Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типовых правил работы оптовых рынков сельскохозяйственной продукции

Министерство аграрной политики
Приказ, Правила от 19.02.2010 № 73
действует с 19.04.2010

Про затвердження Типових правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 19 лютого 2010 року N 73

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 квітня 2010 р. за N 270/17565

Відповідно до статті 11 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції, що додаються.

2. Департаменту правової та законопроектної роботи (Собовий О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бойка В. О.

 

Міністр 

Ю. Ф. Мельник 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
В. Загородній
 

Голова Центрального
комітету профспілки
працівників агропромислового
комплексу України
 

 
 
 
В. К. Чепур
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
В. І. Надрага
 

В. о. Голови Державного
комітету ветеринарної
медицини України
 

 
 
В. М. Горжеєв
 

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
 

 
 
Л. В. Лосюк
 

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України -
головний державний
санітарний лікар України
 

 
 
 
О. М. Біловол
 

 

ТИПОВІ
правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції

I. Загальні положення

1.1. У цих Типових правилах терміни вживаються у такому значенні:

адміністрація оптового ринку сільськогосподарської продукції - виконавчий орган юридичної особи, яка набула статус оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі - ОРСП) відповідно до Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції";

гарантійний внесок - завдаток, який за одним лотом сплачує учасник оптових торгів, аукціонів, конкурсів (далі - торги), розмір якого дорівнює сумі винагороди ОРСП за надані ним послуги з організації торгів;

заявка продавця - письмове повідомлення продавцем адміністрації ОРСП про бажання реалізувати належну йому партію (партії) сільськогосподарської продукції на торгах, в якому зазначаються початкова вартість партії (партій) сільськогосподарської продукції, що виставляється на торги, її характеристика та інші відомості, які вважатиме за необхідне вказати продавець;

інформаційна картка - картка, у якій вказано номер та назву лота, його стартову ціну, характеристику лота, а також інші відомості, які вважатиме за необхідне вказати адміністрація ОРСП;

картка учасника торгів - картка з номером реєстрації учасника торгів, яка підтверджує право участі в торгах;

ліцитатор - ведучий торгів, який призначається адміністрацією ОРСП;

лот - партія (партії) сільськогосподарської продукції, що виставляється (виставляються) для продажу на торгах. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення торгів;

продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на торгах;

стартова ціна лота - ціна, яка дорівнює початковій вартості партії (партій) сільськогосподарської продукції, що виставляється на торги, зазначеній у заявці продавця;

торги - продаж партії (партій) сільськогосподарської продукції, за яким його власником стає учасник торгів, який запропонував за неї (них) найвищу ціну;

учасник торгів - покупець, який виявив бажання придбати партію (партії) сільськогосподарської продукції на торгах та сплатив гарантійний внесок.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції".

1.2. Ці Типові правила регламентують загальний порядок роботи ОРСП.

1.3. При вході на територію ОРСП розміщується вивіска із зазначенням повної назви, режиму роботи ОРСП, а також графічний план території з позначенням усіх стаціонарних об'єктів інфраструктури ОРСП, пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.

1.4. На видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд з розміщенням на ньому копії свідоцтва про реєстрацію ОРСП як юридичної особи, копії свідоцтва про надання юридичній особі статусу ОРСП, правил роботи ОРСП, тарифів на послуги тощо.

II. Режим роботи

2.1. Режим роботи ОРСП встановлюється його адміністрацією. З метою забезпечення безперебійної оптової торгівлі свіжою сільськогосподарською продукцією з коротким терміном зберігання адміністрацією ОРСП може запроваджуватися цілодобовий режим роботи окремих об'єктів інфраструктури ОРСП.

2.2. З метою створення належних умов роботи ОРСП, недопущення безконтрольного проходу (проїзду) осіб та транспортних засобів, вивезення (виносу) матеріальних цінностей, їх збереження на окремих об'єктах інфраструктури ОРСП установлюється пропускний режим.

2.3. Пропускний режим передбачає контрольований вхід (вихід) осіб, в'їзд (виїзд) транспортних засобів, внесення (винесення), завезення (вивезення) майна до окремих об'єктів інфраструктури ОРСП і з них.

