Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации работы органов государственного надзора в сфере гражданской защиты и техногенной безопасности

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ, Инструкция от 12.01.2010 № 1
Утратил силу

Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 12 січня 2010 року N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 травня 2010 р. за N 316/17611

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 25 травня 2012 року N 863)

Відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 8 Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1446, постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 N 493 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки (далі - Інструкція).

2. Керівникам територіальних органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки організувати вивчення Інструкції з особовим складом і забезпечити її застосування в роботі.

3. Начальнику Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки Стоєцькому В. Ф. разом з начальником Управління правового забезпечення Сухомлином О. М. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Третьякова В. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

В. Шандра 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Т. в. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
В. Загородній
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1446 (далі - Положення), постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 N 493 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" (далі - постанова Кабінету Міністрів України N 493).

1.2. Інструкція визначає порядок роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки з організації та здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки за дотриманням на території України вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, цивільної оборони центральними та місцевими органами виконавчої влади та створеними ними функціональними і територіальними підсистемами єдиної системи цивільного захисту, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, з оцінки дій органів управління і сил цивільного захисту під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

1.3. Інструкція поширюється на посадових осіб органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.

1.4. Державний нагляд у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки здійснюється органами державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки на державному та територіальному рівнях.

1.5. Свою діяльність органи державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки (далі - органи державного нагляду) здійснюють шляхом проведення планових та позапланових перевірок органами державного нагляду у зазначеній сфері відповідно до планів їх роботи та графіків перевірок.

1.6. У територіальних інспекціях ведуться:

наглядові справи на потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки. Перелік документів, які зберігаються у наглядовій справі на потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки, наведено у додатку 1;

наглядові справи окремо на кожне місто та район обласного підпорядкування. Перелік документів, які зберігаються у наглядовій справі міста, району обласного підпорядкування, наведено у додатку 2;

переліки документів, що зберігаються у територіальних інспекціях.

1.7. Стан дотримання вимог чинного законодавства при застосуванні територіальними органами державного нагляду запобіжних заходів не рідше одного разу на півріччя розглядається на оперативних нарадах із заслуховуванням керівників територіальних органів державного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах та районах міст, а також під час планових та позапланових перевірок.

II. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В Інструкції наведені нижче терміни та визначення вживаються у такому значенні:

органи державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки - Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки (далі - Інспекція), управління (відділи) Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах (далі - територіальні інспекції);

перевірка стану цивільного захисту та техногенної безпеки - вивчення та оцінка реального стану діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та створених ними функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо виконання вимог техногенної безпеки та виявлення порушень законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки;

планові перевірки - перевірки, які включені до відповідних річних або квартальних планів роботи органів державного нагляду у термін до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому;

позапланові перевірки - перевірки, які не могли бути передбачені під час складання річних або квартальних планів, але за підставами, визначеними статтею 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", потребують їх проведення;

системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення - сукупність засобів вимірювальної техніки і спеціальних програмно-технічних засобів, призначених для контролю і передавання даних про критичні значення параметрів джерел і чинників потенційної небезпеки на пульти централізованого спостереження та сполучених із системами оповіщення.

Інші терміни вживаються відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про аварійно-рятувальні служби", Положення, постанови Кабінету Міністрів України N 493, наказу МНС від 27.03.2006 N 170 "Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування запобіжних заходів посадовими особами Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N 606/12480.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ

3.1. Проведення перевірок функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту

Проведення перевірок функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту (далі - ЄСЦЗ) здійснюється відповідно до Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, затвердженої наказом МНС від 15.08.2007 N 558, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 11.10.2007 за N 1162/14429.

В останній день перевірки проводиться підведення підсумків перевірки функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту за напрямами, визначеними в акті перевірки.

На підведення підсумків в обов'язковому порядку залучаються перші особи керівного складу територіальних та місцевих ланок ЄСЦЗ, органів місцевого самоврядування, голови постійних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та евакуаційної (евакоприймальної) комісії, начальники спеціалізованих служб цивільного захисту (цивільної оборони), керівники суб'єктів господарювання та їх спеціалісти з питань надзвичайних ситуацій, а також голова та всі члени комплексної комісії.

Для підведення підсумків готуються доповідь, аналогічна акту перевірки, та співдоповіді (за потреби) всіх зацікавлених посадових осіб комплексної комісії та відповідної ланки ЄСЦЗ. Під час проведення вказаних заходів заслуховуються керівний склад ЄСЦЗ та суб'єкти господарювання, які за результатами перевірки показали найнижчі показники з питань перевірки.

