Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регистрации выпуска (выпусков) акций при учреждении акционерных обществ

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 30.12.2009 № 1639
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30 грудня 2009 року N 1639

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 квітня 2010 р. за N 273/17568

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28 грудня 2010 року N 1950
,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 7 лютого 2012 року N 237

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27 травня 2014 року N 692)

Відповідно до пунктів 1, 3, 5 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 6, 28, 29, 32, 35 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 9 - 13 Закону України "Про акціонерні товариства" та інших законодавчих актів, з метою приведення нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007 N 487 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 10.04.2007 за N 325/13592, крім підпунктів 1.5.10, 1.5.11 пункту 1.5, пунктів 1.7, 1.9 - 1.11 глави 1, глави 3 Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затвердженого цим рішенням, додатків 2, 4, 5 до цього Положення, які втрачають чинність з 01.05.2011.

3. Емітенти, які прийняли рішення про закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників та здійснили реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку до набрання чинності Законом України "Про акціонерні товариства", можуть подавати документи на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007 N 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2007 за N 325/13592.

4. Це рішення набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. З 29.10.2010 втрачають чинність:

підпункт "ґ" підпункту 4.1 пункту 4 глави 1 Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого цим рішенням, в частині обрання реєстратора, з яким буде укладено договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

підпункт 4.6 пункту 4 глави 1 Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого цим рішенням, в частині укладення з реєстратором договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

підпункт 4.7 пункту 4 глави 1 Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого цим рішенням, в частині виготовлення бланків сертифікатів акцій (у разі розміщення акцій у документарній формі існування);

пункт 13 глави 1 Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого цим рішенням, в частині укладання з реєстратором договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів та виготовлення сертифікатів акцій (у разі розміщення акцій у документарній формі існування);

абзац другий підпункту 7.3 пункту 7 глави 2 Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого цим рішенням, в частині засвідчення звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій підписом та печаткою реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі існування).

6. Департаменту корпоративних відносин забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови Комісії та міжнародних зв'язків забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Комісії 

С. Бірюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. В. Кужель
 

 

 

Положення
про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств

1. Загальні положення

1. Це Положення установлює строки та порядок реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) випуску (випусків) акцій під час створення публічних та приватних акціонерних товариств, перелік документів, необхідних для реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, порядок відмови в реєстрації, а також вимоги до змісту протоколу рішення про розміщення акцій, вимоги до оформлення документів, які подаються на реєстрацію.

(пункт 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

2. Дія цього Положення поширюється на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства (далі - товариства), які створюються шляхом заснування, крім інститутів спільного інвестування.

Дія цього Положення не поширюється на випадки реєстрації випуску (випусків) акцій товариств, які створюються шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення юридичної особи (осіб), а також товариств, які створюються у процесі приватизації та корпоратизації.

3. Під час створення товариства його акції підлягають закритому (приватному) розміщенню виключно серед засновників.

4. Створення товариства здійснюється за такими етапами:

4.1. Проведення зборів засновників, на яких приймаються рішення про:

а) створення товариства;

б) визначення уповноваженої особи (осіб) засновника (засновників) (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи; найменування, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), місцезнаходження та номери телефонів /факсу/ - для юридичної особи), якій (яким) надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням товариства (у разі необхідності);

в) закрите (приватне) розміщення акцій, що оформлюється протоколом відповідно до вимог підпункту 1.2 пункту 1 глави 2 цього Положення;

г) погодження умов засновницького договору (у випадку прийняття рішення про укладання засновницького договору);

ґ) обрання депозитарію, з яким буде укладено договір про обслуговування емісії акцій, або реєстратора, з яким буде укладено договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

У разі якщо товариство засновується однією особою, рішення про створення товариства, визначення уповноваженої особи (осіб) засновника, закрите (приватне) розміщення акцій, обрання депозитарію або реєстратора приймається одноосібно.