2.4. З метою забезпечення внутрішнього порядку на території ОРСП установлюється внутрішній режим, який передбачає контроль за перебуванням на території ОРСП.

2.5. Адміністрація ОРСП відповідає за правильну організацію та здійснення пропускного та внутрішнього режиму на території ОРСП.

2.6. Виконання встановлених вимог пропускного та внутрішнього режиму обов'язкове для всіх осіб, що тимчасово чи постійно перебувають на території ОРСП.

III. Порядок проведення торгів

3.1. Торги проводяться за заявкою продавця.

Торги організовує і проводить адміністрація ОРСП у спеціально облаштованому торговельному залі.

3.2. Продавець укладає із адміністрацією ОРСП договір на надання послуг з організації торгів, яким доручає ОРСП реалізувати партію (партії) сільськогосподарської продукції.

3.3. До заявки продавця додаються:

а) для фізичних осіб: копія сторінок паспорта, що містять інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, дату народження фізичної особи, серію і номер, дату видачі паспорта та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (картки фізичної особи - платника податків);

б) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3.4. Уповноважені адміністрацією ОРСП особи складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

3.5. Адміністрація ОРСП розміщує інформацію про торги на власному веб-сайті та/або на стенді, що розміщується на видному, доступному для огляду місці на території ОРСП. Одночасно ця інформація може бути розміщена в засобах масової інформації.

Інформаційне повідомлення має містити відомості щодо:

а) найменування, опису і характеристики партії (партій) сільськогосподарської продукції;

б) стартової ціни;

в) строків сплати та суми гарантійного внеску учасниками торгів, реквізитів для його сплати;

г) порядку та строків розрахунку за придбану на торгах сільськогосподарську продукцію;

ґ) дати, часу та місця ознайомлення з партією (партіями) сільськогосподарської продукції;

д) дати, часу та місця проведення торгів;

е) кінцевого терміну реєстрації для участі в торгах;

є) інших даних, потрібних для проведення торгів.

3.6. Адміністрація ОРСП письмово повідомляє продавця про дату, час та місце проведення торгів.

3.7. Для участі в торгах покупець, який має намір стати учасником торгів, подає адміністрації ОРСП:

а) заяву про участь в торгах;

б) документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску.

Під час подання заяви покупець пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує його особу; у разі якщо він діє як представник юридичної особи - відповідну довіреність або інші документи, які підтверджують відповідні повноваження.

3.8. Відомості про учасників торгів уносяться до електронного реєстру і повинні містити:

а) порядковий номер (відповідно до реєстрації) та дату реєстрації учасника торгів;

б) номер лота, який покупець має бажання придбати;

в) для фізичних осіб: громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для іноземців - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), адресу їх постійного місця проживання за межами України; для юридичних осіб: резидентів - їх повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України; нерезидентів - їх найменування, місцезнаходження та країну, де зареєстрована юридична особа;

г) дату, час та місце проведення торгів.

3.9. Під час проведення реєстрації учасник торгів отримує інформаційну картку та картку учасника торгів.

3.10. Покупцям, які мають намір стати учасниками торгів, до реєстрації надається право ознайомитися з партією (партіями) сільськогосподарської продукції, що пропонується до реалізації на торгах.

3.11. Відомості про учасників торгів, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточних покупців за кожним лотом.

3.12. Торги розпочинаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.

3.13. Лот виставляється на торги за наявності не менше двох покупців. За кожним лотом, що виставляється на торги, ліцитатор оголошує номер, указаний в інформаційній картці, назву, коротку характеристику партії (партій) сільськогосподарської продукції, стартову ціну.

3.14. Під час торгів їх учасники повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи картку учасника торгів з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку учасника торгів і пропонують свою ціну.

3.15. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни учасники торгів не висловлюють бажання придбати партію (партії) сільськогосподарської продукції за такою ціною, то запропонований об'єкт продажу знімається з торгів і торги за цим лотом не проводяться.

3.16. Якщо партія (партії) сільськогосподарської продукції не була продана або торги не відбулися, то вона знімається з торгів.

