Заряджання та розряджання зброї здійснюються працівниками під контролем керівників підрозділів, керівників стрільб, начальників варт (старших нарядів) охорони, начальників груп (старших бригад) інкасаторів або чергових інкасаторів у спеціально обладнаних для цього місцях.

(пункт 7.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

7.7. Працівник, який отримав зброю та боєприпаси, зобов'язаний:

поставити підпис у відповідному журналі обліку їх видачі (приймання);

біля кулеуловлювача оглянути зброю в зібраному стані та боєприпаси;

утримуючи пістолет у руці за рукоятку (ствол пістолета направляти тільки в кулеуловлювач), зняти його із запобіжника, вільною рукою відвести затвор у крайнє заднє положення та оглянути патронник. Переконавшись, що патрона в патроннику немає, повернути затвор у крайнє переднє положення, увімкнути запобіжник, пістолет вкласти до кобури, після цього спорядити магазини патронами та, не виймаючи повністю пістолет із кобури, один магазин з патронами вставити в основу рукоятки пістолета, а другий покласти в кишеню кобури для запасного магазина;

утримуючи автомат лівою рукою за передню частину приклада чи цівка (ствол автомата направляти тільки в кулеуловлювач), правою рукою опустити запобіжник униз, поставивши його в положення "ОД", відвести за рукоятку затворну раму назад, оглянути патронник. Переконавшись, що патрона в патроннику немає, відпустити рукоятку затворної рами і спустити курок з бойового взводу, увімкнути запобіжник, узяти автомат на ремінь, після цього спорядити магазини патронами та покласти їх до підсумка. Магазин з патронами приєднується до автомата безпосередньо перед виконанням завдання за командою начальника варти (старшого наряду) охорони, начальника групи (старшого бригади) інкасаторів;

(абзац п'ятий пункту 7.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

уважати зброю зарядженою доти, доки вона не буде перевірена і розряджена;

розряджання зброї здійснювати з дотриманням необхідних заходів безпеки у зворотному порядку;

розрядивши зброю, поводитися з нею, як із зарядженою;

після виконання службових обов'язків зброю та боєприпаси негайно здати згідно з установленим у підрозділі порядком.

7.8. Працівник, який отримав зброю на час виконання службових обов'язків (проведення практичних стрільб), повинен носити пістолет з пристебнутим пістолетним паском у кобурі, що надійно закріплена до поясного ременя, або на наплічних ременях під верхнім одягом, автомат - поверх одягу на ремені.

7.9. Працівникам, які одержали зброю, категорично забороняється:

без потреби виймати зброю з кобури, знімати її із запобіжника, досилати патрон до патронника, класти палець на спусковий гачок, клацати курком, затвором;

безпідставно спрямовувати ствол зброї в бік людей, транспорту, будівель;

користуватися без потреби чужою зброєю та зброєю, навичок поводження з якою немає;

проводити чистку зброї бензином та іншими легкозаймистими речовинами, а також абразивними матеріалами;

зберігати зброю під час виконання службових обов'язків у столах, сейфах, шафах тощо;

заходити зі зброєю до місць скупчення людей, якщо це не пов'язано з виконанням службових обов'язків;

уживати спиртні напої і наркотичні речовини;

залишати зброю без нагляду де б це не було, а також передавати її, навіть на короткий час, іншим особам, у тому числі тим, кому працівник безпосередньо підпорядкований, крім випадків передавання зброї відповідальній службовій особі в разі виникнення надзвичайної ситуації, унаслідок якої вибуває зі строю озброєний працівник.

8. Порядок застосування зброї та боєприпасів

8.1. Застосування зброї працівниками Національного банку регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

8.2. Працівник Національного банку під час виконання службових завдань з охорони Об'єкта уповноважений у виняткових випадках застосовувати зброю для:

відбиття нападу на працівника Національного банку або членів його сім'ї, у випадку загрози їх життю чи здоров'ю;

захисту працівників Національного банку від нападу, що загрожує їх життю чи здоров'ю;

відбиття нападу на Об'єкти, що охороняються працівниками Національного банку, якщо іншими способами і засобами їх захистити неможливо;

затримання особи, яка скоїла напад на працівника Національного банку або на Об'єкт, що ним охороняється, та чинить збройний опір, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю або здоров'ю працівника Національного банку;

зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю працівника Національного банку.

