Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Условиям приема и порядка отбора на обучение в высших учебных заведениях МЧС

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ от 05.05.2010 № 313
Утратил силу

Про затвердження Змін до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 5 травня 2010 року N 313

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2010 р. за N 342/17637

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 9 березня 2006 року N 126
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 27 листопада 2014 року N 1285)

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1539, та з метою удосконалення системи відбору та прийняття кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МНС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09.03.2006 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 342/12216 (у редакції наказу МНС від 16.12.2009 N 845), що додаються.

2. Начальникам головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, керівникам вищих навчальних закладів МНС, начальнику Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки довести цей наказ до відома кандидатів на навчання.

3. Керівникам вищих навчальних закладів МНС після набрання чинності цим наказом унести відповідні зміни до власних правил прийому на навчання.

4. Управлінню освіти і науки (Євсюков О. П.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бута В. П.

 

Міністр 

Н. Шуфрич 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр
охорони здоров'я України 

 
З. М. Митник
 

Заступник Міністра
освіти і науки України
 

 
Є. М. Суліма
 

 

ЗМІНИ
до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС

1. Пункт 2.2 розділу II після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими ВНЗ МНС оголошують прийом документів від вступників, та перелік конкурсних предметів, за якими проводиться конкурс щодо зарахування на навчання, визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. У пункті 4.6 розділу IV:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до ВНЗ МНС для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (крім випадків, передбачених абзацами четвертим та п'ятим пункту 7.3 розділу VII цих Умов).";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

3. У пункті 5.4 розділу V слова "військово-лікарської" замінити словами "лікарсько-експертної".

4. У розділі VII:

4.1. Пункт 7.3 викласти в такій редакції:

"7.3. Остаточне рішення щодо участі вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, у вступних випробуваннях та конкурсному відборі приймається після подання вступником сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (оригіналу або його копії) з оцінками за визначеними правилами прийому до ВНЗ МНС конкурсними предметами не нижче 124 балів.

ВНЗ МНС за рішенням приймальної комісії допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів з кожного предмета, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, визначеного правилами прийому до вищого навчального закладу, становить не нижче 170 балів.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у ВНЗ МНС, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії вищого навчального закладу.

Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ МНС у разі їх неучасті у зовнішньому незалежному оцінюванні мають громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВНЗ МНС, та особи, які мають захворювання, зазначені в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 25.02.2008 N 124/95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.03.2008 за N 189/14880, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у ВНЗ МНС за їх вибором при вступі на навчання без відриву від виробництва мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.".

4.2. Доповнити розділ після пункту 7.4 новим пунктом 7.5 такого змісту:

"7.5. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія ВНЗ МНС з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.".

У зв'язку з цим пункти 7.5, 7.6 вважати пунктами 7.6, 7.7 відповідно.

4.3. У пункті 7.6:

в абзаці третьому слова "військово-лікарської" замінити словами "лікарсько-експертної";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"призери Всеукраїнських, учасники міжнародних олімпіад та призери III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися в поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України, за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, учасниками вищезазначених олімпіад;";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим.

5. Пункт 10.2 розділу X викласти в такій редакції:

"10.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнародних олімпіад та призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися в поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.".

 

Начальник
Управління освіти і науки
 

 
О. П. Євсюков
 

Опрос