3.2. Проведення перевірок аварійно-рятувальних служб та формувань

Організація і проведення перевірок аварійно-рятувальних служб та формувань здійснюються відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", наказу МНС від 05.03.2002 N 61 "Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за N 309/6597.

Порядок та умови тимчасового зупинення неатестованих аварійно-рятувальних служб визначені у Положенні про Центральну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженому наказом МНС від 17.11.2003 N 441, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.12.2003 за N 1120/8441, та у Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженому наказом МНС від 19.06.2003 N 201, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24.07.2003 за N 640/7961.

3.3. Проведення перевірок суб'єктів господарювання

3.3.1. Перевірки суб'єктів господарювання здійснюються з урахуванням вимог:

Закону України "Про правові засади цивільного захисту";

Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях та на небезпечних територіях, затверджених наказом МНС від 15.08.2007 N 557, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.09.2007 за N 1006/14273;

Правил охорони життя людей на водних об'єктах, затверджених наказом МНС України від 01.12.2001 N 272, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 95/6383.

3.3.2. Для здійснення планових або позапланових перевірок суб'єктів господарювання відповідний орган державного нагляду видає наказ, у якому мають бути зазначені:

найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися перевірка;

предмет перевірки.

3.3.3. На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки (додаток 3), яке підписується керівником або заступником керівника відповідного органу державного нагляду (із зазначенням прізвища та ініціалів) і засвідчується печаткою.

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:

найменування органу державного нагляду, що здійснює перевірку;

найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

дата і номер наказу органу державного нагляду, на виконання якого здійснюється перевірка;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

дата початку та дата закінчення перевірки;

тип перевірки (планова або позапланова);

вид перевірки (комплексна або контрольна перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

підстави для здійснення перевірки (найменування та номер наказу, розпорядження, доручення або рішення відповідного органу);

предмет здійснення перевірки;

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип перевірки і строк її здійснення).

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку проведення перевірки.

3.3.4. Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу державного нагляду зобов'язана пред'явити керівнику об'єкта перевірки або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення на проведення перевірки.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання. Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили цих документів.

3.3.5. Органи державного нагляду здійснюють планові перевірки за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

найменування органу державного нагляду.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду або вручається особисто керівнику чи уповноваженій ним особі під розписку.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

3.3.6. Позапланові заходи здійснюються за умов:

подання суб'єктом господарювання письмової заяви до Інспекції або територіальних інспекцій про здійснення перевірки на його бажання;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

необхідності перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності доручення Міністра або його заступників;

неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

Суб'єкт господарювання має право ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу і отримати копію відповідного документа на право проведення позапланового заходу.

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

3.3.7. За результатами здійснення планової або позапланової перевірки посадова особа органу державного нагляду у разі виявлення порушень вимог законодавства складає акт, який повинен містити такі відомості:

дату складення акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

вид заходу (перевірка, обстеження, огляд тощо);

предмет державного нагляду (контролю);

найменування органу державного нагляду, а також посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснили перевірку;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювалась перевірка.

Посадова особа органу державного нагляду зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - докладний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду, які здійснювали перевірку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.

Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта.

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі державного нагляду.

В останній день перевірки у присутності керівника об'єкта або уповноваженої ним особи проводяться підсумки перевірки.

Для підведення підсумків готуються виступ та матеріали перевірки.

3.3.8. На підставі акта, який складено за результатами здійснення планової перевірки, під час якої виявлено порушення вимог законодавства, протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки складається припис про усунення порушень, виявлених під час планової перевірки (додаток 4).

Припис про усунення порушень, виявлених під час планової перевірки (далі - Припис), не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку, з урахуванням частини першої статті 301 Закону України "Про правові засади цивільного захисту".

Припис складається у двох примірниках: один примірник не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня складання акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається у відповідному органі державного нагляду, що склав припис.

У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання Припису він відправляється рекомендованим листом, а на копії Припису, який залишається в територіальній інспекції, що направила Припис, проставляються відповідний вихідний номер і дата відправлення.

3.4. У разі виявлення порушення, якщо воно створює загрозу життю або здоров'ю людей, до усунення відповідного порушення у встановленому законодавством порядку відповідно до частин другої та третьої статті 301 Закону України "Про правові засади цивільного захисту" та Інструкції про порядок та умови застосування запобіжних заходів посадовими особами Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, затвердженої наказом МНС від 27.03.2006 N 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N 606/12480, призупиняється робота підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатація машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а також виконання робіт, тимчасово зупиняється діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб.