4.2. Укладання засновницького договору (у випадку прийняття засновниками рішення про укладання засновницького договору).

4.3. Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску (випусків) акцій до центрального апарату Комісії або її територіальних органів відповідно до делегованих повноважень.

4.4. Реєстрація Комісією випуску (випусків) акцій та видача тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій.

4.5. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

4.6. Укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі) або з реєстратором - договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі).

4.7. Оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі) або виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі).

(підпункт 4.7 пункту 4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1950)

4.8. Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства.

4.9. Оплата засновниками повної номінальної вартості акцій.

4.10. Проведення установчих зборів, на яких приймаються рішення про:

а) заснування товариства;

б) затвердження оцінки майна, майнових та немайнових прав, які вносяться засновниками в рахунок оплати акцій товариства, визначеної відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства";

в) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства;

г) затвердження статуту товариства;

ґ) утворення органів товариства;

д) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);

е) уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства (у разі необхідності).

4.11. Реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації.

4.12. Подання до центрального апарату Комісії або її територіальних органів відповідно до делегованих повноважень звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

4.13. Реєстрація Комісією звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

4.14. Отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій та зареєстрованого звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

4.15. Оформлення та депонування глобального сертифіката при отриманні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

(пункт 4 глави 1 доповнено новим підпунктом 4.15 згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2010 р. N 1950,
 у зв'язку з цим підпункт 4.15 вважати відповідно підпунктом 4.16)

4.16. Видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

5. Засновниками товариства може укладатися засновницький договір, у якому визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості акцій, строк дії договору.

Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати реєстрації Комісією звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Засновницький договір укладається в письмовій формі. Якщо товариство створюється за участю фізичних осіб, їх підписи на засновницькому договорі підлягають засвідченню у нотаріальному порядку.

У разі заснування товариства однією особою засновницький договір не укладається.

6. Реєстрація випуску (випусків) акцій, реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій або відмова у відповідній реєстрації здійснюються Комісією шляхом прийняття відповідних рішень.

Комісія може делегувати повноваження щодо реєстрації випуску (випусків) акцій, реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій або відмови у відповідній реєстрації до центрального апарату та територіальних органів (далі - уповноважений підрозділ).

7. Документи для реєстрації випуску (випусків) акцій подаються засновником (засновниками) або уповноваженою особою (особами) засновника (засновників) товариства до центрального апарату Комісії або її територіальних органів відповідно до делегованих повноважень.

8. Реєстрація випуску (випусків) акцій оформлюється відповідним рішенням Комісії, на підставі якого структурним підрозділом центрального апарату Комісії або територіальним органом Комісії оформлюється та видається тимчасове свідоцтво (тимчасові свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) акцій (додатки 1, 2).

У разі якщо Комісія делегувала повноваження щодо реєстрації випуску (випусків) акцій до уповноваженого підрозділу, рішення про реєстрацію випуску акцій приймається та оформлюється уповноваженим підрозділом. На підставі рішення про реєстрацію випуску (випусків) акцій уповноважений підрозділ оформлює та видає тимчасове свідоцтво (тимчасові свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) акцій (додатки 1, 2).

9. Відмова в реєстрації випуску (випусків) акцій оформлюється відповідним рішенням Комісії, на підставі якого структурним підрозділом центрального апарату або територіального органу Комісії оформлюється розпорядження про відмову в реєстрації випуску (випусків) акцій (додаток 3).

У разі якщо Комісія делегувала повноваження щодо відмови в реєстрації випуску (випусків) акцій до уповноваженого підрозділу, рішення про відмову в реєстрації випуску (випусків) акцій приймається та оформлюється уповноваженим підрозділом. На підставі рішення про відмову в реєстрації випуску (випусків) акцій уповноважений підрозділ оформлює розпорядження про відмову в реєстрації випуску (випусків) акцій (додаток 3).

