Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственном инспекторе по авиационному надзору в Государственной авиационной службе Украины

Министерство транспорта и связи
Положение, Приказ от 09.02.2010 № 68
редакция действует с 28.01.2014

Про затвердження Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 9 лютого 2010 року N 68

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2010 р. за N 307/17602

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства інфраструктури України
 від 5 вересня 2011 року N 343
,
від 18 грудня 2013 року N 1021

Відповідно до Положення про Державну авіаційну адміністрацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1526, постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1172 "Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній адміністрації та умови оплати їх праці" та Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.11.2005 N 895, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2005 за N 1503/11783, а також з метою забезпечення дієвого контролю за діяльністю суб'єктів та станом об'єктів авіаційної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

2. Державній авіаційній адміністрації (О. Овчинников):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома всіх зацікавлених підприємств, установ і організацій.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.03.2005 N 218 "Про затвердження Положення про інспектора Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за N 615/10895.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної авіаційної адміністрації Давидова О. М.

 

Перший заступник Міністра 

В. Шевченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України

(У назві та тексті Положення слова "Державна авіаційна адміністрація" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з метою забезпечення здійснення державного нагляду та контролю за діяльністю суб'єктів та станом об'єктів авіаційної діяльності.

1.2. Фахівці Державної авіаційної служби України на посаді державного інспектора з авіаційного нагляду (далі - державний інспектор) здійснюють інспектування об'єктів і суб'єктів авіаційної діяльності та контроль за виконанням ними авіаційних правил України.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

державний інспектор - працівник уповноваженого органу з питань цивільної авіації, якому надані повноваження з перевірки діяльності суб'єкта та стану об'єкта авіаційної діяльності і який має посвідчення встановленого зразка;

льотна придатність - характеристика зразка авіаційної техніки, що забезпечується реалізацією норм льотної придатності в його конструкції та характеристиках;

спеціальне завдання на проведення перевірки - наказ Державіаслужби України на проведення перевірки.

Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

II. Класифікація посад державних інспекторів

2.1. За напрямом діяльності встановлюються такі посади державних інспекторів:

державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації (далі - державний інспектор з безпеки авіації);

державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною придатністю повітряних суден (далі - державний інспектор з льотної придатності);

державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією (далі - державний інспектор з льотної експлуатації).

2.2. Посади державних інспекторів з безпеки авіації можуть бути за такими напрямами:

авіаційна безпека;

авіаційна медицина;

аеронавігація;

аеропорти, аеродроми та злітно-посадкові майданчики;

наземне обслуговування та повітряні перевезення;

перевезення небезпечних вантажів;

пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення.

2.3. Посади державних інспекторів з льотної придатності можуть бути за такими напрямами:

з льотної придатності типу авіаційної техніки;

схвалення організацій з технічного обслуговування;

схвалення виробництва авіаційної техніки;

схвалення розробників авіаційної техніки;

схвалення організацій з управління підтримання льотної придатності;

видача та перегляд сертифікатів льотної придатності, моніторинг підтримання льотної придатності та програми технічного обслуговування;

видача свідоцтв персоналу та схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування.

Державний інспектор з льотної придатності проводить інспектування у сфері льотної придатності, а за умови проходження відповідної підготовки - за напрямами державного інспектора з безпеки авіації, крім авіаційної безпеки.

2.4. Посади державних інспекторів з льотної експлуатації можуть бути за такими напрямами:

повітряні перевезення;

авіаційні роботи;

авіація загального призначення.

Державний інспектор з льотної експлуатації проводить інспектування у сфері льотної експлуатації, а за умови проходження відповідної підготовки - за напрямами державного інспектора з безпеки авіації, крім авіаційної безпеки.

(розділ II у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

III. Вимоги до державного інспектора

3.1. Державний інспектор повинен мати:

базову або повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра;

стаж роботи в авіаційній галузі у сферах, зазначених у пунктах 2.2 - 2.4 цього Положення, для бакалавра - не менше п'яти років, для спеціаліста - не менше трьох років;

(абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду встановленого зразка;

(абзац четвертий пункту 3.1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

спеціальну підготовку.

Крім того, державний інспектор повинен:

володіти державною мовою, а також однією з робочих мов ІКАО;

знати нормативні акти у сфері цивільної авіації України (далі - ЦА), ІКАО, EASA, Євроконтролю за напрямом діяльності. 

3.2. Державний інспектор з льотної експлуатації додатково до вимог пункту 3.1 може мати:

свідоцтво пілота (штурмана, бортінженера, льотного диспетчера, бортпровідника) цивільної авіації;

інструкторський рейтинг хоча б на одному типі ПС;

екзаменаторський рейтинг.