Працівник Національного банку уповноважений застосовувати зброю тільки після попередження окриком: "Стій! Стріляти буду!" - і попереджувального пострілу вгору, крім випадків, коли виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю працівників Національного банку.

(пункт 8.2 у редакції постанов Правління
Національного банку України від 19.11.2012 р. N 483
,
від 07.05.2018 р. N 52)

8.3. Працівник Національного банку уповноважений застосовувати зброю тільки з метою запобігання такої шкоди особі, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу.

(пункт 8.3 у редакції постанов Правління
Національного банку України від 19.11.2012 р. N 483
,
від 07.05.2018 р. N 52)

8.4. Працівник Національного банку уповноважений застосовувати зброю в разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами.

(пункт 8.4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

8.5. Застосування працівником Національного банку зброї без попередження допускається:

у разі спроби особи, яку затримує працівник Національного банку із зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

у разі збройного нападу, а також раптового нападу зі застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю працівників Національного банку;

якщо особа чинить озброєний опір;

для припинення спроби заволодіти зброєю.

(пункт 8.5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

8.6. Працівник Національного банку має право взяти до рук зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Під час затримання правопорушників або осіб, яких працівник Національного банку запідозрив у скоєнні злочинів чи правопорушень, працівник Національного банку може привести в готовність зброю та попередити особу про можливість її застосування.

Спроба особи, яку затримує працівник Національного банку зі зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутись до зброї є підставою для застосування зброї працівником Національного банку.

(пункт 8.6 у редакції постанов Правління
Національного банку України від 19.11.2012 р. N 483
,
від 07.05.2018 р. N 52)

8.7. Працівник Національного банку має право використати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, або знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров'ю працівників Національного банку.

(пункт 8.7 у редакції постанов Правління
Національного банку України від 19.11.2012 р. N 483
,
від 07.05.2018 р. N 52)

8.8. Працівникові Національного банку заборонено застосовувати зброю: у місцях, у яких може бути заподіяно шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності;

до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмеження можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору працівникові Національного банку, що загрожує життю і здоров'ю інших осіб або працівників Національного банку, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо.

(пункт 8.8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

8.9. Працівник Національного банку особисто приймає рішення про застосування зброї залежно від обставин, що склалися.

Працівник Національного банку зобов'язаний у письмовій формі повідомляти свого безпосереднього керівника про застосування зброї із зазначенням часу, місця, проти кого і за яких обставин це сталося, для сповіщення органів поліції та прокурора.

(главу 8 доповнено пунктом 8.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

8.10. Працівники Національного банку повинні уникати застосування зброї. Застосування зброї не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на працівника Національного банку обов'язків, і повинно зводитися до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушника та інших громадян. Працівники Національного банку в разі ураження особи внаслідок застосування зброї повинні забезпечити надання їй необхідної допомоги в найкоротший строк (у тому числі викликати швидку медичну допомогу), ужити заходів щодо забезпечення охорони місця події, дотримуючись необхідних заходів обережності від раптового нападу.

(главу 8 доповнено пунктом 8.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

8.11. Працівники Національного банку, які мають індивідуальні дозволи на право зберігання та носіння відомчої зброї, за порушення вимог цієї Інструкції, а також за незаконне застосування зброї (так само як і за незастосування, коли це було необхідно здійснити для виконання службового обов'язку), несуть персональну відповідальність згідно із законами України.