3.5. У разі невиконання законних вимог посадових осіб органів державного нагляду, викладених у відповідному розпорядженні або Приписі, вони мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188-16 КУпАП на посадових осіб об'єктів, установ та організацій (без прийняття рішення за справою про адміністративне стягнення) з передачею їх органові, уповноваженому розглядати такі справи.

Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188-16 КУпАП та діловодство у цій діяльності здійснюються згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також відповідно до наказу МНС від 21.10.2003 N 397 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2003 за N 1017/8338.

IV. УЧАСТЬ В ОЦІНЦІ ДІЙ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ

4.1. Відповідно до пункту 4 Положення Інспекція бере участь в оцінці дій органів управління і сил під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

4.2. Оцінка дій органів управління і сил цивільного захисту, які залучені або залучались для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, здійснюється посадовими особами органів державного нагляду, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 N 843 "Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня" у разі потреби залучаються до роботи спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.3. На початку оцінки дій органів управління і сил цивільного захисту під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт складається журнал аналізу дій органів управління і сил цивільного захисту (додаток 5).

4.4. Метою оцінки дій органів управління і сил цивільного захисту є виявлення недоліків з практичного виконання організаційно-розпорядчих актів, інструкцій, якими повинні керуватися органи управління та сили цивільного захисту для:

організації і здійснення взаємоузгодженого комплексу організаційних та практичних дій (заходів) щодо проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форми власності і господарювання);

забезпечення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій оперативного реагування органів управління, сил і засобів функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, запобігання загибелі людей, зменшення матеріальних втрат та організації першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

систематизованого і своєчасного надання допомоги постраждалому населенню.

4.5. Під час проведення збору інформації для аналізу дій органів управління і сил цивільного захисту необхідно враховувати такі критерії:

а) дотримання часу:

отримання та аналізу інформації про надзвичайну ситуацію (аварію) на об'єкті (території);

доведення інформації керівнику або іншій відповідальній особі, які мають право прийняття рішення про залучення до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідних сил і засобів;

інформування в установленому порядку і в установлені терміни оперативно-чергової служби територіального органу управління МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації відповідного рівня, її можливі наслідки;

інформування органів МВС у населених пунктах, де відсутні оперативно-чергові служби (диспетчерські), інших органів управління;

оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;

переведення органів управління, сил і засобів у режим надзвичайної ситуації;

оперативного розгортання сил і засобів, оперативних груп для реагування на надзвичайну ситуацію, виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

надання постраждалому населенню заходів невідкладної допомоги та рятування;

б) укомплектованість сил відповідними засобами згідно із затвердженим табелем оснащення;

в) організацію зв'язку між органами управління, відсутність або несправність засобів зв'язку;

г) відсутність (неготовність) оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, передбаченого відповідним планом реагування;

ґ) здатність керівників сил цивільного захисту аналізувати обстановку та приймати обґрунтовані рішення щодо ліквідації надзвичайної ситуації;

д) готовність сил розвідки, організацію спостереження за станом навколишнього середовища, іншими джерелами виникнення надзвичайних ситуацій;

е) непроведення або проведення не в повному обсязі аналізу стану обстановки, наявність або відсутність результатів оцінки її масштабів та прогнозування її розвитку;

є) організацію локалізації аварії, що виникла, недопущення додаткових руйнувань та ураження людей;

ж) готовність лікувальних та інших закладів до прийому постраждалого населення;

з) узгодженість планів реагування та інших аварійних планів;

и) врахування розподілу функцій оперативного реагування на надзвичайну ситуацію;

і) організацію пошуку уражених людей;

ї) організацію визволення постраждалих із зруйнованих будівель та споруд;

й) організацію надання постраждалим першої медичної допомоги на місці їх перебування;

к) здійснення заходів щодо захисту населення та особового складу аварійно-рятувальних служб від дії вторинних факторів ураження (обмеження доступу в зону надзвичайної ситуації, здійснення карантинних та інших обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів);

л) надання першої медичної допомоги (на догоспітальному етапі) постраждалим, рятувальникам та іншим особам, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

м) забезпечення евакуації постраждалих до розгорнутих поблизу медичних формувань та лікувальних закладів з подальшою евакуацією до стаціонарних (спеціалізованих) медичних закладів для надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги;

н) створення умов для успішного і безпечного проведення рятувальних робіт, забезпечення життєдіяльності населених пунктів, запобігання подальшому руйнуванню і втратам, викликаним вторинними наслідками надзвичайної ситуації;

о) створення необхідних умов для відновлення діяльності постраждалих (зруйнованих) об'єктів;

п) стан функціонування інженерних і транспортних мереж та споруд, призначених для локалізації (ліквідації) надзвичайної ситуації та життєдіяльності населення;

р) організацію робіт, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування об'єктів економіки та першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

с) організацію надання необхідної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

т) стан виконання практичних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (відповідність часу на реальне виконання заходів, результативність виконання).