3.17. Якщо запропонована учасником торгів ціна є більшою за ціну, оголошену ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

3.18. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й номер переможця, під яким той зареєстрований як учасник торгів.

3.19. Торги можуть бути припинені і партія (партії) сільськогосподарської продукції може (можуть) бути знята (зняті) з продажу в разі невиконання порядку проведення торгів, передбаченого цими Типовими правилами. У цьому разі наступні торги провадяться в порядку, визначеному цими Типовими правилами.

3.20. Усі розбіжності щодо порядку проведення торгів вирішуються під час таких торгів.

3.21. Під час проведення торгів ведеться протокол, до якого заносяться такі дані:

а) номер лота;

б) назва лота;

в) стартова та продажна ціни лота;

г) сума сплаченого гарантійного внеску;

ґ) пропозиції учасників торгів;

д) відомості про учасника торгів, який запропонував під час торгів найвищу ціну (переможець торгів);

е) відповідні суми та номери рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за придбану партію (партії) сільськогосподарської продукції.

У разі потреби до протоколу можуть бути внесені й інші відомості.

3.22. Протокол підписується ліцитатором і переможцем торгів. Копії протоколу видаються переможцю торгів та продавцю в день проведення торгів.

3.23. Переможець торгів, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в торгах. За умови достатньої кількості покупців за даним лотом торги відновлюються.

3.24. Після підписання протоколу про проведення торгів переможець торгів та продавець укладають договір купівлі-продажу.

На підставі укладеного договору купівлі-продажу переможець торгів протягом строку, визначеного договором, перераховує за придбану на торгах партію (партії) сільськогосподарської продукції на рахунок продавця зазначений в протоколі торгів розмір грошових коштів, який дорівнює різниці між продажною ціною придбаного ним лота і розміром гарантійного внеску за цим лотом, сплаченим на рахунок ОРСП.

3.25. ОРСП протягом трьох робочих днів після закінчення торгів повертає гарантійні внески учасникам торгів, які не були визнані переможцями торгів. Гарантійний внесок також підлягає поверненню, якщо торги не відбулися.

3.26. Якщо покупець не внесе всієї належної суми в оплату придбаної на торгах сільськогосподарської продукції у строки, передбачені договором, гарантійний внесок йому не повертається. Гарантійний внесок також не повертається учаснику торгів, який став переможцем торгів, але відмовився підписати протокол.

3.27. Якщо партія (партії) сільськогосподарської продукції не реалізована на торгах, то продавець відшкодовує, якщо це передбачено договором, ОРСП витрати, пов'язані з організацією та проведенням торгів, у розмірі, передбаченому договором.

3.28. Торги вважаються такими, що не відбулися, у разі:

а) відсутності учасників торгів або наявності тільки одного учасника торгів;

б) якщо жоден із учасників торгів не виявив бажання придбати лот;

в) несплати в установлений строк переможцем торгів належної суми за придбану партію (партії) сільськогосподарської продукції. У такому випадку остання реалізовується на повторних торгах, які проводяться в порядку, визначеному цими Типовими правилами. На повторних торгах стартова ціна лота за бажанням продавця може бути зменшена.

3.29. Якщо торги не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників торгів чи жоден з учасників торгів не виявив бажання придбати лот, то ОРСП письмово повідомляє про це продавця.

3.30. Якщо торги не відбулися у зв'язку з несплатою в установлений строк переможцем торгів належної суми за придбану партію (партії) сільськогосподарської продукції, продавець у триденний строк з моменту закінчення строку перерахування коштів повідомляє про це ОРСП.

3.31. Якщо торги не відбулися двічі, то партія (партії) сільськогосподарської продукції знімається (знімаються) з торгів, про що ОРСП негайно повідомляє продавця.

3.32. Спори, що виникають при реалізації сільськогосподарської продукції на торгах, вирішуються у судовому порядку.

IV. Порядок регулювання відносин між операторами ОРСП

4.1. Операторами ОРСП є покупці, продавці, об'єднання продавців та/або покупців, інші юридичні та фізичні особи, які виконують роботи та/або надають послуги (банківські, фінансові, юридичні, консультаційні, страхові, дорадчі, рекламні тощо), необхідні для функціонування ОРСП.