(пункт 3.2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

3.3. Державний інспектор не має права розголошувати результати проведених інспекцій та інші дані, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

3.4. Вимоги до кандидатів на посади інспекторів авіаційної безпеки викладено у Програмі контролю якості безпеки авіаційних суб'єктів, затвердженій наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.04.2007 N 329, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 10.05.2007 за N 493/13760.

3.5. Державному інспектору не дозволяється висловлювати особисту думку стосовно об'єкта інспекції в офіційних публічних виступах або публікаціях.

3.6. Державний інспектор з льотної експлуатації, що має свідоцтво відповідно до пункту 3.2 цього розділу, повинен здійснювати підтримання власного професійного рівня льотної кваліфікації шляхом виконання польотів у виробничих умовах та проходження тренажерної підготовки за встановленими програмами.

(розділ III доповнено пунктом 3.6 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

IV. Підготовка та перепідготовка державних інспекторів

4.1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних інспекторів за напрямами діяльності повинні здійснюватися сертифікованими в Україні навчальними закладами ЦА, міжнародними організаціями. Навчальні програми підготовки затверджуються Державіаслужбою України.

4.2. Державні інспектори з льотної експлуатації, що виконують польоти як члени екіпажу, проходять усі необхідні види тренування та підготовки на конкретних типах ПС відповідно до схвалених Державіаслужбою України програм у повному обсязі.

(розділ IV у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

V. Службові обов'язки державних інспекторів

5.1. Державний інспектор діє відповідно до посадової інструкції та повинен виконувати свої обов'язки об'єктивно і неупереджено, керуючись нормативними актами.

5.2. Державний інспектор підпорядковується керівнику свого структурного підрозділу згідно зі штатним розписом Державіаслужби України.

5.3. Для виконання оперативних завдань, проведення інспекцій, сертифікаційних перевірок державний інспектор в оперативному порядку за дорученням голови Державіаслужби України або його заступників підпорядковується керівнику тимчасової робочої групи або комісії.

5.4. Державний інспектор документує всі результати своїх дій у встановленій формі та надає звіти в установлений строк керівнику свого структурного підрозділу або керівнику тимчасової робочої групи/комісії.

(пункт 5.4 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

5.5. Державний інспектор під час виконання своїх повноважень зобов'язаний мати при собі посвідчення інспектора.

5.6. Якщо державному інспектору стає відомо, що діяльність або бездіяльність будь-якої особи загрожує або може загрожувати безпеці авіації, він зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів у межах своїх повноважень для усунення загрози безпеці авіації.

VI. Права державного інспектора

6.1. Державний інспектор на підставі службового посвідчення та спеціального завдання на проведення перевірки має право безперешкодно перевіряти роботу суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності, у тому числі іноземних, на території України, виконання польотів з метою нагляду за забезпеченням безпеки авіації та додержанням авіаційних правил.

(абзац перший пункту 6.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

Державний інспектор на підставі службового посвідчення та спеціального завдання на проведення перевірки має право безперешкодно проходити та перебувати в зоні обмеженого доступу або контрольованій зоні будь-якого суб'єкта авіаційної діяльності. Під час перебування на території аеропорту або аеродрому державний інспектор виконує процедури авіаційної безпеки, встановлені для персоналу, що працює в аеропорту та на аеродромі.

(абзац другий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

6.2. Державний інспектор на підставі службового посвідчення та спеціального завдання на проведення перевірки має право доступу на територію суб'єктів авіаційної діяльності для здійснення контролю за виконанням ними відповідних норм і правил забезпечення безпеки авіації.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

6.3. Державний інспектор має право виконувати політ як спостерігач у кабіні цивільного повітряного судна української реєстрації, що належить українському експлуатанту або власнику, якщо це передбачено завданням на інспектування та погоджено з експлуатантом або власником ПС.

6.4. Державний інспектор має право вимагати від суб'єктів авіаційної діяльності повної та об'єктивної інформації про умови льотної та технічної експлуатації ПС, а також про інші аспекти діяльності, пов'язані з безпекою авіації.

6.5. Під час проведення інспекцій державний інспектор має право використовувати для документування фактів фото- та відеоапаратуру, а також копіювати будь-які паперові чи електронні документи, пов'язані з льотною та технічною експлуатацією ПС або з персоналом, що виконує та обслуговує польоти, і підготовкою такого персоналу, з дотриманням вимог законодавства України щодо забезпечення охорони державної таємниці.

6.6. Державний інспектор має право видавати обов'язкові для посадових осіб та суб'єктів авіаційної діяльності відповідні акти та приписи за результатами перевірок стану організації роботи з питань безпеки авіації та контролювати їх виконання в установлені строки.

