Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации таможенного контроля и таможенного оформления судов и товаров, ими перемещаемых, утвержденной приказом Государственной таможенной службы Украины от 17.09.2004 N 678

Государственная таможенная служба
Приказ от 11.03.2010 № 230
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17.09.2004 N 678

Наказ Державної митної служби України
від 11 березня 2010 року N 230

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2010 р. за N 334/17629

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 10 березня 2015 року N 308)

Відповідно до Митного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України та постанов Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (із змінами і доповненнями), від 18.01.2003 N 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України", від 02.04.2009 N 320 "Про затвердження Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні", від 05.08.2009 N 846 "Про затвердження Порядку суднового постачання в морських і річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання", від 29.08.2002 N 1274 "Про затвердження Порядку пропуску яхт через державний кордон" (із змінами і доповненнями) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17.09.2004 N 678, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.10.2004 за N 1286/9885 (із змінами і доповненнями), що додаються.

2. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А. І.) і Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О. О.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
А. В. Макаренко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
І. Уманський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

Зміни до Інструкції
про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17.09.2004 N 678

1. Останній абзац пункту 1.2 доповнити словами та цифрами такого змісту: "від 05.08.2009 N 846 "Про затвердження Порядку суднового постачання в морських і річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання".

2. У пункті 1.5:

останнє речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Керівництво комісією (координацію роботи комісії при застосуванні до судна вільної практики) здійснює старший наряду органу охорони державного кордону.";

перше речення абзацу четвертого викласти в такій редакції: "Особи, яким дозволено відвідання судна під час роботи комісії (під час здійснення вантажних операцій без участі комісії на борту судна при застосуванні до судна вільної практики), можуть перебувати на ньому тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих обов'язків.";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Початок вантажних операцій без участі комісії на борту судна за рішенням уповноважених здійснювати відповідний контроль державних органів, що приймається на підставі відомостей, отриманих до прибуття судна, допускається для суден-контейнеровозів та суден, що перевозять наливні вантажі, під час їх стоянки в порту. У разі відсутності заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати контроль на державному кордоні, вільна практика може застосовуватися до інших типів суден.

Початком вільної практики є час постановки судна до причалу порту для контролю та оформлення пропуску, заявлений у заявці з повідомленням про застосування вільної практики, наданої згідно з пунктом 1.12 глави 1 цієї Інструкції".

3. Пункт 1.12 викласти в такій редакції:

"1.12. Капітан судна або агентська організація (морський агент) особисто або через адміністрацію порту не пізніше ніж за 4 години до прибуття (вибуття) судна подає до митного органу заявку на здійснення митного контролю судна (далі - заявка) з наступним уточненням інформації за 1 годину до початку митного контролю.

Заявка подається у довільній формі і повинна містити таку інформацію:

назва судна, його тип, код ІМО, національна належність, порт приписки;

дата та час прибуття (вибуття);

місце стоянки;

характер та кількість товарів;

кількість членів екіпажу та пасажирів (із зазначенням кількості громадян України);

назви портів, до яких заходило судно під час рейсу;

найменування агентської організації (морського агента) (за наявності).

Для здійснення митного контролю судна та товарів, що переміщуються на цьому судні, подається заявка з повідомленням про застосування вільної практики. Така заявка подається агентською організацією (морським агентом) особисто або через адміністрацію порту не пізніше ніж за добу до прибуття судна в порт призначення на митній території України.

Заявка з повідомленням про застосування вільної практики подається у довільній формі і, крім зазначених вище відомостей, для прийняття рішення про здійснення митного контролю із застосуванням вільної практики повинна містити таку інформацію:

мета заходу судна в порт;

відомості про судновласника (найменування, місцезнаходження - для юридичних осіб, прізвище, ім'я, місце проживання - для фізичних осіб);

інформація про заявлену капітаном судна потребу переміщення з борту судна/на борт судна членів екіпажу (пасажирів за наявності);

відомості про представника агентської організації (морського агента) (прізвище, ім'я, по батькові, посада), якому доручено пломбування приміщень на борту судна;

відомості про осіб, запланованих до переміщення на борт при постановці судна до причалу порту для проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) та здійснення розвантажувальних робіт без участі комісії.

Разом із заявкою з повідомленням про застосування вільної практики для визначення старшим зміни форми та обсягу митного контролю при застосуванні вільної практики надаються паперові примірники загальної (генеральної) декларації, декларації про вантаж, електронні або паперові копії:

суднової ролі;

списку пасажирів (за наявності);

вантажні документи, що повинні містити відомості, визначені статтею 138 Кодексу торговельного мореплавства України.

Документи в паперовому вигляді мають бути засвідчені в установленому порядку представником судновласника (агентською організацією (морським агентом), адміністрацією порту).

Порядок реєстрації заявок визначається митним органом".

4. Абзац другий пункту 1.22 доповнити реченням такого змісту:

"Відмітки посадових осіб контролюючих органів та підрозділу органу охорони державного кордону про можливість застосування до судна вільної практики мають бути проставлені на паперовому примірнику декларації про вантаж не пізніше ніж за 1 годину до прибуття судна в порт".

5. Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1.2. Старший зміни:

2.1.2.1. При отриманні заявки без повідомлення про застосування вільної практики:

перевіряє наявність оперативної інформації, орієнтувань на це судно, останній порт заходження та вантаж, який воно перевозить;

призначає старшого митного наряду для здійснення митного контролю та митного оформлення судна й визначає склад цього наряду;

ставить перед старшим наряду завдання з митного контролю та митного оформлення судна, доводить до його відома потрібні орієнтування.