(главу 8 доповнено пунктом 8.11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

 

В. о. директора Департаменту
банківської безпеки
Національного банку України
 

М. П. Стріховський 

Директор Центрального сховища
Національного банку України
 

О. М. Толстой 

 

Норми
зброї та боєприпасів, що передбачаються для озброєння працівників підрозділів Національного банку України

1. Норми зброї для керівного складу підрозділів

2. Норми зброї для працівників підрозділів охорони

3. Норми зброї для працівників підрозділів перевезення цінностей

4. Норми видачі боєприпасів на одиницю зброї

5. Розрахункові норми зберігання та використання боєприпасів

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 19.11.2012 р. N 483
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2014 р. N 341
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

 

Заявка

____________________________________________________
(найменування
підрозділу Національного банку України)
____________________________________________________
(місцезнаходження)
на придбання вогнепальної зброї та боєприпасів на 20__ рік

Додаток 2 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 19 листопада 2012 року N 483,
у зв'язку з цим додатки 3 - 17 уважати відповідно додатками 2 - 16)

 

Журнал
обліку зняття з-під охорони (здавання під охорону) ПЦС
поліції охорони збройової кімнати*

_____________________________________________________
(найменування
підрозділу Національного банку України)

 

 

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

____________
* Журнал ведеться в разі використання у збройовій кімнаті сигналізації, управління якою здійснюється в ручному режимі з ПЦС
поліції охорони.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

 

Журнал
обліку відомчої вогнепальної зброї та боєприпасів

___________________________________________
(найменування
підрозділу Національного банку України)

 

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

 

Журнал
обліку видачі (приймання) вогнепальної зброї та боєприпасів

____________________________________________________
(найменування
підрозділу Національного банку України)

 

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

 

Відомості
про кількість зброї та боєприпасів, що перебувають на обліку

в ___________________________________________________
(найменування
підрозділу Національного банку України)
за станом на 1 січня 20 __ року

1. Кількість зброї, що перебуває на обліку:

2. Кількість боєприпасів, що перебувають на обліку:

3. Кількість зброї та боєприпасів, непридатних для подальшого використання (окремо за кожною маркою та калібром): пістолетів - ____, автоматів - ____, боєприпасів - ____.

_____________________________________________
(посада
керівника підрозділу Національного банку України) 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

 

Акт
списання боєприпасів

     Комісія в складі ________________________________________________________ (голова комісії),
                                                                            (посада, прізвище та ініціали голови комісії)
______________________________________________________________________________________
                                                                            (посади, прізвища та ініціали членів комісії)
склала акт про те, що "___" ____________ 20__ року на підставі наказу __________________________
                                                                                                                                                                                 (номер, дата)
були проведені практичні стрільби з _______________________________________________________
                                                                                                                          (вид, марка, калібр зброї)

з працівниками ________________________________________________________________________.
                                                           (найменування
підрозділу Національного банку України) 


     Згідно з поданими відомостями на ___ аркушах на стрільбах використано боєприпасів:
___________________________________________________________________________________ шт.
                                                             (вид, калібр зброї, кількість боєприпасів цифрами та словами) 

     Комісія, перевіривши підстави видачі і використання боєприпасів, пропонує списати з обліку
______________________________________________________________________________________
                                                             (найменування
підрозділу Національного банку України)
використані боєприпаси: ________________________________________________________________.
                                                                                 (вид, калібр зброї, кількість боєприпасів цифрами та словами) 

Голова комісії 

________________________
       (прізвище та ініціали, підпис) 

Члени комісії: 

________________________
       (прізвище та ініціали, підпис)
________________________
       (прізвище та ініціали, підпис) 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

 

Роздавально-здавальна відомість боєприпасів на складі

______________________________________________________
(найменування
підрозділу Національного банку України)
на ____________________________________________________
(найменування боєприпасів) 

Зазначені у відомості боєприпаси видав
______________________________________________________________________________________
                                                   (підпис, посада, прізвище, ініціали матеріально відповідальної особи)
"___" ____________ 20__ року

Зазначені у відомості боєприпаси прийняв
______________________________________________________________________________________
                 (підпис, посада, прізвище, ініціали особи, відповідальної за облік, зберігання і видачу боєприпасів у тирі)
"___" ____________ 20__ року 