6.7. Державний інспектор на підставі службового посвідчення та спеціального завдання на проведення перевірки має право складати протоколи та розглядати справи щодо суб'єктів авіаційної діяльності у разі здійснення ними правопорушення у галузі цивільної авіації та фізичних осіб у разі здійснення ними адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушенням правил безпеки польотів, правил поведінки на повітряному судні, правил міжнародних польотів, правил пожежної безпеки на повітряному транспорті, і накладати на них адміністративне стягнення відповідно до Повітряного кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(пункт 6.7 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

6.8. Державний інспектор має право здійснювати контроль за діями авіаційного персоналу під час виконання цим персоналом службових обов'язків.

6.9. У разі якщо вимоги безпеки авіації потребують ужиття негайних заходів, державний інспектор має право призупиняти виконання польотів. При цьому державний інспектор зобов'язаний в оперативному порядку письмово повідомити про своє рішення керівника суб'єкта авіаційної діяльності або уповноваженого представника та керівника свого структурного підрозділу з викладенням підстав для призупинення.

(абзац перший пункту 6.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

За фактом призупинення державним інспектором складається акт, надається інспекторський припис з обґрунтуванням причини призупинення. Скасування обмеження на виконання польотів надається державним інспектором після усунення недоліків, вказаних у приписі.

6.10. Державний інспектор має право з метою всебічного виконання своїх обов'язків та захисту інтересів безпеки авіації звертатися за допомогою до екіпажів, диспетчерів управління повітряним рухом та іншого авіаційного персоналу, якщо це не заважає виконанню їх службових обов'язків.

6.11. Державний інспектор має право перевіряти документацію, що стосується авіаційного персоналу, авіаційної техніки, у тому числі іноземних експлуатантів на території України, а також експлуатантів, що мають український сертифікат у будь-якій країні світу, згідно із законодавством України.

6.12. Державний інспектор має право відмовитися від виконання завдання, якщо в процесі виконання такого завдання може мати місце конфлікт інтересів.

Відмова від виконання завдання надається в письмовому вигляді з обґрунтуванням керівнику свого структурного підрозділу.

(абзац другий пункту 6.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 18.12.2013 р. N 1021)

6.13. Державний інспектор має право під час здійснення перевірок користуватися всіма засобами зв'язку та службовим транспортом на території базування суб'єктів авіаційної діяльності для оперативного виконання функціональних обов'язків.

6.14. Державний інспектор, що проходить стажування за напрямом діяльності, має право у межах своїх повноважень:

брати участь у проведенні інспекцій;

мати доступ до всіх матеріалів інспектування;

надавати пропозиції щодо спостережень та висновків.

6.15. Державний інспектор, що проходить стажування за напрямом діяльності, не має права підписувати документи, що стосуються проведення інспекції або її результатів.

VII. Припинення повноважень державного інспектора

7.1. Повноваження державного інспектора можуть бути достроково припинені на підставі:

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

визнання його безвісно відсутнім;

подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

рішення голови Державіаслужби України за результатами проведення службового розслідування щодо державного інспектора;

невідповідності вимогам, установленим розділом III цього Положення.

7.2. Питання про припинення повноважень державного інспектора розглядається Державіаслужбою України у кожному конкретному випадку з оформленням відповідного рішення та з подальшим інформуванням зазначеної особи у письмовій формі про припинення повноважень.

7.3. Державний інспектор має право оскаржити рішення Державіаслужби України у встановленому законодавством порядку.

VIII. Посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду

8.1. Кожному державному інспектору, якому надаються певні повноваження, відповідним підрозділом Державіаслужби України видається посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду (далі - Посвідчення) встановленого зразка згідно з додатком.

8.2. У випадку звільнення державного інспектора з посади з будь-яких причин Посвідчення повертається до Державіаслужби України та знищується.

8.3. У випадку втрати Посвідчення державний інспектор зобов'язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника.

За фактом втрати Посвідчення проводиться розслідування обставин його втрати, а повноваження державного інспектора призупиняються на час розслідування.

Після завершення розслідування та прийняття рішення про продовження повноважень державного інспектора йому видається нове Посвідчення з іншим номером.

8.4. У випадку повторної втрати Посвідчення, якщо така втрата була пов'язана з недбалістю власника, повноваження державного інспектора припиняються, він позбавляється звання державного інспектора.

 

Перший заступник голови
Державної авіаційної адміністрації
 

 
О. В. Овчинников
 

 

Вимоги до посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України

Посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду виготовляється на папері білого кольору розміром 100 х 70 міліметрів та має відповідний захист від підробки, у тому числі й голографічний захисний елемент.