4.2. Відносини між операторами ОРСП ґрунтуються на договірних засадах.

4.3. ОРСП зобов'язується:

а) забезпечувати створення рівних умов доступу операторів ОРСП на територію ОРСП;

б) сприяти створенню конкурентного середовища серед продавців та покупців;

в) дбати про підвищення якості пропонованої до продажу сільськогосподарської продукції та рівня її підготовки до продажу;

г) забезпечувати додержання ветеринарно-санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на території ОРСП, підтримувати територію ОРСП в належному санітарно-технічному і протипожежному стані;

ґ) узагальнювати інформацію про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції, що реалізується на території ОРСП;

д) забезпечувати безпеку й громадський порядок на території ОРСП;

е) дотримуватися режиму роботи ОРСП;

є) надавати послуги ОРСП;

ж) забезпечувати безпечний рух людей та транспортних засобів територією ОРСП.

4.4. ОРСП створює належні умови для забезпечення здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією шляхом надання таких послуг:

а) забезпечення операторів ОРСП спеціально облаштованими робочими місцями;

б) підготовка партій сільськогосподарської продукції до продажу;

в) документальне оформлення (у разі необхідності) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;

г) формування партій стандартизованої сільськогосподарської продукції;

ґ) організація торгів;

д) складування, зберігання, відвантаження та доставка партій сільськогосподарської продукції;

е) контроль якості сільськогосподарської продукції;

є) забезпечення операторів ОРСП достовірною інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції;

ж) рекламні послуги;

з) узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції, рівня цін;

и) організація виставок, тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних курсів, конкурсів;

і) транспортування партій сільськогосподарської продукції;

ї) забезпечення продавців та покупців необхідною вантажно-розвантажувальною технікою, ваговимірювальним обладнанням тощо;

й) охорона майна операторів ОРСП;

к) інші послуги, необхідні для здійснення діяльності ОРСП.

4.5. Послуги ОРСП надаються на договірній основі.

4.6. Тарифи на послуги ОРСП установлюються адміністрацією ОРСП відповідно до чинного законодавства. Інформація щодо тарифів розміщується на стенді, розташованому у доступному для огляду місці на території ОРСП.

V. Порядок організаційного, матеріального і технічного забезпечення діяльності ОРСП та реєстрації і обліку обсягу продажу сільськогосподарської продукції на території ОРСП

5.1. Порядок організаційного, матеріального і технічного забезпечення діяльності ОРСП визначається кожним ОРСП в обсягах, необхідних для належного функціонування ОРСП.

5.2. Вся інформація про сільськогосподарську продукцію, щодо якої укладено договори, та про обсяги продажу сільськогосподарської продукції на території ОРСП заноситься до уніфікованої електронно-облікової системи ОРСП. Ці дані накопичуються, узагальнюються та зберігаються.

5.3. Особливості реєстрації та обліку обсягу продажу сільськогосподарської продукції на території ОРСП визначаються кожним ОРСП.

VI. Порядок інформування операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції про стан попиту і пропозиції, про ціни і кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції

6.1. Сприяння створенню конкурентного середовища серед продавців та покупців здійснюється шляхом інформування ОРСП операторів про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції, стан попиту та пропозиції, рівень цін у розрізі окремих видів сільськогосподарської продукції, асортимент та загальні обсяги реалізації сільськогосподарської продукції на території ОРСП.

6.2. У структурі ОРСП для вивчення кон'юнктури ринку сільськогосподарської продукції, стану попиту і пропозиції, рівня цін у розрізі окремих видів сільськогосподарської продукції, аналізу даних про асортимент та загальні обсяги реалізації сільськогосподарської продукції створюється відповідний підрозділ.

6.3. ОРСП забезпечує щоденний збір, узагальнення та передачу продавцям та покупцям ОРСП інформації про кон'юнктуру цін на сільськогосподарську продукцію.

6.4. Узагальнена інформація доводиться ОРСП до відома операторів ОРСП шляхом розміщення її на власному веб-сайті та на стенді, що розташований на видному, доступному для огляду місці на території ОРСП.