10. Підставами для відмови в реєстрації випуску (випусків) акцій є:

а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

б) відсутність будь-якого з документів, визначених у главі 2 цього Положення;

в) дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства, встановлену розділом II Закону України "Про акціонерні товариства".

11. Розпорядження про відмову в реєстрації випуску (випусків) акцій доводиться до товариства (засновника (засновників) або уповноваженої особи (осіб) засновника (засновників)) письмово та має містити правове обґрунтування такої відмови.

12. Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації випуску (випусків) акцій приймається протягом 30 днів після отримання підрозділом центрального апарату Комісії або її територіального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції, заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску (випусків) акцій.

Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у підрозділі центрального апарату Комісії або її територіального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

13. Тимчасове свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) акцій, яке (які) видається (видаються) після реєстрації випуску акцій засновнику (засновникам) або уповноваженій особі (особам) засновника (засновників), є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій та оформлення й депонування тимчасового глобального сертифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі існування) або укладання з реєстратором договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів та виготовлення сертифікатів акцій (у разі розміщення акцій у документарній формі існування).

(пункт 13 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1950)

14. Розміщення акцій повинно бути закінчено в строк, передбачений рішенням про їх розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення.

Загальна номінальна вартість розміщених акцій не може бути меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу товариства на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.

15. Протягом 60 днів з дня завершення закритого (приватного) розміщення акцій установчі збори повинні затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій.

16. Ринкова вартість майна (крім емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах) та/або майнових прав, внесених як оплата вартості акцій, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах і внесені як оплата вартості акцій, оцінюється за біржовим курсом на дату здійснення внеску, а якщо емісійні цінні папери перебувають в обігу більш як на одній фондовій біржі, їх ринкова вартість оцінюється за найменшим із біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожній з фондових бірж.

Передача прав за об'єктами права інтелектуальної власності, які є об'єктами технології та вносяться засновниками акціонерного товариства в рахунок оплати акцій товариства, здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".

17. Документи для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій подаються товариством до центрального апарату Комісії або її територіальних органів відповідно до делегованих повноважень.

Товариство має подати документи для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації його статуту в органах державної реєстрації.

18. Рішення про реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій приймається Комісією та є підставою для його реєстрації відповідним уповноваженим підрозділом в установленому порядку та оформлення свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (додатки 4, 5).

У разі якщо Комісія делегувала повноваження щодо прийняття рішення про реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій до уповноваженого підрозділу, рішення про реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій приймається та оформлюється уповноваженим підрозділом. На підставі рішення про реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій уповноважений підрозділ в установленому порядку реєструє звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій, оформлює свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 4, 5).

19. Відмова в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій оформлюється відповідним рішенням Комісії, на підставі якого відповідним структурним підрозділом центрального апарату або територіальним органом Комісії оформлюється розпорядження про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій (додаток 6).

У разі якщо Комісія делегувала повноваження щодо відмови в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій до уповноваженого підрозділу, рішення про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій приймається та оформлюється уповноваженим підрозділом. На підставі рішення про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій уповноважений підрозділ оформлює розпорядження про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій (додаток 6).

20. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій є:

а) порушення вимог законодавства, пов'язане з розміщенням акцій;

б) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

в) прийняття уповноваженою особою Комісії або судом рішення про зупинення розміщення цінних паперів, яке є чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством;

г) відсутність будь-якого з документів, визначених у главі 3 цього Положення;

ґ) порушення процедури створення акціонерного товариства, встановленої розділом II Закону України "Про акціонерні товариства".

21. Розпорядження про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій доводиться до товариства письмово та має містити правове обґрунтування такої відмови.

22. Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій приймається протягом 14 календарних днів після дня отримання підрозділом центрального апарату Комісії або її територіального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції, заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у підрозділі центрального апарату Комісії або її територіального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

23. Реєстрацією звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій є засвідчення його підписом уповноваженої на це особи уповноваженого підрозділу, проставляння штампа "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або вчинення напису "ЗАРЕЄСТРОВАНО" та печатки Комісії або територіального органу.

Свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) акцій видається (видаються) товариству одночасно з одним примірником зареєстрованого звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, при цьому реєстраційний номер (номери) та дата реєстрації повинні відповідати тимчасовому свідоцтву (свідоцтвам) про реєстрацію випуску (випусків) акцій.

24. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення акцій, не було розміщено жодної акції, Комісія здійснює скасування реєстрації випуску (випусків) акцій та анулює тимчасове свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій відповідно до нормативно-правового акта Комісії, який регулює процедуру скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій.

25. У разі якщо засновники після реєстрації випуску (випусків) акцій прийняли рішення про відмову від розміщення акцій, скасування реєстрації випуску (випусків) акцій та анулювання тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій здійснюються у порядку, що встановлюється нормативно-правовим актом Комісії.

26. Реєстрація випуску (випусків) акцій, реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

27. Реєстрація випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, що здійснюється Комісією, не може розглядатися як гарантія їх вартості.

28. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, які подаються до центрального апарату Комісії або її територіальних органів, несуть особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками.

29. Центральний апарат Комісії або її територіальні органи (відповідно до делегованих повноважень) мають право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в рішенні про закрите (приватне) розміщення акцій та в інших поданих документах, а також повноважень органів емітента. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа Комісії може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих засновником (засновниками), уповноваженою особою (особами) засновника (засновників) для реєстрації випуску (випусків) акцій, емітентом для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

30. За письмовим зверненням засновника (засновників), уповноваженої особи (осіб) засновника (засновників), емітента, поданим до центрального апарату Комісії або її територіальних органів до прийняття Комісією або уповноваженим підрозділом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, центральний апарат Комісії або її територіальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, на доопрацювання.

31. У разі подання до центрального апарату Комісії або її територіальних органів відповідно до делегованих повноважень не всіх документів, передбачених цим Положенням для реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, а також у разі виявлення у поданих документах недоліків, для усунення яких не потрібне проведення зборів засновників товариства, Комісія або, якщо Комісія делегувала повноваження щодо реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій до уповноваженого підрозділу, уповноважений підрозділ може, не відмовляючи у відповідній реєстрації, надати можливість товариству виправити допущені недоліки чи надати додаткові документи.

У разі надання виправлених документів чи документів, які були відсутні, товариство зобов'язане подати їх разом із супровідним листом товариства, в якому зазначаються причини їх подачі, до центрального апарату Комісії або її територіальних органів відповідно до делегованих повноважень не пізніше дати закінчення строків, передбачених цим Положенням для реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

32. У разі відмови в реєстрації випуску (випусків) акцій усі подані документи залишаються в центральному апараті Комісії або її територіальних органах.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій усі подані документи залишаються в центральному апараті Комісії або її територіальних органах, крім оригіналу (оригіналів) тимчасового (тимчасових) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій, який (які) направляється (направляються) засновнику (засновникам), уповноваженій особі (особам) засновника (засновників), емітенту одночасно з відмовою.

33. У разі коли в реєстрації випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій відмовлено з мотивів, які емітент уважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

34. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Комісією звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску (випусків) акцій.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску акцій та для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій

1. Для реєстрації випуску (випусків) акцій засновником (засновниками) або уповноваженою особою (особами) засновника (засновників) товариства подаються:

1.1. Заява про реєстрацію випуску (випусків) акцій, складена згідно з додатком 7.