Правильність видачі (здавання) боєприпасів перевірив 

____________________________________________
(посада) 

__________________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Роздавально-здавальна відомість боєприпасів у тирі

_______________________________________________________
(найменування
підрозділу Національного банку України)
на _____________________________________________________
(найменування боєприпасів)

за "___" ____________ 20__ року

Відповідальний за облік,
зберігання і видачу боєприпасів у тирі 

____________________________
(прізвище, ініціали) 

_________________
(підпис) 

Керівник стрільб 

____________________________
(прізвище, ініціали) 

_________________
(підпис) 

за "___" ____________ 20__ року 

 

 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

 

Дозвіл
на приймання зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання

Дозволяю "___" _____________ 20__ року прийняти від начальника групи (старшого бригади) інкасаторів ___________________________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
зброю та боєприпаси групи (бригади) інкасаторів, які прибули у відрядження.

Склад групи (бригади):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

Зброя та боєприпаси в опломбованих металевих ящиках -

________________________________.
(кількість ящиків)

________________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

 

Журнал
обліку приймання (здавання) на тимчасове зберігання металевих ящиків зі зброєю та боєприпасами

______________________________________________
(найменування
підрозділу Національного банку України)

 

 

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

 

Видачу зброї дозволяю
______________________
                      (посада)
______________________
                       (підпис)
______________________
            (ініціали, прізвище)

Заявка
на видачу зброї та боєприпасів з тимчасового зберігання

Прошу "___" ______________ 20__ року видати начальникові варти (старшому наряду) охорони, начальникові групи (старшому бригади) інкасаторів ________________________________________
                                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
зброю та боєприпаси варти (наряду) охорони, групи (бригади) інкасаторів, які перебувають у відрядженні.

Склад групи (бригади):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

Зброя та боєприпаси в опломбованих металевих ящиках -

________________________________.
(кількість ящиків)

________________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

 

Заявка
на видачу вогнепальної зброї та боєприпасів працівникам підрозділу перевезення цінностей для виконання службових завдань

Додаток 12 виключено

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52,
у зв'язку з цим додатки 13 - 16 уважати відповідно додатками 12 - 15)

 

Видачу зброї дозволяю
______________________________
(посада)
______________________________
(підпис,
прізвище та ініціали

Наряд
на роботу інкасаторів відділу

________________________________
(назва відділу)

"___" ____________ 20__ року

Керівник підрозділу 

  

  

_________________________
(посада) 

_________________________
(підпис) 

_________________________
(
прізвище та ініціали

ПОГОДЖЕНО 

  

  

_________________________
(посада) 

_________________________
(підпис) 

_________________________
(
прізвище та ініціали

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232)

 

Видачу зброї дозволяю
___________________________
(посада)
___________________________
(підпис,
прізвище та ініціали

Заявка
на видачу зброї та боєприпасів

Прошу "___" ____________ 20__ року видати зброю та боєприпаси групі інкасаторів для виконання завдання з перевезення цінностей (чищення зброї).

  

Склад групи: 

Вид зброї: 

1. 

___________________________________
(
прізвище та ініціали

___________________________________ 

2. 

___________________________________
(
прізвище та ініціали

___________________________________ 

3. 

___________________________________
(
прізвище та ініціали

___________________________________ 

Керівник підрозділу 

  

  

______________________
(посада) 

______________________
(підпис) 

______________________
(
прізвище та ініціали

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 11.06.2012 р. N 232
,
від 11.06.2014 р. N 341)

 

Журнал
обліку приймання (здавання) вогнепальної зброї та боєприпасів, що зберігаються у збройовій кімнаті

_______________________________________________________
(найменування
підрозділу Національного банку України)

 

 

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

 

Журнал
перевірки стану вогнепальної зброї та боєприпасів

___________________________________________
(найменування
підрозділу Національного банку України)

 

 

 

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.05.2018 р. N 52)

(Інструкція у редакції постанови Правління
Національного банку України від 11.04.2011 р. N 101)

____________

Опрос