6.5. Облік зібраної інформації ведеться за допомогою уніфікованої електронно-облікової системи ОРСП. ОРСП зобов'язаний підтримувати актуальний стан такої інформації, проводити постійне її оновлення.

VII. Вимоги до якості сільськогосподарської продукції та гарантії ОРСП щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм

7.1. Продаж сільськогосподарської продукції на території ОРСП здійснюється з додержанням цих Типових правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 N 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.06.96 за N 314/1339 (далі - Ветеринарно-санітарні правила для ринків), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері діяльності ОРСП.

7.2. На території ОРСП не допускається здійснення продажу сільськогосподарської продукції без документів, що підтверджують її безпечність та якість.

7.3. М'ясо і м'ясопродукти, допущені до реалізації, розміщуються в окремих павільйонах або на окремих торговельних площах. Торгівля м'ясом і м'ясопродуктами з автомашин, причепів забороняється.

7.4. Для продажу живих тварин та птиці відводяться місця на спеціально виділеній території, яка щоденно після закінчення торгівлі очищається, миється розчинами каустичної соди та дезінфікується розчинами хлорного вапна.

7.5. Молочні продукти реалізуються в критих приміщеннях, спеціально обладнаних павільйонах.

7.6. Інша сільськогосподарська продукція повинна відповідати вимогам, визначеним Ветеринарно-санітарними правилами для ринків.

7.7. На вимогу покупців продавці зобов'язані надавати їм для ознайомлення відомості та документи про безпечність та якість сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу.

7.8. Продавець та адміністрація ОРСП відповідають за безпечність та якість сільськогосподарської продукції, що реалізується на території ОРСП.

7.9. Сільськогосподарська продукція, що втратила якість під час зберігання на території ОРСП, повинна бути вилучена з обігу.

7.10. Сільськогосподарська продукція, що зберігається на території ОРСП, повинна бути упакована в тару відповідно до норм чинних стандартів. У приміщеннях зберігання сільськогосподарська продукція повинна бути розміщена з дотриманням правил товарного сусідства, норм складування й умов зберігання.

7.11. Кожна упаковка повинна мати відповідне маркування (етикетку, ярлик) із зазначенням реквізитів власника, найменування сільськогосподарської продукції, дати надходження на зберігання.

7.12. ОРСП забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил на території ОРСП шляхом запровадження таких заходів:

а) підтримування території ОРСП в належному санітарно-технічному стані та здійснення постійного контролю за станом приміщень, тари, обладнання, інвентарю, вимірювальних засобів (у тому числі тих, що здаються в оренду);

б) забезпечення регулярного прибирання території ОРСП;

в) доведення до відома операторів ОРСП санітарно-гігієнічних норм та правил, дотримання яких є обов'язковим на території ОРСП;

г) улаштування та утримання території ОРСП відповідно до встановлених законодавством санітарних норм та правил;

ґ) забезпечення здійснення ОРСП діяльності, яка не погіршує санітарний та екологічний стан місцевості і негативно не впливає на умови проживання населення;

д) погодження проектної документації з відповідними установами державної санітарно-епідеміологічної служби у встановлених законодавством випадках;

е) забезпечення проведення спеціальних санітарних заходів: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація);

є) завчасне повідомлення операторів ОРСП про проведення санітарних заходів на території ОРСП шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті та на стенді, що розміщується на видному, доступному для огляду місці;

ж) забезпечення працівників ОРСП санітарним та спеціальним одягом;

з) забезпечення контролю за проходженням працівниками ОРСП, які безпосередньо продають або надають послуги з продажу сільськогосподарської продукції, обов'язкового медичного обстеження, та недопущення до роботи осіб, які не пройшли медичне обстеження;

и) забезпечення миття та дезінфекції торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки;

і) забезпечення регулярного вивезення відходів і сміття з території ОРСП;

ї) створення на території ОРСП належних умов для здійснення перевірок працівниками установ державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини в межах наданих їм законодавством повноважень;

й) контроль за продажем сільськогосподарської продукції; недопущення до продажу продукції без документів, що підтверджують її безпечність та якість;