1.2. Рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, оформлене протоколом, який має містити відомості про:

а) кількість засновників на дату проведення зборів;

б) відомості про засновників:

для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, у разі якщо юридична особа має єдиного учасника - інформацію про такого учасника, а саме: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи);

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання;

в) повне найменування товариства, що створюється;

г) місцезнаходження товариства, що визначено засновниками;

ґ) заплановані мету та предмет його діяльності;

д) запланований розмір статутного капіталу;

е) загальну кількість акцій, що планується розмістити;

є) номінальну вартість акції;

ж) тип (типи) акцій, що планується розмістити;

з) у разі якщо планується розмістити акції різного типу, - кількість кожного типу акцій, що планується розмістити;

и) у разі якщо планується розмістити привілейовані акції з поділом їх на класи - кількість привілейованих акцій кожного класу, що планується розмістити;

і) у разі якщо планується розмістити привілейовані акції - права, які надаються їх власникам, а у разі якщо планується розмістити привілейовані акції з поділом їх на класи - права, які надаються їх власникам по кожному класу окремо;

ї) форму існування акцій, що планується розмістити;

й) дату початку та дату закінчення розміщення акцій;

к) строк та порядок оплати акцій (із зазначенням джерел та форми оплати акцій);

л) строк та порядок повернення внесків при відмові від випуску акцій;

м) відомості про засновника (засновників) або уповноважену особу (осіб) засновника (засновників) (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи; найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номери телефонів /факсу/ - для юридичної особи), яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням товариства та реєстрацією випуску акцій.

Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписом (підписами) і печаткою (печатками) /у разі наявності/ засновника (засновників) та/або підписами голови і секретаря зборів засновників.

1.3. Засновницький договір чи його копія, засвідчена у нотаріальному порядку (у разі укладання такого договору).

1.4. Копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито".

1.5. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про юридичну особу, чинна на дату подання документів для реєстрації випуску акцій, та довідка про взяття на облік платника податків, видана відповідним органом державної податкової служби (у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб - резидентів подаються по кожному із таких засновників), або копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена у нотаріальному порядку.

1.6. Копія паспорта громадянина України (для фізичної особи - резидента) або копія паспорта /паспортного документа/ (для фізичної особи - нерезидента) та копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (за наявності).

1.7. Проміжна фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати, засвідчених підписами та печатками товариства та аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) та довідка про фінансовий стан, засвідчена підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми) (подаються у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб окремо по кожному із таких засновників).

Банки подають баланс, звіт про фінансові результати за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банками України, затвердженими постановами Правління Національного банку України.

Інші товариства подають фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690.

Суб'єкти малого підприємництва подають Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва у складі балансу (форма N 1-м) та Звіт про фінансові результати (форма N 2-м) за формою, встановленою у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382.

1.8. Аудиторський висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності засновника - юридичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу товариства (подається у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб по кожному із таких засновників). Стосовно юридичних осіб - нерезидентів може подаватися аудиторський висновок аудитора іноземної держави, підтверджений аудитором України.

1.9. Декларація про доходи і майно, завірена відповідним органом державної податкової служби, за період, у якому отримано дохід, який є джерелом здійснення внеску до статутного капіталу товариства (подається у разі наявності засновників товариства - фізичних осіб по кожному із таких засновників).

2. Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи - боржника, у відношенні якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура розпорядження майном боржника, подаються документи, передбачені пунктом 1 цієї глави, а також:

2.1. Копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

2.2. Копія документа, який підтверджує повноваження розпорядника майна, яким погоджено або прийнято рішення про створення акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

2.3. Копія ухвали господарського суду про припинення повноважень керівника або органів управління боржника та про тимчасове покладання виконання обов'язків керівника боржника на розпорядника майна (у разі якщо господарським судом винесена така ухвала), засвідчена підписом розпорядника майна та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

2.4. Копія рішення органу управління боржника, погодженого розпорядником майна, або рішення розпорядника майна, якщо повноваження органу управління боржника припинено ухвалою господарського суду, про створення акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

3. Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи - боржника, у відношенні якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура санації, подаються документи, передбачені пунктом 1 цієї глави, а також:

3.1. Копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

3.2. Копія ухвали господарського суду про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

3.3. Копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про схвалення плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

3.4. Документи, які підтверджують попереднє погодження плану санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном (у разі наявності стосовно боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків).

