Идет загрузка документа (1069 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия Государственного комитета Украины по земельным ресурсам и его территориальных органов и органов прокуратуры по вопросам защиты интересов государства в сфере регулирования земельных отношений

Генеральная прокуратура, Государственный комитет Украины по земельным ресурсам
Порядок, Приказ от 10.03.2010 № 225/15
Утратил силу

Про затвердження Порядку взаємодії Державного комітету України із земельних ресурсів і його територіальних органів та органів прокуратури з питань захисту інтересів держави у сфері регулювання земельних відносин

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів,
Генеральної прокуратури України
від 10 березня 2010 року N 225/15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2010 р. за N 346/17641

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
 Генеральної прокуратури України
 від 28 серпня 2015 року N 208/172)

Відповідно до Земельного кодексу України, Законів України "Про прокуратуру", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель" та з метою забезпечення ефективної взаємодії між Державним комітетом України із земельних ресурсів і його територіальними органами та органами прокуратури з питань захисту інтересів держави у сфері регулювання земельних відносин НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії Державного комітету України із земельних ресурсів і його територіальних органів та органів прокуратури з питань захисту інтересів держави у сфері регулювання земельних відносин, що додається.

2. Державному комітету України із земельних ресурсів, Генеральній прокуратурі України довести цей наказ до відома Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі, управлінь (відділів) Держкомзему в районах, містах (обласного та районного значення), міжрайонних, міжміських та міськрайонних управлінь (відділів) Держкомзему, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міських, районних, міжрайонних, інших прирівняних до них прокуратур.

3. Скасувати листи Державного комітету України по земельних ресурсах від 29.06.2004 N 14-26-7/5740 "Щодо порядку оформлення і надання органами Держкомзему України до органів прокуратури матеріалів про порушення земельного законодавства" та Генеральної прокуратури України від 24.06.2004 N 7/2/2-225 вих-182окв "Про порядок розгляду і прийняття прокурорами рішень за надісланими органами Держкомзему України матеріалами про порушення земельного законодавства".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Державному комітету України із земельних ресурсів подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України із земельних ресурсів та відповідних заступників Генерального прокурора України.

 

Голова Державного
комітету України із
земельних ресурсів
 

 
 
О. Кулініч
 

Генеральний
прокурор України
 

 
О. Медведько
 

 

ПОРЯДОК
взаємодії Державного комітету України із земельних ресурсів і його територіальних органів та органів прокуратури з питань захисту інтересів держави у сфері регулювання земельних відносин

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України "Про прокуратуру", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель".

1.2. Порядок спрямовано на забезпечення ефективної взаємодії між Державним комітетом України із земельних ресурсів і його територіальними органами (далі - органи Держкомзему) та прокуратурою Автономної Республіки Крим, прокуратурами областей, міст Києва і Севастополя, міськими, районними, міжрайонними, іншими прирівняними до них прокуратурами (далі - органи прокуратури) з питань направлення до органів прокуратури матеріалів, якщо у діях службових осіб чи громадян вбачаються ознаки злочину, у разі необхідності подання позову до суду на захист інтересів держави чи вступу прокурора у справу, а також у разі проведення органами Держкомзему перевірок на вимогу органів прокуратури та залучення працівників органів Держкомзему до перевірок як спеціалістів.

II. Органи Держкомзему

2.1. Органи Держкомзему направляють до органів прокуратури матеріали, якщо у діях службових осіб чи громадян вбачаються ознаки злочину, у разі необхідності подання позову до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, та усунення інших порушень земельного законодавства.