к) забезпечення достатньою кількістю прибирального інвентарю, мийних та дезінфікувальних засобів для працівників ринку;

л) забезпечення та наявність санітарних журналів для запису вказівок і пропозицій територіальних установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби та державної ветеринарної медицини;

м) організація заходів з підвищення санітарної, ветеринарної освіти шляхом проведення семінарів, бесід, лекцій із залученням до цієї роботи спеціалістів медичної служби і державної ветеринарної медицини;

н) дотримання товарного сусідства харчової продукції за профілями торгівлі;

о) підтримання відповідного санітарного стану місць торгівлі у критих ринках, павільйонах і на відкритих майданчиках.

VIII. Визначення окремих партій сільськогосподарської продукції

8.1. Партією сільськогосподарської продукції є визначена кількість сільськогосподарської продукції одного або кількох найменувань, що закуплена, відвантажена або отримана за одним товаросупровідним документом.

8.2. Партією сировини та продуктів тваринного походження є будь-яка кількість продукції одного виду, найменування, дати виготовлення, способу обробки, сорту, одного підприємства-виробника, однієї зміни виготовлення з дотриманням того самого технологічного режиму.

8.3. Партією риби, морських ссавців, морських безхребетних і продуктів їх переробки є будь-яка кількість продукції одного найменування, способу обробки, сорту, одного підприємства-виробника, не більше ніж п'яти найближчих дат виготовлення.

8.4. Партією консервованих харчових продуктів є будь-яка кількість однорідних консервованих харчових продуктів одного виду, найменування, сорту, в однаковій тарі і одного розміру, однієї дати і зміни виготовлення, одного підприємства-виробника.

8.5. Партією молочних продуктів є будь-яка кількість продукції одного найменування в однаковій тарі, з однаковими фізико-хімічними та органолептичними показниками (одного сорту), одного заводу-виробника, виготовлена на одному технологічному обладнанні, протягом одного технологічного циклу, однієї дати виготовлення.

8.6. Партією кормів для сільськогосподарських і домашніх тварин, птиці та хутрових звірів є будь-яка кількість зерна, комбікормів, преміксів, вітамінно-мінеральних добавок, коренебульбоплодів, сіна, соломи, силосу, сінажу однієї якості для одноразового приймання, відвантаження, реалізації чи зберігання.

IX. Правила користування мірами і вимірювальними приладами

9.1. В якості ваговимірювальних приладів на території ОРСП застосовуються електронні та/або механічні засоби вимірювальної техніки, що не потребують використання гир.

9.2. Засоби ваговимірювальної техніки, що використовуються на території ОРСП, повинні бути у справному стані та проходити періодичну повірку в установленому законодавством порядку.

9.3. Продавці можуть користуватися на договірній основі засобами ваговимірювальної техніки ОРСП.

9.4. ОРСП відповідає за технічний і санітарний стан наданих у користування засобів ваговимірювальної техніки.

X. Вимоги щодо дотримання правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції

10.1. Правила роботи ОРСП, що затверджуються для кожного ОРСП, є обов'язковими для виконання адміністрацією, працівниками та операторами відповідного ОРСП.

10.2. Рішення ОРСП, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання працівниками та операторами ОРСП.

10.3. ОРСП не може втручатися у господарську діяльність операторів ОРСП.

10.4. Не допускається прийняття адміністрацією ОРСП рішень, якими встановлюються не передбачені законодавством обмеження щодо продажу окремих видів сільськогосподарської продукції на території ОРСП.

10.5. Спори про поновлення порушених прав операторів ОРСП та відшкодування завданої їм шкоди внаслідок рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб ОРСП при наданні ними послуг вирішуються в судовому порядку.

10.6. Контроль за дотриманням правил роботи ОРСП здійснюється адміністрацією ОРСП.

XI. Відповідальність за порушення правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції

11.1. Особи, винні в порушенні правил роботи ОРСП, несуть відповідальність згідно із законом.

11.2. Контроль за діяльністю ОРСП здійснюють Мінагрополітики, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом.

 

Директор
Департаменту правової та
законопроектної роботи
 

 
 
О. М. Собовий
 

Опрос