3.5. Копія ухвали господарського суду про затвердження плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

3.6. Копія плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

3.7. Копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про схвалення змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов'язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

3.8. Документи, які підтверджують попереднє погодження змін до плану санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном (стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, якщо такі зміни пов'язані з процедурою створення акціонерного товариства).

3.9. Копія ухвали господарського суду про затвердження змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов'язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

3.10. Копія змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов'язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

3.11. Документ, який підтверджує повноваження керуючого санацією (у випадку, якщо господарським судом приймалося рішення про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов'язків та про призначення нового керуючого санацією).

4. Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи - боржника, якою на стадії провадження у справі про банкрутство укладена мирова угода, подаються документи, передбачені пунктом 1 цієї глави, а також:

4.1. Копія рішення керівника боржника чи арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника, про укладення мирової угоди.

4.2. Копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення мирової угоди, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

4.3. Копія мирової угоди, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

4.4. Копія ухвали господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство, якою затверджена мирова угода, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.

4.5. Документ, який підтверджує повноваження керівника боржника або арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), які підписали від імені боржника мирову угоду.

5. Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, засновником (засновниками) якого є держава в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності, подаються документи, передбачені пунктом 1 цієї глави, а також копія рішення суб'єкта управління об'єктами державної власності відповідно до компетенції про створення на базі об'єкта державної власності акціонерного товариства.

6. Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, засновником (засновниками) якого є територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, подаються документи, передбачені пунктом 1 цієї глави, а також копія рішення органу місцевого самоврядування відповідно до компетенції про створення на базі об'єкта комунальної власності акціонерного товариства.

7. Для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій товариство подає такі документи:

7.1. Заяву про реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, складену згідно з додатком 8.

7.2. Протокол, або копію протоколу установчих зборів, або виписку з протоколу установчих зборів з питань:

а) затвердження оцінки майна, майнових та немайнових прав, які вносяться засновниками в рахунок оплати акцій товариства, визначеної відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

б) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

в) затвердження статуту товариства із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

г) утворення органів товариства із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

ґ) обрання членів органів товариства, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства) із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

д) уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства та реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення.

Копія протоколу установчих зборів або виписка з протоколу установчих зборів повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника й печаткою товариства. У разі подання протоколу установчих зборів він повинен бути засвідчений підписами голови та секретаря зборів.

У разі заснування товариства однією особою подається рішення про заснування товариства, оформлене відповідно до вимог законодавства, чи його копія, засвідчена підписом керівника й печаткою товариства.

7.3. Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій, складений згідно з додатком 9.

Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій подається до центрального апарату Комісії або територіального органу у двох примірниках і повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою товариства, підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії акцій і оформив глобальний сертифікат (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі існування), або реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі існування).

7.4. Зареєстрований в органах державної реєстрації статут товариства чи його копію, засвідчену у нотаріальному порядку.

7.5. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про товариство.

(підпункт 7.5 пункту 7 глави 2 у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

7.6. Висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо формування статутного капіталу товариства станом на дату державної реєстрації товариства.

7.7. Баланс, засвідчений підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), станом на дату державної реєстрації товариства.

Банки подають баланс за відповідною формою, що визначена нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банками України, затвердженими постановами Правління Національного банку України.

Інші товариства подають баланс згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689. Суб'єкти малого підприємництва подають баланс за формою, встановленою у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382.

7.8. Довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, яка свідчить про повну оплату акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, до моменту затвердження результатів розміщення акцій, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, номерів та дат платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами), актів приймання-передавання або інших документів, що підтверджують оплату акцій (у разі оплати акцій іншим майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, в тому числі емісійними цінними паперами, які перебувають в обігу на фондових біржах), з наданням засвідчених копій документів, які підтверджують оплату та перехід права власності на внесок (внески) від засновника (засновників) до товариства.

