Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка заказа, выдачи и учета Приложения к диплому о высшем образовании европейского образца (DIPLOMA SUPPLEMENT)

Министерство образования и науки
Порядок, Приказ от 29.04.2010 № 365
Утратил силу

Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 06.12.2013 р. N 1708,
 від 13.05.2014 р. N 587)

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 29 квітня 2010 року N 365

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 травня 2010 р. за N 336/17631

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 6 грудня 2013 року N 1708
,
 від 13 травня 2014 року N 587

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 17 червня 2015 року N 642)

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 N 265 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 06.12.2013 р. N 1708,
 від 13.05.2014 р. N 587)

2. Пункт 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і
 науки України від 06.12.2013 р. N 1708,
у зв'язку з цим пункти 3 - 6
вважати відповідно пунктами 2 - 5)

2. Державному підприємству "Інфоресурс" (Підліснюк В. Б.) разом з інформаційно-технічним адміністратором ІВС "ОСВІТА" забезпечити координацію роботи з організації замовлення, виготовлення, видачі та обліку Додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) для випускників вищих навчальних закладів України.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 06.12.2013 р. N 1708
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

3. Довести цей наказ до відома керівників вищих навчальних закладів України незалежно від підпорядкування та форми власності.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр 

Д. В. Табачник 

 

Порядок

замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 06.12.2013 р. N 1708,
 від 13.05.2014 р. N 587)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".

(абзац перший пункту 1.1 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

Цей Порядок установлює процедуру замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту, що виготовляється на основі фотокомп'ютерних технологій.

(абзац другий пункту 1.1 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 06.12.2013 р. N 1708)

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

Виконавець замовлень на створення Додатків (далі - виконавець) - інформаційно-технічний адміністратор державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти.

Відповідальний виконавець замовлень на створення та виготовлення Додатків (далі - відповідальний виконавець) - Міністерство освіти і науки України. Відповідальний виконавець забезпечує виконання замовлень через уповноважений ним орган (далі - уповноважений орган).

Вузол ІВС "ОСВІТА" - юридична особа незалежно від підпорядкування та форми власності, яка виконує функції, пов'язані із функціонуванням ІВС "ОСВІТА", та зареєстрована належним чином у інформаційно-технічного адміністратора ІВС "ОСВІТА".

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) (далі - Додаток) - це документ, що видається за бажанням випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра, з метою надання інформації, необхідної для об'єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається Додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти та відтворені на паперовому носії.

(абзац п'ятий пункту 1.2 у редакції наказів
 Міністерства освіти і науки України від 06.12.2013 р. N 1708,
 від 13.05.2014 р. N 587)

Замовник на виготовлення Додатків (далі - замовник) - акредитований у встановленому законодавством порядку вищий навчальний заклад незалежно від підпорядкування і форми власності або його відокремлений структурний підрозділ.

Замовлення на створення Додатків (далі - замовлення) в електронному вигляді - текст згідно із затвердженою формою, що вноситься до інформаційних ресурсів державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти (ІВС "ОСВІТА"), складений у вигляді електронних даних в навчальному закладі із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА" - визначена відповідно до законодавства України юридична особа, яка відповідає встановленим Міністерством освіти і науки України кваліфікаційним вимогам та з якою Міністерство освіти і науки України взаємодіє на договірній основі.

Спеціалізоване програмне забезпечення - комп'ютерні програми, із застосуванням яких забезпечується формування в електронному вигляді та внесення до ІВС "ОСВІТА" інформації щодо Додатків та навчальних закладів.

II. Замовлення

2.1. Основою для створення замовлення є дані щодо випускників вищого навчального закладу.

(пункт 2.1 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 06.12.2013 р. N 1708)

2.2. Обробка та передача інформації здійснюються замовником в ІВС "ОСВІТА" у порядку, визначеному пунктом 2.2 глави 2 Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 N 811 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 N 737), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за N 201/8800.

Замовлення створюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення ІВС "ОСВІТА" та формується в електронному вигляді.

2.3. Замовлення подаються виконавцю на магнітних носіях або засобами електронного зв'язку у формі закодованого пакета інформації, яка засвідчена електронним підписом, не пізніше ніж за 15 днів до дати вручення випускникам вищих навчальних закладів Додатка. Електронний підпис формується засобами, що відповідають вимогам чинного законодавства України.

До файла з електронним замовленням обов'язково додається текстова інформація в довільній формі у вигляді файла або електронного листа, у якій зазначаються повна назва установи, що надає замовлення, телефон (з кодом міста), постійний e-mail та прізвище відповідальної особи.

2.4. У замовленні Додаток може мати статус:

первинний - Додаток, що виготовляється вперше;

виправлений - Додаток, що виготовляється повторно через наявність помилок у первинному Додатку; 

дублікат Додатка - Додаток, що виготовляється повторно через його втрату або пошкодження.

(пункт 2.4 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

2.5. Контроль за обґрунтованістю прийнятих замовлень здійснює уповноважений орган на підставі обґрунтованих висновків Виконавця.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

2.6. Виконавець:

перевіряє право навчальних закладів на замовлення Додатка;

збирає попередню інформацію для узагальнення замовлень на створення Додатка;

приймає та перевіряє подані вищими навчальними закладами замовлення;

забезпечує збір первинної інформації, готує звіт про видані та невидані Додатки;

вносить замовлення на виготовлення Додатків у виробничі бази виконавця, після чого замовлення вважається прийнятим до виконання.