У верхній частині на лицьовому боці посвідчення українською та англійською мовами зроблено написи: "УКРАЇНА", "Державна авіаційна служба України", між якими міститься зображення малого Державного Герба України.

Нижче зроблено напис "ПОСВІДЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА З АВІАЦІЙНОГО НАГЛЯДУ" та зазначається напрям діяльності державного інспектора - за безпекою авіації, або за льотною придатністю, або за льотною експлуатацією.

Нижче ліворуч - місце для фотокартки (30 х 40 міліметрів) власника посвідчення.

Праворуч українською та англійською мовами - відомості про державного інспектора: прізвище та ім'я, стать, громадянство, дата народження, номер посвідчення та дата закінчення строку його дії, особистий підпис.

Номер посвідчення - це особистий номер державного інспектора, що складається із п'ятизначного числа, у якому перша цифра ідентифікує напрям діяльності інспектора, а інші чотири - порядковий номер:

10000 - державний інспектор з льотної експлуатації;

20000 - державний інспектор з льотної придатності;

30000 - державний інспектор з безпеки авіації. 

Посвідчення видається державному інспектору на строк до 1 року.

На зворотному боці посвідчення українською та англійською мовами зроблено напис:

"Відповідно до статті 16 Закону України "Про транспорт".

Перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти повітряним, а в окремих випадках й іншими видами транспорту, підлягають обов'язковому контролю на відповідність їх вимогам безпеки у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту відповідно до чинного законодавства України.

Власник цього посвідчення при виконанні службових обов'язків має право:

проходити та перебувати на повітряному судні цивільної авіації всіх форм власності, в навчальних закладах та зонах авіапідприємств, що контролюються та охороняються;

безперешкодно перевіряти роботу експлуатантів цивільної авіації України всіх форм власності в усіх країнах світу, а іноземних - на території України.

Іменем України голова Державної авіаційної служби України просить усіх, кого це може стосуватися, надавати всю необхідну допомогу власнику цього посвідчення, який виконує важливі державні функції".

Нижче під текстом зазначається посада та ставиться підпис особи, що видала посвідчення, праворуч розміщується голографічний захисний елемент.

ЗРАЗОК
посвідчення державного інспектора
з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України

Лицьовий бік

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

ПОСВІДЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
ІНСПЕКТОРА З АВІАЦІЙНОГО
НАГЛЯДУ
 

  

UKRAINE
STATE AVIATION ADMINISTRATION

STATE INSPECTOR CERTIFICATE
FOR AVIATION OVERSIGHT
 


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


  

Прізвище/Surname

 
Ім'я/Given name

Стать/                     Громадянство/                             Дата народження/
 Sex                            Nationality                                      Date of birth

 
Док N/ Doc N                         Дійсне до/ Date of Expiry

 
Підпис власника/
       Signature of Holder


Зворотний бік

 

 
                                      Відповідно до статті 16 Закону України "Про транспорт" 
                                    According to the Law of Ukraine "About transport", Art. 16 
                                              Перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти повітряним, 
                                      а в окремих випадках й іншими видами транспорту, підлягають 
                                      обов'язковому контролю на відповідність їх вимогам безпеки у порядку, 
                                      визначеному центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту 
                                      відповідно до чинного законодавства України. 

                                      Власник цього посвідчення при виконанні службових обов'язків має право: 
                                      проходити та перебувати на повітряному судні цивільної авіації всіх форм власності, в навчальних закладах та зонах авіапідприємств, що контролюються та охороняються; 
                                      безперешкодно перевіряти роботу експлуатантів цивільної авіації України всіх форм власності в усіх країнах світу, а іноземних - на території України 
                                      The Holder of this Certificate while performing official duties has the following rights: 
                                      unrestricted access to any civil aircraft (regardless of property), training institutions and controlled and secured aviation enterprises, on the territory of Ukraine and; 
                                      carry out inspections of all activities of Ukrainian civil air operators (regardless of property) in any State of the world and carry out inspections of all activities of foreign civil air operators on the territory of Ukraine 

                                      Іменем України голова Державної авіаційної служби України просить усіх, кого це може стосуватися, надавати всю необхідну допомогу власнику цього посвідчення, який виконує важливі державні функції 

                                      In the name of Ukraine, the Chairman of the State Aviation Administration requests all those whom it may concern to facilitate the work of the Holder of this certificate who fulfils important state functions with all necessary assistance 

  

N 000000 


(додаток із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343
,
від 18.12.2013 р. N 1021)

____________

Опрос