7.9. У разі внесення до статутного капіталу товариства майна, майнових і немайнових прав - копії документів, що підтверджують право засновника на таке майно, майнові і немайнові права, що вносяться в оплату за акції.

7.10. Копію акта оцінки майна або звіту про оцінку майна, що здійснена відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі, якщо до статутного капіталу товариства вносяться майно, майнові права, немайнові права, крім емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах).

7.11. Довідку (довідки) про визначення біржового курсу цінних паперів станом на дату здійснення внеску, засвідчену (засвідчені) підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі, якщо до статутного капіталу товариства вносяться емісійні цінні папери, що перебувають в обігу на фондових біржах).

7.12. Оригінал (оригінали) тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій.

 

Директор департаменту
корпоративних відносин
 

 
Т. Капцова
 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

     Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій, що здійснюється __________________________________________________________________
                                                                                       (заплановане найменування емітента) 
на загальну суму              ________________________________________________________ гривень,
                                                                                                         (сума словами) 
номінальною вартістю     _______________________________________________________ гривень,
                                                                                                         (сума словами) 
у кількості                          _______________________________________________________ штук,
                                                                                                      (кількість словами) 
форма існування               _______________________________________________________________,
унесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N _____/1/_____

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року 

_____________________
(посада) 

_____________________
(підпис) 

_______________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій, що здійснюється _________________________________________________________________
                                                                                             (заплановане найменування емітента) 

на загальну суму             _________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами)
номінальною вартістю   _________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами)
у кількості                        _________________________________________________________ штук,
                                                                                                              (кількість словами)
форма існування             ________________________________________________________________,
в тому числі:
класу ______________   _________________________________________________________ штук
                                                                                                              (кількість словами)
на суму                            _________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами)
класу _____________     _________________________________________________________ штук
                                                                                                              (кількість словами)
на суму                            _________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами)
класу _____________     _________________________________________________________ штук
                                                                                                              (кількість словами)
на суму                            _________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами) 

унесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N _____/1/_____

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року 

_____________________
(посада) 

_____________________
(підпис) 

_______________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____-В

"___" ____________ 20__ року 

м. _______________ 

    Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку -
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі доручення ___________________________, під час розгляду документів, наданих _____________________________________________________________________________________
                 (товариством, або засновником (засновниками) товариства, або уповноваженою особою (особами)
                                                                                  засновника (засновників) товариства)
для реєстрації випуску акцій _____________________________________________________________,
                                                                                                         (заплановане найменування емітента) 

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

     Враховуючи вищевикладене та на підставі підпункту (підпунктів) ____ пункту 10 глави 1 Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 року N 1639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____ року за N ________,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        Відмовити у реєстрації випуску акцій _________________________________________________.
                                                                                                                          (заплановане найменування емітента) 

_____________________
(посада) 

_____________________
(підпис) 

_______________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

     Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій, що здійснюється _________________________________________________________________
                                                                             (найменування емітента та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

на загальну суму          __________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами)
номінальною вартістю _________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами)
у кількості                      __________________________________________________________ штук,
                                                                                                              (кількість словами)
форма існування           _________________________________________________________________,
унесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N _____/1/_____

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

Дата видачі "___" ____________ 20__ року 

_____________________
(посада) 

_____________________
(підпис) 

_______________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

     Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій, що здійснюється ___________________________________________________________
                                                                                       (найменування емітента та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

на загальну суму             __________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами) 
номінальною вартістю   __________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами) 
у кількості                        __________________________________________________________ штук,
                                                                                                             (кількість словами)
форма існування             ________________________________________________________________,
у тому числі:
класу ______________   __________________________________________________________ штук
                                                                                                             (кількість словами)
на суму                            __________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами) 
класу _____________    __________________________________________________________ штук
                                                                                                             (кількість словами)
на суму                           __________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами) 
класу ____________     __________________________________________________________ штук
                                                                                                             (кількість словами)
на суму                          ___________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами)
унесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N _____/1/ _______

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

Дата видачі "___" ____________ 20__ року 

_____________________
(посада) 

_____________________
(підпис) 

_______________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____-В

"___" ____________ 20__ року 

м. _______________ 

      Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку -
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі доручення ___________________________, під час розгляду документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                          (найменування товариства, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій,

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

     Враховуючи вищевикладене та на підставі підпункту (підпунктів) ____ пункту  1.20 глави 1 Положення про порядок реєстрації випуску акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 року N 1639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____ року за N ________,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        Відмовити ________________________________________________________________________
                                                                       (найменування товариства, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
у реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. 

_____________________
(посада) 

_____________________
(підпис) 

_______________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи) 

  

М. П. 

  

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  

"___" ____________ 20__ року N _________
         (дата подання заяви)  

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску (випусків) акцій

Повне найменування акціонерного товариства, що створюється 

  

Місцезнаходження акціонерного товариства, що визначено засновниками 

  

Запланований розмір статутного капіталу (загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити) 

  

Номінальна вартість акції 

  

Загальна кількість акцій, що планується розмістити

в т. ч.:

простих

привілейованих (у разі якщо планується розмістити привілейовані акції з поділом їх на класи - кількість привілейованих акцій кожного класу, що планується розмістити) 

 

Форма існування акцій 

  

Засновник (засновники) (або уповноважена
особа (особи) засновника (засновників)): 

 

___________________________________________________________
(для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові засновника (засновників),
 уповноваженої особи (осіб) засновника (засновників)) 

______________________
 (підпис) 

___________________________________________________________
(для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, посада та
прізвище, ім'я, по батькові особи, що діє від імені юридичної особи) 

______________________
(підпис) 

  

М. П. 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  

"___" ____________ 20__ року N __________
         (дата подання заяви)  

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій

Повне найменування акціонерного товариства 

  

Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

Місцезнаходження 

  

Телефон, факс 

  

Розмір статутного капіталу згідно із статутом товариства (загальна номінальна вартість розміщених акцій) 

  

Номінальна вартість акції 

  

Загальна кількість акцій, на які розподілено статутний капітал (загальна кількість розміщених акцій)

у т. ч.:

простих

привілейованих (у разі якщо розміщено привілейовані акції з поділом їх на класи - кількість розміщених привілейованих акцій кожного класу) 

 

Форма існування акцій 

  

Реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (реєстраційний номер, дата реєстрації) 

  

_______________________________
(посада) 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

Звіт
про результати закритого (приватного) розміщення акцій

__________________________________________________________________
(найменування емітента)

Реєстраційний номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ___/1/____

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

1. Дата початку розміщення акцій: 

  

2. Дата закінчення розміщення акцій: 

  

3. Загальна номінальна вартість акцій (грн.):

запланованих до розміщення:

фактично розміщених: 

 

4. Загальна кількість акцій (шт.):

запланованих до розміщення:

фактично розміщених:

у тому числі:

простих:

запланованих до розміщення:

фактично розміщених:

привілейованих:

запланованих до розміщення:

фактично розміщених:

(у разі якщо прийнято рішення про розміщення привілейованих акцій з поділом їх на класи - додатково вказуються кількість запланованих до розміщення та кількість фактично розміщених привілейованих акцій кожного класу) 

 

5. Загальна кількість та сума договорів, укладених при здійсненні розміщення акцій 

  

6. Вклади засновників, внесені як оплата вартості акцій:

6.1. Грошові кошти в національній валюті, внесені як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій):

6.2. Грошові кошти в іноземній валюті (із зазначенням виду іноземної валюти), внесені як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій):

6.3. Ринкова вартість майна, майнових і немайнових прав, що мають оцінку, внесених як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій):

6.4. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах та внесені як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій): 

 

7. Розподіл коштів на:

статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)

додатково вкладений капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю) 

 

_______________________________
(посада) 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

 

____________

Опрос