4.5.1. Основні часові параметри та заходи з реагування на надзвичайну ситуацію повинні відповідати вимогам Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 N 1567.

4.5.2. Дії органів управління і сил цивільного захисту оцінюються:

"незадовільно", якщо:

за підпунктом "т" пункту 4.5 цієї Інструкції або разом за 20 % будь-яких підпунктів отримано негативний висновок;

40 % будь-яких підпунктів, крім підпункту "т" пункту 4.5 цієї Інструкції, одночасно виконані не в повному обсязі;

за десятьма будь-якими підпунктами одночасно отримані зауваження;

"задовільно", якщо дії не оцінені як "незадовільно".

4.5.3. Результати оцінки доводяться до відома голови відповідної комісії.

V. НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА РОБОТА

5.1. Нормативно-технічна робота здійснюється посадовими особами органів державного нагляду у взаємодії з іншими органами державного нагляду та проектними і будівельними організаціями.

5.2. Основними завданнями нормативно-технічної роботи є:

проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, у складі комплексної державної експертизи;

надання технічних умов як основної складової вихідних даних для проектування об'єктів містобудування;

контроль за дотриманням вимог нормативних актів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт;

участь у проведенні підсумкових перевірок, щодо відповідності збудованих об'єктів, які можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, діючих нормативно-правових актів з техногенної безпеки та готовності їх до експлуатації.

5.3. Державна експертиза проводиться відповідно до статті 17 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", статті 38 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" та Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 N 767.

5.4. Усі об'єкти, що будуються, незалежно від форм власності та джерел фінансування, що знаходяться в зоні обслуговування територіальної інспекції, беруться на облік в журналі обліку об'єктів, що будуються (додаток 6).

Закріплення об'єктів, що будуються, за територіальними інспекціями в районах, містах, районах у містах здійснюється за наказами відповідних територіальних інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5.5. Під час здійснення нагляду за об'єктами, що будуються, перевіряються:

наявність експертного висновку державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій;

робоча документація в частині, що не відповідає раніше затвердженим проектним рішенням;

відповідність інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на об'єкті будівництва вимогам ДБН В.1.2-4-2006 "Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)", затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 04.08.2006 N 274;

наявність у проекті організації будівництва і в проекті виконання робіт проектних рішень щодо забезпечення безпеки і нормальних експлуатаційних умов заходів із захисту від негативного техногенного впливу будівництва об'єктів прилеглої забудови та благоустрою, передбачених проектною документацією, згідно з ДБН В.1.2-12-2008 "Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки", затверджених наказом Мінрегіонбуду від 27.08.2008 N 385.

5.6. Періодичність перевірок об'єктів, що будуються, встановлюється відповідно до законодавства.

5.7. На об'єкти, що будуються, з моменту надання технічних умов або отримання висновку державної експертизи з питань техногенної безпеки заводиться наглядова справа. На групу будівель, розташованих на загальному будівельному майданчику, а також при забудові будівлями за типовими проектами допускається вести одну наглядову справу.

5.8. У наглядовій справі зберігаються:

контрольний лист на об'єкт, що будується та може спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій (додаток 7);

технічні умови;

копії експертних висновків державної експертизи з питань техногенної безпеки;

матеріали перевірок (за умови їх проведення);

листування щодо будівництва об'єкта будівництва.

5.8.1. Після закінчення будівництва до наглядової справи додаються матеріали щодо участі у підсумкових перевірках.

5.8.2. Наглядові справи ведуться протягом усього терміну будівництва, а після прийняття об'єкта в експлуатацію зберігаються відповідно до чинного законодавства.

5.9. Участь посадових осіб органів державного нагляду у підсумкових перевірках здійснюється згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923.

5.10. Під час участі у підсумкових перевірках перевіряються:

стан виконання заходів цивільного захисту та техногенної безпеки за затвердженим проектом;

відповідність улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення Правилам улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, затвердженим наказом МНС від 15.05.2006 N 288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за N 785/12659.

5.11. У разі виявлення невідповідності закінченого будівництвом об'єкта погодженій і затвердженій проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам нормативних актів з питань цивільного захисту та техногенної безпеки посадова особа органу державного нагляду у письмовій формі протягом одного робочого дня надає до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (далі - Інспекція ДАБК) свої зауваження за результатами підсумкової перевірки такого об'єкта для прийняття рішення Інспекцією ДАБК про видачу сертифіката відповідності або про відмову у його видачі.

VI. ПРОПАГАНДА ТА РОЗ'ЯСНЕННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

6.1. Пропаганда та роз'яснення організовуються і здійснюються з метою обізнаності населення щодо діяльності органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, стану техногенної безпеки та основних загроз, які можуть впливати на безпеку населення.

6.2. Органи державного нагляду з метою проведення пропаганди та роз'яснення:

при проведенні планових перевірок обстежень об'єктів незалежно від форм власності доводять до населення інформацію про порушення вимог чинного законодавства у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

проводять зустрічі з трудовими колективами підприємств, установ, організацій, де інформують про актуальні проблеми забезпечення захисту населення та території від надзвичайних ситуацій у даному регіоні;

ініціюють розробку, виготовлення та розповсюдження видавничо-друкарської, сувенірної та іншої продукції, спрямованої на захист населення та територій від надзвичайних ситуацій;

вживають у межах своїх повноважень інших заходів для підвищення обізнаності працівників підприємств, установ, організацій та населення.

6.3. Облік пропаганди та роз'яснення ведеться у журналі обліку масово-роз'яснювальної роботи з питань цивільного захисту та техногенної безпеки (додаток 8).

 

Начальник Державної інспекції
цивільного захисту та техногенної
безпеки
генерал-майор служби
цивільного захисту
 

 
 
 
 
В. Ф. Стоєцький
 

 

ПЕРЕЛІК
документів, які зберігаються у наглядовій справі на потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки

До наглядової справи долучаються:

загальні відомості про об'єкт;

копії:

паспорта потенційно небезпечного об'єкта (за його наявності) або довідка про його відсутність із зазначенням причин;

результатів ідентифікації (за наявності) потенційно небезпечного об'єкта (далі - ПНО) або об'єкта підвищеної небезпеки (далі - ОПН) або довідка про їх відсутність із зазначенням причин;

свідоцтва про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів або ОПН у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки;

дозволу на експлуатацію ОПН;

акта прийняття в експлуатацію систем раннього виявлення виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення;

актів та приписів органів державного нагляду про усунення порушень, виявлених під час перевірки;

приписів про застосування запобіжних заходів;

наказів та інших організаційно-розпорядчих документів про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення заходів цивільного захисту;

планів усунення недоліків, виявлених під час перевірки;

відомості про наявність матеріальних резервів та номенклатури їх накопичення.

 

ПЕРЕЛІК
документів, які зберігаються у наглядовій справі міста, району обласного підпорядкування

1. Паспорт ризику міста, району.

2. Виписка (копія) плану основних заходів на поточний рік.

3. Картка обліку надзвичайних ситуацій (подій).

4. Акти проведення перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

5. Копії приписів про усунення порушень, виявлених під час планових перевірок за останні три роки.

6. Копії розпорядчих документів про застосування запобіжних заходів за останні п'ять років.

7. Картка обліку розпорядчих документів про застосування запобіжних заходів.

8. Картка обліку адміністративних правопорушень.

9. Картка обліку перевірки ведення наглядової справи територіальним органом державного нагляду.

Примітка.

 Кожній наглядовій справі присвоюється номер, який відповідає номенклатурі діловодства. 

  

(на бланку органу державного нагляду)

ПОСВІДЧЕННЯ

на проведення _____________________________ перевірки
(планової, позапланової)

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата і номер реєстрації посвідчення на проведення перевірки)

     Відповідно до  Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Закону України "Про правові засади цивільного захисту", Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" та Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1446, Плану основних заходів з підготовки Єдиної державної системи цивільного захисту України у 20__ році та наказу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування органу
_____________________________________________________________________________________
            державного нагляду, що здійснює перевірку, дата та номер наказу, на виконання якого здійснюється перевірка)
доручається
_____________________________________________________________________________________
                                                 (вказується перелік посадових осіб, які залучаються до проведення перевірки, їх
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 посади, звання, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

у термін з ____________ до ____________ 20__ року здійснити
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (планова, позапланова)
_____________________________________________________________________________________
перевірку
_____________________________________________________________________________________
            (область, район, місто або місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу)
щодо ________________________________________________________________________________
                                                                                         (перелічити питання перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________ 

     Попередня ________________________________ перевірка проводилась з ___________________ 
                                                 (планова, позапланова) 

до ____________ 20__ року.

     Під час перевірки також будуть перевірені: 

Предмет перевірки
(назва та місцезнаходження
об'єктів перевірки) 

Дата перевірки
(початок та кінець перевірки) 

Дата та вид попередньої перевірки 

Хто перевіряє
(прізвища, імена та по батькові осіб, які здійснюють перевірку) 

  

  

  

  

Примітка. 

Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у Посвідченні на проведення перевірки. 

Керівник органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки 

  

___________________
(звання) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

 

(на бланку органу державного нагляду)

ПРИПИС
про усунення порушень, виявлених під час планової перевірки

"___" ____________ 20__ року N _____

     Кому ______________________________________________________________________________
                                       (вказати посаду, прізвище та ініціали керівника підприємства, установи, організації)

     Посадовою особою __________________________________________________________________
                                                                                   (назва органу державного нагляду)
в ____________________________________________________________________________________
                                                       (Автономна Республіка Крим, область, місто, район у місті)
"___" ____________ 20__ року у присутності _______________________________________________
                                                                                                                  (посади та прізвища посадових осіб, які брали участь
______________________________________________________________________________________
                                                     у перевірці, у тому числі від підприємства, установи, організації)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проведена планова перевірка: стану цивільного захисту, техногенної безпеки та цивільної
оборони ______________________________________________________________________________
                                                       (назва підприємства, установи, організації, місцезнаходження,
______________________________________________________________________________________
                              перелік цехів, виробничих дільниць, окремих виробництв, на яких здійснювалась перевірка)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

     Відповідно до акта планової перевірки від ________________ та з метою усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, відповідно до вимог Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1446, та інших нормативно-правових актів пропонується виконати такі заходи: 

N
з/п 

Найменування цехів, виробничих дільниць, окремих виробництв, на яких виявлено порушення, та перелік заходів, запропонованих для усунення
(з посиланням на нормативно-правовий акт) 

Термін усунення порушень 

Відмітка про виконання 

Розділ I. Заходи, запропоновані під час попередньої планової перевірки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ II. Нові заходи, запропоновані для усунення порушень 

  

  

  

  

  

  

  

  

     План усунення порушень надати до ____________________________________________________
                                                                                                                         (назва органу державного нагляду)
у термін до "___" ____________ 20__ року.

     У разі незгоди із запропонованими заходами чи термінами їх виконання припис у
10-денний термін з дня його вручення може бути оскаржено вищестоящому органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.
_____________________________________________________________________________________
                            (посада, прізвище посадової особи органу державного нагляду)                                           (підпис) 

Припис для виконання отримав
_____________________________________________________________________________________
                            (посада, прізвище посадової особи підприємства, установи, організації)                             (підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

Результати контролю за виконанням припису

Дата 

Номери невиконаних пунктів 

Контроль здійснив 

З результатами ознайомлений 

Примітка або дата наступного контролю 

посада, прізвище 

підпис 

посада, прізвище 

підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заходи адміністративного впливу за результатами контролю

Дата 

Номери невиконаних пунктів, визначених приписом 

Відмітка про складення протоколу щодо вчинення адміністративного порушення відповідно до статей 188-16 і 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(серія, номер протоколу) 

Рішення, прийняте судом 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЖУРНАЛ
аналізу дій органів управління і сил цивільного захисту

I. Загальна характеристика місця виникнення надзвичайної ситуації, яка сталася
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження та найменування об'єкта, його відомча належність)
_____________________________________________________________________________________
(дата початку надзвичайної ситуації) 

Характеристики 

Показники 

Причина виникнення надзвичайної ситуації 

  

Вид надзвичайної ситуації 

  

Наявність автоматичної системи раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення населення у разі її виникнення  

  

назва системи 

  

наявність акта приймання змонтованої системи в обсязі робочої документації 

  

дата прийняття в експлуатацію 

  

установа (організація), яка будувала систему  

  

установа (організація), яка обслуговує систему 

  

наявність договору на обслуговування системи (дата, номер, термін дії) 

  

дані про спрацювання (неспрацювання) системи із зазначенням причин неспрацювання (за потреби) 

  

Наслідки надзвичайної ситуації 

  

зона поширення, кількість районів, міст, областей (із зазначенням їх назв) 

  

кількість загиблих, осіб 

  

кількість уражених (травмованих), осіб 

  

загальні збитки, тис. грн. 

  

інші особливі критерії надзвичайної ситуації 

  

Рівень надзвичайної ситуації (державний, регіональний, місцевий, об'єктовий) 

  

Час 

  

виникнення надзвичайної ситуації 

  

отримання інформації (попередження) про виникнення надзвичайної ситуації 

  

оповіщення аварійно-рятувальних служб (підрозділів) 

  

прибуття аварійно-рятувальних служб (підрозділів) до місця аварії 

  

локалізації надзвичайної ситуації 

  

ліквідації надзвичайної ситуації 

  

Залучено 

  

аварійно-рятувальних служб або інших формувань, од. 

  

осіб 

  

техніки, од. 

  

спецобладнання, од. 

  

Відповідальний керівник з ліквідації надзвичайної ситуації (посада, ім'я, прізвище та по батькові) 

  

     II. Аналіз дій під час ліквідації надзвичайної ситуації
     А. _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            (найменування органу управління, сил, які оцінюються, та їх підрозділів) 

Назва параметра 

Часові або інші характеристики параметра (навести основні недоліки) 

Оцінка (позитивна/негативна) 

1  

а) дотримання часу щодо:
отримання інформації про надзвичайну ситуацію (аварію) на об'єкті (території);
доведення отриманої інформації до керівника або іншої відповідальної особи, які мають право прийняття рішення про залучення до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідних сил і засобів;
інформування в установленому порядку і в установлені терміни оперативно-чергової служби територіального органу управління МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації відповідного рівня, її можливі наслідки;
оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;
переведення органів управління, сил і засобів у режим надзвичайної ситуації;
оперативного розгортання сил і засобів, оперативних груп для реагування на надзвичайну ситуацію, виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
надання постраждалому населенню заходів невідкладної допомоги та рятування  

  

  

б) стан укомплектованості сил відповідними засобами згідно із затвердженим табелем оснащення 

  

  

в) питання організації зв'язку між органами управління, відсутність або несправність засобів зв'язку 

  

  

г) наявність (готовність) оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, передбаченого відповідним планом реагування 

  

  

ґ) здатність керівників сил цивільного захисту аналізувати обстановку та приймати обґрунтовані рішення щодо ліквідації надзвичайної ситуації 

  

  

д) стан залучення та робота сил розвідки, організація спостереження за станом навколишнього середовища, іншими джерелами виникнення надзвичайних ситуацій 

  

  

е) непроведення або проведення не в повному обсязі аналізу стану обстановки, наявність або відсутність результатів оцінки її масштабів та прогнозування її розвитку 

  

  

є) організація локалізації аварії, що виникла, недопущення додаткових руйнувань та ураження людей 

  

  

ж) спроможність та готовність лікувальних та інших закладів до прийому постраждалого населення 

  

  

з) узгодженість планів реагування та інших аварійних планів 

  

  

и) врахування розподілу функцій оперативного реагування на надзвичайну ситуацію 

  

  

і) організація пошуку уражених людей 

  

  

ї) організація визволення постраждалих із зруйнованих будівель та споруд 

  

  

й) організація надання постраждалим першої медичної допомоги на місці їх перебування 

  

  

к) здійснення заходів щодо захисту населення та особового складу
аварійно-рятувальних служб від дії вторинних факторів ураження (обмеження доступу в зону надзвичайної ситуації, здійснення карантинних та інших обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів) 

  

  

л) надання першої медичної допомоги (на догоспітальному етапі) постраждалим, рятувальникам та іншим особам, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

  

  

м) забезпечення евакуації постраждалих до розгорнутих поблизу медичних формувань та лікувальних закладів з подальшою евакуацією до стаціонарних (спеціалізованих) медичних закладів для надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги 

  

  

н) створення умов для успішного і безпечного проведення рятувальних робіт, забезпечення життєдіяльності населених пунктів, запобігання подальшому руйнуванню і втратам, викликаним вторинними наслідками надзвичайної ситуації 

  

  

о) створення необхідних умов для відновлення діяльності постраждалих (зруйнованих) об'єктів 

  

  

п) стан функціонування інженерних і транспортних мереж та споруд, призначених для локалізації (ліквідації) надзвичайної ситуації та життєдіяльності населення 

  

  

р) організація робіт, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування об'єктів економіки та першочергового життєзабезпечення постраждалого населення 

  

  

с) організація надання необхідної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації 

  

  

т) стан виконання практичних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (відповідність часу на реальне виконання заходів, результативність виконання) 

  

  

     Загальна оцінка _____________________________________________________________________
     Б. _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування органу управління, сил, які оцінюються, та їх підрозділів) 

Назва параметра 

Часові або інші характеристики параметра
(навести основні недоліки) 

Оцінка
(позитивна/негативна) 

  

  

  

Загальна оцінка _______________________________________________________________________
________________________________________________________               _____________________
               (посада та звання особи, яка заповнювала журнал)                                                                        (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року 

Примітки: 

1. Розділ II заповнюється окремо по кожному органу управління, силах, підрозділах з відповідною оцінкою. У цьому разі враховуються тільки пункти, у яких заходи повинні виконуватися саме цими органами управління, силами, підрозділами.

2. За потреби розділ II може заповнюватися для всіх органів управління, сил та їх підрозділів разом. 

 

ЖУРНАЛ
обліку об'єктів, що будуються

N
з/п 

N нагля-
дової справи 

Назва об'єкта, що будується 

Місцезна-
ходження об'єкта, що будується 

Замовник 

Назва проектної організації, що розробила проект 

Генеральна підрядна будівельна організація 

Дата початку будівництва  

Дата, N експертного висновку щодо техногенної безпеки за проектом, ким виконано експертизу,
N справи, де зберігається експертний висновок 

Дата, номери приписів, наданих замовникам проектної та будівельної організацій за результатами перевірки робочої документації, ким перевірено, N справи, де зберігаються приписи 

Дата перевірки об'єктів, що будуються 

Посада, прізвище, ініціали працівника, за яким закріплено об'єкт, що будується 

Посада, прізвище, ініціали працівника, який брав участь у проведенні підсумкової перевірки 

Посада, прізвище, ініціали та підпис представника, який прийняв наглядову справу по об'єкту, що будується 

нега-
тивний  

пози-
тивний  

___ рік 

___ рік 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітки:

1. Журнал обліку об'єктів, що будуються, в міру надходження експертних висновків та виявленя нових об'єктів будівництва доповнюється і є основним документом для планування техногенно-технічних обстежень цих об'єктів.

2. Журнал обліку об'єктів, що будуються, по його закінченні зберігається в архіві підрозділу з даними обліку та планами техногенно-технічних обстежень об'єктів, що будуються, протягом двох років з дня заведення нового журналу обліку.

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ
на об'єкт, що будується та може спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій

_____________________________________________________________________________________
                                                                   (місцезнаходження об'єкта, що будується, його належність)
_____________________________________________________________________________________
     Будівництво ведеться за проектом _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                              (індивідуальний чи типовий, номер шифру чи замовлення)
____________________________________________________________________________________,
розробленим у ______ році
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (назва та місцезнаходження проектної організації, яка розробила проект) 

     Прив'язку здійснено
_____________________________________________________________________________________
                                                               (назва та місцезнаходження проектної організації, 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  яка виконувала проект прив'язки)
_____________________________________________________________________________________ 

     Будівництво веде ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (назва та місцезнаходження генпідрядної будівельної організації)
_____________________________________________________________________________________ 

     Замовник
_____________________________________________________________________________________
                                                      (назва та місцезнаходження організації, прізвище керівника)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

     Початок будівництва

_____________________________________________
(рік, місяць)

     Закінчення будівництва

_____________________________________________
(рік, місяць)

     Державна експертиза з питань техногенної безпеки проекту будівництва об'єкта проведена
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
           (номер та дата позитивного експертного висновку державної експертизи з питань техногенної безпеки проекту
                                       будівництва об'єкта, посада, прізвище, ініціали особи, яка підписала висновок)

     Заходи, передбачені проектом 

N
з/п 

Назва заходу 

Номери аркушів проекту 

Відмітка про виконання 

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольний лист склав
_________________________ ____________
         (прізвище, ініціали)    (підпис)

"___" ____________ 20__ року 

  

 

ЖУРНАЛ
обліку масово-роз'яснювальної роботи з питань цивільного захисту та техногенної безпеки
(проведення інструктажів, бесід, лекцій тощо на об'єкті)

в ___________________________________________________
(назва органу державного нагляду)

N
з/п 

Найменування підприємства, установи, організації 

Місцезнаходження 

Найменування заходів 

Дата проведення 

Прізвище, ініціали особи, яка проводила захід 

Підпис особи, що проводила захід 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос