Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке выполнения международных договоров по вопросам предоставления правовой помощи по гражданским делам относительно вручения документов, получения доказательств и признания и исполнения судебных решений

Минюст, Государственная судебная администрация
Приказ от 25.03.2010 № 604/5/47
действует с 12.04.2010

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень

Наказ Міністерства юстиції України,
Державної судової адміністрації України
від 25 березня 2010 року N 604/5/47

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2010 р. за N 253/17548

Відповідно до статті 16 Закону України "Про міжнародні договори України", статей 119, 126 Закону України "Про судоустрій України", статті 80 Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України від 21.01.2010 N 1837-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань міжнародного приватного права" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 N 1092/5/54, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.07.2008 за N 573/15264 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту міжнародного приватного права та міжнародної правової допомоги Міністерства юстиції України (Шевченко К. Г.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Управлінню організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю Державної судової адміністрації України (Бровко Т. В.) після проведення державної реєстрації довести наказ до відома голів місцевих та апеляційних судів. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Лутковську В. В. та на першого заступника Голови Державної судової адміністрації України Лиханського В. О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр юстиції України 

О. В. Лавринович 

Голова Державної судової
адміністрації України
 

 
І. І. Балаклицький
 

 

Зміни до Інструкції
про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень

1. Абзац шостий пункту 1.3 після слів "компетентного органу" доповнити словами ", у тому числі судове доручення".

2. У підпункті 1.10.5 пункту 1.10 слова "Цивільним процесуальним кодексом" замінити словами "процесуальним законом".

3. В абзаці третьому пункту 2.6 слова "повертається до суду України" замінити словами "надсилається Міністерству юстиції України".

4. Абзац сьомий пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"У виконанні доручення іноземного компетентного органу може бути відмовлено у випадках, передбачених законом або відповідним міжнародним договором України. У такому випадку Мін'юст повертає доручення органу, від якого воно надійшло, із зазначенням причин відмови або вживає інших заходів, передбачених міжнародним договором України".

5. Пункт 3.6 після слова "передбачені" доповнити словом "законом".

6. У підпункті 3.6.1 пункту 3.6:

абзац другий після слів "доручення про вручення документів -" доповнити словами "протокол судового засідання, виготовлений за допомогою друкувальних засобів, а також";

в абзаці третьому слова "протоколи чи ухвали суду України" замінити словами "протокол судового засідання, інші документи, складені або отримані в ході виконання доручення".

7. Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Документи за результатами виконання доручення складаються судом у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах суду, а другий направляється до Мін'юсту у встановленому цією Інструкцією порядку".

8. У пункті 4.4:

слова "державного мита в дохід держави" замінити словами "витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо рішенням суду України передбачено стягнення з особи державного мита (судового збору) в дохід держави, виконавчі документи надсилаються до місцевих органів державної податкової служби за місцезнаходженням суду для вирішення питання про оформлення клопотання про визнання та виконання рішення у відповідній частині на території іноземної держави".

9. У пункті 5.1 слова "за домовленістю ad hoc" замінити словами "у відносинах".

10. У пункті 5.7:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Суд України на підставі рішення іноземного суду й ухвали про його визнання та надання дозволу на його примусове виконання одразу після набрання нею законної сили видає виконавчий лист і надсилає його із супровідним листом та копіями зазначеної ухвали і клопотання стягувача на виконання до відповідного органу державної виконавчої служби. Про направлення виконавчого листа суд України повідомляє Головне управління юстиції із зазначенням дати направлення виконавчого листа на виконання та назви органу державної виконавчої служби. Головне управління юстиції отриману інформацію із зазначенням адреси та номера телефону органу державної виконавчої служби направляє Міністерству юстиції України";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У виконавчому документі зазначаються:

1) назва документа, дата видачі та найменування органу, посадової особи, що видали документ;

2) дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ;

3) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності - для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача чи боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо;

4) резолютивна частину рішення;

5) дата набрання чинності рішенням;

6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою".

11. У пункті 6.7 слова "або через Мін'юст" виключити.

12. Пункт 6.10 після слів "Головному управлінню юстиції" доповнити словами ", залишаючи у себе на контролі один пакет документів".

13. У абзаці першому пункту 6.11 слова "один з пакетів документів" замінити словами "судові документи".

14. Абзац четвертий пункту 6.11 виключити.

15. У пункті 6.12 слова "разом з другим примірником документів" виключити.

16. Абзац перший пункту 6.13 після слів "заповнює Головне управління юстиції" доповнити словами "у двох примірниках".

17. Пункт 6.14 викласти в такій редакції:

"6.14. Заповнений формуляр Головне управління юстиції надсилає до Мін'юсту, який надсилає його разом з другим примірником документів до іноземного компетентного органу запитуючої держави".

18. У додатку 5 до Інструкції слова "державне мито в дохід держави" замінити словами "витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи".

 

Директор Департаменту
міжнародного приватного права
і міжнародної правової допомоги
Міністерства юстиції України
 

 
 
 
К. Г. Шевченко
 

Начальник юридичного управління
Державної судової адміністрації України
 

 
І. М. Чебан
 

Опрос