2.1.2.2. При отриманні заявки з повідомленням про застосування вільної практики:

перевіряє наявність оперативної інформації, орієнтувань на це судно, останній порт заходження та вантаж, який воно перевозить;

здійснює перевірку наявності документів та відомостей, наданих для митного контролю згідно з пунктом 1.12 глави 1 цієї Інструкції, необхідних для митного контролю та прийняття рішення про застосування вільної практики;

інформує у порядку, визначеному митним органом, підрозділ служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у пункті пропуску про наявність заявки з повідомленням про застосування вільної практики, у разі прийняття рішення про включення до митного наряду інспектора-кінолога або інших посадових осіб цього підрозділу для здійснення митного контролю судна проставляє про це відмітку у декларації про вантаж;

перевіряє наявність дозвільних відміток відповідних підрозділів контролюючих органів та органу охорони державного кордону на паперовому примірнику декларації про вантаж для прийняття рішення про застосування на судні вільної практики;

за відсутності зауважень за результатами здійснення контролю електронних або паперових примірників документів вчиняє запис у декларації про вантаж про прийняте рішення щодо застосування до судна вільної практики та проставляє штамп "Під митним контролем";

призначає старшого митного наряду для здійснення митного контролю та митного оформлення судна й визначає склад цього наряду;

ставить перед старшим наряду завдання з митного контролю та митного оформлення судна, встановлення режиму зон митного контролю на судні та в місцях вивантаження товарів на територію пункту пропуску.

2.1.2.3. Вільна практика не може бути застосована за таких умов:

1) недотримання установлених строків завчасного подання заявки з повідомленням про застосування вільної практики;

2) заперечення щодо її застосування з боку інших державних контрольних органів;

3) заявка подана з неповним переліком відомостей, визначеним пунктом 1.2 цієї Інструкції;

4) наявність орієнтування або іншої інформації від правоохоронних органів, орієнтування підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил".

6. Підпункт 2.2.8 пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.8. У справах судна залишаються з відмітками митного органу: декларація про вантаж (при застосуванні вільної практики з відмітками відповідних державних органів прикордонного контролю, у встановлених законодавством випадках інших видів контролю), декларація про особисті речі членів суднового екіпажу, декларація про суднові припаси, Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором), акт прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) (у разі його складання)";

доповнити пункт 2.2 новим підпунктом 2.2.9 такого змісту:

"2.2.9. При застосуванні до судна, що прибуває на митну територію України, вільної практики розвантаження та навантаження, а також проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) допускаються без участі комісії на борту судна за наявності відповідних відміток посадових осіб підрозділів контролюючих органів та органу охорони державного кордону у декларації про вантаж з позитивним рішенням посадової особи митного органу (старшого зміни) про надання вільної практики".

7. Підпункт 2.3.3 пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3.3. Посадова особа митного органу, відповідальна за оформлення документів, здійснює перевірку їх комплектності, звірення відомостей взаємопов'язаних документів та наявність на вантажних документах відміток, проставлених згідно з підпунктом 3.2.7 пункту 3.2 глави 3 цієї Інструкції, проставляє на декларації про вантаж та Зобов'язанні (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України) відбиток штампа "Під митним контролем".

За відсутності зауважень посадова особа митного органу завіряє подані документи відбитком особистої номерної печатки, за винятком коносамента (річкової накладної), маніфесту.

При прийнятті рішення про митний огляд судна старший митного наряду оголошує про його початок особі, яка подала документи".

8. Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 доповнити реченням такого змісту:

"Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового спорядження із суден закордонного плавання для проведення робіт та надання послуг здійснюються відповідно до Порядку суднового постачання в морських і річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 846".

9. Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1.2. Вивантаження товарів, у тому числі у разі застосування вільної практики, здійснюється в зони митного контролю (склади, термінали, відкриті майданчики, причали тощо), розташовані на території морського (річкового) порту в межах пункту пропуску через державний кордон України, або на транспортні засоби, що перебувають у цих зонах".

10. У пункті 3.2:

підпункт 3.2.2 після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

"Підставою для навантаження на судно суднового спорядження, суднових запасних частин і суднових припасів є скріплений особистою номерною печаткою посадової особи митного органу інвойс (рахунок-фактура), в якому зазначені ці спорядження, запасні частини і припаси.

Інвойси (рахунки-фактури), підписані представником адміністрації судна, скріплені судновою печаткою та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, а також (за наявності) акти-повідомлення, що складаються у разі відмови від частини або всіх товарів, є підставою для подання вантажної митної декларації".

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим;

підпункт 3.2.7 викласти в такій редакції:

"3.2.7. Після закінчення навантаження судна вантажовласник або уповноважена ним особа подає митному органу коносаменти й маніфести для пропуску товарів через митний кордон. Після звірення їх з дорученнями на навантаження (списками вантажів) і вантажними митними деклараціями або іншими документами, які відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України, посадова особа митного органу проставляє на коносаментах (річковій накладній), маніфестах відбитки штампа "Під митним контролем" та особистої номерної печатки. Транспортна організація, що здійснювала навантаження судна, надає митному органу документ, який підтверджує кількість та асортимент навантажених товарів".

 

Директор Департаменту
організації митного контролю
 

 
А. І. Сербайло
 

Опрос