2.7. У замовленні на виправлення Додатка вказується дата вручення виправленого Додатка. При цьому у Додатку відтворюється найменування, яке мав навчальний заклад на дату закінчення його випускником, а печатка, посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали відтворюються чинними на дату вручення виправленого Додатка.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

2.8. Додаток, що виправляється, підлягає обов'язковому поверненню та знищенню. Видача виправленого Додатка здійснюється тільки після повернення первинного Додатка. Інформація про такі зміни заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України.

2.9. Виправленню можуть підлягати Додатки в разі наявності помилок в інформації, що відтворена в ньому.

2.10. Виправлення Додатка здійснюється на підставі письмової заяви його власника на ім'я керівника відповідного навчального закладу, до заяви додається оригінал Додатка.

2.11. У разі втрати або пошкодження Додатка його власник може подати заяву про виготовлення дубліката Додатка на ім'я керівника відповідного навчального закладу. У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження Додатка, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності) власника Додатка, найменування навчального закладу та дата його закінчення, інші відомості, які власник Додатка вважає суттєвими для видачі дубліката. Виготовлення дубліката Додатка здійснюється за рахунок коштів фізичної особи, яка його замовляє. До заяви додаються підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката Додатка та, в разі втрати Додатка, оголошення, розміщене у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника Додатка, у якому зазначаються назва, серія, номер та дата видачі Додатка, прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку видано Додаток, найменування навчального закладу, який видав Додаток, та інформація щодо визнання такого Додатка недійсним.

(розділ ІІ доповнено пунктом 2.11 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

2.12. Замовник надає виконавцю належним чином завірену виписку з книги (журналу) обліку і видачі виданих Карток Документів про освіту і додатків, що засвідчує факт отримання особою Додатка.

(розділ ІІ доповнено пунктом 2.12 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

2.13. У замовленні на виготовлення дубліката Додатка вказуються рік закінчення навчального закладу та фактична дата вручення. На дублікаті Додатка відтворюється найменування навчального закладу на дату його закінчення випускником, а посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали відтворюються чинними на дату вручення дубліката Додатка. У правому верхньому куті дубліката Додатка зазначається слово "Дублікат".

(розділ ІІ доповнено пунктом 2.13 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

2.14. З дати видачі дубліката Додатка первинний Додаток втрачає чинність. Інформація про видачу дубліката Додатка заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України.

(розділ ІІ доповнено пунктом 2.14 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

2.15. Відомості про видачу дубліката Додатка заносяться до книги (журналу) обліку і видачі виданих Карток Документів про освіту і додатків навчального закладу із зазначенням серії і номера Додатка та слова "Дублікат". У книзі (журналі) обліку і видачі виданих Карток Документів про освіту і додатків у відповідній графі про видачу первинного Додатка робиться відмітка про виданий дублікат.

(розділ ІІ доповнено пунктом 2.15 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

III. Видача та облік

3.1. Виготовлені на паперовому носії Додатки передаються виконавцем уповноваженому органу відповідального виконавця, який здійснює їх видачу уповноваженим особам замовників відповідно до умов укладених договорів.

3.2. Навчальний заклад освіти веде облік виданих Додатків.

3.3. Звіт про видані Додатки заповнюється за формою, встановленою у додатку 1 до цього Порядку, та надається уповноваженому органу. У разі неотримання випускником Додатка протягом двох місяців з дати його видачі замовник повинен повернути його разом із звітом за формою, встановленою в додатку 2 до цього Порядку.

3.4. Замовлення на поточний навчальний рік приймаються тільки після отримання звітів за минулий рік.

3.5. Пункт 3.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
 і науки України від 13.05.2014 р. N 587)

 

Директор
департаменту вищої освіти
 

 
Я. Я. Болюбаш
 

 

Реєстраційний штамп

(якщо немає бланка) 

Уповноважений орган
Міністерства освіти і науки
України 

ЗВІТ
про видані додатки до дипломів про вищу освіту
європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) вищим навчальним закладом

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                       (повна назва навчального закладу за статутними документами)
повідомляє, що від Міністерства освіти і науки України отримано ___________________ Додатків до
                                                                                                                                                                 (кількість)

дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) для випускників _______________ року.
         (рік закінчення) 


Випускникам навчального закладу було видано _____________________________________ Додатків.
                                                                                                                                                       (кількість) 

 

Керівник ___________________________ _________________________________________________
                                                 (підпис)                                                                             (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року

                 М. П.

Відповідальний ____________________________________________ ___________________________
                                                                                (прізвище, ініціали)                                                               (телефон) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 06.12.2013 р. N 1708,
 від 13.05.2014 р. N 587)

 

Реєстраційний штамп

(якщо немає бланка) 

Уповноважений орган
Міністерства освіти і науки
України 

ЗВІТ
про невидані додатки до дипломів про вищу освіту
європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) вищим навчальним закладом1

____________
1 До звіту додаються накладна у двох примірниках та Додатки.

Керівництво __________________________________________________________________________
                                                                (повна назва навчального закладу за статутними документами)
повертає для знищення невидані Додатки ____________ навчального року згідно з поданим списком.
                                                                                                  (рік закінчення) 

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові випускника 

Назва документа про освіту 

Номер і серія диплома 

Причини повернення Додатка 

  

  

  

  

  

Додаток: копія платіжного доручення.
       Керівник _______________________ ___________________________________________________
                                                      (підпис)                                                                              (прізвище, ініціали) 

      "___" ____________ 20__ року

                     М. П.

        Відповідальний ___________________________________________ _________________________
                                                                                   (прізвище, ініціали)                                                                        (телефон) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 06.12.2013 р. N 1708,
 від 13.05.2014 р. N 587)

 

Опис
Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка
(DIPLOMA SUPPLEMENT)

Опис виключено
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
від 6 грудня 2013 року N 1708)

____________

Опрос