2.2. До органів прокуратури залежно від вчиненого порушення направляються такі документи та матеріали чи їх копії, засвідчені в установленому порядку:

клопотання або супровідний лист, у якому стисло зазначаються суть порушення, дані про порушника, законодавчі та інші нормативно-правові акти, вимоги яких порушені;

копії актів перевірки, приписів, протоколів, постанов по справах про адміністративні правопорушення, а за наявності - інші матеріали, які засвідчують факт порушення, у тому числі матеріали, якими підтверджується невиконання порушником приписів та вжитих заходів адміністративного впливу (акт повторної перевірки, яким встановлюється факт неусунення раніше виявленого порушення, копії повторного припису);

план земельної ділянки та у разі наявності планово-картографічні матеріали з нанесенням меж земельної ділянки чи її частини, які використовуються з порушенням вимог земельного законодавства, і дані натурних обмірів земельної ділянки;

дані земельно-кадастрової документації, інші документи, що посвідчують право власності або право користування земельною ділянкою, рішення органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування, спрямовані на виникнення, зміну або припинення права власності чи права користування земельною ділянкою тощо;

письмові пояснення осіб, які вчинили порушення, свідків (у разі якщо такі пояснення додаються до протоколу про адміністративне правопорушення);

розрахунок заподіяної шкоди, дані щодо втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва з посиланням на конкретні статті (пункти) законодавчих та інших нормативно-правових актів, які застосовувались при розрахунках, та із зазначенням посад та прізвищ осіб, які здійснили розрахунки і підписали відповідний документ;

копії клопотань, направлених згідно з підпунктом "б" статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, і за наявності - відповідей про результати їх розгляду;

у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомка, проведені державними інспекторами під час здійснення ними перевірок (за наявності).

Матеріали, що надсилаються до органів прокуратури, повинні містити відомості про особу, яка скоїла правопорушення:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, місце роботи (навчання) із зазначенням адреси;

для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, банківські реквізити (за наявності), прізвище, ім'я, по батькові керівника (заступника) та особи, відповідальної за вирішення земельних питань (за наявності).

2.3. Органи Держкомзему проводять перевірки дотримання вимог земельного законодавства та надають спеціалістів для участі у перевірках, які проводяться органами прокуратури, на підставі письмових вимог органів прокуратури за місцезнаходженням земельної ділянки або юридичної особи, органу державної влади, місцевого самоврядування.

2.4. Посадові особи органів Держкомзему, здійснюючи перевірки у сфері державного контролю за використанням та охороною земель, несуть встановлену законом відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

2.5. Вимоги органів прокуратури розглядаються керівниками органів Держкомзему, які невідкладно вживають заходів до забезпечення їх виконання.

2.6. За результатами перевірки складається та оформлюється належним чином відповідний акт, який передається до органу прокуратури, що надіслав вимогу.

У випадку виявлення під час перевірки інших порушень закону орган Держкомзему вживає заходів у межах наданих йому повноважень.

2.7. У разі неможливості виконання вимоги прокурора за наявними даними або якщо вимога стосується проведення перевірок з питань, що не належать до компетенції органів Держкомзему, останній невідкладно інформує про це прокурора, який направив вимогу.

2.8. При надходженні копії позову, пред'явленого до органу Держкомзему, з вимогами вчинити певні дії (надати відповідні погодження при виділенні земельної ділянки у власність, користування та зміні її цільового призначення, позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації тощо), якщо рішенням у справі можуть бути порушені інтереси держави, зазначений орган не пізніше наступного робочого дня звертається до органів прокуратури щодо вирішення питання про участь у справі. До звернення долучаються копія позову та інші необхідні матеріали.

2.9. Органи Держкомзему при виявленні судових рішень, постановлених у справах, розглянутих без їх участі, у разі якщо рішенням суду порушуються інтереси держави, звертаються до органів прокуратури з метою вирішення питання про оскарження таких рішень суду. До звернення долучається копія рішення суду.

2.10. Звернення до органів прокуратури щодо участі у справах чи оскарження судових рішень повинні містити обґрунтовані заперечення органу Держкомзему проти позовних вимог чи постановленого судом рішення з посиланням на норми законодавства.

III. Органи прокуратури

3.1. Органи прокуратури у місячний строк з дня отримання матеріалів, зазначених у пункті 2.1 цього Порядку, письмово інформують органи Держкомзему, які направили матеріали, про прийняте за результатами їх розгляду рішення.

У разі прийняття рішення згідно зі статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПКУ) органи прокуратури письмово інформують органи Держкомзему, які направили матеріали, про результати їх розгляду протягом 10 днів. У випадку незгоди з прийнятим прокуратурою рішенням органи Держкомзему можуть оскаржити його вищестоящому прокурору.

3.2. При відмові органів прокуратури в порушенні кримінальної справи або в разі її закриття, але за наявності в діях порушників ознак адміністративного правопорушення, органи прокуратури у десятиденний строк з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття надсилають матеріали до органів Держкомзему для вжиття заходів адміністративного впливу.

3.3. У разі невідповідності надісланих матеріалів вимогам, визначеним чинним законодавством і цим Порядком, органи прокуратури у п'ятиденний строк з дня отримання повертають такі матеріали до органів Держкомзему для доопрацювання із зазначенням конкретних недоліків, які необхідно усунути.

У десятиденний строк з дати отримання матеріалів, повернутих органом прокуратури, орган Держкомзему зобов'язаний усунути виявлені недоліки та повторно надіслати матеріали до органів прокуратури для прийняття рішення згідно із законом або письмово повідомити про відсутність підстав для повторного направлення матеріалів.

3.4. Прокурор відповідно до статті 20 Закону України "Про прокуратуру" має право вимагати від керівників органів Держкомзему проведення перевірок щодо дотримання вимог земельного законодавства та виділення спеціалістів для участі у перевірках, які проводяться органами прокуратури.

3.4.1. Вимога прокурора повинна містити такі відомості:

обґрунтування необхідності проведення перевірки - коротку суть фактів, що свідчать про порушення юридичною чи фізичною особою, органом державної влади, місцевого самоврядування вимог земельного законодавства;

конкретні питання, які підлягають перевірці органом Держкомзему в межах його компетенції;

повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові її керівника (заступника) та особи, відповідальної за вирішення земельних питань; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи. Відсутність одного з перелічених реквізитів не є підставою для відмови у проведенні перевірки;

наявну інформацію про місцезнаходження земельної ділянки, щодо якої проводиться перевірка;

строк, за який слід перевірити дотримання вимог земельного законодавства з визначених питань, з урахуванням положень частини четвертої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Закону України від 15.12.2009 N 1759-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні";

найменування органу прокуратури (підрозділу), номер телефону і прізвище посадової особи, з якою слід підтримувати зв'язок для вирішення питань, що потребують втручання органу прокуратури.

3.4.2. Вимога прокурора має бути підписана прокурором відповідного органу прокуратури, а за відсутності прокурора - його заступником згідно з розподілом обов'язків.

3.4.3. У разі залучення працівників органів Держкомзему як спеціалістів до участі в перевірках, що проводять органи прокуратури, крім даних, наведених у підпункті 3.4.1 цього пункту, прокурор у вимозі зазначає дату, з якої необхідно залучити спеціаліста до проведення перевірки, та на який строк.

3.4.4. Прокурор, за вимогою якого проводиться перевірка, у межах своєї компетенції вирішує питання допуску посадових осіб органу Держкомзему на земельну ділянку, що перевіряється, та в приміщення за місцезнаходженням юридичної особи, органу державної влади, місцевого самоврядування, надання необхідних документів.

3.5. Органи прокуратури за результатами вивчення наданих органами Держкомзему матеріалів та звернень з метою захисту інтересів держави:

3.5.1. За наявності підстав звертаються до суду з відповідними позовами.

3.5.2. У разі необхідності забезпечують участь прокурора при розгляді в судах справ за позовами до органів Держкомзему.

3.5.3. Оскаржують необґрунтовані рішення судів у справах цієї категорії. У встановленому порядку надсилають прокурорам вищого рівня клопотання щодо оскарження таких рішень.

IV. Взаємні звірки матеріалів

4.1. За результатами розгляду матеріалів у кінці кожного кварталу не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, кожним із територіальних органів Держкомзему, який направляв матеріали до органів прокуратури, з відповідним прокурором, якому були направлені матеріали, проводяться взаємні звірки щодо кількості та результатів їх розгляду за формами, наведеними у додатках 1, 2. Акти звірок складаються у двох примірниках.

4.2. При складанні актів звірок працівниками органів Держкомзему заповнюються колонки 1 - 3 актів, форма яких наведена у додатках 1 - 3. Решта колонок заповнюється відповідними прокурорами. За другий та наступні квартали звірки проводяться за накопичувальним результатом.

4.3. Управління (відділи) Держкомзему в районах, містах (обласного та районного значення), міжрайонні, міжміські, міськрайонні управління (відділи) Держкомзему та міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури направляють акти взаємних звірок до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до територіальних органів Держкомзему в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя для узагальнення та звірки (додаток 1).

4.4. Територіальні органи Держкомзему в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, проводять взаємні звірки та надсилають до Держкомзему та Генеральної прокуратури України узгоджені дані по регіону в розрізі адміністративно-територіальних утворень та видів порушень земельного законодавства (додаток 2).

4.5. Держкомзем та Генеральна прокуратура України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, проводять взаємну звірку у розрізі областей, міст Києва та Севастополя та видів порушень земельного законодавства (додаток 3).

 

Директор Департаменту
Держземінспекції Держкомзему
 

 
Д. Олійник
 

Начальник Головного управління
представництва в суді, захисту
інтересів громадян та держави
при виконанні судових рішень
Генеральної прокуратури України
 

 
 
 
 
О. Кучер
 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
____________________________________ до _________________________
(територіальний орган Держкомзему)                       (орган прокуратури)
за _____ квартал (____ місяців) 20__ року

Суть порушення 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопра-
цювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

з них повернено для притягнення до адміні-
стративної відпові-
дальності 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

у стадії розслі-
дування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Несвоєчасне відшкодування втрат лісо- та сільськогосподарського виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самовільне зайняття земельних ділянок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання земельних ділянок не за цільовим призначенням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасове зайняття земельних ділянок, строк користування якими закінчився 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття органами місцевого самоврядування та виконавчої влади рішень з порушенням земельного законодавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладення угод з порушенням земельного законодавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші порушення земельного законодавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурор 

___________________________
(найменування органу прокуратури) 

______
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

Начальник 

________________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему) 

_______
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

                                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, 
                   направлених ____________________________ до ____________________ за ____ квартал (____ місяців) 20__ року
                                                            (територіальний орган Держкомзему)                  (орган прокуратури) 

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно звільнити, повернути 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурор 

___________________________
(найменування органу прокуратури) 

______
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

Начальник 

________________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему) 

_______
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
_________________________________________ до _____________________________
(територіальний орган Держкомзему)                                  (орган прокуратури)
за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

ВСЬОГО

Район, місто, район у місті 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

ВСЬОГО

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Несвоєчасне відшкодування втрат лісо- та сільськогосподарського виробництва

Район, місто, район у місті 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Несвоєчасне відшкодування втрат лісо- та сільськогосподарського виробництва

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Самовільне зайняття земельних ділянок

Район, місто, район у місті 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Самовільне зайняття земельних ділянок

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Використання земельних ділянок не за цільовим призначенням

Район, місто, район у місті 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Використання земельних ділянок не за цільовим призначенням

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

Район, місто, район у місті 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно повернути (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Тимчасове зайняття земельних ділянок, строк користування якими закінчився

Район, місто, район у місті 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Тимчасове зайняття земельних ділянок, строк користування якими закінчився

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Прийняття органами місцевого самоврядування та виконавчої влади рішень з порушенням земельного законодавства

Район, місто, район у місті 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Прийняття органами місцевого самоврядування та виконавчої влади рішень з порушенням земельного законодавства

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Укладення угод з порушенням земельного законодавства

Район, місто, район у місті 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Укладення угод з порушенням земельного законодавства

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно із позовом необхідно повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Інші порушення земельного законодавства

Район, місто, район у місті 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурор 

___________________________
(найменування органу прокуратури) 

______
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

Начальник 

________________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему) 

_______
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

                                            Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених
                  _________________________________________ до _____________________________ за ___ квартал (___ місяців) 20__ року
                                          (територіальний орган Держкомзему)                                                (орган прокуратури) 

Інші порушення земельного законодавства

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурор 

___________________________
(найменування органу прокуратури) 

______
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

Начальник 

________________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему) 

_______
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

ВСЬОГО

Область (регіон) 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

ВСЬОГО

Область (регіон) 

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно звільнити, повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Несвоєчасне відшкодування втрат лісо- та сільськогосподарського виробництва

Область (регіон) 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Несвоєчасне відшкодування втрат лісо- та сільськогосподарського виробництва

Область (регіон) 

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно звільнити, повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Самовільне зайняття земельних ділянок

Область (регіон) 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Самовільне зайняття земельних ділянок

Область (регіон) 

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно звільнити, повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Використання земельних ділянок не за цільовим призначенням

Область (регіон) 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Використання земельних ділянок не за цільовим призначенням

Область (регіон) 

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно звільнити, повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

Область (регіон) 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

Область (регіон) 

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно звільнити, повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Тимчасове зайняття земельних ділянок, строк користування якими закінчився

Область (регіон) 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Тимчасове зайняття земельних ділянок, строк користування якими закінчився

Область (регіон) 

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно звільнити, повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Прийняття органами місцевого самоврядування та виконавчої влади рішень з порушенням земельного законодавства

Область (регіон) 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Прийняття органами місцевого самоврядування та виконавчої влади рішень з порушенням земельного законодавства

Область (регіон) 

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно звільнити, повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Укладення угод з порушенням земельного законодавства

Область (регіон) 

Кількість матеріалів, направлених до органів прокуратури 

Кількість матеріалів, що перебувають на вирішенні в органах прокуратури 

Кількість матеріалів, що вирішені по суті із вжиттям заходів реагування 

Кількість матеріалів, повернутих на доопрацювання 

з них повторно направлені до органів прокуратури 

Відмовлено у порушенні кримінальної справи 

Порушено кримінальних справ 

всього 

з них повернено для притягнення до адміністративної відповідальності 

всього 

у тому числі 

відшкодовано коштів під час досудового слідства (тис. грн.) 

повернуто, звільнено земель (га) 

у стадії розслідування 

закрито справ за частинами першою, другою статті 6 КПКУ 

надіслано до суду 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

всього 

на суму, тис. грн. 

щодо площ землі (га) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт взаємної звірки щодо кількості та результатів розгляду матеріалів, направлених Держкомземом до Генеральної прокуратури України за ___ квартал (___ місяців) 20__ року

Укладення угод з порушенням земельного законодавства

Область (регіон) 

Розглянуто із вжиттям заходів приписів, подань, задоволено протестів 

Кількість справ, що перебувають у провадженні суду 

Задоволено позовів (заяв) (у тому числі закрито провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог) 

Виконано рішення судів 

всього 

сума, на яку заявлено позови, заяви у цих справах (тис. грн.) 

площа землі, яку згідно з позовом необхідно звільнити, повернути (га) 

всього рішень судів 

на суму 

площа землі, що реально звільнена і повернена за виконаним рішенням суду (га) 

всього 

відшкодовано за документами реагування (тис. грн.) 

повернуто земель (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

всього позовів 

на суму 

площа земель, що підлягають поверненню за рішенням суду (га) 

попереджено вибуття земель (га) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Автономна Республіка Крим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська